Top Banner
moj novi minimulti moj novi minimulti Lipi maj!
24

moj novi moj novi minimulti - bildungsserver.com · najti jezik, zemlju, glavni grad minimulti novi moj i ljude jedne zemlje jezik država glavni grad stanovnik stanovnica engleski

Sep 11, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • moj noviminimultimoj noviminimulti

  Lipi maj!

 • 2. stran

  upoznati i imenovati živine i rasline na sinokoši

  met

  ulj,

  pčel

  a, o

  sa, g

  ušće

  r, p

  už, s

  kaka

  vac,

  krh

  ić, t

  ratin

  čica

  , iva

  nčic

  a, z

  latic

  a, z

  vonč

  Život na sinokošiKe/Koje živine i rasline vidiš na sinokoši?

  Napiši imena u ormariće!

  moj novi minimulti

 • stran 3

  Kako rastu sunčenice?Poveži slike i rečenice pravilno i numeriraj sve u

  pravilnom redu! Onda napiši rečenice!

  1. Sime sunčenice je u košćici sunčenice.

  2. Košćica spade na zemlju i počne kliti i cvasti.

  Raslina se sada zove klica.

  3. Sunčenica raste i raste, žbričak nastane čvrst

  i listi nastanu veći.

  4. Pupanj je stvoren, a žuti cvijeti rastu.

  5. Insekti oplodu sunčenicu.

  6. Košćice zrejaju. Žetva počinje.

  7. Košćica je bijela i črna.

  minimulti novi mojupoznati i razumiti rast raslin

 • moj novi minimulti

  4. stran

  porediti slove; upotribljavati prvi padež

  k a u g

  s

  Živine na seljačkom dvoruSeljak je načinio slovami nered. Sada već ne zna,

  ča/što riči značu. Moreš mu pomoći? Onda napiši rečenice!

  Piši rečenice!

  Na seljačkom dvoru živi ___________________________.

  Na seljačkom dvoru živi ___________________________.

  Na seljačkom dvoru živi ___________________________.

  Na seljačkom dvoru živi ___________________________.

  Na seljačkom dvoru živi ___________________________.

  Na seljačkom dvoru živi ___________________________.

  Na seljačkom dvoru živi ___________________________.

  Na seljačkom dvoru živi ___________________________.

  c k u k anj k

  o r v a k a

  k š

  o k

  o

  i nj v a sa č

  m k a

  c a a r

 • stran 5

  minimulti novi mojčitati tekst i pravilno pofarbati sliku

  Mama i tata imaju čuda djela Čitaj, ča/što mama i tata velu, pitaju ili prosu!

  Napiši upravni govor i stavljaj pravilne znake (: „“ . ? !)!

  Napiši upravni govor!

  Mama reče: „Ja idem u trgovinu.“

  Tata reče _______________________________________

  Mama pita ______________________________________

  Tata pita _______________________________________

  Mama prosi _____________________________________

  Tata prosi _______________________________________

  Ja idem u trgovinu

  Ja idem u lozu

  Gdo mi kani pojti u trgovinu

  Gdo mi kani pomoći u vrtu

  Prosim, čisti stan

  Prosim, daj mi ključ

 • 6. stran

  Kakova je majka?Išći i složi pridjeve!

  moj novi minimulti iskati i složiti pridjeve

  vesela, šparna, mudra, marljiva, strpljiva

  l i m š t m l i č m a r l m l j i i m š t m l i č m m l i č m a r l j i v a k l i m š t m l i č m a r l j i v a k l i m š t m l i č m l j i i m š t m l i č m

  l č v š p a r n l š ć s m i l k t l č v š p r n a l š ć s m i l k t l č v š p a r n a l š ć s m i l k t l č v š p a r n a l š ć s m i l k t l č v š p a n a l š ć s m i l k t

  o s i t ć u p v s t r p l j i v a r š ć u p v s t r p l j i t r p l j i v a r š t r p ć u p v s t l j i v s t r p l j i v a s t r p l j i v a s t r p l j i v a s t r p l j i v a

  u d r a l ć s m n t i u š t u č m u d r a l ć s m n t i u š t u č m u r a l ć s m n t i u š t u č m u d a l ć s m n t i u š t u č m u d r a l ć s m n t i u š t u č

  i o č a s v e s e m i t u l ž n i o č a s e l a m i t u s v e s e l a m i t u l ž n l ž n i o č a s e s e l a m i t u l ž n i o č a s v e s e l a m i t u l ž n i o č a

  Mala ganjka: Išći, pofarbaj sloge i čitaj pridjeve!

  mu ve la

  dra se lji

  na str plji va

  mar va špar

 • stran 7

  pridjevi muškog, ženskog i sridnjeg roda minimulti novi moj

  Kakova je tvoja majka? Opiši svoju majku!

  Moja majka je vesela. Ja imam veselu majku.

  ______________________________________

  ______________________________________

  ______________________________________

  ______________________________________

  ______________________________________

  ______________________________________

  Otac je … Majka je … Dite je …

  marljiv

  vesela

  srićno

  strpljiv

  mudra

  vesela, mudra, strpljiva, šparna, srićna

 • 8. stran

  moj novi minimulti

  Opiši svoju majku i naslikaj ju!Nigdor nije lipši nego ona. Moju majku imam jako rado!

  Ona ima

  kafecke / črne / blond vlase.

  Ona ima

  zelene / kafecke / črne / plave / sure oči.

  Ona nosi

  žutu / črljenu / bijelu / plavu / orandžastu suknju.

  Ona nosi

  rozecku / žutu / plavu / zelenu bluzu.

  čitati i razumiti tekst i obojiti/pofarbati sliku

 • stran 9

  minimulti novi moj

  Ča/Što djelamo na Majkin dan?Čitaj tekst i dodili pravilni broj odgovarajućoj sliki!

  čitati, razumiti tekst i dodiliti rečenice slikam

  1. Mama još spava…

  2. Mi dica smo se zbudila rano. Danas je Majkin dan.

  3. Mi pripravljamo ručenje.

  4. Mama je zbudjena i dojde u kuhinju.

  5. Imamo kitice za nju i povidamo jednu malu pjesmicu.

  6. Danas ručujemo svi skupa. Danas je najlipši dan.

  Draga moja

  mamica,za te/tebe ova kitica.

  Za tvoj lipi

  Majkin danbit ću jako ljubezan.

 • 10. stran

  moj novi minimulti vježbati adicije u brojevnom prostoru 100

  Gusinjke za računanjeRačunaj gusinjke i najdi prave metulje!

  Pofarbaj metulja istom farbom kot je gusinjka!

  90 5470

  8069

  54

  20

  20

  205

  10510

  2010

  58

  425

  1010

  10

  1010 10

  10

  10

  2030

  55

  55

  57 8

  39

  1012

  1212

  129

  10 86

 • stran 11

  Računaj ove ograde!Vježbaj adicije i suptrakcije u brojevnom prostoru 1000!

  minimulti novi mojvježbati adicije i suptrakcije u brojevnom prostoru 1000

  100

  70

  -20

  -20

  -20

  -20

  20

  175+15 +15 +15 +15 +15

  -20

  -20

  -20

  -20

  -20

  -20

  -20

  -20

  -20

  -20

  -20

  -20

  -20

  -20

  -20

  -20

  -20

  -20

  -20

  -20

  95

  +15 +15 +15 +15 +15

  +15 +15 +15 +15 +15

  +15 +15 +15 +15 +15

  +15 +15 +15 +15 +15

  775+30

  +30

  +30

  +30

  895

  650-25 -25 -25 -25 -25

  +30

  +30

  +30

  +30

  +30

  +30

  +30

  +30

  +30

  +30

  +30

  +30

  +30

  +30

  +30

  +30

  +30

  +30

  +30

  +30

  770

  -25 -25 -25 -25 -25

  -25 -25 -25 -25 -25

  -25 -25 -25 -25 -25

  -25 -25 -25 -25 -25

 • moj novi minimulti Samo živine na sinokoši ćedu ti pokazati pravi put!

  12. stran Na sinokoši - najdi put iz labirinta!

 • stran 13

  Samo živine na sinokoši ćedu ti pokazati pravi put! minimulti novi moj

  Na sinokoši - najdi put iz labirinta!

 • 14. stran

  moj novi minimulti čitati po nalogurazumiti nalog i napraviti pecivo

  Puži NutellomOve zvanaredno dobre puže moreš jako friško

  čarati za ručenje na Majkin dan! Ti tribaš: • 1 paket lisnatoga ili dizanoga tijesta • Nutellu • cimet • formu za mafine • putra/maslaca za umastiti formu

  Djelaj ovako: 1. Izvrućaj peć na 180°C s gornjom i dolnjom vrućinom! 2. Mafinovu formu namaži putrom! 3. Otpri tijesto i namaži Nutellu! 4. Potom postrovaši cimet na namaz! 5. Sada zaruljaj tijesto u dužini! 6. Odriži 12 kusićev, oko 2 cm debelih! 7. Onda vrzi sve kusiće u formu! 8. Oko 10 minut se sada moraju ovi „puži“ peći.

  Dobro račenje!

 • stran 15

  čitati po nalogu i napraviti dar

  Karta za tvoju mamuDar za majkin ili očev dan

  minimulti novi moj

  Ti tribaš:

  • čvrst papir (DIN A4) u tvojoj najdražoj farbi

  • 15-25 gumbic (odvisi od veličine)

  • „Glitter“

  • lipilo

  • olovku

  Ovako ide:

  1. Prekreni papir u sredini!

  Sada imaš praznu kartu.

  2. Namoljaj olovkom

  (ako imaš, i pomoćom šablone) srce!

  3. Sada zalipi na liniji srca tvoje gumbice!

  4. Onda moraš malo čekati,

  dokle se je lipilo dobro usušilo.

  5. U sredinu srca piši sada lipilom

  „Draga Mama“, „Mama“, „Hvala“ ili ča/što kaniš!

  6. Potom postrovaši brzo „Glitter“.

  7. Ako je lipilo suho, moreš stresti „Glitter“,

  ki/koji je preveć, doli.

  8. Na koncu moreš napisati lipu pjesmicu

  u tvoju kartu.

  Sve najbolje za Majkin dan!

 • 16. stran

  moj novi minimulti

  Misec maj se zove i misec zaljubljenihU ovom misecu se svečuju i mnogi piri.I Jezuš je bio sa svojom majkom na piru.

  Bilo je to u malom selu Kana. Svi su bili jako veseli. Ali usred svečevanja je sfalilo vino. Mladomu paru je to bilo jako

  neugodno. Marija je prošla k Jezušu i mu rekla : «Vina nimaju!»

  Jezuš je pretvorio vodu u vino

  Prin

  os ins

  titu

  ta z

  a vj

  ersk

  oped

  agoš

  ku izo

  braz

  bu

 • stran 17

  minimulti novi moj

  Prinos instituta za vjerskopedagošku izobrazbu

  U dvorani je stalo šest kamenih vidric. Jezuš je zapovidao, da napunu vidrice s vodom. Sluge su to učinili. A kad su kušali piće, je nastalo iz vode vino. Vino je bilo još bolje nego ko/koje su prije pili. Ovo je prvo čudo Jezuševo.

  Ovo je čudo, ko/koje je učinio u Kani Galileji.

  Misec maj se zove i misec zaljubljenihU ovom misecu se svečuju i mnogi piri.

 • Jeziki, zemlje i ljudiPoišći države, u ki/koji se govoru ovi jeziki! Napiši glavni grad države!

  Napiši imena stanovnikov i stanovnic! Piši rečenice! Englez i Engleskinja govoru engleski. Oni stanuju u Engleskoj.

  Glavni grad Engleske je London. Napiši pravilni broj pod zastavu!

  moj novi minimulti

  Prin

  os N

  ove srid

  nje šk

  ole Sv

  eti M

  ihal

  j18. stran

  najti zemlje i glavne grade jezikom i izraziti kako stanovniki i stanovnice govoru

  jezik država glavni grad stanovnik stanovnica

  1 engleski Engleska London Englez Engleskinja

  2 nimški (A)

  3 hrvatski

  4 nimški (D)

  5 slovački

  6 madjarski

  7 slovenski

  8 talijanski

  9 francuski

  10 turski

  11 švedski

  12 norveški

  13 španjolski

  Za vježbanje ove teme moreš hasnovati i CD „Tako je!“ (hkdc).

 • stran 19Prinos N

  ove sridnje škole Sveti Mihalj

  minimulti novi mojnajti jezik, zemlju, glavni grad i ljude jedne zemlje

  jezik država glavni grad stanovnik stanovnica

  engleski Engleska London Englez Engleskinja

  nimški (A) Austrija Beč Austrijanac Austrijanka

  hrvatski Hrvatska Zagreb Hrvat Hrvatica

  nimški (D) Nimška Berlin Nimac Nimica

  slovački Slovačka Bratislava Slovak Slovakinja

  madjarski Madjarska Budimpešta Madjar Madjarka

  slovenski Slovenija Ljubljana Slovenac Slovenka

  Talijanski Italija Rim Talijan Talijanka

  francuski Francuska Paris Francus Francuskinja

  turski Turska Ankara Turak Turkinja

  švedski Švedska Stockholm Šved Švetkinja

  norveški Norveška Oslo Norvežan Norveškinja

  španjolski Španjolska Madrid Španjolac Španjolka

  Jeziki, zemlje i ljudiIzriži kartice i najdi ča/što sliši skupa!

 • moj novi minimulti

  20. stran

  Jedan, dva i tri zažmi tiGibanje i šport!

  Dica stoju u krugu. U sredini kruga je jedno dite, ko/koje ima oči zavezano. Kad dica zajaču „Čučnimo se svi!“,

  se sva dica u krugu čučnu, a dite u sredini išće nekoga i mora uganjati, gdo je to. Ako uganja ime toga diteta, onda je to dite na red i dojde u krug.

  Oči mu se zavežu. Sve opet počinje na novič!

  upoznati nove vježbe i igre

 • stran 21

  minimulti novi moj

  Naručiti moreš knjigu i na digitalan način: www.hkd.at

  pročitati, igrati različne igre i zbrajačice

  Naš tip: „Igrajmo se“Stare i nove igre za dicu

  Knjiga predstavlja stare i nove igre za dicu, kot i jačke i zbrajačice. Igre se moru igrati u kolu, u većem prostoru ili u vrtu ali i sidje.

  Igre „Majka, kako daleko smim putovati“ i „Miš,miš hodi van“ su igre iz ove knjige.

  Izdavač ove knjige je Hrvatsko kulturno društvo. Igre je sastavilia mr Zlatka Gieler. Kipiće u knjigi je nacrtala Christine Grafl.

  Željimo ti čuda veselja pri igranju!

 • 22. stran

  TratinčicaIzračunaj račune u kitica u glavi

  i pofarbaj metulje s pravim rješenjem! Jedan broj je preveć. Kako se zove broj?

  moj novi minimulti izražajno čitanje

  Tratinčica,pokaži mi cvijet, da vidim tvoj lipi pogled.

  Komu ćeš me brati?Mami ili tati?

  Malo mami.Malo tati.Malo starojmajki dati.

 • minimulti novi mojbuditi veselje za čitanje

  stran 23

  U maju je Majkin dan.

  Memo kani majku razveseliti.

  On peče veliku tortu. Tata mu pomaže.

  On bere šare kitice. Kuma Lili mu pomaže.

  On izriže črljeno srce. Opica mu pomaže.

  Lipu sliku molja sam.

  “Ovo sve je za moju mamu!”, veli Memo.

  Čitaj dalje u drugom izdanju!

  Majkin dan

 • 24. stran maj/juni 2015 / 03

  Živine na sinokošiGlej točno i piši odgovarajuće slove sliki!

  KazaloŽivot na sinokoši.............................................. 2

  Kako rastu sunčenice?..................................... 3

  Živine na seljačkom dvoru............................... 4

  Mama i tata imaju čuda djela........................... 5

  Kakova je majka?............................................. 6

  Kakova je tvoja majka?.................................... 7

  Opiši svoju majku i naslikaj ju!......................... 8

  Ča/Što djelamo na Majkin dan?....................... 9

  Gusinjke za računanje................................... 10

  Računaj ove ograde!...................................... 11

  Labirint .......................................................... 12

  Labirint .......................................................... 13

  Puži Nutellom................................................. 14

  Karta za tvoju mamu...................................... 15

  Misec maj se zove i misec zaljubljenih.......... 16

  Misec maj se zove i misec zaljubljenih.......... 17

  Jeziki, zemlje i ljudi........................................ 18

  Jeziki, zemlje i ljudi........................................ 19

  Jedan, dva i tri zažmi ti................................... 20

  Naš tip: „Igrajmo se“....................................... 21

  Tratinčica........................................................ 22

  Mali Memo...................................................... 23

  Živine na sinokoši........................................... 24

  Vlasnik i izdavač / Medieninhaber und Herausgeber: © 2015. HNVŠ Narodna visoka škola gradišćanskih Hrvatov - http://www.vhs-croates.at Volkshochschule der burgenländischen Kroaten, 7000 Eisenstadt, J. Permayerstr. 9

  Odgovorno uredničtvo: Baumgartner Sascha, Baumgartner Kathrin, Buranits Helene, Mag.ra Gartner, BEd Adelina, Hajszan BEd Margit, Klikovits, BEd Iris, Lapatschek, BEd Bettina, Lessel, BEd Theresa, Marlovits Heidemarie

  Lektorica: Mag.ra Edith Mühlgaszner, MAS, HRin, LSIin i.R.Ilustracije: Gabriel Jasmine - Layout i slog: Bunyai, BEd, MAS, MSc Štefan

  OpoG minimulti digital: http://www.bildungsserver.com/schulen/minimulti/default.htmPoštanski ured ishadjanja: 7000 Željezno, Tiskara: Wograndl Druck, 7210 MatrštofIzjava polag Zakona o mediji: „moj novi minimulti“ je časopis za školare/školarice u Gradišću.Erklärung gemäß Mediengesetz: „moj novi minimulti“ ist eine Zeitschrift für SchülerInnen im Burgenland, verfasst in kroatischer Sprache. Gefördert vom Bundeskanzleramt aus Mitteln der Volksgruppenförderung.

  minimulti digital

  pčela

  žabapuž