Top Banner
Metodologie pedagogického výzkumu Téma číslo 6 – Pozorování Pavel Doulík, Metodologie pedagogického výzkumu 1
14

Metodologie pedagogického výzkumu - paveldoulik.webnode.cz™_06.pdf · Pozorování Pozorovací systémy – komplexní nástroje (Flandersův pozorovací systém) Sledujeme různé

Sep 01, 2019

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Metodologie pedagogického výzkumu - paveldoulik.webnode.cz™_06.pdf · Pozorování Pozorovací systémy – komplexní nástroje (Flandersův pozorovací systém) Sledujeme různé

Metodologie pedagogického výzkumu

Téma číslo 6 – Pozorování

Pavel Doulík, Metodologie pedagogického výzkumu 1

Page 2: Metodologie pedagogického výzkumu - paveldoulik.webnode.cz™_06.pdf · Pozorování Pozorovací systémy – komplexní nástroje (Flandersův pozorovací systém) Sledujeme různé

Pozorování

Metoda kvalitativního i kvantitativního výzkumu.

Sledování – záznam – analýza – vyhodnocení…

Pavel Doulík, Metodologie pedagogického výzkumu 2

Page 3: Metodologie pedagogického výzkumu - paveldoulik.webnode.cz™_06.pdf · Pozorování Pozorovací systémy – komplexní nástroje (Flandersův pozorovací systém) Sledujeme různé

Pozorování

Pozorovací systémy – komplexní nástroje (Flandersův pozorovací systém)

Sledujeme různé kategorie (kognitivní, afektivní, psychomotorické).

Pavel Doulík, Metodologie pedagogického výzkumu 3

Page 4: Metodologie pedagogického výzkumu - paveldoulik.webnode.cz™_06.pdf · Pozorování Pozorovací systémy – komplexní nástroje (Flandersův pozorovací systém) Sledujeme různé

Flandersův pozorovací systém

Pavel Doulík, Metodologie pedagogického výzkumu 4

učitel akceptuje city a postoje žáků

učitel využívá úmysly a iniciativu žáků

učitel odměňuje žáky

učitel se ptá

učitel vysvětluje, vykládá látku

učitel napomíná, dává příkazy, instruuje

učitel kritizuje žáka

žák reaguje na otázky učitele

žák se sám, iniciativně obrací na učitele

ticho ve třídě

Page 5: Metodologie pedagogického výzkumu - paveldoulik.webnode.cz™_06.pdf · Pozorování Pozorovací systémy – komplexní nástroje (Flandersův pozorovací systém) Sledujeme různé

Pozorovací protokol

Pavel Doulík, Metodologie pedagogického výzkumu 5

Page 6: Metodologie pedagogického výzkumu - paveldoulik.webnode.cz™_06.pdf · Pozorování Pozorovací systémy – komplexní nástroje (Flandersův pozorovací systém) Sledujeme různé

Typy pozorování

Přímé (pozorovatel je osobně přítomen)

Nepřímé (záznam)

Zúčastněné

Nezúčastněné

Instrospekce

Extrospekce

Pavel Doulík, Metodologie pedagogického výzkumu 6

Page 7: Metodologie pedagogického výzkumu - paveldoulik.webnode.cz™_06.pdf · Pozorování Pozorovací systémy – komplexní nástroje (Flandersův pozorovací systém) Sledujeme různé

Požadavky:

Specifikace objektu pozorování.

Zaměřenost pozorování na cíl.

Organizovanost pozorování.

Přesný záznam pozorování.

Pavel Doulík, Metodologie pedagogického výzkumu 7

Page 8: Metodologie pedagogického výzkumu - paveldoulik.webnode.cz™_06.pdf · Pozorování Pozorovací systémy – komplexní nástroje (Flandersův pozorovací systém) Sledujeme různé

Kódování = kategorie + záznam

Trvání - délka

Výskyt

Intervalové nebo přirozené

kódování.

U kategorií zjišťujeme: frekvenci či sekvenci.

Pavel Doulík, Metodologie pedagogického výzkumu 8

Page 9: Metodologie pedagogického výzkumu - paveldoulik.webnode.cz™_06.pdf · Pozorování Pozorovací systémy – komplexní nástroje (Flandersův pozorovací systém) Sledujeme různé

Důležité prvky pozorování

Nutný je zácvik pozorovatele.

Reliabilita a validita (shoda více pozorovatelů).

Audiozáznam –

z něj protokol.

Pavel Doulík, Metodologie pedagogického výzkumu 9

Page 10: Metodologie pedagogického výzkumu - paveldoulik.webnode.cz™_06.pdf · Pozorování Pozorovací systémy – komplexní nástroje (Flandersův pozorovací systém) Sledujeme různé

Subjektivní faktory: Haló efekt

Logická chyba

Předsudky

Stereotypizace a analogie

Tradice

Figura a pozadí

Aktuální psychický stav

Tendence k průměru

Kontrast

Shovívavost pozorovatele

Pavel Doulík, Metodologie pedagogického výzkumu 10

Page 11: Metodologie pedagogického výzkumu - paveldoulik.webnode.cz™_06.pdf · Pozorování Pozorovací systémy – komplexní nástroje (Flandersův pozorovací systém) Sledujeme různé

… a na závěr vlastnosti

Záměrné

Plánovité

Cílevědomé

Systematické

Řízené

Pavel Doulík, Metodologie pedagogického výzkumu 11

Page 12: Metodologie pedagogického výzkumu - paveldoulik.webnode.cz™_06.pdf · Pozorování Pozorovací systémy – komplexní nástroje (Flandersův pozorovací systém) Sledujeme různé

Úkol…

Navrhněte, jak byste provedli pozorování, jímž by byla sledována aktivita žáků při hodinách.

Navrhněte, jak byste provedli pozorování, jehož cílem by bylo sledovat uplatňování autority učitele při vyučování.

Pavel Doulík, Metodologie pedagogického výzkumu 12

Page 13: Metodologie pedagogického výzkumu - paveldoulik.webnode.cz™_06.pdf · Pozorování Pozorovací systémy – komplexní nástroje (Flandersův pozorovací systém) Sledujeme různé

Úkol…

Učitel si stěžoval, že žáci ve třídě 7. A mnohem více zlobí než žáci ve třídě 7. B. Navrhněte výzkum založený na metodě pozorování, jímž byste učitelovo stanovisko potvrdili nebo vyvrátili.

Porovnejte klady a zápory různých typů pozorování.

Pavel Doulík, Metodologie pedagogického výzkumu 13

Page 14: Metodologie pedagogického výzkumu - paveldoulik.webnode.cz™_06.pdf · Pozorování Pozorovací systémy – komplexní nástroje (Flandersův pozorovací systém) Sledujeme různé

Úkol…

… anebo je libo něco z cvičebnice???

Pavel Doulík, Metodologie pedagogického výzkumu 14