Top Banner
Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu XV. Konference ČAPV Pedagogická fakulta Jihočeské Univerzi České Budějovice 12. – 14. 9. 20
88

Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu

Jan 08, 2016

Download

Documents

Brilliant™

XV. Konference ČAPV. Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu. Pedagogická fakulta Jihočeské Univerzity České Budějovice 12. – 14. 9. 2007. Sekce - tematické okruhy / vedoucí sekce - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu

Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu

Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu

XV. Konference ČAPV

Pedagogická fakulta Jihočeské UniverzityČeské Budějovice 12. – 14. 9. 2007

Page 2: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu

Sekce - tematické okruhy / vedoucí sekce sekce 1 - Pedagogický výzkum a kurikulární reforma české školy / PhDr. Tomáš Janík, Ph.D.sekce 2 - Výzkum role učitele v kontextu kurikulární reformy / doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D.sekce 3 - Výzkum vnitřní proměny školy v širších sociálních souvislostech / PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.sekce 4 - Výzkum výchovy a vzdělávání v mimoškolním prostředí / doc. PhDr. Julius Sekera, CSc.sekce 5 - Výzkum dítěte, žáka a studenta / prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. / prof. PhDr. František Man, CSc. / PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D. sekce 6 - Výzkum vzdělávání učitelů / prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. / doc. Dr. PaedDr. Petr Urbánek

sekce 7 - Výzkum celoživotního učení a vzdělávání / PhDr. Jana Kohnová, Ph.D.

Page 3: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu

Sekce 1PhDr. Tomáš Janík, Ph.D.

Sekce 2doc. PaedDr. Jaroslava Vašutová, Ph.D.

Sekce 3PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.

Sekce 4doc. PhDr. Julius Sekera, CSc.

Sekce 5/Aprof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.

Sekce 5/Bprof. PhDr. František Man, CSc.

Sekce 5/CPaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.

Sekce 6/Bdoc. Dr. PaedDr. Petr Urbánek

Sekce 7PhDr. Jana Kohnová, Ph.D.

Sekce 6/Aprof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.

Zahájení konferencePlenární referáty

Společenský večer Závěrečné jednání v plénu

Page 4: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu

Zahájení konference, plenární referáty

Page 5: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu

prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc.Rektor Jihočeské Univerzity

Page 6: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu

doc. PhDr. Alena Hošpesová, Ph.D.Děkanka Pedagogické fakulty JU

Page 7: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu

doc. PhDr. Milada Rabušicová, Ph.D. Předsedkyně ČAPV

Page 8: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 9: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 10: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu

prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc.referát

Page 11: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu

doc. PhDr. Eliška Walterová, CSc.referát

Page 12: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 13: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu

PhD. Kirsi Pyhältö, Univerzita Helsinky

referát

Page 14: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu

Sekce 5/C     Výzkum dítěte, žáka a studenta

Page 15: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 16: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 17: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 18: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 19: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 20: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu

Sekce 6/B     Výzkum vzdělávání učitelů

Page 21: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 22: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 23: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 24: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 25: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 26: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu

sekce 2 Výzkum role učitele v kontextu kurikulární reformy

Page 27: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 28: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 29: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 30: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 31: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 32: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu

Sekce 3     Výzkum vnitřní proměny školy v širších sociálních souvislostech

Page 33: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 34: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 35: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 36: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 37: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 38: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu

Sekce 5/A     Výzkum dítěte, žáka a studenta

Page 39: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 40: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 41: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 42: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 43: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 44: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu

Sekce 5/B     Výzkum dítěte, žáka a studenta

Page 45: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 46: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 47: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 48: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 49: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 50: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu

Sekce 1     Pedagogický výzkum a kurikulární reforma české školy

Page 51: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 52: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 53: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 54: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 55: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 56: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu

Sekce 4     Výzkum výchovy a vzdělávání v mimoškolním prostředí

Page 57: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 58: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 59: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 60: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 61: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu

Společenský večer

Page 62: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 63: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 64: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 65: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 66: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 67: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 68: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 69: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 70: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 71: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu

sekce 6/A Výzkum vzdělávání učitelů

Page 72: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 73: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 74: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 75: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 76: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu

sekce 7 Výzkum celoživotního učení a vzdělávání

Page 77: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 78: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 79: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 80: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 81: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu

Závěrečné jednání v plénu

Souhrn

Page 82: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 83: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 84: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 85: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 86: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 87: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu
Page 88: Svět výchovy a vzdělávání v reflexi současného pedagogického výzkumu