Top Banner
Mateusz Baran Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej 1 RYS HISTORYCZNY SILNIKÓW STOSOWANYCH DO NAPĘDU SAMOCHODÓW.
17

Mateusz baran gr.11 rys historyczny silników stosowanych do napędu samochodów

May 26, 2015

Download

Documents

Dawid Banaś
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
  • 1. 1Mateusz Baran Wydzia Inynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej

2. Rys historyczny silnikw stosowanych do napdu samochodw.HistoriaPocztki silnikw spalinowychPierwsze silniki spalinowe Pierwszy uyty w przemyle silnik spalinowySilnik Mikoaja OttoPierwsze siniki benzynowe Pierwszy silnik dwusuwowySilnik Diesla Silnik spalinowy o toku obrotowym Zalety silnikw spalinowychPierwsze polskie silniki Polskie silniki2Mateusz Baran Wydzia Inynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej 3. HistoriaPojazd parowy Cugnota z 1769 roku Pierwsze pojazdy samochodowe miay napd parowy. Dopiero zbudowanie lekkiego silnika spalinowego i zastosowanie go do napdu pojazdu (1885r) zapocztkowao szybki postp techniczny w tej dziedzinie. Obecnie do napdu samochodw i innych pojazdw mechanicznych niemal wycznie s stosowane tylko one.3Mateusz Baran Wydzia Inynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej 4. Pocztki silnikw spalinowych Pierwsze silniki spalinowe pojawiy si pod koniecXIX wieku. Byy to gwnie silniki stacjonarneniewielkiej mocy. W krtkim czasie silniki spalinowestaj si niezastpione jako rdo napdu wszelkiegorodzaju pojazdw mechanicznych i samolotw. "Silnik spalinowy" - budowa i zasada dziaania!4Mateusz Baran Wydzia Inynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej 5. Pierwsze silniki spalinowe tokowe Pierwsze silniki spalinoweModel pracy silnikatokowe wzorowane byy nasilnikach parowych. W silnikachtych do cylindra doprowadzanebyy z wytwornicy gorce spaliny,ktre rozprajc si wykonywayprac. Z czasem budow silnikwspalinowych udoskonalonouniezaleniajc je od oddzielnejwytwornicy czynnikatermodynamicznego.5Mateusz Baran Wydzia Inynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej 6. Pierwszy uyty w przemyle silnik spalinowy.Silnik Lenoira Pierwszym uytecznym silnikiemspalinowym, jaki zastosowano wprzemyle, by silnik napdzanymieszanin gazowo-powietrzn,skonstruowany przez francuskiegomechanika E. Lenoira w 1870 r.Silnik ten niewiele rni si odsilnika parowego; mia masprawno i wiele innych wad.6Mateusz Baran Wydzia Inynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej 7. Silnik Mikoaja Otto Pierwszy zadowalajco na wczesne czasy pracujcy silnik spalinowy, zasilany gazem wietlnym, zbudowa w 1876 r. Niemiec Mikoaj Otto (patent z 1866 r.). Otto zrealizowa w swoim silniku obieg cieplny ze spalaniem przy staej objtoci, podany przez francuskiego inyniera Beau de Rochas jeszcze w 1861 r. Silnik Otto stanowi pierwowzr dzisiejszego czterosuwowego silnika spalinowego z zaponem iskrowym.7Mateusz Baran Wydzia Inynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej 8. Pierwsze silniki benzynowe. W 1879 r. pojawiaj si pierwsze silniki benzynowe.W 1883 r. W niemczech Gotlieb Daimler buduje silnikbenzynowy o niespotykanej dotychczas prdkociobrotowej, wynoszcej 15 s-1 (900 obr/min). W 1886r. Gotlieb Daimler oraz Karol Benz prawiejednoczenie demonstruj pojazdy napdzanesilnikami spalinowymi. Konkurencyjno poczynatych producentw zdynamizowaa rozwj konstrukcjisilnikw spalinowych z zaponem iskrowym,przyspieszajc tym samym rozwj motoryzacji.8Mateusz Baran Wydzia Inynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej 9. Silnik Gotlieba DaimleraTutaj widzimy pierwsze zastosowanie silnikabenzynowego w motocyklu!9Mateusz Baran Wydzia Inynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej 10. Pierwszy silnik dwusuwowy. Rezultat prac nad zwikszeniemrwnomiernoci pracy silnikw spalinowychstanowi silnik dwusuwowy. Pierwszy silnikdwusuwowy skonstruowa Anglik Clark ok.1880 r. Do niedawna silniki dwusuwowe zzaponem iskrowym byy szeroko stosowanew motocyklach i samochodach. Obecnie wsamochodach s stosowane bardzo rzadko. WPolsce bardzo znanym samochodemposiadajcym silnik dwusuwowy bya"Syrena" (samochd osobowy).10 Mateusz Baran Wydzia Inynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej 11. Silnik Diesla Nowy kierunek w budowie silnikw spalinowych zapocztkowa Niemiec, Rudolf Diesel, ktry w 1893 r. opatentowa, a w 1897 r. zbudowa pierwszy zdolny do pracy silnik z zaponem samoczynnym. Silniki te, zwane potocznie silnikami wysokoprnymi albo silnikami Diesla, rozpowszechniy si bardzo szybko.11 Mateusz Baran Wydzia Inynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej 12. Silnik spalinowy o toku obrotowym. Now er w dziedzinie silnikwNowoczesny silnik Wankla.spalinowych zapocztkowa FeliksWankel, ktry na zjedzie inynierwniemieckich w 1960 r zaprezentowaskonstruowany przez siebie silnikspalinowy o toku obrotowym. Pomimodo duych pocztkowo trudnocinatury technologicznej silniki teosigny obecnie do wysoki stopierozwoju. Silniki Wankla znalazyzastosowanie gwnie w samochodachosobowych ciarowych. 12 Mateusz Baran Wydzia Inynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej 13. Najwyszawrd silnikwcieplnychsprawno Niezaleno Zaletyod obcych Zwartarde silnikw budowaenergiispalinowych atwo uruchamiania13 Mateusz Baran Wydzia Inynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej 14. 14 Mateusz Baran Wydzia Inynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej 15. Pierwsze polskie silniki. Pierwsze prby stworzenia wasnej produkcji silnikwsamochodowych przypadaj na okres midzywojenny.Centralne Warsztaty Samochodowe (CWS), anastpnie Pastwowe Zakady Inynierii (PZin.)opracoway wiele wasnych konstrukcji, z ktrychkilka doczekao si realizacji. Na szczegln uwagzasuguj samochody osobowe CWS-T1 oraz CWS-T2konstrukcji in. Tadeusza Taskiego.15 Mateusz Baran Wydzia Inynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej 16. Polskie silniki Oprcz samochodw wasnej konstrukcji PZIn. produkoway licencyjne samochody: osobowy Polski Fiat model 508 oraz ciarowy Polski Fiat model 621L. Samochd osobowy Polski Fiat 508 mia silnik czterocylindrowy dolnozaworowy, samochd za ciarowy Polski Fiat 621L by wyposaony w szeciocylindrowy silnik dolnozaworowy model 121. Silnik ten suy ponadto do napdu autobusu Zawrat zbudowanego na podwoziu wspomnianego samochodu ciarowego ( model 621R).16 Mateusz Baran Wydzia Inynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej 17. 17 Mateusz Baran Wydzia Inynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej