Top Banner

of 128

John Hislop Trazeci Bozanstvo

Apr 27, 2017

ReportDownload

Documents

pgeorg

 • 1

  TRAEI

  BOANSTVO

  Govori koje je odrao dr. John S. Hislop

  Sri Sathya Sai Books and Publications Trust Prasanthi Nilayam, P.O. 515 134, Anantapur District, (A.P.) India Naslov izvornika: Seeking Divinity Talks by John S. Hislop International standard book number: 81 -7208 -218 - 5 etvrto izdanje, lipanj 1998.

  Poloeno s ljubavlju pred

  Boanska Lotosna Stopala

  Bhagav na Sri Sathya Sai Babe

 • 2

  U govoru koji je odrao u Darmaketri u Bombayu 1971. godine Sathya Sai Baba je opisao udesna zbivanja o kojima se govori u Rmyani: Nita se nikada ne dogaa, a da za to ne postoji valjani razlog, bez obzira na to kako to sluajno ili tajnovito izgledalo. Korijeni toga seu vrlo duboko i nama su nedokuivi. Isto to sam kazao i Hislopu u Darmaketri u Bombayu. Most prema Lanki je bio izgraen preko tjesnaca kako bi Rma sa svojom vojskom mogao po njemu prije}i do kraljevstva u kojem je vladao Rvana, kralj demona i u kojem je bila zarobljena njegova Sita. Smioni majmuni su podizali planine i prevaljivali velike udaljenosti nosei te gromade na svojim leima, kako bi ih bacili u more i na taj nain izgradili put kojim e Rma prijei. Majmuni su stvorili lanac cijelim putem od Himalaye pa sve do juga na kojem je most nicao velikom brzinom. Nakon to je prijelaz bio dovren, brzo se proirila vijest o tome cijelim lancem da kamenje vie nije potrebno i svaki je majmun spustio na zemlju gromadu koju je nosio na leima na mjesto na kojem se u tom trenutku zatekao. Meutim, jedna od tih gromada nije se mogla pomiriti sa sudbinom. Poela je oplakivati svoju sudbinu. Zato sam pomaknuta s mjesta na kojem sam se nalazila i zato sam sada odbaena? Podigli su me jer mi je bilo predodreeno kako bih sluila boanskom cilju. Bila sam ispunjena radou to e Rmina vojska, pa i sam Rm, prijei preko mene. A sada, nisam niti tamo, niti ondje gdje sam prvobitno bila. I planina je lila gorke suze. Ta je vijest stigla do Rme i njegovo suosjeanje je bilo ogromno. Rekao je da e u svojem sljedeem utjelovljenju, kada e se ponovno pojaviti u ispunjenju svojeg poslanja u ljudskom obliku, sasvim sigurno blagosloviti rastuenu planinu. To je bila planina Govardana koju je Rma (kao djeak Krna) podigao na svojem prstu i drao podignutom cijelih sedam dana kako bi spasio stada krava iz Gokula od kinih bujica koje je Indra poslala na njih. Ovu sam priu ispriao Hislopu kada me je upitao da li i neive stvari imaju osjeaje i mogu li iskusiti razoaranje i oaj. Jednom prigodom u Darmaketri zamolio sam da pripreme stotinjak sarija kako bih neke od njih mogao odabrati i podijeliti enama koje su radile u Anantapuru i pomogle da se tamo izgradi Sathya Sai koled. Odabrao samo 100 sarija i zamolio da ostatak vrate u trgovinu. etiri sam stavio na stranu, a 96 je bilo smjeteno u moju sobu. Kasnije, kada sam proao pored stola na kojem su bila odloena etiri sarija stavljena na stranu, Hislop je stajao pored njega. Primijetio je kako iz kartonske kutije u kojoj su bili sariji neto kaplje. Sariji su plakali i lili suze zbog toga to nisu mogli biti prihvaeni s moje strane i smatrani su neprikladnim. Da, oni su lili suze. Moete se zapitati kako je to mogue, a ja u vam odgovoriti da ne postoji nita na ovom svijetu to nema srce, to nije u stanju osjetiti radost ili tugu. Ali da biste to spoznali potrebne su vam oi kojima ete vidjeti, ui kojima ete sluati i srce koje e biti u stanju odgovoriti. - Sathya Sai Baba Sathya Sai nam govori dio VII. str. 455.

 • 3

  Svami je moj junak. Ne mogu se sjetiti niti jedne junake odlike za koju se ne bi nalo primjera u Njegovom ivotu. Zbog toga je On moj junak. Ja u ga slijediti do kraja svijeta. Pored toga, ja sam uvjeren, bez ikakve sumnje, da je On boanski. - dr. John Hislop Bhagavn Sri Sathya Sai Baba Prasanthi Nilayam, P. O., Anantapur District, A.P. Nee nas suditi prema vjeri koju ispovijedamo ili prema naslovu kojem smo stekli ili prema rijeima koje izgovaramo, ve prema radu, prema djelovanju, prema portvovnosti, prema estitosti i prema istoi naeg karaktera. Spoznajte raj koji je u vama i odjednom e sve elje biti ispunjene i prestat e sve nevolje i patnje. Osjetite se izvan granica svojeg tijela i njegovog ogranienja, iznad uma i njegovih motiva, iznad misli o uspjehu ili straha. Veliki uzrok patnje u svijetu je taj to ljudi ne gledaju unutra, ve se oslanjaju na vanjske sile. s ljubavlju Sri Sathya Sai Baba 30. 9. 80. Napomena urednika: Ova knjiga objedinjuje govore koje je odrao dr. Hislop tijekom posljednjih 25 godina. Ti govori nisu bili unaprijed pripremani. Ljudskost i mudrost dr. Hislopla proimaju ove govore koji su oduevili i potakli sve one koji su ih sluali, irom svijeta. Njegovo izlaganje odraava njegovu predanost i posveenost i primjerom izraavaju Boansku poruku Sathya Sai Babe. Dana 1. kolovoza 1997. godine rukopis je predstavljen Svamiju i pruen na Njegov blagoslov. Tom je prigodom Svami potpisao naslovnu stranicu i blagoslovio ovu knjigu. Sadraj: Napomena urednika Uvod Predgovor San Diego, California, 4. veljae 1986. godine - Nastanak dvojstva - Postavite pravo pitanje - Nirvana - Sjedinjenje sa Svamijem - Sumnjajte u svojeg duhovnog uitelja (guru) - Proienje uma i srca - Pitanja i odgovori

 • 4

  San Diego, California, 3. svibnja 1988. godine. - Hislope, odri nam govor - Potpuno savrenstvo - Intervjui - Svamijeva uda - Zato doi Svamiju? - Bitak, svijest, blaenstvo (saccidnanda) - Stvarnost u odnosu na privid - Jo neto o prividu (my) - Samoispitivanje otklanja privid - Valovi oceana - Uloga duhovnog uitelja (guru) - Pitanja i odgovori San Diego, California, 23. studenog 1989. - Roendan Gospoda - Svami okree klju - arko sunce - Vjenanje na Svamijev nain - Postignite prosvjetljenje - Kako tovati Gospoda - Osloboenje (moka) - Kako postii osloboenje - Tko je Bog? - Preobrazba - Ljubav ili znanje - Gospod ljubavi - Prolazno i stvarno - Akcija i reakcija - Posvetite svoj ivot Gospodu - Sanjalice, probudi se! - Umirite um - Privienje - Pitanja i odgovori Mr. Eden centar, Novi Zeland, 21. listopada 1993. - Jedina stvarnost - Pria o raspelu - Pria o lingamu - Mo raspela - Svami potkrepljuje priu - udo u El Salvadoru - Zemlja se trese - Kako se sjediniti s Bogom - Cilj duhovnog ivota - Svamijevo uenje - Prvi koraci - Odaberite ime koje je drago vaem jeziku - Volite Boga svim svojim srcem - Meditacija

 • 5

  - Bog je posvuda - Pitanja i odgovori Nacionalna skuptina Novog Zelanda 22. - 25. listopada 1993. godine - Igra sa taksijem - Snjena princeza - Tajanstveni ovjek - Shirdi Sai Baba - Voda, voda posvuda - Svami odabire krave - Svami kao Krna - Avatari - Krna, Rma i Svami - Pitanja i odgovori Nacionalna skuptina Novog Zelanda, 22. - 25. listopad 1993. godine - Put mudrosti - Pria o Boiu - Mnoge Svamijeve strane - Vrijeme obroka sa Svamijem - Zlatna aureola - Pisanje Svamiju - Sveprisutni zatitnik - Sveprisutnost - Jo neto o sveprisutnosti - Svami zna - Zbunjenost, zbunjenost - Vidite Svamija posvuda - Pria o psu - Put mudrosti - To si ti (tat tvam asi) - Osloboenje - 100% panja - Krna i Arjuna - Put sebeostvarenja - Preispitivanje samoga sebe - Produbite va duhovni rad - Jesam li ja tijelo? Nacionalna skuptina Novog Zelanda, 22. - 25. listopad 1993. godine - Dva puta - Maii i majmunii - Predavanje na koledu - Nevezanost - Tko gleda? - to je stvarno? - Svijet je privienje - Kako se probuditi iz sna - Slobodna volja - Imajte vjeru u Saijeva uenja - Suho srce zapadnjaka

 • 6

  - Kako pronai osobnog Boga - Gledajte na sve jednako - Zato strah? - Najbri put do Boga - Boje ime - Vi ste Bog - Izgovarajte njegovo ime - Put hodoasnika Skupina mladih iz Aucklanda u Sai House, 27. listopada 1993. godine - Svami vozi! - Svami i aneli - Svami i lingam - Pria o slonovima - Pria o raspelu - Put sebeostvarenja - Uvijek osloboeni - Put mudrosti - Nevezanost - Odaberite osobnog Boga - Predajte se Bogu - Posvetite sve to inite Bogu - Gdje je Bog? - Kralj i sluga - Kako nadzirati um - Izgovaranje imena - Gledanje svega istim oima - Prepoznajte Boga u svemu - Vizualizacija - Svjetlo Gospoda - Pitanja i odgovori Sai House, Novi Zeland, 30. listopada 1993. godine - Pria o otmiarima - Svami je sveznajui - Svami i mladii iz koleda - Ophoenje u drutvu - Dodirivanje Svamijevih stopala - Pitanja i odgovori Dr. Hislop u Japanu, rujan 1994. godine - Uskrsnue - Spasenje - Walter ponovno umire - Zagonetka je razrijeena - Okreni se meni - Duhovni ivot - Kako raspriti privid (my) - Pitanja i odgovori Odabrani odlomci iz govora koje je odrao dr. Hislop - Englez i tigar - Kruh i riba

 • 7

  - Tenja za duhovnim ivotom - Osloboenje - Sva ljepota, sva slava - Vi ste Bog - Osvjetljavanje puta do Boga - Ja sam onaj koji boravi u svakom srcu - Zalijte korijenje - Vjena srea - Zbog ega ne vidi? - Spoznaja Boga - Za ljubav Boju, inite drugima ono.... - Budite svjedok u igri - Imajte vjere - Pitanja i odgovori Epilog Rjenik Uvod

  Ova knjiga uvodi itatelja u uenja Bhagavna Sri Sathya Sai Babe na nain kako su se ona odrazila na ivot i nain razmiljanja jednog izuzetnog ovjeka - dr. Johna Hislopa. U vremenu kada su razboritost i materijalizam neobuzdano pregazili etiku svijest ovjeka, John Hislop je proveo najvei dio svojih 90 godina u potrazi za duhovnim odgovorima na tajnu koja se naziva ljudski ivot. Vjerujemo da je pronaao odgovore prije nego to nas je napustio. Kao to je naveo u svojoj knjizi Moj Baba i ja: Moja je potraga zapoela kada mi je bilo 16 godina. Crkva u naoj biskupiji priredila je kazalinu predstavu za mlade u kojoj sam i ja imao ulogu. Usred predstave jedna me je misao snano zaokupila. Pomislio sam: Ovi crkveni ljudi nemaju pojma o emu