Top Banner
GEET Pantone CZ Realizace, postřehy Duben 2005
37

GEET Pantone CZ

Jan 10, 2016

Download

Documents

hazina

GEET Pantone CZ. Realizace, postřehy. Duben 2005. Realizace. Úprava orig. plánů na naše prvky Stavba Záběh Přechod benzín – GEET Nedostatky Připravovaná zlepšení Prozatimní zhodnocení Nové poznatky !!! Fotodokumentace KONEC. Úprava orig. plánů. Původní plánek Upravený plánek. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: GEET Pantone CZ

GEET Pantone CZ

Realizace, postřehy

Duben 2005

Page 2: GEET Pantone CZ

Realizace Úprava orig. plánů na naše prvky Stavba Záběh Přechod benzín – GEET Nedostatky Připravovaná zlepšení Prozatimní zhodnocení Nové poznatky !!! Fotodokumentace KONEC

Page 3: GEET Pantone CZ

Úprava orig. plánů

Původní plánek Upravený plánek

Vzhledem k nedostupnosti některých konstrukčních prvků v Čechách, je nutné plánek přepracovat.

Page 4: GEET Pantone CZ

Původní plán

Page 5: GEET Pantone CZ

Upravený plán 1

Page 6: GEET Pantone CZ

Upravený plán 2

Page 7: GEET Pantone CZ

Upravený plán

Page 8: GEET Pantone CZ

Stavba - konstrukce

Vstup a výstup z bojleru přivařit (větší otáčky = větší tlak), jinak dojde k vytlačení směsi.

Veškerá šroubení opatřit těsněním (dochází k nasávání vzduchu a nestabilnímu chodu motoru).

Řídit sání vzduchu do karburátoru.

Page 9: GEET Pantone CZ

Stavba - konstrukce

Nákup materiálu cca 2 dny Soustružení, řezání závitů cca 3 dny Montáž reaktoru cca 2 hodiny Montáž do vozu cca 5 hodin

Cena materiálu na reaktor 2.237,- Cena pokusného vozu Š 120 +TP 5.000,-

Page 10: GEET Pantone CZ

Záběh POZOR !!!

Zcela uzavřít ventil 1 Zcela otevřít ventil 2,3,4 Nasměrovat vůz tak, aby horká

strana reaktoru směřovala přímo na sever.

Doba celého záběhu 20 - 45 minut. Po celou dobu záběhu běží motor

na čistý benzín.

Page 11: GEET Pantone CZ

Přechod na benzín.

Po nastartování nechat motor cca 1 - 2 minuty v chodu na benzín (ohřev reaktoru).

Uzavřít přívod paliva. Otevřít ventil 1 Přivřít ventil 2,3 Pokud je řízeno sání vzduchu,

nutno též přivřít ventil 4.

Page 12: GEET Pantone CZ

Nedostatky Nestabilní odpařování v bojleru. Zanášení svíček (důvod zpětné

spalování výfukových plynů). Přivíráním ventilu 3 dochází k

většímu namáhání motoru. Různé odpařování různých směsí Nutnost připravit směs mimo vůz Není zajištěno optimální složení

směsi před reakční komorou.

Page 13: GEET Pantone CZ

Připravovaná zlepšení

Předreaktorový blok, dvojí vstřik Elektronicky řízené vstřikování

standardního paliva do bloku Elektronicky řízené vstřikování

vody do bloku Elektronicky řízené sání vzduchu

Page 14: GEET Pantone CZ

Prozatimní zhodnocení

Momentální konstrukci lze použít pouze jako experimentální (nevylučuje však možnost pojíždění).

Není možné určit přesný poměr směsi před reaktorem.

Velké tepelné namáhání ventilů reaktoru. Nutnost po provozu na reaktor přejít cca na 30

vteřin na standardní palivo.

Page 15: GEET Pantone CZ

Nové poznatky

Pokud se nechá vůz přes zimu v klidu, musí se před první jízdou opět provést záběh dle pokynů.

Jinak dojde k demagnetizaci reaktoru, což se nám stalo, a tím

jsme reaktor znehodnotily.

Page 16: GEET Pantone CZ

Fotodokumentace

Page 17: GEET Pantone CZ
Page 18: GEET Pantone CZ
Page 19: GEET Pantone CZ
Page 20: GEET Pantone CZ
Page 21: GEET Pantone CZ
Page 22: GEET Pantone CZ
Page 23: GEET Pantone CZ
Page 24: GEET Pantone CZ
Page 25: GEET Pantone CZ
Page 26: GEET Pantone CZ
Page 27: GEET Pantone CZ
Page 28: GEET Pantone CZ
Page 29: GEET Pantone CZ
Page 30: GEET Pantone CZ
Page 31: GEET Pantone CZ
Page 32: GEET Pantone CZ
Page 33: GEET Pantone CZ
Page 34: GEET Pantone CZ
Page 35: GEET Pantone CZ
Page 36: GEET Pantone CZ
Page 37: GEET Pantone CZ