Top Banner
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi Facultatea de Construcţii de Maşini și Management Industrial Departamentul Maşini - Unelte şi Scule DEPARTAMENTUL INGINERIA SISTEMELOR DE ACŢIONARE HIDRAULICĂ ŞI PNEUMATICĂ _____________________________________________________________________________ ________________ Master 2 – 2011 Grupa:4603 Specializarea: Concepţia şi Fabricaţia Asistată de Calculator CURS CMMI CFAC 3.02 SISTEME HIDROMECANICE DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ FIGURI ACŢIONĂRI PNEUMATICE INDUSTRIALE DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ conf. univ. dr. ing. Constantin CHIRIȚĂ ing. Dumitru POPOVICI Cod: ______________
16

Figuri Actionari Hidraulice Industriale

Feb 12, 2015

Download

Documents

actionari hidraulice
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Figuri Actionari Hidraulice Industriale

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din IaşiFacultatea de Construcţii de Maşini și Management IndustrialDepartamentul Maşini - Unelte şi SculeDEPARTAMENTUL INGINERIA SISTEMELOR DE ACŢIONARE HIDRAULICĂ ŞI PNEUMATICĂ

_____________________________________________________________________________________________

Master 2 – 2011 Grupa:4603Specializarea: Concepţia şi Fabricaţia Asistată de Calculator

CURS CMMI – CFAC – 3.02SISTEME HIDROMECANICE DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ

FIGURIACŢIONĂRI PNEUMATICE INDUSTRIALE

DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ

conf. univ. dr. ing. Constantin CHIRIȚĂ ing. Dumitru POPOVICI

Cod: ______________

ianuarie 2012

PENTRU UZ INTERN

F L U I D P O W E R

Page 2: Figuri Actionari Hidraulice Industriale

D.I.S.A.H.P. FIGURI2/15

CUPRINS

1. BAZELE TEORETICE ALE ACŢIONĂRILOR 3

HIDRAULICE ALE MAŞINILOR UNELTE

2. POMPE HIDRAULICE 6

3. MOTOARE HIDRAULICE 7

4. APARATAJ HIDRAULIC DE DISTRIBUȚIE (DISTRIBUITOARE) 8

5. SUPAPE DE PRESIUNE 11

6. DROSELE ȘI REGULATOARE DE DEBIT 14

Cod document: Cale document: 20.01.2011

Page 3: Figuri Actionari Hidraulice Industriale

D.I.S.A.H.P. FIGURI3/15

1. BAZELE TEORETICE ALE ACŢIONĂRILOR HIDRAULICE ALE

MAŞINILOR UNELTE

Schema bloc a unui sistem de acţionare hidraulică

Cod document: Cale document: 20.01.2011

Page 4: Figuri Actionari Hidraulice Industriale

D.I.S.A.H.P. FIGURI4/15

Regimuri de mişcare

Schema de producere fenomenului de cavitatie

Transmiterea presiunii conform principiului lui Pascal

Cod document: Cale document: 20.01.2011

Page 5: Figuri Actionari Hidraulice Industriale

D.I.S.A.H.P. FIGURI5/15

Schema de principiu a amplificatorului de forţă

Schema de principiu a amplificatorului de presiune

Legea conservării masei Distribuţia debitelor într-un nod

Cod document: Cale document: 20.01.2011

Page 6: Figuri Actionari Hidraulice Industriale

D.I.S.A.H.P. FIGURI6/15

Schema de calcul pentru echilibrul energetic

Distribuţia presiunii în circuitul hidraulic

2. POMPE HIDRAULICE

Sistem de acţionare hidraulică

Cod document: Cale document: 20.01.2011

Page 7: Figuri Actionari Hidraulice Industriale

D.I.S.A.H.P. FIGURI7/15

Construcţia pompei cu roţi dinţate

Pompă cu palete radiale Pompă cu pistoane rotative axiale şi disc înclinat

3. MOTOARE HIDRAULICE

Cod document: Cale document: 20.01.2011

Page 8: Figuri Actionari Hidraulice Industriale

D.I.S.A.H.P. FIGURI8/15

Cilindru hidraulic. a) nediferenţial ; b) diferenţial

Construcția unui cilindru hidraulic

4. APARATAJ HIDRAULIC DE DISTRIBUȚIE (DISTRIBUITOARE)

Cod document: Cale document: 20.01.2011

Page 9: Figuri Actionari Hidraulice Industriale

D.I.S.A.H.P. FIGURI9/15

Schemele de funcţionare ale unui distribuitor cu trei poziţii

EXECUTIE LEGAREA ORIFICILOR IN POZIŢIA MEDIE A SERTARULUI DE

DISTRIBUŢIE

SIMBOLIZARE STAS 71450-75

SCHEMA CONSTRUCTIVASchema de

legaturi

Numar de

pozitii

Numar de

orificii

10

2 4

01

Cod document: Cale document: 20.01.2011

Page 10: Figuri Actionari Hidraulice Industriale

D.I.S.A.H.P. FIGURI10/15

02 3 4

- Orificiile A si Bcomunica c u linia deretur T

- Orificiul depresiune este blocat

03 3

- Orificiile A si Bcomunica c u orificiuldepresiuneP

- Returul T esteblocat

04 3 4

- Orificiile A si Bbloc ate in poziţiamedie

- Presiunea P

comunica cu returul

05 3 4-Orificiile A. B.P.T, sini blocate in p ozitie medie a sertarului

06 3 4-OrificnleA,B,P,T, sint legate intre ele (p ozitie d e plutire)

EXECUTIELEGAREA ORIFICILOR IN

POZIŢIA MEDIE A SERTARULUI DE

DISTRIBUŢIE

SIMBOLIZARE STAS 71450-75

SCHEMA CONSTRUCTIVASchema de

legaturi

Numar de

pozitii

Numar de

orificii

Cod document: Cale document: 20.01.2011

Page 11: Figuri Actionari Hidraulice Industriale

D.I.S.A.H.P. FIGURI11/15

07 3 4

- Orificiile B si T sintblocate

- Presiunea Pcomunica cu orificiul A

08 3 4-Orificiile A si P sint b .o ci ie - Orificiul B comunica cu returulT

Distribuitor cu comandă electrohidraulică. Simbol grafic

Tipuri de acoperiri ale distribuitoarelor

5. SUPAPE DE PRESIUNE

Cod document: Cale document: 20.01.2011

Page 12: Figuri Actionari Hidraulice Industriale

D.I.S.A.H.P. FIGURI12/15

Schema funcţională a supapei de presiune

Schema funcţională Simbolul grafic alsupapei de presiune NI cu comandă direct

Schema funcţională a supapei de presiune cu comandă directă

1 – şurub de reglare; 2 – arc; 3 – capac superior; 4 –dop; 5 – sertar de presiune;

6 – corpul supapei; 7 – capac inferior; 8 – dop

Cod document: Cale document: 20.01.2011

Page 13: Figuri Actionari Hidraulice Industriale

D.I.S.A.H.P. FIGURI13/15

a) b) c) d)

Simbolizarea modurilor de lucru ale supapei de presiune normal închisă cu comandă directă

a) supapă de siguranţă şi descărcare (comandă internă, drenaj intern);

c) supapă de deconectare (comandă externă, drenaj intern);

b) supapă de succesiune (comandă internă, drenaj extern);

d) supapă de conectare (comandă externă, drenaj extern).

Cod document: Cale document: 20.01.2011

Page 14: Figuri Actionari Hidraulice Industriale

D.I.S.A.H.P. FIGURI14/15

6. DROSELE ȘI REGULATOARE DE DEBIT

Scheme de reglare a vitezei prin drosel

în sistemele hidraulice cu pompă cu debit constant

Regulator de debit cu două căi (montat pe retur)

a) Schema funcţională; b) Schema simbolică

Cod document: Cale document: 20.01.2011

Page 15: Figuri Actionari Hidraulice Industriale

D.I.S.A.H.P. FIGURI15/15

a) b) Regulator de debit cu trei căi (drosel montat pe admisie)a) Schema funcţională; b) Simbol grafic STAS 7145-76

Cod document: Cale document: 20.01.2011