YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: Figuri Actionari Hidraulice Industriale

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din IaşiFacultatea de Construcţii de Maşini și Management IndustrialDepartamentul Maşini - Unelte şi SculeDEPARTAMENTUL INGINERIA SISTEMELOR DE ACŢIONARE HIDRAULICĂ ŞI PNEUMATICĂ

_____________________________________________________________________________________________

Master 2 – 2011 Grupa:4603Specializarea: Concepţia şi Fabricaţia Asistată de Calculator

CURS CMMI – CFAC – 3.02SISTEME HIDROMECANICE DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ

FIGURIACŢIONĂRI PNEUMATICE INDUSTRIALE

DE ÎNALTĂ PERFORMANŢĂ

conf. univ. dr. ing. Constantin CHIRIȚĂ ing. Dumitru POPOVICI

Cod: ______________

ianuarie 2012

PENTRU UZ INTERN

F L U I D P O W E R

Page 2: Figuri Actionari Hidraulice Industriale

D.I.S.A.H.P. FIGURI2/15

CUPRINS

1. BAZELE TEORETICE ALE ACŢIONĂRILOR 3

HIDRAULICE ALE MAŞINILOR UNELTE

2. POMPE HIDRAULICE 6

3. MOTOARE HIDRAULICE 7

4. APARATAJ HIDRAULIC DE DISTRIBUȚIE (DISTRIBUITOARE) 8

5. SUPAPE DE PRESIUNE 11

6. DROSELE ȘI REGULATOARE DE DEBIT 14

Cod document: Cale document: 20.01.2011

Page 3: Figuri Actionari Hidraulice Industriale

D.I.S.A.H.P. FIGURI3/15

1. BAZELE TEORETICE ALE ACŢIONĂRILOR HIDRAULICE ALE

MAŞINILOR UNELTE

Schema bloc a unui sistem de acţionare hidraulică

Cod document: Cale document: 20.01.2011

Page 4: Figuri Actionari Hidraulice Industriale

D.I.S.A.H.P. FIGURI4/15

Regimuri de mişcare

Schema de producere fenomenului de cavitatie

Transmiterea presiunii conform principiului lui Pascal

Cod document: Cale document: 20.01.2011

Page 5: Figuri Actionari Hidraulice Industriale

D.I.S.A.H.P. FIGURI5/15

Schema de principiu a amplificatorului de forţă

Schema de principiu a amplificatorului de presiune

Legea conservării masei Distribuţia debitelor într-un nod

Cod document: Cale document: 20.01.2011

Page 6: Figuri Actionari Hidraulice Industriale

D.I.S.A.H.P. FIGURI6/15

Schema de calcul pentru echilibrul energetic

Distribuţia presiunii în circuitul hidraulic

2. POMPE HIDRAULICE

Sistem de acţionare hidraulică

Cod document: Cale document: 20.01.2011

Page 7: Figuri Actionari Hidraulice Industriale

D.I.S.A.H.P. FIGURI7/15

Construcţia pompei cu roţi dinţate

Pompă cu palete radiale Pompă cu pistoane rotative axiale şi disc înclinat

3. MOTOARE HIDRAULICE

Cod document: Cale document: 20.01.2011

Page 8: Figuri Actionari Hidraulice Industriale

D.I.S.A.H.P. FIGURI8/15

Cilindru hidraulic. a) nediferenţial ; b) diferenţial

Construcția unui cilindru hidraulic

4. APARATAJ HIDRAULIC DE DISTRIBUȚIE (DISTRIBUITOARE)

Cod document: Cale document: 20.01.2011

Page 9: Figuri Actionari Hidraulice Industriale

D.I.S.A.H.P. FIGURI9/15

Schemele de funcţionare ale unui distribuitor cu trei poziţii

EXECUTIE LEGAREA ORIFICILOR IN POZIŢIA MEDIE A SERTARULUI DE

DISTRIBUŢIE

SIMBOLIZARE STAS 71450-75

SCHEMA CONSTRUCTIVASchema de

legaturi

Numar de

pozitii

Numar de

orificii

10

2 4

01

Cod document: Cale document: 20.01.2011

Page 10: Figuri Actionari Hidraulice Industriale

D.I.S.A.H.P. FIGURI10/15

02 3 4

- Orificiile A si Bcomunica c u linia deretur T

- Orificiul depresiune este blocat

03 3

- Orificiile A si Bcomunica c u orificiuldepresiuneP

- Returul T esteblocat

04 3 4

- Orificiile A si Bbloc ate in poziţiamedie

- Presiunea P

comunica cu returul

05 3 4-Orificiile A. B.P.T, sini blocate in p ozitie medie a sertarului

06 3 4-OrificnleA,B,P,T, sint legate intre ele (p ozitie d e plutire)

EXECUTIELEGAREA ORIFICILOR IN

POZIŢIA MEDIE A SERTARULUI DE

DISTRIBUŢIE

SIMBOLIZARE STAS 71450-75

SCHEMA CONSTRUCTIVASchema de

legaturi

Numar de

pozitii

Numar de

orificii

Cod document: Cale document: 20.01.2011

Page 11: Figuri Actionari Hidraulice Industriale

D.I.S.A.H.P. FIGURI11/15

07 3 4

- Orificiile B si T sintblocate

- Presiunea Pcomunica cu orificiul A

08 3 4-Orificiile A si P sint b .o ci ie - Orificiul B comunica cu returulT

Distribuitor cu comandă electrohidraulică. Simbol grafic

Tipuri de acoperiri ale distribuitoarelor

5. SUPAPE DE PRESIUNE

Cod document: Cale document: 20.01.2011

Page 12: Figuri Actionari Hidraulice Industriale

D.I.S.A.H.P. FIGURI12/15

Schema funcţională a supapei de presiune

Schema funcţională Simbolul grafic alsupapei de presiune NI cu comandă direct

Schema funcţională a supapei de presiune cu comandă directă

1 – şurub de reglare; 2 – arc; 3 – capac superior; 4 –dop; 5 – sertar de presiune;

6 – corpul supapei; 7 – capac inferior; 8 – dop

Cod document: Cale document: 20.01.2011

Page 13: Figuri Actionari Hidraulice Industriale

D.I.S.A.H.P. FIGURI13/15

a) b) c) d)

Simbolizarea modurilor de lucru ale supapei de presiune normal închisă cu comandă directă

a) supapă de siguranţă şi descărcare (comandă internă, drenaj intern);

c) supapă de deconectare (comandă externă, drenaj intern);

b) supapă de succesiune (comandă internă, drenaj extern);

d) supapă de conectare (comandă externă, drenaj extern).

Cod document: Cale document: 20.01.2011

Page 14: Figuri Actionari Hidraulice Industriale

D.I.S.A.H.P. FIGURI14/15

6. DROSELE ȘI REGULATOARE DE DEBIT

Scheme de reglare a vitezei prin drosel

în sistemele hidraulice cu pompă cu debit constant

Regulator de debit cu două căi (montat pe retur)

a) Schema funcţională; b) Schema simbolică

Cod document: Cale document: 20.01.2011

Page 15: Figuri Actionari Hidraulice Industriale

D.I.S.A.H.P. FIGURI15/15

a) b) Regulator de debit cu trei căi (drosel montat pe admisie)a) Schema funcţională; b) Simbol grafic STAS 7145-76

Cod document: Cale document: 20.01.2011


Related Documents