Top Banner

of 15

De markten van Morgen in Nieuwegein Donderdag 18 april

Jun 08, 2015

ReportDownload

Documents

 • Dia 1
 • De markten van Morgen in Nieuwegein Donderdag 18 april
 • Dia 2
 • Inhoud 1.Markt van Morgen 2.Het traject: korte terugblik 3.Sterkten, zwakten, kansen en bedreigingn 4.Businessplan Uitgangspunten Marketing Organisatievorm & Begroting Taakverdeling Marktmanager
 • Dia 3
 • Markt van Morgen Markt van Morgen = ambitie om de markten (nog) aantrekkelijker te maken toekomstbestendige markten met onderscheidend vermogen bedrijfsmatige aanpak: meer ondernemerschap, commercieel, flexibel Initiatief van Hoofdbedrijfschap Detailhandel, Centrale Vereniging Ambulante Handel en Gemeente Nieuwegein (marktcommissie)
 • Dia 4
 • Het traject: korte terugblik 1 e START Wat zijn de verwachtingen van ondernemers, gemeente HBD en CVAH? Marktonderzoek naar profiel Nieuwegein, profiel bezoekers, huidig functioneren van de markten 2 e SWOT Van kansen voor de markt naar concrete acties Opstellen businessplan + marketingplan 3 e Concept businessplan Bespreken Uitgangspunten markten, organisatie en marketing nieuwe markten, economische haalbaarheid 4 e Businessplan Vastgesteld en vervolgtraject besproken 5 e Marktkooplieden Informeren en draagvlak bepalen
 • Dia 5
 • SWOT-analyse: sterkten en zwakten STERKTEN Markten worden gewaardeerd, grote tevredenheid consumenten Sterke lokale verzorgingsfunctie Markt vormt aanvulling op detailhandel Goede bestedingen op de markt Regelmatige bezoekers, trouw aan markt ZWAKTEN Verplaatsingen Betaald parkeren is ergernis Weinig tot geen wisselwerking met horeca Weinig reclame en acties (gebrek aan) Sanitaire voorzieningen
 • Dia 6
 • Kansen en bedreigingen KANSEN Vergrijzing? Efficinter(re) aanpak markten door bedrijfsmatige benadering Centrumontwikkelingen Nieuwegein meer bezoekers Identiteit per markt versterken & aanbod/marketing er op aanpassen Meer samenwerking met winkeliers (en horeca) Meer gezinnen naar de markt activiteiten/acties Jonge, enthousiaste ondernemers naar de markt BEDREIGINGEN Verplaatsingen 3 weekmarkten: consument geeft maar n keer geld uit Lege plekken op de markt, niet aaneengesloten opstelling Wegblijven nieuwe ondernemers markt (o.a. Vreeswijk) Afhankelijkheid bereikbaarheid van de tram
 • Dia 7
 • Uitgangspunten nieuwe markten Het goede behouden! Donderdagmarkt wellicht verlengen Veel aandacht voor marketing & identiteit van de markten Huidige klant (langer) vasthouden en nieuwe klantgroepen (gezinnen) binden Nadenken over juiste branchering (o.a. donderdagmarkt) Meer samenwerking tussen 3 markten Meer samenwerking en afstemming tussen de markt, horeca en winkeliers
 • Dia 8
 • Marketing: Strm Creative Marketing
 • Dia 9
 • Marketing Identiteit de Geinmarkt: leuk & lekker
 • Dia 10
 • Marketing Toepassingen marketingconcept
 • Dia 11
 • Mogelijke Organisatievorm Het stelsel zonder vergunningen Het organiseren van de warenmarkt kan zonder vergunningen; het College stelt wel een markt in, maar verleent geen vergunningen. De gemeente sluit een contract af met een rechtspersoon die de markt gaat organiseren Rechtspersoon kan stichting, vereniging of commercile partij zijn Overgangsregeling na intrekken huidige vergunningen Contract beschrijft taakverdeling kooplieden en gemeente
 • Dia 12
 • Titel onderzoek Begroting Theoretisch kunnen er misschien nog wat kooplieden bij Maar liever sluitende realistische begroting Totaal = 100% (inkomsten dinsdag, donderdag en zaterdag) 30% marktmanager 30% promotie 40% stroom, schoonmaak, administratie, onvoorzien
 • Dia 13
 • Taken gemeente Een vlakke, egale en eenvoudig reinigbare bestrating Een locatie vrij van hindernissen en obstakels Stormvoorzieningen in de bestrating (verankering marktkramen) Toegankelijkheid marktlocatie, voor vracht- en verkoopwagens, ruime op- en afritten marktlieden, voldoende manoeuvreerruimte, bereikbaarheid individuele kramen bij op- en afbreken Betrouwbare elektriciteitsvoorzieningen (verlichting, vriezen, koelen, betalen) Adequate afwatering (afvoeren afvalwater kramen en reiniging) Voldoende ruimte voor hulpdiensten (toegangswegen en marktlocatie) Sanitaire voorzieningen (toiletvoorzieningen voor marktondernemers, stromend water)
 • Dia 14
 • Onderlinge afspraken marktkooplieden Standplaats schoon achterlaten Verzorgde presentatie Materiaalkeuze vrij maar moet voldoen aan de eisen van deze tijd Onderschrijven hyginecode Bij voorkeur elektronische betaalmogelijkheid Marktgeld is all-in (promo, energie, kortom: alles) Verlichting verplicht (als de omstandigheden daar aanleiding toe geven) Toewijzing plaats door marktmanager Onderschrijven kaartsysteem (3 x gele kaart = ontbinden contract) Marktgeld per maand middels automatische overboeking/machtiging Duidelijke omschrijving te verkopen branche/producten
 • Dia 15
 • Marktmanager Komt in dienst en wordt betaald door de rechtspersoon Voert het businessplan uit Bewaakt kwaliteit van de markten Eerste aanspreekpunt voor ondernemers en gemeente Wordt gemachtigd om namens stichting betalingen te verrichten