Top Banner
STT Mã số STT theo TT 40 Tên hoạt chất Nồng độ, hàm lượng Đường dùng Tên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT Đơn giá (có VAT) 1. THUỐC GÂY TÊ, MÊ 1 TV000101 1 Atropin sulfat 0,1% ; 10ml Tiêm ATROPIN SULFAT KABI 0,1% CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR). VIỆT NAM Lọ 19,635 2 TV000102 1 Atropin sulfat 0,25mg/1ml Tiêm ATROPIN SULPHAT CÔNG TY CP DƯỢC VTYT HẢI DƯƠNG VIỆT NAM Ống 480 3 TPA000201 2 Bupivacain (hydroclorid) 0,5%; 20ml Tiêm BUPIVACAINE AGUETTANT 5MG/ML DELPHARM TOURS (XUẤT XƯỞNG LÔ: LABORATOIRE AGUETTANT) PHÁP Lọ 42,000 4 TP000201 2 Bupivacain (hydroclorid) 0,5%; 20ml Tiêm BUPIVACAINE AGUETTANT 5MG/ML Dung (XUẤT XƯỞNG LÔ: LABORATOIRE AGUETTANT) PHÁP Lọ 42,000 5 TPA000202 2 Bupivacain (hydroclorid) 0,5%; 4ml Tiêm BUPIVACAINE FOR SPINAL ANAESTHESIA AGUETTANT 5MG/ML AGUETTANT FRANCE Ống 37,250 6 TP000203 2 Bupivacain (hydroclorid) 0,5%; 4ml (ưu trọng) Tiêm REGIVELL 5MG/ML PT. NOVELL PHARMACEUTICAL LABORATORIES INDONESIA Ống 23,000 7 TV000201 2 Bupivacain (hydroclorid) 20mg/4ml Tiêm BUCARVIN VINPHACO VIỆT NAM Ống 28,350 8 TPA000401 4 Diazepam 10mg/2ml Tiêm DIAZEPAM-HAMELN 5MG/ML INJECTION HAMELN PHARMACEUTICALS GMBH GERMANY Ống 6,888 9 TP000401 4 Diazepam 10mg/2ml Tiêm DIAZEPAM-HAMELN 5MG/ML INJECTION HAMELN PHARMACEUTICALS GMBH GERMANY Ống 6,888 10 TPA000501 5 Etomidat 20mg/10ml Tiêm truyền ETOMIDATE LIPURO B.BRAUN MELSUNGEN GERMANY Ống 120,000 11 TP000501 5 Etomidat 20mg/10ml Tiêm truyền ETOMIDATE LIPURO B.BRAUN MELSUNGEN GERMANY Ống 120,000 DANH MỤC THUỐC TÂN DƯỢC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI NĂM 2017 1
142

DANH MỤC THUỐC TÂN DƯỢC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA …dnh.org.vn/UserFiles/Docs/kiemtrabv/thuoc2018.pdf · Tên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

Aug 29, 2019

Download

Documents

phamtruc
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  1. THUỐC GÂY TÊ, MÊ

  1 TV000101 1 Atropin sulfat 0,1% ; 10ml Tiêm ATROPIN SULFAT KABI 0,1%

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

  BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR).

  VIỆT NAM Lọ 19,635

  2 TV000102 1 Atropin sulfat 0,25mg/1ml Tiêm ATROPIN SULPHAT CÔNG TY CP DƯỢC VTYT 

  HẢI DƯƠNGVIỆT NAM Ống 480

  3 TPA000201 2 Bupivacain (hydroclorid) 0,5%; 20ml Tiêm BUPIVACAINE AGUETTANT 5MG/ML

  DELPHARM TOURS (XUẤT 

  XƯỞNG LÔ: 

  LABORATOIRE 

  AGUETTANT)

  PHÁP  Lọ 42,000

  4 TP000201 2 Bupivacain (hydroclorid) 0,5%; 20ml Tiêm BUPIVACAINE AGUETTANT 5MG/ML

  Dung (XUẤT XƯỞNG LÔ: 

  LABORATOIRE 

  AGUETTANT)

  PHÁP  Lọ 42,000

  5 TPA000202 2 Bupivacain (hydroclorid) 0,5%; 4ml TiêmBUPIVACAINE FOR SPINAL 

  ANAESTHESIA AGUETTANT 5MG/MLAGUETTANT FRANCE Ống 37,250

  6 TP000203 2 Bupivacain (hydroclorid)0,5%; 4ml (ưu 

  trọng)Tiêm REGIVELL 5MG/ML

  PT. NOVELL 

  PHARMACEUTICAL 

  LABORATORIES

  INDONESIA Ống 23,000

  7 TV000201 2 Bupivacain (hydroclorid) 20mg/4ml Tiêm BUCARVIN VINPHACO VIỆT NAM Ống 28,350

  8 TPA000401 4 Diazepam 10mg/2ml TiêmDIAZEPAM-HAMELN 5MG/ML 

  INJECTION

  HAMELN 

  PHARMACEUTICALS 

  GMBH

  GERMANY Ống 6,888

  9 TP000401 4 Diazepam 10mg/2ml TiêmDIAZEPAM-HAMELN 5MG/ML 

  INJECTION

  HAMELN 

  PHARMACEUTICALS 

  GMBH

  GERMANY Ống 6,888

  10 TPA000501 5 Etomidat 20mg/10mlTiêm 

  truyềnETOMIDATE LIPURO B.BRAUN MELSUNGEN GERMANY Ống 120,000

  11 TP000501 5 Etomidat 20mg/10mlTiêm 

  truyềnETOMIDATE LIPURO B.BRAUN MELSUNGEN GERMANY Ống 120,000

  DANH MỤC THUỐC TÂN DƯỢC SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỒNG NAI NĂM 2017

  1

 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  12 TPA000602 6 Fentanyl 0,5mg/10ml Tiêm FENTANYL 0.5MG-ROTEXMEDICAROTEXMEDICA GMBH 

  ARZNEIMITTELWERKGERMANY Ống 19,698

  13 TP000602 6 Fentanyl 0,5mg/10ml Tiêm FENTANYL 0.5MG-ROTEXMEDICAROTEXMEDICA GMBH 

  ARZNEIMITTELWERKGERMANY Ống 19,698

  14 TP000601 6 Fentanyl 0,1mg/2ml Tiêm FENILHAM

  HAMELN 

  PHARMACEUTICALS 

  GMBH

  GERMANY Ống 9,765

  15 TPA000601 6 Fentanyl 0,1mg/2ml Tiêm FENTANYL-HAMELN 50MCG/ML

  HAMELN 

  PHARMACEUTICALS 

  GMBH

  ĐỨC Ống 9,100

  16 TPA000901 9 Isofluran 250ml Hít mũi AERRANE 250ML

  BAXTER HEALTHCARE 

  CORPORATION OF 

  PUERTO RICO

  MỸ Lọ 620,000

  17 TP000901 9 Isofluran 250ml Hít mũi AERRANE 250MLBAXTER HEALTHCARE 

  OF PUERTO RICOMỸ Lọ 620,000

  18 TBD000901 9 Isofluran 250 mlĐường 

  hô hấpFORANE SOL 250ML 1'S

  AESICA QUEENBOROUGH 

  LTDANH Chai 1,124,100

  19 TK001101 11 Levobupivacain 5mg/ml;10ml TiêmCHIROCAINE 5MG/ML AMPOULE 

  10X10ML

  CURIDA AS.- NAUY; 

  ĐÓNG GÓI VÀ TIỆT 

  TRÙNG:  ABBVIE S.R.L, Ý

  NA UY ĐÓNG 

  GÓI ÝỐng 120,000

  20 TBD001101 11 Levobupivacain 5mg/ml TiêmCHIROCAINE 5MG/ML AMPOULE 

  10X10ML

  CURIDA AS.- NAUY; 

  ĐÓNG GÓI VÀ TIỆT 

  TRÙNG:  ABBVIE S.R.L, Ý

  NA UY ĐÓNG 

  GÓI ÝỐng 120,000

  21 TPA001201 12 Lidocain (hydroclorid) 2%; 10ml Tiêm LIDOCAINEGIS PHARMACEUTICALS 

  PUBLIC LTD.,COHUNGARY Ống 16,170

  22 TP001203 12 Lidocain (hydroclorid) 10%; 38gXịt khí 

  dungLIDOCAIN

  EGIS PHARMACEUTICALS 

  PUBLIC LTD.,COHUNGARY Chai 123,900

  23 TV001202 12 Lidocain (hydroclorid) 2%; 2ml Tiêm LIDOCAIN KABI 2%  

  CÔNG TY CỔ PHẦN 

  FRESENIUS KABI 

  BIDIPHAR

  VIỆT NAM Ống 410

  24 TV001201 12 Lidocain (hydroclorid) 2%; 20ml Tiêm LIDOCAIN KABI 2% 

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

  BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR).

  VIỆT NAM Lọ 14,595

  2

 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  25 TK00000448

  12Paracetamol + Lidocain

  300mg + 

  20mg/2mlTiêm CENTRANOL

  A.N.B. LABORATORIES 

  CO., LTD THÁI LAN Ống 15,981

  26 TK001301 13Lidocain + epinephrin 

  (adrenalin)

  2% + 0,001%; 

  1,8mlTiêm MEDICAINE INJECTION 2% (1:100.000) HUONS CO.LTD KOREA Ống 5,390

  27 TP001501 15 Midazolam 5mg/ml Tiêm PACIFLAM

  HAMELN 

  PHARMACEUTICALS 

  GMBH

  GERMANY Ống 15,225

  28 TPA001501 15 Midazolam 5mg/ml Tiêm MIDAZOLAM - HAMELN 5MG/ML

  HAMELN 

  PHARMACEUTICALS 

  GMBH

  ĐỨC Ống 15,056

  29 TV001601 16 Morphin (hydroclorid, sulfat) 10mg/1ml

  Tiêm 

  dưới da, 

  tiêm bắp 

  và tiêm 

  tĩnh 

  mạch

  MORPHIN (MORPHIN HYDROCLORID 

  10MG/ML)

  CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

  PHẦN DƯỢC PHẨM 

  TRUNG ƯƠNG VIDIPHA 

  TẠI BÌNH DƯƠNG

  VIỆT NAM Ống 3,003

  30 TP001801 18 Pethidin 100mg/2ml Tiêm PETHIDINE-HAMELN 50MG/ML

  HAMELN 

  PHARMACEUTICALS 

  GMBH

  GERMANY Ống 14,490

  31 TBD002101 21 Propofol 10mg/ml; 20ml Tiêm DIPRIVAN INJ 20ML 5'S

  CORDEN PHARMA S.P.A; 

  ĐÓNG GÓI ASTRAZENECA 

  UK LTD.

  Ý ĐÓNG GÓI 

  ANHLọ 118,168

  32 TP002102 21 Propofol 200mg/20ml Tiêm PROPOFOL 1% KABIFRESENIUS KABI 

  AUSTRIA GMBHAUSTRIA Ống 40,950

  33 TPA002102 21 Propofol 200mg/20ml

  Tiêm 

  hoặc 

  tiêm 

  truyền 

  tĩnh 

  mạch 

  (IV)

  FRESOFOL 1% MCT/LCT INJ 20ML 5'SFRESENIUS KABI 

  AUSTRIA GMBHÁO Ống 43,000

  34 TPA002101 21 Propofol 1%, 50ml

  Tiêm 

  hoặc 

  tiêm 

  truyền 

  tĩnh 

  mạch 

  (IV)

  FRESOFOL 1% MCT/LCT INJ 50ML 1'SFRESENIUS KABI 

  AUSTRIA GMBHÁO Chai 132,000

  3

 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  35 TP002101 21 Propofol 1%, 50mlTiêm 

  truyềnPROPOFOL-LIPURO 1% (10MG/ ML) 50ML B.BRAUN MELSUNGEN AG ĐỨC Chai 156,000

  36 TBD002201 22 Sevofluran 250ml

  Gây mê 

  qua 

  đường 

  hô hấp

  SEVORANE SOL 250ML 1'S

  AESICA QUEENBOROUGH 

  LTD (ABBOTT 

  LABORATORIES)- ANH

  ANH Chai 3,578,600

  37 TPA002201 22 Sevofluran 250ml Hít mũi SEVOFLURANE 250MLBAXTER HEALTHCARE 

  OF PUERTO RICOMỸ Chai 1,958,000

  38 TPA002202 22 Sevofluran 250ml Hít mũi SEVOFLURANE 250MLBAXTER HEALTHCARE 

  OF PUERTO RICOMỸ Chai 1,958,000

  2. THUỐC GIẢM ĐAU, HẠ SỐT; CHỐNG VIÊM KHÔNG STEROID; THUỐC ĐIỀU TRỊ GÚT VÀ CÁC BỆNH XƯƠNG KHỚP

  2.1. Thuốc giảm đau, hạ sốt; chống viêm không steroid

  39 TT002501 25 Aceclofenac 200mg Uống CLANZACRKOREA UNITED PHARM. 

  INCHÀN QUỐC Viên 6,990

  40 TPA002701 27 Aescin 50mg Uống VENOSAN RETARDDR.WILLMAR SCHWABE 

  GMBH & CO.KGGERMANY Viên 4,200

  41 TV002803 28 Celecoxib 200mg Uống DEVITOC 200MGCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM PHƯƠNG ĐÔNGVIỆT NAM  Viên 4,300

  42 TV002901 29 Dexibuprofen 300mg Uống ANYFENCÔNG TY CP KOREA 

  UNITED PHARM. VIỆT NAM Viên 3,200

  43 TK002901 29 Dexibuprofen 200mg Uống NALGIDON 200 SYNMEDIC INDIA Viên 4,500

  44 TK002902 29 Dexibuprofen 400mg Uống NALGIDON 400 SYNMEDIC INDIA Viên 6,500

  45 TBD003001 30 Diclofenac 75mg; 3ml Tiêm VOLTAREN 75MG/3ML INJ 3ML 1X5'SLEK PHARMACEUTICALS 

  D.D.SLOVENIA Ống 18,066

  46 TBD003002 30 Diclofenac 100mgĐặt hậu 

  mônVOLTAREN SUPPO 100MG 1X5'S

  DELPHARM HUNINGUE 

  S.A.SPHÁP Viên 15,602

  4

 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  47 TP003003 30 Diclofenac 100mgĐặt trực 

  tràngBUNCHEN LEKHIM-KHARKOV JSC UKRAINE Viên 11,400

  48 TV003004 30 Diclofenac 50mg Uống DICLOFENACCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM KHÁNH HÒAVIỆT NAM Viên 74

  49 TK003002 30 Diclofenac 1%/30gDùng 

  ngoàiDICLOCARE SYNMEDIC INDIA Tube 32,000

  50 TPA003001 30 Diclofenac 75mg/3ml Tiêm VOLDEN FORT ROTEXMEDICAR ĐỨC  Ống 7,450

  51 TP003004 30 Diclofenac 75mg/3ml Tiêm VOLDEN FORT ROTEXMEDICA ĐỨC  Ống 7,450

  52 TP003201 32 Etodolac 200mg Uống SAVI ETODOLAC 200 SAVIPHARM VIỆT NAM Viên 3,950

  53 TP003301 33 Etoricoxib 30mg Uống SAVI ETORICOXIB 30CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM SA VI (SAVIPHARM) VIỆT NAM Viên 4,000

  54 TK003601 36 Flurbiprofen natri 100mg Uống ZENTOFEN NEXUS PAKISTAN Viên 2,610

  55 TPA003801 38 Ketoprofen 2,5%/50gDùng 

  ngoàiFLEXEN LISAPHARMA S.P.A ITALY Tube 97,000

  56 TPA003803 38 Ketoprofen 2,5g/100g; 30gBôi 

  ngoài daFASTUM GEL 30GR 1'S

  A.MENARINI 

  MANUFACTURING AND 

  LOGISTICS SERVICE S.R.L 

  Ý Tube 47,500

  57 TPA003802 38 Ketoprofen 100mg/2ml Tiêm ISOFENAL ESSETI ITALY Ống 35,000

  58 TV003901 39 Ketorolac 10mg Uống KOZERAL

  CÔNG TY TNHH DƯỢC 

  PHẨM ĐẠT VI PHÚ - VIỆT 

  NAM

  VIỆT NAM Viên 1,500

  59 TPA003901 39 Ketorolac 0,5%; 5ml Nhỏ mắt ACULAR 5ML

  ALLERGAN 

  PHARMACEUTICALS 

  IRELAND

  IRELAND Lọ 67,245

  60 TPA003902 39 Ketorolac 30mg/ml; 1ml Tiêm KEVINDOL ESSETI ITALY Ống 35,000

  61 TV004001 40 Loxoprofen 60mg Uống MEZAFENCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM HÀ TÂYVIỆT NAM Viên 1,197

  5

 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  62 TT004101 41 Meloxicam 7,5mg Uống MOBIMED 7,5 PYMEPHARCO VIỆT NAM Viên 480

  63 TPA004101 41 Meloxicam 15mg/1,5ml Tiêm MOBIC INJ. 15MG/1,5MLBOEHRINGER INGELHEIM 

  ESPANA S.A TÂY BAN NHA Ống 22,761

  64 TV004102 41 Meloxicam 15mg/1,5ml Tiêm MELOXICAM 15MG/1.5MLCÔNG TY CP DƯỢC 

  DANAPHAVIỆT NAM Ống 5,670

  65 TT004102 41 Meloxicam 15mg Uống MEBILAX 15CTY TNHH MTV DƯỢC 

  PHẨM DHGVIỆT NAM Viên 920

  66 TV004103 41 Meloxicam 7,5mg Uống MELOXICAMCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM KHÁNH HÒAVIỆT NAM Viên 60

  67 TP004102 41 Meloxicam 15mg/1,5ml Tiêm MIBELCAM 15MG/1.5MLIDOL ILAC DOLUM 

  SANAYII VE TICARETTHỔ NHĨ KỲ Ống 19,900

  68 TPA004301 43 Morphin (hydroclorid, sulfat) 10mg/1ml Tiêm   OPIPHINE

  HAMELN 

  PHARMACEUTICALS 

  GMBH

  GERMANY Ống 27,930

  69 TV004401 44 Morphin sulfat 30mg Uống MORPHIN 30MGCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM TRUNG ƯƠNG 2VIỆT NAM Viên 6,300

  70 TV004502 45 Nabumeton 750mg Uống MEBUFEN 750 CTY CP DP OPV  VIỆT NAM Viên 6,750

  71 TPA004601 46 Naproxen 500mg Uống PROPAIN REMEDICA LTD CYPRUS Viên 4,900

  72 TPA004701 47 Nefopam (hydroclorid) 20mg Tiêm ACUPANDELPHARM TOURS (XUẤT 

  XƯỞNG: BIOCODEX)PHÁP Ống 33,000

  73 TPA004702 47 Nefopam (hydroclorid) 30mg Uống NEFOLIN MEDOCHEMIE LTD CYPRUS Viên 5,200

  74 TPA004802 48 Paracetamol 500mg Uống PARTAMOL TABCông ty TNHH LD Stada-Việt 

  Nam Việt Nam Viên 480

  75 TT004801 48 Paracetamol 500mg Uống DOPAGAN 500 MGCTY CP XNK Y TẾ 

  DOMESCO VIỆT NAM Viên 340

  76 TV004812 48 Paracetamol 500mg Uống PANACTOLCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM KHÁNH HÒAVIỆT NAM Viên 77

  6

 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  77 TT004804 48 Paracetamol 500mg Uống EFFALGIN CTY CPDP TIPHARCO VIỆT NAM Viên 850

  78 TV004802 48 Paracetamol 1g/100mlTiêm 

  truyềnPARACETAMOL KABI 1000

  CÔNG TY CỔ PHẦN 

  FRESENIUS KABI 

  BIDIPHAR

  VIỆT NAM Chai 17,850

  79 TK004801 48 Paracetamol 1g/100mlTiêm 

  truyềnPARACETAMOL KABI 1000

  CÔNG TY CỔ PHẦN 

  FRESENIUS KABI 

  BIDIPHAR

  VIỆT NAM Chai 17,850

  80 TPA004801 48 Paracetamol 1g/100mlTiêm 

  TruyềnPARACETAMOL GES 10MG/ML S.C.INFOMED FLUIDS S.R.L RUMANI Chai/ Túi 45,000

  81 TPA004803 48 Paracetamol 1000mg/6,7ml

  Dung 

  dịch 

  truyền 

  tĩnh 

  mạch

  APOTEL

  UNI-PHARMA KLEON 

  TSETIS 

  PHARMACEUTICAL 

  LABORATORIES S.A

  HY LẠP Ống 44,500

  82 TP004804 48 Paracetamol500mg/50ml; 

  50ml

  Dịch 

  truyền 

  tĩnh 

  mạch

  PARACETAMOL INFUSION 10MG/ML, 

  CHAI 50ML

  AMANTA HEALTHCARE 

  LTDẤN ĐỘ Chai 32,000

  83 TV004813 48 Paracetamol 750mg/75ml Tiêm PARAZACOL 750CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM 

  TW1 - PHARBACOVIỆT NAM Chai 28,600

  84 TV00001948

  58Paracetamol + Tramadol

  325mg + 

  37,5mgUống DIINTASIC  DONAIPHARM VIỆT NAM  Viên 565

  85 TPA00000148

  58Paracetamol + Tramadol

  325mg + 

  37,5mgUống PARATRAMOL

  PHARMACEUTICAL 

  WORKS POLPHARMA S.A. POLAND Viên 7,350

  86 TV00003148

  73Paracetamol + Methocarbamol

  325mg + 

  400mgUống PAROCONTIN

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM TIPHARCOVIỆT NAM Viên 2,300

  87 TV00002048

  91Paracetamol + Loratadin 650mg + 5mg Uống CETECO RHUMEDOLFORT 650

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  TRUNG ƯƠNG 3VIỆT NAM Viên 790

  88 TV000001

  48

  91

  993

  Paracetamol + Loratadin + 

  Dextromethorphan

  500mg + 

  2,5mg + 15mgUống RAVONOL

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM TRƯỜNG THỌVIỆT NAM Viên 2,500

  7

 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  89 TPA005001 50Paracetamol + Codein 

  phosphat500mg + 30mg Uống CODALGIN FORTE ASPEN PHARMA PTY., LTD AUSTRALIA Viên 3,100

  90 TPA005002 50Paracetamol + Codein 

  phosphat500mg + 8mg Uống CODALGIN ASPEN PHARMA PTY., LTD AUSTRALIA Viên 2,950

  91 TV005004 50Paracetamol + Codein 

  phosphat500mg + 30mg Uống PANACTOL CODEIN PLUS

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM KHÁNH HÒAVIỆT NAM Viên 575

  92 TV005006 50Paracetamol + Codein 

  phosphat500mg + 10mg Uống EFFER-PARALMAX CODEIN 10

  CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM 

  BOSTON VIỆT NAMVIỆT NAM Viên 1,800

  93 TV005602 56 Tenoxicam 20mg Tiêm TENOXICAM 20MG

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

  BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

  VIỆT NAM Lọ 8,694

  94 TPA005601 56 Tenoxicam 20mg Uống BARTSPECIAL PRODUCT'S LINE 

  S.P.AITALY Viên 7,500

  95 TPA005801 58 Tramadol 100mg/2ml TiêmTRAMADOL 100MG- ROTEXMEDICA 

  SOLUTION FOR INJECTION

  ROTEXMEDICA GMBH 

  ARNEIMITTELWERKĐỨC Ống 10,950

  2.2. Thuốc điều trị gút

  96 TPA005901 59 Allopurinol 100mg Uống SADAPRON 100 REMEDICA LTD CYPRUS Viên 1,750

  97 TPA005902 59 Allopurinol 300mg Uống MILURIT

  EGIS PHARMACEUTICALS 

  PRIVATE LIMITED 

  COMPANY

  HUNGARY Viên 1,790

  98 TV006101 61 Colchicin 1mg Uống GOUTCOLCIN AGIMEXPHARM VIỆT NAM Viên 210

  2.3. Thuốc chống thoái hóa khớp

  99 TV006301 63 Diacerein 100mg Uống EUCOSMINCHI NHÁNH CÔNG TY CP 

  TW MEDIPLANTEXVIỆT NAM Viên 4,095

  100 TT006301 63 Diacerein 50mg Uống ARTREILCÔNG TY TNHH DƯỢC 

  PHẨM ĐẠT VI PHÚVIỆT NAM Viên 3,675

  8

 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  101 TPA006401 64 Glucosamin 250mg Uống GLUPAINContract Manufacturing & 

  Packaging Services Pty.LtdAustralia Viên 3,079

  2.4. Thuốc khác

  102 TV006703 67 Alpha chymotrypsin

  4.2mg (21 

  microkatals 

  hay 4.200 UI)

  Uống ALPHATRYPA DT

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM TRUNG ƯƠNG 1 - 

  PHARBACO 

  VIỆT NAM Viên 1,250

  103 TP006701 67 Alpha chymotrypsin 4.200UI Ngậm STATRIPSINE

  CHI NHÁNH CÔNG TY 

  TNHH LIÊN DOANH 

  STADA-VIỆT NAM

  VIỆT NAM Viên 1,000

  104 TPA006801 68 Calcitonin 50UI/ml Tiêm ROCALCIC 50ROTEXMEDICA GMBH 

  ARZNEIMITTELWERKĐỨC Ống 69,000

  105 TV006901 69Cytidin-5monophosphat 

  disodium + uridin5mg + 3mg Uống HORNOL

  CÔNG TY TNHH DƯỢC 

  PHẨM ĐẠT VI PHÚ  VIỆT NAM Viên 3,790

  106 TPA007201 72 Leflunomid 20mg Uống LEFLUNOMIDE 20MGHAUPT PHARMA 

  MUNSTER GMBHGERMANY  Viên 22,500

  107 TV007301 73 Methocarbamol 500mg Uống MEYERCAMOL 500CÔNG TY LIÊN DOANH 

  MEYER - BPCVIỆT NAM Viên 924

  108 TV007302 73 Methocarbamol 750mg Uống MEYERCARMOL 750 CÔNG TY LD MEYER-BPC VIỆT NAM Viên 1,995

  109 TK007301 73 Methocarbamol 1000mg/10ml Tiêm SEOCELIS INJECTION HUONS CO.,LTD KOREA Ống 85,000

  110 TV007402 74 Risedronat 5mg Uống ROSENAX 5CÔNG TY TNHH HASAN - 

  DERMAPHARMVIỆT NAM Viên 2,499

  111 TK007401 74 Risedronat 35mg Uống DONAXIB 35

  CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN 

  XUẤT - THƯƠNG MẠI 

  DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM

  VIỆT NAM Viên 13,900

  112 TV007401 74 Risedronat 35mg Uống USARINATECÔNG TY CPDP 

  AMPHARCO U.S.AVIỆT NAM Viên 11,800

  9

 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  113 TBD007501 75 Tocilizumab 200mg; 10mlTiêm 

  truyềnACTEMRA INJ. 200MG/10ML

  CHUGAI PHARMA 

  MANUFACTURING CO., 

  LTD

  NHẬT Lọ 6,748,140

  114 TBD007601 76 Zoledronic acid 4mg/100ml Tiêm ZOMETA 4MG/100ML INJ 100ML 1'SNOVARTIS PHARMA 

  STEIN AGTHỤY SĨ Lọ/ Chai 6,465,882

  115 TP007601 76 Zoledronic acid 4mg/5ml Tiêm ZOLASTAINTAS 

  PHARMACEUTICALS LTDẤN ĐỘ Lọ 729,000

  116 TPA007601 76 Zoledronic acid 5mg/100ml Tiêm ACLASTA 5MG/100ML INF 100ML 1'SNOVARTIS PHARMA 

  STEIN AGTHỤY SĨ Chai 6,761,489

  3. THUỐC CHỐNG DỊ ỨNG VÀ DÙNG TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ MẪN

  117 TV008001 80 Cinnarizin 25mg Uống CINNARIZINCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM KHÁNH HÒAVIỆT NAM Viên 46

  118 TV008101 81 Chlorpheniramin 4mg Uống CLORPHENIRAMINCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM KHÁNH HÒAVIỆT NAM Viên 26

  119 TV008202 82 Desloratadin 5mg Uống DESLORATADINCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM KHÁNH HÒAVIỆT NAM Viên 270

  120 TV008501 85 Ebastin 10mg Uống ATIRIN 10CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM AN THIÊNVIỆT NAM Viên 2,835

  121 TK008501 85 Ebastin 10mg Uống MEZABASTINCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM HÀ TÂYVIỆT NAM Viên 2,688

  122 TP008501 85 Ebastin 10mg Uống EBOST MICRO LABS LIMITED ẤN ĐỘ Viên 4,500

  123 TV008601 86 Adrenalin 1mg/ml; 1ml Tiêm ADRENALIN VINPHACO VIỆT NAM Ống 2,100

  124 TP008701 87 Fexofenadin 180mg Uống ALLERSTAT 180CADILA 

  PHARMACEUTICALSINDIA Viên 2,583

  125 TP008702 87 Fexofenadin 60mg Uống FEXOFENADINE SAVI 60CÔNG TY Cổ phần dược 

  phẩm SAVIVIỆT NAM Viên 945

  10

 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  126 TV008703 87 Fexofenadin 60mg Uống FEFASDIN 60CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM KHÁNH HÒAVIỆT NAM Viên 274

  127 TPA009001 90 Levocetirizin 5mg Uống LERTAZIN 5MG KRKA,D.D.,.NOVO MESTO SLOVENIA Viên 6,195

  128 TV009101 91 Loratadin 10mg Uống EFTILORA 10MGCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM 3/2VIỆT NAM Viên 105

  129 TPA009301 93 Mequitazin 5mg Uống ITAMETAZIN 

  INDUSTRIA 

  FARMACEUTICA NOVA 

  ARGENTIA S.P.A

  ITALY Viên 4,500

  4. THUỐC GIẢI ĐỘC VÀ CÁC THUỐC DÙNG TRONG TRƯỜNG HỢP NGỘ ĐỘC

  130 TK009801 98 Calci gluconat 10%; 10ml Tiêm GROWPONE 10% FARMAK JSC UKAINE Ống 13,300

  131 TV010501 105 Ephedrin 10mg/1ml Tiêm EPHEDRIN HYDROCLORID 10MG/1MLCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM TRUNG ƯƠNG 2VIỆT NAM Ống 2,100

  132 TPA010501 105 Ephedrin 30mg/ml Tiêm EPHEDRINE AGUETTANT 30MG/ML AGUETTANT FRANCE Ống 57,750

  133 TV011001 110 Glutathion 900mg Tiêm DURATAMIN 900CT CP DP TW 1 - 

  PHARBACOVIỆT NAM Lọ 80,000

  134 TV011002 110 Glutathion 1200mg Tiêm GLUTHION 1200

  CÔNG TY TNHH SẢN 

  XUẤT DƯỢC PHẨM 

  MEDLAC PHARMA ITALY

  VIỆT NAM Lọ 188,000

  135 TV011201 112 Leucovorin (folinic acid) 50mg Tiêm CALCILINAT F50

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

  BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

  VIỆT NAM Lọ 64,995

  136 TPA011401 114 Naloxon (hydroclorid) 0,4mg/ml; 1ml TiêmNALOXONE-HAMELN 0.4MG/ML 

  INJECTION

  HAMELN 

  PHARMACEUTICALS 

  GMBH

  GERMANY Ống 37,000

  11

 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  137 TP011401 114 Naloxon (hydroclorid) 0,4mg/ml; 1ml TiêmNALOXONE-HAMELN 0.4MG/ML 

  INJECTION

  HAMELN 

  PHARMACEUTICALS 

  GMBH

  GERMANY Ống 37,000

  138 TV011601 116 Natri hydrocarbonat 1,4%; 250mlTiêm 

  truyềnNATRI BICARBONAT 1,4%  

  CÔNG TY CỔ PHẦN 

  FRESENIUS KABI 

  BIDIPHAR

  VIỆT NAM Chai 31,920

  139 TPA011601 116 Natri hydrocarbonat 4.2%/250mlTiêm 

  truyền4.2% W/V SODIUM BICARBONATE B.BRAUN MELSUNGEN GERMANY Chai 95,000

  140 TPA011903 119Nor-epinephrin (Nor- 

  adrenalin)

  1mg/1ml; 4ml 

  (không có 

  chất bảo quản)

  TiêmNORADRENALINE BASE AGUETTANT 

  1MG/ML 

  LABORATOIRE 

  AGUETTANTPHÁP Ống 59,500

  141 TV011901 119Nor-epinephrin (Nor- 

  adrenalin)1mg/1ml;4ml Tiêm NORADRENALIN VINPHACO VIỆT NAM Ống 67,200

  142 TPA011901 119Nor-epinephrin (Nor- 

  adrenalin)1mg/1ml; 1ml Tiêm LEVONOR 1MG/1ML WARSAW POLAND Ống 32,000

  143 TPA011902 119Nor-epinephrin (Nor- 

  adrenalin)1mg/1ml; 4ml Tiêm LEVONOR 4MG/4ML WARSAW POLAND Ống 56,600

  144 TP011902 119Nor-epinephrin (Nor- 

  adrenalin)1mg/1ml; 4ml

  Tiêm 

  truyềnLEVONOR 4MG/4ML WARSAW POLAND Ống 56,600

  145 TP012101 121 Phenylephrin 50mcg/ml TiêmPHENYLEPHRINE AGUETTANT 50 

  MICROGRAMS/ML

  LABORATOIRE 

  AGUETTANTPHÁP  Lọ 194,500

  146 TV012201 122 Polystyren 5g Uống KALIMATE EUVIPHARM VN Gói 12,600

  147 TK012301 123 Pralidoxim iodid 500mg/20ml Tiêm DAEHANPAMA INJ.DAEHAN NEW PHARM 

  CO., LTDKOREA Ống 42,000

  148 TV012602 126 Sorbitol 3,3%; 500ml

  Dung 

  dịch vô 

  khuẩn 

  dùng 

  trong 

  phẫu 

  thuật

  SORBITOL 3,3% 

  CÔNG TY CỔ PHẦN 

  FRESENIUS KABI 

  BIDIPHAR

  VIỆT NAM Chai 13,650

  12

 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  149 TV012601 126 Sorbitol 3,3%; 1000ml Uống SORBITOL 3,3%CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - 

  DƯỢC PHẨM MEKOPHARVIỆT NAM Chai 21,500

  5. THUỐC CHỐNG CO GIẬT, CHỐNG ĐỘNG KINH

  150 TP013101 131 Carbamazepin 200mg Uống CARBATOL-200TORRENT 

  PHARMACEUTICALS LTDẤN ĐỘ Viên 650

  151 TV013101 131 Carbamazepin 200mg Uống CARBAMAZEPIN 200MGCÔNG TY CP DƯỢC 

  DANAPHAVIỆT NAM Viên 840

  152 TPA013101 131 Carbamazepin 200mg Uống TEGRETOL 200 TAB 200MG 5X10'S NOVARTIS FARMA S.P.A Ý Viên 3,661

  153 TPA013202 132 Gabapentin 100mg Uống REMEBENTIN 100 REMEDICA LTD CYPRUS Viên 3,100

  154 TV013203 132 Gabapentin 600mg Uống NEUBATEL-FORTE CÔNG TY TNHH DƯỢC 

  PHẨM ĐẠT VI PHÚ VIỆT NAM Viên 4,500

  155 TT013201 132 Gabapentin 300mg Uống MYLERAN 300 CÔNG TY CỔ PHẦN SPM VIỆT NAM Viên 2,500

  156 TV013201 132 Gabapentin 300mg Uống GABAPENTINCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM KHÁNH HÒAVIỆT NAM Viên 680

  157 TPA013401 134 Levetiracetam 500mg Uống KEPPRA TAB 500MG 60'S UCB PHARMA.S.A BỈ Viên 15,470

  158 TP013401 134 Levetiracetam 500mg Uống TORLEVA 500TORRENT 

  PHARMACEUTICALS LTD INDIA Viên 8,800

  159 TK013501 135 Oxcarbazepin 300mg Uống SAKUZYALCÔNG TY TNHH DƯỢC 

  PHẨM ĐẠT VI PHÚVIỆT NAM Viên 3,200

  160 TV013601 136 Phenobarbital 100mg Uống PHENOBARBITAL 0,1G

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM TRUNG ƯƠNG 

  VIDIPHA

  VIỆT NAM Viên 226

  161 TK013601 136 Phenobarbital 100mg/1ml Tiêm DANOTAN 100MG/ML DAIHAN KOREA Ống 10,500

  13

 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  162 TV013701 137 Phenytoin 100mg Uống PHENTINIL PYMEPHARCO VIỆT NAM Viên 315

  163 TK013802 138 Pregabalin 300mg Uống PREGASAFE 300 MSN LABORATORIES  INDIA Viên 17,997

  164 TV013801 138 Pregabalin 150mg Uống DAVYCA-F

  CÔNG TY TNHH DƯỢC 

  PHẨM ĐẠT VI PHÚ - VIỆT 

  NAM

  VIỆT NAM Viên 3,649

  165 TPA013801 138 Pregabalin 150mg Uống PMS-PREGABALIN PHARMASCIENCE INC CANADA Viên 25,000

  166 TP013801 138 Pregabalin 50mg Uống PREGASAFE 50MSN LABORATORIES 

  PRIVATE LIMITED INDIA Viên 9,450

  167 TV013802 138 Pregabalin 75mg Uống MAXXNEURO 75CÔNG TY CPDP 

  AMPHARCO U.S.AVIỆT NAM Viên 1,638

  168 TPA014102 141 Valproat natri 200mg Uống DEPAKINE 200MG B/ 1 TUBE X 40 TABS SANOFI-AVENTIS S.A. TÂY BAN NHA Viên 2,479

  169 TV014001 140 Valproat magnesi 200mg Uống VALMAGOLCÔNG TY TNHH DƯỢC 

  PHẨM ĐẠT VI PHÚVIỆT NAM Viên 2,000

  170 TV014101 141 Valproat natri 200mg Uống DALEKINECÔNG TY CP DƯỢC 

  DANAPHAVIỆT NAM Viên 1,260

  171 TPA014101 141 Valproat natri 500mg UốngDEPAKINE CHRONO 500MG B/ 1 TUBE X 

  30 TABS

  SANOFI WINTHROP 

  INDUSTRIEPHÁP Viên 6,972

  172 TBD014201 142 Valproat natri + valproic acid333mg + 

  145mgUống

  DEPAKINE CHRONO 500MG B/ 1 TUBE X 

  30 TABS

  SANOFI WINTHROP 

  INDUSTRIEPHÁP Viên 6,972

  6. THUỐC ĐIỀU TRỊ KÝ SINH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN

  6.1. Thuốc trị giun, sán

  173 TV014502 145 Albendazol 400mg Uống ADAZOL CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM 3/2VIỆT NAM Viên 1,575

  174 TK014701 147 Ivermectin 6mg Uống IVERMECTIN 6 A.TCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM AN THIÊNVIỆT NAM Viên 67,900

  14

 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  175 TV014802 148 Mebendazol 500mg Uống MEBENDAZOL AGIMEXPHARM VIỆT NAM Viên 1,450

  176 TV015301 153 Triclabendazol 250mg Uống LESAXYSCÔNG TY TNHH DƯỢC 

  PHẨM ĐẠT VI PHÚVIỆT NAM Viên 24,900

  6.2. Chống nhiễm khuẩn

  6.2.1. Thuốc nhóm beta-lactam

  177 TV015403 154 Amoxicilin 500mg Uống AMOXICILIN 500MG

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

  BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

  VIỆT NAM Viên 441

  178 TP015401 154 Amoxicilin 500mg Uống NOVOXIM-500 MICRO LABS LIMITED INDIA Viên 1,445

  179 TBD015503 155 Amoxicilin + Acid clavulanic 1g + 0,2g

  Tiêm 

  hoặc 

  truyền 

  tĩnh 

  mạch 

  (IV)

  AUGMENTIN INJ 1.2G 10'SSMITHKLINE BEECHAM 

  PLCANH Lọ 42,308

  180 TPA015501 155 Amoxicilin + Acid clavulanic875mg + 

  125mgUống AMOKSIKLAV QUICKTABS 1000MG

  LEK PHARMACEUTICALS 

  D.D,SLOVENIA Viên 12,306

  181 TT015503 155 Amoxicilin + Acid clavulanic875mg + 

  125mgUống VIGENTIN 875MG/125MG

  CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM 

  TW1 - PHARBACOVIỆT NAM Viên 6,390

  182 TV015604 156 Amoxicilin + Sulbactam875mg + 

  125mgUống UNAMOC 1000

  CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM 

  HÀ TÂYVIỆT NAM Viên 7,090

  183 TPA015502 155 Amoxicilin + Acid clavulanic500mg + 

  125mgUống AMOKSIKLAV QUICKTABS 625MG

  LEK PHARMACEUTICALS 

  D.D,SLOVENIA Viên 9,324

  184 TV015504 155 Amoxicilin + Acid clavulanic500mg + 

  125mgUống OFMANTINE-DOMESCO 625MG DOMESCO VIỆT NAM Viên 1,849

  185 TV015509 155 Amoxicilin + Acid clavulanic500 mg + 62,5 

  mgUống REZOCLAV

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM TRUNG ƯƠNG 1VIỆT NAM Viên 9,990

  186 TV015609 156 Amoxicilin + Sulbactam500mg + 

  500mgUống UNAMOC 

  CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM 

  HÀ TÂYVIỆT NAM Viên 7,250

  15

 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  187 TV015602 156 Amoxicilin + Sulbactam500mg + 

  125mgUống PMS-BACTAMOX 625 CTY CP DP IMEXPHARM VIỆT NAM Gói 8,140

  188 TP015601 156 Amoxicilin + Sulbactam 1g + 0,5g Tiêm AMOX-SUL PENMIX LTD KOREA Lọ 86,000

  189 TV015605 156 Amoxicilin + Sulbactam 1g + 0,5g Tiêm VIMOTRAMCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM VCPVIỆT NAM Lọ 43,500

  190 TV015701 157 Ampicilin 1g Tiêm AMPICILIN VCP VCP VN Lọ 3,600

  191 TBD015801 158 Ampicilin + sulbactam 1g + 0,5g

  Tiêm 

  tĩnh 

  mạch, 

  tiêm bắp 

  (IV, IM)

  UNASYN INJ 1500MG 1'SHAUPT PHARMA LATINA 

  S.R.LÝ Lọ 66,000

  192 TPA015801 158 Ampicilin + Sulbactam 1g + 500mg Tiêm AMA POWER S.C. ANTIBIOTICE S.A. ROMANIA Lọ 62,000

  193 TV015801 158 Ampicilin + Sulbactam 1g + 500mg Tiêm BIPISYN

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

  BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

  VIỆT NAM Lọ 11,172

  194 TP015801 158 Ampicilin + Sulbactam 1g + 500mg Tiêm SULBACI 1,5GUNICHEM 

  LABORATORIES LTD.ẤN ĐỘ Lọ 39,000

  195 TV016201 162 Cefadroxil 500mg Uống CEFADROXIL 500MGCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM TRUNG ƯƠNG 1VIỆT NAM Viên 3,480

  196 TV016204 162 Cefadroxil 1000mg Uống CEFADROXIL 1GCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM TRUNG ƯƠNG 2VIỆT NAM Viên 2,600

  197 TV016302 163 Cefalexin 500mg Uống CEPHALEXIN 500MG  VIDIPHA VIỆT NAM Viên 650

  198 TV016501 165 Cefamandol 2g Tiêm CEFAMANDOL 2G PHARBACO VN Lọ 94,000

  16

 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  199 TP016601 166 Cefazolin 1g Tiêm ZOLIFAST 1000 TENAMYD PHARMA VIỆT NAM Lọ 15,183

  200 TV016702 167 Cefdinir 300mg Uống MIDAXIN 300 CÔNG TY CPDP MINH DÂN VIỆT NAM Viên 2,769

  201 TPA016802 168 Cefepim* 2g Tiêm  CEFEPIME GERDA 2GLDP LABORATORIOS 

  TORLANSPAIN Lọ 219,000

  202 TPA016801 168 Cefepim* 1g Tiêm CEFEPIME GERDA 1GLDP LABORATORIOS 

  TORLAN SASPAIN Lọ 135,000

  203 TT016904 169 Cefixim 200mg Uống FUDCIME 200MGCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM PHƯƠNG ĐÔNGVIỆT NAM Viên 6,800

  204 TP017001 170 Cefmetazol 1g Tiêm KYONGBO CEFMETAZOLE INJ. 1GKYONGBO 

  PHARMACEUTICALKOREA Lọ 87,000

  205 TP017102 171 Cefoperazon* 1g Tiêm KBTAFUZONE INJECTION

  KYONGBO 

  PHARMACEUTICAL CO., 

  LTD

  KOREA Lọ 39,000

  206 TPA017101 171 Cefoperazon* 2g TiêmCEFOPERAZONE ABR 2G POWDER FOR 

  SOLUTION FOR INJECTION

  BALKANPHARMA-

  RAZGRAD ADBULGARIA Lọ 105,000

  207 TP017101 171 Cefoperazon* 2g Tiêm MENZOMI INJ

  HWAIL 

  PHARMACEUTICAL CO 

  .LTD

  KOREA Lọ 92,000

  208 TP017201 172 Cefoperazon + Sulbactam*500mg + 

  500mgTiêm ZEFOBOL-SB 1000

  ZEISS 

  PHARMACEUTICALS PVT. 

  LTD.

  INDIA Lọ 28,900

  209 TPA017201 172 Cefoperazon + Sulbactam* 1g + 1g Tiêm BASULTAMMEDOCHEMIE LTD - 

  FACTORY CCYPRUS Lọ 184,800

  210 TP017202 172 Cefoperazon + Sulbactam* 1g + 1g Tiêm XONESUL-2

  M/S SAMRUDH 

  PHARMACEUTICALS 

  PVT.LTD 

  INDIA Lọ 68,500

  211 TPA017301 173 Cefotaxim 1g Tiêm PENCEFAX 1G REIG JOFRE SPAIN Lọ 28,000

  17

 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  212 TPA017302 173 Cefotaxim 2g Tiêm BIOTAX 2G IV REIG JOFRE SPAIN Lọ 58,000

  213 TV017401 174 Cefotiam* 500mg Tiêm CEFOTIAM 0,5GCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM VCPVIỆT NAM Lọ 50,000

  214 TV017403 174 Cefotiam* 2g Tiêm CEFOTIAM 2G VCP VN Lọ 95,000

  215 TP017502 175 Cefoxitin 2g Tiêm TENAFOTIN 2000 TENAMYD PHARMA VIỆT NAM Lọ 136,080

  216 TPA017502 175 Cefoxitin 2g Tiêm CEFOXITIN GERDA 2GLDP LABORATORIOS 

  TORLANSPAIN Lọ 241,900

  217 TPA017501 175 Cefoxitin 1g Tiêm CEFOXITIN GERDA 1GLDP LABORATORIOS 

  TORLANSPAIN Lọ 155,800

  218 TP017501 175 Cefoxitin 1g Tiêm TENAFOTIN 1000 TENAMYD PHARMA VIỆT NAM Lọ 54,285

  219 TP017601 176 Cefpirom 1g Tiêm MINATA INJ. 1G KYONGBO PHARM KOREA Lọ 144,000

  220 TV017704 177 Cefpodoxim 200mg Uống GADOXIME 200CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM VÀ SINH HỌC Y TẾVIỆT NAM Viên 9,650

  221 TV017705 177 Cefpodoxim 100mg Uống CEFUBI - 100DT

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

  BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

  VIỆT NAM Viên 4,998

  222 TP017903 179 Ceftazidim 2g Tiêm ZIDIMBIOTIC 2000 TENAMYD PHARMA VIỆT NAM Lọ 33,999

  223 TPA017901 179 Ceftazidim 1g Tiêm CEFTAZIDIME KABI 1G

  LABESFAL - 

  LABORATORIOS ALMIRO, 

  SA

  PORTUGAL Lọ 25,830

  224 TPA017902 179 Ceftazidim 2g Tiêm CEFTAZIDIME GERDA 2GLDP LABORATORIOS 

  TORLAN SASPAIN Lọ 133,000

  225 TP018001 180 Ceftezol 1g Tiêm SEOSAFT INJ. 1G KYONGBO PHARM KOREA Lọ 54,600

  18

 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  226 TV018001 180 Ceftezol 2g Tiêm BIOMYCES 2G PHARBACO VN Lọ 89,000

  227 TPA018302 183 Ceftriaxon* 2g Tiêm CEFTRIAXON STRAGEN 2G MITIM S.R.L ITALY Lọ 96,500

  228 TP018303 183 Ceftriaxon* 2g Tiêm TRIAXOBIOTIC 2000 TENAMYD PHARMA VIỆT NAM Lọ 26,040

  229 TBD018301 183 Ceftriaxon* 1 g Tiêm ROCEPHIN 1G I.V.F.HOFFMANN-LA ROCHE 

  LTDTHỤY SỸ Lọ 181,440

  230 TP018302 183 Ceftriaxon* 1g Tiêm NUCEFTRI-1000

  ZEISS 

  PHARMACEUTICALS PVT. 

  LTD.

  INDIA Lọ 11,200

  231 TP018401 184 Cefuroxim 1,5g Tiêm CEFUROFAST 1500 TENAMYD PHARMA VIỆT NAM Lọ 36,540

  232 TP018405 184 Cefuroxim 750mg Tiêm CEFUROFAST 750 TENAMYD PHARMA VIỆT NAM Lọ 15,330

  233 TBD014802 184 Cefuroxim 750mg

  Tiêm 

  tĩnh 

  mạch, 

  tiêm bắp 

  (IV, IM)

  ZINACEF INJ.750MG 1'S (ITAL Y)GLAXOSMITHKLINE 

  MANUFACTURING SPAÝ Lọ 44,431

  234 TT018402 184 Cefuroxim 500mg Uống ZINMAX-DOMESCO 500MG DOMESCO VIỆT NAM Viên 2,095

  235 TPA018501 185 Cloxacilin 1g Tiêm SYNTARPEN 1G TARCHOMIN POLAND Lọ 60,000

  236 TPA018502 185 Cloxacilin 500mg Uống CLOXACILLIN 500 REMEDICA LTD CYPRUS Viên 5,500

  237 TV018601 186 Doripenem* 500mg Tiêm DORIPENEM 0.5G CTY CP DP MINH DÂN VIỆT NAM Lọ 619,000

  19

 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  238 TP018701 187 Ertapenem* 1g

  Tiêm 

  tĩnh 

  mạch, 

  tiêm bắp 

  (IV, IM)

  INVANZ INJ 1G 1'S

  LABORATOIRE MERCK 

  SHARP & DOHME - 

  CHIBRET (MIRABEL); 

  ĐÓNG GÓI PT MERCK 

  SHARP DOHME PHARMA 

  TBK - ĐỊA CHỈ: JL. RAYA 

  PANDAAN KM 48, 

  PANDAAN, PARUSUAN, 

  JAWA TIMUR - INDONESIA

  PHÁP ĐÓNG 

  GÓI INDONESIAỐng 552,421

  239 TBD018801 188 Imipenem + Cilastatin*500mg + 

  500mg

  Tiêm 

  tĩnh 

  mạch

  TIENAM INJ 500MG 1'S

  MERCK SHARP & DOHME 

  CORP.; ĐÓNG GÓI TẠI 

  LABORATOIRES MERCK 

  SHARP & DOHME-

  CHIBRET

  MỸ, ĐÓNG GÓI 

  PHÁPLọ 370,260

  240 TPA018801 188 Imipenem + Cilastatin*500mg + 

  500mgTiêm IMIPENEM CILASTATIN KABI

  FACTA FARMACEUTICI 

  S.P.AITALY Lọ 141,750

  241 TK018801 188 Imipenem + Cilastatin*250mg + 

  250mgTiêm IMANMJ 250 M.J BIOPHARM  INDIA Lọ 132,930

  242 TBD018902 189 Meropenem* 500mg; 20mlTiêm 

  truyềnMERONEM INJ 500MG 10'S

  ACS DOBFAR S.P.A; CƠ SỞ 

  ĐÓNG GÓI 1:ZAMBON 

  SWITZERLAND LTD./ CƠ 

  SỞ ĐÓNG GÓI 2: 

  ASTRAZENECA UK 

  LIMITED

  Ý ĐÓNG GÓI 

  THỤY SỸ, ANHLọ 464,373

  243 TPA018901 189 Meropenem* 0,5gTiêm 

  truyềnMEROPENEM KABI 500MG

  FACTA FARMACEUTICI 

  S.P.AITALY Lọ 148,900

  244 TBD018901 189 Meropenem* 1g; 30ml

  Tiêm 

  truyền 

  tĩnh 

  mạch 

  (IV)

  MERONEM INJ 1G 10'S

  ACS DOBFAR S.P.A; CƠ SỞ 

  ĐÓNG GÓI 1:ZAMBON 

  SWITZERLAND LTD./ CƠ 

  SỞ ĐÓNG GÓI 2: 

  ASTRAZENECA UK 

  LIMITED

  Ý ĐÓNG GÓI 

  THỤY SỸ, ANHLọ 803,723

  20

 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  245 TPA018902 189 Meropenem* 1g Tiêm TIEPANEM 1GFACTA FARMACEUTICI 

  S.P.AÝ Lọ 229,000

  246 TV018902 189 Meropenem* 1g Tiêm MIZAPENEM  1G CÔNG TY CPDP MINH DÂN VIỆT NAM Lọ 73,500

  247 TV019004 190 Oxacilin 2g Tiêm OXACILIN 2G VCP VN Lọ 60,000

  248 TV019101 191 Piperacilin* 2g Tiêm PIPERACILLIN 2GCÔNG TY CP DƯỢC PHẨM 

  VCPVIỆT NAM Lọ 80,000

  249 TP019202 192 Piperacilin + Tazobactam* 4g + 500mg Tiêm AUROTAZ-P 4.5 AUROBINDO PHARMA INDIA Lọ 69,552

  250 TV019201 192 Piperacilin + Tazobactam* 3g + 0,375g Tiêm VITAZOVILIN 3G VCP VN Lọ 119,000

  251 TPA019201 192 Piperacilin + Tazobactam* 2g + 250mg

  Bột pha 

  dung 

  dịch 

  tiêm 

  truyền 

  tĩnh 

  mạch, 

  tiêm

  CARAZOTAM MITIM S.R.L  ITALY Lọ 103,992

  252 TV019202 192 Piperacilin + Tazobactam* 2g + 0.25g Tiêm VITAZOVILINCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM VCPVIỆT NAM Lọ 79,700

  253 TV019301 193 Phenoxy methylpenicilin 1 MIU Uống PENICILIN V KALI 1.000.000 IU CÔNG TY CPDP MINH DÂN VIỆT NAM Viên 508

  254 TV019501 195 Sultamicillin 750mg Uống CYBERCEF 750MG

  CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT 

  NHẬP KHẨU Y TẾ 

  DOMESCO

  VIỆT NAM Viên 16,300

  6.2.2. Thuốc nhóm aminoglycosid

  255 TP019702 197 Amikacin* 500mg/2ml Uống SELEMYCIN 500MG/2ML

  MEDOCHEMIE LTD - 

  AMPOULE INJECTABLE 

  FACILITY

  CYPRUS Ống/ lọ 38,500

  21

 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  256 TPA019701 197 Amikacin* 500mg/2ml Tiêm CHEMACINLABORATORIO 

  FARMACEUTICO C.T.S.R.LITALIA Ống/ lọ 34,800

  257 TP019703 197 Amikacin* 500mg/100mlTiêm 

  truyềnAMIKACIN

  JW PHARMACEUTICAL 

  CORPORATIONKOREA Chai 50,500

  258 TK019701 197 Amikacin* 500mg/100ml Tiêm ZILVITCT CP DP TW 1 - 

  PHARBACOVIỆT NAM Chai 50,000

  259 TV019702 197 Amikacin* 500mg Tiêm VINPHACINE VINPHACO VIỆT NAM Ống/ lọ 8,463

  260 TV019803 198 Gentamicin 80mg/2ml Tiêm GENTAMICIN 80MG/2ML VIDIPHA VIỆT NAM Ống 1,239

  261 TV019901 199 Neomycin (sulfat) 0,5%; 5ml Nhỏ mắt NEOCIN

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM DƯỢC LIỆU 

  PHARMEDIC

   VIỆT NAM Lọ 2,982

  262 TV020301 203Neomycin + polymyxin B + 

  dexamethason

  35mg +10mg 

  + 100.000IU / 

  10ml

  Nhỏ mắt 

  mũi taiMEPOLY

  CTY CP TẬP ĐOÀN  

  MERAPVIỆT NAM Lọ 37,000

  263 TP020501 205 Netilmicin sulfat* 100mg/2ml Tiêm NEGABACT

  YOO YOUNG 

  PHARMACEUTICAL CO., 

  LTD.

  HÀN QUỐC Ống/ lọ 34,500

  264 TV020502 205 Netilmicin sulfat* 150mg/2ml Tiêm NELCIN 150 VINPHACO VIỆT NAM Ống/ lọ 39,900

  265 TV020506 205 Netilmicin sulfat* 300mg/3ml Tiêm NETILMICIN 300MG/3MLCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM MINH DÂNVIỆT NAM Ống/ lọ 100,000

  266 TK020502 205 Netilmicin sulfat* 300mg/3ml Tiêm NETLISANSANJIVANI PARANTERAL 

  LTDINDIA Lọ 114,500

  267 TV020504 205 Netilmicin sulfat* 300mg/100ml Tiêm NETILMICIN 300MG/100ML CÔNG TY CPDP AMVI VIỆT NAM Chai/ Túi 145,000

  268 TV020602 206 Tobramycin 80mg/2ml Tiêm A.T TOBRAMYCINE INJCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM AN THIÊNVIỆT NAM Ống 10,080

  269 TK020602 206 Tobramycin 80mg/2ml Tiêm A.T TOBRAMYCINE INJCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM AN THIÊNVIỆT NAM Ống 10,080

  22

 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  270 TP020603 206 Tobramycin 80mg/2ml Tiêm INTOLACINKOREA UNITED PHARM. 

  INC.HÀN QUỐC Ống 18,700

  271 TK020603 206 Tobramycin 100mg/2,5ml Tiêm UNITOBUNION KOREA PHARM. 

  CO., LTD.HÀN QUỐC Lọ 32,970

  272 TPA020602 206 Tobramycin 0,3%; 5ml Nhỏ mắt TOBRINBALKANPHARMA 

  RAZGRAD ADBULGARIA Lọ 39,000

  273 TP020604 206 Tobramycin 80mg/100mlTiêm 

  truyềnCHOONGWAE TOBRAMYCIN

  JW PHARMACEUTICAL 

  CORPORATIONKOREA Chai 67,200

  274 TV020601 206 Tobramycin 0,3%; 5ml Nhỏ mắt BIRACIN-E

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

  BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

  VIỆT NAM Lọ 3,444

  275 TP020602 206 Tobramycin 0,3%; 3,5g Tra mắt TOBREX EYE OINTMENT  0.3%  3.5G 1'S ALCON CUSI S.A TÂY BAN NHA Tube 49,500

  276 TV020702 207 Tobramycin + Dexamethason 15mg + 5mg Nhỏ mắt METODEX SPSCTY CP TẬP ĐOÀN  

  MERAPVIỆT NAM Lọ 35,000

  277 TPA020701 207 Tobramycin + Dexamethason0,3% + 0,1%; 

  5mlNhỏ mắt DEX-TOBRIN

  BALKANPHARMA 

  RAZGRAD ADBULGARIA Lọ 45,000

  278 TPA020702 207 Tobramycin + Dexamethason0,3% + 0,1%; 

  3,5gTra mắt TOBRADEX OINT  3.5G 1'S

  S.A ALCON COUVREUR 

  NVBỈ Tube 49,900

  6.2.3. Thuốc nhóm phenicol

  279 TV020801 208 Cloramphenicol 0.4%, 10ml Nhỏ mắt CLORAXIN 0,4% CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM 3/2VIỆT NAM Lọ 2,230

  6.2.4. Thuốc nhóm nitroimidazol

  280 TV021201 212 Metronidazol 250mg Uống METRONIDAZOL VINPHACO VIỆT NAM Viên 95

  281 TV021202 212 Metronidazol 500mg Uống METRONIDAZOL 500CTY CP DƯỢC 

  VACOPHARMVIỆT NAM Viên 299

  23

 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  282 TV021203 212 Metronidazol 500mg/100mlTiêm 

  truyềnMETRONIDAZOL KABI  

  CÔNG TY CỔ PHẦN 

  FRESENIUS KABI 

  BIDIPHAR

  VIỆT NAM Chai/ Túi 8,820

  283 TK021201 212 Metronidazol 500mg/100mlTiêm 

  truyềnMETRONIDAZOL KABI  

  CÔNG TY CỔ PHẦN 

  FRESENIUS KABI 

  BIDIPHAR

  VIỆT NAM Chai/ Túi 8,820

  284 TPA021201 212 Metronidazol 500mg/100ml

  Dung 

  dịch 

  truyền 

  tĩnh 

  mạch

  TRICHOPOLPHARMACEUTICAL 

  WORKS POLPHARMA S.A  POLAND Chai/ Túi 29,500

  285 TV000014212

  285Metronidazol + Clotrimazol

  500mg + 

  100mg

  Đặt âm 

  đạoMETRIMA - M

  CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM 

  3/2VIỆT NAM Viên 10,000

  286 TK000003212

  295Metronidazol + Miconazol

  500mg + 

  100mg

  Đặt âm 

  đạoVAGINAX BIDIPHAR VIỆT NAM Viên 7,833

  287 TV021601 216 Tinidazol 500mg Uống TINIDAZOLCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM KHÁNH HÒAVIỆT NAM Viên 342

  288 TV000022216

  227Tinidazol + Ciprofloxacin

  600mg + 

  500mgUống CIPREX OPV VIỆT NAM Viên 5,964

  6.2.5. Thuốc nhóm lincosamid

  289 TPA021701 217 Clindamycin 300mg Uống DALACIN C CAP 300MG 16'S FAREVA AMBOISE PHÁP Viên 11,273

  290 TV021703 217 Clindamycin 300mg/ 2ml Tiêm CLINDACINE 300 VINPHACO VIỆT NAM Ống 18,900

  291 TPA021702 217 Clindamycin 300mg/2ml

  Truyền 

  tĩnh 

  mạch, 

  tiêm bắp 

  (IV, IM)

  DALACIN C INJ 300MG 2MLPFIZER MANUFACTURING 

  BELGIUM NVBỈ Ống 49,140

  292 TV021704 217 Clindamycin 600mg Tiêm CLINDACINE 600 VINPHACO VIỆT NAM Lọ 27,930

  24

 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  293 TPA021703 217 Clindamycin 600mg/4ml Tiêm MILRIXA  VIANEX S.A - NHÀ MÁY A GREECE Ống 97,000

  294 TBD021701 217 Clindamycin 600mg; 4ml

  Truyền 

  tĩnh 

  mạch,

   tiêm 

  bắp (IV, 

  IM)

  DALACIN C INJ 600MG 4MLPFIZER MANUFACTURING 

  BELGIUM NVBỈ Ống 104,800

  6.2.6. Thuốc nhóm macrolid

  295 TV021902 219 Azithromycin 250mg Uống PYMEAZI  250 PYMEPHARCO VIỆT NAM Viên 2,800

  296 TV021903 219 Azithromycin 500mg Uống AZITHROMYCIN 500CTY TNHH MTV DƯỢC 

  PHẨM DHGVIỆT NAM Viên 3,350

  297 TPA022001 220 Clarithromycin 500mg Uống REMECLAR 500 REMEDICA LTD CYPRUS Viên 17,000

  298 TT022001 220 Clarithromycin 500mg Uống CLARITHROMYCIN 500CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM KHÁNH HÒAVIỆT NAM Viên 2,170

  299 TV022103 221 Erythromycin 4%; 10gDùng 

  ngoàiE'ROSSAN TRỊ MỤN CTCP DƯỢC HẬU GIANG VIỆT NAM Tube 10,500

  300 TV022402 224 Spiramycin 3.000.000 UI Uống SPIRAMYCIN 3 MIUCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM KHÁNH HÒAVIỆT NAM Viên 2,370

  301 TV022501 225 Spiramycin + Metronidazol1.500.000UI + 

  250mgUống KAMYDAZOL FORT

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM KHÁNH HÒAVIỆT NAM Viên 1,740

  6.2.7. Thuốc nhóm quinolon

  302 TT022701 227 Ciprofloxacin 500mg Uống OPECIPRO 500 CTY CP DP OPV  VIỆT NAM Viên 2,418

  303 TPA022703 227 Ciprofloxacin 500mg Uống VIPROLOX 500DELORBIS 

  PHARMACEUTICALS LTDCYPRUS Viên 4,120

  25

 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  304 TPA022704 227 Ciprofloxacin 200mg/20ml

  Dung 

  dịch 

  đậm đặc 

  để pha 

  dung 

  dịch 

  tiêm 

  truyền

  PROXACIN 1%

  WARSAW 

  PHARMACEUTICAL 

  WORKS POLFA S.A

  BA LAN Lọ 136,000

  305 TPA022702 227 Ciprofloxacin 400mg/200ml

  Dung 

  dịch 

  tiêm 

  truyền 

  tĩnh 

  mạch

  CIPROFLOXACIN POLPHARMAPHARMACEUTICAL 

  WORKS POLPHARMA S.ABA LAN Chai/ Túi 187,000

  306 TV022703 227 Ciprofloxacin 400mg; 200ml Tiêm BASMICIN 400CT CP DP TW 1 - 

  PHARBACOVIỆT NAM Chai/ Túi 94,000

  307 TBD022802 228 Levofloxacin* 5mg/ml; 50ml

  Tiêm 

  tĩnh 

  mạch 

  (IV)

  TAVANIC 250MG INJ B/ 1 BOTTLE X 

  50ML

  SANOFI-AVENTIS 

  DEUTSCHLAND GMBHĐỨC Lọ 122,500

  308 TBD022902 229 Levofloxacin* 5mg/ml; 50ml Nhỏ mắtCRAVIT OPHTHALMIC SOLUTION 5MG/ 

  ML

  SANTEN 

  PHARMACEUTICAL CO., 

  LTD.- NHÀ MÁY NOTO 

  NHẬT Lọ 88,515

  309 TBD022801 228 Levofloxacin* 5mg/ml; 100ml

  Tiêm 

  tĩnh 

  mạch 

  (IV)

  TAVANIC 500MG INJ B/1 BOTTLE X 

  100ML

  SANOFI-AVENTIS 

  DEUTSCHLAND GMBHĐỨC Lọ 179,000

  310 TBD022802 228 Levofloxacin* 5mg/ml; 100ml

  Tiêm 

  tĩnh 

  mạch 

  (IV)

  CRAVIT 100ML INJ 500MG 100ML OLIC (THAILAND) LTD. THÁI LAN Chai 155,000

  311 TP022801 228 Levofloxacin* 250mg/50ml Tiêm AMFLOX AMANTA HEALTHCARE INDIA Chai 58,000

  312 TPA022801 228 Levofloxacin* 250mg/50ml Tiêm GOLDVOXIN ACS DOBFAR INFO SA THỤY SỸ Chai 93,500

  313 TV022801 228 Levofloxacin* 500mg/100ml Tiêm ASASEA 500MG/100MLCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM AM VIVIỆT NAM Chai 36,000

  26

 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  314 TPA022802 228 Levofloxacin* 500mg/100mlTiêm 

  truyềnFANLODO

  SOLUPHARM 

  PHARMAZEUTISCHE 

  ERZEUGNISSE GMBH

  GERMANY Lọ 88,000

  315 TP022803 228 Levofloxacin*5mg/1ml; 

  150ml

  Dung 

  dịch 

  tiêm 

  truyền

  LEFLOCIN YURIA-PHARM LTD. UKRAINE Chai 235,000

  316 TPA022803 228 Levofloxacin* 750mg/150ml Tiêm LEVOGOLDS ACS DOBFAR INFO SA SWITZERLAND Túi 241,500

  317 TV022802 228 Levofloxacin* 750mg/150ml Tiêm GALOXCIN 750CT CP DP TW 1 - 

  PHARBACOVIỆT NAM Chai 138,000

  318 TV022903 229 Levofloxacin 5mg/ml; 5mlDùng 

  ngoàiIVIS LEVOFLOXACIN CTCP DƯỢC HẬU GIANG VIỆT NAM Lọ 14,700

  319 TP022901 229 Levofloxacin 500mg Uống LEVOFLOXACIN STADA 500MG

  CHI NHÁNH CÔNG TY 

  TNHH LIÊN DOANH 

  STADA-VIỆT NAM

  VIỆT NAM Viên 2,700

  320 TT022901 229 Levofloxacin 500mg Uống LEVOFLOXACIN STADA 500MG

  CHI NHÁNH CÔNG TY 

  TNHH LIÊN DOANH 

  STADA-VIỆT NAM

  VIỆT NAM Viên 2,700

  321 TPA022901 229 Levofloxacin 500mg Uống FLOXAVAL DELORBIS 

  PHARMACEUTICALS LTDCYPRUS Viên 22,000

  322 TBD023101 231 Moxifloxacin* 400mg; 250ml

  Tiêm 

  truyền 

  tĩnh 

  mạch 

  (IV)

  AVELOX INJ 400MG/ 250ML 1'S BAYER PHARMA AG ĐỨC Lọ 367,500

  323 TP023104 231 Moxifloxacin*400mg/20ml; 

  20mlTiêm MAXICIN YURIA PHARM LTD UKRAINE Lọ 310,000

  324 TP023103 231 Moxifloxacin*400mg/100ml; 

  100mlTiêm MOXFLO AMANTA HEALTHCARE INDIA Lọ 230,000

  325 TP023102 231 Moxifloxacin*400mg/250ml; 

  250ml

  Tiêm 

  truyền 

  tĩnh 

  mạch

  MOVELOXIN INJECTION 400MGCJ CHEILJEDANG 

  CORPORATION.KOREA Lọ 250,000

  27

 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  326 TPA023101 231 Moxifloxacin* 400mg/250ml Tiêm MOXIFALON DEMO S.A HY LẠP Lọ 325,000

  327 TK023104 231 Moxifloxacin* 400mg/250ml Tiêm GETMOXY 400MG/250ML GETZ PHARMA PAKISTAN Chai 176,500

  328 TV023203 232 Moxifloxacin* 400mg/250ml Tiêm BIVIFLOXCT CP DP TW 1 - 

  PHARBACOVIỆT NAM Chai/ Túi 264,000

  329 TV023201 232 Moxifloxacin 400mg Uống KACIFLOXCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM KHÁNH HÒAVIỆT NAM Viên 9,678

  330 TK023202 232 Moxifloxacin 400mg Uống KACIFLOXCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM KHÁNH HÒAVIỆT NAM Viên 9,678

  331 TP023201 232 Moxifloxacin 400mg Uống PRAXINSTAD 400

  CHI NHÁNH CÔNG TY 

  TNHH LIÊN DOANH 

  STADA-VIỆT NAM

  VIỆT NAM Viên 11,450

  332 TV023301 233 Nalidixic acid 500mg Uống NERGAMDICINCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM KHÁNH HÒAVIỆT NAM Viên 633

  333 TP023501 235 Ofloxacin 0,3%; 3,5gMỡ tra 

  mắtEYFLOX OPHTHALMIC OINTMENT

  SAMIL 

  PHARMACEUTICAL CO., 

  LTD

  HÀN QUỐC Tube 50,000

  334 TP023502 235 Ofloxacin 0,3%; 5ml Nhỏ mắt EYFLOX OPHTHALMIC DROPS

  SAMIL 

  PHARMACEUTICAL CO., 

  LTD

  HÀN QUỐC Lọ 37,800

  335 TV023502 235 Ofloxacin 200mg Uống OFLOXACINCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM KHÁNH HÒAVIỆT NAM Viên 298

  6.2.8. Thuốc nhóm sulfamid

  336 TV024202 242Sulfamethoxazol + 

  Trimethoprim

  800mg + 

  160mgUống COTRIMOXAZOL  960MG S.PHARM VIỆT NAM Viên 404

  6.2.9. Thuốc nhóm tetracyclin

  337 TV024501 245 Doxycyclin 100mg Uống DOXYCYCLINCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM KHÁNH HÒAVIỆT NAM Viên 254

  28

 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  338 TV024702 247 Tetracyclin (hydroclorid) 500mg Uống TETRACYCLIN 500MG DOMESCO VIỆT NAM Viên 520

  339 TV024701 247 Tetracyclin (hydroclorid) 1%; 5g Tra mắt TETRACYCLIN 1%MEDIPHARCO-TENAMYD. 

  BR S.R.LVIỆT NAM Tube 3,650

  6.2.10. Thuốc khác

  340 TV024902 249 Colistin* 2.000.000 UI Tiêm ACISTE 2MIUCT CP DP TW 1 - 

  PHARBACOVIỆT NAM Lọ 680,000

  341 TV024901 249 Colistin* 1.000.000 UI

  Tiêm; 

  Phun khí 

  dung

  COLIREX 1MIU BIDIPHAR VIỆT NAM Lọ 371,700

  342 TK024901 249 Colistin* 1.000.000 UI Tiêm COLISTIMED MEDLAC PHARMA ITALY VIỆT NAM Lọ 299,250

  343 TV024903 249 Colistin* 500.000 UI Tiêm COLISTIMED

  CÔNG TY TNHH SẢN 

  XUẤT DƯỢC PHẨM 

  MEDLAC PHARMA ITALY

  VIỆT NAM Lọ 260,000

  344 TV025102 251 Fosfomycin (natri) 2g Tiêm FOSFOMED 2G

  CÔNG TY TNHH SẢN 

  XUẤT DƯỢC PHẨM 

  MEDLAC PHARMA  ITALY 

  VIỆT NAM Lọ 118,450

  345 TV025101 251 Fosfomycin (natri) 1g Tiêm FOSFOMED 1GCT TNHH SXDP MEDLAC 

  PHARMA ITALYVIỆT NAM Lọ 68,000

  346 TV025702 257 Teicoplanin* 400mg Tiêm PREBIVIT 400CT CP DP TW 1 - 

  PHARBACOVIỆT NAM Lọ 380,000

  347 TPA025701 257 Teicoplanin* 400mg

  Tiêm 

  (IM & 

  IV)

  TARGOCID 400MG GRUPPO LEPETIT S.R.L. Ý Lọ 430,000

  348 TBD025701 257 Teicoplanin* 400mg; 3mltiêm (IM 

  & IV)TARGOCID 400MG GRUPPO LEPETIT S.R.L. Ý Ống 430,000

  349 TV025802 258 Vancomycin* 1g Tiêm VANCOMYCIN 1000 A.TCÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM AN THIÊNVIỆT NAM Lọ 57,540

  29

 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  350 TPA025802 258 Vancomycin* 1g TiêmVANCOMYCIN HYDROCHLORIDE FOR 

  INFUSION

  XELLIA 

  PHARMACEUTICALS APSĐAN MẠCH Lọ 84,300

  351 TPA025801 258 Vancomycin* 500mg

  Bột 

  đông 

  khô pha 

  tiêm,Tiê

  m

  VOXIN VIANEX S.A_NHÀ MÁY C GREECE Lọ 52,143

  352 TV025801 258 Vancomycin* 500mg Tiêm VANCOMYCIN

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

  BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

  VIỆT NAM Lọ 27,783

  353 TP025801 258 Vancomycin* 500mg Tiêm VAKLONAL KLONAL S.R.L. ARGENTINA Lọ 51,492

  6.3. Thuốc chống virút

  354 TV026005 260 Aciclovir 800mg Uống ACICLOVIR MEYER CÔNG TY LD MEYER-BPC VIỆT NAM Viên 1,010

  355 TP026001 260 Aciclovir 800mg Uống KEMIVIR 800MG MEDOCHEMIE LTD. CYPRUS Viên 12,850

  356 TV026001 260 Aciclovir 200mg Uống AGICLOVIR 200 AGIMEXPHARM VIỆT NAM Viên 340

  357 TV026002 260 Aciclovir 3%; 5g Tra mắt MEDICLOVIRMEDIPHARCO-TENAMYD. 

  BR S.R.LVIỆT NAM Tube 49,350

  358 TV026004 260 Aciclovir 5%; 5gDùng 

  ngoàiACICLOVIR 

  MEDIPHARCO-TENAMYD. 

  BR S.R.LVIỆT NAM Tube 5,200

  359 TV026101 261 Adefovir 10mg Uống VIRZAFCÔNG TY TNHH DƯỢC 

  PHẨM ĐẠT VI PHÚVIỆT NAM Viên 1,450

  360 TV000024261

  268

  Adefovir dipivoxil + 

  Lamivudine10mg + 100mg Uống FAWCE

  CÔNG TY TNHH DƯỢC 

  PHẨM ĐẠT VI PHÚ VIỆT NAM Viên 12,000

  361 TV026402 264 Entecavir 1mg Uống A.T ENTECAVIR 1 CTY CP DP AN THIÊN VIỆT NAM Viên 44,100

  30

 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  362 TP026401 264 Entecavir 0,5mg Uống ENTECAVIR STADA 0,5MG

  CHI NHÁNH CÔNG TY 

  TNHH LIÊN DOANH 

  STADA-VIỆT NAM

  VIỆT NAM Viên 22,000

  363 TP026801 268 Lamivudin 100mg Uống LAMIVUDINE SAVI 100 SAVIPHARM VIỆT NAM Viên 4,490

  364 TT026801 268 Lamivudin 100mg Uống LAMIVUDINE SAVI 100 SAVIPHARM VIỆT NAM Viên 4,490

  365 TP027201 272Pegylated interferon 

  (peginterferon) alpha (2a *180mcg; 0,5ml Tiêm PEGASYS INJ. 180MCG/0.5ML

  F.HOFFMANN-LA ROCHE 

  LTDTHỤY SỸ Bơm tiêm 1,950,000

  366 TT027701 277 Tenofovir (TDF) 300mg Uống TENFOVIX PYMEPHARCO VIỆT NAM Viên 17,580

  367 TV027701 277 Tenofovir (TDF) 300mg Uống TEHEP-BCÔNG TY TNHH DƯỢC 

  PHẨM ĐẠT VI PHÚVIỆT NAM Viên 2,390

  6.4. Thuốc chống nấm

  368 TK028101 281 Amphotericin B* 50mg Tiêm AMPHOT LYKA LABS LIMITED INDIA Lọ 148,701

  369 TK028401 284 Clorquinaldol + promestrien 200mg + 10mg

  Viên nén 

  đặt phụ 

  khoa

  COLPOSEPTINELABORATOIRE 

  THERAMEXMONACO Viên 5,477

  370 TK028501 285 Clotrimazol 100mgViên đặt 

  âm đạoCLOTRIMAZOL 100MG

  MEDIPHARCO-TENAMYD. 

  BR S.R.LVIỆT NAM Viên 700

  371 TV028801 288 Fluconazol 150mg Uống FLUCONAZOLCÔNG TY TNHH US 

  PHARMA USAVIỆT NAM Viên 2,800

  372 TP028801 288 Fluconazol 150mg Uống FLUCONAZOL STADA 150MG

  CHI NHÁNH CÔNG TY 

  TNHH LIÊN DOANH 

  STADA-VIỆT NAM

  VIỆT NAM Viên 8,000

  373 TV029101 291 Griseofulvin 5%; 10gDùng 

  ngoàiGRISEOFULVIN 5%

  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - 

  DƯỢC PHẨM MEKOPHARVIỆT NAM Tube 7,320

  31

 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  374 TP029201 292 Itraconazol 100mg Uống ITRANSTAD

  CHI NHÁNH CÔNG TY 

  TNHH LIÊN DOANH 

  STADA-VIỆT NAM

  VIỆT NAM Viên 8,000

  375 TV029301 293 Ketoconazol 2%; 5gDùng 

  ngoàiBIKOZOL

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

  BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

  VIỆT NAM Tube 3,486

  376 TV029901 299

  Nystatin + metronidazol + 

  Cloramphenicol + 

  dexamethason acetat

  100.000UI + 

  200mg + 

  80mg + 0,5mg

  Viên đặt 

  âm đạoMYCOGYNAX

  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - 

  DƯỢC PHẨM MEKOPHARVIỆT NAM Viên 620

  377 TP030001 300Nystatin + Metronidazol + 

  Neomycin

  100.000UI + 

  500mg + 

  65.000UI

  Viên đặt 

  âm đạoNEO-TERGYNAN SOPHARTEX PHÁP Viên 11,000

  378 TV030001 300Metronidazol + Neomycin + 

  Nystatin

  500mg + 

  65.000UI + 

  100.000UI

  Viên đặt 

  âm đạoNEO-GYNOTERNAN

  CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - 

  DƯỢC PHẨM MEKOPHARVIỆT NAM Viên 1,260

  7. THUỐC ĐIỀU TRỊ ĐAU NỬA ĐẦU

  379 TV033401 334 Dihydro ergotamin mesylat 3mg Uống TIMMAK CÔNG TY CỔ PHẦN SPM VIỆT NAM Viên 1,850

  380 TV033602 336 Flunarizin 5mg Uống BRIKORIZINXÍ NGHIỆP DƯỢC PHẨM 

  150VIỆT NAM Viên 275

  381 TV033601 336 Flunarizin 10mg Uống MEZAPIZIN 10CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM ME DI SUNVIỆT NAM Viên 950

  8. THUỐC ĐIỀU TRỊ UNG THƯ VÀ ĐIỀU HÒA MIỄN DỊCH

  8.1. Thuốc điều trị ung thư

  382 TBD033901 339 Anastrozol 1mg Uống ARIMIDEX TAB 1MG 28'S

  ASTRAZENECA 

  PHARMACEUTICALS LP 

  USA; ĐÓNG GÓI 

  ASTRAZENECA UK LTD.

  MỸ, ĐÓNG GÓI 

  ANHViên 67,142

  32

 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  383 TV033901 339 Anastrozol 1mg Uống UMKANAS CT CP BV PHARMA VIỆT NAM Viên 5,249

  384 TPA033901 339 Anastrozol 1mg Uống ANOZEOL TAB 1MG 2X14'S SALUTAS PHARMA GMBH ĐỨC Viên 10,905

  385 TBD034201 342 Bicalutamid 50 mg Uống CASODEX TAB 50MG 28'S

  CORDEN PHARMA GMBH; 

  ĐÓNG GÓI TẠI 

  ASTRAZENECA UK 

  LIMITED

  ĐỨC, ĐÓNG 

  GÓI ANH Viên 114,128

  386 TP034301 343 Bleomycin 15 UI Tiêm BLEOCIP CIPLA LTD INDIA Lọ 434,800

  387 TPA034401 344 Bortezomib 3,5mg Tiêm VELCADE INJ 3.5MG

  CƠ SỞ SẢN XUẤT: PIERRE 

  FABRE MEDICAMENT 

  PRODUCTION (PFMP); CƠ 

  SỞ ĐÓNG GÓI THỨ CẤP: 

  ZUELLIG PHARMA 

  SPECIALTY SOLUTIONS 

  GROUP PTE. LTD; CỞ SỞ 

  XUẤT XƯỞNG: JANSSEN 

  PHARMACEUTICA N.V

  SẢN XUẤT: 

  PHÁP; ĐÓNG 

  GÓI THỨ CẤP: 

  SINGAPORE; 

  XUẤT XƯỞNG: 

  BỈ

  Lọ 22,910,000

  388 TPA034601 346 Calci folinat 100mg/10ml TiêmCALCIUM FOLINAT INJ 10MG/ML 10ML 

  1'S

  HOSPIRA AUSTRALIA PTY 

  LTDÚC Lọ 143,500

  389 TPA034602 346 Calci folinat 50mg/5ml

  Uống 

  hay tiêm 

  bắp-tĩnh 

  mạch

  CALCIUM FOLINAT INJ 10MG/ML 5ML 1'SHOSPIRA AUSTRALIA PTY 

  LTDÚC Lọ 88,200

  390 TBD034701 347 Capecitabin 500mg Uống XELODA TAB. 500MGPRODUCTOS ROCHE S.A. 

  DE C.V.MEXICO Viên 66,979

  391 TV034701 347 Capecitabin 500mg Uống AMXEREINCÔNG TY LIÊN DANH 

  MEYER-BPCVIỆT NAM Viên 11,400

  392 TPA034701 347 Capecitabin 500mg UốngXALVOBIN 500MG  FILM-COATED 

  TABLETREMEDICA LTD CYPRUS Viên 52,500

  33

 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  393 TP034701 347 Capecitabin 500mg Uống INTACAPE 500

   INTAS 

  PHARMACEUTICALS 

  LIMITED - NHÀ ĐÓNG 

  GÓI: CÔNG TY CP DP TW1 

  (VIỆT NAM) 

   ẤN ĐỘ  Viên 14,490

  394 TV034802 348 Carboplatin 50mg/5ml Tiêm A.T CARBOPLATIN INJNHÀ MÁY SẢN XUẤT 

  DƯỢC PHẨM AN THIÊNVIỆT NAM Lọ 136,500

  395 TV034801 348 Carboplatin 150mg /15ml Tiêm BOCARTIN 150

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

  BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

  VIỆT NAM Lọ 244,986

  396 TPA034802 348 Carboplatin 450mg/45ml Tiêm CARBOPLATIN SINDANS.C.SINDAN PHARMA 

  S.R.LROMANIA Lọ 760,000

  397 TPA035001 350 Cisplatin 50mg/50ml

  Truyền 

  tĩnh 

  mạch

  DBL CISPLATIN INJECTION 50MG/50ML 

  1'S

  HOSPIRA AUSTRALIA PTY 

  LTDÚC Lọ 243,075

  398 TPA035201 352 Cyclophosphamid 200mg Tiêm ENDOXAN INJ. 200MGBAXTER ONCOLOGY 

  GMBHĐỨC Lọ 49,829

  399 TPA035202 352 Cyclophosphamid 500mg Tiêm ENDOXAN INJ. 500MGBAXTER ONCOLOGY 

  GMBHĐỨC Lọ 124,376

  400 TBD035801 358 Docetaxel 20mg; 1ml

  Tiêm 

  truyền 

  tĩnh 

  mạch

  TAXOTERE 20MG/1ML B/ 1 VIAL X 1MLSANOFI-AVENTIS 

  DEUTSCHLAND GMBHĐỨC Ống 2,803,248

  401 TBD035802 358 Docetaxel 80mg; 4ml

  Tiêm 

  truyền 

  tĩnh 

  mạch

  TAXOTERE 80MG/4ML B/ 1 VIAL X 4MLSANOFI-AVENTIS 

  DEUTSCHLAND GMBHĐỨC Ống 11,212,990

  402 TV035801 358 Docetaxel 20mg /0,5ml Tiêm BESTDOCEL 20

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

  BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

  VIỆT NAM Lọ 499,989

  403 TV035802 358 Docetaxel 80mg /2ml Tiêm BESTDOCEL 80

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

  BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

  VIỆT NAM Lọ 1,199,982

  34

 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  404 TP035802 358 Docetaxel 80mg/8ml; 8ml Tiêm TAXEL-CSCS.C.SINDAN-PHARMA 

  S.R.LRUMANI Lọ 882,000

  405 TP035801 358 Docetaxel 20mg/2ml; 2ml Tiêm DAXOTELFRESENIUS KABI 

  ONCOLOGY LTDINDIA Lọ 332,430

  406 TPA035901 359 Doxorubicin 10mg/5ml

  Tiêm 

  truyền 

  tĩnh 

  mạch

  DOXORUBICIN EBEWE INJ 10MG5ML 1'SEBEWE PHARMA 

  GES.M.B.H.NFG.KGÁO Lọ 98,500

  407 TPA035902 359 Doxorubicin 50mg/25ml

  Tiêm 

  truyền 

  tĩnh 

  mạch

  DOXORUBICIN "EBEWE" INJ 

  50MG/25ML 1'S

  EBEWE PHARMA 

  GES.M.B.H.NFG.KGÁO Lọ 329,450

  408 TBD036001 360 Epirubicin hydroclorid 10mg

  Tiêm 

  tĩnh 

  mạch 

  (IV), 

  tiêm 

  bàng 

  quang, 

  truyền 

  qua 

  động 

  mạch

  FARMORUBICINA INJ 10MG 1'S ACTAVIS ITALY S.P.A Ý Ống 267,500

  409 TBD036002 360 Epirubicin hydroclorid 50mg

  Tiêm 

  tĩnh 

  mạch 

  (IV), 

  tiêm 

  bàng 

  quang, 

  truyền 

  qua 

  động 

  mạch

  FARMORUBICINA INJ 50MG 1'S ACTAVIS ITALY S.P.A Ý Ống 845,300

  410 TPA036001 360 Epirubicin hydroclorid 10mg/5ml Tiêm EPIRUBICIN 10MGS.C.SINDAN PHARMA 

  S.R.LROMANIA Lọ 137,000

  35

 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  411 TPA036002 360 Epirubicin hydroclorid 50mg/25ml Tiêm EPIRUBICIN 50MGS.C.SINDAN PHARMA 

  S.R.LROMANIA Lọ 369,000

  412 TP036102 361 Erlotinib 150mg Uống ETOPUL KOREA UNITED 

  PHARM.INC  HÀN QUỐC  Viên 651,000

  413 TV036201 362 Etoposid 100mg/5ml Tiêm ETOPOSID BIDIPHAR

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

  BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

  VIỆT NAM Lọ 113,988

  414 TPA036201 362 Etoposid 100mg/5ml Tiêm SINTOPOZIDS.C.SINDAN PHARMA 

  S.R.LROMANIA Lọ 95,500

  415 TBD036301 363 Exemestan 25mg Uống AROMASIN TABS 25MG 30'S PFIZER ITALIA S.R.L Ý Viên 82,440

  416 TK036601 366 Fluorouracil (5-FU) 500mg Tiêm FLUDACIL 500

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

  BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

  VIỆT NAM Lọ 42,000

  417 TPA036801 368 Gemcitabin 1000mg Tiêm GITRABIN 1G ACTAVIS ITALY S.P.A ITALY Lọ 652,000

  418 TV036801 368 Gemcitabin 1000mg Tiêm BIGEMAX 1G

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

  BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

  VIỆT NAM Lọ 598,500

  419 TV036802 368 Gemcitabin 200mg Tiêm BIGEMAX 200

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

  BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

  VIỆT NAM Lọ 198,996

  420 TPA036802 368 Gemcitabin 200mg Tiêm GITRABIN 200MG ACTAVIS ITALY S.P.A ITALY Lọ 196,000

  421 TBD036901 369 Goserelin acetat 3.6mg

  Tiêm 

  dưới da 

  (cấy 

  phóng 

  thích 

  chậm)

  ZOLADEX INJ 3.6MG 1'S ASTRAZENECA UK LTD. ANH Bơm tiêm 2,568,297

  36

 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  422 TPA036901 369 Goserelin acetat 3,6mg

  Tiêm 

  dưới da 

  (cấy 

  phóng 

  thích 

  chậm)

  ZOLADEX INJ 3.6MG 1'S ASTRAZENECA UK LTD. ANH Bơm tiêm 2,568,297

  423 TPA037201 372 Ifosfamid 1g Tiêm HOLOXAN INJ 1GBAXTER ONCOLOGY 

  GMBHĐỨC Lọ 464,000

  424 TP037301 373 Imatinib 100mg Uống GLIVEC TAB 100MG 6X10'SNOVARTIS PHARMA 

  PRODUKTIONS GMBHĐỨC Viên 404,250

  425 TPA037402 374 Irinotecan 40mg/2ml Tiêm IRINOTESIN ACTAVIS ITALY S.P.A ITALY Lọ 388,000

  426 TBD037601 376 Letrozol 2.5mg Uống FEMARA TAB 2.5MG 3X10'SNOVARTIS PHARMA 

  STEIN AGTHỤY SĨ Viên 75,896

  427 TP037701 377 Leuprorelin acetat 3,75mg Tiêm LUCRIN PDS DEPOT INJ. 3.75MG 1'S

  TAKEDA 

  PHARMACEUTICAL 

  COMPANY LTD; ĐÓNG 

  GÓI ABBOTT 

  LABORATORIES S.A TÂY 

  BAN NHA

  NHẬT ĐÓNG 

  GÓI TÂY BAN 

  NHA

  Bơm tiêm 2,703,500

  428 TK038101 381 Methotrexat 2,5mg Uống UNITREXATESKOREA UNITED 

  PHARM.INCKOREA Viên 2,200

  429 TK038102 381 Methotrexat 50mg/2ml Tiêm THUỐC TIÊM UNITREXATESKOREA UNITED 

  PHARM.INCKOREA Lọ 69,000

  430 TBD038601 386 Oxaliplatin 100mg/ 20mlTiêm 

  truyền

  ELOXATIN 100MG/20ML INJ B/ 1VIAL X 

  20ML

  SANOFI-AVENTIS 

  DEUTSCHLAND GMBHĐỨC Lọ 9,154,985

  431 TV038601 386 Oxaliplatin 100mg/ 50ml Tiêm LYOXATIN 100

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

  BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

  VIỆT NAM Lọ 929,964

  37

 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  432 TPA038601 386 Oxaliplatin 100mg/20ml

  Tiêm 

  truyền 

  tĩnh 

  mạch

  OXALIPLATIN "EBEWE" INJ  100MG 1'S

  ONCOTEC PHARMA 

  PRODUKTION GMBH; CS 

  ĐÓNG GÓI THỨ CẤP VÀ 

  XUẤT XƯỞNG: EBEWE 

  PHARMA 

  GES.M.B.H.NFG.KG

  ĐỨC, ĐÓNG 

  GÓI ÁOLọ 879,000

  433 TBD038602 386 Oxaliplatin 50mg/ 10mlTiêm 

  truyềnELOXATIN 50MG/10ML B/1 VIAL X 10ML

  SANOFI-AVENTIS 

  DEUTSCHLAND GMBHĐỨC Lọ 4,672,080

  434 TPA038602 386 Oxaliplatin 50mg/10ml

  Tiêm 

  truyền 

  tĩnh 

  mạch

  OXALIPLATIN "EBEWE" INJ 50MG 1'S

  ONCOTEC PHARMA 

  PRODUKTION GMBH; CS 

  ĐÓNG GÓI THỨ CẤP VÀ 

  XUẤT XƯỞNG: EBEWE 

  PHARMA 

  GES.M.B.H.NFG.KG

  ĐỨC, ĐÓNG 

  GÓI ÁOLọ 470,479

  435 TV038703 387 Paclitaxel 150mg/25ml Tiêm CANPAXEL 150

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

  BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

  VIỆT NAM Lọ 1,078,980

  436 TBD038702 387 Paclitaxel 100mg/16,7ml

  Tiêm 

  truyền 

  tĩnh 

  mạch

  ANZATAX INJ 100MG/ 16.7ML 1'SHOSPIRA AUSTRALIA PTY 

  LTDÚC Ống 3,927,000

  437 TPA038701 387 Paclitaxel 100mg/ 16,7ml

  Tiêm 

  truyền 

  tĩnh 

  mạch

  PACLITAXEL "EBEWE" INJ 

  100MG/16.7ML 1'S

  EBEWE PHARMA 

  GES.M.B.H.NFG.KGÁO Lọ 827,000

  438 TP038703 387 Paclitaxel 100mg Tiêm INTAXEL 100MG/17MLFRESENIUS KABI 

  ONCOLOGY LTDINDIA Lọ 472,500

  439 TV038701 387 Paclitaxel 100mg/ 16,7ml Tiêm HEPARGITOL 100CT CP DP TW 1 - 

  PHARBACOVIỆT NAM Lọ 559,000

  440 TV038702 387 Paclitaxel 30mg/ 5ml Tiêm CANPAXEL 30

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

  BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

  VIỆT NAM Lọ 179,991

  441 TBD038702 387 Paclitaxel 30mg/5ml Tiêm ANZATAX INJ 30MG/ 5ML 1'SHOSPIRA AUSTRALIA PTY 

  LTDÚC Lọ 1,248,831

  38

 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  442 TPA038704 387 Paclitaxel 30mg/ 5ml

  Tiêm 

  truyền 

  tĩnh 

  PACLITAXEL "EBEWE" INJ 30MG/5ML 1'SEBEWE PHARMA 

  GES.M.B.H.NFG.KGÁO Lọ 280,279

  443 TP038702 387 Paclitaxel 30mg Tiêm INTAXEL 30MG/5MLFRESENIUS KABI 

  ONCOLOGY LTDINDIA Lọ 194,250

  444 TPA038802 388 Pamidronat 90mg/10ml

  Tiêm 

  truyền 

  tĩnh 

  mạch

  PAMISOL 90MG/10ML INJ 10ML 1'SHOSPIRA AUSTRALIA PTY 

  LTDÚC Lọ 1,730,000

  445 TP038901 389 Pemetrexed 500mg Tiêm ALLIPEM 500MG KOREA UNITED 

  PHARM.INC  HÀN QUỐC  Lọ 5,880,000

  446 TBD039101 391 Rituximab100mg/10ml; 

  10ml

  Tiêm 

  truyềnMABTHERA INJ. 100MG/10ML

  ROCHE DIAGNOSTICS 

  GMBHĐỨC Lọ 7,970,812

  447 TP039101 391 Rituximab 10mg/ml; 10ml Tiêm REDITUX DR.REDDY'S 

  LABORATORIES LTD. INDIA Lọ 4,400,000

  448 TP039102 391 Rituximab500mg/50ml; 

  50mlTiêm REDITUX

  DR.REDDY'S 

  LABORATORIES LTD. INDIA Lọ 22,000,000

  449 TBD039102 391 Rituximab500mg/50ml; 

  50ml

  Tiêm 

  truyềnMABTHERA INJ. 500MG/50ML

  ROCHE DIAGNOSTICS 

  GMBHĐỨC Lọ 32,995,305

  450 TBD039302 393 Tamoxifen 20mg Uống NOLVADEX-D TAB 20MG 30'S ASTRAZENECA UK LTD. ANH Viên 5,683

  451 TP039302 393 Tamoxifen 20mg Uống TAMIFINE 20MG MEDOCHEMIE LTD. CH. SÍP Viên 2,700

  452 TBD039301 393 Tamoxifen 10mg Uống NOLVADEX TAB 10MG 30'S ASTRAZENECA UK LTD. ANH Viên 2,940

  453 TP039301 393 Tamoxifen 10mg Uống TAMIFINE 10MG MEDOCHEMIE LTD. CH. SÍP Viên 1,800

  454 TP000002

  Ngoài 

  TT 40

  BYT 

  Albumin + Immunoglobulins31mg + 

  10mg/ml; 50ml

  Tiêm 

  truyềnBISEKO BIOTEST PHARMA GMBH ĐỨC Chai 945,000

  39

 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  455 TPA00008

  Ngoài 

  TT 40

  BYT 

  Pazopanib 200mg Uống VOTRIENT TAB 200MG 30'S

  GLAXO OPERATIONS UK 

  LTD. (TRADING AS 

  GLAXO WELLCOME 

  OPERATIONS)

  ANH Viên 206,667

  456 TPA000004

  Ngoài 

  TT 40

  BYT 

  Tegafur + Gimeracil + 

  Oteracil kali

  20mg + 5,8mg 

  + 19,6mgUống TS-ONE CAPSULE 20

  TAIHO 

  PHARMACEUTICAL CO., 

  LTD. (ĐÓNG GÓI: OLIC 

  (THAILAND) LTD)

  NHẬT (ĐÓNG 

  GÓI: THÁI LAN)Viên 121,428

  457 TPA000005

  Ngoài 

  TT 40

  BYT 

  Tegafur + Gimeracil + 

  Oteracil kali

  25mg + 

  7,25mg+ 

  24,5mg

  Uống TS-ONE CAPSULE 25 

  TAIHO 

  PHARMACEUTICAL CO., 

  LTD. (ĐÓNG GÓI: OLIC 

  (THAILAND) LTD)

  NHẬT (ĐÓNG 

  GÓI: THÁI LAN)Viên 157,142

  458 TPA039501 395 Temozolomid 100mg Uống TEMOZOLOMID RIBOSEPHARM 100MG HAUPT PHARMA 

  AMAREG GMBH  ĐỨC  Viên 1,680,000

  459 TV039601 396 Thymosin alpha I 1.6mg Tiêm THYFACINCÔNG TY CP DƯỢC PHẨM 

  TW1 - PHARBACOVIỆT NAM Lọ 798,000

  460 TP039701 397 Trastuzumab 150mg Tiêm HERTRAZ 150  BIOCON LIMITED   ẤN ĐỘ  Lọ 12,495,000

  461 TK039701 397 Trastuzumab 440mg Tiêm HERTRAZ 440  BIOCON LIMITED   ẤN ĐỘ  Lọ 30,765,000

  462 TK040201 402 Vinorelbin 20mg Uống NAVELBINE CAP. 20MG

  PIERRE FABRE 

  MEDICAMENT 

  PRODUCTION

  PHÁP Viên 1,497,598

  463 TK040202 402 Vinorelbin 30mg Uống NAVELBINE CAP. 30MG

  PIERRE FABRE 

  MEDICAMENT 

  PRODUCTION

  PHÁP Viên 2,246,091

  8.2. Thuốc điều hòa miễn dịch

  464 TV040801 408 Glycyl funtumin (hydroclorid) 0,3mg/ml Tiêm ASLEM VINPHACO VIỆT NAM Ống 41,895

  9. THUỐC ĐIỀU TRỊ BỆNH ĐƯỜNG TIẾT NIỆU

  40

 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  465 TBD041201 412 Alfuzosin 10mg Uống XATRAL XL 10MG B/ 1BLS X 30 TABSSANOFI WINTHROP 

  INDUSTRIEPHÁP Viên 15,291

  466 TPA041201 412 Alfuzosin 10mg Uống XATRAL XL 10MG B/ 1BLS X 30 TABSSANOFI WINTHROP 

  INDUSTRIEPHÁP Viên 15,291

  467 TK041201 412 Alfuzosin 10mg Uống FLOTRALSUN PHARMACEUTICAL 

  INDUSTRIES LTDINDIA Viên 7,329

  468 TP041201 412 Alfuzosin 10mg Uống ALSIFUL S.R TABLETS 10MGSTANDARD CHEM. & 

  PHARM. CO., LTD.ĐÀI LOAN Viên 7,500

  469 TV041401 414 Dutasterid 0,5mg

  Viên 

  nang 

  mềm,

  Uống

  PRELONECÔNG TY TNHH PHIL 

  INTER PHARMAVIỆT NAM Viên 7,375

  470 TP041501 415 Flavoxat 200mg Uống GENURIN

  RECORDATI INDUSTRIA 

  CHIMICA E 

  FARMACEUTICA S.P.A. 

  Ý Viên 7,000

  471 TV041701 417

  Malva purpurea + 

  camphomonobromid + xanh 

  methylen

  250mg + 

  20mg + 25mgUống DOMITAZOL  DOMESCO VIỆT NAM Viên 1,200

  10. THUỐC CHỐNG PARKINSON

  472 TK041901 419 Levodopa + Carbidopa 250mg + 25mg Uống SYNDOPA 275SUN PHARMACEUTICAL 

  INDUSTRIES LTDINDIA Viên 3,300

  473 TP042101 421 Levodopa + Benserazid 200mg + 50mg Uống MADOPAR TAB. 250MG ROCHE S.P.A Ý Viên 4,634

  474 TBD042301 423 Pramipexol 0,25mg Uống SIFROL 0.25MG B/30BOEHRINGER INGELHEIM 

  PHARMA GMBH & CO. KG.ĐỨC Viên 9,737

  475 TP042301 423 Pramipexol 250mcg Uống SIFROL 0.25MG B/30BOEHRINGER INGELHEIM 

  PHARMA GMBH & CO. KG.ĐỨC Viên 9,737

  41

 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  476 TV042501 425 Trihexyphenidyl (hydroclorid) 2mg Uống TRIHEXYPHENIDYL

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM DƯỢC LIỆU 

  PHARMEDIC

   VIỆT NAM Viên 124

  11. THUỐC TÁC DỤNG ĐỐI VỚI MÁU

  11.1. Thuốc chống thiếu máu

  477 TV042601 426 Folic acid (vitamin B9) 5mg Uống FOLACID 5MG PHARMEDIC VIỆT NAM Viên 177

  478 TK042801 428 Sắt fumarat 300mg Uống TARFLOZ CELOGEN INDIA Viên 3,600

  479 TPA042901 429 Sắt fumarat + acid folic310mg + 

  350mcgUống FOLIHEM REMEDICA LTD CYPRUS Viên 1,880

  480 TV043002 430Sắt fumarat + Acid folic + 

  Vitamin B12

  162mg + 

  0,75mg + 

  125mcg

  Uống CADIFERON-FCÔNG TY TNHH US 

  PHARMA USAVIỆT NAM Viên 1,400

  481 TV043101 431 Sắt (III) hydroxyd polymaltose 50mg/10ml Uống FOGYMACÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC 

  PHẨM CPC1 HÀ NỘIVIỆT NAM Ống 7,500

  482 TP043201 432Sắt (III) hydroxyd polymaltose 

  +acid folic

  100mg + 

  0,5mgNhai SAFERON

  GLENMARK 

  PHARMACEUTICALS LTDẤN ĐỘ Viên 4,250

  483 TK043401 434 Sắt sucrose (hay dextran) 100mg/5ml Tiêm I-SUCR-INM/S SAMRUDH 

  PHARMACEUTICALS LTD.ẤN ĐỘ Ống 38,800

  484 TV043601 436 Sắt sulfat + folic acid 50mg + 350µg Uống PYMEFERON_B9 PYMEPHARCO VIỆT NAM Viên 670

  11.2. Thuốc tác dụng lên quá trình đông máu

  485 TV043801 438 Acenocoumarol 4mg Uống VINCEROL 4MG VINPHACO VIỆT NAM Viên 1,869

  486 TV044003 440 Carbazochrom 50mg/10ml Tiêm CANABIOS 50CT CP DP TW 1 - 

  PHARBACOVIỆT NAM Ống 54,000

  42

 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  487 TP044101 441 Cilostazol 100mg Uống DANCITAZ PT DANKOS FARMA INDONESIA Viên 4,900

  488 TV044101 441 Cilostazol 100mg Uống PASQUALECÔNG TY TNHH DƯỢC 

  PHẨM ĐẠT VI PHÚVIỆT NAM Viên 5,500

  489 TBD044202 442 Dabigatran 110 mg Uống PRADAXA CAP. 110MGBOEHRINGER INGELHEIM 

  PHARMA GMBH & CO. KG.ĐỨC Viên 30,388

  490 TBD044203 442 Dabigatran 150 mg Uống PRADAXA CAP. 150MGBOEHRINGER INGELHEIM 

  PHARMA GMBH & CO. KG.ĐỨC Viên 30,388

  491 TBD044301 443 Enoxaparin (natri) 40mg; 0,4ml

  Tiêm 

  (SC & 

  IV)

  LOVENOX 40MG INJ B/ 2 SYRINGES 

  X0,4ML

  SANOFI WINTHROP 

  INDUSTRIEPHÁP Ống 85,381

  492 TBD044302 443 Enoxaparin (natri) 60mg; 0,6ml

  Tiêm 

  (SC & 

  IV)

  LOVENOX 60MG INJ B/ 2 SYRINGES X  

  0,6ML

  SANOFI WINTHROP 

  INDUSTRIEPHÁP Ống 113,163

  493 TPA044301 443 Enoxaparin (natri) 40mg

  Tiêm 

  (SC & 

  IV)

  LOVENOX 40MG INJ B/ 2 SYRINGES 

  X0,4ML

  SANOFI WINTHROP 

  INDUSTRIEPHÁP Bơm tiêm 85,381

  494 TP044301 443 Enoxaparin (natri) 40mg Tiêm LUPIPARIN 40MG/0.4ML SHENZHEN TECHDOW CHINA Ống 56,700

  495 TPA044302 443 Enoxaparin (natri) 60mg

  Tiêm 

  (SC & 

  IV)

  LOVENOX 60MG INJ B/ 2 SYRINGES X  

  0,6ML

  SANOFI WINTHROP 

  INDUSTRIEPHÁP Bơm tiêm 113,163

  496 TP044302 443 Enoxaparin (natri) 60mg Tiêm LUPIPARIN 60MG/0.6ML SHENZHEN TECHDOW CHINA Bơm tiêm 81,900

  497 TV044402 444 Ethamsylat 500mg/4ml Tiêm BIVIBACT 500CT CP DP TW 1 - 

  PHARBACOVIỆT NAM Ống 45,999

  498 TV044401 444 Ethamsylat 250mg/2ml Tiêm VINCYNON VINPHACO VIỆT NAM Ống 13,020

  499 TP044501 445 Heparin (natri) 25.000 UI/5ml Tiêm HEPARIN-BELMED BELMEDPREPARATY RUE BELARUS Lọ 79,800

  500 TK044501 445 Heparin (natri) 25.000 UI/5ml Tiêm PARINGOLD INJECTIONJW PHARMACEUTICAL 

  CORPORATIONHÀN QUỐC Ống 58,500

  43

 • STT Mã số

  STT

  theo

  TT 40

  Tên hoạt chấtNồng độ,

  hàm lượng

  Đường

  dùngTên thuốc Nhà sản xuất Nước sản xuất ĐVT

  Đơn giá

  (có VAT)

  501 TPA044501 445 Heparin (natri) 25.000 UI/5ml Tiêm HEPARIN ROTEXMEDICA GERMANY Lọ 110,250

  502 TV044802 448 Phytomenadion (vitamin K1) 1mg/1ml Tiêm VINPHYTON VINPHACO VIỆT NAM Ống 1,470

  503 TK044801 448 Phytomenadion (vitamin K1) 10mg/1ml Tiêm VINPHYTON VINPHACO VIỆT NAM Ống 1,974

  504 TPA044801 448 Phytomenadion (vitamin K1) 10mg/1ml