Top Banner

Click here to load reader

Computer history 2

Jun 18, 2015

ReportDownload

Technology

  • 1. A szmtstechnika trtnete

2. Szmols, szmolst segteszkzksember Ujjakdigitus digitEls szmoleszkzei: Kavicsok Fadarabok Zsinrra kttt csomk. 3. AbakuszAz emberek kezdettlfogva trekedtekolyan eszkzkellltsra, amelyekmagt a szmolstteszik knnyebb. 4. Vgatokba helyezettkvekbl llt.calculus kalkultorHasonl eszkzkfejldtek ki Eurpbans a Tvol-Keleten.Kna szuanpanJapn szoroban 5. John Napier (1550-1617)Csont illetve falcek hasznlatvalgpiestette a szmolst.1617-ben ksztette el a Napir-plckelnevezs szmolgpt, amellyel gyorsanlehetett nagy szmokat is szorozni sosztani. Logaritmus elv Tizedespont hasznlat. 6. Wilhelm Schickard (1592-1635) 1623: mechanikusszmolgp4 alapmvelet A gp megsemmislt.Az IBM ltal 1960-ban elksztettmodell mkdtt. 7. Blaise Pascal (1623-1662)1642-1644 kztt ptimeg szmolgpt, hogymegknnytse apjamunkjt.7 pldnyban kszlt el.2 alapmveletet tudott (+, -) 8. pascaline 9. Gottfried Wilhelm Leibniz(1646-1716)1672: mechanikusszmolgp.Szorzs, oszts,gykvons.A gp alapelve a vltozfoghosszsgbordstengelyen alapult. 10. Gottfried Wilhelm Leibniz(1646-1716)Nevhez mg kt felfedezs fzdik, melyneknagy szerepe van a szmtsokkorszerstsben:1666: bebizonytotta, hogy egy szmolsimvelet egyms utn elvgezhet, egyszerbblpsek sorozatra bonthat.1679: ismertette a kettes szmrendszert. 11. Joseph Marie Jacquard(1752-1834)1810: automatikusszvszkVezrls: fblkszlt, kilyuggatottlapok (krtyk) 12. Charles Babbage (1791-1871)1820-as vek eleje:Difference Engine(differenciagp)Logaritmus tblzatokpontos s gyorselksztst teszilehetv. 13. Differenciagp1853: els mkddarab.Pehrl Scheutz sfia Edward Scheutzkszti el.1940-ig hasznljk.1833: AnaliticalEngine (analitikusgp) 14. Teljes differenciagp 15. Charles BabbageElre elksztett program ltal vezreltszmolgp.Babbage-et a modernszmtgpgyrts megalapozjnaktekintjk ennek megalkotsrt. 16. Hermann Hollerith (1860-1929)Elszr alkalmazta alyukkrtyt informci-trolknts ezzel a gpiadatfeldolgozsmegalaptjnaktekinthet.1896: Tabulating MachineCompany1924: International BusinessMachines Company (IBM) 17. Hollerith rendezgpe1880-as npszmlls eredmnye 7 velteltvel szletik meg.1890-es npszmlls adatainakfeldolgozsra rendezgpet dolgozott ki.Eredmny kt v alatt. 18. Lee DeForestA modern elektronika alaptja.1906-ban feltallta az elektroncsvet, majd aPalo Alto-i Stanford Egyetem 1909-benmegtette az els 500$-os kutatsi beruhzstaz elektroncsnek a hangtovbbtshoz trtnfelhasznlsra. 19. Az els genercisszmtgpekben azelektronikusramkrketelektroncsvekalkottk. 20. Elektroncs 21. ColossusA II. vilghborban tudsok smatematikusok egy csoportja BletchleyParkban (Londontl szakra) ltrehozta azels teljesen elektronikus digitlisszmtgpet. 1943 decemberre kszltel.sszesen 10 darab kszlt belle. 22. Colossus1500 elektroncsvet tartalmazott.5 kHz-es rajel.25000 karakter/msodperc feldolgozs.A nmetek Enigma nev rejtjelt fejtettkmeg vele. 23. Howard H. Aiken (1900-1973)1939-1944: Mark I.Cambridge-ben az IBM laboratriumbanplt meg a Babbage elven mkd gp,az ASCC, ms nven Mark I.1948: Mark II.Ezek mg elektromechanikus (rels)mkds, kls vezrls gpek voltak. 24. ASCC (Mark I) 25. 760ezer elemet; 800km-nl tbb vezetket tartalmaz; 200 mvelet/perc; 2 szm sszeadsa 1/3mp alatt; Szorzshoz 6 mp; Osztshoz 12 mp-re volt szksge de aszmok akr 23 jegyek is lehettek. Logaritmus-, az exponencilis s aszinusz/koszinusz-fggvny rtkeit islehetett vele szmtani. 26. A gpet egy paprszalag segtsgvellehetett vezrelni, amelyre sorosan vittkfel a gpnek szl utastsokat vagyparancsokat.Minden utasts 3 rszbl llt:1. Az els azt mutatta hol tallhat az adat;2. Hol kell trolni a vgeredmnyt;3. Milyen mveletet kell vgezni. 27. MarkII 28. Aiken 1950-ben elkszti a MarkIII.-at s 1952-ben a Mark IV.-et,amelyek mr elektronikusmkds gpek voltak. 29. MarkIII 30. A valdi ttrst az IBM azonfelismerse hozta meg, hogy atudomnyos trsadalomnak nembonyolult szmtsokat gyorsanvgz gpek, hanem elektronikuston, digitlis szmjegyekkel dolgozvaldi gondolkod szmtgpekkellenek. 31. Alan Mathison Turing (1912-1954)Az 1930-as vekben elsknt adta meg aprogram s a programozhat szmtgpmodelljt /absztrakt szmtgp/.Ez a modell lett a rla elnevezettTuring-gp melynek 3 f rsze: Munkatrszalag; r/olvas fej; Vezrlegysg. 32. ENIAC1946. Februr 15-n jelentettk be J.W.Mauchly, H.G.Goldstine s J.P.Eckertltal ksztett els elektronikusmkds szmtgpet az ENIAC-ot.Ennek alapjn dolgozta ki NeumannJnos a trolt program elv digitlisszmtgpek felptsnek elveit. 33. ENIAC 18000 elektroncs, 6000 kapcsol, 1500 rel, 70000 ellenlls 10000 kondenztorvolt a gpben. 333 szorzst, 5000 sszeadst tudottmp-enknt. 30 m hossz, 3 m magas, 1 m szles, Tmege: 30 t, Teljestmnyfelvtel:140 kW ptsi kltsg: 10M$9 v utn 1955-ben mzeumban lltottk ki. 34. Neumann Jnos (1903-1957)Neumann, Goldstine s Burks 1946-ban publikltk a2-es szmrendszer hasznlatnak s a programoktrolsnak elvt.Elgondolsaik alapjn a Pennsylvania Egyetemenptettk meg az EDVAC-ot, a Neumann elvenmkd elektronikus szmtgpet 1949-ben.Az els trolt programozs szmtgp pedig azEDSAC volt, melyet M. V. Wilkes 1949-ben acambridge-i egyetemen helyezett zembe prhnappal az EDVAC eltt.gyhogy befejezst tekintve ez volt az els troltprogram szmtgp. 35. Neumann-fle szmtgpstruktra Vezrl egysg (Control Unit - CU); Aritmetikai s logikai egysg (ALU); Tr (memria); Ki/bemeneti egysgek. 36. Neumann elvek1. Elektronikus felpts: a szmtgpteljesen elektronikus felpts smkds legyen.2. Soros mkds: egyms utn dolgozzafel a program ltal meghatrozottutastsokat. (binris szmrendszerthasznljon) 37. Neumann elvek3. Bels programvezrls s troltprogram: a vezrl egysg hatrozzameg a mkdst a trbl kiolvasottutastsok alapjn, emberi beavatkozsnlkl. A programok s az adatokugyanabban a bels trban troldnak.4. Tbbcl felhasznls: legyenuniverzlis Turing-elv gp, tetszlegesfeladat elvgzsre alkalmas legyen. 38. I. Genercis IBM gpek1953: IBM 7011954: IBM 650Az els genercis gpek kzl az IBM 650volt a legelterjedtebb. 39. IBM 650 40. TranzisztorA Bell Laboratriumban 1947-benW.H. Bratain, J.Bardeen s W.Schockley feltallta a tranzisztort.Alkalmazsval fejlesztettk ki az n.2. genercis szmtgpeket.A korszak nagyjbl 1959-1965-ig tehet. 41. 2. Genercis szmtgpek Mretk (1m3 al) s hhatsuk lnyegesenkisebb. Sebessgk s trolkapacitsuk nagyobbvolt eldeiknl (1milli mvelet/mp) A gpek zembiztonsga lnyegesen javult. Megjelentek az els szoftvertermkek Programozsuk Assembly nyelven trtnik. Olcsbb, jobban elrhetv vltak. 42. Gyors fejlds, j korszak!1950: BINAC1951: UNIVAC mr mgnesszalagoshttrtrral is rendelkezett.5600 elektroncs;18000 dida;19 t sly;1 M $-ba kerlt.Az UNIVAC az els sorozatban gyrtott szmtgp.Szaporodtak a szmtgpgyrtssal foglalkoz cgek is. 43. Dida 44. II. Genercis IBM gpekIBM 1620IBM 1401IBM 7090-7094Az 1400-as sorozatbl17000 db.-othelyeztek zembe! 45. IBM 1620 kpek 46. IBM 1401 Kpek 47. IBM 7090 Kpek 48. IBM 7094 Kpek 49. Integrlt ramkrk (IC)j korszak nylt meg, a mikroelektronikakorszaka, amikor 1958-ban J. Kilby sR. Noyce feltallta az Integrlt ramkrt(IC). (3. Generci (1965-1971))Az IC szilciumlapra helyezett aprramkri elemeket tartalmaz.Szmtgpek mrete cskkent 50. Integrlt ramkrk (IC)A gpek gyorsabbak (10-15M mvelet/mp),Tbb adatot trolhatnakTbbfle perifria csatlakoztathat(megjelenik a monitor s a billentyzet)Megjelennek az els valdi opercisrendszerek. 51. III. Genercis IBM gp1964-ben ksztettk el az els integrltramkrt tartalmaz szmtgpet, az IBM360-at.A mgnesdob helyre a mgneslemezkerlt. 52. IBM 360 rksge Tbb szempontbl is a korszak legnagyobbhats szmtgpe volt az IBM 360-as, sokjellegzetessge gyakorlatilag szabvnny vlt aszmtgpiparban. 1969-ben ennl a gpcsaldnlvlasztottk szt elszr a hardvert s aszoftvert. 53. Az 1960-as vek vgn, a 70-es vekelejn megszlettek azok anagymrtkben integrlt (LSI)ramkrk, amelyek felhasznlsvalsikerlt ellltani zsebszmolgpeket,digitlis rt, videojtkokat. Emellettmegjelentek a dinamikus RAM-trak.1980-ra megplt az IBM 3081szmtgp.Megszlettek a mini- smikroszmtgpek. 54. IBM 3081 55. 4. generciA mikroprocesszor megjelenstl szmtjuk.A szmtgp alapelemeit (processzor, memria)nhny integrlt ramkr tartalmazza.Mretcskkens, nagy megbzhatsg jellemziezeket a gpeket.Az operatv tr mrete jelentsen n: egykzepes 2. genercis gp (IBM 1401)memrijnak mrete 4 s 16kbjt kztt volt, a4. genercis IBM 4341-nek mr ezerszerakkora, 4-16Mbjt volt. 56. 4. generciA gpek mrete, energiafogyasztsa s rajelentsen cskken,Teljestmnyk n: tbb milli utasts/mpltalnoss vltak a kzvetlen gphozzfrstlehetv tev perifrik: billentyzetek, kpernyk,fnyceruzk, egerek, vonalkd-olvask.Az opercis rendszerek ennek a felhasznlsimdnak megfelelen fejldnek tovbb.Elterjednek az adatbzis- s tblzatkezelk,szvegszerkesztk. 57. 5. genercitmeneti korszak:MiniatrizlsTeljestmny, trolkapacits nvekedsTbbprocesszoros gpekInternet, multimdia s telekommunikcidinamikus fejldse, trhdtsa.ntanul, nfejleszt-karbantart programok.F irnyzat: A mestersges intelligencialtrehozsa. 58. Magyar tudsok aszmtstechnikban 59. Neumann Jnos (1903-1957)1903. december 28-nszletett BudapestenNagy nyelvtehetsgvolt.BudapestiEvanglikusGimnzium 60. 5. osztly legjobb matematikusa cmet elnyerte.1920-ban az orszg legjobb matematikus-dikjakitntetst is kirdemelte.Budapesti Tudomnyegyetem blcssz karntanult tovbb, matematika szakon.Itt is doktorlt.1933-ig Nmetorszgban dolgozott, majd azUSA-ba kltztt. 61. A II. vilghbor elejre a lks- s robbansihullmok vezet szakrtje lett.1943 vgn csatlakozott az atombombaellltsn dolgoz csoport munkjhoz.1945-tl a princetoni Elektronikus Szmtgpprojekt igazgatja lett.1945-ben megjelent rsban foglalta ssze aNeumann-elveket.1955-ben rkot diagnosztizltak nla, s r ktvre elhunyt. 62. John George Kemny (1926-1992)1926. mjus 31.-nszletettMagyarorszgon,m gyermekveiutn a szleivelegytt 1940-ben azUSA-ba emigrlt. 63. Kzpiskola: New York-ban vgezteEgyetem: Princeton45-46 kztt Los Alamosban dolgozottaz atombomba tervn NeumannJnossal s Szilrd Leval egytt.1948-49-ben Albert Einstein kutat as