Top Banner
LIGA JUARA REMAJA BOLA JARIN Bahagian Sukan ,Kementerian Pelajaran M Aras 1 dan 7,Blok E 13 ,Kompleks Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekut 62604,Putrajaya
40

borang pendaftaran ljrbj

Dec 01, 2015

Download

Documents

Ani Ahwai

bola jaring
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: borang pendaftaran ljrbj

LIGA JUARA REMAJA BOLA JARING KPM

Bahagian Sukan ,Kementerian Pelajaran Malaysia

Aras 1 dan 7,Blok E 13 ,Kompleks E

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62604,Putrajaya

Page 2: borang pendaftaran ljrbj

BORANG MAKLUMAT SEKOLAH

NAMA SEKOLAH

ALAMAT SEKOLAH

Nama Pengetua

No. Tel (Dir) : No. H. P

No Tel. (S) : No. Fax

Email :Bandar : Jarak dari L/ Terbang :Balai Polis Terdekat : Hospital Terdekat

1 Jumlah Keseluruhan Pelajar Di SekolahLelaki

1.1 Tingkatan 6 Atas1.2 Tingkatan 6 Rendah1.3 Tingkatan 51.4 Tingkatan 41.5 Tingkatan 31.6 Tingkatan 21.7 Tingkatan 11.8 Peralihan

2 Aliran di sekolah Ada2.1 Sains2.2 Sastera2.3 Teknikal2.4 Agama2.5 Lain-Lain :

3 Asrama

Page 3: borang pendaftaran ljrbj

3.1 Pelajar sedia adaa Tingkatan 6 Atasb Tingkatan 6 Rendahc Tingkatan 5d Tingkatan 4e Tingkatan 3f Tingkatan 2g Tingkatan 1h Peralihan

3.2 Kekosongan di asrama3.3 Pemain Bola Sepak di asramaa Tingkatan 5b Tingkatan 4c Tingkatan 3d Tingkatan 2e Tingkatan 1

4 Gelangang Bola Jaring Baik

4.1 Keadaan Gelanggang4.2 Astaka/Berbumbung4.3 Bilik Persalinan

5 Maklumat Pegawai5.1 Nama Setiausaha Sukan

No. Tel :

Satu salinan laporan ini telah diserahkan kepada Unit Program Khas , Bahagian Sukan, Kementerian Pelajaran Malaysia denganpengakuan seperti dibawah :

Tandatangan Pengetua

Cop

Tarikh :

Page 4: borang pendaftaran ljrbj

LIGA JUARA REMAJA BOLA JARING KPM

Bahagian Sukan ,Kementerian Pelajaran Malaysia

Aras 1 dan 7,Blok E 13 ,Kompleks E

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62604,Putrajaya

Page 5: borang pendaftaran ljrbj

BORANG MAKLUMAT SEKOLAH

KOD SEK

:

:

Jarak dari L/ Terbang : kmHospital Terdekat

Perempuanorang orangorang orangorang orangorang orangorang orangorang orangorang orangorang orang

Tiada

Page 6: borang pendaftaran ljrbj

orang orangorang orangorang orangorang orangorang orangorang orangorang orangorang orang

orang orang

orang orangorang orangorang orangorang orangorang orang

Tiada

Satu salinan laporan ini telah diserahkan kepada Unit Program Khas , Bahagian Sukan, Kementerian Pelajaran Malaysia dengan

Tandatangan Ketua Unit Sukan

Cop

Tarikh :

Menepati spesifikasi

Tidak Menepati

Spesifikasi

Page 7: borang pendaftaran ljrbj

LIGA JUARA REMAJA BOLA JARING KPM

Bahagian Sukan ,Kementerian Pelajaran Malaysia

Aras 1 dan 7,Blok E 13 ,Kompleks E

Page 8: borang pendaftaran ljrbj

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62604,Putrajaya

PERTANDINGAN : LIGA JUARA REMAJA BOLA JARING KPM 2012

Page 9: borang pendaftaran ljrbj

PASUKAN

BORANG PENDAFTARAN PEMAIN

14 TAHUN KE BAWAH

BIL NAMA PEMAIN123456789

1011121314

Page 10: borang pendaftaran ljrbj

15

Tandatangan Pengetua Dan Cop

NamaNo.K/P

Tandatangan Ketua Unit Sukan Dan Cop

NamaNo.K/P

Nota: U=Umur,Tulis: M jika U14/ R jika U17) D = Daftar Di Sekolah SSBN(Tulis, D jikaDa ftar/T jikaTidak Berdaftar),L = Lesen , M=Laporan Perubatan, K=Kebenaran Ibubapa, I = Insuran, Tulis A jika Ada / T jika Tiada, A = Pelajar Asal, Tulis A jika Asal, T jika Tumpang

Page 11: borang pendaftaran ljrbj

LIGA JUARA REMAJA BOLA JARING KPM

Bahagian Sukan ,Kementerian Pelajaran Malaysia

Aras 1 dan 7,Blok E 13 ,Kompleks E

Page 12: borang pendaftaran ljrbj

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62604,Putrajaya

PERTANDINGAN : LIGA JUARA REMAJA BOLA JARING KPM 2012

Page 13: borang pendaftaran ljrbj

BORANG PENDAFTARAN PEMAIN

14 TAHUN KE BAWAH

NO.KAD PENGENALAN NO.JER U D L M K I A

Page 14: borang pendaftaran ljrbj

Tarikh

Disahkan

Tarikh

Nota: U=Umur,Tulis: M jika U14/ R jika U17) D = Daftar Di Sekolah SSBN(Tulis, D jikaDa ftar/T jikaTidak Berdaftar),L = Lesen , M=Laporan Perubatan, K=Kebenaran Ibubapa, I = Insuran, Tulis A jika Ada / T jika Tiada,

Page 15: borang pendaftaran ljrbj

LIGA JUARA REMAJA BOLA JARING KPM

Bahagian Sukan ,Kementerian Pelajaran Malaysia

Aras 1 dan 7,Blok E 13 ,Kompleks E

Page 16: borang pendaftaran ljrbj

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62604,Putrajaya

PERTANDINGAN : LIGA JUARA REMAJA BOLA JARING KPM 2012

Page 17: borang pendaftaran ljrbj

BORANG PENDAFTARAN PEMAIN

14 TAHUN KE BAWAH

Page 18: borang pendaftaran ljrbj
Page 19: borang pendaftaran ljrbj

LIGA JUARA REMAJA BOLA JARING KPM

Bahagian Sukan ,Kementerian Pelajaran Malaysia

Aras 1 dan 7,Blok E 13 ,Kompleks E

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62604,Putrajaya

Page 20: borang pendaftaran ljrbj

PERTANDINGAN : LIGA JUARA REMAJA BOLA JARING KPM

PASUKAN

1. MAKLUMAT PEMAIN

1.1 NAMA :

1.2 NO. K/P/NO.SU B :

1.3 TARIKH LAHIR :

1.4 NO. PENDAFTARAN SEKOLAH :

1.5 NO. LESEN :

1.6 ALAMAT SEKOLAH :

:

1.7 NO. TEL : FAX :

1.8 ALAMAT RUMAH :

:1.9 NO. TEL : H.P No. :

1.10 EMAIL :

Page 21: borang pendaftaran ljrbj

2. PENGESAHAN PENGETUA

Saya No. K/P :sebagai Pengetua di Sekolah

dengan ini *bersetuju / tidak bersetuju menyokong pendaftaran murid/pelajar seperti maklumat di atas didaftarkan

sebagai pemain Bola Jaring dengan pasukan sekolah

dalam Liga Juara Remaja Bola Jaring , Kementerian Pelajaran Malaysia mulai

hingga dan ini tertakluk kepada syarat-syarat disediakan oleh Bahagian Sukan , Kementerian Pelajaran Malaysia

Tandatangan Pengetua Nama Pengetua dan Cop

*potong yang tidak berkenaan

3. PENGAKUAN DAN KEBENARAN IBU BAPA / PENJAGA

Saya No. K/P :

sebagai *Bapa / Ibu / Penjaga kepada

Page 22: borang pendaftaran ljrbj

dengan ini *bersetuju / tidak bersetuju anak /anak jagaan saya didaftarkan sebagai pemain Bola Jaring

dengan pasukan sekolah

dalam Liga Juara Remaja Bola Jaring , Kementerian Pelajaran Malaysia mulai

dan ini tertakluk kepada syarat-syarat disediakan oleh Bahagian Sukan

, Kementerian Pelajaran Malaysia

Tandatangan Ibu Bapa / Penjaga Nama Ibu Bapa/ Penjaga

No. Tel : No. KP:

*potong yang tidak berkenaan

4. PENGAKUAN PEMAIN

hingga

Page 23: borang pendaftaran ljrbj

Saya No. K.P. :bersetuju untuk didaftarkan sebagai untuk pasukan

dan juga memberi pengakuan bertanggungjawab mematuhi semua peraturan danundang-undang, mengenai pertandingan ini serta juga memberi pengakuan bahawa saya tidak akan menuntut gantirugidaripada pihak Kementerian Pelajaran Malaysia, Pengelola dan penaja jika berlaku kematian, kemalangan, kecederaandan kecelakaan pada masa sebelum, semasa dan selepas penyertaan di dalam pertandingan ini.

Tandatangan Pemain Nama Pemain

No. K.P:

Di hadapan saksi (ibubapa/ penjaga)

Tandatangan Ibubapa/penjaga Nama Saksi

No. K.P:

Disahkan oleh :

Tandatangan Pengetua Sekolah Nama dan Cop

5. PENGESAHAN KETUA UNIT SUKAN JABATAN PELAJARAN NEGERI

Saya No. K.P :

sebagai KETUA UNIT SUKAN, JABATAN PELAJARAN NEGERI__________________________________________

dengan ini telah menyemak dan mengesahkan segala maklumat yang dimaklumkan dalam borang ini adalah benar

dan *bersetuju / tidak bersetuju menyokong pendaftaran pemain ini tertakluk kepada syarat-syarat yang telah

ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia

Page 24: borang pendaftaran ljrbj

Tandatangan Ketua Unit Sukan, JPN. Nama Ketua Unit Sukan dan Cop

4. KEGUNAAN PEJABAT

4.1 Tarikh Terima :

4.2 Salinan Sijil : Ada / Tiada

4.3 Tindakan :

4.4 Ulasan :

:

Page 25: borang pendaftaran ljrbj

LIGA JUARA REMAJA BOLA JARING KPM

Bahagian Sukan ,Kementerian Pelajaran Malaysia

Aras 1 dan 7,Blok E 13 ,Kompleks E

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62604,Putrajaya

Page 26: borang pendaftaran ljrbj

PERTANDINGAN : LIGA JUARA REMAJA BOLA JARING KPM

1. MAKLUMAT PEMAIN

:

:

:

:

:

:

Page 27: borang pendaftaran ljrbj

2. PENGESAHAN PENGETUA

dengan ini *bersetuju / tidak bersetuju menyokong pendaftaran murid/pelajar seperti maklumat di atas didaftarkan

dan ini tertakluk kepada syarat-syarat disediakan oleh Bahagian Sukan

Tarikh

3. PENGAKUAN DAN KEBENARAN IBU BAPA / PENJAGA

Page 28: borang pendaftaran ljrbj

dengan ini *bersetuju / tidak bersetuju anak /anak jagaan saya didaftarkan sebagai pemain Bola Jaring

dan ini tertakluk kepada syarat-syarat disediakan oleh Bahagian Sukan

Tarikh

4. PENGAKUAN PEMAIN

Page 29: borang pendaftaran ljrbj

dan juga memberi pengakuan bertanggungjawab mematuhi semua peraturan danundang-undang, mengenai pertandingan ini serta juga memberi pengakuan bahawa saya tidak akan menuntut gantirugidaripada pihak Kementerian Pelajaran Malaysia, Pengelola dan penaja jika berlaku kematian, kemalangan, kecederaandan kecelakaan pada masa sebelum, semasa dan selepas penyertaan di dalam pertandingan ini.

Tarikh

Tarikh

Tarikh

5. PENGESAHAN KETUA UNIT SUKAN JABATAN PELAJARAN NEGERI

sebagai KETUA UNIT SUKAN, JABATAN PELAJARAN NEGERI__________________________________________

dengan ini telah menyemak dan mengesahkan segala maklumat yang dimaklumkan dalam borang ini adalah benar

dan *bersetuju / tidak bersetuju menyokong pendaftaran pemain ini tertakluk kepada syarat-syarat yang telah

Page 30: borang pendaftaran ljrbj

Tarikh

4. KEGUNAAN PEJABAT

:

:

:

Page 31: borang pendaftaran ljrbj

LIGA JUARA REMAJA BOLA JARING

Bahagian Sukan ,Kementerian Pelajaran Malaysia

Aras 1 dan 7,Blok E 13 ,Kompleks E

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62604,Putrajaya

PERTANDINGAN : LIGA JUARA REMAJA BOLA JARING KPM 2012

Page 32: borang pendaftaran ljrbj

PASUKAN

BORANG PENDAFTARAN PEGAWAI

1.1 NAMA

1.2 NO. K/P

1.3 JAWATAN DALAM PASUKAN

1.4 TAHAP KEJURULATIHAN

1.5 NO. LESEN

1.6 ALAMAT :

1.7 NO. TEL : FAX :

1.8 ALAMAT RUMAH :

1.9 NO. TEL : H.P No. :

1.10 EMAIL :

2. SOKONGAN KETUA JABATAN

Saya No. K/P :

sebagai Pengetua di Sekolah dengan ini *bersetuju / tidak bersetuju menyokong pendaftaran pegawai ini tertakluk kepada syarat-syarat yang telahdisediakan oleh Bahagian Sukan, Kementerian Pelajaran Malaysia

Page 33: borang pendaftaran ljrbj

Tandatangan Pengetua Nama Pengetua dan Cop

3. PENGAKUAN PEGAWAISaya No. K.P. :bersetuju untuk didaftarkan sebagai untuk pasukan

dan juga memberi pengakuan bertanggungjawab mematuhi semua peraturan danundang-undang, mengenai pertandingan ini serta juga memberi pengakuan bahawa saya tidak akan menuntut gantirugidaripada pihak Kementerian Pelajaran Malaysia, Pengelola dan penaja jika berlaku kematian, kemalangan, kecederaandan kecelakaan pada masa sebelum, semasa dan selepas penyertaan di dalam pertandingan ini.

Tandatangan Pegawai Nama Pegawai

No. K.P:

Di hadapan saksi

Tandatangan Saksi Nama Saksi

No. K.P:

Disahkan oleh :

Tandatangan Ketua Unit Sukan, JPN. Nama Ketua Unit Sukan dan Cop

*Jawatan dalam pasukan seperti Pengurus,, Ketua Jurulatih, Penolong Jurulatih,Pengadil,

4. KEGUNAAN PEJABAT

4.1 Tarikh Terima :

4.2 Salinan Sijil : Ada / Tiada

4.3 Tindakan :

4.4 Ulasan :

Page 34: borang pendaftaran ljrbj

LIGA JUARA REMAJA BOLA JARING

Bahagian Sukan ,Kementerian Pelajaran Malaysia

Aras 1 dan 7,Blok E 13 ,Kompleks E

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62604,Putrajaya

PERTANDINGAN : LIGA JUARA REMAJA BOLA JARING KPM 2012

Page 35: borang pendaftaran ljrbj

BORANG PENDAFTARAN PEGAWAI

:

:

:

:

2. SOKONGAN KETUA JABATAN

dengan ini *bersetuju / tidak bersetuju menyokong pendaftaran pegawai ini tertakluk kepada syarat-syarat yang telah

Page 36: borang pendaftaran ljrbj

Tarikh

3. PENGAKUAN PEGAWAI

dan juga memberi pengakuan bertanggungjawab mematuhi semua peraturan danundang-undang, mengenai pertandingan ini serta juga memberi pengakuan bahawa saya tidak akan menuntut gantirugidaripada pihak Kementerian Pelajaran Malaysia, Pengelola dan penaja jika berlaku kematian, kemalangan, kecederaandan kecelakaan pada masa sebelum, semasa dan selepas penyertaan di dalam pertandingan ini.

Tarikh

Tarikh

Tarikh

4. KEGUNAAN PEJABAT

Page 37: borang pendaftaran ljrbj

LIGA JUARA REMAJA BOLA JARING KPM

Bahagian Sukan

Kementerian Pelajaran Malaysia

Aras 1 dan 7,Blok E 13 ,Kompleks E

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62604,Putrajaya

Page 38: borang pendaftaran ljrbj

BORANG PENDAFTARAN PEGAWAI

PASUKAN

BIL NAMA PEGAWAI NO. K/P NO LESEN124

NAMA

Tandatangan Pengetua dan Cop NO K/P

Disahkan

NAMA

Tandatangan Ketua Unit Sukan Negeri dan Cop NO K/P

Tarikh

Page 39: borang pendaftaran ljrbj

LIGA JUARA REMAJA BOLA JARING KPM

Bahagian Sukan

Kementerian Pelajaran Malaysia

Aras 1 dan 7,Blok E 13 ,Kompleks E

Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan

62604,Putrajaya

Page 40: borang pendaftaran ljrbj

BORANG PENDAFTARAN PEGAWAI

JAWATANPengurus Pasukan

JURULATIH PENGADIL