Top Banner

of 198

Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

Jul 06, 2018

Download

Documents

Naimah Mawaddah
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  1/198

  SMKA DATO' HAJI ABU HASSA

  STATISTIK KEAHLIAN UNIT-UNIT KOKU

  BIL. NAMA UNIT KOKURIKULUM

  KELAB & PERSATUAN

  T1 T

  L P L

  1 B. MELAYU 0 0 9

  2 B. INGGERIS 0 0 4

  3 B. ARAB 0 0 1

  4 MATH. & SAINS 0 0 4

  5 SEJARAH & GEOGRAFI 0 0 3

  6 KELAB KERJAYA 0 0 4

  7 RUKUNEGARA 0 0 1

  8 USAHAAN MU!A 0 0 4

  9 KESENIAN ISLAM 17 0 5

  10 FALAK SYARIE 10 27 2

  11 KESELAMATAN JALAN RAYA 0 0 2

  12 KK"#ULUL$ALBAB 66 63 1

  13 KELAB ME!IA 0 0 4

  14 KO%ERASI 0 0 2

  15 ROBOTIK 26 16 0

  16 SAINS & TEKNOLOGI FATONIK' 13 20 0

  SUKAN & PERMAINANT1 T

  L P L

  1 BOLASE%AK 0 0 18

  2 HOKI 0 0 10

  3 BOLA JARING 0 0 0

  4 BOLA TAM%AR 0 0 10

  5 %ING %ONG 0 0 6

  6 MEMANAH 66 63 0

  7 E"UESTRIAN 66 63 0

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  2/198

  8 AKUATIK 66 63 0

  UNIT BERUNIFORMT1 T

  L P L

  1 KA!ET REMAJA SEKOLAH 66 0 11

  2 KA!ET %OLIS 0 0 12

  3 %ENGAKA% 0 0 10

  4 SILAT 0 0 10

  5 %UTERI ISLAM 0 63 0

  RUMAH SUKANT1 T

  L P L

  1 MERAH KHALI! AL$ALI!' 19 12 13

  2 HIJAU TARI" IBNU (IYA!' 15 20 11

  3 BIRU SALMAN AL$FARISI' 16 17 11

  4 KUNING SALAHU!IN AL$AYUBI' 16 14 9

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  3/198

    N HAJI SAIL

  IKULUM TAHUN 2016

  BILANGAN KEAHLIAN

  2 T3 T4 T5

  P L P L P L P

  4 6 11 6 3 5 5 49

  5 0 8 5 10 1 4 37

  7 2 14 1 5 5 2 37

  8 7 4 6 6 3 8 46

  5 8 4 1 4 3 6 34

  2 5 10 5 9 5 5 45

  6 2 2 3 1 3 5 23

  7 7 10 6 11 0 9 54

  0 7 0 5 0 1 0 35

  10 3 0 5 2 6 5 70

  5 9 0 1 6 7 7 37

  0 0 2 14 12 0 6 164

  8 12 9 2 3 0 8 46

  3 1 3 0 0 1 3 13

  0 0 0 0 0 0 0 42

  0 0 0 0 0 0 0 33

  2 T3 T4 T5

  P L P L P L P

  0 23 0 14 0 12 0 67

  15 16 12 11 10 11 9 94

  34 0 33 0 21 0 24 112

  13 17 15 13 17 7 18 110

  10 12 11 15 8 3 12 77

  0 0 5 7 16 7 10 174

  0 0 0 0 0 0 0 129

  JUMLAH

  AHLI

  JUMLAH

  AHLI

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  4/198

  0 0 0 0 0 0 0 129

  2 T3 T4 T5

  P L P L P L P

  16 20 17 17 10 12 15 184

  12 18 12 10 12 6 14 96

  14 17 14 18 14 18 11 116

  18 13 18 15 9 4 6 93

  13 0 17 0 27 0 27 147

  2 T3 T4 T5

  P L P L P L P

  20 21 23 19 15 11 18 171

  22 14 18 12 13 12 16 153

  14 20 20 14 25 9 18 164

  16 13 17 15 19 9 20 148

  JUMLAH

  AHLI

  JUMLAH

  AHLI

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  5/198

  SMKA DATO' HAJI ABU HAS

  BORANG DAFTAR KEHADIRAN UNIT KO

  BIL. NAMA PELAJAR KELAS

  NAMA UNIT KOKURIKULUM: BAHASA MELAYU

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  6/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  7/198

  AN HAJI SAIL

  URIKULUM TAHUN 2016

  NAMA GURU PENASIHAT: ___________________________

  TARIKH KEHADIRAN  JUM.HADIR

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  8/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  9/198

  SMKA DATO' HAJI ABU

  BORANG DAFTAR KEHADIRAN UNI

  BIL. NAMA PELAJAR KELAS

  NAMA UNIT KOKURIKULUM: BAHASA INGGERIS

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  10/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  11/198

  HASSAN HAJI SAIL

    KOKURIKULUM TAHUN 2016

  NAMA GURU PENASIHAT: ___________________________

  TARIKH KEHADIRAN  JUM.

  HADIR

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  12/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  13/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  14/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  15/198

  SMKA DATO' HAJI ABU

  BORANG DAFTAR KEHADIRAN UNI

  BIL. NAMA PELAJAR KELAS

  NAMA UNIT KOKURIKULUM: BAHASA ARAB

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  16/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  17/198

  HASSAN HAJI SAIL

    KOKURIKULUM TAHUN 2016

  NAMA GURU PENASIHAT: ___________________________

  TARIKH KEHADIRAN  JUM.

  HADIR

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  18/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  19/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  20/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  21/198

  SMKA DATO' HAJI ABU

  BORANG DAFTAR KEHADIRAN UNI

  BIL. NAMA PELAJAR KELAS

  NAMA UNIT KOKURIKULUM: MATH. & SAINS

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  22/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  23/198

  HASSAN HAJI SAIL

    KOKURIKULUM TAHUN 2016

  NAMA GURU PENASIHAT: ___________________________

  TARIKH KEHADIRAN  JUM.

  HADIR

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  24/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  25/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  26/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  27/198

  SMKA DATO' HAJI ABU

  BORANG DAFTAR KEHADIRAN UNI

  BIL. NAMA PELAJAR KELAS

  NAMA UNIT KOKURIKULUM: SEJ & GEO

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  28/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  29/198

  HASSAN HAJI SAIL

    KOKURIKULUM TAHUN 2016

  NAMA GURU PENASIHAT: ___________________________

  TARIKH KEHADIRAN  JUM.

  HADIR

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  30/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  31/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  32/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  33/198

  SMKA DATO' HAJI ABU

  BORANG DAFTAR KEHADIRAN UNI

  BIL. NAMA PELAJAR KELAS

  NAMA UNIT KOKURIKULUM: KERJAYA

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  34/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  35/198

  HASSAN HAJI SAIL

    KOKURIKULUM TAHUN 2016

  NAMA GURU PENASIHAT: ___________________________

  TARIKH KEHADIRAN  JUM.

  HADIR

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  36/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  37/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  38/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  39/198

  SMKA DATO' HAJI ABU

  BORANG DAFTAR KEHADIRAN UNI

  BIL. NAMA PELAJAR KELAS

  NAMA UNIT KOKURIKULUM: RUKUNEGARA

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  40/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  41/198

  HASSAN HAJI SAIL

    KOKURIKULUM TAHUN 2016

  NAMA GURU PENASIHAT: ___________________________

  TARIKH KEHADIRAN  JUM.

  HADIR

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  42/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  43/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  44/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  45/198

  SMKA DATO' HAJI ABU

  BORANG DAFTAR KEHADIRAN UNI

  BIL. NAMA PELAJAR KELAS

  NAMA UNIT KOKURIKULUM: USAHAWAN MUDA

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  46/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  47/198

  HASSAN HAJI SAIL

    KOKURIKULUM TAHUN 2016

  NAMA GURU PENASIHAT: ___________________________

  TARIKH KEHADIRAN  JUM.

  HADIR

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  48/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  49/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  50/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  51/198

  SMKA DATO' HAJI ABU

  BORANG DAFTAR KEHADIRAN UNI

  BIL. NAMA PELAJAR KELAS

  NAMA UNIT KOKURIKULUM: KESENIAN ISLAM

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  52/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  53/198

  HASSAN HAJI SAIL

    KOKURIKULUM TAHUN 2016

  NAMA GURU PENASIHAT: ___________________________

  TARIKH KEHADIRAN  JUM.

  HADIR

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  54/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  55/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  56/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  57/198

  SMKA DATO' HAJI ABU

  BORANG DAFTAR KEHADIRAN UNI

  BIL. NAMA PELAJAR KELAS

  NAMA UNIT KOKURIKULUM: FALAK SYARIE

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  58/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  59/198

  HASSAN HAJI SAIL

    KOKURIKULUM TAHUN 2016

  NAMA GURU PENASIHAT: ___________________________

  TARIKH KEHADIRAN  JUM.

  HADIR

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  60/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  61/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  62/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  63/198

  SMKA DATO' HAJI ABU

  BORANG DAFTAR KEHADIRAN UNI

  BIL. NAMA PELAJAR KELAS

  NAMA UNIT KOKURIKULUM: KESELAMATAN JALAN RAYA

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  64/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  65/198

  HASSAN HAJI SAIL

    KOKURIKULUM TAHUN 2016

  NAMA GURU PENASIHAT: ___________________________

  TARIKH KEHADIRAN  JUM.

  HADIR

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  66/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  67/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  68/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  69/198

  SMKA DATO' HAJI ABU

  BORANG DAFTAR KEHADIRAN UNI

  BIL. NAMA PELAJAR KELAS

  NAMA UNIT KOKURIKULUM: KK ! ULUL"ALBAB

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  70/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  71/198

  HASSAN HAJI SAIL

    KOKURIKULUM TAHUN 2016

  NAMA GURU PENASIHAT: ___________________________

  TARIKH KEHADIRAN  JUM.

  HADIR

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  72/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  73/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  74/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  75/198

  SMKA DATO' HAJI ABU

  BORANG DAFTAR KEHADIRAN UNI

  BIL. NAMA PELAJAR KELAS

  NAMA UNIT KOKURIKULUM: KELAB MEDIA

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  76/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  77/198

  HASSAN HAJI SAIL

    KOKURIKULUM TAHUN 2016

  NAMA GURU PENASIHAT: ___________________________

  TARIKH KEHADIRAN  JUM.

  HADIR

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  78/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  79/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  80/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  81/198

  SMKA DATO' HAJI ABU

  BORANG DAFTAR KEHADIRAN UNI

  BIL. NAMA PELAJAR KELAS

  NAMA UNIT KOKURIKULUM: KOPERASI

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  82/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  83/198

  HASSAN HAJI SAIL

    KOKURIKULUM TAHUN 2016

  NAMA GURU PENASIHAT: ___________________________

  TARIKH KEHADIRAN  JUM.

  HADIR

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  84/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  85/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  86/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  87/198

  SMKA DATO' HAJI ABU

  BORANG DAFTAR KEHADIRAN UNI

  BIL. NAMA PELAJAR KELAS

  NAMA UNIT KOKURIKULUM: ROBOTIK 

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  88/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  89/198

  HASSAN HAJI SAIL

    KOKURIKULUM TAHUN 2016

  NAMA GURU PENASIHAT: ___________________________

  TARIKH KEHADIRAN  JUM.

  HADIR

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  90/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  91/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  92/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  93/198

  SMKA DATO' HAJI ABU

  BORANG DAFTAR KEHADIRAN UNI

  BIL. NAMA PELAJAR KELAS

  NAMA UNIT KOKURIKULUM: SAINS & TEKNOLOGI

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  94/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  95/198

  HASSAN HAJI SAIL

    KOKURIKULUM TAHUN 2016

  NAMA GURU PENASIHAT: ___________________________

  TARIKH KEHADIRAN  JUM.

  HADIR

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  96/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  97/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  98/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  99/198

  SMKA DATO' HAJI ABU

  BORANG DAFTAR KEHADIRAN UNI

  BIL. NAMA PELAJAR KELAS

  NAMA UNIT KOKURIKULUM: BOLASEPAK 

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  100/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  101/198

  HASSAN HAJI SAIL

    KOKURIKULUM TAHUN 2016

  NAMA GURU PENASIHAT: ___________________________

  TARIKH KEHADIRAN  JUM.

  HADIR

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  102/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  103/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  104/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  105/198

  SMKA DATO' HAJI ABU

  BORANG DAFTAR KEHADIRAN UNI

  BIL. NAMA PELAJAR KELAS

  NAMA UNIT KOKURIKULUM: HOKI

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  106/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  107/198

  HASSAN HAJI SAIL

    KOKURIKULUM TAHUN 2016

  NAMA GURU PENASIHAT: ___________________________

  TARIKH KEHADIRAN  JUM.

  HADIR

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  108/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  109/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  110/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  111/198

  SMKA DATO' HAJI ABU

  BORANG DAFTAR KEHADIRAN UNI

  BIL. NAMA PELAJAR KELAS

  NAMA UNIT KOKURIKULUM: BOLA JARING

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  112/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  113/198

  HASSAN HAJI SAIL

    KOKURIKULUM TAHUN 2016

  NAMA GURU PENASIHAT: ___________________________

  TARIKH KEHADIRAN  JUM.

  HADIR

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  114/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  115/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  116/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  117/198

  SMKA DATO' HAJI ABU

  BORANG DAFTAR KEHADIRAN UNI

  BIL. NAMA PELAJAR KELAS

  NAMA UNIT KOKURIKULUM: BOLA TAMPAR

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  118/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  119/198

  HASSAN HAJI SAIL

    KOKURIKULUM TAHUN 2016

  NAMA GURU PENASIHAT: ___________________________

  TARIKH KEHADIRAN  JUM.

  HADIR

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  120/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  121/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  122/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  123/198

  SMKA DATO' HAJI ABU

  BORANG DAFTAR KEHADIRAN UNI

  BIL. NAMA PELAJAR KELAS

  NAMA UNIT KOKURIKULUM: PING PONG

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  124/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  125/198

  HASSAN HAJI SAIL

    KOKURIKULUM TAHUN 2016

  NAMA GURU PENASIHAT: ___________________________

  TARIKH KEHADIRAN  JUM.

  HADIR

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  126/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  127/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  128/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  129/198

  SMKA DATO' HAJI ABU

  BORANG DAFTAR KEHADIRAN UNI

  BIL. NAMA PELAJAR KELAS

  NAMA UNIT KOKURIKULUM: MEMANAH

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  130/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  131/198

  HASSAN HAJI SAIL

    KOKURIKULUM TAHUN 2016

  NAMA GURU PENASIHAT: ___________________________

  TARIKH KEHADIRAN  JUM.

  HADIR

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  132/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  133/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  134/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  135/198

  SMKA DATO' HAJI ABU

  BORANG DAFTAR KEHADIRAN UNI

  BIL. NAMA PELAJAR KELAS

  NAMA UNIT KOKURIKULUM: EUESTRIAN

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  136/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  137/198

  HASSAN HAJI SAIL

    KOKURIKULUM TAHUN 2016

  NAMA GURU PENASIHAT: ___________________________

  TARIKH KEHADIRAN  JUM.

  HADIR

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  138/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  139/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  140/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  141/198

  SMKA DATO' HAJI ABU

  BORANG DAFTAR KEHADIRAN UNI

  BIL. NAMA PELAJAR KELAS

  NAMA UNIT KOKURIKULUM: AKUATIK 

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  142/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  143/198

  HASSAN HAJI SAIL

    KOKURIKULUM TAHUN 2016

  NAMA GURU PENASIHAT: ___________________________

  TARIKH KEHADIRAN  JUM.

  HADIR

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  144/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  145/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  146/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  147/198

  SMKA DATO' HAJI ABU

  BORANG DAFTAR KEHADIRAN UNI

  BIL. NAMA PELAJAR KELAS

  NAMA UNIT KOKURIKULUM: KADET REMAJA SEKOLAH

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  148/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  149/198

  HASSAN HAJI SAIL

    KOKURIKULUM TAHUN 2016

  NAMA GURU PENASIHAT: ___________________________

  TARIKH KEHADIRAN  JUM.

  HADIR

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  150/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  151/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  152/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  153/198

  SMKA DATO' HAJI ABU

  BORANG DAFTAR KEHADIRAN UNI

  BIL. NAMA PELAJAR KELAS

  NAMA UNIT KOKURIKULUM: KADET POLIS

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  154/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  155/198

  HASSAN HAJI SAIL

    KOKURIKULUM TAHUN 2016

  NAMA GURU PENASIHAT: ___________________________

  TARIKH KEHADIRAN  JUM.

  HADIR

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  156/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  157/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  158/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  159/198

  SMKA DATO' HAJI ABU

  BORANG DAFTAR KEHADIRAN UNI

  BIL. NAMA PELAJAR KELAS

  NAMA UNIT KOKURIKULUM: PENGAKAP

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  160/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  161/198

  HASSAN HAJI SAIL

    KOKURIKULUM TAHUN 2016

  NAMA GURU PENASIHAT: ___________________________

  TARIKH KEHADIRAN  JUM.

  HADIR

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  162/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  163/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  164/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  165/198

  SMKA DATO' HAJI ABU

  BORANG DAFTAR KEHADIRAN UNI

  BIL. NAMA PELAJAR KELAS

  NAMA UNIT KOKURIKULUM: SILAT

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  166/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  167/198

  HASSAN HAJI SAIL

    KOKURIKULUM TAHUN 2016

  NAMA GURU PENASIHAT: ___________________________

  TARIKH KEHADIRAN  JUM.

  HADIR

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  168/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  169/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  170/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  171/198

  SMKA DATO' HAJI ABU

  BORANG DAFTAR KEHADIRAN UNI

  BIL. NAMA PELAJAR KELAS

  NAMA UNIT KOKURIKULUM: PUTERI ISLAM

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  172/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  173/198

  HASSAN HAJI SAIL

    KOKURIKULUM TAHUN 2016

  NAMA GURU PENASIHAT: ___________________________

  TARIKH KEHADIRAN  JUM.

  HADIR

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  174/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  175/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  176/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  177/198

  SMKA DATO' HAJI ABU

  BORANG DAFTAR KEHADIRAN UNI

  BIL. NAMA PELAJAR KELAS

  NAMA UNIT KOKURIKULUM: RUMAH MERAH #KHALID AL"WALID$

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  178/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  179/198

  HASSAN HAJI SAIL

    KOKURIKULUM TAHUN 2016

  NAMA GURU PENASIHAT: ___________________________

  TARIKH KEHADIRAN  JUM.

  HADIR

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  180/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  181/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  182/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  183/198

  SMKA DATO' HAJI ABU

  BORANG DAFTAR KEHADIRAN UNI

  BIL. NAMA PELAJAR KELAS

  NAMA UNIT KOKURIKULUM: RUMAH HIJAU #TARI IBNU %IYAD$

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  184/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  185/198

  HASSAN HAJI SAIL

    KOKURIKULUM TAHUN 2016

  NAMA GURU PENASIHAT: ___________________________

  TARIKH KEHADIRAN  JUM.

  HADIR

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  186/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  187/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  188/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  189/198

  SMKA DATO' HAJI ABU

  BORANG DAFTAR KEHADIRAN UNI

  BIL. NAMA PELAJAR KELAS

  NAMA UNIT KOKURIKULUM: RUMAH BIRU #SALMAN AL"FARISI$

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  190/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  191/198

  HASSAN HAJI SAIL

    KOKURIKULUM TAHUN 2016

  NAMA GURU PENASIHAT: ___________________________

  TARIKH KEHADIRAN  JUM.

  HADIR

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  192/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  193/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  194/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  195/198

  SMKA DATO' HAJI ABU

  BORANG DAFTAR KEHADIRAN UNI

  BIL. NAMA PELAJAR KELAS

  NAMA UNIT KOKURIKULUM: RUMAH KUNING #SALAHUDDIN AL"AYUBI$

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  196/198

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  197/198

  HASSAN HAJI SAIL

  KOKURIKULUM TAHUN 2016

  NAMA GURU PENASIHAT: ___________________________

  TARIKH KEHADIRAN  JUM.HADIR

 • 8/18/2019 Borang Pendaftaran Unit_unit Koko 2016

  198/198