Top Banner
ASF – AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ Po wystąpieniu afrykańskiego pomoru świń w Belgii wirus pojawił się także w Europie Środkowej i Wschodniej. Przypadki wystąpienia choroby już od dłuższego czasu odnotowuje się na kilku dużych obszarach Polski. Stąd też nie można wykluczyć przeniesienia wirusa do innych rejonów naszego kraju poprzez ruch turystyczny, transport towarów i zwierząt oraz turystykę myśliwską.
6

ASF – AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

Dec 01, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: ASF – AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

ASF – AFRYKAŃSKI POMÓRŚWIŃ

Po wystąpieniu afrykańskiego pomoru świń w Belgii wirus pojawił się także w Europie Środkowej i Wschodniej. Przypadki wystąpienia choroby już od dłuższego czasu odnotowuje się na kilku dużych obszarach Polski. Stąd też nie można wykluczyć przeniesienia wirusa do innych rejonów naszego kraju poprzez ruch turystyczny, transport towarów i zwierząt oraz turystykę myśliwską.

Page 2: ASF – AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 19 marca 2020 r.uruchamia ogólnopolską akcję dopłat związaną z zagrożeniem afrykańskim

pomorem świń(ASF) dla hodowców świń.

„Poddziałanie 5.1 Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, którychcelem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych,

niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”

Wnioski o taką pomoc będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMRod 19 marca 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r.

Page 3: ASF – AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

Akcją dopłat ARiMR objęci są rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk trzody chlewnej. Mogą oni otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014 - 2020, na inwestycje chroniące przed rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Akcja będzie polegać na refundacji do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych w przypadku hodowcy w zakresie operacji dotyczących m.in.:

✔ utworzenia lub zmodernizowania niecki dezynfekcyjnej

✔ wyposażenia gospodarstwa rolnego w urządzenie do dezynfekcji

✔ wykonania inwestycji mającej na celu utrzymywanie świń w gospodarstwie rolnym w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, mających oddzielne wejścia oraz nie mających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń,w których są utrzymywane inne zwierzęta kopytne

„WYPOSAŻENIEGOSPODARSTWA ROLNEGO

W URZĄDZENIE DODEZYNFEKCJI”

Oznacza zakup urządzeniawysokociśnieniowego wraz ze środkiemdezynfekującym oraz odpowiednią lancą np.pianową, za które ARiMR refunduje

80 % KOSZTÓW

Page 4: ASF – AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

Poniżej przedstawiamy obszary oraz działania, na które powinno się zwrócić uwagę, tak aby skutecznie zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa i ochronić swoje gospodarstwo i hodowlę!

Dezynfekcja to po prostu proces odkażania. Zespół czynności polegających na usunięciu mikroorganizmów i ich przetrwalników. Dezynfekcja dotyczy przedmiotów, urządzeń, powierzchni użytkowych i pojazdów. Odgrywa to niezwykle ważną rolę w rolnictwie i hodowli zwierząt. Dezynfekować można narzędzia, maszyny rolnicze, pojazdy do przewozu zwierząt, kojce dla zwierząt i całe budynki inwentarskie w otoczeniem. Najczęściej środki do dezynfekcji działają w środowisku mokrym. Duże znaczenie ma stężenie i czas reakcji środka dezynfekującego z powierzchnią.

Page 5: ASF – AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

Regularnie czyścić powinno się:

✔ chlew – usunięcie zgrubnych, luźnych zabrudzeń za pomocą miotły i szufli, następnie mycie wysokociśnieniowe wszystkich powierzchni oraz ich dezynfekcja

✔ samochody do transportu zwierząt – usunięcie zgrubnych zabrudzeń z zewnątrz pojazdu oraz wewnątrz naczepy oraz odkurzenie kabiny, następnie mycie wysokociśnieniowe zarówno zewnątrz jak i wewnątrz oraz wyczyszczenie kabiny, dezynfekcja

✔ należy zadbać o czystość w szatniach i pomieszczeniach socjalnych✔ należy zadbać o odzież ochronną i jej częstą zmianę ✔ należy wyeliminować dostęp dla osób postronnych, które mogą przenosić

wirus na odzieży i obuwiu

Stosowanie powyższych zaleceń i wdrożenie działań, pomoże zabezpieczyć hodowlę przed zachorowaniem, a co za tym idzie sporymi stratami w żywcu oraz finansowymi.

Skontaktuj się z nami i zyskaj nawet

14 000 zł!dzięki dopłacie 80 % z

ARiMR!

Page 6: ASF – AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ

➔Przygotujemy rozwiązanie szyte na miarę potrzeb Państwa gospodarstwa ➔Przygotujemy ofertę techniczną wymaganą przez agencję➔Dobierzemy technologię czyszczenia, tak aby GOSPODARSTWO BYŁO

BEZPIECZNE➔Nasze urządzenia dostarczymy oraz przeszkolimy wyznaczone osoby, tak

aby potrafiły skutecznie i szybko wdrożyć zalecenia➔urządzenia przez nas oferowane posłużą długie lata i będą wykorzystywane

w codziennej pracy na gospodarstwie

ZADZWOŃ / NAPISZ DO NAS

Numer kontaktowy: 500 442 786 / 604 468 474E mail: [email protected] / [email protected]