Top Banner
Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak, Iwona Markowska – Daniel Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. ASF PIWet - PIB w Puławach Luty, 2014
46

materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe

Mar 05, 2018

Download

Documents

truongthu
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe

Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe dla hodowców świń

Zygmunt Pejsak, Iwona Markowska – Daniel

Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. ASF PIWet - PIB w Puławach

Luty, 2014

Page 2: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe

Afrykański pomór świń(ASF)

nieuleczalna wirusowachoroba świń i dzików

Ludzie są niewrażliwi na zakażeniewirusem ASF

Page 3: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe

Wystąpienie ASF w populacji świń lub dzikówdecyduje o tym, że kraj lub

region, w którym stwierdzonoognisko choroby, traci prawo

eksportu świń i mięsawieprzowego

Page 4: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe

Ogromna oporność

wirusa ASF

na czynniki

Środowiskowe

Page 5: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe

Ogromna oporność na działanie czynników środowiskowych(wysychanie, gnicie, temp., zmiany pH) !!

Warunki Przeżywalność Źródło

Krew (4ºC) 18 m-cy Iowa, 2006

Kał (20oC) 11 dni Iowa, 2006

Zanieczyszczone kojce 1 m-ąc Iowa, 2006

Temperatura 56ºC 70 min. Mebus i wsp. 1998 W: Foreign Animal Diseases

Temperatura 60ºC 20 min. Mebus i wsp. 1998 W: Foreign Animal Diseases

pH<3.9 lub pH>11.5 (podłoże bez surowicy

Minuty Mebus i wsp. 1998 W: Foreign Animal Diseases/Plowright,1994

pH 13.4 podłoże bez surowicy 21 godz. OIE

pH 13.4 podłoże z 25% surowicy

7 dni OIE

Page 6: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe

PRODUKT PRZEŻYWALNOŚĆ (DNI)

Mięso mrożone 1000

Odkostnione mięso 105

Mięso z kością 105

Mięso mielone 105

Solone mięso odkostnione 182

Solone mięso z kością 182

Gotowane mięso odkostnione 0

Gotowane mięso z kością 0

Mięso konserwowane 0

Suszone mięso odkostnione 300

Suszone mięso z kością 300

Wędzone mięso odkostnione 30

Chłodzone mięso odkostnione 110 (5 m-cy)

Chłodzone mięso z kością 110

Suszony tłuszcz 300

Podroby 105

Skóra/tłuszcz 300

Page 7: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe

Zwalczanie ASF polegaw pierwszej kolejności

na uniemożliwieniuwprowadzenia wirusaASF na obszar kraju

Page 8: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe

Ze względu na fakt, że ASFwystępuje, u naszych

sąsiadów (Rosja, Białoruś,Ukraina, Litwa) istnieje

ogromne zagrożenie, żechoroba przedostanie się na

terytorium Polski

Page 9: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe

Występowanie ASF i klasycznego pomoru świń(CSF) w krajach sąsiadujących z Polską. sytuacja do dnia 31.01.2014.- wg. Danych oficjalnych

• ROSJA - 597 ognisk w tym: 322 ogniska u świń

oraz 233 u dzików (od 2007 do 2014 r).

• BIAŁORUŚ - 2 ogniska u świń ( 2013 r.)

• UKRAINA - 1 ognisko u dzików (2014 r.)

1 ognisko u świń (2014 r.)

• LITWA - 2 ogniska u dzików (2014 r.)

Page 10: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe

Ogniska ASF na świecie w 2013 r. wg. OIE

Page 11: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe

Ogniska ASF i CSF na Białorusi w 2013/14 r. (wg. danych oficjalnych)

Page 12: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe

2 ogniska ASF na Ukrainie, wg. OIE (poprzednie ognisko VII 2012 r., Zaporoże)

6.01. 2014 r. - rejon staniczno-łuhański – dzik rzeka Derkul, 4 m od granicy z Rosją, 1100 km od granicy Polski

31.01.2014 r. - świnie (chlewnia przyzagrodowa, 26 świń, 5 padło)

Page 13: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe

2 ogniska ASF na Litwie; 24.01.2014.

Page 14: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe

Wprowadzenie ASFV do Polskijest możliwe poprzez:

1.Przewożenie (przemyt) żywności przez osoby

zza wschodniej granicy

2. Skarmianie świń resztkami (małe stada);

3. Środki transportu;

4.Migrację zwierząt dzikich – zagrożenie

głównie dotyczy woj. wschodnich (małe stada).

Page 15: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe

Prawdopodobne drogi wprowadzenia ASFVna terytorium Polski - wektory

Page 16: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe

Prawdopodobne drogi wprowadzenia ASFV na terytorium Polski - wektory

Page 17: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe

W przypadku przedostania sięwirusa ASF (ASFV) na obszar

kraju (co jest wysoce prawdopodobne),

najważniejszym jest niedopuszczenie do zawleczenia

wirusa do stada świń!

Page 18: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe

Za ochronę stadaprzed ASFV

odpowiada właścicielgospodarstwa

Page 19: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe

Co należy robić bynie dopuścić do

wejścia wirusa dostada świń

Page 20: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe

Solidnie zabezpieczyć chlewnię(odpowiednie ogrodzenie, niewpuszczanie na teren gospodarstwapojazdów oraz postronnych osób, zmianaobuwia i odzieży przez osoby, które musząwejść do chlewni, nie wykorzystywaniejako ściółki zanieczyszczonej słomy, etc.).

Page 21: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe
Page 22: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe
Page 23: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe
Page 24: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe
Page 25: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe
Page 26: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe
Page 27: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe
Page 28: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe

Sukces w obronie kraju przedASFV zależy

w istotnym stopniu od poziomuświadomości producentów świń

oraz sprawności działania inspekcjiweterynaryjnej i innych

odpowiednich służb

Page 29: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe

W przypadku zakażenia stadaASFV najważniejsze jest

szybkie wykrycie jegoobecności w populacji świń

Page 30: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe

Szybkie wykrycie ASFV

w stadzie oraz ograniczeniemożliwości szerzenia sięchoroby zależy przede

wszystkim od hodowcówi producentów świń

Page 31: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe

W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM ASF

WŁAŚCICIEL POWINIEN

CODZIENNIE WNIKLIWIE

OBSERWOWAĆ SWOJE ŚWINIE,

WŁĄCZNIE Z OCENĄ APETYTU

I OBJAWÓW GORĄCZKI.

Page 32: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe

Najczęściej obserwowane objawy kliniczne

- ujawniają się dopiero 6 -10 dni

po zakażeniu ASFV

Page 33: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe

Objawy kliniczne

Postać ostra ( najczętsza postać w pierwszym etapie epizootii ): Okres inkubacji choroby: 6- 10 dni (maksymalnie 21 dni)

Pierwszym i jedynym objawem choroby jest gorączka 41 º – 42 º C

Gorączkujące świnie mają zachowany apetyt;niektóre wykazują objawy podniecenia.

(Inkubacja choroby – okres od zakażenia do wystąpienia objawów klinicznych.)

Page 34: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe

Objawy kliniczne

Gorączka utrzymuje się 3-4 dni, później spada poniżej normy i pojawiają się inne objawy kliniczne: sinica: skóry, uszu, boków brzucha; wybroczyny, duszność, pienisty wypływ z nosa,biegunka z domieszką krwi, wymioty.

Nie wszystkie objawy pojawiają się jednocześnie.

W ciągu kilku - kilkunastu dni świnie masowo padają.

Przebieg choroby jest z reguły ostry.

Page 35: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe

Źródło: EURLds. ASF, Valdeolmos Hiszpania

Page 36: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe

Objawy kliniczne

Page 37: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe

Objawy kliniczne

Page 38: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe

Objawy kliniczne

Page 39: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe

Zmiany sekcyjne

Sekcja może być wykonywana

wyłącznie przez

lekarza weterynarii

Page 40: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe

JEŻELI WŁAŚCICIEL STWIERDZA OBJAWY ZWIĘKSZONYCH

ZACHOROWAŃ i PADNIĘĆ ŚWIŃ ,NATYCHMIAST

POWINIEN ZAWIADOMIĆPOWIATOWEGO LEKARZA WET.

BEZPOŚREDNIO LUB ZA POŚREDNICTWEM SWOJEGO LEKARZA,

WÓJTA LUB BURMISTRZA.

Page 41: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe

Zwalczanie

Page 42: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe

Zwalczanie

Zakaz leczenia !!! Brak szczepionekm

Page 43: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe

Zwalczanie

Metody administracyjne

Page 44: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe

Koszty działań związane z likwidacją1 ogniska ASF

( stado liczące 40 świń)

to około 720 000 zł

Stado liczące 20 000

świń – około 15 milionów zł.

(Koszty poniesie budżet Państwa)

GIW, 2013

Page 45: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe

W PRZYPADKUSTWIERDZENIA ASF I LIKWIDACJI STADA

WŁAŚCICIELOTRZYMUJE PEŁNEODSZKODOWANIE

Page 46: materiały szkoleniowe dla hodowców świń Zygmunt Pejsak ...sepolno.piwet.org/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/advlink/air... · Afrykański pomór świń materiały szkoleniowe

Państwowy Instytut WeterynaryjnyPaństwowy Instytut Badawczy

(PIWet- PIB)w Puławach

PIWet –PIB Krajowe Laboratorium Referencyjne ds. ASF

udziela wszelkich informacjint. rozpoznawania ASF