YOU ARE DOWNLOADING DOCUMENT

Please tick the box to continue:

Transcript
Page 1: BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYA P.O. … · sangeeta biswas subhagata sarkar anirban pal tanusa bera pravas ghosh sutarpan ghosh md hasim reja ajay ghorui nandadulal das ...

GENERAL MERIT LIST (WBCHSE) OF THE CANDIDATES FOR ADMISSION TO THE 1st YEAR B.SC.(AG.)HONS./B.SC.(HORT.)HONS. COURSE FOR THE SESSION 2009-2010

Page 1 Of

BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYAP.O. Krishi Viswavidyalaya,Mohanpur,

Nadia, West Bengal, Pin - 741252

22

1273

6262

6179

6074

6026

1572

1493

6034

1781

6094

6168

1554

1526

6238

1450

1356

6083

1808

1459

1212

1591

1439

1242

1355

6268

6131

6059

1802

1332

1656

Form No.

SHIRSHA SENGUPTA

SAYAN BORAL

SUDHRITI GHOSH DASTIDAR

ATREYEE MONDAL

SOUMYADEEP KOLEY

SAMRANGY SADHU

SOURAV MUKHOPADHYAY

MEHEBOOB ALAM

SAUNAK PAL

ARITRA SAHA

KAZI SANJIBUL ISLAM

DIPA MANIK

PAYEL LAHIRY

SHRUTI AICH

SUSAMOY KUNDU

ASHIS GHOSH

SANGEETA BISWAS

SUBHAGATA SARKAR

ANIRBAN PAL

TANUSA BERA

PRAVAS GHOSH

SUTARPAN GHOSH

MD HASIM REJA

AJAY GHORUI

NANDADULAL DAS

SEJYOTI DAS

AMBIKA SENAPATI

SAHELI INDU

PRIYA BANERJEE

SUPRABHAT PAL

Name

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Sl.No.

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Rmks

87.20

86.60

86.40

86.00

85.80

85.80

85.60

85.60

85.40

85.00

84.80

84.40

84.20

84.00

83.80

83.60

83.60

83.20

83.20

83.00

83.00

83.00

82.80

82.60

82.60

82.60

82.60

82.20

82.00

82.00

%in H.S.

Page 2: BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYA P.O. … · sangeeta biswas subhagata sarkar anirban pal tanusa bera pravas ghosh sutarpan ghosh md hasim reja ajay ghorui nandadulal das ...

GENERAL MERIT LIST (WBCHSE) OF THE CANDIDATES FOR ADMISSION TO THE 1st YEAR B.SC.(AG.)HONS./B.SC.(HORT.)HONS. COURSE FOR THE SESSION 2009-2010

Page 2 Of

BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYAP.O. Krishi Viswavidyalaya,Mohanpur,

Nadia, West Bengal, Pin - 741252

22

6041

1354

6048

1703

1726

1196

6005

6123

1614

1713

1275

6158

1443

1427

1261

6231

1864

1216

1639

1684

1279

6255

1341

1184

1602

1581

1567

1825

6181

1378

Form No.

SAYAN CHOWDHURY

SUBHAMOY GHOSH

SUCHETANA NEOGI

GOUROV SAHA

AVILASH DUTTA

SUBHANKAR DAS

IPSITA GHOSAL

ACHINTYA SANNIGRAHI

UTTARIYA ROY

POULAMI GHOSH

ANURADHA DUTTA

ARIN ROY

DEBANKUR SANYAL

SUMAN SAHA

KOYEL BRAHMA

SUSHOVAN DAS

TANAY SAHA

REBA ATTA

JISHNU HORE

SAMHITA DEY

RIASEN MONDAL

SANDIP MONDAL

SHYAM SUNDAR PARUI

DEBJYOTI MAJUMDER

TRISHA ROY

SANTANU PAL

AYAN DAS

ARITRA MAJUMDER

ANIRBAN NANDI

POULOMI SEN

Name

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Sl.No.

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Rmks

82.00

82.00

82.00

81.80

81.80

81.80

81.80

81.60

81.60

81.60

81.60

81.40

81.40

81.40

81.40

81.00

81.00

81.00

80.80

80.80

80.80

80.80

80.60

80.60

80.60

80.60

80.40

80.40

80.40

80.20

%in H.S.

Page 3: BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYA P.O. … · sangeeta biswas subhagata sarkar anirban pal tanusa bera pravas ghosh sutarpan ghosh md hasim reja ajay ghorui nandadulal das ...

GENERAL MERIT LIST (WBCHSE) OF THE CANDIDATES FOR ADMISSION TO THE 1st YEAR B.SC.(AG.)HONS./B.SC.(HORT.)HONS. COURSE FOR THE SESSION 2009-2010

Page 3 Of

BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYAP.O. Krishi Viswavidyalaya,Mohanpur,

Nadia, West Bengal, Pin - 741252

22

1471

1694

1410

1601

1523

1483

1641

1334

1343

6232

1512

1329

1200

6214

6122

6163

1204

6016

1409

1433

6050

1252

1312

6220

6100

1642

1863

1352

1182

6152

Form No.

ANIRBAN KUNDU

TUHIN DAS

PARVEEN ZAMAN

DEBPROSAD SINGHA ROY

SARTHAK BANERJEE

JAYITA ROY

SOURAV BANERJEE

SWAGATA GHOSH

NILANJANA DATTA

ANKITA PAL

SOURAV BERA

SANTAPRIYA CHAKRABORTY

ARGHYA RAY

KAUSANI PAL

ABANTIKA BANIK

SOURAV KUNDU

AVIK BAANERJEE

ANKITA CHAKRABORTY

INDRANIL SARKAR

RICK KUNDU

TAMALI SARKAR

SUPRAKASH DEBNATH

JANNATUL FERDOUSHI

DEBKUSUM MUKHOPADHYAY

INDRANI MAJUMDER

SOUNAK SAHU

SOURAV MANNA

SUBHAJYOTI SAHA

KOYEL DEY

SRIJITA PAUL

Name

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Sl.No.

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Rmks

80.20

80.20

80.20

80.20

80.20

80.00

80.00

80.00

80.00

80.00

79.80

79.80

79.80

79.80

79.60

79.60

79.60

79.60

79.60

79.40

79.40

79.40

79.40

79.40

79.40

79.20

79.00

79.00

79.00

78.80

%in H.S.

Page 4: BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYA P.O. … · sangeeta biswas subhagata sarkar anirban pal tanusa bera pravas ghosh sutarpan ghosh md hasim reja ajay ghorui nandadulal das ...

GENERAL MERIT LIST (WBCHSE) OF THE CANDIDATES FOR ADMISSION TO THE 1st YEAR B.SC.(AG.)HONS./B.SC.(HORT.)HONS. COURSE FOR THE SESSION 2009-2010

Page 4 Of

BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYAP.O. Krishi Viswavidyalaya,Mohanpur,

Nadia, West Bengal, Pin - 741252

22

6223

1229

1353

1491

1520

1272

6149

1406

1584

1676

1824

1682

1456

1590

6035

1276

1238

6033

1629

6049

1538

1472

1412

1408

1441

6022

1556

6015

1626

1663

Form No.

SABYASACHI KAR

DEBARATI MANDAL

SAYANTANI GHOSH

ANKOOR SEN

SUBHRAJIT GANGULY

UDDIPAN KAR

KAYUM HASAN

UTSAB MANNA

SOUVIK SARKAR

MEGHA KABASI

ANIRBAN SEN

DIPIKA DEBNATH

SUMIT KUMAR DEY

SUHOTRA MAJUMDER

ASMITA KARMAKAR

SANGITA MAJUMDAR

RITWICK BHATTACHARYA

PINTU DAS

DIPTASHREE DAS

KOUSHIK CHATTERJEE

ARPAN SUR

SUBHAJYOTI NAYEK

ARITRA DASGUPTA

SANCHITA GHOSH

IPSITA ROYCHOWDHURY

ARKA PATRA

RANU GHOSH

RIYA BISWAS

CHHANDA KOLEY

ARKENDU GHOSH

Name

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

Sl.No.

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Rmks

78.80

78.80

78.80

78.80

78.60

78.60

78.60

78.60

78.60

78.40

78.40

78.40

78.40

78.40

78.40

78.20

78.20

78.20

78.20

78.00

78.00

78.00

78.00

78.00

78.00

78.00

78.00

78.00

78.00

77.80

%in H.S.

Page 5: BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYA P.O. … · sangeeta biswas subhagata sarkar anirban pal tanusa bera pravas ghosh sutarpan ghosh md hasim reja ajay ghorui nandadulal das ...

GENERAL MERIT LIST (WBCHSE) OF THE CANDIDATES FOR ADMISSION TO THE 1st YEAR B.SC.(AG.)HONS./B.SC.(HORT.)HONS. COURSE FOR THE SESSION 2009-2010

Page 5 Of

BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYAP.O. Krishi Viswavidyalaya,Mohanpur,

Nadia, West Bengal, Pin - 741252

22

1241

1282

1705

1659

6218

1244

6116

1308

1232

1448

1845

1174

1268

1231

1294

1640

6182

1618

1190

1870

1725

6029

1830

1372

1612

1553

1316

6243

1575

1683

Form No.

SHAMIK DAS

BISHAKHA DAS CHOUDHURY

SABYASACHI DEY

ANUPAM MAZUMDER

APARUP PATRA

BARNANI CHAKRABORTY

SANDIPAN TALUKDAR

AYAN RUDRA

ABHIJNAN DAS

SAMPRITI PAUL

SOURAV PARIA

MANASWITA SIL

KAUSTAV BANERJEE

ARKA BISWAS

PARTHA LODH

INDRANIL SARKAR

SRIJA CHAKRABORTY

DOLA SEN

RAHUL KAR

AMIT SARKAR

BIDISHA HAZRA

SABANA KHATUN

ADHIP MUKHOPADHYAY

ANJAN KUMAR HAIT

SUBHOMOY HALDAR

ABHINAVA DUTTA

ARGHYA GANGULY

ABHISEK MITRA

SUMANTA KAR

BITHI RANI SAHA

Name

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

Sl.No.

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Rmks

77.80

77.80

77.60

77.60

77.60

77.60

77.40

77.40

77.40

77.40

77.40

77.40

77.20

77.20

77.20

77.20

77.20

77.00

77.00

77.00

77.00

77.00

77.00

77.00

76.80

76.80

76.60

76.60

76.60

76.60

%in H.S.

Page 6: BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYA P.O. … · sangeeta biswas subhagata sarkar anirban pal tanusa bera pravas ghosh sutarpan ghosh md hasim reja ajay ghorui nandadulal das ...

GENERAL MERIT LIST (WBCHSE) OF THE CANDIDATES FOR ADMISSION TO THE 1st YEAR B.SC.(AG.)HONS./B.SC.(HORT.)HONS. COURSE FOR THE SESSION 2009-2010

Page 6 Of

BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYAP.O. Krishi Viswavidyalaya,Mohanpur,

Nadia, West Bengal, Pin - 741252

22

1474

1328

6193

1344

1645

1257

1650

1258

1315

6057

6011

1361

1366

1218

1527

1833

1586

6157

1413

1346

1422

6166

1476

1281

1339

6030

1337

1214

1436

1395

Form No.

ALI AKBAR SHAIKH

BISWAJIT NANDI

SUBHAMOY BISWAS

DEBRUP DAS

RAKTIM DEY

SAYANTANI SARKAR

POULOMEE PAUL

DEBAYAN BHATTACHARYA

SUKANYA SOM

SAYANTAN BERA

APOORVA BHATTACHARYA

ABHIK GHOSH

PARAMITA GHOSH

TAMAL JANA

SUTAPA SAHA

SATADEEPA GHOSH

MAMONI MITRA

AKASH SAHA

DIPTENDU KUMAR KUNDU

MOUMITA SADHUKHAN

POULOMI SINHA

RATUL GHOSH

SAYARI RAY

SOUMYA KUMAR

KUSHAL CHAKRABORTY

SOUMYA SHUVRA GUPTA

BRATATI INDRA

SUPRITI CHATTERJEE

BIPLAB CHATTERJEE

SOUTAM SARKAR

Name

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

Sl.No.

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Rmks

76.60

76.40

76.40

76.40

76.40

76.40

76.40

76.40

76.40

76.40

76.40

76.20

76.20

76.20

76.20

76.20

76.20

76.00

76.00

76.00

76.00

76.00

76.00

76.00

76.00

75.80

75.80

75.80

75.80

75.80

%in H.S.

Page 7: BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYA P.O. … · sangeeta biswas subhagata sarkar anirban pal tanusa bera pravas ghosh sutarpan ghosh md hasim reja ajay ghorui nandadulal das ...

GENERAL MERIT LIST (WBCHSE) OF THE CANDIDATES FOR ADMISSION TO THE 1st YEAR B.SC.(AG.)HONS./B.SC.(HORT.)HONS. COURSE FOR THE SESSION 2009-2010

Page 7 Of

BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYAP.O. Krishi Viswavidyalaya,Mohanpur,

Nadia, West Bengal, Pin - 741252

22

6273

1382

1775

1719

1371

1839

6036

1322

1732

6055

6082

1482

1543

1393

6073

1652

6267

1671

1551

1390

1702

1555

1583

1710

1804

1518

6046

1651

1286

1259

Form No.

DIPAYAN DAS

BARSHA CHATTERJEE

RIYA CHAKRABORTY

SAYANTAN LAHIRI

MOUPRIYA MAL

SUBHAJIT MANDAL

SANTANU GHOSH

ADRIJA ROY

TANAYA DAS

KRITI GHOSH

SABYASACHI MUKHOPADHYAY

TUSAR KANTO DEY

ANKITA SARKAR

AMIR SOHEL

SUBHADEEP KAR

SHREEJITA BERA

PRITAM CHATTOPADHYAY

ANJAN DASH CHAKRABORTY

ARITRA BISWAS

TOUSWIF AHMED

ANKUR DAS

MEGHASREE BISWAS

AVISHEK NANDI

MD ISMAIL

ANGSHUK DUTTA

DIPAM DEY

PULAK PRITI PATRA

UPAMA BHATTACHARYYA

BIPASA TRIPATHI

SOURAV BHATTACHARYYA

Name

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

Sl.No.

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Rmks

75.80

75.60

75.60

75.60

75.60

75.60

75.60

75.40

75.40

75.40

75.40

75.40

75.40

75.20

75.20

75.20

75.20

75.20

75.20

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

75.00

74.80

74.80

74.80

%in H.S.

Page 8: BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYA P.O. … · sangeeta biswas subhagata sarkar anirban pal tanusa bera pravas ghosh sutarpan ghosh md hasim reja ajay ghorui nandadulal das ...

GENERAL MERIT LIST (WBCHSE) OF THE CANDIDATES FOR ADMISSION TO THE 1st YEAR B.SC.(AG.)HONS./B.SC.(HORT.)HONS. COURSE FOR THE SESSION 2009-2010

Page 8 Of

BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYAP.O. Krishi Viswavidyalaya,Mohanpur,

Nadia, West Bengal, Pin - 741252

22

1414

1539

1239

1723

1389

6199

1668

1475

1198

1537

1593

1807

6019

1649

1323

1653

6043

1712

6137

6080

1505

1446

6092

1715

1504

1513

6251

6091

1426

1755

Form No.

ARUNIMA SILSARMA

RAJIB KUMAR SARKAR

APARAJITA BISWAS

PALAS DALAPATI

RAHUL MAJUMDER

SHANU KUMAR BISWAS

ANIK SINHA

FIROJ MIR

ANKITA BISWAS

KOUSHIK DAS

HIRAK JYOTI MUKHERJEE

RINKI SAHA

SURASHREE GUIN

PRIYADARSHINI SAHA CHOWDHURY

SOURAV DAS

KOUSIK PRAMANIK

DEBARSHI GUHA

SUMI MAITY

KUSH HAZRA

SUBHASIS MUKHOPADHYAY

BISHANUR MONDAL

ADITI SENGUPTA

NAJNIN BINTE ALAM

RAHUL GHOSH

SUBHADEEP PAUL

MIT CHATTERJEE

ANWESHA CHAKRABORTY

SUDIP MONDAL

SAIKAT GAYEN

PRANAB KARMAKAR

Name

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

Sl.No.

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Rmks

74.80

74.80

74.80

74.80

74.60

74.60

74.60

74.60

74.60

74.60

74.60

74.60

74.60

74.60

74.40

74.40

74.40

74.40

74.40

74.20

74.20

74.20

74.20

74.20

74.20

74.20

74.20

74.00

74.00

74.00

%in H.S.

Page 9: BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYA P.O. … · sangeeta biswas subhagata sarkar anirban pal tanusa bera pravas ghosh sutarpan ghosh md hasim reja ajay ghorui nandadulal das ...

GENERAL MERIT LIST (WBCHSE) OF THE CANDIDATES FOR ADMISSION TO THE 1st YEAR B.SC.(AG.)HONS./B.SC.(HORT.)HONS. COURSE FOR THE SESSION 2009-2010

Page 9 Of

BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYAP.O. Krishi Viswavidyalaya,Mohanpur,

Nadia, West Bengal, Pin - 741252

22

6056

1540

6291

1215

1717

6121

1545

1823

1357

6153

1453

1331

1693

1785

1488

6139

1477

1679

6136

6213

6028

6111

1292

1295

1674

1585

1564

1296

1789

1706

Form No.

PARANJOY MONDAL

SWARNENDU BASU

SUBHADEEP GHOSH

SUMAN GHOSH

SWARNAB SENGUPTA

JUHITA DEB

ABHIJIT KUMAR GHOSH

SUBHADWIP GHOSH

ASIS PRAMANICK

DIBYENDU CHANDA

SANDIPAN MITRA

GORIMA DAS

SANTANU PANDA

CHETANMANI RAI

BUDDHADEB DEY

BIDISHA GUPTA

SUMAN SEN

ASHISH KOLEY

LOB HAZRA

PRATYUSHA GOSWAMI

PRAGUN PAL

SANGEETA ROY

SALMA KHATUN

ANIRBAN KUNDU

SUVROJIT MUKHERJEE

ABIR SARKAR

SHOVAN DAS

SHA ALAM MISTRY

IMAN BHATTACHARYYA

AVIJIT DEY

Name

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

Sl.No.

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Rmks

74.00

74.00

74.00

74.00

74.00

74.00

73.80

73.80

73.80

73.80

73.80

73.80

73.80

73.80

73.80

73.80

73.80

73.60

73.60

73.60

73.60

73.60

73.60

73.60

73.60

73.60

73.60

73.40

73.40

73.40

%in H.S.

Page 10: BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYA P.O. … · sangeeta biswas subhagata sarkar anirban pal tanusa bera pravas ghosh sutarpan ghosh md hasim reja ajay ghorui nandadulal das ...

GENERAL MERIT LIST (WBCHSE) OF THE CANDIDATES FOR ADMISSION TO THE 1st YEAR B.SC.(AG.)HONS./B.SC.(HORT.)HONS. COURSE FOR THE SESSION 2009-2010

Page 10 Of

BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYAP.O. Krishi Viswavidyalaya,Mohanpur,

Nadia, West Bengal, Pin - 741252

22

1188

6103

1737

6151

1546

1274

1616

6060

1321

1774

6292

6109

6099

6086

1749

1266

6052

1330

1570

1753

1375

1236

1506

1851

1237

1447

1707

6134

1521

1176

Form No.

TANMOY DAS

PRIYA NANDI

DEBJANI SAHA

ARUNITA MUKHERJEE

SOURAV BISWAS

AGNIHOTRI ROY

BIBHASITA DUTTA

TANAYA SUKUL

ANKESH SAMANTA

SUJAY KUMAR GHOSH

KRISHNENDU SAHU

SUPRATIM BHATTACHARYYA

SIDDHARTHA PRADHAN

JOYDIPTA PAL

RUPAK MISRA

SOUVIK KUMAR MAJUMDER

SUBHAJIT JHA

RIDDHI PRATIM SADHUKHAN

CHANDRIMA CHAKRABORTY

SAYAK BHATTACHARYYA

LOPAMUDRA CHAKRABORTY

SAMRAT SINGHA

OINDRILA GHOSH

RAJMITA CHAKRABORTY

MOUSUMI KABIRAJ

SHILPI RANI KUNDU

SHILPA BASU

MOUMITA GHOSH

SAURADIPTA GANGULY

SURAJIT GANGULY

Name

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

Sl.No.

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Rmks

73.40

73.40

73.40

73.40

73.40

73.20

73.20

73.20

73.20

73.20

73.20

73.20

73.20

73.20

73.20

73.20

73.20

73.20

73.00

73.00

73.00

73.00

73.00

73.00

73.00

72.80

72.80

72.80

72.80

72.80

%in H.S.

Page 11: BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYA P.O. … · sangeeta biswas subhagata sarkar anirban pal tanusa bera pravas ghosh sutarpan ghosh md hasim reja ajay ghorui nandadulal das ...

GENERAL MERIT LIST (WBCHSE) OF THE CANDIDATES FOR ADMISSION TO THE 1st YEAR B.SC.(AG.)HONS./B.SC.(HORT.)HONS. COURSE FOR THE SESSION 2009-2010

Page 11 Of

BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYAP.O. Krishi Viswavidyalaya,Mohanpur,

Nadia, West Bengal, Pin - 741252

22

1696

6303

1634

1772

1467

6293

1767

6144

1311

1400

1280

1394

6045

6101

6001

6062

1778

1398

1852

1658

1530

6167

1270

1576

1820

1246

6235

6254

1559

1511

Form No.

SUBHRADEEP BHADRA

PRIYANKA GUHAMAJUMDAR

RAJA KHARA

SOURAV KUMAR HALDER

RIMPA CHAKRABORTY

SHIBAM DAS

SUBHAJIT PAUL

ARKAJO MAJUMDER

MAHASIN MONDAL

NAJIM MONDAL

MOUMITA GHOSH

SUMAN ISLAM

PAYEL PAUL

DIPANKAR DE

SOUGATA HARI

NILANJANA GHOSH

RIYA DINDA

RITAM MUKHERJEE

JUIN MONDAL

SOURAV GHOSH

RAJAT MUKHERJEE

RIYASHREE ROY

ANKITA BHATTACHARYYA

DEBRAJ PAUL

SUDESHNA DAS

PUJA BAG

SARITA MAHAPATRA

PINAKI ROY

PUSPENDU SAMANTA

KAMALIKA RUDRA

Name

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

Sl.No.

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Rmks

72.80

72.80

72.80

72.80

72.80

72.80

72.80

72.80

72.60

72.60

72.60

72.60

72.60

72.60

72.60

72.60

72.60

72.60

72.60

72.40

72.40

72.40

72.40

72.40

72.40

72.40

72.20

72.20

72.20

72.20

%in H.S.

Page 12: BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYA P.O. … · sangeeta biswas subhagata sarkar anirban pal tanusa bera pravas ghosh sutarpan ghosh md hasim reja ajay ghorui nandadulal das ...

GENERAL MERIT LIST (WBCHSE) OF THE CANDIDATES FOR ADMISSION TO THE 1st YEAR B.SC.(AG.)HONS./B.SC.(HORT.)HONS. COURSE FOR THE SESSION 2009-2010

Page 12 Of

BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYAP.O. Krishi Viswavidyalaya,Mohanpur,

Nadia, West Bengal, Pin - 741252

22

6202

6004

6047

6284

1466

6164

1262

1465

1487

1325

6145

1213

1210

6264

1837

1463

1264

1442

1428

6140

1613

6125

1374

1360

1542

6169

1289

6302

1541

1528

Form No.

TANMAY BASAK

SOURAV DEY

RIYA BHADRA

TANIA PAUL

ARIJIT GHOSH

SHYAMA GHOSH

PUJA NAG

ARJUN KUMAR DUTTA

DEBANKAR CHAKU

SOURAV DEY

RUPA GHOSH

BARSA DAS

MONISHA BAGCHI

RIYA DEY

ASIF IKBAL

ARIJIT DAS

RAKTIM DEBNATH

SHOUBHICK GHOSH

GAURAB MANNA

SHRAMANA SAHA

ROHAN PAUL

SAYAN MAJUMDER

MOUMITA DAS

ANWESHA MONDAL

SHELI DUYA

SOURAV MAITY

ANKITA BHATTACHARYYA

PUSPEN NAYAK

SUPRIYA JANA

NILOY DUTTA

Name

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

Sl.No.

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Rmks

72.20

72.20

72.20

72.00

72.00

72.00

72.00

72.00

71.80

71.80

71.80

71.80

71.80

71.80

71.60

71.60

71.60

71.60

71.60

71.60

71.60

71.60

71.60

71.60

71.60

71.40

71.40

71.40

71.40

71.40

%in H.S.

Page 13: BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYA P.O. … · sangeeta biswas subhagata sarkar anirban pal tanusa bera pravas ghosh sutarpan ghosh md hasim reja ajay ghorui nandadulal das ...

GENERAL MERIT LIST (WBCHSE) OF THE CANDIDATES FOR ADMISSION TO THE 1st YEAR B.SC.(AG.)HONS./B.SC.(HORT.)HONS. COURSE FOR THE SESSION 2009-2010

Page 13 Of

BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYAP.O. Krishi Viswavidyalaya,Mohanpur,

Nadia, West Bengal, Pin - 741252

22

6017

1263

1411

1711

1490

1423

6031

1718

6210

1646

1367

1175

1419

1387

1217

1632

1672

1854

1460

1695

6068

1810

1415

1748

1832

1594

1255

1397

1377

1418

Form No.

MILAN KUMAR JANA

SUMAN SIL

PALLABI MAITY

AVIK DEY

BARNALI MONDAL

LIPIKA CHOWDHURY

SANTU NAYEK

DEBASHIS DAS

DEBOPAM BASULY

RAKTIM DE

SNEHA SAMANTA

NANDITA PAUL

NUPUR BISWAS

ARABINDA SENGUPTA

TANIA SANJIRA

SOUVIK SARKAR

PRADYUMNA GHOSH

SUBHRANSHU CHAKRABORTY

PRIYANKAR CHAKI

SK. ABDUL AMIN

ANANYA SARKAR

TAMARA AFROZA

SUPARNA SAHA

WASIM AKRAM SHAIKH

SUPRABHAT DAS

SRIGNAN PAL

NIRMALA SARKAR

SUBHRANIL DHAR

NIVEDITA PATRA

ANUMITA GHOSH

Name

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

Sl.No.

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Rmks

71.40

71.40

71.40

71.40

71.40

71.20

71.20

71.20

71.20

71.00

71.00

71.00

71.00

71.00

71.00

70.80

70.80

70.80

70.80

70.80

70.80

70.80

70.80

70.60

70.60

70.60

70.60

70.60

70.60

70.60

%in H.S.

Page 14: BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYA P.O. … · sangeeta biswas subhagata sarkar anirban pal tanusa bera pravas ghosh sutarpan ghosh md hasim reja ajay ghorui nandadulal das ...

GENERAL MERIT LIST (WBCHSE) OF THE CANDIDATES FOR ADMISSION TO THE 1st YEAR B.SC.(AG.)HONS./B.SC.(HORT.)HONS. COURSE FOR THE SESSION 2009-2010

Page 14 Of

BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYAP.O. Krishi Viswavidyalaya,Mohanpur,

Nadia, West Bengal, Pin - 741252

22

6283

1498

1338

1359

1287

1536

6192

6260

1617

1235

1347

1485

1457

1416

1376

6106

1437

1351

1402

1407

1577

1795

1562

6298

1730

1484

6301

1250

1704

1660

Form No.

SAYANTIKA SEN

SUBHASIS MAJUMDER

AGNIVA BANERJEE

TUSHAR KANTA DEY

SAMIRAN NANDI

RAJIB SANTRA

SWAGATO PODDER

SUBHABRATA DEV

KALYAN MITRA

SOMASHRI SARKAR

SUCHITA DEB

SUMANTA PATRA

SAYANI GHOSH

DIPTI KOLEY

POULAMI MONDAL

SHREYA CHAKRABORTY

RAHUL DEBNATH

DEBASISH DEAUTY

MAITRI CHATTERJEE

GOURAB MAITY

ARGHYA MAJUMDER

CHANDAN MANDAL

SAYANTI BHOWMICK

SHREYA SEN

KUMARJIT CHAKRABORTY

ARPAN HAIT

KARTICK GHOSH

AVISHEK MUKHERJEE

SUVAJIT SARKAR

PROSENJIT ROY

Name

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

Sl.No.

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Rmks

70.60

70.60

70.40

70.40

70.40

70.40

70.20

70.20

70.20

70.20

70.20

70.00

70.00

70.00

69.80

69.80

69.80

69.80

69.80

69.80

69.60

69.60

69.60

69.60

69.40

69.40

69.40

69.40

69.40

69.40

%in H.S.

Page 15: BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYA P.O. … · sangeeta biswas subhagata sarkar anirban pal tanusa bera pravas ghosh sutarpan ghosh md hasim reja ajay ghorui nandadulal das ...

GENERAL MERIT LIST (WBCHSE) OF THE CANDIDATES FOR ADMISSION TO THE 1st YEAR B.SC.(AG.)HONS./B.SC.(HORT.)HONS. COURSE FOR THE SESSION 2009-2010

Page 15 Of

BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYAP.O. Krishi Viswavidyalaya,Mohanpur,

Nadia, West Bengal, Pin - 741252

22

1391

1844

1383

6061

6006

1222

6107

1324

1291

1234

1643

1444

1532

6187

1303

6160

1240

1736

1499

1335

6105

1233

1396

1535

1534

6209

1598

6081

1780

1434

Form No.

TAMAL GHOSH

ABHISEK DATTA

PAYEL KAR

SOUVIK BHOWAL

SAIKAT DE

SOURAV PODDAR

PRITHA SAHA

BIKRAM SADHUKHAN

BRATATI SAHA

SRIMAYEE PATTANAYAK

PARNAB DAS

DIPSANKAR CHATTERJEE

SUBHADIP KUNDU

JAYANTA BAG

BIDISHA GARAI

PRIYANKA GHOSH

SAMBITA PAUL

NABAGOPAL MANDAL

TATHAGATA CHATTOPADHYAY

KOUSHIK ROY

ARINDAM MONDAL

SUSWETA RAY

ANGSJUMAN GOSWAMI

BHASWARUPA BANERJEE

ABHISHEK KARMAKAR

TANUSHREE PANIGRAHI

ARGHYA CHOWDHURY

SUDESHNA MAITRA

DEBLINA DHARA

ANIRBAN MITRA

Name

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

Sl.No.

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Rmks

69.40

69.20

69.20

69.20

69.20

69.20

69.20

69.20

69.20

69.20

69.20

69.00

69.00

69.00

69.00

69.00

69.00

69.00

68.80

68.80

68.80

68.80

68.80

68.80

68.60

68.60

68.60

68.60

68.60

68.60

%in H.S.

Page 16: BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYA P.O. … · sangeeta biswas subhagata sarkar anirban pal tanusa bera pravas ghosh sutarpan ghosh md hasim reja ajay ghorui nandadulal das ...

GENERAL MERIT LIST (WBCHSE) OF THE CANDIDATES FOR ADMISSION TO THE 1st YEAR B.SC.(AG.)HONS./B.SC.(HORT.)HONS. COURSE FOR THE SESSION 2009-2010

Page 16 Of

BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYAP.O. Krishi Viswavidyalaya,Mohanpur,

Nadia, West Bengal, Pin - 741252

22

1425

6070

1247

1522

1253

1185

1773

1507

6075

6044

1550

1298

1835

6294

1500

6290

1815

6204

1480

1440

6104

1777

1271

1552

1589

6244

1709

1692

1547

1665

Form No.

SURAJ RAHA

CHANDREYEE SARKAR

SUBHASHIS MONDAL,

RAHUL NANDY

ARKA DEY

ABHISHEK ROY

SAIKAT ADHIKARY

SAHIDA SK

ARINDAM ROY

SOURAV RAY

ANURAG GHOSH

ALOK DAS

TRIDIB MONDAL

TRIDIB MONDAL

ABVHISEK JANAS

AVIK KAR

KRISHNENDU NANDI

SHIBARCHI MAJUMDER

ANUJA SENGUPTA

GOUTAM MAZUMDER

PRETAM KUMAR MONDAL

TAMAL GHATAK

TATHAGATA DAS

TAMAJIT NAG

RUPESH KUNDU

ANKITA DAS

SOURANGSHU DHAR

MOHIT PATI

ABHIJIT SARKAR

RITUPARNA DHARA

Name

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

Sl.No.

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Rmks

68.60

68.60

68.60

68.40

68.40

68.40

68.40

68.40

68.20

68.20

68.20

68.20

68.20

68.20

68.20

68.20

68.20

68.20

68.00

68.00

68.00

67.80

67.80

67.80

67.80

67.80

67.60

67.60

67.60

67.40

%in H.S.

Page 17: BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYA P.O. … · sangeeta biswas subhagata sarkar anirban pal tanusa bera pravas ghosh sutarpan ghosh md hasim reja ajay ghorui nandadulal das ...

GENERAL MERIT LIST (WBCHSE) OF THE CANDIDATES FOR ADMISSION TO THE 1st YEAR B.SC.(AG.)HONS./B.SC.(HORT.)HONS. COURSE FOR THE SESSION 2009-2010

Page 17 Of

BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYAP.O. Krishi Viswavidyalaya,Mohanpur,

Nadia, West Bengal, Pin - 741252

22

1819

1529

1293

6227

1496

6281

6286

1861

1489

1251

1405

1606

6240

1187

1452

1517

1573

6259

6185

1420

1206

1565

6071

1283

1260

6018

6300

1388

1611

6225

Form No.

SOUMI BERA

SWYAMSHREE DE

ARUMOY DE

MD. AFROZ

SURAJ KAR

SAYAN DAS

SWAGATA SINHA

TANMAY GHOSH

SUBHAJIT GUHA NEOGI

SUBHAJYOTI GHOSH

PRIYATOSH BANIK

ABHISHEK ROY

ARKADEEP DAS

SOUVIK CHOWDHURY

PIYALI MARIK

MUKESH KUMAR DAS

SUSHOVAN SWAR

DEEP JYOTI ROY

SUSOVAN SAMANTA

SOUMI DEY

NIRMAL DAS

SOUVIK ROY

NITA CHATTERJEE

ANIKITA SAHA

MOUMITA DEBNATH

SUMIT DAS MAJUMDER

MANASH GHOSH

DEBDUT SARKAR

SANGITA MAJUMDER

SINCHAN PAIRA

Name

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

Sl.No.

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Rmks

67.40

67.40

67.20

67.20

67.20

67.20

67.20

67.00

67.00

67.00

67.00

67.00

67.00

66.80

66.80

66.80

66.80

66.60

66.60

66.60

66.60

66.40

66.40

66.40

66.40

66.40

66.20

66.20

66.20

66.00

%in H.S.

Page 18: BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYA P.O. … · sangeeta biswas subhagata sarkar anirban pal tanusa bera pravas ghosh sutarpan ghosh md hasim reja ajay ghorui nandadulal das ...

GENERAL MERIT LIST (WBCHSE) OF THE CANDIDATES FOR ADMISSION TO THE 1st YEAR B.SC.(AG.)HONS./B.SC.(HORT.)HONS. COURSE FOR THE SESSION 2009-2010

Page 18 Of

BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYAP.O. Krishi Viswavidyalaya,Mohanpur,

Nadia, West Bengal, Pin - 741252

22

1860

1768

1631

1638

1384

6162

1836

6156

1690

6170

1869

6102

1417

1219

1421

1786

1350

6002

1320

1700

6130

6266

1381

1445

1630

1249

1310

1827

1318

1548

Form No.

ARPAN KUMAR RAJ

SOUMEN SAMANTA

MRINAL KUMAR GIRI

SAYANDEEP GHOSH

SUDESHNA DASGUPTA

SRINITA BHATTACHARYA

SUMITAVA PAUL

UROSHREE SAHA

RIMA MAJUMDAR

RAKESH PASHI

RAJARSHI MAZUMDER

KUMKUM KUNDU

ANINIDA CHAKRABORTY

PARAMITA SAMANTA

INDRANI GHOSHAL

KRISHNENDU SEN

GOKUL MONDAL

SAHELI DEY

SOURAV MISHRA

GAYETRI BHOWMIK

HABIB RAHAMAN

SUDIP GHOSH HAZRA

ATANU BHATTACHARYA

SOMNATH DUTTA

ARKENDU MAITY

TRISHA SAMANTA

SOUMYAJIT SARKAR

ATREYEE GHOSH

SAIKAT NANDI

SATYAJIT SARKAR

Name

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

Sl.No.

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Rmks

66.00

66.00

65.80

65.80

65.80

65.80

65.80

65.80

65.60

65.40

65.20

65.20

65.20

65.20

65.20

65.00

65.00

65.00

65.00

64.80

64.80

64.60

64.60

64.60

64.60

64.60

64.60

64.60

64.40

64.40

%in H.S.

Page 19: BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYA P.O. … · sangeeta biswas subhagata sarkar anirban pal tanusa bera pravas ghosh sutarpan ghosh md hasim reja ajay ghorui nandadulal das ...

GENERAL MERIT LIST (WBCHSE) OF THE CANDIDATES FOR ADMISSION TO THE 1st YEAR B.SC.(AG.)HONS./B.SC.(HORT.)HONS. COURSE FOR THE SESSION 2009-2010

Page 19 Of

BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYAP.O. Krishi Viswavidyalaya,Mohanpur,

Nadia, West Bengal, Pin - 741252

22

1468

1560

1401

1368

6304

1764

1481

1624

6216

6117

1373

1566

6188

1563

1787

6093

6253

1680

1362

1345

1698

6287

1519

1769

6027

6085

6008

1525

1779

1455

Form No.

AYAN KUMAR PAUL

PRATUL KISHORE PATRA

NILADRI PRASAD MISHRA

SUMANTA HAIT

SAMRAT DAS

AKASH DAS

RRAMEEZ REZA

SOUGATA DAS

SUBHANKAR BHOWMICK

SHUBHRANGSHU SEKHAR MAITY

UDDIPTA SEN

RAMIZ ZAHIR SARKAR

BAISAKHI CHOWDHURY

ARINDAM ADAK

SWARNENDU SEN

ABHISHEK SENGUPTA

PARAG GHOSH

RAJASREE KHAN

DIPANJAN DAS

SOURAV ROYCHOWDHURY

SOUMITRA ROY

MD.SAHAJAHAN

SUCHARITA SAHA

SAYANTANI GHOSH

ABHIRUPA BANERJEE

ABHIK SIDDHANTA

PRIYABRATA GHOSH

MADHURIMA KARAR

SUPRAKASH MANNA

ANKAN REJ

Name

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

Sl.No.

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Rmks

64.20

64.20

64.20

64.20

64.00

64.00

64.00

64.00

64.00

64.00

64.00

64.00

63.80

63.80

63.80

63.60

63.60

63.60

63.40

63.40

63.40

63.40

63.40

63.40

63.20

63.20

63.00

63.00

63.00

63.00

%in H.S.

Page 20: BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYA P.O. … · sangeeta biswas subhagata sarkar anirban pal tanusa bera pravas ghosh sutarpan ghosh md hasim reja ajay ghorui nandadulal das ...

GENERAL MERIT LIST (WBCHSE) OF THE CANDIDATES FOR ADMISSION TO THE 1st YEAR B.SC.(AG.)HONS./B.SC.(HORT.)HONS. COURSE FOR THE SESSION 2009-2010

Page 20 Of

BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYAP.O. Krishi Viswavidyalaya,Mohanpur,

Nadia, West Bengal, Pin - 741252

22

1561

6201

6289

1464

1766

6295

1727

1533

1867

1868

6297

1597

1404

1812

6299

6007

6051

6010

1813

1201

6263

1549

6037

1582

1735

1503

1486

6242

1195

6280

Form No.

SUBHABRATA SAHA

DIPANJAN PAL

NIRMAL JYOTI MAHATO

AMRITAVA DAS

MOINAK DUTTA

SOVONA HALDAR

KOUSTAV DEY

RAHUL ROY

KANKANI BAGCHI

RENILA MALAKAR

DWAIPAYAN CHAKRABORTY

POULOMI CHAKRABORTY

SARITA SARKAR

INDRANIL SARKAR

ANUPAM PATSA

PRIYANKA BANERJEE

SAYANTAN PALADHI

SAMAPTI BEDI

SASWATI CHATTOPADHYAY

SOURAV DEBNATH

SUSANTA KAR

MD SENOUSI

SAYAN KUMAR SANTRA

SAIONY ROY

AVISHEK MONDAL

ABHISHEK ADHIKARI

MOITRI DAS

PROVASHISH BIN

PRASUN MOYRA

NISHANT THAKURI

Name

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

Sl.No.

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Rmks

63.00

62.80

62.80

62.80

62.80

62.80

62.60

62.40

62.40

62.20

62.20

62.20

62.20

62.20

62.20

62.20

62.00

62.00

62.00

61.80

61.80

61.60

61.60

61.40

61.20

61.00

61.00

60.80

60.80

60.80

%in H.S.

Page 21: BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYA P.O. … · sangeeta biswas subhagata sarkar anirban pal tanusa bera pravas ghosh sutarpan ghosh md hasim reja ajay ghorui nandadulal das ...

GENERAL MERIT LIST (WBCHSE) OF THE CANDIDATES FOR ADMISSION TO THE 1st YEAR B.SC.(AG.)HONS./B.SC.(HORT.)HONS. COURSE FOR THE SESSION 2009-2010

Page 21 Of

BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYAP.O. Krishi Viswavidyalaya,Mohanpur,

Nadia, West Bengal, Pin - 741252

22

6305

1431

1267

6064

1492

1842

6206

6113

6269

1230

6257

6271

6009

1754

6150

1302

1633

1461

1758

585

1647

1657

1340

1365

6282

1317

1803

1691

6089

6226

Form No.

PRITAM SEN

NASRIN SHAQHNAZ DEWAN

SOUMYADIP DAS

SUCHANDRA BANERJEE

SOMDIPA BANERJEE

BIDISHA CHAKRABORTY

SAIKAT SARKAR

SUMAN MALLICK

ANIRBAN MAJI

MONOBRATA SINHA

ABHIJIT SAHOO

SOUPTIK DHAR

MOUMITA BHATTA

PRIYANKA CHATTERJEE

HEMANTA KUMAR DEY

ANIRBAN SARKAR

KAUNIK PAUL

KHEYALI GHOSH

SREYA BANERJEE

SUBHNKAR PODDAR

JOYSREE HALDER

SARFIA HAQUE

SOMSUBHRA MAITI

ARINDAM SAHA

ANIKET SAHOO

PRATIP KUMAR BURMN

PINTU DAS

ABHISHEK PAL

SUBHAJIT ROY

DEBAMITA SAHA

Name

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

Sl.No.

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Rmks

60.60

60.20

60.20

60.00

59.80

59.80

59.60

59.00

59.00

58.80

58.80

58.80

58.60

58.60

58.40

58.40

58.20

57.80

57.40

57.20

56.80

56.40

56.40

56.20

56.00

56.00

55.60

55.40

55.20

55.20

%in H.S.

Page 22: BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYA P.O. … · sangeeta biswas subhagata sarkar anirban pal tanusa bera pravas ghosh sutarpan ghosh md hasim reja ajay ghorui nandadulal das ...

GENERAL MERIT LIST (WBCHSE) OF THE CANDIDATES FOR ADMISSION TO THE 1st YEAR B.SC.(AG.)HONS./B.SC.(HORT.)HONS. COURSE FOR THE SESSION 2009-2010

Page 22 Of

BIDHAN CHANDRA KRISHI VISWAVIDYALAYAP.O. Krishi Viswavidyalaya,Mohanpur,

Nadia, West Bengal, Pin - 741252

22

1635

6296

6127

6270

1784

1857

1309

1342

6032

6079

Form No.

SAYANTIKA SANYAL

SOURAV BHOWMICK

ROSHNI BASU

SOUVIK DAS

RITABAN GUPTA

AVIJIT PAL

SAYAN BANERJEE

CHIRANJEEB SENGUPTA

MRIDULA SARKAR

PRATIK GANGOPADHYAY

Name

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

Sl.No.

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Gen

Rmks

55.20

55.00

55.00

54.00

53.60

53.20

52.60

52.00

51.80

50.40

%in H.S.