Top Banner
Základní pojmy, principy a Základní pojmy, principy a zákony zákony Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, [email protected] , 2010 Jiří Mihola, [email protected] , 2010 www.median-os.cz, www.ak-ol.cz www.median-os.cz, www.ak-ol.cz Téma 1 Téma 1 Cvičení Cvičení
22

Základní pojmy, principy a zákony

Jan 21, 2016

Download

Documents

CAIS

Základní pojmy, principy a zákony. Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS Jiří Mihola, [email protected] , 2010 www.median-os.cz, www.ak-ol.cz. Téma 1 Cvičení. Obsah. Vzácnost a užitečnost . Princip nákladů obětované příležitosti a hranice produkčních možností Princip utopených nákladů - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Základní pojmy, principy a zákony

Základní pojmy, principy a zákonyZákladní pojmy, principy a zákony

Mikroekonomie bakalářský kurz - VŠFSMikroekonomie bakalářský kurz - VŠFS

Jiří Mihola, [email protected] , 2010Jiří Mihola, [email protected] , 2010www.median-os.cz, www.ak-ol.czwww.median-os.cz, www.ak-ol.cz

Téma 1 CvičeníTéma 1 Cvičení

Page 2: Základní pojmy, principy a zákony

Obsah.Obsah.1. Vzácnost a užitečnost.2. Princip nákladů obětované příležitosti a

hranice produkčních možností 3. Princip utopených nákladů 4. Efektivnost 5. Paretovské optimum (Pareto-optimality) 6. Konkurence a inovace 7. Mezní (přírůstkové) veličiny 8. Zákon klesajících mezních výnosů a zákon

klesajícího mezního užitku

1. Vzácnost a užitečnost.2. Princip nákladů obětované příležitosti a

hranice produkčních možností 3. Princip utopených nákladů 4. Efektivnost 5. Paretovské optimum (Pareto-optimality) 6. Konkurence a inovace 7. Mezní (přírůstkové) veličiny 8. Zákon klesajících mezních výnosů a zákon

klesajícího mezního užitku

Page 3: Základní pojmy, principy a zákony

Hranice produkčních možnostíHranice produkčních možností PPFPPF

Page 4: Základní pojmy, principy a zákony

Hranice produkčních možnostíHranice produkčních možností PPFPPF

Page 5: Základní pojmy, principy a zákony

Hranice Hranice produkčních produkčních

možnostímožností PPFPPF

Page 6: Základní pojmy, principy a zákony

Hranice produkčních možností PPFHranice produkčních možností PPF Př. 9/1.kap.Př. 9/1.kap.

PPF

02468

1012141618202224

0 1 2 3 4 5 6Q´statek 1

Q´s

tate

k 2

Q´1 Q´21 Q´2

2 Q´23

1 20 15 22

2 18 13 20

3 15 10 17

4 11 6 13

5 6 0 8

6 0   2

Page 7: Základní pojmy, principy a zákony

Hranice produkčních možností PPFHranice produkčních možností PPF Meze Q´Meze Q´22? pro Q´? pro Q´22=25=25

0123456789

10

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Q´1 Q´2

0 10

10 8

20 6

30 4

40 2

50 0

10

5

Page 8: Základní pojmy, principy a zákony

Vývoj celkového a mezního produktuVývoj celkového a mezního produktu Př. 24/1.kapPř. 24/1.kap

01020

3040506070

8090

100

0 1 2 3 4 5 6 7Q(L)

TQ´ M

T celkov ý produkt

mezní produkt

Q(L) TQ´ MT´

0 0  

1 10 10

2 30 20

3 60 30

4 80 20

5 90 10

6 96 6

7 100 4

Page 9: Základní pojmy, principy a zákony

Vývoj celkového a mezního produktuVývoj celkového a mezního produktu Př. 24/1.kapPř. 24/1.kap

0

20

40

60

80

100

0 1 2 3 4 5 6 7Q(L)

TQ´ M

Q´ celkov ý produkt

mezní produkt

Q(L) TQ´ MQ´

0 0  

1 10 10

2 30 20

3 60 30

4 80 20

5 90 10

6 96 6

7 100 4

Page 10: Základní pojmy, principy a zákony

Změnila se efektivnost?Změnila se efektivnost? Př. 14/1.kap.Př. 14/1.kap.

Page 11: Základní pojmy, principy a zákony

Změnila se efektivnost?Změnila se efektivnost? Př. 14/1.kap.Př. 14/1.kap.

Efektivnost vzroste na dvojnásobek

Page 12: Základní pojmy, principy a zákony

Nakreslete indiferenční křivkuNakreslete indiferenční křivku! ! Př. 2/2.kap.Př. 2/2.kap.

indiferentní křivka

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

chleba

mlé

ko

Q1´ Q2´

1 12

2 9

4 6

6 4

8 3

10 1

Page 13: Základní pojmy, principy a zákony

Nakreslete indiferenční křivkuNakreslete indiferenční křivku! ! Př. 2/2.kap.Př. 2/2.kap.

indiferentní křivka

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

chleba

mlé

ko

Q1´ Q2´MRSC

1 12

2 9 3

4 6 3

6 4 2

8 2,5 1,5

10 1 1,5

3

3

2

1,5

1,5

Page 14: Základní pojmy, principy a zákony

Nakreslete linii rozpočtuNakreslete linii rozpočtu Př. 4/2Př. 4/2

.kap..kap.

0

10

20

30

40

50

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Q´1

Q´2

Q´1 Q´2

0 50

100 0

Page 15: Základní pojmy, principy a zákony

Nakreslete linii rozpočtuNakreslete linii rozpočtu Př. 5a/2.kap.Př. 5a/2.kap.

Q´1 Q´2

0 75

150 0

05

1015202530354045505560657075

0 20 40 60 80 100 120 140

Q´1

Q´2

1000

1500

Page 16: Základní pojmy, principy a zákony

Nakreslete linii rozpočtuNakreslete linii rozpočtu Př. 5b/2.kap.Př. 5b/2.kap.

Q´1 Q´2

0 40

80 005

1015202530354045505560657075

0 20 40 60 80 100 120 140

Q´1

Q´2

Page 17: Základní pojmy, principy a zákony

Nakreslete linii rozpočtuNakreslete linii rozpočtu Př. 5c/2.kap.Př. 5c/2.kap.

Q1´ Q2´

0 50

20 0

05

1015202530354045505560657075

0 20 40 60 80 100 120 140

Q´1

Q´2

Page 18: Základní pojmy, principy a zákony

Nakreslete linii rozpočtuNakreslete linii rozpočtu Př. 5d/2.kap.Př. 5d/2.kap.

Q´1 Q´2

0 45

100 00

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 20 40 60 80 100 120 140Q´1

Q´2

Page 19: Základní pojmy, principy a zákony

Nakreslete linii rozpočtuNakreslete linii rozpočtu Př. 6/2.kap.Př. 6/2.kap.

Q´1 Q´2

0 50

100 0

05

1015202530354045505560657075

0 20 40 60 80 100 120 140Q´1

Q´2

Page 20: Základní pojmy, principy a zákony

Nakreslete linii rozpočtuNakreslete linii rozpočtu Př. 7/2.kap.Př. 7/2.kap.

Q´1 Q´2

0 50

100 0

0

1020

30

4050

60

70

8090

100

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Q´1

Q´2

Page 21: Základní pojmy, principy a zákony

Cena - množství Cena - množství Př. 8/2.kap.Př. 8/2.kap.

0

5

10

15

20

25

30

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Q´1

p´1

Q´1 p2´

20 20

42 10

46 5

100 10

Page 22: Základní pojmy, principy a zákony

Děkuji za pozornost.Děkuji za pozornost.

Teoretický seminář VŠFSTeoretický seminář VŠFS

Jiří MiholaJiří Mihola

[email protected] [email protected] www.median-os.cz