Top Banner
Stavební kameny a stavební zákony
16

Stavební kameny a stavební zákony

Dec 31, 2015

Download

Documents

samuel-rivers

Stavební kameny a stavební zákony. Vazby. Kovalentní vazby. Iontové vazby. Vodíkové můstky. van der Waalsovy vazby. Kovalentní vazba. Pevnost vazby ve vodě: kovalentní 376 kJ/mol iontové 13 kJ/mol vodíkové můstky 4 kJ/mol van der Waalsovy 0,4 kJ/mol. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Stavební kameny a stavební zákony

Stavební kameny a stavební zákony

Page 3: Stavební kameny a stavební zákony

Kovalentní vazba

polární

nepolární

C-H

C-O

O H-

+

Pevnost vazby ve vodě: kovalentní 376 kJ/moliontové 13 kJ/molvodíkové můstky 4 kJ/molvan der Waalsovy 0,4 kJ/mol

Page 4: Stavební kameny a stavební zákony

Iontové vazbyPevnost vazby ve vodě: kovalentní 376 kJ/mol

iontové 13 kJ/molvodíkové můstky 4 kJ/molvan der Waalsovy 0,4 kJ/mol

Page 5: Stavební kameny a stavební zákony

Iontové vazbyPevnost vazby ve vodě: kovalentní 376 kJ/mol

iontové 13 kJ/molvodíkové můstky 4 kJ/molvan der Waalsovy 0,4 kJ/mol

Page 6: Stavební kameny a stavební zákony

Iontové vazby

Cl-Na+

Pevnost vazby ve vodě: kovalentní 376 kJ/moliontové 13 kJ/molvodíkové můstky 4 kJ/molvan der Waalsovy 0,4 kJ/mol

Pevnost vazby ve vakuu: 334 kJ/mol

Page 7: Stavební kameny a stavební zákony

Iontové vazby

Disociace NaCl ve voděMolekuly vody

Pevnost vazby ve vodě: kovalentní 376 kJ/moliontové 13 kJ/mol vodíkové můstky 4 kJ/molvan der Waalsovy 0,4 kJ/mol

Pevnost vazby ve vakuu: 334 kJ/mol ->ve vodě 13 kJ/mol

Page 8: Stavební kameny a stavební zákony

Základní ionty v organismu

Iontové vazbyPevnost vazby ve vodě: kovalentní 376 kJ/mol

iontové 13 kJ/molvodíkové můstky 4 kJ/molvan der Waalsovy 0,4 kJ/mol

Page 9: Stavební kameny a stavební zákony

Vodíkové můstky

Pevnost vazby ve vodě: kovalentní 376 kJ/moliontové 13 kJ/molvodíkové můstky 4 kJ/molvan der Waalsovy 0,4 kJ/mol

Slabé van van der Waalsovy síly

Page 10: Stavební kameny a stavební zákony

Pevnost vazby ve vodě: kovalentní 376 kJ/moliontové 13 kJ/molvodíkové můstky 4 kJ/molvan der Waalsovy 0,4 kJ/mol

Page 11: Stavební kameny a stavební zákony

Komponenty

Cukry Oligosachariy a Polysacharidy

Mastné kyseliny Lipidy

Aminokyseliny Polypeptidy a bílkoviny

Nukleotidy Nukleové kyseliny (DNA, RNA)

Fosfolipidy

Glykolipidy

Page 12: Stavební kameny a stavební zákony

Příklad - glukóza

Tvar molekuly určuje funkci

chemická zkratka

Page 13: Stavební kameny a stavební zákony

Základní funkční skupiny

Page 14: Stavební kameny a stavební zákony
Page 15: Stavební kameny a stavební zákony
Page 16: Stavební kameny a stavební zákony

Cihličky

Cukry

Tuky a mastné kyseliny

Aminokyseliny a bílkoviny

Nukleotidy a nukleové kyseliny