Top Banner
Zagreb – moj grad
16

Zagreb – moj grad

Jul 16, 2015

Download

Education

mvisnja
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Zagreb – moj grad

Zagreb – moj grad

Page 2: Zagreb – moj grad

• Zagreb je glavni grad Republike Hrvatske, i najveći grad u Hrvatskoj po broju stanovnika. Povijesno gledajući, grad Zagreb je izrastao iz dva naselja na susjednim brdima, Gradeca i Kaptola, koji čine jezgru današnjeg Zagreba, njegovo povijesno središte.

• Zagreb danas predstavlja upravno, gospodarsko, kulturno, prometno i znanstveno središte Hrvatske. Položajem i kulturom spada u gradove Srednje Europe.

Page 3: Zagreb – moj grad

Klima, stanovništvo, naselja

Klima;Klima u Zagrebu je umjerena kontinentalna. Ljeta su vruća i suha s prosječnim temperaturama od 20 °C, dok su zime hladne s prosječnim temperaturama od 1 °C.Stanovništvo;Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Grad Zagreb ima 790.017 stanovnika. Šire gradsko područje okuplja više od milijun stanovnika. Prosječna starost stanovnika je 39,7 godina. Prema narodnosti većinu stanovnika čine Hrvati (oko 92 %), a od nacionalnih manjina najznačajnije skupine su: Srbi, Slovenci, Bošnjaci (bosanski muslimani) i Albanci. Prema vjeri većina Zagrepčana izjašnjava se katolicima (87 %), a ostale najznačajnije vjerske zajednice su: pravoslavna zajednica, islamska zajednica (2 %), Jehovini svjedoci, Evangelička crkva i Reformirana kršćanska (kalvinska) crkva kao povijesne protestantske konfesije, te Adventistička crkva, Baptistička crkva te židovska zajednica.Naselja;Grad Zagreb prostire se na površini od 641 km2. Područje Grada Zagreba (u širem smislu), osim naselja Zagreb, obuhvaća i drugih 70 naselja.

Page 4: Zagreb – moj grad

Položaj

• Zagreb se nalazi u kontinentalnoj središnjoj Hrvatskoj, na južnim obroncima Medvednicete na obalama rijeke Save. Nalazi se na nadmorskoj visini od 122 metara (Zrinjevac). Povoljan zemljopisni smještaj na jugozapadnom kutu Panonske nizine, između alpske, dinarske, jadranske i panonske regije, uzrok je činjenici da se Zagreb nalazi na prometno čvorištu puteva između Srednje i Jugoistočne Europe te Jadranskog mora.

Page 5: Zagreb – moj grad

Povijest i ime

• O nastanku imena grada govori poznata legenda, u kojoj stari drevni ban, umoran i žedan, naredi djevojci Mandi da donese vode s izvora. Ban reče: "Mando, dušo, zagrabi"!

• Ime je neosporno hrvatskog podrijetla. Čak i latinsko ime Zagabriaupućuje na to da je ta lokacija još u srednjem vijeku bila zaštićena grabom ili opkopom.

• Po jednim se zvodi se od glagola zagrepsti/odnosno ukopati.Po drugim se dovodi u svezu sa starim hrvatskim imenom za obalu "b(e)reg" koju i danas koriste u krašićkom kraju. U Krašiću Zagreb nazivaju Zabreg

• 25. lipnja 1991. Sabor Republike Hrvatske proglašava neovisnost i suverenost Republike Hrvatske. Zagreb postaje glavni grad.

Page 6: Zagreb – moj grad

Gradec (Zagreb) i Kaptol, Zagreb

• Gradec ili Grič je naziv za stari dio grada Zagreba na obronku Medvednice iz kojeg je, zajedno s Kaptolom, nastao današnji Zagreb.

• Godine 1242. je Bela IV. izdao Zlatnu bulu kojom grad proglašava "slobodnim i kraljevskim gradom na brdu Gradecu zagrebačkom". Od 1242. do 1266. je grad utvrđen bedemima i kulama, i njegov oblik i raspored ulica se do danas vrlo malo izmjenio. U srednjem vijeku je manji broj ulica imao imena: Srednja (danas Ćirilometodska), Blatna (Demetrova), Mesarska (Matoševa), Duga (Radićeva), Popovska (dio Opatičke).

Page 7: Zagreb – moj grad

• Gradska vrata• Grad je imao petora odnosno šestora vrata, troja

veća i dvoja (troja) manja:• Veća vrata• Mesnička (na zapadu)• Nova (kasnije Opatička, na sjeveru)• Kamenita (istok)• Manja vrata• Poljska vrata (kod kule Lotrščak, na jugu)• Surove dverce (istok)• mala Mesnička vrata (na zapadu)• Veća vrata (Kamenita, Nova i Mesnička) bile su

velike četverokutne kule ispod kojih se ulazilo u grad. Manja su bila jednostavnija i kroz njih su mogli proći samo pješaci. Ključeve vrata čuvali su građani koji su stanovali u njihovoj blizini. Prije zatvaranja vrata zvonilo bi četvrt sata u tornju zvoniku gradske vijećnice zvono Lotrščak, opominjući građane koji su se zadržali negdje izvan zidina da se odmah vrate svojim kućama.

• Od svih vrata jedino su Kamenita sačuvana do danas.

Page 8: Zagreb – moj grad

• Kulturnopovijesne građevine• Središte Gradeca je Markov trg, na kojem se nalazi Crkva sv.

Marka (izgrađena u XIII. stoljeću kao romanička građevina, u drugoj polovici XIV. stoljeća je pregrađena i dograđena, 1876–82., nakon potresa, obnovljena je u stilu neogotike), te Banski dvori sjedište Vlade Republike Hrvatske i s druge strane Trga sjedište Hrvatskog sabora. S Trga svetog Marka prema jugu i kuli Lotrščak vodi Čirilometodska ulica, u kojoj se nalaze Stara gradska skupština, grkokatolička konkatedrala sv. Ćirila i Metoda, Muzej naivne umjetnosti te Muzej prekinutih veza. U blizini se nalaze Crkva svete Katarine (1620–31), isusovački samostan (1641–45; danas Galerija Klovićevi dvori), isusovačka akademija (1607. gimnazija, 1662. akademija), palača Zrinskih (XVII. st.), samostan klarisa (1647–50; danas Muzej grada Zagreba), barokna palača Vojković-Oršić-Rauch (XVIII. st.; danas Hrvatski povijesni muzej), palača Pejačević (1797; nekad kazalište, danas Hrvatski prirodoslovni muzej), Stara gradska vijećnica danas sjedište Gradske skupštine Grada Zagreba, palače Dverce, Paravić, Magdalenić-Drašković, Walter, Amadé, Ratkaj i dr. Izvan gradskih zidina, ali tik do njih sagrađena je 1247. kaptolski kanonici izgradili su veliku utvrdnu kulu Popov toranj. U nju su sklanjali sebe i svoje dragocjenosti u slučaju napada neprijatelja. Od 1903. u Popovom tornju nalazi se Zvjezdarnica Zagreb.

• Gradec je spojen s Kaptolom 7. rujna 1850., čime započinje suvremeno doba uprave u Zagrebu.

• Ustrojem gradske uprave nakon 1999. Gradec pripada u gradsku četvrt Gornji grad - Medveščak.

Page 9: Zagreb – moj grad

Kaptol

• Kaptol je povijesno naselje u Zagrebu formirano oko Zagrebačke katedrale. Danas je središte crkvenih institucija (Zagrebačka nadbiskupija, Kaptol zagrebački, Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište).

• Barokni Nadbiskupski dvor građen za biskupa Jurja Branjuga (od 1729.)

• Katedrala dominira svojim položajem u vizuri ne samo Kaptola već čitavog grada. Smatra se najvišom građevinom u Hrvatskoj. Prvotno srednjevjekovna katedrala dobila je svoj neogotički izgled nakon potresa, u velikoj obnovi (1880.-1902.) pod vodstvom arhitekata Hermanna Bolléa i Friedricha von Schmidta. Iz srednjevjekovnih vremena sačuvana je kapela sv. Stjepana (danas u biskupskom dvoru) s gotičkim freskama. U sakristiji katedrale nalazi se oltarna slika Golgota, djelo slavnog slikara Albrechta Dürera. Zagrebačka se katedrala ponosi i bogatom riznicom u kojoj se čuva plašt kralja Ladislava iz 11. stoljeća. Oko katedrale su renesansne zidine s kružnim kulama, uz koje je u barokno doba, za vrijeme biskupa Jurja Branjuga, podignut biskupski dvor.

• 1557. Zagreb se u pisanim dokumentima prvi puta spominje kao glavni grad Hrvatske.

• 1607. Isusovci osnivaju prvu gimnaziju i Akademiju. Ta se godina smatra godinom utemeljenja Zagrebačkog sveučilišta.

• 1776. iz Varaždina je u Zagreb preseljeno sjedište Hrvatskog kraljevskog vijeća (Vlade).

• 7. rujna 1850. Kaptol, Gradec i Vlaška Ves ujedinjeni u grad Zagreb

Page 10: Zagreb – moj grad

Najpoznatiji djelovi grada

Glavni i najveći trg Zagreba je Trg bana Jelačića- na trgu je poznati spomenik banu Josipu Jelačiću (1866.), rad autrijskog kipara Antona Dominika Fernkorna.Dolac- između Gornjeg grada i Kaptola

smjestio se predjel zvan Dolac, gdje je Tržnica Dolac, najpoznatija zagrebačka tržnica na otvorenom

Manduševac- Na istočnoj strani trga nalazi se

suvremeno oblikovana fontana Manduševac, uz koju je vezana poznata priča o nastanku Zagreba.

Page 11: Zagreb – moj grad

Ilica najduža ulica u gradu- sa zapadne strane trga

dolazi se u Ilicu, najpoznatiju zagrebačkuulicu

Zrinjevac- jedan od najstarijih

parkova sa stoljetnim platanama i glazbenim paviljonom u sredini

Trg kralja Tomislava - uređen je kao parterni vrt s fontanom

i kipom kralja Tomislava. Sa sjeverne strane omeđen je zgradom Umjetničkog paviljona (1897.-98.), a s južne se nalazi Glavni kolodvor.

Page 12: Zagreb – moj grad

• Trgu maršala Tita- smatra jednim od najljepših u Zagrebu.

Trgom dominira velebna neobarokna zgrada Hrvatskog narodnog kazališta (1894.-95.), sjedište najveće kazališne ustanove u Hrvatskoj

• Zdenac života - postavljen je 1912. godine na

kazališnom trgu ispred HNK u Zagrebu

• Muzej Mimara- Muzej Mimara smješten je u središtu

Zagreba, nudi pogled na bogatu i raznovrsnu umjetničku zbirku s djelimastaroga vijeka kao i s djelima europskeumjetnosti od ranog srednjeg vijeka do20. st.

Page 13: Zagreb – moj grad

• Ostale znamenitosti grada Zagreba

- park Maksimir,

- Zoološki vrt grada Zagreba,

- glavno zagrebačko groblje Mirogoj,

- sportsko-rekreacijski centar Jarun, Arena Zagreb

- planina Medvednica, poznatija po nazivu svojeg vrha Sljeme,

- srednjevjekovna utvrda Medvedgrad,

- Aerodrm Zagreb,

- koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog,

Page 14: Zagreb – moj grad

Nošnja i suveniri

Page 15: Zagreb – moj grad

Grb grada Zagreba

• Grb Grada Zagreba zasniva se na grbu Griča iz 13. stoljeća

Prema Statutu Grada Zagreba grb ima sljedeći opis:• "U plavome polju na zelenome

brijegu nalazi se srebrni/bijeli grad s trima kulama i otvorenim zlatnim/žutim vratima; gore desno zlatna/žuta šesterokraka zvijezda, gore lijevo srebrni/bijeli polumjesec."

• Do kraja 19. stoljeća ustalila se uglavnom crvena boja pozadine. Nakon ujedinjenja u suvremeni grad 1850. godine, 1896. godine ustanovljena je plava boja štita.

Page 16: Zagreb – moj grad

Prezentaciju izradio

Marko Osmokrović