Top Banner
Európske potraviny musia byť naďalej bezpečné, výživné a veľmi kvalitné. Produkcia potravín musí mať na prírodu minimálny vplyv. V rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027 Na jar 2020 Komisia predstaví stratégiu „z farmy na stôl“ s cieľom: 40 % rozpočtu na spoločnú poľnohospodársku politiku by malo prispieť k opatreniam v oblasti klímy. 30% námorného a rybárskeho fondu by malo prispieť k dosiahnutiu cieľov v oblasti klímy. riešiť zmenu klímy chrániť životné prostredie zvýšiť podiel ekologického poľnohospodárstva zachovať biodiverzitu December 2019 #EUGreenDeal Európsky ekologický dohovor Z farmy na stôl zabezpečiť Európanom cenovo dostupné a udržateľné potraviny
2

Z farmy na stôl - European Commission...Dovážané potravinové výrobky z tretích krajín musia spĺňať environmentálne normy EÚ. Stratégia „z farmy na stôl“ prispeje

Dec 17, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Z farmy na stôl - European Commission...Dovážané potravinové výrobky z tretích krajín musia spĺňať environmentálne normy EÚ. Stratégia „z farmy na stôl“ prispeje

Európske potraviny musia byť naďalej bezpečné, výživné a veľmi kvalitné. Produkcia potravín musí mať na prírodu minimálny vplyv.

V rozpočte EÚ na roky 2021 – 2027

Na jar 2020 Komisia predstaví stratégiu „z farmy na stôl“ s cieľom:

40 % rozpočtu na spoločnú poľnohospodársku politiku by malo prispieť k opatreniam v oblasti klímy.

30% námorného a rybárskeho fondu by malo prispieť k dosiahnutiu cieľov v oblasti klímy.

riešiť zmenu klímy

chrániť životné

prostredie

zvýšiť podiel ekologického

poľnohospodárstva

zachovať biodiverzitu

December 2019

#EUGreenDeal

Európsky ekologický dohovor

Z farmy na stôl

zabezpečiť Európanom

cenovo dostupné a udržateľné

potraviny

Page 2: Z farmy na stôl - European Commission...Dovážané potravinové výrobky z tretích krajín musia spĺňať environmentálne normy EÚ. Stratégia „z farmy na stôl“ prispeje

Stratégia „z farmy na stôl“ pomôže takisto bojovať proti potravinovým podvodom, tým, že im predchádza, odhaľuje ich a potláča ich prostredníctvom koordinácie s členskými štátmi a krajinami mimo EÚ.

Dovážané potravinové výrobky z tretích krajín musia spĺňať environmentálne normy EÚ.

Stratégia „z farmy na stôl“ prispeje aj k vybudovaniu obehového hospodárstva – od produkcie po spotrebu:

Kľúčová rola poľnohospodárov a rybárov pri zvládaní transformácie

Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi a zainteresovanými stranami:

Spolupráca s členskými štátmi je nesmierne dôležitá: národné strategické plány v oblasti poľnohospodárstva by mali v plnej miere odrážať ambície európskeho ekologického dohovoru a stratégie „z farmy na stôl“.

zabezpečí, aby táto transformácia bola spravodlivá a primeraná pre všetkých pracovníkov v európskom poľnohospodárskom a námornom odvetví,

výrazne zníži závislosť od chemických pesticídov, hnojív, antibiotík, ako aj riziká s nimi spojené a ich používanie,

bude rozvíjať inovatívne poľnohospodárske a rybolovné techniky ochrany úrody pred škodcami a chorobami.

Prin

tIS

BN 9

78-9

2-76

-140

20-7

doi:1

0.27

75/0

7095

NA-

02-1

9-96

0-SK

-CPD

FIS

BN 9

78-9

2-76

-140

05-4

doi:1

0.27

75/3

1710

1N

A-02

-19-

960-

SK-N

udržateľnejšie spracovanie a preprava

lepšie skladovanie a balenie

zdravá spotreba a zníženie potravinových strát a plytvania potravín

účinnejšie systémy produkcie potravín

obehové hospodárstvo

lepšia informovanosť občanov