Top Banner
BRAMY SEGMENTOWE BRAMY ROLETOWE BRAMY PODWIESZANE PRZESUWNE AUTOMATYKA P P BRAMY PRZEMYSŁOWE
48

Wiśniowski-bramy przemyslowe

Mar 23, 2016

Download

Documents

Jacek Mod

Wiśniowski-bramy przemysłowe
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Wiśniowski-bramy przemyslowe

BRAMY SEGMENTOWE BRAMY ROLETOWE BRAMY PODWIESZANE PRZESUWNEAUTOMATYKA

� �

BRAMYPRZEMYSŁOWE

Page 2: Wiśniowski-bramy przemyslowe

2

Firma WIŚNIOWSKI

Początek produkcji paneli - kształtowanie blachy

Składowanie gotowych paneli do bram segmentowych

Page 3: Wiśniowski-bramy przemyslowe

3

4

32

30

28

24

22

20

18

16

6

40

46

34

10

Dlaczego bramy przemysłowe WIŚNIOWSKI?

Bramy segmentowe

Bramy segmentowe – wyposażenie

Bramy segmentowe – wzory

Bramy segmentowe – bezpieczeństwo

Bramy segmentowe – kolory

Bramy segmentowe – typy prowadzeń

Bramy roletowe

Bramy roletowe – wzory i kolory

Bramy podwieszane przesuwne

Bramy podwieszane przesuwne – wyposażenie

Bramy podwieszane przesuwne – wzory i kolory

Bramy przemysłowe – automatyka

Galeria

Kompletna oferta o obiektów przemysłowychd

36

SPIS TREŚCI

26Bramy roletowe – wyposażenie

Więcej informacji na temat bram przemysłowychoraz innych produktów WIŚNIOWSKI znajduje sięna naszej stronie internetowej www.wisniowski.pl

Page 4: Wiśniowski-bramy przemyslowe

brama roletowa

bramasegmentowa

bramaprzesuwna podwieszana

4

TRWAŁOŚĆ NA LATA

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA

BEZPIECZEŃSTWO

Jakość materiałów oraz sprawdzone roz-wiązania konstrukcyjne decydują o długo-letnim i bezawaryjnym funkcjonowaniu bramWIŚNIOWSKI. Dział Konstrukcyjny i Labora-torium Techniczne w oparciu o sugestieklientów ciągle ulepsza jakość rozwiązaństosowanych w bramach. Dzięki temu na rynektrafia produkt sprawdzony i przetestowany.Jego jakość potwierdzają certyfikaty i atesty:

Bramy przemysłowe WIŚNIOWSKI to nowo-czesne bramy przeznaczone do obiektówprzemysłowych, hal magazynowych, warszta-tów. Można je wyposażyć w drzwi przej-ściowe, okienka, kratki wentylacyjne, klapęodciągu spalin, automatykę oraz urządzeniakontroli dostępu: zamek szyfrowy, czytnik kartmagnetycznych, zdalne sterowanie pilotem,system kurtyny świetlnej. Wygodną obsługęzapewnia wybór jednego z kilku sposobówotwierania: przekładni łańcuchowej lub sznu-rowej, siłownika kompaktowego.

Bramy przemysłowe WIŚNIOWSKI to w stuprocentach bramy bezpieczne. Są jednocze-śnie bezpieczne w użytkowaniu jak i chronią

DLACZEGO BRAMY PRZEMYSŁOWE WIŚNIOWSKI ?

Bramy przemysłowe WIŚNIOWSKI to najwyższe standardy tworzone w oparciu o nowoczesne linie technologiczne. Wykonywane z precyzją i dbałością

o szczegóły, są gwarancją bezpieczeństwa i trwałego działania.

CertyfikatJakości

ISO 9001:2008

AtestHigieniczny

PZH

AprobataTechniczna

ITB

Zgodnośćproduktów

z DyrektywamiUnii Europejskiej

� Bramy przemysłowe podwieszane prze-suwne

BRAMY DO KAŻDEJ HALI

FUNKCJONALNOŚĆ

WIŚNIOWSKI to proste rozwią-zania w halach o ograniczonych możli-wościach zabudowy. Znajdują zastoso-wanie w pomieszczeniach, do zabudowyotworów o dużej szerokości.

Dzięki szerokiej ofercie typów prowadzeńbramy przemysłowe WIŚNIOWSKI możnadopasować do każdego rodzaju hali.Odpowiednio dobrany typ prowadzeniapozwala na wykorzystanie wszystkich zaletbramy, która znajduje zastosowanie w obie-ktach nowopowstałych, jak również przezna-czonych do modernizacji.

Bramy przemysłowe WIŚNIOWSKI to ma-ksymalna funkcjonalność i bezpieczeństwoprzy zachowaniu spójności estetycznejwszystkich elementów. Bramy przemysłowesą tak zaprojektowane, by ich praca niekolidowała z ruchem wewnątrz obiektuprzemysłowego, a jej obsługa była wygodnai sprawna w każdej sytuacji.

nasze mienie. Bezpieczeństwo użytkowaniadotyczy wszystkich, którzy obsługują bramę naco dzień. Solidna konstrukcja utrudnia dostępdo naszego mienia osobom niepowołanymi daje poczucie bezpieczeństwa.

Do otwarciaWIŚNIOWSKI nie potrzeba

wolnej przestrzeni przed halą. Skrzydłobram segmentowych podnosi się pionowodo góry zgodnie z zamontowanym typemprowadzenia. Daje to możliwość maksy-malnego wykorzystania przestrzeni w obiek-cie oraz przed bramą.

KurtynaWIŚNIOWSKI roluje się w linii pionowejw górę na wał. Jedyne wymagane miejscedo montażu to minimalnie 540 [mm] wy-sokości nadproża. Daje to nieograniczo-ne możliwości zagospodarowania obiektuprzemysłowego.

JESZCZE WIĘCEJ WOLNEJ PRZESTRZENIbram przemysłowych seg-

mentowych

bramy przemysłowej roletowej

Page 5: Wiśniowski-bramy przemyslowe

MODUŁOWA BUDOWA

AUTOMATYKA

DODATKOWE WEJŚCIE DO HALI

PROFESJONALNY SERWIS

Architekt może dowolnie kształtować wyglądkażdej bramy przemysłowej segmentowej.Jest to możliwe dzięki modułowej budowiepaneli stalowych i aluminiowych, które mo-żemy dowolnie ze sobą zestawiać.

Automatyka w bramach przemysłowychWIŚNIOWSKI jest tak skonfigurowana, byzapewnić niezawodną pracę zarówno bramsegmentowych, jak i roletowych. FirmaWIŚNIOWSKI oferuje napędy i sterowaniana najwyższym poziomie, zapewniającekomfort obsługi i długoletnie użytkowanie.

W bramach przemysłowych można wykonaćdrzwi przejściowe w skrzydle bramy. To wy-godne rozwiązanie umożliwia komunikacjębez konieczności otwierania całej bramy.Czujnik otwarcia drzwi przejściowych gwa-rantuje, że automatyczne otwieranie bramyjest możliwe tylko przy zamkniętych drzwiach.

Nasza kompleksowa obsługa serwisowa do-ciera do każdego miejsca w całym kraju.

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

DODATKOWE DOŚWIETLENIENATURALNYM ŚWIATŁEM

WENTYLACJA

Bramy WIŚNIOWSKI to inwestycja na lata.Elementy konstrukcyjne wykonane są ze staliocynkowanej (prowadnice, ościeżnice, ele-menty łączące), panele bramy dodatkowopowlekane są farbami poliestrowymi wysokiejjakości. Stanowi to optymalną ochronę przedwpływem czynników atmosferycznych orazzapewnia długoletnie użytkowanie bramy.Dzięki szerokiej gamie kolorów bramy prze-mysłowe WIŚNIOWSKI można z powodze-niem dostosować do elewacji budynku.

Wnętrza pomieszczeń przemysłowych mo-żna dodatkowo doświetlać stosując prze-szklenia. Okienka w bramach są bezpieczne,wykonane z akrylu, poliwęglanu lub szkłabezpiecznego.

Wymianę powietrza w pomieszczeniu za-pewniają kratki wentylacyjne, klapa odciąguspalin lub panel wentylowany, które stanowiąnaturalną wentylację pomieszczenia.

Wykwalifikowany personel zapewnia facho-wość obsługi serwisowej oraz dobre wspar-cie techniczne. Wiedza i zdobyte przez nasdoświadczenie gwarantuje rozwiązaniewszelkich problemów.

WIŚNIOWSKI to firma ekologiczna. Przyprodukcji optymalizujemy zużycie energiii wody; posiadamy bezściekową ocynkownięoraz bezpyłową malarnię proszkową.Posiadamy najnowocześniejsze linie do pro-dukcji i malowania. Stosujemy także przyjazneśrodowisku farby.

Szeroka wiedza, bogate doświadczenieoraz nowoczesne linie produkcyjne pozwa-lają oferować naszym Klientom najwyższejklasy produkt i profesjonalną pomoc na róż-nych etapach realizacji inwestycji.Nasza oferta obejmuje m.in. kompleksowesystemy ogrodzeń przemysłowych, różne typybram, a także produkty stolarki staloweji aluminiowej w postaci: fasad, drzwi i okienw różnych klasach przeciwpożarowych orazantywłamaniowych.

OCHRONA ŚRODOWISKA

NIE TYLKO BRAMY

5

Page 6: Wiśniowski-bramy przemyslowe

6

BRAMY SEGMENTOWEMakroPro, MakroPro 100

Bramy przemysłowe WIŚNIOWSKIto gwarancja najwyższej jakości i niezawodnego działania

Page 7: Wiśniowski-bramy przemyslowe

lakier

blacha

piankapoliuretanowa

warstwacynku

blacha + warstwacynku + lakier

7

ZALETY

NIEZAWODNOŚĆ DZIAŁANIA�

Bramy segmentowe MakroPro i MakroPro 100 są odporne na dzia-łanie warunków atmosferycznych.Niezawodne działanie bramy MakroPro 100 zapewnia trójfazowysiłownik kompaktowy zintegrowany z bramą. Stosowany napędzapewnia długi okres użytkowania oraz komfort obsługi.W bramie MakroPro 100 tradycyjne sprężyny zastąpiono nowo-czesnym układem napędowym, dzięki czemu brama może wykonaćpowyżej 100 tysięcy cykli.

IZOLACJA TERMICZNA�

Stalowe panele wykonane są z blachy ocynkowanej, wypełnionebezfreonową utwardzoną pianką poliuretanową oraz powlekaneobustronnie warstwą farby poliestrowej. Dzięki temu zyskują one dobrewłaściwości termoizolacyjne i akustyczne.Każda brama posiada system elastycznych i wytrzymałych uszczelekna całym obwodzie oraz pomiędzy panelami, co w dużym stopniupodnosi izolacyjność bramy.

PEŁNA OCHRONA�

Bramy przemysłowe segmentowe MakroPro i MakroPro 100 sąbezpieczne w każdej fazie otwierania i zamykania, niezależnie odsposobu otwierania: ręcznego czy automatycznego.Dobrane z komputerową dokładnością sprężyny, gwarantują naj-lepsze wyważenie bramy, maksymalny komfort i bezpieczeństwo jejużytkowania.Bramy o dużych wymiarach są dodatkowo wzmacniane specjalnymielementami zwiększającymi sztywność całej konstrukcji.

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA�

Brama segmentowa jest montowana za otworem, otwiera się pionowodo góry i nie zajmuje miejsca na podjeździe.Decydując się na bramy segmentowe, można w maksymalny sposóbwykorzystać miejsce przed bramą i wewnątrz obiektu.Dzięki bogatej ofercie różnych typów prowadzeń bramy przemysłoweWIŚNIOWSKI można dopasować do każdego, nawet nietypowe-go obiektu. Rozwiązania te pozwalają na funkcjonowanie bramybez kolizji z ruchem wewnątrz hali.

40[mm]

Page 8: Wiśniowski-bramy przemyslowe

8

BRAMY SEGMENTOWEMakroPro Alu, MakroPro Alu 100

Aluminiowe bramy z paneli przeszklonychdoskonale doświetlają wnętrze obiektu oraz podnoszą jego walory estetyczne

Page 9: Wiśniowski-bramy przemyslowe

9

ZALETY

INWESTYCJA NA LATA�

Stabilna konstrukcja bram segmentowych wykonana jest z odporne-go na działanie warunków atmosferycznych aluminium. Dzięki temuskrzydło bramy w ciągu długiego okresu użytkowania nie zmieni swo-ich walorów estetycznych.Najwyższa jakość materiałów w połączeniu z nowoczesnymi roz-wiązaniami konstrukcyjnymi to gwarancja niezawodnego działaniabram segmentowych.

WIĘCEJ ŚWIATŁA�

Przeszklone panele bram przemysłowych WIŚNIOWSKI rozświetląpomieszczenie naturalnym światłem, co pozwoli na oszczędnośćenergii elektrycznej oraz zapewni komfortowe warunki pracy.Panele aluminiowe przeszklone akrylową szybą, mogą pełnić funkcjęokna wystawowego, umożliwiając wgląd do wnętrza, np. salonusamochodowego.Przeszklenia bram segmentowych są proporcjonalne do wielkościbramy, a równomiernie rozmieszczone szprosy nadają całościharmonijnego wyglądu.

WALORY UŻYTKOWE�

Modułowa budowa bram przemysłowych pozwala na dowolnośćw kształtowaniu ostatecznego wyglądu bramy.Elementy bramy, zarówno panele aluminiowe jak i panele stalowemożna ze sobą dowolnie zestawiać.Wymiary typowe i specjalne umożliwiają dostosowanie bramy dowymogów profesjonalnego budownictwa przemysłowego.Niski próg w drzwiach przejściowych to ergonomiczne rozwiązanieułatwiające komunikację – szczególnie ważne w przypadkuintensywnego użytkowania.

GALERIA KOLORÓW�

Kolor to ważny element wizerunku. Firma WIŚNIOWSKI oferujeszereg możliwości kolorystycznych również dla bram przemysłowychsegmentowych.Oprócz kolorów standardowych, proponujemy zestaw barw z paletyRAL.Szeroka paleta kolorystyczna to możliwość tworzenia indywidual-nego, niepowtarzalnego charakteru obiektu.

Page 10: Wiśniowski-bramy przemyslowe

BRAMY SEGMENTOWE – WYPOSAŻENIEMakroPro, MakroPro Alu

OPIS TECHNICZNY

10

równoważące ciężar skrzydła bramy sązabezpieczone antykorozyjnie.

dodatkowoCynkowane lub malowane sprężyny

Ciężar skrzydła bram przemysłowych segmentowych i jest idealniezrównoważony dzięki zastosowaniu układu sprężyn skrętnych, które osadzone na ocynkowanym walenapędowym zapewniają swobodne działanie bramy.Wygodną obsługę bram MakroPro i MakroPro Alu zapewnia wybór jednego z kilku sposobówotwierania bramy: przekładni łańcuchowej, przekładni sznurowej lub siłownika kompaktowego z kasetąsterującą „góra-stop-dół”.Modułowa budowa sterowania umożliwia podpięcie innych urządzeń współpracujących z bramą,np. do myjni automatycznej.

MakroPro MakroPro Alu

FUNKCJONALNE i SPRAWDZONEROZWIĄZANIA

stosowany w bramach z zamkiem, blokuje ruch skrzy-dła bramy za pomocą zatrzasku.

Metalowy rygiel

1

3

2 1

13

17

1516

14

18

Page 11: Wiśniowski-bramy przemyslowe

służy do ręcznego otwierania bramy, wyposażonaw łańcuch o długości dostosowanej do typu prowa-dzenia bramy.

Przekładnia łańcuchowastosowana do ręcznego otwierania bramy o po-wierzchni mniejszej niż 9 i wysokości nie większejniż 3 m.

m2

Przekładnia sznurowastosowany wraz z przekładnią łańcuchową, wyposa-żony w mechanizm utrzymujący łańcuch w stałympołożeniu, umożliwia łatwą obsługę i elastycznąpracę.

Napinacz łańcucha

11

w przypadku pęknięcia sprężyny zapobiega samoczyn-nemuopadnięciu skrzydła.

Zintegrowane zabezpieczenie

2

4 65

5 6

12

3

192120

4

10

11

Page 12: Wiśniowski-bramy przemyslowe

BRAMY SEGMENTOWE – WYPOSAŻENIEMakroPro 100, MakroPro Alu 100

OPIS TECHNICZNY

12

Bramy przemysłowe segmentowe i standardowo wyposażonow specjalny siłownik kompaktowy zintegrowany z bramą. Takie rozwiązanie umożliwiadostosowanie bramy do indywidualnych potrzeb i wymagań hal przemysłowych i magazynów.Dzięki zastąpieniu tradycyjnych sprężyn nowoczesnym układem napędowym brama może wykonaćzwiększoną liczbę cykli – powyżej 100 000. Stosowany napęd zapewnia długi okres użytkowaniaoraz komfort obsługi.Dodatkową zaletą bram MakroPro 100 i MakroPro Alu 100 jest szybki i łatwy montaż oraz brak dopłatdo bram z innym niż standardowym typem prowadzenia.

MakroPro 100 MakroPro Alu 100trójfazowy

ŁATWA OBSŁUGA i DŁUGOTRWAŁEUŻYTKOWANIE

zintegrowany z napędem przejmuje obciążenie wy-wołane ciężarem skrzydła bramy, za pomocą dwóchstalowych lin nawijających się na bębny linowe,zamontowane na obu końcach wału.

Wał napędowy

stabilizuje pracę siłownika.Amortyzator

8

7

17

1516

18

9

7

9

Page 13: Wiśniowski-bramy przemyslowe

wyposażony jest w cichobieżną, samohamowną prze-kładnię ślimakową i urządzenie chwytające, którezabezpiecza przed opadnięciem bramy w przypadkuzaniku energii, niezależnie od prędkości obrotowej,kierunku obrotów czy pozycji zabudowy.

Siłownik

13

8

12

192120

10

11

14

13

Page 14: Wiśniowski-bramy przemyslowe

BRAMY SEGMENTOWE – WYPOSAŻENIE

14

BEZPIECZEŃSTWO W STANDARDZIE

umożliwia szybkie i bezpieczne otwarcie drzwi przej-ściowych zamontowanych w bramie.

Zamek antypaniczny

można zamontować do drzwi przejściowych w bramieręcznej – zalecany w bramie automatycznej.

Samozamykacz

Innowacyjnym rozwiązaniem poprawiającym funkcjonalność drzwi przejściowych jestwyposażenie ich w tzw. . Nowy, bardziej ergonomiczny próg wykonany jest z profilualuminiowego o wysokości . Konstrukcja bramy segmentowej z niskim progiemzachowuje w pełni swoją stabilność.

niski próg30 mm

* Dostępny w wybranych typach bram segmentowych.

Niski próg w drzwiach przejściowych*

OPIS TECHNICZNY

Elementy konstrukcyjne bramy wykonane są ze stali ocynkowanej (prowadnice, elementyłączące) lub z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej farbami poliestrowymi (panele).Skrzydło zbudowane jest z segmentów o grubości 40 [mm].

Gwarancją długotrwałego użytkowania jest wysokiej jakości panel dostępny w kilkuwersjach: segment stalowy pełny , segment stalowy z okienkami ,aluminiowy przeszklony .

W segmentach zastosowano specjalny system wielowarstwowego zaginania blachy,który zapewnia stabilne mocowanie zawiasów.

(A) (B)(C)

segment

SOLIDNA i TRWAŁAKONSTRUKCJA

(B)

(A)

(C)

Page 15: Wiśniowski-bramy przemyslowe

15

A

B

B

A

Wzmocnienie w miejscu montażuzawiasów – pięć warstw blachy

unikatowy proces formowania blachy to podstawadobrze wykonanej bramy segmentowej.

Solidna konstrukcjato wytrzymała szyba z tworzywa sztucznego.

Pojedyncza lub podwójna szyba akrylowa

zapewnia doświetlenie wnętrza pomieszczenia.Przeszklenie panelem aluminiowym

umożliwia sprawniejszą wentylację, zwłaszcza w po-mieszczeniach z wymuszonym obiegiem powietrza.

Panel aluminiowy wentylowany

wykonana z aluminium o wewnętrznej średnicy otworu77 [mm], umożliwia odprowadzenie spalin na zew-nątrz pomieszczenia

Klapa odciągu spalinto najprostszy sposób zapewnienia przepływu

Montowana w dolnej części bramy.powietrza

w pomieszczeniu.

Kratka wentylacyjnaumożliwiają łatwą komunikację bez koniecznościotwierania całej bramy.

Drzwi przejściowe

zapewniają długoletnią cichą i stabilną pracę bramy.Rolki łożyskowane

to prosty i praktyczny system blokowania skrzydłabramy.

Zasuwa ręczna i zamek

10

13

16

12

15

11

14

Page 16: Wiśniowski-bramy przemyslowe

16

BRAMY SEGMENTOWE – BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczne bramy WIŚNIOWSKIZnak CE na bramach przemysłowych segmentowych oznacza, że spełniają wymaganianormy europejskiej EN 13241–1.Bramy przemysłowe segmentowe WIŚNIOWSKI są wytwarzane w procesie produkcjizgodnie z systemem ISO 9001 oraz obowiązującymi normami.

Page 17: Wiśniowski-bramy przemyslowe

W czasie użytkowania bramy najważniejsze jest bezpieczeństwo bramy WIŚNIOWSKI to najwyższejego standardy. Zastosowaliśmy szereg zabezpieczeń, które oprócz bezpieczeństwa zapewniają 100 %komfortu w trakcie pracy bramy oraz w stanie jej spoczynku.Wszystkie elementy bram przemysłowych WIŚNIOWSKI są zaprojektowane i opracowane przez zespółdoświadczonych specjalistów.Każdy element poddawany jest szczegółowym testom bezpieczeństwa oraz próbom wytrzymałościowym.Daje to gwarancję produktu na najwyższym, światowym poziomie.

BEZPIECZEŃSTWO i KOMFORTW STANDARDZIE

17

System kurtyny świetlnejto zespół kilkudziesięciu czujników reagujących na ruchw świetle wjazdu; po przerwaniu strumienia podczer-wieni siłownik zatrzyma bramę i automatycznie pod-niesie ją do pozycji otwartej.

uniemożliwiają przytrzaśnięcie palców w miejscu ichłączenia oraz w miejscach montażu zawiasów i drzwiprzejściowych zarówno od wewnątrz, jak i z zewnątrzobiektu.

Specjalnie wyprofilowane panelezapobiega podważeniu skrzydła bramy od stronyzewnętrznej pomieszczenia przez osoby postronne.

Zabezpieczenie przed podważeniem

to znajdujące się przy prowadnicy ostrze, które zapo-biega opadnięciu skrzydła bramy.

Zabezpieczenie w przypadku pęknięcia linyblokuje możliwość uruchomienia napędu bramy gdydrzwi są otwarte lub niedomknięte.

Czujnik otwarcia drzwi przejściowychmontowana w dolnej uszczelce, powoduje zatrzymaniebramy w momencie zetknięcia z przeszkodą i cofnięciejej do pozycji otwartej.

Krawędziowa listwa bezpieczeństwa

17

20

1918

21

Page 18: Wiśniowski-bramy przemyslowe

18

BRAMY SEGMENTOWE – WZORY

Wysoka jakość i estetyka bram segmentowych WIŚNIOWSKIto rozwiązanie dla wymagających

Page 19: Wiśniowski-bramy przemyslowe

Przy częstym korzystaniu z bramy, praktycznym rozwiązaniem mogą okazać się montowane

w bramie. Czujnik otwarcia drzwi przejściowych gwarantuje, że automatyczne otwieranie bramy jest możliwe

tylko przy zamkniętych drzwiach. Drzwi przejściowe można wyposażyć w samozamykacz.

W przypadku odpowiedniej ilości miejsca obok bramy można zamówić dopasowane wzorem

i kolorem do bramy.

drzwi przejściowe

drzwi boczne

19

Przykłady przeszkleń i wykonaniaBram Przemysłowych Segmentowych

DRZWI BOCZNE i PRZEJŚCIOWE

Brama przemysłowa segmentowa z aluminiowym panelemprzeszklonym

Brama przemysłowa segmentowa z aluminiowym panelemprzeszklonym bez szprosów (dot. bram o szerokości do 3000 [mm]i wysokości do 4000 [mm])

Brama przemysłowa segmentowa z okienkami

Brama przemysłowa segmentowa aluminiowa z dolnym panelemstalowym

Brama przemysłowa segmentowa aluminiowaBrama przemysłowa segmentowa aluminiowaz drzwiami przejściowymi

WZORY BRAM

Page 20: Wiśniowski-bramy przemyslowe

20

BRAMY SEGMENTOWE – TYPY PROWADZEŃ

Wiele możliwości dopasowanychdo indywidualnych potrzeb

Page 21: Wiśniowski-bramy przemyslowe

LHPZLH LHP

TYPY PROWADZENIA

21

HL HLO VL VLO

STL

Bramy segmentowe WIŚNIOWSKI można zamontować w budynkach nowych jak i modernizowanych.

Zastosowanie odpowiedniego prowadzenia umożliwia dopasowanie bramy do wymagań budynku. W zależności od warunków

zabudowy dostępne są różne typy prowadzeń.

Zestawienie typów prowadzeniaBram Przemysłowych Segmentowych

– MakroPro, MakroPro Alu

– MakroPro 100, MakroPro Alu 100

STLK

HLK

Prowadzenie niskie do garażyzbiorczychProwadzenie niskie Prowadzenie niskie proste

Prowadzenie wysokie

Prowadzenie wysokiez obniżonym wałem

rekomendowane do dokówprzeładunkowych Prowadzenie pionowe

Prowadzenie pionowez obniżonym wałem

Prowadzenie standardowe

Prowadzenie standardowepod kątem

Prowadzenie wysokiepod kątem

Page 22: Wiśniowski-bramy przemyslowe

22

BRAMY SEGMENTOWE – KOLORY

Wybór dowolnego koloru z palety RALto nieograniczone możliwości aranżacji

Page 23: Wiśniowski-bramy przemyslowe

ZESTAWIENIE KOLORÓW

Brązowy, RAL 8014 Srebrny, RAL 9006 Biały, RAL 9016

Zielony, RAL 6002 Grafitowy, RAL 7016 Popielaty, RAL 7032

Czerwony, RAL 3000 Niebieski, RAL 5010Żółty, RAL 1021

Bramę przemysłową segmentowąmożna pomalować na dowolny kolorz palety RALBramy segmentowe WIŚNIOWSKI, dostępne są w szerokiej gamie kolorystycznej.

Dajemy możliwość dopasowania bramy do indywidualnego charakteru oraz potrzeb

tak, aby nie była ona tylko zamknięciem obiektu, ale jego integralną częścią, idealnie

dopasowaną do kolorów firmowych, elewacji czy otoczenia.

Standardowe koloryBram Przemysłowych Segmentowych

RA

L 9010

Pure

white

RA

L 9011

Gra

phite

bla

ck

RA

L 9016

Traffic

white

RA

L 9017

Traffic

bla

ck

RA

L 9018

Papyru

s white

RAL

RAL 9

003

Sig

nal w

hite

RAL 9

004

Sig

nal b

lack

RAL 9

005

Jet b

lack

RAL 9

006

White

alu

min

ium

RAL 9

007

Gre

y a

lum

iniu

m

RAL

RAL 8

024

Beige b

rown

RAL 8

025

Pale

brow

n

RAL 8

028

Terra b

rown

RAL 9

001

Crea

m

RAL 9

002

Grey w

hite

RAL

RAL 8016

Olive brow

nRA

L 8017

Nut brow

nRA

L 8019

Red brown

RAL 8022

Sepia brown

RAL 8023

Chestnut brow

n

RAL

RAL 8008

Olive brown

RAL 8011

Nut brown

RAL 8012

Red brown

RAL 8014

Sepia brown

RAL 8015

Chestnut brownRAL

RAL 8001

Ochre brown

RAL 8002

Signal brown

RAL 8003

Clay brown

RAL 8004

Copper brown

RAL 8007

Fawn brown

RAL

RAL 7044

Silk grey

RAL 7045

Telegrey 1

RAL 7046

Telegrey 2

RAL 7047

Telegrey 4

RAL 8000

Green brown

RAL

RAL 7038 Agate grey

RAL 7039 Quartz grey

RAL 7040 Window grey

RAL 7042 Traffic grey A

RAL 7043 Traffic grey B

RAL

RAL 7033Cement grey

RAL 7034Yellow grey

RAL 7035Light grey

RAL 7036Platinum grey

RAL 7037Dusty grey

RAL

RAL 7024

Graphite grey

RAL 7026

Granite grey

RAL 7030

Stone grey

RAL 7031

Blue grey

RAL 7032

Pebble grey

RAL

RAL 7015

Slate grey

RAL 7016

Anthracitegrey

RAL 7021

Blackgrey

RAL 7022

Umbragrey

RAL 7023

Concrete

grey

RAL

RAL 7009

Gre

en g

rey

RAL 7010

Tarp

aulingre

y

RAL 7011

Iron

grey

RAL 7012

Basalt

grey

RAL 7013

Brown

grey

RAL

RAL 7003

Mos

s gr

ey

RAL 7004

Sign

al gre

y

RAL 7005

Mou

segr

ey

RAL 7006

Beig

egr

ey

RAL 7008

Khaki

grey

RAL

RAL 6033

Mint turq

uoise

RAL 6034

Pastel tur

quo

ise

RAL 7000

Squr

rel g

rey

RAL 7001

Silv

ergre

y

RAL 7002

Oliv

egre

y

RAL

RA

L 6026

Opal gre

en

RA

L 6027

Light gre

en

RA

L 6028

Pin

e g

reen

RA

L 6029

Min

tgre

en

RA

L 6032

Sig

nal gre

en

RAL

RA

L 6020

Chro

me g

reen

RA

L 6021

Pale

gre

en

RA

L 6022

Olive d

rab

RA

L 6024

Traffic

gre

en

RA

L 6025

Fern

gre

en

RAL

RA

L 6015

Bla

ck o

live

RA

L 6016

Turq

uois

e g

reen

RA

L 6017

May

gre

en

RA

L 6018

Yellow

gre

en

RA

L 6019

Past

el gre

en

RAL

RA

L 6

010

Gra

ss g

reen

RA

L 6

011

Reseda g

reen

RA

L 6

012

Bla

ck

gre

en

RA

L 6

013

Reed

gre

en

RA

L 6

014

Yellow

olive

RAL

RA

L 6

005

Moss g

reen

RA

L 6

006

Gre

y o

live

RA

L 6

007

Bottle

gre

en

RA

L 6

008

Bro

wn

gre

en

RA

L 6

009

Fir

gre

en

RAL

RA

L 6

000

Patina g

reen

RA

L 6

001

Em

era

ldgre

en

RA

L 6

002

Leafgre

en

RA

L 6

003

Olive

gre

en

RA

L 6

004

Blu

egre

en

RAL

Ocean b

lue

5021

Wate

r blu

e

RA

L 5022

Nig

ht blu

e

RA

L 5023

Dis

tant blu

e

RA

L 5024

Past

el blu

e

RAL

geon b

lue

Sky b

lue

017

Traffic

blu

e

RA

L 5018

Turq

uois

e b

lue

RA

L 5019

Capri b

lue

RAL

tial blu

e

Ste

el blu

e

RA

L 5012

Light blu

e

RA

L 5013

Cobalt b

lue

RAL

Sig

nal blue

AL 5007

Brilla

nt blue

RAL 5008

Gre

y blue

RAL

let b

lue

L 5001

Gre

nnbl

ue

RAL 5002

Ultr

amar

ine

blue

RAL

AL 4

007

Purp

le v

iole

t RAL 4

008

Signal v

iole

t

RAL

RAL 4002

Red violet

RAL 4003

Heather violet RAL

RAL 3020

Traffic red

RAL 3022

Salmon red

RAL

RAL 3014Antique pink

RAL 3015

Light pink

RAL

RAL 3007Black red

RAL 3009Oxide red

RAL

RAL 3001Signal red

RAL 3002Carmine red

RAL

RAL 2008Bg

RAL 2009

Traffic orange

RAL 2010

Signal orange

RAL

RAL 2000

Yellow orang

RAL 2001

Red orange

RAL 2002

Vermilion

RAL

RAL 102

RAL 1028

Melon yellow

RAL 1032

Broom yellow

RAL 1033

Dahlia yellow

RAL

R

RAL 1

019

G

RAL 1

020

Olive yellow

RAL 1

021

Rape yellow

RAL 1

023

Traffic yellow

RAL

RAL 1

013

RAL 1

014

Ivory

RAL 1

015

Light ivo

ry

RAL 1

016

Sulfu

r yellow

RAL 1

017

Saffro

n yello

w

RAL

RA

L 1005

Honey y

ello

wRA

L 1006

Maiz

e y

ello

wRA

L 1007

Daffo

dil y

ello

wRA

L 1011

Bro

wn b

eig

eRA

L 1012

Lem

on y

ello

w

RAL

RA

L 1000

Gre

en b

eig

e

RA

L 1001

Beig

e

RA

L 1002

Sand y

ello

w

RA

L 1003

Sig

nal y

ello

w

RA

L 1004

Gold

en y

ello

wRAL

RA

L

CL

AS

SIC

23W miejscach mocno nasłonecznionych nie zaleca się stosowania bram w kolorach ciemnych.Kolory oraz stopnie połysku zaprezentowane w materiale powinny być traktowane wyłącznie poglądowo.

Page 24: Wiśniowski-bramy przemyslowe

24

BRAMY ROLETOWE BR-100

W bramach roletowych WIŚNIOWSKIkomfort staje się standardem

Page 25: Wiśniowski-bramy przemyslowe

25

ZALETY

OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA�

Idealne rozwiązanie do obiektów, gdzie ważna jest oszczędność miej-sca lub tam, gdzie nie ma możliwości zamocowania prowadnic pod-sufitowych.Kurtyna bramy po nawinięciu na wał zajmuje niewiele miejsca tuż zanadprożem. Dzięki temu uzyskuje się wolną przestrzeń pod stropemoraz po bokach.

WYBÓR NA LATA�

Wszystkie elementy kurtyny bramy wykonane są z aluminium –materiału, którego parametry techniczne oraz odporność na warunkiatmosferyczne stanowią zalety nieporównywalne z innymi materiałami.Ruchomy wał w bramie roletowej w trakcie nawijania kurtyny zmieniaswoje położenie względem ściany nadproża, zapewniając w tensposób utrzymanie kurtyny w linii pionowej.Aretki utrzymując dystans pomiędzy profilami podczas zwijania kurtynysprawiają, że profile nie rysują się.

KOMFORT W STANDARDZIE�

W pełni zintegrowana automatyka ułatwia obsługę oraz usprawniapracę personelu.Wyposażone w uszczelkę prowadnice oraz siłownik o niskiej emisjihałasu zapewniają cichą pracę bramy.Profile przeszklone doświetlą wnętrze, a profile wentylowane umożli-wią wymianę powietrza.

DBAŁOŚĆ O SZCZEGÓŁY�

Aluminiowe profile bramy roletowej wykonane są ze szczególną do-kładnością i dbałością o detale.Wysokiej jakości uszczelki szczotkowe montowane na obwodziebramy, zabezpieczają przed kurzem, wilgocią, chronią przed zimnemi hałasem.Dolny profil bramy zakończony jest mrozoodporną uszczelką, którachroni przed zabrudzeniami i niweluje drobne nierówności posadzki.

Page 26: Wiśniowski-bramy przemyslowe

BRAMY ROLETOWE – WYPOSAŻENIE

26

2

OPIS TECHNICZNY

Stabilna konstrukcja, wykorzystanie najwyższej klasy materiałów, wysoka jakość wykonania oraz szeregzabezpieczeń, zapewnia bezpieczne i komfortowe użytkowanie bram przemysłowych roletowychWIŚNIOWSKI.Bramy z napędem standardowo wyposażone są w krawędziową listwę bezpieczeństwa.Dzięki temu bramy przemysłowe roletowe WIŚNIOWSKI spełniają najwyższy standard bezpieczeństwa.Sterownik bramy roletowej WIŚNIOWSKI można zaprogramować tak, aby brama została zamkniętaautomatycznie po określonym czasie.

Brama roletowa– automatyka

Komfortową obsługę zapewniawyposażenie bramy w napęd.Brama roletowa posiada napędelektryczny w pakiecie.

Sterowanie odbywa się za pomocąkasety sterującej, wyłącznikakluczykowego lub zdalnegosterowania pilotem.

W przypadku braku zasilaniabramę można otworzyć ręcznieza pomocą korby lub przekładniłańcuchowej awaryjnego otwieraniazamontowanej na silniku.

Awaryjne otwieranie bramy

1

Prowadnice aluminiowemontowane wewnątrz pomieszczenia wzdłuż bocznychkrawędzi otworu, wyposażone w uszczelki szczotkowei ślizgi.

w przypadku zaniku prądu bramę można otworzyć rę-cznie przy użyciu korby lub przekładni łańcuchowejdoawaryjnegootwieraniamontowanej na siłowniku .

(A)(B)

6

Krawędziowa listwa bezpieczeństwamontowana w dolnej uszczelce, powoduje zatrzymaniebramy w momencie zetknięcia z przeszkodą i cofnięciejej do pozycji otwartej.

BEZPIECZEŃSTWO OBSŁUGIi UŻYTKOWANIA

1

3

5

6

4

Page 27: Wiśniowski-bramy przemyslowe

43

zapewniają dystans między profilami podczas zwijaniakurtyny bramy, dzięki czemu praca bramy jest cicha,a żywotność profili znacznie się wydłuża.

Aretki Profil aluminiowy przeszklonyto dodatkowe doświetlenie pomieszczenia. Przeszkleniarozmieszczone na całej szerokości profilu harmonizująz wyglądem bramy.

5

lekki aluminiowy profil, wypełniony jest bezfreonowąpianką poliuretanową.

Profil AW 100

100

[mm

]

25 [mm]

3

4

1

6

2

5

Profil wentylowanyz blachy perforowanej to dodatkowa wentylacjapomieszczenia.

27

Page 28: Wiśniowski-bramy przemyslowe

28

BRAMY ROLETOWE – WZORY i KOLORY

O ostatecznym wyglądzie bramy decyduje jej kolor, kształt,wymiary i wyposażenie, które są indywidualnie uzgadniane

Page 29: Wiśniowski-bramy przemyslowe

29

WZORY BRAM

Funkcjonalność toBrama Przemysłowa Roletowa BR-100

Drzwi z profili AW 100

ZESTAWIENIE KOLORÓW

Biały, RAL 9010Srebrny, RAL 9007

Jasnoniebieski, RAL 5012 Ciemnobrązowy, RAL 8019Niebieski, RAL 5010 Popielaty, RAL 7012

Srebrny, RAL 9006

W miejscach mocno nasłonecznionych nie zaleca się stosowania bram w kolorach ciemnych. Kolory oraz stopnie połysku zaprezentowane w materiale powinny być traktowane wyłącznie poglądowo.

Dzięki zwartej budowie można ją zamontować niemal w każdym pomieszczeniu. W jej pobliżu mogą pracować inne urządzenia, np.: suwnica, podnośnik.

Bramy montowane są bezpośrednio za otworem, nie zajmują miejsca przed wjazdem, jak również w pomieszczeniu, a do ich zamontowania potrzebne jest

nadproże o wysokości min. 540 [mm].

Profil przeszklony lub wentylowanyAby doświetlić ciemne pomieszczenie warto pomyśleć o bramie z profilami przeszklonymi.Takie rozwiązanie pozwoli zaoszczędzić energię elektryczną. Dzięki profilom przeszklonym możnarównież kontrolować teren przed bramą bez konieczności jej otwierania. Możliwość zamontowaniaprzeszklenia podnosi dodatkowo estetykę bramy.Przepływ powietrza w pomieszczeniu zapewnia utrzymanie odpowiedniej wilgotności.Profile wentylowane, które montowane są w taki sam sposób jak przeszklenia, to naturalnawentylacja, która umożliwia wymianę powietrza wewnątrz pomieszczenia.

Drzwi aluminioweDrzwi aluminiowe można dopasować do każdej bramy roletowej w identycznym wzorze, kolorzei wypełnieniu. Dostępne są z przeszkleniem tego samego typu co brama.Drzwi z profili AW 100

z profilem przeszklonym

Brama BR-100 (przykład przeszkleń)Brama BR-100 Brama BR-100 z profilem wentylowanym

Page 30: Wiśniowski-bramy przemyslowe

30

BRAMY PODWIESZANE PRZESUWNE

Bramy podwieszane przesuwne WIŚNIOWSKI– proste i ekonomiczne rozwiązanie

Page 31: Wiśniowski-bramy przemyslowe

31

ZALETY

EKSPERT W TRUDNYCH SYTUACJACH�

Bramy podwieszane przesuwne WIŚNIOWSKI nie stanowią dodat-kowego obciążenia dachu i znakomicie nadają się do obiektów,w których ze względu na niewielkie nadproże nie można stosowaćbram segmentowych i roletowych.Bramy podwieszane przesuwne umożliwiają zamykanie otworówo dużej szerokości, a prosta konstrukcja czyni je uniwersalnym roz-wiązaniem sprawdzającym się nawet w ekstremalnych warunkach.Wykończeniem bramy jest system elementów uszczelniających, któreprzylegając do skrzydeł, ścian i posadzki zwiększają izolacyjnośćbramy.

TRWAŁA I BEZPIECZNA KONSTRUKCJA�

Niezawodna konstrukcja skrzydła wykonana jest z kształtownikówstalowych ocynkowanych, co gwarantuje długoletnie użytkowanie.Wypełnienie stanowi blacha stalowa profilowana – trapez T-10,powlekana farbą poliestrową. Wypełnienie zamocowane jest w ukła-dzie pionowym lub poziomym.Dla większego bezpieczeństwa, oba skrzydła bramy (czynne i bierne)ryglowane są dwupunktowo i zabezpieczone zamkiem patentowym.

INDYWIDUALNE DOPASOWANIE�

Bramy podwieszane przesuwne mogą być wykonane w wersji jedno-skrzydłowej lub dwuskrzydłowej (rozsuwanej na obie strony), o syme-trycznym lub asymetrycznym podziale skrzydeł.Bramę podwieszaną można zamówić z przeszkleniami, kratką wenty-lacyjną oraz z drzwiami przejściowymi.Można je zamontować na zewnątrz lub wewnątrz budynku – jakoprzegroda oddzielająca dwa pomieszczenia.

EKONOMICZNE ROZWIĄZANIE�

Brama podwieszana przesuwna to sprawdzone rozwiązanie zamknię-cia pomieszczeń gospodarczych, hal przemysłowych, magazynów.Składa się zaledwie z kilku części, co ma wpływ nie tylko na jejfunkcjonalność ale i na cenę.Zredukowana do minimum ilość elementów, to rozwiązanie, którezapewni nieskomplikowany montaż, ułatwi swobodne i bezawaryjneużytkowanie bramy oraz jej konserwację.

Page 32: Wiśniowski-bramy przemyslowe

6

elementów prowadzących ułatwiają regulację bramy.Połączenia skręcane

32

BRAMY PODWIESZANE PRZESUWNE – WYPOSAŻENIE

PROSTA KONSTRUKCJAWIELE MOŻLIWOŚCI–

Bramy przesuwne podwieszane produkowane są w szerokiej ofercie wymiarów i należą do

najbardziej ekonomicznych rozwiązań.

W razie konieczności doświetlenia wnętrza zamkniętego bramą podwieszaną przesuwną istnieje

możliwość zastosowania okienek z podwójnej szyby akrylowej. Poziomy lub pionowy układ

przeszkleń pozwoli na dopasowanie bramy do wyglądu obiektu.

1

OPIS TECHNICZNY

Osłona szyny jezdnejto walory estetyczne oraz ochrona szyny przed działa-niem opadów atmosferycznych.

Rolki łożyskowanezapewniają długoletnią i cichą pracę.

Jakość potwierdzonacertyfikatem

Proces produkcji bram podwieszanychprzesuwnych WIŚNIOWSKI

dla pełnegobezpieczeństwa. Produkcja odbywasię zgodnie z Systemem ZarządzaniaJakością ISO 9001.Bramy spełniają wszystkie wymoginormy europejskiej EN 13241–1.

jestcały czas kontrolowany

Gwarancją atrakcyjnej ceny brampodwieszanych przesuwnychWIŚNIOWSKI jest zastosowanieprostych i sprawdzonych rozwiązańkonstrukcyjnych.

1

3

2

5

Page 33: Wiśniowski-bramy przemyslowe

1

3

Poszycie bramywykonane jest z blachy stalowej profilowanej w kształcietrapezu T–10, co zapewnia odpowiednią sztywnośćposzycia.

5

montowana w dolnej części bramy,rzepływu powietrza w pomieszczeniu

zapewnia utrzymaniep .

Kratka wentylacyjnaKratka wentylacyjna

33

62

4

można zamówić w celu poprawy izolacyjności cieplnejobiektu.

Blachastalowa

Styropian30 [mm]

PanelePVC

Bramę w wersji z ociepleniem

4

Page 34: Wiśniowski-bramy przemyslowe

34

BRAMY PODWIESZANE PRZESUWNE – WZORY i KOLORY

Bramy podwieszane przesuwne WIŚNIOWSKI– sprawdzona technologia oraz prosty montaż

Page 35: Wiśniowski-bramy przemyslowe

35

ZESTAWIENIE KOLORÓW

W miejscach mocno nasłonecznionych nie zaleca się stosowania bram w kolorach ciemnych. Kolory oraz stopnie połysku zaprezentowane w materiale powinny być traktowane wyłącznie poglądowo.

WZORY BRAM

Maksymalną funkcjonalność zapewniBrama Podwieszana PrzesuwnaDostępna jest w wersji jedno lub dwuskrzydłowej, w pionowym lub poziomym układzie wypełnienia blachą trapezową T-10.

Można ją docieplić, zamontować drzwi przejściowe, przeszklenia lub kratki wentylacyjne.

Brama podwieszana przesuwna wypełniona blachą T–10,układ wypełnienia pionowy, brama z symetrycznym podziałemskrzydeł

Brama przesuwna podwieszana jednoskrzydłowa wypełnionablachą T–10, układ wypełnienia pionowy

Brama przesuwna podwieszana jednoskrzydłowa wypełnionablachą T–10, układ wypełnienia pionowy, brama z drzwiamiprzejściowymi oraz z okienkami w układzie poziomym

Brama przesuwna podwieszana dwuskrzydłowa wypełnionablachą T–10, układ wypełnienia poziomy

Brama przesuwna podwieszana dwuskrzydłowa wypełnionablachą T–10, układ wypełnienia pionowy, brama z okienkamiw układzie pionowym oraz z kratką wentylacyjną

Drzwi stalowe wypełnioneblachą trapezową T–10,układ wypełnienia pionowy

Drzwi stalowe możnadopasować do każdej bramypodwieszanej przesuwnejw identycznym wzorze(układ wypełnienia:pionowy oraz poziomy)i kolorze. Dostępne sąz kratką wentylacyjnąlub bez oraz z przeszkleniemtego samego typu co brama.

Biały, RAL 9016Grafitowy, RAL 7016 Brązowy, RAL 8014 Ciemnobrązowy, RAL 8017 Srebrny, RAL 9006

Oliwkowy, BTX 4702Bordo, BTX 2701 Ceglasty, BTX 2702

Page 36: Wiśniowski-bramy przemyslowe

36

BRAMY PRZEMYSŁOWE – AUTOMATYKA

Dobór odpowiedniego napędu zapewnia niezawodną pracębram przemysłowych WIŚNIOWSKI

Page 37: Wiśniowski-bramy przemyslowe

Elektromat SE Totmann + centrala sterująca WS-900

37

wyłącznik krańcowy mechaniczny dostępny z poziomu napędu,zasilanie 3x400 [V],przełącznik trójfunkcyjny: góra (z podtrzymaniem impulsu) - stop -dół (bez podtrzymania impulsu),centrala sterująca WS-900,brak możliwości rozbudowy,samohamowna przekładnia redukująca prędkość z obudowąz aluminiowego odlewu ciśnieniowego,przekładnia łańcuchowa napędu do awaryjnego otwieraniaz łańcuchem o długości dostosowanej do typu prowadzeniabramy,zabezpieczenie termiczne w uzwojeniu napędu,sterowanie stycznikowe przełącznikiem trójfunkcyjnym:góra - stop - dół,napęd w wersji IP 54 oraz IP 65.

Uruchamia bramę za pomocą indywidualnegokodu dostępu. Możliwość zamontowania nazewnątrz lub wewnątrz pomieszczenia.

Zamek szyfrowy

Pełni funkcję ostrzegawczą. Pomarańczowe,migające światło informuje o pracy bramy.

Lampa sygnalizacyjna

Pomaga w prawidłowej organizacji ruchu w obrębiebramy. W komplecie dwie lampy: zielona i czerwonainformujące o otwarciu lub zamknięciu bramy.

Sygnalizator świetlny

Wyłącznik kluczykowy zewnętrzny

Wyłącznik umożliwia uruchomienie bramy zapomocą kluczyka. Polecany tam, gdzie dostępdo bramy powinien być kontrolowany.

Czytnik kart magnetycznych

Umożliwia sterowanie za pomocą kart magnety-cznych. Wystarczy przytrzymać kartę w bliskiejodległości od czytnika, by uruchomić napęd bramy.

wewnętrzny

zewnętrzny

Elektromat SE Automatik + centrala sterująca TS -970

wyłącznik krańcowy elektroniczny dostępny z poziomu centrali,zasilanie 3x400 [V],centrala sterująca TS-970: góra - stop - dół (z podtrzymaniemimpulsu),czujniki krawędziowej listwy bezpieczeństwa,możliwość rozbudowy,samohamowna przekładnia redukująca prędkość z obudowąz aluminiowego odlewu ciśnieniowego,przekładnia łańcuchowa napędu do awaryjnego otwierania,z łańcuchem o długości dostosowanej do typu prowadzeniabramy,zabezpieczenie termiczne w uzwojeniu napędu,sterowanie automatyczne ze zintegrowanym przełącznikiemprzyciskowym góra - stop - dół,wbudowana funkcja automatycznego zamykania,cyfrowy wyświetlacz do ustawiania dostępnych funkcji,licznik cykli pracy,napęd w wersji IP 54 oraz IP 65,napęd w wersji ED 60% oraz ED 100%.

Elektromat SE Automatik S + centrala sterująca TS -981

wyłącznik krańcowy elektroniczny dostępny z poziomu centrali,zasilanie 3x400 [V],centrala sterująca TS-981: (z podtrzymaniem impulsu),czujniki krawędziowej listwy bezpieczeństwa,możliwość rozbudowy oraz

możliwość sterowania sygnalizacją świetlną,

góra - stop - dół

możliwość sterowania ruchemwahadłowym pojazdów za pomocą sygnalizatorów świetlnych,

samohamowna przekładnia redukująca prędkość z obudowąz aluminiowego odlewu ciśnieniowego,przekładnia łańcuchowa napędu do awaryjnego otwierania,z łańcuchem o długości dostosowanej do typu prowadzenia bramy,zabezpieczenie termiczne w uzwojeniu napędu,sterowanie automatyczne ze zintegrowanym przełącznikiemprzyciskowym góra - stop - dół,wbudowana funkcja automatycznego zamykania,cyfrowy wyświetlacz do ustawiania dostępnych funkcji,licznik cykli pracy,możliwość sterowania poprzez instalację oddymiającą,funkcja śluzy,napęd w wersji IP 54 oraz IP 65,napęd w wersji ED 60% oraz ED 100%.

Page 38: Wiśniowski-bramy przemyslowe

BRAMY PRZEMYSŁOWE – AUTOMATYKA

38

Nadajnik czterokanałowy

Nadajnik dwukanałowy

Fotokomórki

Jeżeli w świetle przejazdu pojawi się przeszkoda,następuje przerwanie strumienia podczerwieni,brama zatrzymuje się i powraca do pozycjiotwartej.

Współpracuje z odbiornikiem radiowym i umożli-wia sterowanie napędem drogą radiową.Przy pomocy jednego pilota można otworzyć,aż cztery różne bramy (nadajnik czterokanałowy).

Nadajnik

Umożliwia wygodne sterowanie bramą zapomocą nadajnika (pilota).

– 62 nadajniki– 18 nadajników– 4000 nadajników

el3Qel20Qel4000

Odbiornik radiowy

Przekładnia łańcuchowado awaryjnego otwierania

Umożliwia otwarcie bramy w przypadku brakuzasilania głównego.

wyłącznik krańcowy mechaniczny dostępny z poziomu napęduzasilanie 1x230 [V],centrala sterująca T-810: góra - stop - dół (z podtrzymaniemimpulsu),czujniki krawędziowej listwy bezpieczeństwa,możliwość rozbudowy,samohamowna przekładnia redukująca prędkośćz obudową z PCV,przekładnia łańcuchowa napędu do awaryjnego otwierania,z łańcuchem o długości dostosowanej do typu prowadzeniabramy,zabezpieczenie termiczne w uzwojeniu napędu,sterowanie automatyczne oraz centrala sterująca:góra - stop - dół,wbudowana funkcja automatycznego zamykania,test urządzenia zabezp. przed każdym uruchomieniem,napęd w wersji IP 54.

wyłącznik krańcowy mechaniczny dostępny z poziomu napędu,zasilanie 1x230 [V],przełącznik trójfunkcyjny: góra - (z podtrzymaniem impulsu) - stop- dół (bez podtrzymania impulsu),brak możliwości rozbudowy,samohamowna przekładnia redukująca prędkość z obudowąz PCV,przekładnia łańcuchowa napędu do awaryjnego otwierania,z łańcuchem o długości dostosowanej do typu prowadzeniabramy,zabezpieczenie termiczne w uzwojeniu napędu,przełącznik trójfunkcyjny: góra - stop - dół,napęd w wersji IP 54.

Elektromat SE Totmann 230

Elektromat SE Automatik 230

Elektromat SE Automatik DU + centrala sterująca TS -970

wyłącznik krańcowy elektroniczny dostępny z poziomu centrali,zasilanie 3x400 [V],centrala sterująca TS-970 lub TS-981:

(z podtrzymaniem impulsu),czujniki krawędziowej listwy bezpieczeństwa,

możliwość rozbudowy,

góra - stop - dół

regulacja prędkości obrotowej otwierania i zamykania,łagodny start i zatrzymanie,automatyczne dostosowanie momentu przyspieszeniai hamowania,

samohamowna przekładnia redukująca prędkość z obudowąz aluminiowego odlewu ciśnieniowego,przekładnia łańcuchowa napędu do awaryjnego otwierania, z łań-cuchem o długości dostosowanej do typu prowadzenia bramy,zabezpieczenie termiczne w uzwojeniu napędu,sterowanie automatyczne ze zintegrowanym przełącznikiemprzyciskowym góra - stop - dół,wbudowana funkcja automatycznego zamykania,cyfrowy wyświetlacz do ustawiania dostępnych funkcji,licznik cykli pracy,napęd w wersji IP 54 oraz IP 65.

NAPĘD O ZWIĘKSZONEJ PRĘDKOŚCIOTWIERANIA DO OBIEKTÓW

np.: POLICJI, STRAŻY POŻARNEJ

Page 39: Wiśniowski-bramy przemyslowe

39

Elektromat SI Totmann + centrala sterująca WS-900

Umożliwia natychmiastowe zatrzymanie bramyw sytuacji awaryjnej.

Wyłącznik bezpieczeństwa

Dzięki stacyjce na kluczyk możemy zablokowaćprzyciski sterujące bramą.

Stacyjka na kluczyk

wyłącznik krańcowy mechaniczny dostępny z poziomu napędu,zasilanie 3x400 [V],przełącznik trójfunkcyjny: góra - (z podtrzymaniem impulsu)- stop - dół (bez podtrzymania impulsu),centrala sterująca WS-900,brak możliwości rozbudowy,samohamowna przekładnia redukująca prędkość z obudowąz aluminiowego odlewu ciśnieniowego,przekładnia z urządzeniem chwytającym oraz z hamulcemelektromagnetycznym,obudowa napędu wykonana jest z aluminiowego odlewuciśnieniowego,korba do awaryjnego otwierania w przypadku zaniku energiielektrycznej,zabezpieczenie termiczne w uzwojeniu napędu,sterowanie stycznikowe przełącznikiem trójfunkcyjnym:góra - stop - dół,napęd w wersji IP 54 oraz IP 65.

Umożliwia sterowanie bramą za pomocą przycisków.

Uniwersalny przełącznik trójfunkcyjny

Umożliwia sekwencyjne sterowanie bramąbez użycia nadajnika.

Wyłącznik pociągowy

Totmann

Automatik

Totmann

Automatik

Elektromat SE Automatik wersji ER + centrala sterująca TS -970

wyłącznik krańcowy elektroniczny dostępny z poziomu centrali,zasilanie 3x400 [V],centrala sterująca TS-970: góra - stop - dół (z podtrzymaniemimpulsu),czujniki krawędziowej listwy bezpieczeństwa,możliwość rozbudowy,samohamowna przekładnia redukująca prędkość z obudowąz aluminiowego odlewu ciśnieniowego,zabezpieczenie termiczne w uzwojeniu napędu,sterowanie automatyczne ze zintegrowanym przełącznikiemprzyciskowym góra - stop - dół,wbudowana funkcja automatycznego zamykania,cyfrowy wyświetlacz do ustawiania dostępnych funkcji,licznik cykli pracy,napęd w wersji IP 54 oraz IP 65,napęd w wersji ED 60% oraz ED 100%.

SZYBKIE ROZBLOKOWANIEW PRZYPADKU ZANIKU

ZASILANIA

Elektromat SI Automatik + centrala sterująca TS -961

wyłącznik krańcowy mechaniczny dostępny z poziomu napędu,zasilanie 3x400 [V],centrala sterująca TS-961: góra - stop - dół (z podtrzymaniemimpulsu),czujniki krawędziowej listwy bezpieczeństwa,możliwość rozbudowy,samohamowna przekładnia redukująca prędkość z obudowąz aluminiowego odlewu ciśnieniowego,przekładnia z urządzeniem chwytającym oraz z hamulcemelektromagnetycznym,obudowa napędu wykonana jest z aluminiowego odlewuciśnieniowego,korba do awaryjnego otwierania w przypadku zaniku energiielektrycznej,zabezpieczenie termiczne w uzwojeniu napędu,sterowanie automatyczne ze zintegrowanym przełącznikiemprzyciskowym góra - stop - dół,wbudowana funkcja automatycznego zamykania,cyfrowy wyświetlacz do ustawiania dostępnych funkcji,licznik cykli pracy,napęd w wersji IP 54 oraz IP 65,napęd w wersji ED 60% oraz ED 100%.

Page 40: Wiśniowski-bramy przemyslowe

40

GALERIA – BRAMY SEGMENTOWE

Page 41: Wiśniowski-bramy przemyslowe

41

Page 42: Wiśniowski-bramy przemyslowe

42

GALERIA – BRAMY SEGMENTOWE

Page 43: Wiśniowski-bramy przemyslowe

43

Page 44: Wiśniowski-bramy przemyslowe

44

GALERIA – BRAMY ROLETOWE

Page 45: Wiśniowski-bramy przemyslowe

45

GALERIA – BRAMY PODWIESZANE PRZESUWNE

Page 46: Wiśniowski-bramy przemyslowe

STANOWISKA PRZEŁADUNKOWEWIŚNIOWSKI to kompleksowe rozwiązaniaw logistyce. Zapewniają zwiększenie bezpie-czeństwa przeładunku, oszczędność czasu,poprawę warunków pracy oraz zabezpiecze-nie miejsca przeładunku przed działaniemwarunków atmosferycznych.Oferujemy pełny zestaw elementów komplet-nego stanowiska przeładunkowego w postaci:

ramp przeładunkowych,śluz uszczelniających,kołnierzy uszczelniających,bram segmentowych,wyposażenia dodatkowego (naprowadza-cze kół, odbojniki, słupki ochronne).

-----

BRAMY PRZEMYSŁOWEFirma WIŚNIOWSKI oferuje bogaty wybórbram zarówno stalowych jak i aluminiowych:segmentowych, roletowych i podwieszanychprzesuwnych. Wszystkie systemy bramoweWIŚNIOWSKI zapewniają pełne bezpie-czeństwo w każdej fazie otwierania i za-mykania, niezależnie od sposobu otwierania:ręcznego czy automatycznego. Solidnakonstrukcja utrudnia dostęp do naszegomienia. Są tak zaprojektowane, by ich pracanie kolidowała z ruchem wewnątrz obiektuprzemysłowego, a jej obsługa była wygodnai sprawna w każdej sytuacji.

OGRODZENIA PRZEMYSŁOWEOgrodzenia przemysłowe WIŚNIOWSKI tomaksymalna funkcjonalność i bezpieczeństwoprzy zachowaniu spójności estetycznejwszystkich elementów ogrodzenia. Dziękimodułowej budowie wszystkie elementyogrodzenia można dowolnie komponowaći zestawiać, dostosowując je do wymagańobiektu i ukształtowania terenu.W skład systemu wchodzą:

bramy przesuwne,bramy dwuskrzydłowe,furtki,panele kratowe,słupy oraz akcesoria montażowe.

-----

46

WIŚNIOWSKI to produkty najwyższej klasy wytworzone w jednej z najbardziej nowoczesnych fabryk w Europie Środkowej. Nasza oferta obejmuje m.in.

kompleksowe systemy zamknięć obiektów przemysłowych – od ogrodzeń, poprzez różne typy bram, aż po drzwi i okna aluminiowe oraz stalowe, w różnych klasach

przeciwpożarowych oraz antywłamaniowych.

KOMPLETNA OFERTA DO OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

1 2 3

2

3

4

6

Page 47: Wiśniowski-bramy przemyslowe

STOLARKA ALUMINIOWASpecjalne systemy aluminiowe pozwalają natworzenie produktów o wysokiej odpornościna wilgoć, działanie promieni UV oraz zwię-kszonej odporności na zarysowania. Nowo-czesne rozwiązania konstrukcyjne umożliwiajądopasowanie stolarki do nawet najbardziejnietypowych projektów.Nasze produkty to:

drzwi aluminiowe wewnętrzne i zewnętrzne,- drzwi aluminiowe przesuwane ręcznie,

drzwi aluminiowe automatyczne,drzwi aluminiowe wahadłowe,drzwi aluminiowe antywłamaniowe,drzwi aluminiowe panelowe,drzwi aluminiowe dymoszczelne,okna, ścianki i fasady aluminiowe.

-

------

STOLARKA PRZECIWPOŻAROWADrzwi, okna i ścianki ppoż. WIŚNIOWSKI za-pewniają maksymalne bezpieczeństwo i trwa-łość w ekstremalnych warunkach. Mogą byćwykonane w klasie odporności ogniowej: EI 30i EI 60 z zachowaniem klasy dymoszczelnościS 30 i S 60.Oferujemy:

drzwi aluminiowe profilowe ppoż.,okna stałe i ścianki profilowe ppoż.,drzwi stalowe profilowe ppoż.,okna stałe i ścianki profilowe ppoż.,drzwi stalowe ppoż.,drzwi aluminiowe i stalowe profilowedymoszczelne ppoż.,drzwi stalowe dymoszczelne ppoż.,fasady i świetliki ppoż.

------

--

STOLARKA STALOWAWIŚNIOWSKI charakteryzuje się wysokąwytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne,dzięki sztywnej konstrukcji i połączeniom wyko-nanym metodą spawania. Nawet najbardziejintensywna eksploatacja nie spowoduje ichszybkiego zużycia lub zniszczenia.Oferujemy szereg produktów:

drzwi stalowe profilowe,drzwi stalowe dymoszczelne,drzwi stalowe bezklasowe,drzwi staloweantywłamaniowe,okna stałe i ścianki stalowe profilowe.

-----

47

1

4 5 6

2

5

Page 48: Wiśniowski-bramy przemyslowe

NIP: 734-000-83-23 Regon: 490017080 Wpis do EDzG Wójt Gminy Chełmiec 279� � Wydanie 02/02.11/PL

FIRMA

Firma jest największym producentem bram garażowych

i przemysłowych oraz systemów ogrodzeniowych w Europie Centralnej.

Jesteśmy firmą prywatną, w całości opartą na polskim kapitale.

Zatrudniamy obecnie ponad 1000 osób.

Od kilku lat pracujemy w oparciu o System Zarządzania Jakością

potwierdzony certyfikatem ISO 9001:2008. Wszystkie wyroby spełniają

wymagane normy jakości i bezpieczeństwa. Produkcja prowadzona jest

ze szczególną troską o środowisko naturalne.

Sieć Punktów Sprzedaży zlokalizowanych na terenie całego kraju oraz

poza jego granicami, zapewnia szybką realizację zamówień i fachowe

doradztwo wspierane przez Przedstawicieli Handlowych naszej firmy.

Swoją ofertę kierujemy do odbiorców indywidualnych, jak również

do firm i instytucji.

Kupując produkty WIŚNIOWSKI masz pewność, że zainwestowałeś

w dobrą polską markę.

WIŚNIOWSKI Naszą dewizą jest . Wytwarzanie wyrobów

na światowym poziomie wymaga stosowania innowacyjnych techno-

logii: automatyzacja produkcji zapewnia powtarzalność i dokładność;

efektywne procesy gwarantują utrzymanie konkurencyjnej ceny; najlep-

sze surowce składają się na najlepszy wyrób.

We własnym biurze konstrukcyjnym i wydziałach pomocniczych po-

wstaje większość elementów i podzespołów. Dzięki temu zachowujemy

pełną kontrolę nad produktem.

jakość bez kompromisów

TECHNOLOGIE

Bramy przemysłowe

Ogrodzenia przemysłowe

Ogrodzenia posesyjne

segmentowe, roletowe, podwieszane przesuwne, automatyka

bramy przesuwne i dwuskrzydłowe, furtki, segmenty, słupy, ogrodzeniapanelowe kratowe, automatyka

bramy przesuwne i dwuskrzydłowe, furtki, segmenty, słupy, automatyka

OfertaWIŚNIOWSKI

Bramy garażowe segmentowe, roletowe, uchylne, rozwierne, automatyka

Stolarka aluminiowadrzwi, okna, ścianki i fasady aluminiowe, drzwi automatyczne, drzwi,ścianki i fasady aluminiowe ppoż.

Stolarka stalowadrzwi i ścianki stalowe profilowe, drzwi i ścianki staloweprofilowe ppoż., drzwi stalowe owe ppoż. i bez odpornościogniowej

Produkty zaprezentowane w materiale zdjęciowym niejednokrotnie posiadają wyposażenie specjalne i nie zawsze są zgodne z wykonaniem standardowym Folder nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Producent zastrzega sobieprawo do dokonywania zmian UWAGA: Kolory zaprezentowane w folderze należy traktować wyłącznie poglądowo Wszelkie prawa zastrzeżone Powielanie i wykorzystywanie, również częściowe, tylko za zgodą Firmy WIŚNIOWSKI.

� �

� � �

Firma WIŚNIOWSKI

PL / 33-311 Wielogłowy 153Tel.Fax

www.wisniowski.pl

+48 18 44 77 111+48 18 44 77 110

N 49 40' 10"= o

E 20 41' 12"= o