Top Banner

Click here to load reader

WE Fashion en GTST: van fictie naar werkelijkheid

Feb 08, 2017

ReportDownload

Marketing

 • e e n b r a n d e d c o n t e n t c a s e

  va n d e t o e k o m s t !

 • M Y M A R K E T I N G J O U R N E Y B E F O R E W E FA S H I O N

  http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr6-LlpO3RAhWJ0RoKHWTlAywQjRwIBw&url=http://lawinspiring.com/2016/02/23/zero-plus-zero-adds-up-to-trademark-battle/&psig=AFQjCNHsXS764SgrHo9U3TW1rxL8nvVqZQ&ust=1485983142783307http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjr6-LlpO3RAhWJ0RoKHWTlAywQjRwIBw&url=http://lawinspiring.com/2016/02/23/zero-plus-zero-adds-up-to-trademark-battle/&psig=AFQjCNHsXS764SgrHo9U3TW1rxL8nvVqZQ&ust=1485983142783307http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi48su_pe3RAhWGfhoKHe6AC9QQjRwIBw&url=http://www.travelandleisure.com/articles/disney-world-travel-tips&psig=AFQjCNE312fHIpo1mhHil_4Dh9Tu98QWFw&ust=1485983327013366http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi48su_pe3RAhWGfhoKHe6AC9QQjRwIBw&url=http://www.travelandleisure.com/articles/disney-world-travel-tips&psig=AFQjCNE312fHIpo1mhHil_4Dh9Tu98QWFw&ust=1485983327013366http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTyrKepu3RAhVCPxoKHT1YAXcQjRwIBw&url=http://www.anp-archief.nl/page/191251/nl&psig=AFQjCNFN7WDiSm0NFUI6UlP2MwPz2wcVXg&ust=1485983506374409http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjTyrKepu3RAhVCPxoKHT1YAXcQjRwIBw&url=http://www.anp-archief.nl/page/191251/nl&psig=AFQjCNFN7WDiSm0NFUI6UlP2MwPz2wcVXg&ust=1485983506374409http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVrcLdpu3RAhWKVhoKHXQqDnUQjRwIBw&url=http://www.acquisitionsdaily.com/2015/11/02/ge-money-bank-in-france-attracts-bids/&psig=AFQjCNG_Kdf3nylKxuZ3WLU9mnw8Rk4Peg&ust=1485983661946990http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVrcLdpu3RAhWKVhoKHXQqDnUQjRwIBw&url=http://www.acquisitionsdaily.com/2015/11/02/ge-money-bank-in-france-attracts-bids/&psig=AFQjCNG_Kdf3nylKxuZ3WLU9mnw8Rk4Peg&ust=1485983661946990https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-uP-bp-3RAhXFfRoKHaZ6AuIQjRwIBw&url=https://twitter.com/cigokroon&psig=AFQjCNHwW_-kxOJl_qBT-3BElGv0wNZD6Q&ust=1485983791134330https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-uP-bp-3RAhXFfRoKHaZ6AuIQjRwIBw&url=https://twitter.com/cigokroon&psig=AFQjCNHwW_-kxOJl_qBT-3BElGv0wNZD6Q&ust=1485983791134330

 • B r a n d M A N I F E S T

  G R E AT T H I N G S H A P P E N W H E N W E G E T T O G e t h e R

 • W E L O V E B r a n d e d C O N T E N T

 • + + =

  C O - C R E AT I E C O N C E P T & U I T V O E R I N G

 • Veroveren harten van de doelgroep:

  vrouwen 20 49 jaar

  Verhogen merkbekendheid WE Women

  Benvloeden instrumentele en emotionele

  merkwaarden

  Secundaire KPI: act iveren bezoek aan

  winkels en webshop WE Fashion

  D O E L S T E L L I N G E N G T S T PA R T N E R S H I P

 • S a m e n vat t i n g

  v e r h a a l l i j n

  ( V i d e o )

 • Sympath iek, puur en echt

  Posi t ie f en zel fver t rouwen

  Energiek en vr iendel i jk

  Ondernemersgeest

  Vrouwel i jk

  St i j lbewust

  No-nonsens

  P E R F E C T E M AT C H

  B R A N D P E R S O N A L I T I E S

 • T i j d l i j n

  1 3 o k t o b e r 3 1 d e c e m b e r

  september oktober november december

  GTST SERIE | Verhaallijn Ninas atelier

  App | Ninas geheime vriendschap met Noud

  App | mix & Match

  In Program | 9x

  Store | Winkelvloeractivatie / POS

  Social | GTST FB / Instagram

  Spot | Idents RTL 4

  Start Branding WE(WE wordt opdrachtgever Nina)

  Lancering Collectie

  Fashionshow

  Tv | Brandpromo

  Outdoor | Billboardcampagne

 • i d e n t & b r a n d p r o m o

  ( V i d e o )

 • T e a s e r c a m pa g n e

 • TV

  APP

  SOCIAL

  YOUTUBE

  MAGAZINES

  OUTDOOR

  3 6 0 m i d d e l e n m i x

 • r

  Zenderaandeel

  in doelgroep

  vrouw 20-34 jaar:

  32,4%

  Fashion show

  meer dan

  2,1 miljoen keer

  bekeken

  1 6 n o v e m b e r : d - d ay

  Fa s h i o n s h o w u i t z e n d i n g e n s ta r t v e r k o o p c o l l e c t i e

  Op avond van

  uitzending

  75.000 bezoekers

  tegelijk op

  wefashion.com

  Traffic boost

  WE query dagen

  na uitzending

 • Rt l b o u l e va r d

  1 6 n o v e m b e r

 • W E x N i n a e xc l u s i v e pa r t y c o l l e c t i o n

  T o p 1 0 i t e m s

 • R e c o r d d a g o m z e t

 • Magazine inserts

  vanaf 16 november

  Pa i d m e d i a : o u t d o o r & p r i n t

  Outdoor campagne

  vanaf 21 november

  Telegraaf Vrouw

  26 november

 • G e I n t e g r e e r d e s o c i a l p o s t s

 • e a r n e d m e d i a : o k t o b e r - J a n u a r i

 • S p r e a d i n v o l ks k r a n t

  2 1 d e c e m b e r

 • P e r s o o n l i j k e b e t r o k k e n h e i d

  M a r ly v d v e l d e n e n c a m e o s A n o u k e n A n n i c

 • Oct16 Nov16 Dec16

  ...is cool 30% 33% 35%

  ...is trendy 48% 53% 58%

  ...is sympathetic 42% 44% 48%

  ...has its own style 39% 38% 39%

  ...appeals to me personally 34% 36% 41%

  ...has modern collection 52% 57% 61%

  ...has stylish clothing 54% 55% 59%

  ...has good quality 63% 60% 62%

  S p o t o n s t i j g i n g m e r k wa a r d e n

  V r o u w e n 2 0 4 9 j a a rStijging

  spontane merk

  bekendheid

  index 179

  Toename

  koopintentie

  index 119

 • GTST-k i jkers zeer

  enthousiast

  (winkel en onl ine)

  Campagne en col lect ie

  dragen b i j aan f r isse

  modieuze merkbelev ing

  Verhoging considerat ion

  level WE onder GTST-

  ki jkers

  K wa l i tat i e f o n d e r z o e k w i n k e lv l o e r

 • Bron: SAMR

  Q u o t e s va n a f d e w i n k e lv l o e r

  "Ik volg GTST heel

  actief. Ik zag de

  reclame, Nina droeg

  een geel jurkje. Toen

  ben ik direct gaan

  kijken en heb

  ik het gekocht."

  Dit is

  extravaganter

  en feestelijker

  dan ik van WE

  gewend ben."

  Direct in het zicht

  bij binnenkomst,

  mooi!

  "Er wordt wat

  elegantie aan WE

  toegevoegd.

  Nina is sterk en

  vastberaden. Ook

  stijlvol, ze kleedt zich

  goed."

 • I n t e r n a l e n g a g e m e n t i s k e y

 • Co-creatie op basis van gelijkwaardigheid

  Out of the box denken

  Kracht van ervaren, klein en betrokken team

  Can-do en go for the extra mile mentaliteit

  Alles doordenken en streven naar perfectie

  B e l a n g r i j ks t e s u c c e s fa c t o r e n

 • Risicos durven nemen en snelheid houden

  Wekelijkse face-to-face projectteam meetings

  Goede communicatie en decision-making naar achterban

  Openheid en transparantie gedurende gehele traject

  B e l a n g r i j ks t e s u c c e s fa c t o r e n ( 2 )