Top Banner
СТИЛУС | STYLUS Автор: Габриел Ат. Атанасов Ръководител: инж. Ангел Ст. Ангелов СОУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен
5

STYLUS / СТИЛУС

Aug 03, 2015

Download

Technology

Gabriel_At
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: STYLUS / СТИЛУС

СТИЛУС | STYLUS

Автор: Габриел Ат. Атанасов

Ръководител: инж. Ангел Ст. Ангелов

СОУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен

Page 2: STYLUS / СТИЛУС

РезюмеStylus представлява приложение което може да се използва както с интерактивна дъска така и desktop режим. Приложението е предназначено за всички въз-растови групи.

Page 3: STYLUS / СТИЛУС

С помощта на интерактивната дъска може да се: моделират и изследват концепции, да се обозначават и класифицират идеи, да се синтезира информация и др. В този смисъл целта на интернет приложението за интерактивна дъска „Стилус“ е да има положителен ефект върху преподаването и ученето.

Цел на проекта

Page 4: STYLUS / СТИЛУС

Използвани технологии

Adobe Photoshop – създаването на дизайн и обработка на графични обекти.

Adobe Flash – създаване на самия проекта.

Microsoft Word – сортиране и редактиране на събраната информация, както и за информация към допълнителната такава в проекта.

Microsoft PowerPoint – предаване на интерактивност на елементи от системата.

Page 5: STYLUS / СТИЛУС

ActionScript & XML – създаване на приложението.

HTML & CSS – създаване на сайта.

PHP – комуникация между проекта и сайта.

JavaScript – интерактивността в сайта.

MySQL – създаване на база данни.

Използвани технологии