Top Banner
НАРОДНА ТРАДИЦИЈА НАРОДНА ТРАДИЦИЈА 2.РАЗРЕД 2.РАЗРЕД Наставна јединица Наставна јединица - Становање у далекој - Становање у далекој прошлости прошлости Презентацију припремила Презентацију припремила Сузана Димитријевић-наставник разреде наставе Сузана Димитријевић-наставник разреде наставе ОШ,,Драгиша Луковић -Шпанац”, Крагујевац ОШ,,Драгиша Луковић -Шпанац”, Крагујевац 2013.год. 2013.год.
60

Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević

Jan 07, 2017

Download

Education

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević

НАРОДНА ТРАДИЦИЈАНАРОДНА ТРАДИЦИЈА2.РАЗРЕД2.РАЗРЕД

Наставна јединицаНаставна јединица - Становање у далекој - Становање у далекој прошлости прошлости

Презентацију припремила Презентацију припремила Сузана Димитријевић-наставник разреде наставеСузана Димитријевић-наставник разреде наставе

ОШ,,Драгиша Луковић -Шпанац”, Крагујевац ОШ,,Драгиша Луковић -Шпанац”, Крагујевац 2013.год.2013.год.

Page 2: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević

Здраво другари, лафови

Здраво другари, лафови

стари!стари!

Упознајте какав је некада

Упознајте какав је некада

давно био овај наш свет и

давно био овај наш свет и

употребне ствари.

употребне ствари.

Откријте како су живели и

Откријте како су живели и

шта су радили наши преци.

шта су радили наши преци.

То запамти, па свима реци

То запамти, па свима реци

да си поносан на своје ново

да си поносан на своје ново

сазнање и да ћеш кроз

сазнање и да ћеш кроз

живот ценити људски рад и

живот ценити људски рад и

човеково постојање.

човеково постојање.

Page 3: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević
Page 4: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević
Page 5: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević
Page 6: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević

А А сада кренимо у авантуру и сазнајмо што сада кренимо у авантуру и сазнајмо што више из прича о нечему давно, давно више из прича о нечему давно, давно заборављеном-о томе како се некада заборављеном-о томе како се некада

живеложивело

Page 7: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević
Page 8: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević
Page 9: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević

Ја не памтим то време, али могу

Ја не памтим то време, али могу

да замислим ко то зна.

да замислим ко то зна.У томе ће ми помоћи једна дивна

У томе ће ми помоћи једна дивна

породицапородица

Page 10: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević

Ко од вас зна, тачан одговор нек да-Ко од вас зна, тачан одговор нек да- како се зове ова чудно обучена како се зове ова чудно обучена породица ?породица ?

Page 11: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević

Породица Кременко позната и као Породица Кременко позната и као Кременкови али и Каменкови, је Кременкови али и Каменкови, је америчка америчка цртана цртана телевизијска телевизијска

серијасерија..Радња је смештена у Радња је смештена у град град

Каменград Каменград ( зван ( зван је и је и Бедрок)Бедрок) и дешава се и дешава се у ери у ери

каменог добакаменог доба..

* к* камено добаамено доба означава означава најстарије раздобљенајстарије раздобље праисторијепраисторије

Page 12: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević

Породицу Кременко упознајте сад и Породицу Кременко упознајте сад и замислите како су људи живели тад, замислите како су људи живели тад,

пре вашег рођења и ваших дека и пре вашег рођења и ваших дека и бака, бака,

чукун деда и чукун бака,чукун деда и чукун бака,ннаврндедааврндеда и н и наврнбабааврнбаба,,

једном речју пре ваших пра, пра, једном речју пре ваших пра, пра, пра предакапра предака

Page 13: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević

А сад упознајте јунаке наше од којих се А сад упознајте јунаке наше од којих се многе животиње плашемноге животиње плаше

Page 14: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević

Разговарајмо.......Разговарајмо....... Који разлог је нагнао првобитне људе да Који разлог је нагнао првобитне људе да

се што више крећу у природи? се што више крећу у природи? ((потрага за храномпотрага за храном). ). Коју храну су они налазили у природи?Коју храну су они налазили у природи? ((корење и семенке трава, птичија јаја, мед корење и семенке трава, птичија јаја, мед

дивљих пчела, плодове биљака, уловљене дивљих пчела, плодове биљака, уловљене животиње...)животиње...)

Тамо где је било довољно хране није увек Тамо где је било довољно хране није увек било склоништа. Шта су због тога људи било склоништа. Шта су због тога људи морали да раде? морали да раде?

((да сами праве своја склоништада сами праве своја склоништа).).

Page 15: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević

ПЕЋИНЕПЕЋИНЕПећина представља подземну

просторију у Земљиној кори, насталу природним процесима

Page 16: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević
Page 17: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević
Page 18: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević
Page 19: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević
Page 20: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević
Page 21: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević

ЗЕМУНИЦЕЗЕМУНИЦЕВременом су људи напуштали Временом су људи напуштали

пећине удаљавајући се од њих у пећине удаљавајући се од њих у потрази за храном.Тражили су потрази за храном.Тражили су ново склониште.Склоништа су ново склониште.Склоништа су налазили у укопаним јамаманалазили у укопаним јамама( рупама у земљи).Те јаме су ( рупама у земљи).Те јаме су покривали грањем, лишћем и покривали грањем, лишћем и

травом.Биле су ниске, али травом.Биле су ниске, али довољне да се у њима довољне да се у њима

преспава.Такве јаме зову се преспава.Такве јаме зову се ЗЕМУНИЦЕЗЕМУНИЦЕ..

Page 22: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević
Page 23: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević
Page 24: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević
Page 25: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević

КолибаКолиба

Page 26: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević

Још и данас неки људи Још и данас неки људи живе у колибама, живе у колибама, обично у планинским обично у планинским пределима.пределима.Неки од њих читавог лета Неки од њих читавог лета дане проводе дане проводе на пашњацима чувајући на пашњацима чувајући стада оваца, стада оваца, а ноћу спавају у колибама а ноћу спавају у колибама (катунима или бачијама).(катунима или бачијама).

Page 27: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević

Живот поред воде омогућаваоЖивот поред воде омогућаваоје људима да се бавеје људима да се баве риболовом. риболовом. Почели су да праве куће надПочели су да праве куће над водом водом – сојенице– сојенице

Page 28: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević

СојеницаСојеница

Page 29: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević

Разговарајмо .....Разговарајмо .....

Како су људи правили сојенице? (Побијали су дрвене стубове у воду, преко њих су

правили равну површину од балвана, а на њој су од дрвета и прућа правили куће.)

Која средства су људи правили за пловидбу по води? (балван, чун...)

Од чега су правили мреже и кошеве за хватање рибе?

(од прућа)

Које су предности живота у сојеницама? (бављење риболовом, заштита од дивљих животиња

и од напада других племена)

Page 30: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević
Page 31: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević
Page 32: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević
Page 33: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević
Page 34: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević
Page 35: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević
Page 36: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević

То ,вероватно, знате То ,вероватно, знате сви ви.сви ви.

Page 37: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević
Page 38: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević
Page 39: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević
Page 40: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević
Page 41: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević
Page 42: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević
Page 43: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević
Page 44: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević
Page 45: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević
Page 46: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević
Page 47: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević

Куће ТАЛПАРЕ градили су од дрвених талпи- дасака.Кров је био од сламе, трске, прућа или дасака.

Page 48: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević

Касније су прављене куће ЧАТМАРЕ.Оне су прављене тако што се око

дрвених дебелих стубова оплитало пруће, које је лепљено блатом.Споља и

изнутра су кречене кречом, а покриване су ћерамидом.Под је био од утабане,

збијене земље.

Page 49: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević

За време Турака народ је градио куће ПЛЕТАРЕ. Оне су биле

скромне и без икаквих вредности.У случају напада Турака могле су се

брзо и лако напустити.

Page 50: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević

А сада, другари, питања А сада, другари, питања за васза вас

Page 51: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević

1) Реши ребус:1) Реши ребус:

Page 52: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević
Page 53: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević

2) Повежи кућицу са 2) Повежи кућицу са одговарајућим називом:одговарајућим називом:

Page 54: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević
Page 55: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević

3) Ако правилно решиш укрштеницу 3) Ако правилно решиш укрштеницу , добићеш назив објекта у ком су , добићеш назив објекта у ком су

живели наши владари....живели наши владари....

Page 56: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević
Page 57: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević

4) 4) Слова су се измешала која Слова су се измешала која крију називе кућа.Правилно крију називе кућа.Правилно

поређајпоређај слова и прочитај њихове слова и прочитај њихове називе.називе.

р е п а л а т - ____________р е п а л а т - ____________

м а р е ч а т - ____________м а р е ч а т - ____________

т а р е п л е- ____________ т а р е п л е- ____________

Page 58: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević

р е п а л а т - р е п а л а т - талпаре

м а р е ч а т – м а р е ч а т – чатмаречатмаре

т а р е п л е- т а р е п л е- плетареплетаре

Page 59: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević

5) 5) У којим људским стаништима су У којим људским стаништима су настала прва уметничка дела ?настала прва уметничка дела ?( заокружи слово поред тачног ( заокружи слово поред тачног

одговора).одговора).

Page 60: Stanovanje u dalekoj prošlosti - Suzana Dimitrijević