Top Banner

Click here to load reader

Specjalność: Nowoczesny marketing - wneiz.umk. -.pdf · PDF fileNowoczesny marketing: Co nas wyróżnia? Kształtowanie umiejętności komunikacyjnych studentów...

Feb 28, 2019

ReportDownload

Documents

hakiet

Specjalno: Nowoczesny marketing

Specjalno: Nowoczesny marketing

Zajcia na specjalnoci prowadz pracownicy Katedry Zachowa Organizacyjnych i Marketingu

Kierownik

Katedry: prof. Aldona

Gliska-Newe

Dr hab. Justyna apiskaDr Iwona Escher

Dr Joanna PetrykowskaDr Dawid Szostek

Mgr Pawe Brzustewicz

Specjalno: Nowoczesny marketing

Naszym celem jest przekazanie studentom specjalistycznejwiedzy z zakresu marketingu.

J a k i j e s t c e l k s z t a c e n i a n a

s p e c j a l n o c i ?

C o p o t r a f i

s t u d e n t p o

u k o c z e n i u

s p e c j a l n o c i ?

Potrafi praktycznie wykorzysta zdobyt wiedz marketingow. Ma umiejtno projektowania i realizacji szerokiej gamy dziaa marketingowych.

Nowoczesny marketing: Co nas wyrnia?

Warsztatowa forma wikszoci zaj

Duy nacisk na czenie wiedzy teoretycznej z praktyk studentw

Nowoczesny marketing: Co nas wyrnia?

Liczne przykady z praktyki towarzyszce omawianym treciom

Rozwizywanie realnych problemw (realizowanie projektw we wsppracy / na zlecenie przedsibiorstw, liczne studia przypadkw)

Nowoczesny marketing: Co nas wyrnia?

Ksztatowanie umiejtnoci komunikacyjnych studentw

Wsuchiwanie si w potrzeby studentw

Docenianie pomyswstudentw i proponowanych przez nich rozwiza

Nowoczesny marketing: Co nas wyrnia?

Sympatyczna i yczliwa

kadra wykadowcw o ukoczeniu studiw na module

Nowoczesny marketing: Co nas wyrnia?

Pozytywne relacje w grupie studenckiej o ukoczeniu studiw na module

Nowoczesny marketing: Co nas wyrnia?

Pozytywne relacje nauczyciel student

Program ksztacenia na specjalnoci

Jak przyszo na prawdziwych marketingowcw, obserwujemy zmiany, jakie zachodz w praktyce biznesowej i w teorii marketingu oraz

wsuchujemy si w potrzeby naszych klientw (studentw).

Na tej podstawie stale aktualizujemy treci zaj i wprowadzamy nowe formy dydaktyczne.

Program ksztacenia na specjalnoci

Nazwa przedmiotuForma

zaliczenia

Razem godzinWykad wiczenia

Projektowanie kreacji marketingowych NOWO! Z 15 30

Nowoczesne koncepcje zarzdzania

marketingowegoE 15 30

Badania marketingowe w praktyce E 30 30

Program SPSS w badaniach marketingowych Z 0 30

Marketing zrwnowaony E 15 30

Planowanie marketingowe we wspczesnej firmie E 15 15

Handel elektroniczny Z 15 15

Negocjacje w otoczeniu wielokulturowym E 15 30

Nowe media w marketingu NOWO! Z 15 30

Marketing midzynarodowy E 15 15

Program ksztacenia na specjalnoci

Stawiamy na konwersacyjn form zaj, ktra pozwala na przeamywanie barier i ksztatowanie umiejtnoci komunikacyjnych studentw.

Po zajciach na specjalnoci student potrafi m.in.:

Poznaj specyfik marketingu w dziaalnoci

usugowej i handlowej

Ucz si jak realizowa jakociowe badania

marketingowe, ktre swoje korzenie maj w badaniach

psychologicznych a nie statystycznych

Ucz si jak zaprojektowa systemy identyfikacji wizualnej firmy

Ucz si jak bada satysfakcj klienta oraz tworzy projekt programu lojalnociowego

zaprojektowa i zrealizowa

badanie rynkowe oraz dokona

analizypozyskanych

z niego danych z wykorzystaniem

programu SPSS

funkcjonowa w midzy-

narodowymrodowisku

biznesowym

zaprojektowa kampani

promocyjn z wykorzystaniem

tradycyjnych i nowoczesnych

mediw

stworzy strategi z zakresu

produktu, ceny, dystrybucji

zastosowa zasady zrwnowaonego

rozwoju(w tym

odpowiedzialnoci spoecznej

i ekologicznej)

w marketingu

Program ksztacenia na specjalnoci

Na specjalnoci doskonale odnajd si osoby:

dla ktrych wane jest czenie wiedzy teoretycznej z praktyk,

ktre chc si sprawdzi przy rozwizywaniu realnych marketingowych problemw konkretnych firm,

ktre chc rozwija umiejtnoci komunikacyjne oraz umiejtnoci pracy w zespole.

Kariera po ukoczeniu studiw na specjalnoci

Moesz pracowa:

- na stanowiskach kierowniczych i w rnego rodzaju

dziaach, np. dziale marketingu, dziale sprzeday, dziale promocji, dziale obsugi klienta

- w instytucjach usug profesjonalnych, w tym szczeglnie w: firmach

konsultingowych, agencjach

marketingowych (agencjach reklamowych,

agencjach public relations), firmach

badawczych

Koczc specjalno znajdziesz prac w kadym typie organizacji, w ktrej wane jest poznawanie, zaspakajanie potrzeb klienta, budowanie z nim oraz z partnerami biznesowymi

pozytywnych relacji.

Kariera po ukoczeniu studiw na specjalnoci

Nasi absolwenci nie maj problemw ze znalezieniem pracy i zakadaniem wasnej dziaalnoci w oparciu o wiedz, ktr zdobyli na studiach.

Z powodzeniem radz sobie na krajowym, jak i midzynarodowym rynku pracy.

Studenckie Koo Marketingu

Osoby, dla ktrych udzia w zajciach to za mao, zapraszamy do Studenckiego Koa Marketingu.

Jego czonkowie pogbiaj zdobyt wiedz oraz rozwijaj praktyczne umiejtnoci biorc udzia w szkoleniach, warsztatach, konferencjach studenckich oraz dziaaniach marketingowych realizowanych wsplnie z rnego rodzaju przedsibiorstwami i instytucjami.

https://www.facebook.com/SKM.UMK

https://www.facebook.com/SKM.UMK

Opinie naszych absolwentw

Specjalizacja oferuje poczenie wiedzy z praktyk z

zakresu marketingu oraz moliwo zapoznania si

midzy innymi z programem SPSS. Dodatkowym atutem

jest z pewnoci uzyskanie na dyplomie

midzynarodowej akredytacji, ktra wyrni

absolwentw na rynku pracy i arenie midzynarodowej.

To nie tylko sucha wiedza, ale rwnie symulacje,

projekty i praca w grupach...

aneta Zajc (II rok specjalnoci, 2015/2016)

... Interesujce i praktyczne zajcia

prowadzone w sposb przykuwajcy

uwag. wiczenia i wykady odbywaj si w

formie interaktywnej ze studentami, kady

na moliwo penego uczestnictwa w

zajciach. Poruszane treci mog w peni

dawa nadziej na zdobycie ciekawej

pracy.

Tomasz Bk (II rok specjalnoci, 2015/2016)

... Specjalno Nowoczesny Marketing oferuje studentom ciekawe wiczenia, oraz

wykady - obejmujce szeroki zakres wiedzy przydatnej w pracy zawodowej. Zajcia

prowadzone w przystpny sposb, przez zaangaowan kadr, pozwoliy mi

rozwin zarwno twarde kompetencje (np. zajcia z programu SPSS), jak i te

mikkie, ktre staj si nieocenione w wielu yciowych okolicznociach...

Jarosaw Dalke (II rok specjalnoci, 2015/2016)

... Z caym sercem mog poleci specjalizacj

Nowoczesny marketing gwnie dziki moliwoci

zapoznania si z programem SPSS. Wierz, e

znajomo tego programu oraz dyplom z akredytacj

znacznie uatwi mi bezbolesne wkroczenie na rynek

pracy...

* Aleksanda Wjcik (II rok specjalnoci, 2015/2016)

...Mocn stron Katedry Zachowa Organizacyjnych i Marketingu jest kadra - w wikszoci

s to osoby, ktre maj praktyczne dowiadczenie w marketingu i biznesie, dziki czemu

mona pozna nie tylko teoretyczn stron zarzdzania. Ponadto rozumiej potrzeb pracy

zawodowej u studentw i, poprzez wypracowanie kompromisw, umoliwiaj czenie jej ze

studiami. Dlatego polecam specjalno Nowoczesny Marketing wszystkim pracujcym

studentom"

Maciej Preis (II rok specjalnoci, 2017/2018)

...Polecam studiowanie specjalnoci Nowoczesny

marketing, poniewa prowadzcy zajcia maj due

dowiadczenie, elastycznie podchodz do prowadzenia

zaj oraz organizuj spotkania z praktykami

* Paulina Chyliska (II rok specjalnoci, 2017/2018)

Specjalno: Nowoczesny marketing

Sylabusy wszystkich przedmiotw(wymagania wstpne, nakad pracy studenta, stosowane metody dydaktyczne, opis,

literatura, efekty ksztacenia oraz kryteria oceniania)

znajduj si

w systemie USOSwebw zakadce Katalog -> Przedmioty