Top Banner
Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ Č ESKÁ REPUBLIKA Částka 38 Rozeslána dne 19. dubna 2010 Cena Kč 113,OBSAH: 105. Vyhlá š ka o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka)
120

SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Oct 16, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Ročník 2010

SBÍRKA ZÁKONŮČESKÁ REPUBLIKA

Částka 38 Rozeslána dne 19. dubna 2010 Cena Kč 113,–

O B S A H :

105. Vyhláška o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka)

Page 2: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

105

VYHLÁŠKA

ze dne 2. dubna 2010

o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka)

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle§ 150 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronickýchkomunikacích a o změně některých souvisejících zá-konů (zákon o elektronických komunikacích), ve zněnízákona č. 110/2007 Sb., o některých opatřeních v sou-stavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících sezrušením Ministerstva informatiky a o změně někte-rých zákonů, k provedení § 16 odst. 1 zákona o elek-tronických komunikacích:

§ 1

Plán přidělení kmitočtových pásem (národní kmi-točtová tabulka) je stanoven v příloze této vyhlášky.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května2010.

Ministr:

Ing. Tošovský v. r.

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1178 Částka 38

Page 3: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Příloha k vyhlášce č. 105/2010 Sb.

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1179

Page 4: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1180 Částka 38

Page 5: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1181

Page 6: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1182 Částka 38

Page 7: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1183

Page 8: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1184 Částka 38

Page 9: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1185

Page 10: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1186 Částka 38

Page 11: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1187

Page 12: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1188 Částka 38

Page 13: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1189

Page 14: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1190 Částka 38

Page 15: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1191

Page 16: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1192 Částka 38

Page 17: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1193

Page 18: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1194 Částka 38

Page 19: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1195

Page 20: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1196 Částka 38

Page 21: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1197

Page 22: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1198 Částka 38

Page 23: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1199

Page 24: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1200 Částka 38

Page 25: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1201

Page 26: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1202 Částka 38

Page 27: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1203

Page 28: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1204 Částka 38

Page 29: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1205

Page 30: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1206 Částka 38

Page 31: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1207

Page 32: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1208 Částka 38

Page 33: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1209

Page 34: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1210 Částka 38

Page 35: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1211

Page 36: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1212 Částka 38

Page 37: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1213

Page 38: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1214 Částka 38

Page 39: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1215

Page 40: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1216 Částka 38

Page 41: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1217

Page 42: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1218 Částka 38

Page 43: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1219

Page 44: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1220 Částka 38

Page 45: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1221

Page 46: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1222 Částka 38

Page 47: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1223

Page 48: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1224 Částka 38

Page 49: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1225

Page 50: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1226 Částka 38

Page 51: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1227

Page 52: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1228 Částka 38

Page 53: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1229

Page 54: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1230 Částka 38

Page 55: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1231

Page 56: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1232 Částka 38

Page 57: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1233

Page 58: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1234 Částka 38

Page 59: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1235

Page 60: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1236 Částka 38

Page 61: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1237

Page 62: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1238 Částka 38

Page 63: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1239

Page 64: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1240 Částka 38

Page 65: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1241

Page 66: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1242 Částka 38

Page 67: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1243

Page 68: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1244 Částka 38

Page 69: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1245

Page 70: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1246 Částka 38

Page 71: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1247

Page 72: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1248 Částka 38

Page 73: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1249

Page 74: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1250 Částka 38

Page 75: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1251

Page 76: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1252 Částka 38

Page 77: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1253

Page 78: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1254 Částka 38

Page 79: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1255

Page 80: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1256 Částka 38

Page 81: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1257

Page 82: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1258 Částka 38

Page 83: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1259

Page 84: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1260 Částka 38

Page 85: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1261

Page 86: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1262 Částka 38

Page 87: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1263

Page 88: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1264 Částka 38

Page 89: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1265

Page 90: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1266 Částka 38

Page 91: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1267

Page 92: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1268 Částka 38

Page 93: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1269

Page 94: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1270 Částka 38

Page 95: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1271

Page 96: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1272 Částka 38

Page 97: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1273

Page 98: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1274 Částka 38

Page 99: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1275

Page 100: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1276 Částka 38

Page 101: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1277

Page 102: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1278 Částka 38

Page 103: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1279

Page 104: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1280 Částka 38

Page 105: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1281

Page 106: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1282 Částka 38

Page 107: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1283

Page 108: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1284 Částka 38

Page 109: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1285

Page 110: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1286 Částka 38

Page 111: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1287

Page 112: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1288 Částka 38

Page 113: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1289

Page 114: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Strana 1290 Částka 38

Page 115: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů č. 105 / 2010Částka 38 Strana 1291

Page 116: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů 2010Strana 1292 Částka 38

Page 117: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů 2010Částka 38 Strana 1293

Page 118: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů 2010Strana 1294 Částka 38

Page 119: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů 2010Částka 38 Strana 1295

Page 120: SBÍRKA ZÁKON - ctu.cz

Sbírka zákonů 2010

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 287, fax: 974 816 871 – Administrace: písemnéobjednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, fax: 519 321 417,e-mail: [email protected]. Objednávky ve Slovenské republice přijímá a titul distribuuje Magnet-Press Slovakia, s. r. o., Teslova 12,821 02 Bratislava, tel.: 00421 2 44 45 46 28, fax: 00421 2 44 45 46 27. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříkuz předcházejícího roku a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodáníkompletního ročníku na základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2010 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce:MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné – 516 205 176, 516 205 175, objednávky jednotlivých částek (dobírky) –516 205 175, objednávky-knihkupci – 516 205 175, faxové objednávky – 519 321 417, e-mail – [email protected], zelená linka – 800 100 314.Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Benešov: Oldřich HAAGER, Masarykovo nám. 231; Brno: Ing. Jiří Hrazdil,Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Kladno: eL VaN, Ke Stadionu 1953, tel.: 312 248 323;Klatovy: Krameriovo knihkupectví, nám. Míru 169; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Litoměřice: Jaroslav Tvrdík, Štursova 10, tel.:416 732 135, fax: 416 734 875; Most: Knihkupectví „U Knihomila“, Ing. Romana Kopková, Moskevská 1999; Olomouc: ANAG, spol. s r. o., Deniso-va č. 2, Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14, Profesio, Hollarova 14, SEVT, a. s., Denisova 1;Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165; Pardubice: LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Typos, tiskařské závody s. r. o., Úslavská 2,EDICUM, Bačická 15, Technické normy, Na Roudné 5, Vydavatelství a naklad. Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 1: NEOLUXOR,Na Poříčí 25, LINDE Praha, a. s., Opletalova 35, NEOLUXOR s. r. o., Václavské nám. 41; Praha 4: SEVT, a. s., Jihlavská 405; Praha 6: PPP –Staňková Isabela, Puškinovo nám. 17, PERIODIKA, Komornická 6; Praha 8: Specializovaná prodejna Sbírky zákonů, Sokolovská 35, tel.: 224 813 548;Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382, e-mail: [email protected], DOVOZTISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605;Přerov: Odborné knihkupectví, Bartošova 9, Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Sokolov: KAMA, Kalousek Milan, K. H. Borov-ského 22, tel./fax: 352 605 959; Tábor: Milada Šimonová – EMU, Zavadilská 786; Teplice: Knihkupectví L& N, Kapelní 4; Ústí nad Labem: PNS Grossos. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, Kartoon, s. r. o., Solvayova 1597/3, Vazby a doplňování Sbírek zákonů včetně dopravyzdarma, tel.+fax: 475 501 773, www.kartoon.cz, e-mail: [email protected]; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Simona Novotná,Brázda-prodejna u pivovaru, Žižkovo nám. 76, Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky před-platného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravi-delné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování před-platného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace natel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povolenoČeskou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

Strana 1296 Částka 38

8591449 038010

10

ISSN 1211-1244