Top Banner
/ Statstistikkrapport for Agder husdyr- og planteproduksjon Rapporten gjelder perioden Kilder: Rapporter fra Landbruksdirektoratet om produksjons- og avløsertilskudd i jordbruket. Dyretall er per 31. juli t.o.m. 2016. F.o.m. 2017 er telledato 1. oktober. For sau er telledato 1. mai i 2017 og 1. mars f.o.m. 2018. Feilkilder: Data kan inneholde feil eller være mangelfulle eller misvisende. Dette kan skyldes bearbeidelse av data, feilregistreringer og andre forhold. Kommunenes oppgitte areal er summen av foretakenes oppgitte areal som består av eid og disponert jord. Dette medfører at areal som er disponert i andre kommuner enn foretakenes hjemkommune registreres i arealet i foretakenes hjemkommune. Dette kan i noen tilfeller gi et misvisende bilde av arealet i drift. Kontaktperson hos Statsforvalteren i Agder: Hans Bach-Evensen År 2011 2020
25

S t a t s t i s t i k k r a p p o r t f o r A g d e r

Feb 10, 2022

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: S t a t s t i s t i k k r a p p o r t f o r A g d e r

/

Statstistikkrapport for Agder– husdyr- og planteproduksjon

Rapporten gjelder perioden

Kilder:

Rapporter fra Landbruksdirektoratet om produksjons- og avløsertilskudd i jordbruket. Dyretall er per 31. juli t.o.m. 2016. F.o.m. 2017 er telledato 1. oktober.  For sau er telledato 1. mai i 2017 og 1. mars f.o.m. 2018. Feilkilder: Data kan inneholde feil eller være mangelfulle eller misvisende. Dette kan skyldes bearbeidelse av data, feilregistreringer og andre forhold. 

Kommunenes oppgitte areal er summen av foretakenes oppgitte areal som består av eid og disponert jord. Dette medfører at areal som er disponert i andre kommuner enn foretakenes hjemkommune registreres i arealet i foretakenes hjemkommune. Dette kan i noen tilfeller gi et misvisende bilde av arealet i drift. Kontaktperson hos Statsforvalteren i Agder: Hans Bach-Evensen

År

2011 2020

Page 2: S t a t s t i s t i k k r a p p o r t f o r A g d e r

/

Antall foretak som søkteproduksjonstilskudd

1791

Antall foretakmed grovforareal

1606

Antall foretak medkorn/frø

109

Antall foretakmed frukt

og/eller bær

69

Antall foretak medøkologisk areal (

inkl. karens)

78

Antall foretakmed

økologiske dyr

63

Dekargrovforareal

285052

Dekar korn/frø

11448

Dekar fruktog/eller bær

1245

Dekar økologiskareal ( inkl. karens)

11451

Antall foretak medjordbruksareal i drift

1653

Dekar jordbruksareal idrift

302759

Antall foretakmed grønnsaker

45

Antall foretakmed potet

59

Dekargrønnsaker

1448

Dekar potet

3318

Antall foretakmed annet areal

12

Dekar medannet areal

248

Statistikk – antall foretak og areal i ulike produksjoner siste årKilde: Produksjonstilskudd, enheter=dekar og antall foretak 2020

Siste år tilgjengelig

Page 3: S t a t s t i s t i k k r a p p o r t f o r A g d e r

/

År Beløp

2011201220132014201520162017201820192020

322,84 mill.330,48 mill.340,78 mill.342,22 mill.348,92 mill.325,99 mill.344,34 mill.377,73 mill.395,02 mill.409,50 mill.

Uvikling av tilksuddsbeløpene i produksjonstilskudd

350 mill.

400 mill.

År2012 2014 2016 2018 2020

Sammensetning av bruttotilskuddet siste år

AREALTILSKUDD 78 mill. (18,59%)

109 mill. (25,83%)

MELKEPRODUKSJON 51 mill. (12,04%)

48 mill. (11,52%)

45 mill. (10,58%)

30 mill. (7,15%)

28 mill. (6,53%)

BEITETILSKUDD 17 mill. (4,09%)

HUSDYRTILSKUDD

AVLOESERTILSKUDD

KULTURLANDSKAPSTILSKUDD

UTMARKSBEITETILSKUDD

STORFEKJOETTPRODUKSJON

Sammensetning av beløp til fratrekk i tilskuddet siste år

FEILOPPLYSNINGER 1 mill. (4,91%)TREKK_VED_SEN… 0 mill. (0,88%)

BUNNFRADRAG 11 mill. (92,39%)

Page 4: S t a t s t i s t i k k r a p p o r t f o r A g d e r

/

Grovforareal dekar

Anta

ll en

hete

r

0

100000

200000

År2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Beskrivelse Andre grovfôrvekster til fôr Fulldyrket eng INNMARKSBEITE Overflatedyrket eng

Statistikk – vekstgruppe grovfôrKilde: Produksjonstilskudd, enheter=dekar

Fordeling mellom valgte kommuner siste år

4212 Vegårshei4214 Froland

4220 Bygland

4221 Valle

4224 Åseral

4217 Åmli

4216 Birkenes

4219 Evje og Hornnes

4202 Grimstad

4223 Vennesla

4228 Sirdal

4226 Hægebostad4207 Flekkefjord

4204 Kristiansand

4227 Kvinesdal

4225 Lyngdal

4206 Farsund

4205 Lindesnes

region

Alle

Foretak med grovforareal

Anta

ll fo

reta

k

0

500

1000

1500

2000

År2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

31 18322022 2928 25 2128

1642 1587

1561

16061625 15801636 1622 1588 1563

1174

12691269

11761248

1198 11911264

1184 1197

674 701

670

692

671

678 690677 679 677

Beskrivelse Andre grovfôrvekster til fôr Fulldyrket eng INNMARKSBEITE Overflatedyrket eng

GrovforarealÅr

Andre grovfôrvekster til fôr 

Fulldyrket eng 

INNMARKSBEITE 

Overflatedyrket eng 

Totalt

2011201220132014201520162017201820192020

8661014879637779724610

2049947487

210405207360209875211654212003210421210774214456215441216464

53569528805278953379548925536159518598395954560318

8759827482798249808979157292733775687783

273599269528271822273919275763274421278194283681283501285052

Page 5: S t a t s t i s t i k k r a p p o r t f o r A g d e r

/

Korn/frø areal dekar

Anta

ll en

hete

r

0

5000

10000

15000

20000

År2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Annet kor… BYGG ENGFRØ O… ERTER OG … HAVRE HØSTHVETE KORN TIL … OLJEVEKS… RUG OG R… VÅRHVETE

Statistikk – vekstgruppe korn/frøKilde: Produksjonstilskudd, enheter=dekar

region

Alle

Foretak med korn/frø

Anta

ll fo

reta

k

0

50

100

År2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Annet kor… BYGG ENGFRØ O… ERTER OG … HAVRE HØSTHVETE KORN TIL … OLJEVEKS… RUG OG R…

Fordeling mellom valgte kommuner siste år4223 Vennesla

4205 Lindesnes

4216 Birkenes

4217 Åmli

4214 Froland

4215 Lillesand

4204 Kristiansand

4203 Arendal

4206 Farsund

4202 Grimstad

Tabell korn/frøÅr

 

 

Annetkornogfrø 

BYGG

 

ENGFRØ OGANNENSÅFRØPRODUKSJON 

ERTER OGBØNNERTILKONSERVES 

HAVRE

 

HØSTHVETE

 

KORN TILKROSSING

 

OLJEVEKSTER

 

RUG OGRUGHVETE

 

VÅRHVETE

 

Totalt

2011201220132014201520162017201820192020

         7

         

65

8031720566964317490448154703363729332805

1560149816581835158015541757155416671891

         0

6569603136195514494757696088535054396411

442420

128    

1540

        50

 2

101010

 10

  0

431219

       0

592221262335338308396251424269

17227152001226512139117791244612954107921062211448

Page 6: S t a t s t i s t i k k r a p p o r t f o r A g d e r

/

Frukt- og bærareal dekar

Anta

ll en

hete

r

0

500

1000

1500

2000

År2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Beskrivelse ANDRE BÆRARTER ANDRE FRUKTARTER EPLER JORDBÆR MORELLER OG KIR… PLOMMER PÆRER

Statistikk – vekstgruppe frukt og bær Kilde: Produksjonstilskudd, enheter=dekar

region

Alle

Foretak med frukt- og bær

Anta

ll fo

reta

k

0

10

20

30

40

År2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Beskrivelse ANDRE BÆRARTER ANDRE FRUKTARTER EPLER JORDBÆR MORELLER OG KIR… PLOMMER PÆRER

Fordeling mellom valgte kommuner siste år4214 Froland

4225 Lyngdal

4219 Evje og Hornnes

4223 Vennesla

4217 Åmli

4205 Lindesnes

4216 Birkenes4202 Grimstad

4204 Kristiansand

Areal frukt- og bærÅr

ANDREBÆRARTER 

ANDREFRUKTARTER 

EPLER

 

JORDBÆR

 

MORELLER OGKIRSEBÆR 

PLOMMER

 

PÆRER

 

Totalt

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

175168205216281282284286284218

222

10445566

47464643475658727176

9671057104310051022960946937906883

68646059605155504137

38444545441552123619

10101111101111666

1307139114121389146813791411136813501245

Page 7: S t a t s t i s t i k k r a p p o r t f o r A g d e r

/

JORDBÆRAn

tall

enhe

ter

0

500

1000

0

10

20

30

40

År

Anta

ll fo

reta

k

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Antall enheter Antall foretak

Statistikk – veksterKilde: Produksjonstilskudd, enheter=dekar

Fordeling mellom valgte kommuner siste år4206 Farsund

4203 Arendal

4223 Vennesla

4217 Åmli

4205 Lindesnes

4216 Birkenes

4202 Grimstad

4204 Kristiansand

JORDBÆRÅr

Antall enheter Antall foretak Gjennomsnitt per foretak

2011201220132014201520162017201820192020

9671057104310051022960946937906883

39343635363739373331

24,7931,0928,9728,7128,3925,9524,2625,3227,4528,48

region

Alle

JORDBÆR

0

10

20

30

År

Gjen

nom

snitt

per

fore

tak

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

25

28

31

24

28 27

2926 25

29

Page 8: S t a t s t i s t i k k r a p p o r t f o r A g d e r

/

Grønnsaker på friland, inkl. matkålrot og urterAn

tall

enhe

ter

0

500

1000

1500

0

10

20

30

40

År

Anta

ll fo

reta

k

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Antall enheter Antall foretak

Statistikk – veksterKilde: Produksjonstilskudd, enheter=dekar

Fordeling mellom valgte kommuner siste år4211 Gjerstad

4205 Lindesnes

4216 Birkenes

4203 Arendal

4202 Grimstad

Grønnsaker på friland, inkl. matkålro…År

Antall enheter Antall foretak Gjennomsnitt per foretak

2011201220132014201520162017201820192020

1871177716621674156816981673142814631448

43443938384140404545

43,5140,3942,6244,0541,2641,4141,8335,7032,5132,18

region

Alle

Grønnsaker på friland, inkl. matkålrot og urter

0

10

20

30

40

År

Gjen

nom

snitt

per

fore

tak

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

44

32

4442

40 4133

43 4136

Page 9: S t a t s t i s t i k k r a p p o r t f o r A g d e r

/

POTETERAn

tall

enhe

ter

0

1000

2000

3000

0

20

40

60

80

År

Anta

ll fo

reta

k

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Antall enheter Antall foretak

Statistikk – veksterKilde: Produksjonstilskudd, enheter=dekar

Fordeling mellom valgte kommuner siste år4228 Sirdal

4205 Lindesnes

4217 Åmli

4216 Birkenes

4204 Kristiansand

4202 Grimstad

POTETERÅr

Antall enheter Antall foretak Gjennomsnitt per foretak

2011201220132014201520162017201820192020

3647354936463443339833113332285831853318

84807171676863586159

43,4244,3651,3548,4950,7248,6952,8949,2852,2156,24

region

Alle

POTETER

0

20

40

År

Gjen

nom

snitt

per

fore

tak

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

43

5651

4953

4948

51

44 52

Page 10: S t a t s t i s t i k k r a p p o r t f o r A g d e r

/

Melkekyr

Anta

ll en

hete

r

0

2000

4000

6000

0

100

200

300

400

År

Anta

ll fo

reta

k

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Antall enheter Antall foretak

Statistikk – husdyr Kilde: Produksjonstilskudd, telledato 31.07. t.o.m. 2016, 01.10. f.o.m. 2017, enheter=antall dyr

Fordeling mellom valgte kommuner siste år4222 Bykle

4213 Tvedestrand4215 Lillesand

4216 Birkenes4217 Åmli

4224 Åseral

4228 Sirdal

4207 Flekkefjord

4226 Hægebostad

4202 Grimstad

4227 Kvinesdal4203 Arendal4223 Vennesla

4204 Kristiansand

4225 Lyngdal

4206 Farsund

4205 Lindesnes

MelkekyrÅr

Antall enheter Antall foretak Gjennomsnitt per foretak

2011201220132014201520162017201820192020

7095724072187161720172237148713267947006

394367365358345336319308287280

18,0119,7319,7820,0020,8721,5022,4123,1623,6725,02

region

Alle

Melkekyr

0

10

20

År

Gjen

nom

snitt

per

fore

tak

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

18

252120

232021

22

2420

År

2011 2020

Page 11: S t a t s t i s t i k k r a p p o r t f o r A g d e r

/

Melkekyr

Enkelte foretak

0

20

40

60

80

Totalt stk dyr

7006 25,02Gjennomsnitt på Besetnigsstørrelse …

20Median for Besetnigsstørrelse…

89Maksimum Besetnigsstørrel…

3Minimum Besetnigsstørrelse h…

Enkeltforetakenes størrelse – antall dyr i besetning

Page 12: S t a t s t i s t i k k r a p p o r t f o r A g d e r

/

Ammekyr

Anta

ll en

hete

r

0

2000

4000

6000

0

100

200

300

400

År

Anta

ll fo

reta

k

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Antall enheter Antall foretak

Statistikk – husdyr Kilde: Produksjonstilskudd, telledato 31.07. t.o.m. 2016, 01.10. f.o.m. 2017, enheter=antall dyr

Fordeling mellom valgte kommuner siste år4222 Bykle

4211 Gjerstad

4214 Froland4228 Sirdal

4215 Lillesand

4217 Åmli

4216 Birkenes

4202 Grimstad

4223 Vennesla

4219 Evje og Hornnes

4207 Flekkefjord

4204 Kristiansand4226 Hægebostad4203 Arendal

4225 Lyngdal

4227 Kvinesdal

4205 Lindesnes

4206 Farsund

AmmekyrÅr

Antall enheter Antall foretak Gjennomsnitt per foretak

2011201220132014201520162017201820192020

3773404043134340437848505730628164026821

317321333336333362392409429440

11,9012,5912,9512,9213,1513,4014,6215,3614,9215,50

region

Alle

Ammekyr

0

5

10

15

År

Gjen

nom

snitt

per

fore

tak

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

11,9

15,515,4

12,9

13,014,9

13,412,6

13,114,6

Page 13: S t a t s t i s t i k k r a p p o r t f o r A g d e r

/

Ammekyr

Enkelte foretak

0

20

40

60

80

Totalt antall dyr

6821 15,50Gjennomsnitt på Besetnigsstørrelse …

11Median for Besetnigsstørrelse …

81Maksimum Besetnigsstørrel…

1Minimum Besetnigsstørrelse h…

Enkeltforetakenes størrelse – antall dyr i besetning

Page 14: S t a t s t i s t i k k r a p p o r t f o r A g d e r

/

Øvrig storfe

Anta

ll en

hete

r

0

5000

10000

15000

20000

0

200

400

600

År

Anta

ll fo

reta

k

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Antall enheter Antall foretak

Statistikk – husdyr Kilde: Produksjonstilskudd, telledato 31.07. t.o.m. 2016, 01.10. f.o.m. 2017, enheter=antall dyr

Fordeling mellom valgte kommuner siste år4212 Vegårshei

4213 Tvedestrand4215 Lillesand

4217 Åmli4219 Evje og Hornnes

4216 Birkenes4228 Sirdal

4207 Flekkefjord

4202 Grimstad

4226 Hægebostad

4223 Vennesla

4203 Arendal4204 Kristiansand

4227 Kvinesdal

4225 Lyngdal

4205 Lindesnes

4206 Farsund

Øvrig storfeÅr

Antall enheter Antall foretak Gjennomsnitt per foretak

2011201220132014201520162017201820192020

19497199032029220075207512160422755221802260422931

721702711701703696713713713717

27,0428,3528,5428,6429,5231,0431,9131,1131,7031,98

region

Alle

Øvrig storfe

0

10

20

30

År

Gjen

nom

snitt

per

fore

tak

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

27

3232 31

2929

31 3228

30

Page 15: S t a t s t i s t i k k r a p p o r t f o r A g d e r

/

Avlspurker som har fått minst ett kull

Anta

ll en

hete

r

0

500

1000

0

10

20

30

År

Anta

ll fo

reta

k

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Antall enheter Antall foretak

Statistikk – husdyr Kilde: Produksjonstilskudd, telledato 31.07. t.o.m. 2016, 01.10. f.o.m. 2017, enheter=antall dyr

Fordeling mellom valgte kommuner siste år4203 Arendal

4223 Vennesla

4205 Lindesnes

4227 Kvinesdal

4202 Grimstad

4206 Farsund

4213 Tvedestrand

4204 Kristiansand

Avlspurker som har fått minst ett kullÅr

Antall enheter Antall foretak Gjennomsnitt per foretak

2011201220132014201520162017201820192020

990959

10671090107410841073913855829

30272926232424272326

33,0035,5236,7941,9246,7045,1744,7133,8137,1731,88

region

Alle

Avlspurker som har fått minst ett kull

0

10

20

30

40

År

Gjen

nom

snitt

per

fore

tak

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

33 32

47

34

3737 4536

42

45

Page 16: S t a t s t i s t i k k r a p p o r t f o r A g d e r

/

Søyer, født i fjor eller tidligere

Anta

ll en

hete

r

0

10000

20000

30000

0

200

400

600

År

Anta

ll fo

reta

k

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Beskrivelse Søyer, født i fjor eller tidligere Antall foretak

Statistikk – sauKilde: Produksjonstilskudd, telledato 31.07. t.o.m. 2016, 01.05. i 2017 og 01.03. f.o.m. 2018.

Fordeling mellom valgte kommuner siste år

4218 Iveland4216 Birkenes

4213 Tvedestrand4223 Vennesla

4202 Grimstad

4217 Åmli

4219 Evje og Hor…

4220 Bygland

4225 Lyngdal

4226 Hægebostad

4204 Kristiansand4205 Lindesnes4207 Flekkefjord

4221 Valle

4224 Åseral

4227 Kvinesdal

4206 Farsund

4228 Sirdal

År

Antall enheter Antall foretak Gjennomsnitt per foretak

2011201220132014201520162017201820192020

28432278962879629806321073437536304376383354435503

655657661686707740747746697713

43,4142,4643,5643,4545,4146,4548,6050,4548,1349,79

region

Alle

Søyer, født i fjor eller tidligere

0

20

40

År

Gjen

nom

snitt

per

fore

tak

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

435050

42 43

48

444645

49

Page 17: S t a t s t i s t i k k r a p p o r t f o r A g d e r

/

Søyer

Enkelte foretak

0

50

100

150

200

250

300

350

Totalt stk. dyr

35503 49,79Gjennomsnitt på Besetnigsstørrelse …

32Median for Besetnigsstørrelse …

370Maksimum Besetnigsstørrel…

1Minimum Besetnigsstørrelse h…

Enkeltforetakenes størrelse – antall dyr i i besetningen

Page 18: S t a t s t i s t i k k r a p p o r t f o r A g d e r

/

Verpehøner for konsumeggproduksjon, 20 uker og eldre

Anta

ll en

hete

r

0

50000

100000

0

50

100

År

Anta

ll fo

reta

k

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Antall enheter Antall foretak

Statistikk – husdyr Kilde: Produksjonstilskudd, telledato 31.07. t.o.m. 2016, 01.10. f.o.m. 2017, enheter=antall dyr

Fordeling mellom valgte kommuner siste år4226 Hægebostad

4214 Froland

4223 Vennesla

4228 Sirdal

4205 Lindesnes

4206 Farsund

4203 Arendal

4202 Grimstad

Verpehøner for konsumeggproduksjon, 20 uker og eldreÅr

Antall enheter Antall foretak Gjennomsnitt per foretak

2011201220132014201520162017201820192020

116579129280130507130573130496120232113758121391127491120840

878697

1081151091261207671

1 339,991 503,261 345,431 209,011 134,751 103,05

902,841 011,591 677,511 701,97

region

Alle

Enkeltforetakenes størrelse (besetningstørrelse)

Enkelte foretak

0

2000

4000

6000

8000

Page 19: S t a t s t i s t i k k r a p p o r t f o r A g d e r

/

Bifolk (bikuber stk.)

Anta

ll en

hete

r

0

5000

10000

År2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Beskrivelse Bifolk

Statistikk – BifolkKilde: Produksjonstilskudd, enheter= Bikuber

Fordeling mellom valgte kommuner siste år

4228 Sirdal

4227 Kvinesdal4201 Risør

4216 Birkenes

4204 Kristiansand

4206 Farsund

4223 Vennesla

4207 Flekkefjord

4215 Lillesand

4219 Evje og Hornnes

4211 Gjerstad4205 Lindesnes

4203 Arendal

4217 Åmli

4202 Grimstad

4225 Lyngdal

4214 Froland

region

Alle

Foretak med bifolk

Anta

ll fo

reta

k

0

50

100

År2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

64

139

62

88

75

106

7280

98

124

Beskrivelse Bifolk

BifolkBeskrivelseÅr

BifolkAntall enheter 

Antall foretak 

Gjennomsnitt per foretak 

2011201220132014201520162017201820192020

4212381036474020443851586205722581068642

64627275808898

106124139

65,8161,4550,6553,6055,4858,6163,3268,1665,3762,17

Page 20: S t a t s t i s t i k k r a p p o r t f o r A g d e r

/

Levert slakteri, kg SUM av År og Leveransetype

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

26824032447355

2854033 2833088 2801921 28347863139755

3408562 34363843236113

Leveransetype STORFE

Levert slakteri, antall SUM av År og Leveransetype

0

5 000

10 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

97018908

10315 10092 9763 971110795

12333 1206311124

Leveransetype STORFE

Totalt levert meieri, liter SUM av År og Leveransetype

42000000

44000000

46000000

48000000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

43 mill.

46 mill.47 mill.

46 mill.

46 mill.47 mill.

45 mill.46 mill.

45 mill.

47 mill.

Leveransetype KUMELK

region

Alle

År

2011 2020

Statistikk – Slakt- og melkeleveranser storfeKilde: Leveransedata Ldir

Page 21: S t a t s t i s t i k k r a p p o r t f o r A g d e r

/

Levert slakteri,KG

0 mill.

1 mill.

2 mill.

3 mill.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1953111 1942201 19897342235420 2277164 2335043 2396700 2460272

2694457

2434300

Leveransetype GRIS

Levert slakteri, ANTALL

0 tusen

10 tusen

20 tusen

30 tusen

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

23929 2401525290

27855 27298 28213 28664

32136 33278

29706

Leveransetype GRIS

region

Alle

År

2011 2020

Statistikk – Slakteleveranser grisKilde: Leveransedata Ldir

Page 22: S t a t s t i s t i k k r a p p o r t f o r A g d e r

/

Levert slakteri, KG

0,0 mill.

0,5 mill.

1,0 mill.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

775854726544 757349 790517

859539 882279943168

982763

857437 858569

Leveransetype SAU/LAM/VILLSAU

Levert slakteri, ANTALL

0 tusen

20 tusen

40 tusen

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

3971336843

39279 3899741975

4490649112 50508

42991 43739

Leveransetype SAU/LAM/VILLSAU

region

Alle

År

2011 2020

Statistikk – Slakteleveranser sau og lamKilde: Leveransedata Ldir

Page 23: S t a t s t i s t i k k r a p p o r t f o r A g d e r

/

Beskrivelse

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

Økologiske øvrige storfeØkologiske melkekyrØkologiske ammekyrInnmarksbeite, økologisk arealGrovfôrareal (unntatt innmarksbeite), økologisk areal samt 2. års karens

51431783

230911232

51132986

266811060

41427888

24448369

36519686

21897965

35517196

22107505

33915593

23757190

401162125

22896951

386131157

22216733

389117166

23607481

40098

20228158068

Antall enheter av År og Beskrivelse

0

200

400

600

År2012 2014 2016 2018 2020

Beskrivelse Økologiske ammekyr Økologiske melkekyr Økologiske øvrige storfe

Antall enheter av År og Beskrivelse

0

5000

10000

År2012 2014 2016 2018 2020

Beskrivelse Grovfôrareal (unntatt innmarksbeite), økologisk areal samt 2. års karens Innmarksbeite, økologisk areal

Beskrivelse

2018 

2019 

2020 

Økologiske sauer født i fjor eller tidligere 3567 3517 4165

Statistikk – økologisk utvalgte husdyrproduksjonerKilde: Produksjonstilskudd, telledato 31.07. t.o.m. 2016, 01.10. f.o.m. 2017, enheter=antall dyr

Page 24: S t a t s t i s t i k k r a p p o r t f o r A g d e r

/

Antall enheter av region og Beskrivelse

0

200

400

600

4202Grimstad

4203Arendal

4204Kristiansand

4205Lindesnes

4206Farsund

4207Flekkefjord

4213Tvedestrand

4215Lillesand

4216Birkenes

4217 Åmli 4218Iveland

4219 Evjeog Hornnes

4220Bygland

4221 Valle 4223Vennesla

4224 Åseral 4225Lyngdal

4227Kvinesdal

Beskrivelse Økologiske ammekyr Økologiske melkekyr Økologiske sauer født i fjor eller tidligere Økologiske øvrige storfe

Antall enheter av region og Beskrivelse

0

500

1000

1500

2000

4202Grimstad

4203Arendal

4204Kristiansa…

4205Lindesnes

4206Farsund

4207Flekkefjord

4211Gjerstad

4213Tvedestra…

4215Lillesand

4216Birkenes

4217 Åmli 4218Iveland

4219 Evjeog

Hornnes

4220Bygland

4221 Valle 4223Vennesla

4224Åseral

4225Lyngdal

4227Kvinesdal

4228 Sirdal

Beskrivelse Grovfôrareal (unntatt innmarksbeite), økologisk areal samt 2. års karens Innmarksbeite, økologisk areal

Statistikk – økologisk siste år – utvalgte husdyrproduksjonerKilde: Produksjonstilskudd, telledato 31.07. t.o.m. 2016, 01.10. f.o.m. 2017, enheter=antall dyr

Page 25: S t a t s t i s t i k k r a p p o r t f o r A g d e r

/

Total areal av År og Disponeringsforhold

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2017 2018 2019 2020

122550 123350121303121785

176481 181606181263180303

Disponeringsforhold Eid Leid

Total areal av År og Disponeringsforhold

123350 (40,45%)

Leid 181606 (59,55%)

Eid

År 2020

Statistikk – Leiejord basert på driftsenter for valgt kommune/region

Kilde: Produksjonstilskudd, telledato 31.07. t.o.m. 2016, 01.10. f.o.m. 2017, dekar