Top Banner
NUMMER 14 / JUNI 2010 losse nummers ¤ 5,25 Anke Jansen: “Ze worden gek van me, maar dat moet ook” Daar is moed voor nodig Leiderschap in 2010 in woord en beeld Naakt Ondernemers geven zich beeldig bloot IJssel meraviglioso Onze IJssel met Mario Lai Van Persie cum suis Met elkaar door het Afrikaanse stof
80

Rondom magazine juni 2010

Mar 22, 2016

Download

Documents

Arjan Kalhouri

business and more
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Rondom magazine juni 2010

NUMMER 14 / JUNI 2010losse nummers ¤ 5,25

Anke Jansen:“Ze worden gek van me, maar dat moet ook”

Daar is moed voor nodigLeiderschap in 2010 in woord en beeld

NaaktOndernemers geven zich beeldig bloot

IJssel meravigliosoOnze IJssel met Mario Lai

Van Persie cum suisMet elkaar door het Afrikaanse stof

Page 2: Rondom magazine juni 2010

...in onze eigen recreatiewoning!Eigenaar zijn van één of meerdere recreatiewoningen

spreekt niet alleen tot de verbeelding, net als de

objecten zelf blijkt ook het rendement tastbaar, veilig en

solide. Rendement op langere termijn door waardeont-

wikkeling en rendement op korte termijn door verhuur

opbrengst en belastingvoordelen. DroomParken.nl

Makelaardij biedt u een scala aan vakantiebungalows en

-villa’s op de mooiste locaties van Nederland.

WILT U MEER WETEN? NEEM DAN SNEL EEN KIJKJE OP WWW.DROOMPARKEN.NL

ZO, EVEN EEN PAAR DAGENVOOR ONSZELF...

RecreatieGoed Nederland

Aangenaam...

Makelaardij

Vraag de brochure aan op internet!

Page 3: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

3

Erik Geven is de maker en redacteur van de beelden in dit nieuwe nummer van

Rondom magazine. Samen met Rene Cornelissen cum suis is hij er bovendien in

geslaagd het aanzien van dit nummer totaal te vernieuwen. Erik heeft nog wat

anders in zijn hoofd, behalve creatieve drukte. “Mijn beelden moeten inhoud

hebben en beleving. Een magazine dat alleen maar uit woorden en kiekjes bestaat,

kan niet meer door de beugel.”

Daar doe ik ook niet aan mee, zeg ik met hem en Rene mee. Raak neergezet en

een beetje provocatief, zo wil ik het resultaat samenvatten.

Om dit nummer op tijd − voor de aanvang van de zomervakantie – klaar te krijgen,

was het voor sommigen leren, voor ons allemaal ‘stoempen’ en was het voor mij

zelf een groot plezier om te zien hoe gemotiveerd iedereen op een wolk van

enthousiasme aan dit nummer heeft meegewerkt.

Woord en beeld. Daar hoort geen scheiding tussen te zitten. Zo’n scheiding is

kunstmatig, want het is de taal zelf die verankering doet ontstaan tussen beeldtaal

en de taal van het woord. Het geschreven woord moet steeds beter. Het wordt

immers steeds schaarser, ingebed als het vaak is in overheersend beeld.

Werkend met een piepjong journalistenteam is er dan ook nog een wereld te

winnen. Het gevoel moet terug in het woord, herontdekt, zodat de taal net zo goed

als de beeldtaal niet defi nitief verbannen wordt naar het letterkundig- of fotomuseum.

Anders gezegd: er is al genoeg kaalslag en onverschilligheid aan goedkope tekst

(en beeld).

Voor even is de inkt opgedroogd, maar later

in deze maand maken we ons op voor het

herfstnummer. Niet door de waan van de dag

gedreven hebben we de inhoud alvast bepaald

en een creatieve zomer voor de boeg.

Tot in september! Voor nu wens ik ook jou een

creatieve zomer toe.

Jean Last

COLOFON

Rondom is een magazine voor mannen

en vrouwen over zaken, werk en leven.

Het verschijnt vier keer per jaar in

Apeldoorn, Zutphen en Deventer, met de

IJsselgemeenten van Heerde tot Brummen,

in het hart van het oosten. Betrokken

bij wat de regio bijzonder maakt en zo

nadrukkelijk aanwezig.

Rondom wordt verspreid door

middel van controlled distribution en

bedrijfsabonnementen.

Hoofdredactie: Jean Last

Eindredactie: Sylvia Plette

Beeldredactie: Erik Geven

Redactie: Joeri Adriaanse, Hubert Creuse,

Stef Löhr, Sylvia Plette, Jolien Stroo

Fotografi e: Niels van Diemen, Erik Geven

Concepting: René Cornelissen

Art direction: Erik Hannink

Vormgeving: Erik Hannink, Marleen Wieske

Organisatie: Rick Dekkers

Productiebegeleiding: Ruben Valstar

Advertentieverkoop: Maté Csik

Druk: Drukkerij Hanzestad BV Deventer

Verspreiding: PMD Apeldoorn

Uitgever: Rondom Magazine BV

Redactieadres: Fidder & Löhr, Postbus

258, 7400 AG Deventer

Copyright: Het overnemen en

vermenigvuldigen van artikelen, foto’s

afbeeldingen en advertenties is slechts

geoorloofd na schriftelijke toestemming

van de uitgever. Rondom Magazine

BV is niet aansprakelijk voor eventuele

onjuistheden in deze uitgave.

APPELLDOOOORRN DDEEVEENNTEER ZUUTPPPHENN

OP EEN WOLK VAN ENTHOUSIASME

g

ald

n

Page 4: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

4

ARKA media BV | Lange Amerikaweg 73 | 7332 BP Apeldoorn |T : (055) 543 13 31 | E : info@arkamedia.nl | www.arkamedia.nl

Bedrijfsfilms Promotiefilms

Instructiefilms

Productfotografie

Bedrijfsfotografie

Interactieve animaties

one stop shopping

één aanspreekpunt

resultaat staat voorop

maatwerkoplossingen, wij denken graag

met u mee!

gehele productie in eigen beheer

totaalaanbod op het gebied van beeld

persoonlijk contact tijdens het gehele proces

ruim vijftien jaar ervaring bij grote en kleine

bedrijven

Arka media voor u in beeld

Page 5: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

5

AANNKKE JAAANNSSEENNN: GGAASSTTVVRROOOUUWWW PUUR SSAANNGG“De oosterling moet van

zijn minderwaardigheids-

complex af”

OONNNDDEERRNNEMMEERRSS GGEEVVEENNN ZZICCHH BBLLOOOOOTT“Ik ben stiekem verliefd

op iemand”

VAANN PERSSIIEE CCUUMM SSUUISSRondom portretteert zes

collega’s van Van Persie in

het Nederlands elftal: Kuijt,

Robben, Babel, Heitinga

en Sneijder.

IJSSEL MEERAVIIGLIOOSOORestaurateur Mario Lai is graag op onze IJssel. Una giornata particolare: Sardijnse witte wijn met oesters.

DDAAAARR ISS MMOOOEEDD VOOOOOORR NNNOODDIGGLeiderschap in 2010 in

woord en beeld. Moedig

leiderschap, wat is het? En

de TOP VIJF VAN LAFHEID

42

68461812

VERDER

De voorzitter aan het woord 9

Crossmediale marketing 22

Expo 2010 Shanghai 36

De voetbalclub als sociaal werker 66

Portretten van het Nederlands elftal 68

Rode bieten, zwarte knofl ook en bonbons van piccalilly 74

RUBRIEKEN

Colofon magazine 3

Voorwoord 3

Netwerknieuws 6

Evenementen regio Stedendriehoek 55

Evenementen Rondom Zakendoen 57

Clubcolofon 79

INNHHOOUUDD

Page 6: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

6

NETWERKNIEUWS

Page 7: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

7

Standaardisatie vraagt verandering

Dinsdag 1 juni organiseerden PiuFlex en Fidder

& Löhr in Amersfoort een rondetafelbijeenkomst

over Standaarden werken – Efficiëntie in de uit-

geverij. Managers uit het uitgeefvak deelden hun

ervaringen met het invoeren van standaarden in

hun uitgeverij. Doel van de bijeenkomst: kennis

delen en inspiratie opdoen. Peter van Roosmalen

is Manager Operations bij Kluwer en hij sprak

ter inleiding. Dat ging over het veranderproces

dat nodig was bij de invoering van het systeem

Woodwing voor redactionele automatisering bij

alle tijdschriften van Kluwer. PiuFlex en Fidder &

Löhr willen een platform zijn voor flexibiliteit in

de uitgeverij. Een van de manieren om te zorgen

voor flexibiliteit is door kennis te delen. PiuFlex en

Fidder & Löhr brengen graag partijen uit de uitge-

verij samen om tijdens kleinschalige bijeenkom-

sten ervaringen uit de praktijk uit te wisselen. De

volgende rondetafelbijeenkomst zal in het najaar

plaatsvinden. Meer informatie over de rondeta-

felbijeenkomsten? Bel of mail: PiuFlex, Henriette

Kosse, hkosse@piuflex.nl, 0570-665950

Visser & Visser nu ook in Apeldoorn!

Sinds 1 april 2010 is Visser & Visser Accoun-

tants-Belastingadviseurs ook gevestigd in Apel-

doorn. Het kantoor neemt zijn intrek in een pand

aan de Laan van Westenenk, waar tevens de

redactie van een landelijk dagblad gevestigd is.

De vestiging in Apeldoorn vormt een afsplitsing

van de vestiging in Barneveld, wat geheel past in

de strategie van Visser & Visser. Regionale vesti-

gingen betekenen letterlijk en figuurlijk korte lijnen

en betrokkenheid bij de cliënt. Vestigingsleiders

Henry van Hattem AA en drs. Jaap van Beek

RA zijn enthousiast over het uitbouwen van deze

nieuwe vestiging en zien volop kansen om onder-

nemers in Apeldoorn met raad en daad terzijde

te staan. Vestiging Apeldoorn is evenals de ande-

re vestigingen een full-service kantoor waar alle

disciplines vertegenwoordigd zijn: Accountancy,

Audit, Belastingadvies en Salaris & Advies.

Lochem wordt klimaatneutraal

Vanaf 28 mei worden alle medewerkers van de

gemeente Lochem met behulp van ludieke acties

en communicatie aangezet om bewuster om te

gaan met energie. Onlangs stelde het college van

B&W de beleidsnotitie Bedrijfsinterne milieuzorg

(BIM) vast voor de periode 2010-2013. De

gemeente Lochem wil in 2030 klimaatneutraal

zijn en daarom moet zij ook binnen haar eigen

organisatie zoveel mogelijk energie besparen.

Momenteel gebruikt de gemeente nog te veel

gas, elektriciteit, water en kantoorartikelen. Het

doel van BIM is om zo efficiënt mogelijk om

te gaan met grondstoffen en energie. Met het

oog op de nieuwbouw van het gemeentehuis

zullen vooral maatregelen genomen worden die

direct resultaat hebben (gedragsaanpassingen)

of maatregelen die snel terugverdiend kunnen

worden.

Uitvoeringsplan ontwikkelingen binnenstad Deventer komende 20 jaar

Het Deventers college van Burgemeester

en Wethouders heeft ingestemd met het

maken van een uitvoeringsplan voor ont-

wikkelingen in de binnenstad. Dit geldt

voor een breed scala stedenbouwkun-

dige ontwikkelingen die de komende 20

jaar bestrijken. Het zal gebaseerd zijn op

het ambitiedocument van de stedenbouw-

kundige experts Coenen en Asselbergs.

Stadhuislocatie Grote Kerkhof zal als eer-

ste worden aangepakt. Andere locaties

zullen daarna onder de loep worden ge-

nomen. Bestemmingsplannen voor de bi-

bliotheek en Film & Theater zullen volgen.

Voor meer informatie, zie de website van

de gemeente Deventer, www.deventer.nl.

Gemeente Apeldoorn wijst ondernemers op veiligheidsregels tijdens WK

Het kan niemand zijn ontgaan. Bij het verschij-

nen van deze editie van Rondom Magazine is

het WK Voetbal in volle gang. Voorafgaand aan

het spektakel bracht de gemeente Apeldoorn

haar ondernemers nog even op de hoogte van

de veiligheidsvoorschriften, die nu extra belang-

rijk zijn. Zeker kun je het nooit weten, maar

deze regels moeten eraan bijdragen dat dit feest

daadwerkelijk een feest is. In hoofdlijnen gaat

dit over brandveiligheid. Zo spelen toegankelijke

vluchtroutes een belangrijke rol en zijn er strikte

regels over blusmiddelen en de plaatsing van ver-

sieringen. Ook is er tijdens de wedstrijden een

grote toeloop richting de verschillende horecabe-

drijven, waarbij deze rekening moeten houden

met het maximaal aantal mensen. Op www.

vrom.nl zijn de precieze regels terug te vinden.

Eigen productie Elco Totaal

Elco Totaal in Raalte heeft afgelopen jaar

veel aandacht besteed aan een eigen pro-

ductie. Zo ontwikkelde directeur Coen Kog-

gel van Elco afgelopen december een eigen

zeep. Elco Superontvetter Glasreiniger is de

naam van dit product en vervangt volgens

Koggel een hoop andere schoonmaakmid-

delen. In verschillende fabrieken heeft Kog-

gel gekeken naar wat voor schoonmaakmid-

delen er werden gebruikt. Hiervan nam hij

monsters om vervolgens zijn eigen product

samen te stellen. Om ramen te reinigen heb

je hiermee alleen een sprayflacon en mi-

crovezeldoek nodig. Op dit moment wordt

gewerkt aan de nieuwe site en webshop

van Elco Totaal waar onder meer dit product

verkrijgbaar zal zijn. De huidige website is

te zien op www.elcoraalte.nl.

Mazars helpt risico’s personeels- en salarisadministratie beheersen

Uit de praktijk blijkt dat het steeds nood-

zakelijker wordt om risicogebieden binnen

de personeels- en salarisadministratie te

beheersen. Risico’s kunnen zich enerzijds

bevinden in de mate waarin de onderne-

ming subsidieregelingen misloopt, ander-

zijds kunnen er risico’s aanwezig zijn bij

onder andere het niet correct naleven van

de fiscale en sociale wetgeving. Met het

vaststellen van mogelijke risico’s binnen je

organisatie en een heldere verslaggeving

hiervan kun je een stevige basis leggen

voor het verder kwantificeren van moge-

lijke risico’s tot aan het implementeren van

oplossingen en maatregelen. Voor meer

informatie: www.mazars.nl

Page 8: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

8

Tien jaar geleden waren onderwijs en

bedrijfsleven twee gescheiden werelden.

Tegenwoordig is de situatie heel anders.

Bedrijven en scholen proberen samen het

beste uit de leerlingen en leraren te halen.

“Het up-to-date houden en triggeren op no-

viteiten, daar ligt een belangrijke rol voor

ons weggelegd”, vindt Bert van der Vegt,

Operational Manager Trainingen bij de

Fiat Group Automobiles Netherlands b.v.

Van der Vegt is nauw betrokken bij de sec-

tor Mobiel van het ROC Aventus in Apel-

doorn. “Het probleem is dat leerkrachten

niet veel over huidige technieken kunnen

vertellen. Als je je werk als leraar goed wilt

doen, kun je niet op routine werken. Wij

geven leerkrachten een trigger om scherp

te blijven.”

Simpel

Dat up-to-date houden is volgens Van der

Vegt bij uitstek een rol voor het bedrijfsle-

ven. “Organisaties zijn op de hoogte van

de laatste ontwikkelingen. Een goed voor-

beeld is de nieuwe MultiAir-technologie van

de Fiat Groep, een systeem dat zorgt voor

meer vermogen, minder verbruik en daar-

door minder CO2-uitstoot. Het is nieuw,

belangrijk voor het milieu, maar zeker ook

een technisch vernuft. En het staat in de

vakbladen. Leerlingen willen het ook we-

ten”, aldus Van der Vegt. “Hoe simpel is

BEDRIJFSLEVEN BETEKENTVEEL VOOR ONDERWIJS

Vanuit het onderwijs zijn er veel

geluiden te horen over het belang van

samenwerking met het bedrijfsleven.

Dat die essentie er is, daar zijn ook de

bedrijven het over eens. Maar hoe werkt

dat in de praktijk? Wat kun je als bedrijf

betekenen voor het onderwijs? “Wij

moeten leerkrachten op de hoogte brengen

van de laatste ontwikkelingen. Als het

bedrijfsleven het niet doet, wie moet het

dan doen?”

“HOU DE MENSEN UP-TO-DATE EN TRIGGER ZE”

het om leerkrachten met een lezing op de

hoogte te brengen? We hebben het tijdens

een stageterugkomdag ook aan een groep

leerlingen uitgelegd. Die was zeer enthousi-

ast. De leraar die mee was vroeg of hij een

deel van de presentatie mocht gebruiken in

zijn lessen.”

Het enthousiast maken van leerlingen is no-

dig. “Jongeren worden door de maatschap-

pij afgeremd. De tendens is nog steeds: als

je niet weet wat je wilt, kun je altijd nog

automonteur worden. Er wordt gezegd dat

je als automonteur niks kunt verdienen. Dat

is niet zo. Als je bij blijft leren, stijgen ook

de verdiensten mee. Net zoals bij andere

beroepen. Als de interesse en de inzet er

maar is. En daar kan en moet het bedrijfsle-

ven een bijdrage aan leveren.”

Ook het bedrijf heeft profi jt van samenwer-

king. “Je creëert ten eerste een stuk naams-

bekendheid. Daarnaast kun je als bedrijf

materialen beschikbaar stellen. Hierdoor

raken leerlingen bekend met de technolo-

gie van je producten. Technische mensen

moet je aan producten laten voelen, laten

ruiken.” ●

Page 9: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

9

VOOOOORZZITTTTEERR MMMETT EEENN GGLIMMLAACCHH

“Hoe gaat het eigenlijk met die netwerkclub van jullie?”, zo vroeg een kennis mij

pas. Ik kreeg spontaan een glimlach op mijn gezicht, want ik realiseerde me dat het

eigenlijk heel goed gaat met RondomNetwerk.

In het afgelopen halfjaar hebben we keihard gewerkt aan het netwerk en het

magazine. En met succes. De introductie van onze huiskamerevents is geweldig. Op

kleine, intieme bijeenkomsten worden zaak en leven van één van de ondernemers

centraal gesteld. De eerste vond plaats bij Ruben Bos (J&R Dienstverlening). Als

dit nummer bij de drukker ligt, zitten we op ‘de deel’ bij Johan Lammers (Lammers

Support) in Klarenbeek. En op 1 juli worden we verwacht in de bedrijfshuiskamer

van René Cornelissen (Repromotion).

Ook onze organisatie is verbeterd. De komst van Jean Last als ambassadeur van

het netwerk zorgt voor wat olie tussen de raderen. Alles loopt soepeler. Bij de

events lukt het steeds beter om ons beleid waar te maken: bijzondere evenementen

organiseren, in nauwe samenwerking met één van de partners, met de nadruk

op de inhoud van het programma. Daarbij zoeken we naar verrassende locaties,

zoals tijdens ons event in Olst. In een oude legertent bij de IJssellinie gingen we op

zoek gingen naar moedig leiderschap. In dit nummer zie je een verslag van een

bijzondere middag.

Dit najaar staat een aantal mooie evenementen op de rol. Zo organiseren we in

september in samenwerking met één van de hoofdsponsors (TCR) een driedaagse

reis naar Duitsland. We organiseren een aantal huiskamerevents en in december

wacht een event, dat zich richt op vrouwen en ondernemen, onder de werktitel

‘Wat vrouwen willen’. Ik kan niet wachten…

U zult ongetwijfeld gaan zien dat we het magazine fl ink hebben

aangepakt. Een nieuwe vormgeving, aansprekende artikelen

en prachtige fotografi e. Zodat we het netwerk beter in beeld

kunnen brengen. En de deelnemende bedrijven zich beter kunnen

presenteren. Ik hoop dat u net zo enthousiast bent als ik.

En al dat netwerken leidt ertoe dat er echte zaken worden gedaan.

In de afgelopen periode zijn er tussen de deelnemers fl ink wat

gesprekken op gang gekomen. Over kansen, nieuwe projecten en

echte omzet. En uiteindelijk gaat het daarom.

Ik merk dat ik dit artikel nu ook weer schrijf met een glimlach op

mijn gezicht…

Stef LöhrS

Page 10: Rondom magazine juni 2010

• Wat weet niemand van je? Ik ben stiekem verliefd op iemand.

• Levensles: Ik heb meer een motto: Work like you don’t need the money and love like

you have never been loved before.

Ik probeer om zoveel mogelijk onbevangen in het leven te staan, hetgeen overigens niet

altijd even gemakkelijk is.

• Mooiste moment in het werk: ’s Ochtends onder het genot van een bak koffi e mijn

dagplanning maken en er dan aan het eind van de dag achterkomen dat een werkdag

in de advocatuur zich niet laat voorspellen of plannen.

• Grootste succes zaak: Tja, ik heb een geheimhoudingverplichting. Elke zaak is in mijn

ogen belangrijk. Daar maak ik geen onderscheid in. Meer of minder succes, het gaat

erom dat je een zaak gegeven de situatie tot een goed einde weet te brengen en je

cliënt tevreden is met het eindresultaat. Dan heb je succes en kun je zeggen dat je het

goed gedaan hebt.

• Grootste blunder zaak: Een andere advocaat vertrouwen op datgene wat hij telefo-

nisch met je afspreekt, om er vervolgens achter te komen dat hij zich niet aan zijn

woord houdt.

• Waar haal je inspiratie uit? Uit mijn omgeving, de natuur en ontmoetingen met mensen.

Blootgeven…• Wat is je grootste makke? Ongeduld en dat mijn werk soms ook mijn leven is…

• Wat doet je pijn? Als mensen mijn vertrouwen beschadigen. Ik ben iemand die heel

snel openstaat voor nieuwe mensen en ontmoetingen. Vaak kom je erachter dat ze een

tweede agenda hebben, dat vind ik jammer.

• Wat stemt je uitermate gelukkig? Als mijn oude trouwe lieve hond me kwispelend komt

begroeten. En koken met en voor vrienden.

• Waarom heb je ‘ja’ gezegd tegen deze fotoshoot en wat vond je ervan? Ik wilde dit

eigenlijk helemaal niet, want ik hou er niet van om op de foto te moeten. Daarom was

het ook gelijk een uitdaging ;). De shoot met fotograaf Erik Geven en ondernemer Rene

Cornelissen (die zich in dit magazine ook blootgeeft, red.) was erg gezellig en in een

ontspannen sfeer. Ik vond het achteraf erg leuk om te doen.

Fotografi e: Erik Geven • GevenProductions

Christa Dreef

Bedrijf: Justus Advocaten

Geboortedatum: 27-07-1970

Sterrenbeeld: Leeuw

ROND

OM

10

Page 11: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

11

Page 12: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

12

GAAT DE BEWEGENDE ADVERTENTIE DE

ADVERTENTIE OP PAPIER VERVANGEN?

KIJK OP

WWW.ORANGETUBE.NL

Page 13: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

13

Fidder & Löhr

vernieuwd...

www.fenl.nl0570 - 665959

Lees verder op pagina 20

Page 14: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

14

De Deventer Adviseurs is een samenwer-

kingsverband tussen Eshuis Accountants en

Belastingadviseurs, Smalbraak Notarissen,

Vendicum en Univé Stad en Land. “Elke

tweede maandag van de maand kunnen

ondernemers tijdens onze inloopspreekuren

langskomen voor adviezen over onderne-

men”, legt Eric de Ridder van Univé Stad

en land uit. “Wij bundelen onze krachten

om ondernemers van advies te voorzien op

onder meer de gebieden accountancy, be-

lastingdienst, testament en erfrecht, verzeke-

ringen, het verwerven van nieuwe opdrach-

ten en bedrijfseconomische advisering. Dit

gebeurt op één locatie, in de vestiging van

Univé Stad en Land aan de Kazernestraat

in Deventer. De enige investering die we

van ondernemers vragen, is tijd.”

Het initiatief om ondernemers maandelijks

onder één dak van advies te voorzien, is

eind 2009 opgezet. “De Kamer van Koop-

handel had een inloopspreekuur voor on-

dernemers, maar is daarmee gestopt”, al-

dus Teus Brunekreeft van Eshuis Accountants

en Belastingadviseurs. “Zodoende hebben

wij de handen ineen geslagen om iets der-

gelijks voort te zetten.”

Themasessie

De inloopspreekuren – de eerste vindt na de

zomerstop plaats op 13 september – worden

gekoppeld aan een thema. “De themasessie

is altijd van half acht tot negen en gaat over

in een netwerkborrel. Tijdens zo’n sessie

gaat een externe spreker in op een onder-

werp dat interessant is voor ondernemers”,

zegt Jan Hein Brummelhuis van Smalbraak

Notarissen. “Voorafgaand aan de themases-

sie, tussen vier uur en half acht, kan de onder-

nemer gebruikmaken van het inloopspreekuur

en één van onze adviseurs spreken.”

Juist in deze tijden kun je als

ondernemers wel wat advies gebruiken.

Bijvoorbeeld op het gebied van

belastingen, het verwerven van nieuwe

opdrachten, notariaat of verzekeringen.

Maar juist nu zit je niet te wachten op

die lopende teller bij adviesgevende

bedrijven. Een nieuw initiatief bewijst

dat het ook anders kan. “Wij bieden

laagdrempelig en kosteloos advies in

verschillende disciplines, op één locatie.”

DEVENTER ADVISEURS: ADVIES ZONDER HOGE REKENING“INLOOPSPREEKUUR VOOR VRAGEN, LEREN EN ONTMOETEN”

Page 15: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

15

Univé Stad en Land

Kazernestraat 64 - 68, 7411 CJ Deventer

T (0570) 689733

F (0570) 689744

E deventer@unive.nl

I www.unive.nl/stadenland

Ook Jan-Willen Seip van Vendicum maakt

als ondernemer deel uit van de Deventer

Adviseurs. Zijn bedrijf traint en adviseert

ondernemers op het gebied van sales en

verkoop. Een van de themabijeenkomsten,

over netwerken, werd door hem georgani-

seerd. “Meer business regelen is in deze

tijden erg belangrijk”, vertelt Seip. “Veel

ondernemers weten echter niet goed hoe

zij moeten netwerken. De sessie bestond

uit zo’n twintig minuten theorie, maar daar-

naast juist praktijk. Ik heb ondernemers een

spiegel voorgehouden en advies gegeven

over wat je wel en niet moet doen.” De

bezoekers waren enthousiast en konden het

geleerde meteen na de sessie in de praktijk

brengen tijdens de netwerkborrel. Volgens

reacties was de avond leerzaam, inspire-

rend, verrassend en vooral zeer laagdrem-

pelig.

Marktplaats

De heren noemen de maandelijkse bijeen-

komst een marktplaats om elkaar te ontmoe-

ten, te bevragen en van elkaar te leren.

“Als ik in gesprek ben met klanten, is het

probleem vaak dat ze bang zijn voor een

hoge nota”, aldus Brunekreeft. Brummelhuis

vult aan: “Met Deventer Adviseurs is het niet

direct noodzaak om geld te verdienen.”

Volgens de adviseurs is het belangrijk om

een gids te zijn. De Ridder: “Het idee van:

of ik help je zelf, of ik verwijs je door. Een

kwestie van het netwerk aan elkaar beschik-

baar stellen. Het leuke is dat wij blind op

elkaar kunnen vertrouwen.”

Voor meer informatie of aanmelden voor

een bijeenkomst (dit is overigens niet ver-

plicht, je mag ook gewoon binnen komen

lopen) kun je terecht op de website www.

deventeradviseurs.nl. Hier vind je ook infor-

matie over de onderwerpen die tijdens de

bijeenkomsten aan bod komen. ●

Iedere tweede maandag van de

maand vinden de inloopspreekuren

(16-19.30 uur) en themasessies

(19.30-21 uur) plaats in de

vestiging van Univé Stad en Land,

Kazernestraat 64-68 in Deventer. De

eerstvolgende is op 13 september.

Onderwerpen themasessies 2010

13 september: Bedrijfsopvolging

11 oktober: Werkkostenregeling

8 november: Erven en schenken

6 december: Pensioenregelingen

voor werknemers

Meer informatie op

www.deventeradviseurs.nl

of via 0570-619217.

Page 16: Rondom magazine juni 2010

GENERATIES GASTHEERSCHAP

TEN TOP “Volgens mijn dokter lijd ik aan perfectionisme”

Het maximale eruit halen, dat is haar

drijfveer. Jean Last spreekt met Anke Jan-

sen over haar zaak, werk en leven.

Je kijkt in de spiegel en je ziet de

directeur, de eigenaar en het familielid.

En je bent ook nog moeder. Dat zijn

vier rollen. Hoe werkt dat eigenlijk,

al die petten op? “Die petten passen

me prima, hoor.” Op welk moment

geeft dat wel spanning? “Het afgelopen

jaar ben ik oververmoeid geraakt, dan

wordt het ineens moeilijk.” Wat vind je de

moeilijkste combi van die verschillende pet-

ten? “ In principe vloeit alles mooi in elkaar

over. Die vier verschillende petten horen bij

mij. Maar we hebben wel spanning gehad

hoor. Ik moest natuurlijk het vertrouwen van

mijn vader winnen om het bedrijf over te

nemen. Dat was niet eenvoudig. Hij was

bang dat het met zijn bedrijf minder goed

zou gaan onder mijn leiding.” Dus je hebt

hem echt moeten laten zien dat je wat in

huis hebt. “Ik heb mijn vader moeten bewijzen

dat ik het ook kon en misschien beter kan.”

Tien jaar geleden nam je het bedrijf over.

Dit jaar bestaat Boode 160 jaar. Dat is

160 jaar traditie. Hoe is het begonnen?

“Het is begonnen als herberg. Daarnaast

was er nog een boerderij met schapen, kip-

pen en koeien en een bakkerij. Mijn vader

heeft nog in de bakkerij gewerkt. Toen mijn

ouders op de zaak kwamen, zijn ze ermee

gestopt. Ze zijn voortgegaan met het café,

hebben een zaal opgezet en hadden een

paar hotelkamers. Maar ja, toen kwamen

mijn broer en ik, dus werden van kamer

8 en 10 de kinderkamers gemaakt. Mijn

vader was meer gastheer en caféhouder

dan hotelier: het hotel verdween langzaam-

aan.”

Manier van leven

En de zaak is steeds overgegaan van

generatie op generatie. Dat gastheer-

schap is nooit weggegaan? “Nee.” Hoe

komt dat? “Dat is iets waar je mee groot-

gebracht bent. Ik ben geboren en geto-

gen in de horeca. Dat zie ik bij mijn zoon

ook weer. Als wij vroeger aan het eten

waren en het bruidspaar kwam binnen,

dan vlogen mijn vader en moeder op om

het bruidspaar te verwelkomen.”

Dat is geen werk, maar een manier van

leven. “Absoluut, zo is dat.”

Tien jaar geleden namen jullie de zaak

over en moest het anders. “Nou, het moest

anders… Daar moet je natuurlijk wel voor-

zichtig mee zijn, want vaste gasten kennen

je bedrijf zoals het is. Maar op een gege-

ven moment je moet wel koers zetten, er

een duidelijke visie op nahouden. En ook:

wat wil je zelf, wat past bij je? We heb-

ben heel geleidelijk veranderd. Ik denk ook

niet dat je in een bedrijf meteen maar alles

kunt doen, dan ga je gasten verliezen. We

hebben de caféfunctie eraf gehaald en zijn

met het restaurant begonnen. Dat hebben

we heel voorzichtig gedaan: de leestafel

eruit, de bar vereenvoudigd, met een mo-

dernere kaart gaan draaien, het interieur

aangepast… Dit is de derde verbouwing in

de vijftien jaar van de brasserie. Onlangs

hebben we Chef’s table geïntroduceerd.”

ROND

OM

16

HET GESPREK

Page 17: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

17

Wie is Anke Jansen?

Geboren: 26 april 1966 in Bathmen

Familie: man (Paul, 41 jaar) en zoon (Hein, 11 jaar)

Voorheen: opleiding: hotelschool in Apeldoorn.

Stages in Engeland, Oostenrijk en Frankrijk

Nu: Directeur-eigenaar van Boode in Bathmen, samen met haar man

Boode 160 jaar gastvrijheid: Ooit herberg en nu brasserie, Chef’s table,

zalencentrum, discotheek en het Westerhuis voor trouwen en straks ook als boutiquehotel

Beperkt budget

Je hebt hier een erg warme styling. Demon-

streert dit je persoonlijkheid? “Ja.” Jij bent

warm. Dus je hele manier van stylen en ont-

werpen zorgt ervoor dat mensen gelukkig

zijn. “Dat wil ik uitstralen. Maar dat zit

niet alleen in het interieur, dat zit bijvoor-

beeld ook in de bediening. Het is niet

zo moeilijk om een interieurarchitect uit

te nodigen en een zak met geld mee te

nemen. Daarmee ben je er nog niet. De

kunst is met een beperkt budget iets moois

te creëren.”

Wanneer ga jij zelf terug naar een restau-

rant? “Ik moet in de eerste plaats natuur-

lijk erg lekker gegeten hebben. Maar

ook een hartelijke bediening en de juiste

ambiance.” Wat is een juiste ambiance

tegenwoordig voor jou? “Dat kan heel

breed zijn. Het belangrijkste is de gezel-

ligheid. Zes jaar geleden waren wij in

een wintersportplaats en daar hadden ze

een hele mooie, gestylde après-skibar. Ik

kwam daar binnen en zei: wauw! Maar

er was geen sfeer. We gingen naar de

kroeg ernaast: grote Tirolerstube, biertje

en bomvol… dat willen de mensen. Ze

willen warmte en gezelligheid, ze willen

niet een kille horecazaak.”

Op de vingers tikken

Jij hebt het hier wel ernstig gestyled. “Nou,

dat valt nog wel mee hoor, ik kan hier

nog wel even verdergaan. Maar ik moet

altijd binnen een budget werken van Paul.

Geld vind ik vreselijk.” Had hem dan in

loondienst genomen. “Haha, ja, maar er

is altijd iemand nodig die moet waken

over de centen. Je kunt het makkelijker uit-

geven dan verdienen. Ik heb echt wel ie-

mand nodig die me op de vingers tikt, die

zegt: hé Jansen, doe eens even normaal.

Dan ga je ook nadenken: hoe krijg ik het

toch voor elkaar binnen het budget.” Dus

Page 18: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

18

Paul is de waakhond, anders was het hier

aardig uit de hand gelopen. Hij zet er een

hek omheen. De boerenoplossing: zet er

een hek omheen. “Ja, boerenoplossingen

zijn meestal de juiste oplossingen.”

Als je nou kijkt naar de rolverdeling tussen

jou en je man… “Wij hebben een duide-

lijke rolverdeling. Dat hebben we nooit af-

gesproken, maar dat is zo gegroeid. Ik ben

de pionier en Paul is de echte manager.

Waarschijnlijk ook door zijn achtergrond,

bedrijfskunde aan Nijenrode. Paul is rustig,

ik ben veel temperamentvoller.”

Dus jij komt met de ideeën en Paul werkt

het uit? “Ja. Ik vind het leuk om nieuwe

dingen te bedenken. Zo zijn we gestart

met Summer TakeAway. Je ziet dat mensen

steeds minder trek hebben in koken in de

zomer en een Chineesje of patatje halen.

Dus we bedachten, waarom maken we

geen Summer TakeAway? We hebben

heerlijke oesters, sushi, kreeft, gazpacho,

zomerse paella…”

Handicap

Je praat graag over alles wat je biedt.

Maar wat betreft taakverdeling: fi nanciën

en organisatie zitten bij Paul, waar let jij

speciaal op? “Ik stuur de dagelijkse gang

van zaken aan, 25 vaste medewerkers

en 130 ambulante medewerkers. Verder

verzorg ik marketing/pr en doe de plan-

ning van de discotheek. Vorig jaar ben ik

een tijd oververmoeid geweest. Je kunt wel

eens heel moe zijn in dit werk, je werkt zo

tachtig uur in de week.” Daar betaal je

op een zeker moment een prijs voor. “Ja.

Ik ben hard onderuit gegaan.” Wat heb je

ervan geleerd? “Mijn lichaam waarschuwt

me nu. Dus als ik weer slecht slaap…”

Ga je het anders aanpakken? “Het moet

wel, maar dat is heel moeilijk voor mij.”

Je bent perfectionistisch. “Ja.” Aha, dus dat

is jouw probleem. Je ziet alles. “Ja, volgens

mijn dokter lijd ik aan perfectionisme.” Dat

wordt gevoed door je dyslexie. Daar staat

tegenover dat jij alles ziet – het horecaoog.

“Nu je het zo zegt… Mensen zeggen wel

eens dat ik alles scan.” Ik heb vaker mee-

gemaakt dat mensen die de handicap dys-

lexie hebben, beter kijken. Zo kan uit een

nadeel een geweldig voordeel ontstaan.

“Zonder dyslexie geen scanning, zo heb ik

het nog nooit bekeken. Hier worden ze er

wel eens gek van, maar voor mij is het een

voordeel.”

Wie is de betere leider, jij of Paul?

“Ik ben een betere leider, Paul is een betere

manager. Wij vullen elkaar hier prima aan.

Ik denk dat ik een goede coach ben voor

ons personeel. Als ik een nieuw idee heb,

breng ik het heel enthousiast en krijg ik ze

allemaal mee. Want als de club niet mee

wil, dan kun je heel hard roepen, maar dan

gebeurt er niks.” Een leider loopt voor de

troepen uit, maar moet ze wel meenemen.

“Ja, je moet de kudde wel bij elkaar hou-

den.” Precies, anders blijft er van het leider

zijn niks meer over. Vind je het leiden een

vrijere rol dan het managen? “Ja. Maar

goed, dat is mij ook aangeboren: in vrij-

heid te denken en bezig te zijn. Ik noem dat

fl adderen. Paul denkt eerst na.” Dus het is

maar goed dat Paul er is, die denkt – als jij

uitgefl adderd bent – na over de gevolgen

van jouw ideeën. “Ja. Maar uiteindelijk ge-

beurt het wel zoals ik het hebben wil, hoor.”

Nu over jullie producten: jullie doen veel

met regioproducten. “Daar zijn we sterk

mee bezig. We hebben onlangs een toer

gemaakt door Salland om te kijken waar

nou het scharrelvlees vandaan komt. We

gaan ons meer richten op streekproducten,

omdat we merken dat de gast daar enthou-

siast van wordt. Bovendien willen we de

producten beter controleren. Er wordt toch

steeds meer met het eten gerommeld.” Op

die manier lever je ook een mooi bijdrage

aan de groene en blauwe economie in de

streek.

“Ik moet

altijd binnen

een budget

werken van

Paul. Geld vind

ik vreselijk”

Page 19: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

19

Minderwaardigheidscomplex

We hebben groen en blauw, we hebben

Bathmen, we hebben jou. Je bent de pleit-

bezorger van vernieuwing in de gastrono-

mie in onze regio. Wat moet er gebeuren

in het oosten, wil de gastronomie een grote

reputatie krijgen? “De oosterling moet eerst

van zijn minderwaardigheidscomplex af. Je

zag het: FC Twente wordt kampioen. Nou,

het is bijna een bevrijding. Eindelijk hebben

we Ajax eronder. Het gevoel van: wij wor-

den ook serieus genomen. Wij voelen ons

altijd een beetje de underdog.”

Oké, ze moeten van hun minderwaardig-

heidscomplex af, maar wat moeten ze

nou echt leren? “Dat ze ook trots zijn op

de regionale producten. Daarnaast zijn

horecamensen te veel alleen maar op de

werkvloer bezig. Ze zijn te druk met geld

verdienen achter de bar. Ze doen zelf de

afwas en het poetswerk. Ik vind dat je beter

wat taken uit handen kunt geven om je te

focussen. Luister meer naar je gasten. Sta

open en treed naar buiten. Ga eens ergens

anders kijken. Niet in het westen, maar juist

in het zuiden, bijvoorbeeld in Maastricht.

Daar kun je prachtige ideeën en inspiratie

opdoen. De mentaliteit in het zuiden sluit

aan op onze oosterse mentaliteit en gast-

heerschap.”

Fotografi e: Erik Geven • GevenProductions

“De oosterling moet eerst eens van

zijn minderwaardigheidscomplex af”

Page 20: Rondom magazine juni 2010

20

Het uitgeefproces kent volgens commerci-

eel directeur William van Hees een aantal

stappen en loopt van idee, conceptontwik-

keling, redactie en vormgeving naar pro-

ductie, marketing en verkoop. “Wij hielden

ons met name bezig met de redactie en

vormgeving. Nu gaan we ons ook op de

andere stappen – behalve de productie,

die besteden we uit – specialiseren. Dit

gaan we doen op de gebieden sponsored

magazines, boeken en social communities.

Met deze nieuwe stap kunnen wij bedrijven

nog beter en uitgebreider van dienst zijn.”

Sponsored magazines

Gesponsorde tijdschriften zijn magazines

die ogen als een onafhankelijke uitgave,

maar in feite reclame zijn. “De bedoeling

van sponsored magazines is om (potenti-

ele) klanten een positief beeld van je be-

drijf te geven door ze wervende verhalen

in tijdschriftvorm aan te bieden”, legt Van

Hees uit. “In plaats van zakelijk informatief

wordt de inhoud verhalend aangeboden.

Dit schept een band met de lezer. Een spon-

sored magazine is een prima marketingmid-

del voor het werven van nieuwe klanten.

Wij kunnen bedrijven straks van a tot z be-

geleiden met het maken van een dergelijk

magazine.”

De uitgeverij gaat zich eveneens richten op

het uitgeven van boeken. “Ook dit kan voor

klanten interessant zijn”, vervolgt Van Hees.

“Denk bijvoorbeeld aan een jubileum of

bijzondere gebeurtenis. Dat is een prachtig

moment om een boek uit te geven en te

delen met je relaties.” Fidder & Löhr gaat

boeken en magazines uitgeven in opdracht

van klanten, maar ook onder de eigen

Brekend nieuws! Fidder & Löhr gaat zijn

diensten uitbreiden en wordt naast redac-

tiebureau ook uitgeverij. Daarbij gaat het

bedrijf zich specialiseren op verschillende

vlakken. “We hebben als organisatie alles

in huis om dit te realiseren en kunnen

onze klanten met de uitgeverij een breder

dienstenpakket aanbieden.”

FIDDER & LÖHR BEOEFENT NIEUWE TAK VAN SPORT

Page 21: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

21

vlag. “Als organisatie zijn wij specialist op

het gebied van dit soort uitgaven.”

Social communities

Een ander aspect van de nieuwe stap zijn

social communities. De precieze bedoeling

laat zich wat lastig uitleggen. Van Hees:

“Wij willen mensen met eenzelfde interes-

se op internet bij elkaar brengen en een

platform bieden. Door middel van e-maga-

zines, recente publicaties, weetjes, produc-

ten, enzovoort, houden we de mensen op

de hoogte.

Als voorbeeld geeft Van Hees een platform

over voetbal, dat al in verre staat van ont-

wikkeling is. Het moet een site worden met

historische voetbalinformatie. “Zo wordt

antwoord gegeven op de vraag waarom

Johan Cruijff vroeger met een stalen neus

heeft gevoetbald”, geeft Van Hees een

voorbeeld. “Het wordt een verzamelplaats

vol achtergrondinformatie, markante feiten

en anekdotes, maar ook met voetbalevents

en spelers van vroeger. Daarnaast bieden

we een marktplaats voor alles op voetbal-

gebied en willen er telefoonapplicaties aan

hangen.” Na de totstandkoming van deze

communitie is het de bedoeling om ook op

andere interessegebieden dergelijke com-

munities op te zetten.

Topjournalistiek voor de sport

Ook op sportief gebied is Fidder & Löhr vol-

op in ontwikkeling. Zo wordt Piufl ex – een

wervings- en selectiebureau voor de uitgeef-

branche en onderdeel van Fidder & Löhr

– uitgebreid. “Wij willen sportjournalistiek

op hoog niveau gaan aanbieden. Onze rol

hierin is om de journalist en het medium bij

elkaar te brengen.”

Fidder & Löhr heeft voor deze nieuwe ontwik-

keling een grootheid in de sportjournalistiek

aangetrokken. “Iemand die zijn sporen in

de journalistiek ruimschoots heeft verdiend

en toonaangevende boeken op voetbalge-

bied heeft geschreven. Hij heeft een enorm

netwerk in de sportwereld. Wij hebben dit

opgezet met het oog op de veranderde situ-

atie op redacties. Wij denken namelijk dat

in de toekomst veel meer journalisten extern

worden ingehuurd.” Het aanbod van ver-

slaggevers richt zich in eerste instantie op

voetbal, maar moet later ook journalisten en

media op andere sportgebieden bij elkaar

brengen. Sport verbroedert immers… ●

Fidder & Löhr

Diepenveenseweg 147, 7413 AP Deventer

T 0570-665959

F 0570-665955

E info@fenl.nl

I www.fenl.nl

Page 22: Rondom magazine juni 2010

CROSSMEDIALEMARKETING

Je komt de term overal tegen: crossmediale marketing. En als je er niet aan

meedoet, loop je achter. Maar wat is het? En wat kun je ermee? Rondom

Magazine laat twee experts op dit gebied aan het woord.

ROND

OM

22

Page 23: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

23

“Het is voor ondernemers belangrijk

om te blijven vernieuwen. Crossmediale

marketing hoort daar ook bij. Maak het je

als ondernemer eigen. Investeer in nieuwe

media. Het kost tijd, maar het is niet

verstandig om er nog twee jaar mee te

wachten. Er valt veel business mee binnen

te halen. Bedrijven die actief zijn op dit

gebied, zijn succesvoller.”

“Je website is het middelpunt van je marke-

ting. Maar met een site ben je er nog niet.

Daaromheen moet je gebruikmaken van

Google, mailing, media en nieuwe slimme

dingen.

Nieuwe slimme dingen zijn bijvoorbeeld

LinkedIn en Twitter. Dit zijn vormen van so-

cial media waar je nu toch wel bij moet

zitten. Bedrijven die dat onzin vinden, gaan

zichzelf tegenkomen. Social media bieden

veel meer dan andere vormen van marke-

ting. Mensen willen niet meer worden over-

goten met informatie waar ze niet om vra-

gen. Tegenwoordig gaan ze zelf op zoek.

Als bedrijf moet je zorgen dat jij bent waar

de klant zoekt. De laatste jaren heeft er een

verschuiving plaatsgevonden van push naar

pull. De klant weet jou wel te vinden, jij

moet zorgen dat je vindbaar bent.

Die vindbaarheid kun je vergroten door de

juiste zoekwoorden op je site te gebruiken.

Ook Twitter helpt. Experimenteer hiermee,

ga op zoek naar mensen die geïnteres-

seerd zijn in hetzelfde als jij. Er ontstaat ont-

zettend veel handel via Twitter. Als je bereid

bent kennis te delen, krijg je het ook terug.

Gebruik Twitter wel zakelijk. Berichtjes als

‘Ik zit nu in de trein’, wat heb je eraan?

Crossmediale marketing houdt in dat je als

bedrijf alle disciplines van marketing inzet,

zowel offl ine als online, om mensen te be-

reiken. Consumenten kunnen tegenwoordig

alles vinden op internet, ze zoeken open-

heid en transparantie bij bedrijven. Klanten

zijn actief en interactief. Een goed voor-

beeld van een slim nieuw ding is een viral,

een fi lmpje dat voldoet aan de drie g’s:

grappig, grof en gek. Zo’n fi lmpje wordt

verspreid via het web. Als het leuk genoeg

is, sturen consumenten het vanzelf naar el-

kaar door. Er zijn genoeg voorbeelden van

bedrijven die producten hebben verkocht

met enkel een viral.

Kortom: zorg dat je crossmediaal aanwe-

zig bent. Je moet vooruit. Winnaars hebben

een plan, verliezers een excuus.” ➜

“WINNAARS HEBBEN EEN PLAN, VERLIEZERS

EEN EXCUUS”

Johan Lammers

Directeur van de Lammers Support Group

Page 24: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

24

“In Amerika wordt zestig procent van de

informatie op internet via YouTube bin-

nengehaald. In Nederland wordt YouTube

nog gezien als entertainmentkanaal, maar

het wordt steeds serieuzer. YouTube is een

uitstekend marketinginstrument. Ik denk

dat Google over een jaar of vijf verdwijnt

en iedereen dan via YouTube zoekt. Ster-

ker nog, dit gaat gebeuren.”

“Het bakken van een taart, uitleg van je

nieuwe camera, het instructieboekje van

een IKEA-bouwpakket… lezen is niet meer

nodig. Het is allemaal te vinden op You-

Tube. Op dit kanaal ligt zo’n grote kans.

Ontvangers bepalen tegenwoordig zelf

wanneer ze iets willen bekijken en de zen-

der moet zich daaraan aanpassen. Op het

moment dat iemand je zoekt, moet je er

zijn.

Het is goed als je als bedrijf een website

hebt. Een site is echter maar één kanaal.

Iedereen wil tegenwoordig gevonden wor-

den, daar draait het om. Zorg er dan voor

dat je met je inhoud staat op de plaats

waar iedereen toch al is.

Als je informatie zoekt via Google, vind je

de bedrijven die het beste aan jouw zoek-

opdracht voldoen bovenaan. De grap is

dat YouTube-fi lmpjes ook heel hoog scoren

in Google. Je ziet dan niet een paar regels

tekst in de zoekmachine, maar een plaatje.

En plaatjes trekken eerder de aandacht dan

die regels tekst.

Voor mij betekent crossmediale marketing:

hoe kun je je verhaal van het ene naar het

andere medium overbrengen. OrangeTube

produceert bewegende advertenties. Een

bewegende advertentie heeft weliswaar

dezelfde inhoud als een advertentie op

papier, maar door gebruik van video komt

de boodschap nog beter over. Het grote

voordeel is dat de advertentie met dezelfde

inhoud vierentwintig uur per dag op internet

beschikbaar is. De ontvanger kan de ad-

vertentie bekijken wanneer hij het zelf wil.

In de toekomst zie ik voor me dat bedrijven

een kleine advertentie op papier plaatsen

met een verwijzing naar YouTube. In een

crossmediale marketingcampagne mag

YouTube niet meer ontbreken. Je moet er

gewoon mee beginnen.” ●

“ZORG ERVOOR DAT JE OP YOUTUBE STAAT”

Erik Geven

Directeur GevenProductions/OrangeTube

Page 25: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

25

Succesvol ondernemen 3

Don’t follow the leader

Rules don’t Rule

Succesvolle ondernemers zijn als pubers. Ze weten hoe het hoort, maar doen het

toch anders. Ze hebben meer met autonomie dan met autoriteit. Meer met initiëren

dan met imiteren. Breken met conventies leidt tot succes. En daar dragen we graag

aan bij. Door ruimte te scheppen voor de creativiteit van onze klanten. Door onze

multidisciplinaire manier van werken. Door te kijken naar het totaal. Door te analy-

seren, te controleren en te inspireren. Bel Gerrit Veeneman voor een kennismaking,

055-368 77 00. Of kijk op www.mazars.nl. Ga verder met Mazars.

0475.00.844 Adv 210x297_BS.indd 1 3/10/10 3:12 PM

Page 26: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

26

DNAmarketing in de genen

“DNA, zegt u…? Als D&A, die

drogisterijketen?”

“Nee, als DNA marketing in de genen…

U weet wel, het materiaal in uw lijf wat

u uniek maakt. Hét onomstotelijk bewijs

dat misdadigers achter slot en grendel

krijgt… DNA!” Mijn uitleg over de

naam van ons nieuwe reclamebureau

werd enthousiast ontvangen door de

vriendelijke stem aan de andere kant

van de lijn.

“Oooh… Dat is heel wat anders! Wat

een leuke naam, mevrouw Arentz. Ik

zorg ervoor dat ik het contract van uw

telefoon overzet op deze fi rma. De

bescheiden krijgt u morgen toegestuurd.

Succes met uw bedrijf!”

Een dag later kreeg ik inderdaad, zoals

was overeengekomen, de papieren toege-

stuurd:

DenA

T.a.v mevrouw Arentz

Hunneperkade 12

7418 BT DEVENTER

Ik heb werkelijk nooit geweten dat we twee

soorten DNA in ons lichaam hebben: DNA

en DenA. Eigenlijk zat ik erover te denken

om de mevrouw van de KPN nogmaals te

bellen om te vragen op welke bijzondere

plek in haar lichaam het DenA zich precies

bevindt, maar de wachttijden bij de KPN

hebben mij hiervan weerhouden.

Eind vorig jaar besloten we dat het tijd

werd om onze plannen en dromen te ver-

wezenlijken. De omstandigheden waren

perfect: de economische crisis was immers

vol aangetreden, banken vielen om, de

beurzen leden het ene verlies naar het an-

dere, de huizenmarkt zat op slot, bedrijven

hielden hun adem in en reclamebudgetten

werden bevroren. Feitelijk konden we dus

geen enkele reden bedenken, waarom we

NIET zouden starten met ons nieuwe, frisse,

trendy en eigenzinnige reclamebureau.

Met andere woorden: geen mens zou raar

hebben staan kijken, als wij onze plannen

‘tijdelijk’ hadden bevroren. Echter, ons is de

mening toegedaan dat je ondanks de crisis

als ondernemer wel degelijk succesvol kunt

zijn!

We hebben een no-nonsense instelling. De

manier van werken is transparant en onze

creativiteit brengt ons keer op keer in nieu-

we werelden. Niks wachten en achterover

zitten; wij zijn proactief en altijd op zoek

naar de nieuwste trends in marketing en

reclame. Heb je ons nog niet gevonden?

Geen probleem, wij vinden jou! Groot

budget, klein budget? Voor elke klant valt

een uniek en creatief concept te bedenken.

Wij werken inmiddels voor geweldige klan-

ten en zijn uiteraard ontzettend blij met het

vertrouwen dat ze ons keer op keer geven.

Trots zijn we dat we de stap hebben durven

nemen en we kijken met een goed gevoel

uit naar de dag van morgen.

Kijkt u gerust eens op onze site,

www.dnavoordezaak.nl, of stap gezellig

binnen voor een kop koffi e. Is je agenda

overvol en lukt het niet om overdag bij ons

aan te komen? Maak je geen zorgen, wij

zijn gek op een dinnerdate en een goed

glaasje wijn.

Wij zullen je via een column in dit maga-

zine ieder kwartaal op de hoogte houden

van het wel en wee van DNA marketing.

Wil je op een column reageren? Dan

kan dat via onze accounts op Linkedin en

Twitter (dnavoordezaak).

Tips, reacties, vragen en kritische opmerkin-

gen zijn uiteraard van harte welkom!

Een creatieve groet,

Michelle Arentz

DNA marketing in de genen

Page 27: Rondom magazine juni 2010

DNA marketing in de genenHunneperkade 127418 BT DeventerT [0570] 62 12 77

info@DNAvoordezaak.nlwww.DNAvoordezaak.nl

Page 28: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

28

Page 29: Rondom magazine juni 2010

ONDERNEMERSgeven zich bloot

• Wat weet niemand van je? Ik rook sinds kort sigaartjes. Dat is echter gezien deze foto’s

ook geen geheim meer…

• Levensles: Blijven ademhalen, ondanks een periode van tegenslagen.

• Mooiste moment in het werk: Als ik door de zaak loop en iedereen is enorm druk aan

het werk, de machines draaien en er wordt geld verdiend.

• Grootste succes zaak: De bedrijfsovername van Drukkerij Hanzestad.

• Grootste blunder zaak: Geen.

• Waar haal je inspiratie uit? Een zeer uiteenlopende kennissenkring, zowel zakelijk als

privé.

Blootgeven… • Wat is je grootste makke? Ik ben een open boek.

• Wat doet je pijn? Als mijn kinderen vragen waarom ik privé in scheiding lig.

• Wat stemt je uitermate gelukkig? In principe altijd mijn kinderen, maar als ik even aan

mezelf denk en niet aan het werk: vol terras, zon en witte wijn.

• Waarom heb je ‘ja’ gezegd tegen deze fotoshoot en wat vond je ervan? Ik heb een

jaar geleden mensen overgehaald aan eerdere fotoshoots mee te doen. Die zeiden

toen: “Ik doe het alleen als jij het ook doet”. Ik vroeg me alleen af in hoeverre ik dit

moreel gezien kan doen. Daarnaast vraag ik me ook af in hoeverre dit schadelijk kan

zijn voor mijn werk. Niet dus…

Fotografi e: Erik Geven • GevenProductions

Rene Cornelissen

Bedrijf: Repromotion,

drukkerij Hanzestad, Teknik

Geboortedatum: 3-9-1965

Sterrenbeeld: Maagd

ROND

OM

29

Page 30: Rondom magazine juni 2010

“WIJ KUNNEN ALLES AAN”

COMPLEET VERZORGD OP WEG MET TCR TOURS

ROND

OM

30Trots poseert directeur Bas Roescher voor het eerste achtpersoonsbusje van TCR.

Page 31: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

31

“Vervoer op maat”, dat is volgens directeur

Bas Roescher de korte en simpele uitleg van

TCR Tours. Al snel wordt duidelijk dat ‘ver-

voer’ hierbij meer inhoudt dan de klanten

van a naar b te brengen. “Het komt erop

neer dat wij alles aankunnen. Natuurlijk

brengen wij onze klanten veilig naar de

plaats van bestemming en weer naar huis,

maar als de klant het wenst, regelen wij

ook een gids, hotelovernachtingen, excur-

sies, culinaire uitstapjes, beursreizen, noem

maar op.”

TCR Tours beschikt over alle formaten tou-

ringcars, waardoor het bedrijf van acht tot

ruim zestig personen in één bus kan vervoe-

ren. “Een bedrijf kan bij ons komen met de

wensen en het budget. Wij gaan op zoek

naar de mogelijkheden. Doordat wij alle

diensten onder één dak bieden, houden

we de kosten voor de klant overzichtelijk”,

aldus Roescher. “Daarnaast is het natuurlijk

erg leuk om een geplande reis gezamenlijk

te beginnen.”

Ambassadeur

“Willen klanten een reisleider?”, vervolgt de

directeur. “De professionele medewerkers

gidsen onze klanten door de prachtigste

plaatsen en kennen van elke bestemming in

Europa de details.” TCR Tours koppelt een

ultramodern touringcarpark aan een select

bestand van eigen chauffeurs. Deze alerte

en voorkomende ambassadeurs zorgen

ervoor dat de reis veilig, vlot en verrassend

verloopt.

Volgens Bas Roescher is TCR Tours fl exibel,

klantgericht en heeft het bedrijf veel vaste

contacten. “Een goed voorbeeld hiervan

is Go Ahead Eagles. Wij zijn al jaren de

trouwe vervoerder van de voetbalclub.

Hiermee heeft de club een vaste vervoer-

der, maar ook een vaste chauffeur.”

Budget en planning

Naast het bedrijfsleven is TCR Tours een

creatieve partner voor scholen, verenigin-

gen, overheid, mensen met een beperking

en particulieren. Roescher: “Met respect

voor budget en planning stellen wij een

totaal verzorgde busreis samen. Daarbij

is er volop ruimte voor fl exibele aanpas-

singen, vooraf georganiseerd of ter plekke

geregeld.”

TCR Tours is onderdeel van de TCR Groep,

dat onder meer bestaat uit TCR B.V.,

Taxi Rietman Deventer, Oostenenk Perso-

nenvervoer B.V., Automat Raalte en Deventer,

Autoschade Keizershof en TCR Tank &

Shop B.V. ●

Met je werknemers een weekendje naar

Parijs? Een relaxed beursbezoek met

hotelovernachting in Keulen? Paintballen

in de Ardennen? Genieten van één van

de vele mooie plekjes in Nederland? Wat

je plannen ook zijn: TCR Tours biedt meer

dan vervoer alleen. “Met TCR Tours heb

je nergens omkijken naar, behalve naar je

lachende collega’s in de bus.”

TCR Tours vestiging Deventer

Dordrechtweg 11, 7418 CH Deventer

T 0572-353535

E info@tcrtours.nl

I www.tcrtours.nl

Beleef TCR Tours

• Eendaagse en meerdaagse trips

• Reizen per luxe touringcar

• Aangevuld met alles wat je maar

wenst: overnachtingen, beursbezoek,

tickets voor theatervoorstellingen en

evenementen, enzovoort.

• Ervaren en voorkomende chauffeurs

• Luisterend oor voor al je wensen

• Respect voor je budget en planning

“Nergens naar omkijken, alleen naar je lachende collega’s in de bus”

Reizen met sterallures

Wil jij je personeel of relaties eens verrassen met een bijzondere vorm van vervoer?

Wil jij ze een chic ritje aanbieden in een niet alledaagse bus? Maak dan gebruik

van de exclusieve VIP Bus met chauffeur. Deze bijzondere vorm van vervoer is zeer

geschikt voor een select gezelschap. De VIP Bus biedt plek aan acht personen, de

sfeervolle inrichting is erg luxueus en deze nieuwe vorm van zakelijk vervoer is van

alle gemakken voorzien.

Actie! Maak nu zeer voordelig kennis met de exclusieve VIP Bus!

Bij reservering vóór 15 augustus 2010 betaal je slechts € 499

in plaats van € 750 per dag, inclusief chauffeur!

Page 32: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

32

Met zo’n achthonderd vierkante meter

winkeloppervlakte is Automat Deventer

geen kleine jongen. Het bedrijf aan de Kam-

perstraat biedt een zeer breed assortiment

aan onderdelen en accesoires. Een walhal-

la voor de autoliefhebber, al wordt keuzes

maken wellicht wat lastig. “We hebben tien-

duizenden artikelen op voorraad, maar kun-

nen alles bestellen”, legt bedrijfsleider Jacko

Lodeweges uit. Automat Deventer is nu

ruim een jaar open en onderdeel van de

TCR Groep.

De winkel aan de Kamperstraat is ruim

opgezet. Dit maakt het voor de klanten

mogelijk om snel en eenvoudig het ge-

wenste product te vinden in het uitgebreide

assortiment. Naast de shop bevindt zich

een inbouwstation. Lodeweges: “Hierdoor

kunnen wij met onze scherpe uurtarieven

de onderdelen in een moderne werkplaats

vakkundig monteren. Dat maakt onze

winkel bijzonder in zijn soort.” Klanten

kunnen voor de deur parkeren.

Opsporen en volgen

Hoewel ook particulieren bij Automat

terecht kunnen, richt het bedrijf zich met

name op de zakelijke markt. Een goed

voorbeeld hiervan is de inbouw van Track

& Trace-systemen. “Automat verzorgde

afgelopen jaar voor ons de inbouw van

ruim tweehonderd Track & Trace-systemen”,

vertelt Bas Roescher, directeur van de TCR

“ METEEN JE NIEUWE ONDERDELEN LATEN MONTEREN, DAT IS UNIEK”

AUTOMAT IS WINKEL EN INBOUWSTATION IN ÉÉN

Fietssystemen, olielijnen, kinderstoeltjes,

inbouwapparatuur, navigatie, verlichting,

sportvelgen, lakstiften… Je kunt het zo

gek niet bedenken of Automat Deventer

heeft het. Alles op het gebied van auto-

onderdelen is er verkrijgbaar. En met een

compleet inbouwstation aan de winkel,

kunnen de onderdelen direct worden

gemonteerd. “Dat maakt Automat uniek.”

Page 33: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

33

“De ondernemer kan zijn voertuigen

op zijn eigen computer volgen”

Automat Deventer

Kamperstraat 1, 7418 CA Deventer

T 0570-637090

E deventer@automat.nl

I www.automatdeventer.nl

Groep. Met dit systeem zijn wij in staat om

op elk gewenst moment ieder voertuig te tra-

ceren. Ook is het systeem voorzien van data-

communicatie, waardoor communicatielijnen

worden vereenvoudigd en tevens een snel-

lere administratieve afhandeling plaatsvindt.”

‘Opsporen en volgen’ is de letterlijke verta-

ling van tracking en tracing. Het systeem

van Track & Trace vertaalt door middel

van een GPS (Global Positioning System)-

module de signalen van satellieten. Hiervoor

wordt een actieve GPS-antenne gebruikt.

Deze signalen stellen de werkgever in staat

om op elk moment, waar ook ter wereld, de

positie van zijn voertuig of materieel tot op

enkele meters nauwkeurig te bepalen. Als

het systeem is ingebouwd, kan de onderne-

mer zijn voertuigen en materieel volgen op

zijn eigen computer. Een goed voorbeeld

van een veelgebruikt Track & Trace-

systeem is Fleetmanagement van V-tron.

Belastingtechnisch

Volgens de bedrijfsleider van Automat

Deventer is er op dit moment veel vraag naar

de inbouw van dit soort systemen. “Naast

de belastingwetgeving is het verhogen van

de effi ciency binnen een organisatie voor

veel bedrijven een belangrijke reden voor

het inbouwen van een dergelijk systeem.

Track & Trace is erg effectief. De gegevens

van de medewerkers zijn altijd up-to-date, de

urenverantwoording is zeer nauwkeurig en

werkgevers weten precies wat de zakelijke

en privékilometers zijn.”

Naast de voordelen voor de eigen admi-

nistratie biedt een Track & Trace-systeem

ook de mogelijkheid om een uitgebreide

rapportage te maken die de ondernemer

kan aanleveren aan de Belastingdienst. De

werkgever is immers verantwoordelijk voor

deze aanlevering. En dat is met het oog op

de aangescherpte wetgeving van de laatste

jaren een prettige bijkomstigheid.

Uiteraard is het Track & Trace-systeem maar

één van de vele producten die Automat in

zijn assortiment heeft. Het personeel van

de organisatie nodigt zowel particuliere

als zakelijke relaties van harte uit om een

kijkje te nemen in de shop en hoort graag

de persoonlijke wensen op autogebied.

Lodeweges: “Door de vakkundige ervarin-

gen in combinatie met het uitgebreide aan-

bod op het gebied van audio, navigatie,

techniek, exterieur, interieur en onderhoud,

kan Automat Deventer zijn klanten van een

passend advies voorzien.” ●

Page 34: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

34

De eerste stap naar een waardevol recre-

atiebezit is het bepalen van de plek. Een

mooie regio en een verzorgde en veilige

locatie geniet daarbij natuurlijk de voorkeur.

De Veluwe is voor recreërend Nederland

de plek bij uitstek. Dit weelderige gebied

heeft alles te bieden voor rust-, natuur- en

cultuurzoekers.

Net boven Arnhem, middenin de Veluwse

bossen en recht tegenover Nationaal Park

de Hoge Veluwe vind je het prachtige re-

creatiepark DroomPark Hooge Veluwe.

DroomPark Hooge Veluwe biedt investeer-

ders en particulieren de unieke kans om

te beleggen in comfortabele, onderhouds-

arme recreatieverblijven op eigen grond.

De recreatieverblijven worden compleet

afgeleverd met een speels aangelegde

basistuin en eigen parkeerplaats.

Interessante verhuurresultaten

De zeer bosrijke omgeving ademt een

heerlijk vakantiegevoel uit. Het uitgestrekte

DroomPark Hooge Veluwe heeft huurders

van alle leeftijden veel te bieden. Wellness,

een binnen- en buitenzwembad, veel sport-

faciliteiten en een gezellige horeca. Het

park kent bovendien uitstekend beheer, een

zeer belangrijk voordeel als het gaat om

interessante verhuurresultaten.

Een tweede aanrader in de Veluwe-regio

is DroomPark Talmahoeve, locatie Golden

Tulip Garderen. DroomPark Talmahoeve is

een statig park met zeer luxe recreatiever-

blijven op royale percelen. Rond de tradi-

tioneel gebouwde recreatieverblijven zijn

Je wilt investeren, maar de beurskoersen

maken je wat nerveus? Je wilt niet

toekijken hoe de grafi eken en cijfertjes

op een beeldscherm snel wisselen?

Je ontvangt liever maandelijks een

bijschrijving op je bank- of girorekening?

Dan is investeren in een waardevast

recreatieverblijf met eigen grond ook iets

voor jou. Niet alleen verhuur, maar ook

eigen gebruik geeft rendement.

TASTBAAR RENDEMENT, ZICHTBAAR PLEZIERWAARDEVAST, WAARDEVOL EN VERTROUWD BELEGGEN

Page 35: Rondom magazine juni 2010

prachtige tuinen aangelegd met een heer-

lijk zonneterras en een eigen parkeerplaats.

Het beheer en de exploitatie op DroomPark

Talmahoeve wordt zeer professioneel ver-

zorgd door het op de locatie aanwezige

Golden Tulip hotel- en congrescentrum. De

kritische − al dan niet zakelijke − recreant

zal genieten van alle luxe faciliteiten ter

plekke.

DroomPark Hooge Veluwe

Koningsweg 14

6816 TC Arnhem

T 026-4432272

E info@droomparkhoogeveluwe.nl

I www.droomparkhoogeveluwe.nl

DroomPark Talmahoeve

Oud Milligenseweg 60-62

3886 MJ Garderen

T 0577-462294

E info@droomparktalmahoeve.nl

I www.droomparktalmahoeve.nl

Meer weten?

Wil je meer weten over de aspecten

rond het succesvol investeren in een re-

creatieverblijf op deze locaties? Maak

vrijblijvend een afspraak voor een be-

zichtiging van het park en de model-

woningen. Vanzelfsprekend geven de

deskundige recreatiemakelaars graag

antwoord op al je vragen.

Voor meer informatie en andere

interessante projecten kijk op

www.droomparken.nl

ROND

OM

35

Page 36: Rondom magazine juni 2010

Vijftien jaar geleden was er niet veel meer

dan eindeloze rijstvelden. Tegenwoordig is

Shanghai een metropool, een mierenhoop

van mensen, gebouwen, auto’s en wegen.

Alles gaat er in razend tempo. De haven

van Shanghai (letterlijk: aan zee) nam in

2005 de koppositie van Rotterdam over

als grootste ter wereld. Deze megastad

staat dit jaar in het teken van de wereldten-

toonstelling Expo 2010. Het thema is de

toenemende verstedelijking. Rondom neemt

je mee naar deze grootmacht, waar ook

steeds meer bedrijven hun weg naartoe

weten te vinden.

上海

BETTER CITYBETTER LIFE

EXPO 2010 - SHANGHAI

ROND

OM

36

Page 37: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

37

Page 38: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

38

Met ruim twintig miljoen inwoners is deze metropool de grootste stad van China. Rijkdom

en armoede leven naast elkaar. Enorme wolkenkrabbers en gebouwen vangen het over-

donderende lawaai op van de miljoenen mensen en voertuigen die de brede avenues en

smalle straatjes vullen. De rivier Huangpu splitst de stad in tweeën, met aan de ene kant

de oude stadskern en aan de andere kant het fi nancieel centrum. Meer en meer bedrijven,

zowel uit het binnen- als buitenland, trekken naar deze wereldstad. De ligging aan de

Oost-Chinese zee – waar de langste rivier van Azië na 5500 kilometer in zee eindigt –

maakt Shanghai ook een place to be voor de toerist. Deel uitmaken van zo’n reusachtige

stad, being part of it, is een sensationele ervaring.

Being part of it

Page 39: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

39

Tweehonderd landen geven op de Expo

hun visie op Better City, Better Life. Dit

thema gaat in op de alsmaar toenemende

verstedelijking, met leefbaarheid als uitda-

ging. Expo 2010 is te bezoeken tot en met

31 oktober 2010. Er worden zo’n zeventig

miljoen bezoekers verwacht, meer dan bij

de Olympische Spelen in Beijing in 2008.

WERELDTENTOONSTELLING

Happy StreetOok Nederland draagt een steentje bij

aan Expo 2010 met Happy Street, ontwor-

pen door de architect John Körmeling. In

dit ontwerp geeft Körmeling zijn visie weer

op een stad die organisch is ontstaan langs

een handelsroute, een gebied waar alle

factoren van het leven naast elkaar aan

bod komen. De straat heeft de vorm van

het Chinese geluksgetal, de acht. De huis-

jes vertegenwoordigen een ‘ideale stad’,

waarin de thema’s duurzaamheid en milieu

centraal staan.

Fotografi e: Erik Geven • GevenProductions

Page 40: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

40

Page 41: Rondom magazine juni 2010

Mario Lai is befaamd restaurateur in Deven-

ter. Hij kent de IJssel op zijn duimpje. Met

zijn sloep, die net als zijn restaurant De Kei-

zerskroon heet, is hij wekelijks op de rivier

te vinden. Fotograaf Erik Geven vaart met

hem mee in de richting van Terwolde.

Een eenzaam paard aan de horizon,

de ondergaande zon en de uitgestrekte

rivier… Niet voor niets noemt Mario de

omgeving rustgevend. “Het is allemaal even

schitterend: de vogels, de koeien die staan

te grazen… De natuur is tanta bella, zo

mooi!” Hij noemt de onuitgesproken samen-

horigheid tussen mensen op het water, maar

beschrijft ook de speciale geur van de

IJssel. “En het is elke keer weer anders.

”Regen of wind, de wisselende stand van

de zon en het moment van de dag: telkens

ziet de IJssel er anders uit.

UNA GIORNATAPARTICOLARE

AAN DE IJSSEL

ROND

OM

41

Page 42: Rondom magazine juni 2010

Zelf geeft de van oorsprong Sardijnse restauranteigenaar de voorkeur aan een boottocht in de zon. Hij gaat nooit de IJssel op zonder de weersver-wachtingen na te gaan. Is dit toch zijn Italiaanse achtergrond? Mario denkt

dat het wel meevalt. “Ik weet niet of er een verschil is voor mij als Italiaan of iemand anders, volgens mij geniet iedereen volop van de rivier. Misschien waardeer ik het vlakke landschap toch anders dan ‘normale’ Nederlanders.”

ROND

OM

42

Page 43: Rondom magazine juni 2010

De tochten over de IJssel zijn op zich-zelf een fantastische belevenis. Mario ziet zijn IJsselgevoel terug in een fi lo-sofi e van Aristoteles die wel vertaald wordt als ‘de wetenschap van het Zijn als Wezen’ (La scienze dell’essere in quanto essere). En daar kan iedereen, al varend over de IJssel, over voort fi lo-soferen.

LA FILOSOFIA

ROND

OM

43

Page 44: Rondom magazine juni 2010

“Het is mij een keer overkomen dat ik tussen de wal en het schip terecht-kwam. Met mijn armen vol heerlijkhe-den wilde ik indrukwekkend lenig op de boot stappen. Door het wiebelen van de boot raakte ik uit balans en viel met de borden salades en oesters over-boord. Een pijnlijke ervaring, zowel geestelijk als lichamelijk.”

TUSSEN WAL EN SCHIP

ROND

OM

44

Page 45: Rondom magazine juni 2010

Zelf het water op?Catering aan boord van de sloep van De Keizerskroon is mogelijk in overleg. Denk aan een boottocht over de IJssel met een picknickmand gevuld met oes-ters. Kijk voor meer informatie en con-tactinformatie op www.keizerskroondeventer.nl ●

ROND

OM

45

Page 46: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

46

Print Copy Service DeventerBremenweg 17b

7418 EJ Deventer0570 - 606 354

E-mail: info@pcsd.nlInternet: www.pcsd.nl

PRINTEN & KOPIËREN

KLEUR & ZWART-WIT

KLEIN & GROOTFORMAAT

DTP & NABEWERKING

HAAL & BRENG SERVICE

Print Copy Service ZutphenGelderhorst 1d

7207 BH Zutphen0575 - 57 07 90

E-mail: zutphen@pcsd.nlInternet: www.pcsd.nl

PRINTEN & KOPIËREN

KLEUR & ZWART-WIT

KLEIN & GROOTFORMAAT

DTP & NABEWERKING

HAAL & BRENG SERVICEook goed voor uw clubblad

ook goed voor uw clubblad

goed

snel

en

met

zorg

Ondernemen is nieuwe perspectieven zien, grenzen verleggen, verder bouwen aan de organisatie. Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs in Apeldoorn staat u daarbij terzijde. Met dienstverlening die een stap verder gaat. We verdiepen ons in uw organisatie, zijn betrokken bij alle facetten van ondernemen en adviseren u bij het nemen van grote en kleine beslissingen. Bijvoorbeeld als het gaat om uitbreiding, overnames of export. Wilt u eens met onze adviseurs aan tafel om uw situatie te bespreken? Bel onze vestiging in Apeldoorn.

Visser & Visser Accountants-BelastingadviseursH. (Henry) van Hattem AA, telefoon: 06 10 72 38 61Drs. J. (Jaap) van Beek RA, telefoon: 06 42 30 93 51Laan van Westenenk 12, 7336 AZ ApeldoornTelefoon: 055 539 93 99Apeldoorn@visser-visser.nl, www.visser-visser.nl

Met wie gaat u aan tafel?

Een stap verder

Page 47: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

47

Ben jij een jonge, gedreven

ondernemer? Sluit je dan aan bij RondomZakendoen

en kom ons netwerkplatform versterken.

Netwerken is

onmisbaar bij het

vinden van klanten of

werknemers. Bij Rondom leer je

ervaren en gedreven zakenmensen en

professionals kennen. Je doet ideeën

op en krijgt tips. Vol energie en inspiratie

werk je samen aan je eigen succes.

Rondom is een platform voor

en door mannen en vrouwen die

werken met inspiratie in hun werk en

leven. Rondom biedt mogelijkheden

voor het ontwikkelen en onderhouden

van (zakelijke) contacten en het

doen van business.

Jij bent:• tussen de 30 en 35 jaar oud;

• minimaal twee jaar ondernemer in

de Stedendriehoek of omgeving;

• enthousiast en leergierig;

• betrokken;

• bereid tot actief netwerken.

We vragen een jaarlijkse investering van € 750. Hier krijg je veel voor terug. Wij bieden:• waardevolle contacten met de ondernemingen in ons netwerk;

• een speciale clubmentor (door ons toegewezen);

• deelname aan tien events (symposia, excursies, borrels);

• deelname aan Rondom werkveilingen

• een abonnement op Rondom Magazine.

Aanmelden of meer informatie? info@rondomzakendoen.nlDan zijn wij op zoek naar jou!

Page 48: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

48

Page 49: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

49

Een avontuur is de route ernaartoe zeker.

De legerjeep brengt de ondernemers over

hobbelige zandweggetjes door de bossen

van Olst naar de verdedigingswerken.

Verdedigen zal het echter niet worden.

Aanvallen is het credo. Juist nu. Rondom-

Zakendoen lokt ondernemers letterlijk uit

de tent en laat ze in discussie gaan over

leiderschap. En daar is moed voor nodig.

De legerjeep dropt de ondernemers in de

bossen van Olst. Het laatste stuk moeten zij

te voet afl eggen. Het gebied van bos en

bunker contrasteert met de ondernemers –

waarvan veel in pak. Niet veel later is de

plaats van bestemming bereikt. Een bunker

van de IJssellinie, een verdedigingslinie

in NATO-verband tegen de Russen uit de

Koude Oorlog, is voor een ondernemersbij-

eenkomst op zijn zachts gezegd bijzonder

te noemen. Een legertent maakt het plaatje

compleet.

“Deze dag met tafeldiscussies, een forum

en natuurlijk ruimte om met elkaar te net-

werken onder het genot van een robuuste

legerhap en bier, heeft het thema ‘Daar is

moed voor nodig’”, legt organisator Arjan

Kalhouri uit. “Bij dit thema zijn we op zoek

gegaan naar een geschikte locatie. Aan de

reacties van de leden en gasten te horen,

is dat gelukt.”

Informeel

Hoewel het die dag niet al te warm is (“Een

vuurkorfje zou geen overbodige luxe zijn”),

worden er toch verhitte discussies gevoerd

en voelt inleider en gespreksleider Jean last

de drie forumleden met kritische vragen aan

de tand over hun manieren van moedig lei-

derschap. Vooral over de informele sfeer,

de lol en de unieke locatie zijn de leden te

spreken. “Het is hartstikke leuk”, zegt Tom

van de Zwaan van Pouw Deventer B.V. Hij

is het nieuwste lid van RondomZakendoen.

“De manier van netwerken is veel concreter

dan ik bij andere netwerkclubs heb gezien.

Ik heb er al meteen een afspraak aan over-

gehouden. Ik ben zeer enthousiast.” Ook

de gasten die zijn meegekomen zijn onder

de indruk van deze manier van netwerken.

“De dag is bedoeld om dieper in te gaan

op het thema moedig leiderschap”, aldus

Last. “Ondernemers geven zichzelf letterlijk

bloot. Er is moed voor nodig om naast je

sterke kanten ook je mindere kanten te laten

zien. De reacties van de leden, maar ook

van de gasten, zijn zeer positief. Het laat

zien dat netwerken en zakendoen ook an-

ders kan.” ➜

ONDERNEMERS UIT DE TENT GELOKT

Page 50: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

50

Page 51: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

51

Netwerkplatform RondomZakendoen organiseert event met lef

“Ondernemers geven zichzelf letterlijk bloot. Er is moed voor nodig

om naast je sterke kanten ook je mindere kanten te laten zien.”

Page 52: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

52

LEIDERSCHAP: DAAR IS MOED VOOR NODIG

“ZELFKRITIEK IS TOCH ALLEEN VOOR MANAGERS?”

Page 53: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

53

We rommelen van de ene crisis in

de andere. Van kredietcrisis naar

economische crisis en staatscrisis. Met

één gemeenschappelijk kenmerk: het

vertrouwen in de systemen en zijn leiders

is zoek. “Eén groot Grieks drama”, zo vat

Jean Last de situatie van nu samen. Tijd

voor bezinning. Tijdens een bijeenkomst

van Rondom Netwerk discussiëren

ondernemers onder leiding van Last over

leiderschap. Wat is moedig? En wat

vooral niet?

Tot 2009 was de vraag uit de markt nau-

welijks bij te houden. De jaren van enorme

productie, van te veel, van het dagelijkse

werk bijna niet afkrijgen zijn echter voor-

bij. Voordat dit oude ‘probleem’ binnen

een aantal jaren weer in volle gang op ons

afkomt, is dit jaar een mooi jaar om stil te

staan bij wat leiderschap nou betekent.

Business Universiteit Nijenrode deed on-

derzoek naar gewenst leiderschap in deze

tijd en concludeerde dat de nieuwe leider

nieuwsgierig en betrouwbaar is en moedig

als hij in actie komt. Vernieuwend? Op zich

niet. Sommigen zijn het alleen even verge-

ten. Leiders hadden grote dromen en liepen

met eurotekens in de ogen weg bij de risi-

co’s en gevolgen. Veel ging er de laatste ja-

ren mis. “Veel ondernemers hebben zich de

laatste jaren lopen ergeren aan de mensen

die als iconen werden beschouwd”, zegt

Last. Hij adviseert en coacht in zijn werk

bestuurders, directeuren, zelfstandig onder-

nemers en topprofessionals. “Nu kijken we

met leedvermaak op deze mensen neer.”

Zelfkritiek

“In deze crisis heeft leiderschap gefaald”,

stelt generaal Dick Berlijn in een interview

met FEM Business. Een van de valkuilen

van goed leiderschap is volgens hem het

gebrek aan zelfkritiek bij de ondernemer.

“Zelfkritiek is toch alleen voor managers?”,

grapt een ondernemer tijdens een discus-

sie over dit onderwerp. Veel ondernemers

vinden dat zelfkritiek bij de tijdsgeest hoort.

Eerlijk naar jezelf en je personeel zijn. Ie-

dereen heeft zijn eigen kwaliteiten. Helder-

heid hierin maakt de organisatie sterk. Zelf-

kritiek moet echter niet de overhand krijgen.

“Dat werkt faalangst in de hand”, wordt er

gezegd.

Het onderzoek van Nijenrode bracht ook

naar voren dat goed leiderschap moeilijk te

leren is. “Dat zie ik ook in de praktijk”, al-

dus Last. “Managen valt best te leren, maar

zonder aanleg heeft de ambitie om leider

te worden weinig zin. Managen draait om

kennis en ervaring, de dingen op de juiste

manier doen. Leiderschap gaat om de juis-

te dingen doen en draait om de persoon

zelf, zijn mogelijkheden en zijn beperkin-

gen, waar hij voor staat.”

“Ik ontmoet door mijn werk MKB-onderne-

mers die leider zijn of die zo’n inspiratie voe-

len”, vervolgt Last. “Soms noem ik ze stille

helden of heldinnen, omdat ze niet schreeu-

wen, maar luisteren. Intern conditioneren, be-

wust zijn van grote veranderingen binnen en

buiten zicht willen hebben op complexe ver-

anderingen in dit land en hier in de regio.”

Autonomie

Volgens Stef Löhr, directeur van Fidder & Löhr,

betekent moedig leiderschap je personeel de

ruimte geven. Zijn personeel bestaat veelal

uit hoogopgeleide professionals. “Laat je

werknemers met autonomie hun werk uitvoe-

ren”, is zijn mening. “Let erop of mensen uit-

gekeken zijn op hun huidige werk, maar ook

of mensen meer potentie hebben zonder dat

ze dat weten en speel hierop in.”

Moed is ook nodig tijdens de beginfase van

een onderneming. De praktijk van Ernest Loor

van Justus Advocaten bestaat een klein jaar.

“Wij weigeren wel eens klanten. Wij rich-

ten ons puur op het MKB. Veel advocaten

die voor zichzelf werken willen vooral han-

del binnenhalen. Maar dan hou je geen tijd

over om bijvoorbeeld te netwerken en blijf

je binnen je praktijk. Het is belangrijk om je

gekozen koers te volgen.”

Volgens Gerard van Houten van Brouwers

Accountants moet je laf gedrag binnen de or-

ganisatie bespreekbaar maken. “Lafheid kun

je aanstippen. Het is wel belangrijk dat je

iemand er individueel op aanspreekt.” Löhr

vult aan: “Daarnaast is het van belang om

eerlijk te zijn in de keuzes die je maakt. Zo

hebben wij er in de crisis voor gekozen om

geen mensen te ontslaan, maar salarisverho-

ging zat er ook niet in. Als je hierover eerlijk

bent naar je personeel, is er begrip voor je

keuzes.”

Uit de tent

In tijden van crisis is het belangrijk

om op zoek te gaan naar inzicht en

jezelf niet op te sluiten in je kantoor.

Zoals Napoleon zijn veldheren naar

voren stuurde, want alleen daar is de

informatie: “Aan veldheren die in de

tent zitten heb ik niks”. ➜

Page 54: Rondom magazine juni 2010

CHECKLIST MOEDIG LEIDERSCHAP

1. Je laten aanspreken op je opdracht

Geen organisatie kan tegenwoordig zonder missie. Een missie duidt op wat je

drijft en wat je wilt bereiken. Daarmee krijgt het woord missie ook het karakter

van belofte, aan de klanten, aan het publiek, maar ook aan elkaar: hier mag

je ons, hier mogen wij elkaar op aanspreken.

2. Iedereen is nodig

De organisatie is een gemeenschap, een associatie van betrokkenen, die

gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Deze gemeenschap omvat managers, werk-

nemers en andere belanghebbende, de Rondom collega’s en soms andere

groepen.

3. Iedereen doet mee

Iedereen is belangrijk. De verantwoordelijkheid moet zo laag mogelijk in de

organisatie gelegd kunnen worden.

4. Visie, inspiratie en momentum

Visie is nodig op je toekomst, zonder echte inspiratie komt er geen beleving,

zonder actie geen beweging.

5. Bevorderen van heldere kwaliteit

Leiders zijn professioneel. Professionaliteit betekent ‘geen afgesloten bas-

tion vormen’. Het betekent juist helder zijn over de eigen mogelijkheden en

beperkingen (te midden van andere professionals met hun mogelijkheden en

beperkingen).

6. Aan de slag met maatjes

Mensen werken in een organisatie met en voor gelijkwaardige medemensen,

met wie en voor wie gezamenlijk, in associatie, een gedeelde waarde moet

worden gerealiseerd. Ook al is er vaak sprake van asymmetrie – de leraar

weet meer dan de leerling – daarbij is toch steeds op een dieper niveau

gelijkwaardigheid verondersteld.

7. Zorgvuldig omgaan met belangen

Binnen Rondom Zakendoen elkaar de ruimte geven. Wederzijdse helderheid,

maar ook wederzijds van elkaar leren, elkaar tips geven en deals sluiten.

(Bron: checklist onder meer samengesteld uit het artikel De banaliteit van de manager, Trouw, 30 januari 2010)

TOP 5 LAF LEIDERSCHAP

Genoeg over moedig leiderschap, want

nu, in alle scherpte, gaan we het hebben

over wat daartegenover staat. En dat is

laf gedrag. Rondom Magazine vroeg de

leden eerlijk antwoord te geven op de

vraag wat in hun ogen, vanuit het perspec-

tief van de ondernemer, laf leiderschap is.

De leden vulden een enquête in, Rondom

Magazine komt met de top 5.

1. Een ander krijgt de schuld/

Het ligt nooit aan de leider

2. Niet beslissen/

Geen verantwoordelijkheid nemen

3. Je beslissingen niet uitdragen/

Afwijken van gekozen koers

4. Met andermans succes weglopen/

Pronken met andermans veren

5. Creëren van een ivoren toren/

Leiding achter gesloten deuren

Naast de top 5 Laf Leiderschap wil

Rondom Magazine je een aantal andere

opvallende voorbeelden niet onthouden:

• Geen tegenspraak dulden

• Een weldoenersimago creëren

• Extern imago moet interne proble-

men oplossen

ROND

OM

54

Page 55: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

55

EVENEMENTEN REGIO STEDENDRIEHOEK

3 - 4 juli Concours Hippique Zutphen

6 - 9 juli Veluwse fi etsvierdaagse Vaassen

8 - 11 juli Deventer op Stelten Deventer

21, 28 juli Zomerfeesten Zutphen

1 augustus Citymoves Festival Zwolle

1 augustus Deventer Boekenmarkt Deventer

8 augustus Dance Tour Apeldoorn

8 augustus Openstelling bunkers IJssellinie Olst

11, 18 augustus Zomerfeesten Zutphen

15 augustus Citymoves Festival Deventer

19 augustus Rio aan de Rijn (zomercarnaval) Arnhem

21 augustus Fashion Ride (Nachtrit Koetsen) Zutphen

28 augustus Tour de Terras Deventer

2 september Bedrijfsrondleiding en Netwerkborrel Sonneheerdt WSW Ermelo

5 september De O van Overijssel Overijssel

11 - 12 september Open Monumentendag Apeldoorn, Zutphen, Deventer

14 september Businessclub Apeldoorn Bijeenkomst – Traditionele Mosselavond Apeldoorn

19 september Chocoladefestival Zutphen

28 september Businessclub Apeldoorn Bijeenkomst – Lezing K.P.N. Morel Apeldoorn

7 oktober MKB-symposium: Leidt de onderneming mij of leid ik de onderneming Ugchelen

16 oktober Sprookjesfestival Arnhem

ROND

OM

55

Page 56: Rondom magazine juni 2010

Een oude bekende...

...in een nieuw jasje

Een nieuw jasje? Nee, wij gaan gelijk voor een compleet nieuwe

outfi t. Een fris krachtig logo met een bijpassende eigentijdse

huisstijl. Bent u óók op zoek naar een nieuwe jas voor uw bedrijf?

Wij voeren al jaren de veel besproken merken als Erik, Ruben,

Stefan, Marleen en Bram. Kijk voor uw favoriete merk snel op

www.repromotion.nl. Wij garanderen u een jas op maat!

Hunneperkade 12 | 7418 BT Deventer | T (0570) 62 12 77 | info@repromotion.nl | www.repromotion.nl

grafi sch alleskunner!

Page 57: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

57

EVENEMENTEN RONDOM ZAKENDOENHet event bij de IJssellinie – lees het

verslag hiervan in dit magazine – was

een succes! Op zakelijk gebied, maar

zeker ook wat betreft gezelligheid. Hieruit

blijkt maar weer dat een informele sfeer

werkt. Er zijn goede zaken gedaan.

Ook de zogenoemde huiskamer-events dra-

gen steeds meer hun steentje bij aan de

opbouw en samenhang van het netwerkplat-

form. Niet voor niets wordt dit steeds vaker

georganiseerd. Op 7 en 26 oktober en op

18 november organiseren de partners van

RondomZakendoen.nl opnieuw huiskamer-

events.

Eind september organiseert RondomZaken-

doen.nl een buitenlandse zakenreis. Deze

reis duurt drie dagen en voert de deelnemers

naar het schitterende Wolfsburg in Duitsland.

Op onze site (www.rondomzakendoen.nl)

vind je het laatste nieuws over deze bijzon-

dere reis. Houd deze dus in de gaten. Aan-

melden kan ook via de site.

Voordat deze leuke reis plaatsvindt, ko-

men de hoofdsponsoren en het bestuur van

RondomZakendoen.nl bij elkaar. Zij bespre-

ken dan onder meer de events die in het

najaar zullen plaatsvinden. Deze bijeenkomst

is 21 september.

Maar er is meer! September belooft een druk-

ke maand te worden. In het weekend van 4 en

5 september vindt de Royal Paddock plaats,

een bijeenkomst van oldtimers. Iedereen is

uitgenodigd. Zorg dat je erbij bent.

Voor de verdere toekomst: 16 december orga-

niseert RondomZakendoen.nl een groot event

met als thema ‘Wat vrouwen willen’. Hierover

gaan wij je nog uitgebreid informeren.

za-zo 4&5 sept Royal Paddock Concours Elegance

Apeldoorn

di 21 sept Bijeenkomst hoofd-sponsors en bestuur

Apeldoorn

vr 24 sept Buitenlandse zakenreis. Drie dagen/twee nachten.

Frankrijk

do 7 okt Huiskamerevent Raalte

di 26 okt Huiskamerevent Apeldoorn

do 18 nov Huiskamerevent Raalte

do 8 dec Symposium ‘Wat vrouwen willen’

Deventer

“Een boeiende en comfortabele reis naar het schitterende Wolfsburg in Duitsland?

Meld je aan via de website!”

Page 58: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

58

Op 1 januari van dit jaar is de innovatie-

box geïntroduceerd om Research and De-

velopment en innovatie door Nederlandse

bedrijven te stimuleren. “De innovatiebox

is de opvolger van de in 2007 geïntrodu-

ceerde octrooibox”, legt accountant Gerrit

Veeneman uit. “Deze octrooibox kende een

aantal beperkingen en een effectief ven-

nootschapsbelastingtarief van ongeveer

tien procent.”

Innoveren

Bij toepassing van de innovatiebox zijn de

innovatieve winsten – te weten de voorde-

len die toerekenbaar zijn aan kwalifi ce-

rende, zelfontwikkelde of voortgebrachte

immateriële activa – belast tegen een effec-

tief tarief van vijf procent, voor zover deze

voordelen de ontwikkelkosten (voortbren-

gingskosten) te boven gaan. Veeneman:

“De beperkingen, zoals de boxruimte, het

maximumbedrag aan inkomsten dat in de

box ondergebracht kan worden, zijn met

ingang van 1 januari van dit jaar komen

te vervallen.” Dit betekent dat de innovatie-

box een substantieel fi scaal voordeel kan

bieden voor winstgevende, innoverende

bedrijven.

Milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

Investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmid-

delen kan subsidie opleveren. Als onderne-

mers in 2010 investeren in nieuwe bedrijfs-

middelen die voorkomen op de Milieulijst,

kunnen zij onder bepaalde voorwaarden

vijftien, dertig of veertig procent van de

investeringskosten aftrekken van hun fi scale

winst. Dit is de milieu-investeringsaftrek

(MIA). “Uiteraard informeren wij de onder-

nemer graag over deze voorwaarden”,

zegt Veeneman. “Ter bestrijding van de

economische crisis is het zelfs zo, dat de

Volgens veel ondernemers is er geen

doorkomen aan: het oerwoud aan regels

bij de Belastingdienst. Om nog maar te

zwijgen van de wijzigingen die alsmaar

worden doorgevoerd. Toch kunnen

gewijzigde regels winst opleveren. De

accountants en belastingadviseurs van

Mazars houden je graag op de hoogte

van de belangrijkste aangepaste regels

van dit jaar en volgend jaar. “Daar kan

de ondernemer zijn voordeel mee doen.”

VERDIEPING IN NIEUWE BELASTINGREGELS LOONT

Page 59: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

59

Mazars

Deventerstraat 184, 7321 CG Apeldoorn

T (+31) 55 36 87 700

F (+31) 55 36 01 667

E apeldoorn@mazars.nl

I www.mazars.nl

percentages dit jaar in sommige situaties

worden verhoogd met nog eens twintig

procent. De nieuwe aftrekpercentages zijn

in dat geval vijfendertig, vijftig of zestig pro-

cent.”

Vastgoedbeleggingen

Vanaf begin dit jaar zijn ook de regels voor

schenk- en erfrecht ingrijpend gewijzigd.

Daarnaast is de Wet inkomstenbelasting

aangepast. “Deze wijzigingen kunnen

worden aangegrepen om fl ink te bespa-

ren. Hiervoor is direct actie nodig.” Voor

bedrijfsoverdrachten van vennootschap-

pen met actieve werkzaamheden zullen

de nieuwe regels in veel gevallen een

welkome versoepeling zijn. Om daarvan

te profi teren hoeft in lang niet alle gevallen

nu actie ondernomen te worden. Voor ven-

nootschappen met beleggingsvastgoed kan

dit anders zijn.

“Veel ondernemers bezitten vastgoed dat is

ondergebracht in een vennootschap”, aldus

de accountant. “Het gaat dan in veel geval-

len om een directeur-grootaandeelhouder

die alle aandelen in een BV bezit. Voor

ondernemers die een dergelijke BV bezit-

ten, die in het verleden is opgericht met een

minimum aandelenkapitaal en waarin zich

een beleggingspand bevindt dat wordt ver-

huurd, kan nader overleg met een van onze

adviseurs voordeel opleveren.”

Belastingvrije vergoedingen

Mazars wil ondernemers ook wijzen op een

belangrijke wijziging in 2011. Met ingang

van dat jaar wordt het systeem van belas-

tingsvrije vergoedingen en verstrekkingen

aan werknemers vervangen door de werk-

kostenregeling. Het doel van deze wijzi-

ging is vereenvoudiging. “Het uitgangspunt

van de werkkostenregeling is dat alles wat

de werkgever aan zijn werknemers verstrekt

voortaan als loon wordt aangemerkt. Iedere

werkgever krijgt wel een vrijstelling van

1,4 procent van de loonsom en er is een

wetsvoorstel ingediend waarin wordt voor-

gesteld om dit percentage te verhogen naar

1,5 procent. Als je als werkgever meer dan

dit forfait van 1,4 procent vergoedt of ver-

strekt, dan ben je tachtig procent loonhef-

fi ng verschuldigd over het meerdere.”

Op deze eenvoudige hoofdregel zijn ech-

ter ook weer belangrijke uitzonderingen ge-

formuleerd. Een aantal gedefi nieerde kos-

tensoorten vallen namelijk buiten het forfait

en kunnen naast het forfait toch nog belas-

tingvrij worden betaald. “Ondernemers die

hier meer over willen weten, helpen wij na-

tuurlijk graag. Zij kunnen altijd vrijblijvend

contact met ons opnemen. Het is verstandig

om eens goed naar je belastingzaken te

laten kijken. Het is immers zonde om het

voordeel te laten liggen.” ●

“Als ondernemers in 2010 investeren in

nieuwe bedrijfsmiddelen die voorkomen op

de Milieulijst, kunnen zij onder bepaalde voorwaarden tot

veertig procent van de investeringskosten

aftrekken van hun fi scale winst”

STAP 1Je bedenkt

een innovatie

STAP 2Je investeert

in je innovatie

STAP 3Eerst je investeringterugverdienen metwinst uit je innovatie

STAP 4Dan krijg je een verlaagd

vennootschapsbelastingtarief.In 2010: VPB tarief 5%

Page 60: Rondom magazine juni 2010

60

Het pand, in de volksmond Balengebouw

genoemd, dankt zijn naam aan het voorma-

lige gebruik: een opslagplaats voor katoen-

balen. De vrije hoogte van de verdiepin-

gen bedraagt ongeveer twee meter. “Deze

bouwlagen zijn te laag voor exploitatie”,

legt Onno Straates van PHB Paul Hardonk

Bouw uit. Hij is projectleider van het project

Balengebouw. “Hiervoor verlagen we de

vloer van de begane grond en verhogen

wij de derde en vierde bouwlaag.”

Monument

Het Balengebouw is aangewezen als ge-

meentelijk monument. Dit betekent onder

meer dat het karakter en de vorm van het

pand behouden moeten blijven. Een bijzon-

dere uitdaging voor de architect, seARCH

uit Amsterdam. Straates: “Door de emoti-

onele en historische waarde moet het ge-

bouw voor een groot deel intact blijven. Dit

maakt het voor de bouwers ook een bijzon-

der project.”

Zo moet in de eerste plaats de ruimte tus-

sen de vloer en het plafond op de begane

grond worden vergroot. “Dat doen we door

de vloer te verlagen”, aldus Straates. “Het

gebouw is op een tijdelijke staalconstructie

gezet. Daarbij maken we gebruik van hei-

palen met een lengte van elf meter, in totaal

zo’n 2100 strekkende meter. Voordat met

het heiwerk kon worden begonnen, is de

oorspronkelijke vloer verwijderd en is er ont-

De vuurwerkramp in Enschede vaagde

tien jaar geleden vrijwel de hele wijk

Roombeek weg. Toch bleven een paar ge-

bouwen overeind. Eén daarvan – hoewel

met litteken – is het Balengebouw. PHB

Paul Hardonk Bouw geeft dit toekomstige

Jan Cremer museum een facelift. “Een

spectaculaire operatie waar heel wat bij

komt kijken.”

PHB PAUL HARDONK BOUW BOUWT AAN EEN SPECTACULAIR PROJECT

“DE GROTE TRUC VAN ZAGEN, OPTILLEN EN TUSSENVOEGEN”

Page 61: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

61

graven tot de nieuwe aanlegdiepte. Aan-

sluitend storten we een nieuwe betonvloer.

Op deze manier wordt de ruimte tussen de

vloer en de eerste verdieping verhoogd van

ongeveer twee naar ruim drie meter.” De

eerste verdieping van het pand blijft wat

hoogte betreft zoals die was. Deze wordt

straks gebruikt voor technische installaties

en is niet voor publiek toegankelijk.

Vijzelen

Een ander sensationeel aspect van de

bouw is de tweede verdieping. “Ook hier

moet de verdiepingshoogte weer worden

vergroot. Dit doen we door de buitenmu-

ren door te zagen en het bovenliggende

bouwdeel met een soort van hydraulische

krikken tweeënhalve meter omhoog te til-

len. Dit heet vijzelen. Daarna komt er een

stalen frame tussen. Hoewel alles natuurlijk

constructief is doorgerekend, is dit door de

enorme omvang en het gewicht een zeer

spannende bouwfase.” Het frame wordt

opgevuld met glas en zal uiteindelijk het

horecagedeelte van het museum vormen.

De ruim honderd jaar oude toren van het

pand is te zwaar voor de operatie zagen,

optillen en tussenvoegen. Ook hiervoor be-

dacht PHB Paul Hardonk Bouw een con-

structie. “Dit deel van het gebouw kan niet

tegelijk me de rest worden opgetild”, aldus

de projectleider. “De toren wordt eveneens

losgezaagd en opgetild, maar dit gebeurt

voordat het overige deel wordt gelift.”

Een bijzonder kenmerk aan de toren is het

nog altijd zichtbare litteken, een gat dat

is ontstaan toen tijdens de vuurwerkramp

een blok beton het gebouw invloog. Het

behoud van deze ‘wond’ herinnert aan de

ramp in 2000.

Jan Cremer

Naast het verbouwen van het oude fabriek-

pand wordt het gebouw ook voorzien van

een stuk nieuwbouw. Deze nieuwbouw

komt op de plaats van de oorspronkelijke

aanbouw, die qua vorm en architectuur

niet paste in het nieuwe ontwerp. “Dit oor-

spronkelijke deel is inmiddels gesloopt. De

buitenschil van de nieuwe uitbreiding wordt

uitgevoerd in een prefab betonnen gevel.

Op de gevel komt in reliëf een motorrijder;

het is de alom bekende afbeelding van kun-

stenaar en schrijver Jan Cremer.”

Woningcoöperatie De Woonplaats in

Enschede is de opdrachtgever voor deze

verbouwing en zal zorg dragen voor de

uiteindelijke exploitatie, hoofdconstructeur

is Pieter Bouwtechniek uit Utrecht. ●

“Een bijzonder kenmerk aan de toren is het nog altijd zichtbare litteken, een gat dat is ontstaan toen tijdens de vuurwerkramp

een blok beton het gebouw invloog.”

PHB Paul Hardonk Bouw

Maagdenburgstraat 20A,

7421 ZC Deventer

T 055 634455

F 055 625128

E info@paulhardonk.nl

I www.paulhardonk.nl

Hergebruik

Voor het verlagen van de begane

grond is zo’n 50.000 (!) kilo staal no-

dig. Dit betreft enkel hulpstaal: staal

voor tijdelijke ondersteuning dat later

weer wordt verwijderd.

Meestal komt dit tijdelijke staal na ge-

bruik op de schroothoop terecht. Dit

keer heeft PHB Paul Hardonk Bouw

echter iemand gevonden die het staal

gaat hergebruiken voor een ander

bouwproject. Een zeer milieuvriende-

lijke oplossing.

Page 62: Rondom magazine juni 2010

62

KRUISBESTUIVING, DAAR DRAAIT HET OM

De relatie tussen het bedrijfsleven en

opleidingen wordt steeds hechter.

Althans, als het aan ROC Aventus ligt.

Een goed voorbeeld hiervan in de sector

Mobiel. Aventus zet in deze sector sterk

in op praktijkonderwijs. Voor goed

gekwalifi ceerde vakmensen op de

arbeidsmarkt is goed onderwijs nodig.

“Dat kunnen wij niet bieden zonder het

bedrijfsleven. Je hebt elkaar nodig.”

Page 63: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

63

De sector Mobiel is onder te verdelen in

vier categorieën: autotechniek, transport

& logistiek, landbouwtechniek en mobiel

(verkoop, beheer en ondernemerschap).

“Onder deze categorieën vallen allerlei op-

leidingen, in zowel de beroepsopleidende

leerweg (BOL) als de beroepsbegeleidende

leerweg (BBL)”, legt Ton van Vught, direc-

teur van de sector Mobiel, uit. Vorig jaar

maakte hij de overstap van de sector Ho-

reca naar deze sector. “Een mooie sector.

Net als in bij de horeca draait het bij de

opleidingen binnen mobiel veelal om de

praktijk.

En juist voor die praktijk hebben bedrijfs-

leven en opleidingen elkaar volgens Van

Vught zo hard nodig. “Ten eerste omdat

de ontwikkelingen op het gebied van bij-

voorbeeld autotechniek heel snel gaan. Het

bedrijfsleven zorgt ervoor dat onze mensen

up-to-date blijven en op de hoogte worden

gebracht van de nieuwste ontwikkelingen.

Niet alleen onze leerlingen, maar ook onze

docenten.”

Onderwijsinvulling

Ook op andere gebieden is de samenwer-

king tussen school en bedrijf van belang.

Zo bieden bedrijven stageplekken aan.

“Maar ook binnen school kunnen we de

expertise van bedrijven goed gebruiken”,

vervolgt Van Vught. “Wij betrekken ze bij

de examinering en gaan samen aan de

slag voor een optimale invulling van het

onderwijs.”

Een nieuw initiatief met betrekking tot het

praktijkleren is het onderwijsleerbedrijf. Dit

wordt een stap tussen de theorie en praktijk

op school en het stagelopen. “Het onder-

wijsleerbedrijf kun je zien als een omgeving

waarin met echte auto’s wordt gewerkt,

waarbij een echte showroom aanwezig

is en echte garage, maar wel binnen de

veilige omgeving van de school. We wil-

len hiermee geen concurrent voor bedrijven

worden, maar juist weer die samenwerking

zoeken. Want we hebben het bedrijfsle-

ven nodig. Bijvoorbeeld voor het beoor-

delen van het werk van de leerlingen en

in het voorzien in informatie op het gebied

van technische ontwikkelingen binnen de

branche.”

Vakmensen

Naast het bedrijfsleven worden ook de

banden met andere opleidingsinstanties

aangescherpt. Dat gebeurt onder andere

met de Hogeschool van Arnhem en Nij-

megen (HAN). Van Vught: “We werken al

veel samen met het vmbo, zodat leerlingen

van deze opleiding in een vroeg stadium

PraktijkPlaza

PraktijkPlaza is het centrale loket van

ROC Aventus waar bedrijven en in-

stellingen terecht kunnen voor vragen

en opdrachten rond stage en praktijk-

leeropdrachten. Via PraktijkPlaza wor-

den deze direct uitgezet binnen ROC

Aventus, zodat bedrijven en instellin-

gen eenvoudig en effi ciënt in contact

komen met de juiste medewerker van

ROC Aventus. Directeur van de sector

Mobiel, Ton van Vught, legt uit: “Op

deze manier willen wij het matchen

van onze studenten met stage en

praktijkleeropdrachten zo gemakkelijk

mogelijk maken. Het uiteindelijke doel

is een grotere betrokkenheid te realise-

ren van het regionale werkveld bij het

opleiden van mbo-studenten tot com-

petente (toekomstige) medewerkers.”

“Juist voor de praktijk

hebben bedrijfsleven

en opleidingen elkaar hard

nodig”

kunnen kennismaken met het mbo. Zo par-

ticipeert ROC Aventus samen met onder

meer het vmbo in een recent gestart vak-

college. Hetzelfde geldt tussen het mbo en

hbo: in het mbo kun je lessen volgen op

hbo-niveau. Daarentegen kunnen leerlingen

die het niet redden op het hbo ook weer

gemakkelijk integreren binnen het mbo. We

zijn hard bezig om deze lopende trajecten

te verbeteren. Want uiteindelijk hebben we

allemaal hetzelfde doel: het afl everen van

vakmensen voor het bedrijfsleven.” ●

T 088 - 283 68 87

I www.aventus.nl

Page 64: Rondom magazine juni 2010

Stap 1Maak een account aan en log in

Stap 2Selecteer uw product(en)

Stap 4Binnen 1 à 2 werk-dagen wordt uw bestelling geleverd

Stap 3Plaats uw bestellingen kies een betaalwijze

Page 65: Rondom magazine juni 2010

Chrsitiaan Geurtsweg 8 Apeldoorn | 055-599 5540 | bedrijvenstadenland@unive.nl | www.unive.nl/stadenland

Waarborg uw continuïteit!‘’Als je alles eens zou kunnen voorspellen, dan zou het leven een stuk makkelijker zijn! Helaas is dit geen werkelijkheid. Daarom is het belangrijk om stil te staan bij de toekomst. Zodat u uw fi nanciële risico’s beheersbaar krijgt en daardoor de continuïteit van uw onderneming waarborgt”, aldus Mark Nijboer, Manager Bedrijven.

Een gids die u daarbij helpt zou dan prettig zijn. Onze bedrijfsadviseurs nemen graag deze gidsrol op zich.

Page 66: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

66

ROND

OM

66

Voetbal in Nederland is duidelijk meer

dan een sport. Vooral tijdens de grotere

evenementen is het simpelweg overal.

Het huidige WK is een goed voorbeeld:

in de aanloop hiernaartoe kleurden

volgens traditie complete wijken al oranje.

Het volk staat en masse achter Oranje.

En voetbalverenigingen geven de samen-

leving wat terug: direct en indirect helpen

clubs de maatschappij op verschillende

manieren. “Het heeft met inspiratie, mensen

en vooral samenwerking te maken.”

Neem voetbalclub FC Twente. Deze club

staat bekend om wat deze naast het voet-

bal voor de wijk betekent. Het project Sco-

ren in de Wijk is opgezet door Stichting

FC Twente. Door een netwerk van bedrij-

ven en scholen kan de club veel beteke-

nen voor de omgeving. Op de website

www.scorenindewijk.nl staat een aan-

tal concrete projecten genoemd die de

Stichting FC Twente doet.

Zo worden voetbalcursussen op scholen

aan de jeugd en stages voor jongeren bij

FC Twente aangeboden, maar ook zorgt

de stichting ervoor dat wijkbewoners aan

de slag gaan met hun woonomgeving.

Hoe dan? Projectleider Drees Kroes zegt

dat er veel activiteiten lopen. “We heb-

ben een school voor praktijkonderwijs in-

geschakeld voor klusjes in de omgeving.

Kleine dingen als het in orde maken van

speeltoestellen. We hebben een wijkkrant

opgericht, zodat bewoners stukjes kunnen

schrijven over de wijk. Er is een boodschap-

pendienst voor ouderen die zelf niet makke-

lijk meer de deur uit kunnen. Er zijn verschil-

lende dingen waarvan mensen zeggen dat

het aangepakt kan worden, dat doe je dan

samen met die mensen.”

Page 67: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

67

Kloppend sporthart

Gerard Oude Vrielink, bestuurslid van de

stichting Scoren in de Wijk, vult daarop

aan: “Het heeft met inspiratie, mensen en

vooral samenwerking te maken. Zorgver-

zekeraar Menzis wil speciale aandacht

voor projecten waarin gezondheid een

rol speelt, zoals voetbalcursussen voor de

jeugd. Saxion Hogescholen, de UT, drie

grote woningcorporaties en gemeenten

werken ook fi nancieel mee aan de projec-

ten. In deze samenwerking stimuleren we el-

kaar. We hebben een club die wat in gang

kan zetten en zijn achterban kan motiveren,

waardoor je projecten makkelijker aan kunt

pakken.”

Je zou kunnen zeggen dat FC Twente een

voorbeeldfunctie op dit vlak heeft, maar in

Deventer blijft Go Ahead Eagles zeker niet

ver achter. Richard Thannhauser, verant-

woordelijk voor algemene zaken bij de Ea-

gles: “Al een jaar of zes, zeven zetten we

vrij hoog in op onze rol als sociaal werker

in Deventer. Go Ahead Eagles wil een pro-

minente rol spelen in de stad. We noemen

onszelf wel eens het kloppende sporthart

van de stad.”

Hangjeugd

Om dat waar te maken moet je veel on-

dernemen. “De Eagles Buurtleague is een

buurttoernooi voor de jeugd, om in ieder

geval de hangjeugd iets te bieden. Dit heeft

veel publiciteit gekregen. We hebben het

samen met de gemeente en Raster (een

grote maatschappelijke instelling, red) op-

gezet. We willen een gezondheidsproject

voor de jeugd, waarin we ze wijzen op het

belang van gezonde voeding. We werken

daarin samen met de GGD, maar ook met

onze eigen medische staf en met de sport-

school van Marco Antvelink. We gaan met

de wijk Voorstad-Oost, waar het Eagles-

stadion in ligt, een sportief jeugdtraject

opzetten waarin ons stadion een centrale

rol zal gaan spelen. Kinderen vinden het

prachtig om daar allerlei activiteiten te

doen.”

Ook is Go Ahead Eagles nagenoeg rond

met een nieuwe stichting, waarin alle

sociaal-maatschappelijke activiteiten wor-

den ondergebracht. Dit zal vergelijkbaar

zijn met Scoren in de Wijk. Daarnaast zijn

er nog tal van andere manieren waarop de

Eagles een bijdrage levert aan de maat-

schappij en Richard Thannhauser vindt het

tijd om hier meer structuur in aan te bren-

gen. Over een naam voor deze stichting

moet nog overeenstemming worden bereikt.

Go Ahead wil drie ton

“We zullen veel mensen uit ondernemend

Deventer bij dit project betrekken”, vervolgt

Thannhauser. “Wat wij ondernemers te

bieden hebben, is ten eerste het voetbal.

We hebben een businessclub waarin we

ondernemers de mogelijkheid bieden om

te netwerken. Niet alleen de wedstrijden

zijn speerpunten. We willen het bedrijfsle-

ven de mogelijkheid bieden om deel uit te

maken van onze ambitie, een bijzondere

positie te veroveren dienstbaar te zijn aan

het belang van ons allemaal. We hopen

met onze stichting een bemiddelende rol

te spelen voor bedrijven die hierin willen

investeren. Stel dat we een jeugdtoernooi

willen adopteren. Dit kost geld. En veel

meer dan de gemeente Deventer zich kan

permitteren uit te geven. Wij hopen op bij-

dragen van, neem ik zo maar aan, vele

echt betrokken organisaties. En dan heb ik

het concreet over € 300.000. En dan zijn

we echt klaar voor de start.” ●

DE VOETBALCLUB ALS SOCIAAL WERKERBETROKKEN ONDERNEMERS INVESTEREN IN MAATSCHAPPELIJK BELANG

Page 68: Rondom magazine juni 2010

Volledige naam: Dirk Kuijt

Geboortedatum: 22 juli 1980

Geboorteplaats: Katwijk

Profcarrière begonnen bij: FC Utrecht

Speelt nu bij: Liverpool FC

Positie: Aanvaller

NEDX1

HET WK ‘SOKKER’ IS IN VOLLE GANG.

RONDOM PORTRETTEERT MET EEN

‘NABYSKOTE’ ZES TOPSPELERS

VAN HET NEDERLANDS ELFTAL.

FOTOGRAAF ERIK GEVEN ZORGDE VOOR HET PRACHTIGE FOTOWERK. ROND

OM

68

Page 69: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

69

NEDX1

Volledige naam: Arjen Robben

Geboortedatum: 23 januari 1984

Geboorteplaats: Bedum

Profcarrière begonnen bij: FC Groningen

Speelt nu bij: Bayern München

Positie: Vleugelspeler

Page 70: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

70

NEDX1

Volledige naam: Ryan Guno Babel

Geboortedatum: 19 december 1986

Geboorteplaats: Amsterdam

Profcarrière begonnen bij: Ajax

Speelt nu bij: Liverpool

Positie: Aanvaller

Page 71: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

71

NEDX1

Volledige naam: John Gijsbert Alan Heitinga

Geboortedatum: 15 november 1983

Geboorteplaats: Alphen aan den Rijn

Profcarrière begonnen bij: Ajax

Speelt nu bij: Everton FC

Positie: Verdediger

Page 72: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

72

NEDX1

Volledige naam: Rafael Ferdinand van der Vaart

Geboortedatum: 11 februari 1983

Geboorteplaats: Heemskerk

Profcarrière begonnen bij: Ajax

Speelt nu bij: Real Madrid

Positie: Middenvelder

Page 73: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

73

NEDX1

Volledige naam: Wesley Benjamin Sneijder

Geboortedatum: 9 juni 1984

Geboorteplaats: Utrecht

Profcarrière begonnen bij: Ajax

Speelt nu bij: Internazionale Milano

Positie: Middenvelder

Page 74: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

74

Page 75: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

75

RODE BIETEN, ZWARTE KNOFLOOK EN

BONBONS VAN PICCALILLY

Ervaring deed hij op onder leiding van

zeer gerenommeerde chefs: Jonnie Boer

van de Librije, Jacob Jan Boerma van

de Leest en Edwin Katz van Vermeer

en het Amstel Hotel. En vorig jaar

was het eindelijk zover: tijdens het

televisieprogramma Mijn Tent is Top

opende hij samen met zijn vriendin

restaurant Amiral. Rondom duikt met

topchef Josua Oechies de keuken in op

zoek naar de trends van nu.

Amiral is een modern en laagdrempelig res-

taurant waar vooral gewerkt wordt met streek-

en seizoensproducten. Een restaurant waar

de achtergrond van Josua goed te proeven

is. Hij streeft continu naar de beste kwaliteit

voor een betaalbare prijs.

Hot en Not

De fi nale van Mijn tent is Top haalde hij net

niet, maar het stond als een paal boven water

dat Josua culinair gezien de beste was. Sinds-

dien is hij hele dagen bezig met smaak en

smaakbeleving. Zijn leveranciers bezoekt hij

dagelijks, zodat Josua zelf zijn ingrediënten

kan uitzoeken en snel in aanraking komt met

nieuwe producten en trends. Volgens Josua is

een trend net zo snel ‘Hot’ als ‘Not’. Zo was

Nederland de afgelopen jaren volledig in de

ban van Spanje, met name van de molecu-

laire keuken van dit land. Enkele bereidingen

en ingrediënten zijn inmiddels alweer zover

doorgedrongen in de Nederlandse gastrono-

mie, dat zij geen trend meer zijn.

De Nederlandse topgastronomie houdt zich

vandaag de dag erg bezig met ingrediënten

en producten uit het seizoen en de omgeving,

maar laat er zich zeker niet door beperken.

Gecombineerd met ingrediënten uit exotische

landen, zoals zwarte knofl ook uit Korea of

citrusvruchten uit Japan, zijn de mogelijk-

heden onbeperkt. Daarnaast is het gebruik

van veel groenten nog steeds hip, waarbij

vooral de rode biet een bron van inspiratie

is. Je kunt de biet eindeloos combineren in

zowel smaak als structuur. Denk bijvoorbeeld

aan een sorbet van biet, bietjes gemarineerd

in frambozenazijn of marshmallows of maca-

rons gemaakt van biet. Laatstgenoemden zijn

weer een trend op zich.

Eetlustopwekkend

Momenteel houdt Josua zich volop bezig met

zuren en de verhouding hiervan in zijn ge-

rechten. Zuren geven spanning en diepgang

aan een gerecht en zijn eetlustopwekkend.

Een voorbeeld hiervan is zijn bonbon van pic-

calilly met een kruim van laurierdrop. Topkok

Robert Kranenborg ging er bij Amiral van uit

zijn dak! Kortom: Josua is met zijn restaurant

hard op weg een plekje te veroveren op de

Nederlandse culinaire kaart.

Wil je een avond genieten en getuige zijn

van deze verovering? Dan kunt u telefonisch

reserveren (055-5767350) of per mail (info@

amiral.nl). Kijk ook eens naar de AmazingA-

genda op de website www.amiral.nl. Amiral

organiseert namelijk maandelijks bijzondere

PROEFmomenten!

JOSUA OECHIES VAN AMIRAL OVER DE KEUKEN VAN NU

Amiral

Van Kinsbergenstraat 1

7311 BL Apeldoorn

Page 76: Rondom magazine juni 2010

76

Bedrijven nemen veelal te weinig tijd voor

aanschaf en onderhoud van persoonlijke

beschermingmiddelen (PBM). “Het is een

oninteressant onderwerp en het betekent in

hun ogen een extra investering”, aldus Kog-

gel. Zijn bedrijf Elco Totaal verkoopt onder

meer persoonlijke beschermingsmiddelen

(PBM). “Maar bekijk het eens van de an-

dere kant: niemand wil dat zijn personeel

iets overkomt. En denk ook eens aan het

feit dat jij daarvoor verantwoordelijk bent.”

Ook Marije van Zaal van 3M, het merk

PBM dat onder andere door Elco Totaal

wordt verkocht, ziet dat het vaak misgaat.

Dat is niet altijd onwil. “De wet- en regel-

geving verandert geregeld en er komen

constant nieuwe producten op de markt”,

vertelt zij. “Wij bezoeken bedrijven als Elco

om ze op de hoogte te houden van dit soort

zaken, zodat zij hun klanten weer goed

kunnen adviseren. Daarnaast kan ons team

ook voorlichting verzorgen bij de eindge-

bruikers, de bedrijven dus.”

Hulp

Goede voorlichting en service, daar draait

het ook volgens Koggel om. “Het is zeer

belangrijk dat bedrijven zich goed laten in-

formeren. Er zijn erg veel producten te krij-

gen en het is essentieel om bijvoorbeeld het

goede masker en juiste fi lter te gebruiken.

Daar kun je wel wat hulp bij gebruiken.”

Hij vervolgt: “Daarin zie ik voor mezelf ook

Persoonlijke beschermingsmiddelen: ze

worden lang niet altijd goed gebruikt en

soms zelfs helemaal niet. ‘Safety fi rst’ gaat

blijkbaar niet voor ieder bedrijf op.

Zo ziet Coen Koggel, directeur van Elco

Totaal, dat veel bedrijven de veiligheidseisen

niet naleven. “En dat is wel verplicht.

De werkgever is hier verantwoordelijk

voor. En aansprakelijk als het misgaat.”

ONVEILIGHEID BEGINT VAAK BIJ GEBREK AAN ADVIES“VERKOPEN KAN IEDEREEN, GOEDE SERVICE BIEDEN NIET”

Page 77: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

77

een belangrijke rol. Verkopen, iets op tafel

zetten is niet moeilijk, maar het gaat erom

het goede op tafel te zetten. Verkopen kan

iedereen, goede service bieden niet.”

Zo geeft Elco in samenwerking met de me-

dewerkers van 3M advies, voorlichting en

training. “Het is voor bedrijven belangrijk

om te weten welke verantwoordelijkheden

zij hebben en aan welke veiligheidseisen

zij zich moeten houden”, legt Van Zaal uit.

“We adviseren welke producten het beste

gebruikt kunnen worden, hoe ze in de prak-

tijk gebruikt moeten worden en hoe ze on-

derhouden moeten worden.”

Sluipmoordenaar

Het gebrek aan voorlichting kan verstrek-

kende gevolgen hebben. Koggel: “Mensen

bestellen de verkeerde producten en den-

ken dan dat ze beschermd zijn.” Een goed

advies is dus geen overbodige luxe. “Alle

beschermingsmiddelen moeten natuurlijk

goed zijn”, vult Van Zaal aan. “Maar als

je bijvoorbeeld iets in je oog krijgt, merk

je dat meteen. Bij je ademhaling is dat an-

ders, daar kun je pas tien of vijftien jaar

later last van krijgen als je het verkeerde

product gebruikt. We noemen stof niet voor

niets een sluipmoordenaar.”

Van Zaal adviseert bedrijven om eerst een

risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te

maken. Dit is een lijst met alle risico’s bin-

nen het bedrijf en de oplossingen ervan.

Een RI&E is verplicht. “Aan de hand van

deze RI&E kunnen wij deskundig advies

geven over de benodigde PBM”, zegt zij

hierover. “Een werkgever moet de beno-

digde beschermingsmiddelen aanschaffen.

Daarnaast is hij ook verplicht erop toe te

zien dat het personeel de middelen daad-

werkelijk draagt. We maken alle producten

zo comfortabel mogelijk, maar het begint

“Mensen bestellen verkeerd en denken dan dat ze

zijn beschermd”

Blijf op de hoogte van veiligheidseisen

De werkgever is verplicht tot aanschaf

van persoonlijke beschermingsmidde-

len. Tevens moet hij ervoor zorgen dat

zijn werknemers de middelen ook dra-

gen. De wet- en regelgeving rondom

veiligheid op de werkvloer is constant

in beweging. Het is dan ook van groot

belang om op de hoogte te blijven van

de nieuwste veiligheidseisen. Bedrijven

kunnen worden geïnformeerd door de

overheid en de verschillende branche-

organisaties. De Arbeidsinspectie geeft

een aantal Arbobranchebrochures uit

waarin de belangrijkste risico’s binnen

een branche worden toegelicht. De

brancheorganisaties kunnen behulp-

zaam zijn bij het ontwikkelen van een

Arbocatalogus. Hierin staan oplossin-

gen en maatregelen voor belangrijke

arborisico’s in het bedrijf.

Elco Totaal

Spitsstraat 3, 8102 HW Raalte

T 0572 36 2918

E info@elcoraalte.nl

I www.elcoraalte.nl

wel bij de werknemer zelf om ze te dragen.

En bij de werkgever die erop wijst.” ●

Page 78: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

78

3-daagse busreis Wolfsburg 24-26 september 2010

Een boeiende en comfortabele reis

met uw collega ondernemers naar het

Duitse Wolfsburg, de bruisende stad van

bedrijvigheid en technische hoogstandjes

Boeiend programma

Vrijdag 24 september

We vertrekken om 7:00 uur uit Deventer

en ontbijten onderweg. Rond de middag

arriveren we in Wolfsburg waar we na een

smakelijke lunch een bedrijfstour krijgen in de

grote en moderne VW autofabrieken. Aan

het einde van de middag checken we in

voor onze kamers in het hotel waar we ook

het diner gebruiken.

Zaterdag 25 september

Na het ontbijt bezoeken we de interessante

Autostadt Wolfsburg, de befaamde

showplaats dat op alle en vaak verrassende

manieren gewijd is aan automobielen en de

mobiliteit van de mens.

Tussen de middag bezoeken we het Brauhaus

Fallersleben waar ons een mooie rondtour en

proeverij in de Brouwerij wacht, afgesloten

met een typerende streeklunch. Het tweede

deel van de middag is vrij ter besteding.

Het diner gebruiken we op een fraaie locatie

in de stad waarna de deelnemers verder

naar keuze alle gelegenheid hebben om in

de binnenstad de gezellige bars en kneipen

aan een eigen onderzoek te onderwerpen.

Zondag 26 september 2010

Na het ontbijt bezoeken we het prachtige

renaissanceslot Schloss Wolfsburg alvorens

we de thuisreis aanvaarden. De lunch

gebruiken we onderweg op een mooie

locatie. De terugkeer in Deventer staat om

18:00 uur gepland.

Touringcar

U reist per moderne en comfortabele

touringcar van TCR (met Keurmerk) uit Raalte,

voorzien van alle gemakken en met ervaren

chauffeur.

Uw hotel

U verblijft in 4* Hotel Holiday Inn Wolfsburg

Dit fraaie en van alle gemakken voorziene

hotel ligt direct aan de rand van het stads-

centrum. U beschikt over een ruime en

comfortabele 1-persoonskamer met eigen

voorzieningen, TV,minibar en airco.

Begeleiding

De groep wordt gedurende deze reis

begeleid door een enthousiaste en ervaren

reisbegeleid(st)er van Travels2work.

Reissom

De reissom voor deze reis bedraagt

€ 690,00 p.p.

In de prijs is inbegrepen:

- alle kosten touringcar/chauffeur

- 2x overnachting o.b.v. 1-persoonskamers

met ontbijtbuffet in genoemd hotel

- ontbijt op vrijdagmorgen

- de lunch op vrijdag,zaterdag en zondag

- diners op vrijdag en zaterdag

- alle excursiekosten/entreegelden/

gidskosten conform het programma

- begeleiding Travels2work gedurende de

gehele reis

- waarborg stichting garantiefonds

reisgelden (SGR)

Aanmelding

U kunt zich voor deze boeiende reis,

telefonisch of per e-mail aanmelden bij :

TCR Groep

telefoon 0572-353535

dhr. Jurrien de Jong

of mail naar: info@RondomZakendoen.nl

Vermeldt u bij uw aanmelding graag

uw voornaam, achternaam, adres,

telefoonnummer en emailadres. U ontvangt

dan van ons een reisbevestiging en de

reisfactuur. ●

RONDOM ORGANISEERT IN SAMENWERKING MET DE TCR GROEP EEN

BUITENLANDSE REIS VOOR ONDERNEMERS

Page 79: Rondom magazine juni 2010

ROND

OM

79

CLUBCOLOFON

RondomZakendoen is een gedreven en

betrokken businessclub voor en door

mannen en vrouwen die werken met

inspiratie in hun werk en leven. Met het

organiseren van themabijeenkomsten met

spraakmakende inhoud, werkveilingen,

excursies en huiskamerevents is het een

platform dat nadrukkelijk aanwezig is in

de regio.

De sfeer binnen RondomZakendoen is

ongedwongen en gastvrij, maar altijd

gericht op contact en het daadwerkelijk

doen van zaken.

RondomZakendoen werkt samen met

Rondom magazine, dat door controlled

distribution en bedrijfsabonnementen

wordt verspreid binnen en buiten de regio

Stedendriehoek.

Redacteur club: Hubert Creuse

Redacteur website: William van Hees

Redacteur video: Gabriëlle Kaptein

Clubcoördinator: Arjan Kalhouri

Powered by:

Arka

Droomparken

Elco

Gedon

GevenProductions

Fidder & Löhr

Mazars

PHB Paul Hardonk Bouw

Repromotion

ROC Aventus

TCR

Univé Stad en Land

Website

www.rondomzakendoen.nl

Kennismaking en informatie

info@rondomzakendoen.nl

Page 80: Rondom magazine juni 2010