Top Banner
U N I V E R S I T A S S T U D I O R U M Z E N I C A E N S I S U N I V E R Z I T E T U Z E N I C I UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T - SENAT - Broj:01-02-1-1899/18. Zenica, 03.05.2018. godine Na osnovu članova 53. stav (2) tačka m) i 139. stav (3) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 63. stav (2) tačka v) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnih vijeća Mašinskog fakulteta i Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine, donio je PRIJEDLOG ODLUKE Član 1. Ovim Prijedlogom odluke vrše se dopune Prijedloga odluke o usvajanju Plana upisa studenata u I (prvu) godinu I (prvog) ciklusa studija – dodiplomski studij i Plan upisa studenata u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa studija – magistarski studij na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2018/2019. godini, broj: 01-02-1-994/18. od 28.02.2018. godine, u dijelu koji se odnosi na Politehnički fakultet Univerziteta u Zenici i Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici, kako slijedi: I (prvi) ciklus studija Red. broj FAKULTET Broj studenata redovni studij vanredni studij SVEGA finansira Osnivač samofina nsirajući 7. POLITEHNIČKI FAKULTET Studijski program/Odsjek Softversko inženjerstvo / 80 80 II (drugi) ciklus studija Red. broj FAKULTET Broj studenata redovni studij vanredni studij SVEGA finansira Osnivač samofina nsirajući 2. Mašinski FAKULTET Studijski program/Odsjek Metrologija / 10 10 Član 2. Ovaj Prijedlog odluke s Planom upisa studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2018/2019. godini i Planom upisa studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2018/2019. godini čini sastavni dio Prijedloga odluke o usvajanju Plana upisa studenata u I (prvu) godinu I (prvog) ciklusa studija –
55

R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

Apr 23, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

I VE

RS

I T

AS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVE RZ I T E T U Z EN

ICI

UNIVERZITET U ZENICI

R E K T O R A T - SENAT - Broj:01-02-1-1899/18. Zenica, 03.05.2018. godine

Na osnovu članova 53. stav (2) tačka m) i 139. stav (3) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 63. stav (2) tačka v) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnih vijeća Mašinskog fakulteta i Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine, donio je

PRIJEDLOG ODLUKE

Član 1. Ovim Prijedlogom odluke vrše se dopune Prijedloga odluke o usvajanju Plana upisa studenata u I (prvu) godinu I (prvog) ciklusa studija – dodiplomski studij i Plan upisa studenata u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa studija – magistarski studij na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2018/2019. godini, broj: 01-02-1-994/18. od 28.02.2018. godine, u dijelu koji se odnosi na Politehnički fakultet Univerziteta u Zenici i Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici, kako slijedi: I (prvi) ciklus studija Red.

broj FAKULTET

Broj studenata

redovni studij vanredni

studij

SVEGA

finansira

Osnivač

samofina

nsirajući

7. POLITEHNIČKI FAKULTET

Studijski program/Odsjek

Softversko inženjerstvo / 80 80

II (drugi) ciklus studija Red.

broj FAKULTET

Broj studenata

redovni studij vanredni

studij

SVEGA

finansira

Osnivač

samofina

nsirajući

2. Mašinski FAKULTET

Studijski program/Odsjek

Metrologija / 10 10

Član 2.

Ovaj Prijedlog odluke s Planom upisa studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2018/2019. godini i Planom upisa studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2018/2019. godini čini sastavni dio Prijedloga odluke o usvajanju Plana upisa studenata u I (prvu) godinu I (prvog) ciklusa studija –

Page 2: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

dodiplomski studij i Plan upisa studenata u I (prvu) godinu II (drugog) ciklusa studija – magistarski studij na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2018/2019. godini, broj: 01-02-1-994/18. od 28.02.2018. godine, te se isti putem Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona upućuju u proceduru dobijanja prethodne saglasnosti od strane Vlade Zeničko-dobojskog kantona. Dostavljeno: PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić 1x a/a

Page 3: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

I VE

RS

I T

AS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVE RZ I T E T U Z EN

ICI

UNIVERZITET U ZENICI

R E K T O R A T - SENAT - Broj: 01-02-1-2438/18 Zenica, 11.06.2018. godine Na osnovu članova 53. stav (2) tačka m) i 139. stav (3) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 63. stav (2) tačka v) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), a na osnovu izvršenog uvida u Prijedlog odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-1899/18 od 03.05.2018. godine i Prijedloge odluka Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, broj: 03-200-007-297/18. i broj: 03-200-007-298/18. od 16.04.2018. godine, donosi se slijedeći

ZAKLJUČAK o ispravci tehničke greške

1. U Prijedlogu odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-1899/18 od 03.05.2018. godine, vrši se ispravka tehničke greške sadržane u članu 1. Prijedloga odluke, koji se odnosi na plan upisa II (drugog) ciklusa studija, tako da umjesto tabele: II (drugi) ciklus studija Red.

broj FAKULTET

Broj studenata

redovni studij vanredni

studij

SVEGA

finansira

Osnivač

samofina

nsirajući

2. Mašinski FAKULTET

Studijski program/Odsjek

Metrologija / 10 10

treba da stoji tabela: II (drugi) ciklus studija Red.

broj FAKULTET

Broj studenata

redovni studij vanredni

studij

SVEGA

finansira

Osnivač

samofina

nsirajući

2. Mašinski FAKULTET

Studijski program

Metrologija 4+1+3 / 10 10

Metrologija 3+2+3 / 10 10

Ukupono / 20 20

Page 4: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

2. U preostalom dijelu Prijedlog odluke Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-1899/18 od 03.05.2018. godine, ostaje nepromijenjen. 3. Ovaj Zaključak čini sastavni dio Prijedloga odluke Senata Univerziteta u Zenici broj: 01-02-1-1899/18 od 03.05.2018. godine.

Dostavljeno: PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić 1x a/a

Page 5: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

I VE

RS

IT

AS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z I T E T U Z EN

ICI

UNIVERZITET U ZENICI

R E K T O R A T - S E N A T- Broj: 01-02-1-1901/18. Zenica, 03.05.2018. godine. Na osnovu 53. stav (2) tačka n), a u vezi s članom 139. stav (3) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 63. stav (1) tačka v) i 364. stav (3) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici, na 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine, donio je

PRIJEDLOG ODLUKE

o izmjeni Prijedloga odluke o visini školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti PRVOG ciklusa studija i integrisanog

studija Opće medicine na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2018/2019. godini, broj: 01-02-1-1463/18. od 28.03.2018. godine

Član 1. U Prijedlogu odluke o visini školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti PRVOG ciklusa studija i integrisanog studija Opće medicine na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2018/2019. godini, broj: 01-02-1-1463/18. od 28.03.2018. godine član 1. tačka b) podtačka 1. mijenja se i glasi: „Član 1. b) Redovan samofinansirajući i vanredni studij Akademska

2018/19. 1. Prvi upis u godinu studija

Prvi upis u godinu studija integrisanog studija Opće medicine Prvi upis u godinu studija Softverskog inženjerstva

800,00 KM 3.000,00 KM 1.500,00 KM

Član 2.

Ostale odredbe Prijedloga odluke o visini školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti PRVOG ciklusa studija i integrisanog studija Opće medicine na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2018/2019. godini, broj: 01-02-1-1463/18. od 28.03.2018.godine ostaju nepromijenjene.

Član 3. Ovaj Prijedlog odluke čini sastavni dio Prijedloga odluke o visini školarine i drugih naknada koje plaćaju studenti PRVOG ciklusa studija i integrisanog studija Opće medicine na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2018/2019. godini, broj: 01-02-1-1463/18. od 28.03.2018. godine, te se isti putem Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona upućuje u proceduru dobijanja prethodne saglasnosti od strane Vlade Zeničko-dobojskog kantona.

Page 6: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

IVE

RS

I TAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z IT E T U Z EN

ICI

Dostavljeno: PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona prof.dr.sc.Ilhan Bušatlić 1x a/a

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj: 01-02-1-1902/18. Zenica, 03.05.2018. godine Na osnovu članova 53. stav (2) tačka n) i 79. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 63. stav (2) tačka gg) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Komisije za izdavačku djelatnost, broj: 01-30-1-1686/18. od 12.04.2018. godine, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine, donio je

O D L U K U O DAVANJU SAGLASNOSTI

ZA OBJAVLJIVANJE UNIVERZITETSKOG UDŽBENIKA

Član 1. Daje se saglasnost za objavljivanje rukopisa kao univerzitetskog udžbenika pod naslovom Semantik der Präpositionen im Deutschen autora doc.dr.sc. Amele Čurković, Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici.

Član 2. Univerzitetsko izdanje ima pravo na zaštitni znak Univerziteta u Zenici i na natpis Univerzitet u Zenici koji se otiskuje na vrhu nulte stranice i na koricama udžbenika. Na stranici na kojoj se nalazi impressum obavezno se navodi broj i datum Odluke Senata Univerziteta u Zenici o odobrenju štampanja rukopisa kao univerzitetskog udžbenika.

Član 3.

Autor je dužan Komisiji za izdavačku djelatnost Univerziteta u Zenici dostaviti tehnički prijelom univerzitetskog udžbenika, a nakon štampanja 4 (četiri) primjerka izdanja Biblioteci Univerziteta u Zenici.

Član 4. Odluka stupa na snagu danom donošenja. Dostavljeno:

Page 7: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

IVE

RS

I TAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z IT E T U Z EN

ICI

1x Filozofski fakultet PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Autor 1x Komisija za izdavačku djelatnost 1x a/a Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj: 01-02-1-1903/18. Zenica, 03.05.2018. godine Na osnovu članova 53. stav (2) tačka n) i 79. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 63. stav (2) tačka gg) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Komisije za izdavačku djelatnost, broj: 01-30-1-1686/18. od 12.04.2018. godine, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine, donio je

O D L U K U O DAVANJU SAGLASNOSTI

ZA OBJAVLJIVANJE UNIVERZITETSKOG UDŽBENIKA

Član 1. Daje se saglasnost za objavljivanje rukopisa kao univerzitetskog udžbenika pod naslovom Uvod u učenje Kur’ana, autora prof.dr.sc. Halila Mehtića, Islamski pedagoški fakultet u Zenici.

Član 2. Univerzitetsko izdanje ima pravo na zaštitni znak Univerziteta u Zenici i na natpis Univerzitet u Zenici koji se otiskuje na vrhu nulte stranice i na koricama udžbenika. Na stranici na kojoj se nalazi impressum obavezno se navodi broj i datum Odluke Senata Univerziteta u Zenici o odobrenju štampanja rukopisa kao univerzitetskog udžbenika.

Član 3.

Autor je dužan Komisiji za izdavačku djelatnost Univerziteta u Zenici dostaviti tehnički prijelom univerzitetskog udžbenika, a nakon štampanja 4 (četiri) primjerka izdanja Biblioteci Univerziteta u Zenici.

Član 4. Odluka stupa na snagu danom donošenja. Dostavljeno: 1x Islamski pedagoški fakultet PREDSJEDAVAJUĆI SENATA

Page 8: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

IVE

RS

I TAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z IT E T U Z EN

ICI

1x Autor 1x Komisija za izdavačku djelatnost 1x a/a Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj: 01-02-1-1904/18. Zenica, 03.05.2018. godine Na osnovu članova 53. stav (2) tačka n) i 79. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 63. stav (2) tačka gg) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Komisije za izdavačku djelatnost, broj: 01-30-1-1887/18. od 12.04.2018. godine, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine, donio je

O D L U K U O DAVANJU SAGLASNOSTI

ZA OBJAVLJIVANJE UNIVERZITETSKOG UDŽBENIKA

Član 1. Daje se saglasnost za objavljivanje rukopisa kao univerzitetskog udžbenika pod naslovom Osnove nasljednog materijalnog prava u Bosni i Hercegovini autora prof.dr.sc. Enesa Bikića, doc.dr.sc. Alaudina Brkića i Sefedina Suljevića, MA, Pravni fakultet Univerziteta u Zenici.

Član 2. Univerzitetsko izdanje ima pravo na zaštitni znak Univerziteta u Zenici i na natpis Univerzitet u Zenici koji se otiskuje na vrhu nulte stranice i na koricama udžbenika. Na stranici na kojoj se nalazi impressum obavezno se navodi broj i datum Odluke Senata Univerziteta u Zenici o odobrenju štampanja rukopisa kao univerzitetskog udžbenika.

Član 3.

Autori su dužni Komisiji za izdavačku djelatnost Univerziteta u Zenici dostaviti tehnički prijelom univerzitetskog udžbenika, a nakon štampanja 4 (četiri) primjerka izdanja Biblioteci Univerziteta u Zenici.

Član 4. Odluka stupa na snagu danom donošenja. Dostavljeno:

Page 9: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

I VE

RS

IT

AS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVE R Z IT E T U ZEN

ICI

1x Pravni fakultet PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 3x Autori 1x Komisija za izdavačku djelatnost 1x a/a Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić

UNIVERZITET U ZENICI

R E K T O R A T - SENAT - Broj: 01-02-1-1905/18. Dana: 03.05.2018. godine Na osnovu člana 53. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 09/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 19.a stav 2. Zakona o JU Univerzitet u Zenici – Prečišćeni tekst- (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 1/18), člana 63. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine, donio je

ODLUKU

Član 1. Ovom Odlukom obustavlja se postupak izrade doktorske disertacije pod nazivom: ''Istraživanje i razvoj rotora vertikalnih vjetroturbina male snage primjerenih vjetropotencijalu Bosne i Hercegovine'' kandidata mr. sc. Ernada Bešlagića, odobrene Odlukom Senata Univerziteta u Zenici, broj: 01-108-314- 0652/14. od 26.02.2014. godine.

Član 2.

Sastavni dio ove Odluke čini Prijedlog odluke Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, broj: 03-200-001-295/18. Od 16.04. 2018. godine s prilozima.

Član 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno: 1x mr.sc. Ernad Bešlagić PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Mašinski fakultet 1x Dosije imenovanog

Page 10: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

IVE

RS

I TAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z IT E T U Z EN

ICI

1x Služba za ekonomsko-finansijske poslove Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić 1x a/a

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

-SENAT - Broj: 01-02-1-1906/18. Zenica, 03.05.2018. godine

Na osnovu člana 53. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 09/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 63. stav (2) tačka k) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Vijeća doktorskog studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine, donio je

ODLUKU

O USVAJANJU IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU I ODBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

Član 1.

Usvaja se Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata Smaje Šabića, MA pod naslovom: „PRAVNI POLOŽAJ PARNIČNIH STRANAKA U POGLEDU DISPONIRANJA TUŽBENIM ZAHTJEVOM”, koja je imenovana Odlukom Senata, broj: 01-02-1-999/18. od 28.02.2018. godine, u sastavu:

1. Dr.sc. Alena Huseinbegović, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, uža naučna opblast Građansko pravo, predsjednik,

2. Dr.sc. Jozo Čizmić, redovni profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu, naučna oblast Građansko procesno pravo, mentor i član,

3. Dr.sc. Enes Hašić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, uža naučna oblast Građansko pravo, član.

Zamjenik člana:

- Dr.sc. Enes Bikić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, uža naučna oblast Građansko pravo.

Član 2.

Javna odbrana doktorske disertacije pred Komisjom iz člana 1. ove Odluke obavit će se dana 29.06.2018. godine godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Član 3. Obavijest o javnoj odbrani doktorske disertacije objavit će se u dnevnoj štampi, na WEB stranici Univerziteta u Zenici i oglasnim pločama fakulteta Univerziteta u Zenici najkasnije 30 (trideset) dana prije dana koji je određen za javnu odbranu.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Page 11: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

IVE

RS

I TAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z IT E T U Z EN

ICI

Dostavljeno: 4x Komisija PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Smajo Šabić, MA 1x Pravni fakultet 1x Dosije imenovanog Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić 1x Služba za ekonomsko-finansijske poslove 1x a/a

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

-SENAT - Broj: 01-02-1-1907/18. Zenica, 03.05.2018. godine

Na osnovu člana 53. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 09/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 63. stav (2) tačka k) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Vijeća doktorskog studija Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine, donio je

ODLUKU

O USVAJANJU IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU I ODBRANU DOKTORSKE DISERTACIJE

Član 1.

Usvaja se Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata Jasmine Đokić, MA pod naslovom: „MJERODAVNO PRAVO ZA NAKNADU ŠTETE IZ OSNOVA OSIGURANJA OD AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI”, koja je imenovana Odlukom Senata, broj: 01-02-1-523/18. od 31.01.2018. godine, u sastavu:

1. Dr.sc. Slavko Đorđević, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, uža naučna oblast Međunarodno privatno pravo, predsjednik,

2. Dr.sc. Zlatan Meškić, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, uža naučna oblast Građansko pravo i nastavni predmet Pravo europske unije, mentor i član,

3. Dr.sc. Anita Duraković, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru, uža naučna oblast “Međunarodno privatno pravo”, član.

Zamjenik člana:

- Dr.sc. Enes Bikić, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici, uža naučna oblast Građansko pravo.

Član 2. Javna odbrana doktorske disertacije pred Komisjom iz člana 1. ove Odluke obavit će se dana 08.06.2018. godine godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Član 3. Obavijest o javnoj odbrani doktorske disertacije objavit će se u dnevnoj štampi, na WEB stranici Univerziteta u Zenici i oglasnim pločama fakulteta Univerziteta u Zenici najkasnije 30 (trideset) dana prije dana koji je određen za javnu odbranu.

Član 4.

Page 12: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

IVE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z IT E T U Z EN

ICI

Odluka stupa na snagu danom donošenja. Dostavljeno: 4x Komisija PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Jasmina Đokić, MA 1x Pravni fakultet 1x Dosije imenovane Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić 1x Služba za ekonomsko-finansijske poslove 1x a/a

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj: 01-02-1-1908/18. Zenica, 03.05.2018. godine Na osnovu člana 53. stav (2) tačka n) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 63. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i člana 89. Pravilnika o organizovanju dodiplomskog, magistarskog i doktorskog sudija na Univerzitetu u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine, donio je

O D L U K U o imenovanju novog člana Stalnog stručnog tijela doktorskog studija

Pravnog fakuleta Univerziteta u Zenici (u daljem tekstu: Vijeće studija) iz reda nastavnika,

za akademsku 2017/2018 godinu

Član 1. U skladu sa članom 89. Pravilnika o organizovanju dodiplomskog, magistarskog i doktorskog sudija na Univerzitetu u Zenici Vijeće studija čine: a) Članovi Naučno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici:

1. Prof.dr.sc. Enes Hašić 2. Prof.dr.sc. Halid Kurtović 3. Prof.dr.sc. Šefik Baraković 4. Prof.dr.sc. Enes Bikić 5. Prof.dr.sc. Adnan Duraković 6. Prof.dr.sc. Zlatan Meškić 7. Prof.dr.sc. Dževad Drino 8. Prof.dr.sc. Tarik Haverić 9. Prof.dr.sc. Spahija Kozlić 10. Doc.dr.sc. Maša Alijević 11. Doc.dr.sc. Alaudin Brkić 12. Doc.dr.sc. Aida Mulalić 13. Doc.sc. Ajdin Huseinspahić 14. Doc.dr.sc. Enis Omerović

Page 13: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

15. Doc.dr.sc. Sedad Dedić 16. Doc.dr.sc. Ivana Grubešić 17. Doc.dr.sc. Larisa Velić 18. Dženana Radončić, viši asistent 19. Mr.sc. Alen Mujkanović, predstavnik studenata III ciklusa studija 20. Azra Suljić, predstavnik studenata II ciklusa studija 21. Azem Ahmić, predstavnik studenata I ciklusa studija 22. Mirza Imamović, predstavnik studenata I ciklusa studija

b) Nastavnici-nositelji nastavnog i istraživačkog procesa na doktorskom studiju, a koji nisu članovi Naučno-nastavnog vijeća:

1. Prof.dr.sc. Slavko Đorđević 2. Prof.dr.sc. Senad Mulabdić 3. Prof.dr.sc. Marija Karanikić Mirić 4. Prof.dr.sc. Abedin Bikić

5. Prof.dr.sc. Zvonimir Slakoper 6. Prof.dr.sc. Hrvoje Kačer 7. Prof.dr.sc. Alena Huseinbegović 8. Prof.dr.sc. Jozo Čizmić 9. Prof.dr.sc. Silvija Petrić c) Za sekretara Vijeća studija se imenuje saradnik, doc.dr.sc. Enis Omerović. Član 2. Mandat članova Vijeća studija traje četiri godine uz obavezu potvrđivanja članova Vijeća studija na početku svake akademske godine nakon konstituisanja naučno-nastavnih vijeća i imenovanja nastavničkih timova III ciklusa studija. Mandat članova Vijeća studija iz reda predstavnika studenata traje jednu akademsku godinu. Mandat sekretara Vijeća studija traje dvije godine. Član 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja. Dostavljeno: PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Pravni fakultet 1x a/a Doc.dr.sc. Ilhan Bušatlić

Page 14: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj:01-02-1-1909/18. Zenica, 03.05.2018. godine Na osnovu člana 53. stav (2) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 09/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 19.a stav 2. Zakona o JU Univerzitet u Zenici – Prečišćeni tekst - (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 1/18) i člana 63. stav (2) tačka h) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine, donio je

O D L U K U o izboru dr.sc. Memnune Hasanica u naučno-nastavno zvanje redovni profesor

(izbor u više zvanje - napredovanje)

Član 1. Dr.sc. Memnuna Hasanica, bira se u naučno-nastavno zvanje redovni profesor za užu naučnu oblast Njemački jezik na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se počev od 01.11.2018. godine.

O b r a z l o ž e nj e Na Konkurs objavljen u listu „Oslobođenje“ od 09.02.2018. godine za izbor nastavnika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici u naučno-nastavno zvanje redovni profesor (izbor u više zvanje - napredovanje), 1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa, za užu naučnu oblast Njemački jezik, prijavio se jedan kandidat dr.sc. Memnuna Hasanica. Naučno-nastavno vijeće Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Odlukom broj: 04-200-001-082/18. od 13.03.2018. godine, imenovalo je Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u zvanje redovni profesor za užu naučnu oblast Njemački jezik na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici. U svom izvještaju Komisija je predložila da se kandidat dr.sc. Memnuna Hasanica izabere u zvanje redovni profesor za užu naučnu oblast Njemački jezik, jer ispunjava sve uslove za izbor. Naučno-nastavno vijeće Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici je na 07. sjednici održanoj 10.04.2018. godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta u Zenici za donošenje odluke o izboru dr.sc. Memnune Hasanica u naučno-nastavno zvanje redovni profesor za užu naučnu oblast Njmeački jezik. Obzirom da imenovana ispunjava uvjete za izbor predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici je odlučio kao u dispozitivu ove Odluke. Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti zahtjev za preispitivanje Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 15 dana od dana prijema Odluke.

UN

IVE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z IT E T U Z EN

ICI

Page 15: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

IVE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z IT E T U Z EN

ICI

Dostavljeno: 1x Dr.sc. Memnuna Hasanica PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Filozofski fakultet 1x Dosije imenovane 1x Služba za ekonomsko-finansijske poslove Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić 1x a/a

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj: 01-02-1-1910/18. Zenica, 03.05.2018. godine Na osnovu člana 53. stav (2) tačka n) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), članova 63. stav (2) tačka ii) i 298. stav (6) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici na 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine, donio je

ZAKLJUČAK

1. Na osnovu Konkursa objavljenog u listu "Oslobođenje" dana 09.02.2018. godine za izbor nastavnika u zvanje redovni profesor, napredovanje (1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Njmački jezik, te provedene procedure i donesene Odluke Senata o izboru dr.sc. Memnune Hasanica u naučno-nastavno zvanje redovni profesor za užu naučnu oblast Njemački jezik, zadužuje se Rektor Univerziteta u Zenici za zaključivanje aneksa ugovora o radu, u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i drugih općih akata Univerziteta u Zenici. 2. Za realizaciju Zaključka zadužuju se Rektor Univerziteta, Dekan i Sekretar Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

PPREDSJEDAVAJUĆI SENATA

_____________________ Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić Dostavljeno: 1x Rektor Univerziteta 1x Filozofski fakultet

Page 16: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

I VE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVE RZ IT E T U ZEN

ICI

1x Dosije imenovane 1x a/a

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj:01-02-1-1911/18. Dana: 03.05.2018. godine Na osnovu člana 53. stav (2) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 09/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 19.a stav 2. alineja 7. Zakona o JU Univerzitet u Zenici – Prečišćeni tekst - (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 1/18) i člana 63. stav (2) tačka h) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine, donio je

O D L U K U

o izboru dr.sc. Almira Huskanovića u naučno-nastavno zvanje docent (reizbor)

Član 1. Dr.sc. Almir Huskanović, bira se u naučno-nastavno zvanje docent (reizbor) za užu naučnu oblast Metodika nastave matematike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se počev od 27.06.2018. godine.

O b r a z l o ž e nj e Na Konkurs objavljen u listu „Oslobođenje“ od 09.02.2018. godine za izbor nastavnika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje docent (reizbor), 1 izvršilac (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Metodika nastave matematike, prijavio se jedan kandidat: dr.sc. Almir Huskanović. Naučno-nastavno vijeće Fakulteta je Odlukom broj: 04-200-001-113/18. od 13.03.2018. godine imenovalo Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor (reizbor) u naučno-nastavno zvanje docent za užu naučnu oblast Metodika nastave matematike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici. U svom izvještaju Komisija je predložila da se kandidat dr.sc. Almir Huskanović reizabere u zvanje docent za užu naučnu oblast Metodika nastave matematike, jer ispunjava uvjete za izbor utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst). Naučno-nastavno vijeće Filozofskog fakulteta je na 07. sjednici održanoj 10.04.2018. godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta u Zenici za donošenje odluke o reizboru dr.sc. Almira Huskanovića u naučno-nastavno zvanje docent za užu naučnu oblast Metodika nastave matematike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Obzirom da imenovani ispunjava uvjete predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici je na 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke. Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti zahtjev za preispitivanje Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 15 dana od dana prijema Odluke.

Page 17: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

IVE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z IT E T U Z EN

ICI

Dostavljeno: 1x Dr.sc. Almir Huskanović PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Filozofski fakultet 1x Dosije imenovanog 1x Služba za ekonomsko-finansijske poslove Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić 1x a/a

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj: 01-02-1-1912/18. Zenica, 03.05.2018. godine Na osnovu člana 53. stav (2) tačka n) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), članova 63. stav (2) tačka ii) i 298. stav (6) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine donio je

ZAKLJUČAK

1. Na osnovu Konkursa objavljenog u listu "Oslobođenje" dana 09.02.2017. godine za izbor nastavnika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje docent (reozbor), 1 izvršilac, za užu naučnu oblast Metodika nastave matematike na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, te provedene procedure i donesene Odluke Senata o reizboru dr.sc. Almira Huskanovića u zvanje docent za užu naučnu oblast Analiza, zadužuje se Rektor Univerziteta u Zenici za zaključivanje aneksa ugovora o radu, u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i drugih općih akata Univerziteta. 2. Za realizaciju Zaključka zadužuju se Rektor Univerziteta, Dekan i Sekretar Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Dostavljeno: 1x Rektor Univerziteta 1x Filozofski fakultet PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Dosije imenovanog 1x a/a

Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić

Page 18: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

I VE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVE RZ IT E T U ZEN

ICI

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj:01-02-1-1913/18. Dana: 03.05.2018. godine Na osnovu člana 53. stav (2) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 09/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 19.a stav 2. Zakona o JU Univerzitet u Zenici – Prečišćeni tekst - (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 1/18) i člana 63. stav (2) tačka h) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine, donio je

O D L U K U

o izboru dr.sc. Edina Berberovića u naučno-nastavno zvanje docent (reizbor)

Član 1. Dr.sc. Edin Berberović, bira se u naučno-nastavno zvanje docent (reizbor) za užu naučnu oblast Računarsko programiranje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e Na Konkurs objavljen u listu „Oslobođenje“ od 05.01.2018. godine za izbor nastavnika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje docent (reizbor), 1 izvršilac (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Računarsko programiranje, prijavio se jedan kandidat: dr.sc. Edin Berberović. Naučno-nastavno vijeće Fakulteta je Odlukom broj: 04-200-001-085/18. od 13.02.2018. godine imenovalo Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika zvanje docent (reizbor-bez zasnicanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Računarsko programiranje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici. U svom izvještaju Komisija je predložila da se kandidat dr.sc. Edin Berberović reizabere u zvanje docent za užu naučnu oblast Računarsko programiranje, jer ispunjava uvjete za izbor utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst). Naučno-nastavno vijeće Filozofskog fakulteta je na 07. sjednici održanoj 10.04.2018. godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta u Zenici za donošenje odluke o reizboru dr.sc. Edina Berberovića u naučno-nastavno zvanje docent za užu naučnu oblast Računarsko programiranje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Obzirom da imenovani ispunjava uvjete predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici je na 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.

Page 19: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

IVE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z IT E T U Z EN

ICI

Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti zahtjev za preispitivanje Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 15 dana od dana prijema Odluke. Dostavljeno: 1x Dr.sc. Edin Berberović PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Filozofski fakultet 1x Dosije imenovanog 1x Služba za ekonomsko-finansijske poslove Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić 1x a/a

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj: 01-02-1-1914/18. Zenica, 03.05.2018. godine Na osnovu člana 53. stav (2) tačka n) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), članova 63. stav (2) tačka ii) i 298. stav (6) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine donio je

ZAKLJUČAK

1. Na osnovu Konkursa objavljenog u listu "Oslobođenje" dana 05.01.2017. godine za izbor nastavnika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje docent (reozbor), 1 izvršilac, za užu naučnu oblast Računarsko programiranje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, te provedene procedure i donesene Odluke Senata o reizboru dr.sc. Edina Berberovića u zvanje docent za užu naučnu oblast Računarsko programiranje, zadužuje se Rektor Univerziteta u Zenici za zaključivanje aneksa ugovora o radu, u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i drugih općih akata Univerziteta. 2. Za realizaciju Zaključka zadužuju se Rektor Univerziteta, Dekan i Sekretar Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Dostavljeno: 1x Rektor Univerziteta 1x Filozofski fakultet PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Dosije imenovanog

Page 20: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

I VE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVE RZ IT E T U ZEN

ICI

1x a/a Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj:01-02-1-1915/18. Dana: 03.05.2018. godine Na osnovu člana 53. stav (2) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 09/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 19.a stav 2. alineja 7. Zakona o JU Univerzitet u Zenici – Prečišćeni tekst - (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 1/18) i člana 63. stav (2) tačka h) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine, donio je

O D L U K U

o izboru dr.sc. Esada Kadušića u naučno-nastavno zvanje docent

Član 1. Dr.sc. Esad Kadušić, bira se u naučno-nastavno zvanje docent za užu naučnu oblast Računarsko programiranje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e Na Konkurs objavljen u listu „Oslobođenje“ od 05.01.2018. godine za izbor nastavnika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje docent, 1 izvršilac (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Računarsko programiranje prijavio se jedan kandidat: dr.sc. Esad Kadušić. Naučno-nastavno vijeće Fakulteta je Odlukom broj: 04-200-001-083/18. od 13.02.2018. godine imenovalo Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u nastavničko zvanje docent užu naučnu oblast Računarsko programiranje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici. U svom izvještaju Komisija je predložila da se kandidat dr.sc. Esad Kadušić izabere u zvanje docent za užu naučnu oblast Računarsko programiranje, jer ispunjava uvjete za izbor utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst). Naučno-nastavno vijeće Filozofskog fakulteta je na 07. sjednici održanoj 10.04.2018. godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta u Zenici za donošenje odluke o izboru dr.sc. Esada Kadušića u naučno-nastavno zvanje docent za užu naučnu oblast Računarsko programiranje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Obzirom da imenovani ispunjava uvjete predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat

Page 21: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

IVE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z IT E T U Z EN

ICI

Univerziteta u Zenici je na 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke. Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti zahtjev za preispitivanje Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 15 dana od dana prijema Odluke. Dostavljeno: 1x Dr.sc. Esad Kadušić PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Filozofski fakultet 1x Dosije imenovanog 1x Služba za ekonomsko-finansijske poslove Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić 1x a/a

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj: 01-02-1-1916/18. Zenica, 03.05.2018. godine Na osnovu člana 53. stav (2) tačka n) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), članova 63. stav (2) tačka ii) i 298. stav (6) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine donio je

ZAKLJUČAK

1. Na osnovu Konkursa objavljenog u listu "Oslobođenje" dana 05.01.2018. godine za izbor nastavnika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje docent, 1 izvršilac, užu naučnu oblast Računarsko programiranje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, te provedene procedure i donesene Odluke Senata o izboru dr.sc. Esada Kadušića u zvanje docent za užu naučnu oblast Računarsko programiranje, zadužuje se Rektor Univerziteta u Zenici za zaključivanje ugovora o realizaciji nastave, u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i drugih općih akata Univerziteta. 2. Za realizaciju Zaključka zadužuju se Rektor Univerziteta, Dekan i Sekretar Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Dostavljeno: 1x Rektor Univerziteta 1x Filozofski fakultet PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Dosije imenovanog

Page 22: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

I VE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVE RZ IT E T U ZEN

ICI

1x a/a Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj: 01-02-1-1917/18. Dana: 03.05.2018. godine Na osnovu člana 53. stav (2) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 09/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 19.a stav 2. Zakona o JU Univerzitet u Zenici – Prečišćeni tekst - (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 1/18) i člana 63. stav (2) tačka h) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine, donio je

O D L U K U

o izboru Medise Zahirović, profesora turskog jezika i književnosti u zvanje asistent

Član 1. Medisa Zahirović, profesor turskog jezika i književnosti, bira se u zvanje asistent za užu naučnu oblast Turski jezik na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e Na Konkurs objavljen u listu „Oslobođenje“ od 05.01.2018. godine za izbor saradnika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje asistent, 1 izvršilac (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Turski jezik, prijavio se jedan kandidat Medisa Zahirović. Naučno-nastavno vijeće Fakulteta je Odlukom broj: 04-200-001-087/18. od 13.02.2017. godine imenovalo Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor saradnika u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Turski jezik. U svom izvještaju Komisija je predložila da se kandidat Medisa Zahirović, izabere u zvanje asistent za užu naučnu oblast Turski jezik, jer ispunjava uvjete za izbor utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst). Naučno-nastavno vijeće Filozofskog fakulteta je na 07. sjednici održanoj 10.04.2018. godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta u Zenici za donošenje odluke o izboru Medise Zahriović, profesora turskog jezika i književnosti, u zvanje asistent za užu naučnu oblast Turski jezik na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Obzirom da imenovana ispunjava uvjete predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici je na 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke.

Page 23: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

IVE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z IT E T U Z EN

ICI

Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti zahtjev za preispitivanje Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 15 dana od dana prijema Odluke. Dostavljeno: 1x Medisa Zahirović PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Filozofski fakultet 1x Dosije imenovane 1x Služba za ekonomsko-finansijske poslove Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić 1x a/a

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj: 01-02-1-1918/18. Zenica, 03.05.2018. godine Na osnovu člana 53. stav (2) tačka n) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), članova 63. stav (2) tačka ii) i 298. stav (6) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine donio je

ZAKLJUČAK

1. Na osnovu Konkursa objavljenog u listu "Oslobođenje" dana 05.01.2018. godine za izbor saradnika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje asistent, 1 izvršilac (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Turski jezik na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, te provedene procedure i donesene Odluke Senata o izboru Medise Zahirović, profesora turskog jezika i književnosti, u zvanje asistent za užu naučnu oblast Turski jezik na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, zadužuje se Rektor Univerziteta u Zenici za zaključivanje ugovora o realizaciji nastave, u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i drugih općih akata Univerziteta. 2. Za realizaciju Zaključka zadužuju se Rektor Univerziteta, Dekan i Sekretar Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Dostavljeno: 1x Rektor Univerziteta 1x Filozofski fakultet PREDSJEDAVAJUĆI SENATA

Page 24: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

I VE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVE RZ IT E T U ZEN

ICI

1x Dosije imenovane 1x a/a

Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj: 01-02-1-1919/18. Dana: 03.05.2018. godine Na osnovu člana 53. stav (2) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 09/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 19.a stav 2. alineja 7. Zakona o JU Univerzitet u Zenici – Prečišćeni tekst - (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 1/18) i člana 63. stav (2) tačka h) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine, donio je

O D L U K U

o izboru Zerine Bašić, profesora turskog jezika i književnosti u zvanje asistent

Član 1. Zerina Bašić, profesor turskog jezika i književnosti, bira se u zvanje asistent za užu naučnu oblast Turska književnost na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e Na Konkurs objavljen u listu „Oslobođenje“ od 05.01.2018. godine za izbor saradnika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje asistent, 1 izvršilac (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Turska književnost, prijavila su se dva kandidata Medisa Zahirović, koja je povukla prijavu i kandidat Zerina Bašić. Naučno-nastavno vijeće Fakulteta je Odlukom broj: 04-200-001-088/18. od 13.02.2017. godine imenovalo Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor saradnika u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Turska književnost. U svom izvještaju Komisija je predložila da se kandidat Zerina Bašić, izabere u zvanje asistent za užu naučnu oblast Turska književnost, jer ispunjava uvjete za izbor utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst). Naučno-nastavno vijeće Filozofskog fakulteta je na 07. sjednici održanoj 10.04.2018. godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta u Zenici za donošenje odluke o izboru Zerine Bašić, profesora turskog jezika i književnosti, u zvanje asistent za užu naučnu oblast Turska književnost na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Page 25: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

IVE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z IT E T U Z EN

ICI

Obzirom da imenovana ispunjava uvjete predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici je na 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke. Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti zahtjev za preispitivanje Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 15 dana od dana prijema Odluke. Dostavljeno: 1x Zerina Bašić PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Filozofski fakultet 1x Dosije imenovane 1x Služba za ekonomsko-finansijske poslove Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić 1x a/a

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj: 01-02-1-1920/18. Zenica, 03.05.2018. godine Na osnovu člana 53. stav (2) tačka n) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), članova 63. stav (2) tačka ii) i 298. stav (6) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine donio je

ZAKLJUČAK

1. Na osnovu Konkursa objavljenog u listu "Oslobođenje" dana 05.01.2018. godine za izbor saradnika na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje asistent, 1 izvršilac (bez zasnivanja radnog odnosa) za užu naučnu oblast Turska književnost na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, te provedene procedure i donesene Odluke Senata o izboru Zerine Bašić, profesora turskog jezika i književnosti, u zvanje asistent za užu naučnu oblast Turska književnost na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zenici, zadužuje se Rektor Univerziteta u Zenici za zaključivanje ugovora o realizaciji nastave, u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15), Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i drugih općih akata Univerziteta. 2. Za realizaciju Zaključka zadužuju se Rektor Univerziteta, Dekan i Sekretar Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Dostavljeno:

Page 26: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

I VE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVE RZ IT E T U ZEN

ICI

1x Rektor Univerziteta 1x Filozofski fakultet PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Dosije imenovane 1x a/a

Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj:01-02-1-1921/18. Dana: 03.05.2018. godine Na osnovu člana 53. stav (2) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 09/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 19.a stav 2. alineja 7. Zakona o JU Univerzitet u Zenici – Prečišćeni tekst - (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 1/18) i člana 63. stav (2) tačka h) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine, donio je

O D L U K U

o izboru dr.sc. Almira Huskanovića u naučno-nastavno zvanje docent (reizbor)

Član 1. Dr.sc. Almir Huskanović, bira se u naučno-nastavno zvanje docent (reizbor) za nastavne predmete Matematika I, Matematika II i Matematika III na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se počev od 30.05.2018. godine.

O b r a z l o ž e nj e Na Konkurs objavljen u listu „Oslobođenje“ od 09.02.2018. godine za izbor nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje docent (reizbor), 1 izvršilac (bez zasnivanja radnog odnosa) za nastavne predmete Matematika I, Matematika II i Matematika III, prijavio se jedan kandidat: dr.sc. Almir Huskanović. Naučno-nastavno vijeće Fakulteta je Odlukom broj: 03-200-001-208/18. od 14.03.2018. godine imenovalo Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor (reizbor) u naučno-nastavno zvanje docent za nastavne predmete Matematika I, Matematika II i Matematika III na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. U svom izvještaju Komisija je predložila da se kandidat dr.sc. Almir Huskanović reizabere u zvanje docent za nastavne predmete Matematika I, Matematika II i Matematika III, jer ispunjava uvjete za izbor utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst). Naučno-nastavno vijeće Mašinskog fakulteta je na IV/2018. sjednici održanoj 16.04.2018. godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta u Zenici za donošenje odluke o reizboru dr.sc. Almira Huskanovića u naučno-nastavno zvanje docent za nastavne predmete

Page 27: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

IVE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z IT E T U Z EN

ICI

Matematika I, Matematika II i Matematika III na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Obzirom da imenovani ispunjava uvjete predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici je na 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke. Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti zahtjev za preispitivanje Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 15 dana od dana prijema Odluke. Dostavljeno: 1x Dr.sc. Almir Huskanović PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Mašinski fakultet 1x Dosije imenovanog 1x Služba za ekonomsko-finansijske poslove Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić 1x a/a

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj: 01-02-1-1922/18. Zenica, 03.05.2018. godine Na osnovu člana 53. stav (2) tačka n) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), članova 63. stav (2) tačka ii) i 298. stav (6) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine donio je

ZAKLJUČAK

1. Na osnovu Konkursa objavljenog u listu "Oslobođenje" dana 09.02.2017. godine za izbor nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje docent (reozbor), 1 izvršilac, za nastavne predmete Matematika I, Matematika II i Matematika III na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, te provedene procedure i donesene Odluke Senata o reizboru dr.sc. Almira Huskanovića u zvanje docent za nastavne predmete Matematika I, Matematika II i Matematika III, zadužuje se Rektor Univerziteta u Zenici za zaključivanje aneksa ugovora o radu, u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i drugih općih akata Univerziteta. 2. Za realizaciju Zaključka zadužuju se Rektor Univerziteta, Dekan i Sekretar Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Page 28: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

I VE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVE RZ IT E T U ZEN

ICI

Dostavljeno: 1x Rektor Univerziteta 1x Mašinski fakultet PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Dosije imenovanog 1x a/a

Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj:01-02-1-1923/18. Dana: 03.05.2018. godine Na osnovu člana 53. stav (2) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 09/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 19.a stav 2. alineja 7. Zakona o JU Univerzitet u Zenici – Prečišćeni tekst - (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 1/18) i člana 63. stav (2) tačka h) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine, donio je

O D L U K U

o izboru dr.sc. Abaza Mandžuke u naučno-nastavno zvanje docent (reizbor)

Član 1. Dr.sc. Abaz Mandžuka, bira se u naučno-nastavno zvanje docent (reizbor) za nastavni predmet Mašine za obradu deformisanjem na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e Na Konkurs objavljen u listu „Oslobođenje“ od 05.01.2018. godine za izbor nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje docent (reizbor), 1 izvršilac (bez zasnivanja radnog odnosa) za nastavni predmet Mašine za obradu deformisanjem, prijavio se jedan kandidat: dr.sc. Abaz Mandžuka. Naučno-nastavno vijeće Fakulteta je Odlukom broj: 03-200-001-138/18. od 14.02.2018. godine imenovalo Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor (reizbor) u naučno-nastavno zvanje docent za nastavni predmet Mašine za obradu deformisanjem na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. U svom izvještaju Komisija je predložila da se kandidat dr.sc. Abaz Mandžuka reizabere u zvanje docent za nastavni predmet Mašine za obradu deformisanjem, jer ispunjava uvjete za izbor utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst). Naučno-nastavno vijeće Mašinskog fakulteta je na IV/2018. sjednici održanoj 16.04.2018. godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta u Zenici za donošenje odluke o reizboru dr.sc. Abaza Mandžuke u naučno-nastavno zvanje docent za nastavni predmet Mašine za

Page 29: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

IVE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z IT E T U Z EN

ICI

obradu deformisanjem na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Obzirom da imenovani ispunjava uvjete predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici je na 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke. Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti zahtjev za preispitivanje Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 15 dana od dana prijema Odluke. Dostavljeno: 1x Dr.sc. Abaz Mandžuka PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Mašinski fakultet 1x Dosije imenovanog 1x Služba za ekonomsko-finansijske poslove Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić 1x a/a

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj: 01-02-1-1924/18. Zenica, 03.05.2018. godine Na osnovu člana 53. stav (2) tačka n) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), članova 63. stav (2) tačka ii) i 298. stav (6) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine donio je

ZAKLJUČAK

1. Na osnovu Konkursa objavljenog u listu "Oslobođenje" dana 09.02.2018. godine za izbor nastavnika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje docent (reozbor), 1 izvršilac, za nastavni predmet Mašine za obradu deformisanjem na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici, te provedene procedure i donesene Odluke Senata o reizboru dr.sc. Abaza Mandžuke u zvanje docent za nastavni predmet Mašine za obradu deformisanjem, zadužuje se Rektor Univerziteta u Zenici za zaključivanje aneksa ugovora o radu, u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i drugih općih akata Univerziteta. 2. Za realizaciju Zaključka zadužuju se Rektor Univerziteta, Dekan i Sekretar Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Dostavljeno:

Page 30: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

I VE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVE RZ IT E T U ZEN

ICI

1x Rektor Univerziteta 1x Mašinski fakultet PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Dosije imenovanog 1x a/a

Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj:01-02-1-1925/18. Dana: 03.05.2018. godine Na osnovu člana 53. stav (2) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 09/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 19.a stav 2. Zakona o JU Univerzitet u Zenici – Prečišćeni tekst - (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 1/18) i člana 63. stav (2) tačka h) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine, donio je

O D L U K U

o izboru dr.sc. Venere Simonović u naučno-nastavno zvanje docent

Član 1. Dr.sc. Venera Simonović, bira se u naučno-nastavno zvanje docent za nastavni predmet Statika konstrukcija I na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja. O b r a z l o ž e nj e

Na Konkurs objavljen u listu „Oslobođenje“ od 21.03.2018. godine za izbor nastavnika na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje docent, 1 izvršilac (bez zasnivanja radnog odnosa) za nastavni predmet Statika konstrukcija I, prijavio se jedan kandidat: dr.sc. Venera Simonović. Naučno-nastavno vijeće Fakulteta je Odlukom broj: 11-200-320-0112/18. od 05.04.2018. godine imenovalo Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor u naučno-nastavno zvanje docent za nastavni predmet Statika konstrukcija I na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici. U svom izvještaju Komisija je predložila da se kandidat dr.sc. Venera Simonović izabere u zvanje docent za nastavni predmet Statika konstrukcija I, jer ispunjava uvjete za izbor utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst). Naučno-nastavno vijeće Politehničkog fakulteta je na 05/18. sjednici održanoj 16.04.2018. godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta u Zenici za donošenje odluke o izboru dr.sc. Venere Simonović u naučno-nastavno zvanje docent za nastavni predmet Statika konstrukcija I na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici. Obzirom da imenovana ispunjava

Page 31: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

IVE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z IT E T U Z EN

ICI

uvjete predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici je na 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke. Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti zahtjev za preispitivanje Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 15 dana od dana prijema Odluke. Dostavljeno: 1x Dr.sc. Venera Simonović PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Politehnički fakultet 1x Dosije imenovane 1x Služba za ekonomsko-finansijske poslove Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić 1x a/a

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj: 01-02-1-1926/18. Zenica, 03.05.2018. godine Na osnovu člana 53. stav (2) tačka n) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), članova 63. stav (2) tačka ii) i 298. stav (6) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine donio je

ZAKLJUČAK

1. Na osnovu Konkursa objavljenog u listu "Oslobođenje" dana 21.03.2018. godine za izbor nastavnika na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje docent, 1 izvršilac, za nastavni predmet Statika konstrukcija I na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici, te provedene procedure i donesene Odluke Senata o izboru dr.sc. Venere Simonović u zvanje docent za nastavni predmet Statika konstrukcija I, zadužuje se Rektor Univerziteta u Zenici za zaključivanje ugovora o realizaciji nastave, u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i drugih općih akata Univerziteta. 2. Za realizaciju Zaključka zadužuju se Rektor Univerziteta, Dekan i Sekretar Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici. Dostavljeno:

Page 32: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

I VE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVE RZ IT E T U ZEN

ICI

1x Rektor Univerziteta 1x Politehnički fakultet PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Dosije imenovane 1x a/a

Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj:01-02-1-1927/18. Dana: 03.05.2018. godine Na osnovu člana 53. stav (2) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 09/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 19.a stav 2. Zakona o JU Univerzitet u Zenici – Prečišćeni tekst - (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 1/18) i člana 63. stav (2) tačka h) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine, donio je

O D L U K U

o izboru dr.sc. Nesiba Rešidbegovića u naučno-nastavno zvanje docent

Član 1. Dr.sc. Nesib Rešidbegović, bira se u naučno-nastavno zvanje docent za naučnu oblast Građevinske tehnologije na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e Na Konkurs objavljen u listu „Oslobođenje“ od 21.03.2018. godine za izbor nastavnika na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje docent, 1 izvršilac (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Građevinske tehnologije, prijavio se jedan kandidat: dr.sc. Nesib Rešidbegović. Naučno-nastavno vijeće Fakulteta je Odlukom broj: 11-200-320-0113/18. od 05.04.2018. godine imenovalo Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor u naučno-nastavno zvanje docent za naučnu oblast Građevinske tehnologije na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici. U svom izvještaju Komisija je predložila da se kandidat dr.sc. Nesib Rešidbegović izabere u zvanje docent za naučnu oblast Građevinske tehnologije, jer ispunjava uvjete za izbor utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst). Naučno-nastavno vijeće Politehničkog fakulteta je na 05/18. sjednici održanoj 16.04.2018. godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta u Zenici za donošenje odluke o izboru dr.sc. Nesiba Rešidbegovića u naučno-nastavno zvanje docent za naučnu oblast Građevinske

Page 33: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

IVE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z IT E T U Z EN

ICI

tehnologije na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici. Obzirom da imenovani ispunjava uvjete predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici je na 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke. Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti zahtjev za preispitivanje Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 15 dana od dana prijema Odluke. Dostavljeno: 1x Dr.sc. Nesib Rešidbegović PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Politehnički fakultet 1x Dosije imenovanog 1x Služba za ekonomsko-finansijske poslove Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić 1x a/a

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj: 01-02-1-1928/18. Zenica, 03.05.2018. godine Na osnovu člana 53. stav (2) tačka n) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), članova 63. stav (2) tačka ii) i 298. stav (6) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine donio je

ZAKLJUČAK

1. Na osnovu Konkursa objavljenog u listu "Oslobođenje" dana 21.03.2018. godine za izbor nastavnika na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje docent, 1 izvršilac, za naučnu oblast Građevinske tehnologije na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici, te provedene procedure i donesene Odluke Senata o izboru dr.sc. Nesiba Rešidbegovića u zvanje docent za naučnu oblast Građevinske tehnologije, zadužuje se Rektor Univerziteta u Zenici za zaključivanje ugovora o realizaciji nastave, u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i drugih općih akata Univerziteta. 2. Za realizaciju Zaključka zadužuju se Rektor Univerziteta, Dekan i Sekretar Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Page 34: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

I VE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVE RZ IT E T U ZEN

ICI

Dostavljeno: 1x Rektor Univerziteta 1x Politehnički fakultet PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Dosije imenovanog 1x a/a

Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj:01-02-1-1929/18. Dana: 03.05.2018. godine Na osnovu člana 53. stav (2) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 09/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 19.a stav 2. Zakona o JU Univerzitet u Zenici – Prečišćeni tekst - (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 1/18) i člana 63. stav (2) tačka h) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine, donio je

O D L U K U

o izboru dr.sc. Amira Džananovića u naučno-nastavno zvanje docent

Član 1. Dr.sc. Amir Džananović, bira se u naučno-nastavno zvanje docent za naučnu oblast Saobraćajnice na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e Na Konkurs objavljen u listu „Oslobođenje“ od 21.03.2018. godine za izbor nastavnika na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje docent, 1 izvršilac (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Saobraćajnice, prijavio se jedan kandidat: dr.sc. Amir Džananović. Naučno-nastavno vijeće Fakulteta je Odlukom broj: 11-200-320-0114/18. od 05.04.2018. godine imenovalo Komisiju za pripremanje prijedloga za izbor u naučno-nastavno zvanje docent za za naučnu oblast Saobraćajnice na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici. U svom izvještaju Komisija je predložila da se kandidat dr.sc. Amir Džananović izabere u zvanje docent za za naučnu oblast Saobraćajnice, jer ispunjava uvjete za izbor utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst). Naučno-nastavno vijeće Politehničkog fakulteta je na 05/18. sjednici održanoj 16.04.2018. godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta u Zenici za donošenje odluke o izboru dr.sc. Amira Džananovića u naučno-nastavno zvanje docent za naučnu oblast Saobraćajnice na

Page 35: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

IVE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z IT E T U Z EN

ICI

Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici. Obzirom da imenovani ispunjava uvjete predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici je na 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke. Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti zahtjev za preispitivanje Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 15 dana od dana prijema Odluke. Dostavljeno: 1x Dr.sc. Amir Džananović PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Politehnički fakultet 1x Dosije imenovanog 1x Služba za ekonomsko-finansijske poslove Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić 1x a/a

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj: 01-02-1-1930/18. Zenica, 03.05.2018. godine Na osnovu člana 53. stav (2) tačka n) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), članova 63. stav (2) tačka ii) i 298. stav (6) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine donio je

ZAKLJUČAK

1. Na osnovu Konkursa objavljenog u listu "Oslobođenje" dana 21.03.2018. godine za izbor nastavnika na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici u zvanje docent, 1 izvršilac, za za naučnu oblast Saobraćajnice na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici, te provedene procedure i donesene Odluke Senata o izboru dr.sc. Amira Džananovića u zvanje docent za za naučnu oblast Saobraćajnice, zadužuje se Rektor Univerziteta u Zenici za zaključivanje ugovora o realizaciji nastave, u skladu s odredbama Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i drugih općih akata Univerziteta. 2. Za realizaciju Zaključka zadužuju se Rektor Univerziteta, Dekan i Sekretar Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Page 36: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

Dostavljeno: 1x Rektor Univerziteta 1x Politehnički fakultet PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Dosije imenovanog 1x a/a

Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj:01-02-1-1931/18. Zenica, 03.05.2018. godine Na osnovu člana 53. stav (2) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 09/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 19.a stav 2. Zakona o JU Univerzitet u Zenici – Prečišćeni tekst - (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 1/18) i člana 63. stav (2) tačka h) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine, donio je

O D L U K U o izboru dr.sc. Mejre Sofić u naučno-nastavno zvanje redovni profesor

(izbor u više zvanje - napredovanje)

Član 1. Dr.sc. Mejra Softić, bira se u naučno-nastavno zvanje redovni profesor za naučnu oblast Lingvistika orijentalnih jezika/Arapski jezik na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e Na Konkurs objavljen u listu „Oslobođenje“ od 31.01.2018. godine za izbor nastavnika na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici u naučno-nastavno zvanje redovni profesor (izbor u više zvanje - napredovanje), 1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa, za naučnu oblast Lingvistika orijentalnih jezika/Arapski jezik, prijavio se jedan kandidat dr.sc. Mejra Softić. Naučno-nastavno vijeće Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, Odlukom broj: 110-3-62/18 od 16.03.2018. godine, imenovalo je Komisiju za izbor nastavnika u zvanje redovni profesor (napredovanje) za naučnu oblast Lingvistika orijentalnih jezika/Arapski jezik na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici. U svom izvještaju Komisija je predložila da se kandidat dr.sc. Mejra Softić izabere u zvanje redovni profesor za naučnu oblast Lingvistika orijentalnih jezika/Arapski jezik, jer ispunjava sve uvjete za izbor. Naučno-nastavno vijeće Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici je na 04/18. sjednici održanoj 13.04.2018. godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta u Zenici za

UN

IVE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z IT E T U Z EN

ICI

Page 37: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

I VE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVE RZ IT E T U ZEN

ICI

donošenje odluke o izboru dr.sc. Mejre Softić u naučno-nastavno zvanje redovni profesor za naučnu oblast Lingvistika orijentalnih jezika/Arapski jezik. Obzirom da imenovana ispunjava uvjete za izbor predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici je na 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke. Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti zahtjev za preispitivanje Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 15 dana od dana prijema Odluke. Dostavljeno: 1x Dr.sc. Mejra Softić PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Islamski pedagoški fakultet 1x Dosije imenovane 1x Služba za ekonomsko-finansijske poslove Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić 1x a/a

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj: 01-02-1-1932/18. Dana: 03.05.2018. godine Na osnovu člana 53. stav (2) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 09/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 19.a stav 2. alineja 7. Zakona o JU Univerzitet u Zenici – Prečišćeni tekst - (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 1/18) i člana 63. stav (2) tačka h) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Islamskog pedagoškog fakulteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine, donio je

O D L U K U

o izboru Naide Bekrić, diplomirani socijalni pedagog u zvanje asistent

Član 1. Naida Bekrić, diplomirani socijalni pedagog, bira se u zvanje asistent za naučnu oblast Socijalna pedagogija na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e Na Konkurs objavljen u listu „Oslobođenje“ od 09.02.2018. godine za izbor saradnika na Islamkom pedagoškom fakultetu u Zenici u zvanje asistent, 1 izvršilac (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Socijalna pedagogija, prijavilo se pet kandidata: Bekrić Naida, Kadić Amila, Šehić-Torlaković Inela, Patković-Fejzić Belma, Spahić Mehida. Kandidatkinja Belma Patković-Fejzić nije dostavila ovjerenu diplomu o završenom studiju, te se prijava smatra nepotpunom. Naučno-nastavno vijeće Fakulteta je Odlukom broj: 110-03-62/18. od 16.03.2018. godine imenovalo Komisiju za izbor saradnika u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast Socijalna pedagogija. U svom izvještaju Komisija navodi: „PRIJEDLOG O IZBORU

Page 38: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

Na osnovu člana 80. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničkodobojskog kantona“, broj: 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15), članova 280 i 294. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i člana 37, stav (2), Pravilnika o postupku i uslovima izbora nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Zenici, a s obzirom da je ostvarila najveći ukupni broj bodova – 70,8, u odnosu na kandidatkinje

Page 39: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

- Amilu Kadić, diplomiranog socijalnog pedagoga iz Zenice koja je na osnovu kriterija

relevantnosti ostvarila 60,9 bodova, - Inelu Šehić, diplomiranog socijalnog pedagoga iz Zenice, sa ostvarenih 54,9 bodova na

osnovu kriterija relevantnosti - Mehidu Spahić, bachelora pedagogije i psihologije iz Zenice, koja je na temelju kriterija

relevantnosti ostvarila 61,75 bodova, ali nije završila odgovarajući studij. Na osnovu izložene argumentacije, Komisija jednoglasno Naučno-nastavnom vijeću Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici predlaže kandidatkinju Naidu Bekrić diplomiranog socijalnog pedagoga iz Tešnja za izbor u zvanje asistenta (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast 'Socijalna pedagogija'.“ Naučno-nastavno vijeće Islamskog pedagoškog fakulteta je na 04/18. sjednici održanoj 13.04.2018. godine prihvatilo navedeni Izvještaj i uputilo prijedlog Senatu Univerziteta u Zenici za donošenje odluke o izboru Naide Bekrić, diplomiranog socijalnog pedagoga, u zvanje asistent za naučnu oblast Socijalna pedagogija na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici. Obzirom da imenovana ispunjava uvjete predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), Senat Univerziteta u Zenici je na 04. sjednici održanoj 28.02.2018. godine odlučio kao u dispozitivu ove Odluke. Pravna pouka: Protiv ove Odluke može se podnijeti zahtjev za preispitivanje Senatu Univerziteta u Zenici u roku od 15 dana od dana prijema Odluke. Dostavljeno: 1x Naida Bekrić PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 4x Kandidati 1x Islamski pedagoški fakultet 1x Dosije imenovane 1x Služba za ekonomsko-finansijske poslove Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić 1x a/a

Page 40: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

IVE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z IT E T U Z EN

ICI

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj: 01-02-1-1936/18. Zenica, 03.05.2018. godine

Na osnovu člana 53. stav (2) tačka n) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 6/09, 9/13,13/13, 4/15 i 5/18) i člana 63. stav (2) tačka cc) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici, broj: 11-200-320-0096/18 od 19.03.2018. godine, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine donio je

O D L U K U

Član 1. Usvaja se izmjena i dopuna Nastavničkog tima (Plana pokrivenosti nastave) I (prvog) ciklusa studija na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici za akademsku 2017/2018. godinu.

Član 2.

Sastavni dio ove Odluke čini Prijedlog odluke Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici, broj: 11-200-320-0116/18 od 05.04.2018. godine.

Član 3. U skladu sa usvojenom izmjenom i dopunom Nastavničkog tima (Plana pokrivenosti nastave) Politehnički fakultet Univerziteta u Zenici je dužan izraditi i dostaviti opterećenje nastave za akademsku 2017/2018.godinu Prorektoru za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Zenici.

Član 4. Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Prodekan za nastavu i studentska pitanja i Dekan Fakulteta.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja. Dostavljeno: PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Politehnički fakultet Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić 1x Prorektor za nastavu i studentska pitanja 1x a/a

Page 41: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

IVE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z IT E T U Z EN

ICI

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj: 01-02-1-1934/18. Zenica, 03.05.2018. godine

Na osnovu člana 53. stav (2) tačka n) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 6/09, 9/13,13/13, 4/15 i 5/18) i člana 63. stav (2) tačka cc) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine donio je

O D L U K U

Član 1. Usvajaju se izmjene i dopune Nastavničkog tima (Plana pokrivenosti nastave) I (prvog) ciklusa studija na Odsjeku razredna nastava Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici za akademsku 2017/2018. godinu.

Član 2.

Sastavni dio ove Odluke čini Prijedlog Odluke Naučno-nastavnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, broj: 04-200-001-123/18. od 10.04.2018. godine.

Član 3. U skladu sa usvojenim izmjenama i dopunama Nastavničkog tima (Plana pokrivenosti nastave) Filozofski fakultet Univerziteta u Zenici je dužan izraditi i dostaviti opterećenje nastave za akademsku 2017/2018.godinu Prorektoru za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Zenici.

Član 4. Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Prodekan za nastavu i studentska pitanja i Dekan Fakulteta.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja. Dostavljeno: PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Filozofski fakultet 1x Prorektor za nastavu i studentska pitanja Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić 1x a/a

Page 42: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

IVE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z IT E T U Z EN

ICI

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj: 01-02-1-1933/18. Zenica, 03.05.2018. godine

Na osnovu člana 53. stav (2) tačka n) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 6/09, 9/13,13/13, 4/15 i 5/18) i člana 63. stav (2) tačka cc) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, broj: 05-200-001-104/18 od 26.03.2018. godine, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine donio je

O D L U K U

Član 1. Usvajaju se izmjene i dopune Nastavničkog tima (Plana pokrivenosti nastave) I (prvog) ciklusa studija na studijskom programu Opća medicina Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici za akademsku 2017/2018. godinu.

Član 2.

Sastavni dio ove Odluke čini Prijedlog odluke Naučno-nastavnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, broj: 05-200-001-104/18 od 26.03.2018. godine.

Član 3. U skladu sa usvojenim izmjenama i dopunama Nastavničkog tima (Plana pokrivenosti nastave) Medicinski fakultet Univerziteta u Zenici je dužan izraditi i dostaviti opterećenje nastave za akademsku 2017/2018.godinu Prorektoru za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Zenici.

Član 4. Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Prodekan za nastavu i studentska pitanja i Dekan Fakulteta.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja. Dostavljeno: PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Medicinski fakultet Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić 1x Prorektor za nastavu i studentska pitanja 1x a/a

Page 43: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

IVE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z IT E T U Z EN

ICI

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj: 01-02-1-1935/18. Zenica, 03.05.2018. godine

Na osnovu člana 53. stav (2) tačka n) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 6/09, 9/13,13/13, 4/15 i 5/18) i člana 63. stav (2) tačka cc) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, broj: 03-200-013-285/18 od 16.04.2018. godine, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine donio je

O D L U K U

Član 1. Usvajaju se izmjene Nastavničkog tima (Plana pokrivenosti nastave) I (prvog) ciklusa studija na Mašinskom Univerziteta u Zenici za akademsku 2017/2018. godinu.

Član 2.

Sastavni dio ove Odluke čini Prijedlog odluke Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, broj: 03-200-013-285/18 od 16.04.2018. godine.

Član 3. U skladu sa usvojenim izmjenama Nastavničkog tima (Plana pokrivenosti nastave) Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici je dužan izraditi i dostaviti opterećenje nastave za akademsku 2017/2018.godinu Prorektoru za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Zenici.

Član 4. Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Prodekan za nastavu i studentska pitanja i Dekan Fakulteta.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja. Dostavljeno: PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Mašinski fakultet Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić 1x Prorektor za nastavu i studentska pitanja 1x a/a

Page 44: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

IVE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z IT E T U Z EN

ICI

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj: 01-02-1-1937/18. Zenica, 03.05.2018. godine

Na osnovu člana 53. stav (2) tačka n) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 6/09, 9/13,13/13 i 4/15) i člana 63. stav (2) tačka cc) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, broj: 06-200-101-254/18 od 19.04.2018. godine, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine donio je

O D L U K U

Član 1. Usvajaju se dopune Nastavničkog tima (Plana pokrivenosti nastave) II (drugog) ciklusa studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici za akademsku 2017/2018. godinu.

Član 2.

Sastavni dio ove Odluke čini Prijedlog odluke Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, broj: 06-200-101-254/18 od 19.04.2018. godine.

Član 3. U skladu sa usvojenim dopunama Nastavničkog tima (Plana pokrivenosti nastave) Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici je dužan izraditi i dostaviti opterećenje nastave za akademsku 2017/2018.godinu Prorektoru za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Zenici.

Član 4. Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Prodekan za nastavu i studentska pitanja i Dekan Fakulteta.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja. Dostavljeno: PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Ekonomski fakultet Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić 1x Prorektor za nastavu i studentska pitanja 1x a/a

Page 45: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

IVE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z IT E T U Z EN

ICI

UNIVERZITET U ZENICI

R E K T O R A T - SENAT - Broj: 01-02-1-1942/18. Zenica, 03.05.2018.godine

Na osnovu člana 53. Zakona o visokom obrazovanju Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 19.a Zakona o JU Univerzitet u Zenici – Prečišćeni tekst - (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 1/18), člana 63. stav (2) tačka m) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine, donio je

O D L U K U o usvajanju Elaborata o pokretanju studijskog programa I (prvog) ciklusa studija Inženjerska i

poslovna informatika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici

Član 1. Ovom Odlukom usvaja se Elaborat o pokretanju studijskog programa I (prvog) ciklusa studija Inženjerska i poslovna informatika na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici i isti čini sastavni dio ove Odluke.

Član 2. Odluka stupa na snagu danom donošenja i upućuje se Upravnom odboru Univerziteta u Zenici u daljnju proceduru. Dostavljeno: PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Mašinski fakultet 3x Upravni odbor 1x Prorektor za nastavu i studentska pitanja Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić 1x Dekan Mašinskog fakulteta 1x Služba za ekonomsko-finansijske poslove 1 x a/a

Page 46: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

I VE

RS

IT

AS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVE R Z IT E T U ZEN

ICI

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj:01-02-1-1938/18. Dana: 03.05.2018. godine Na osnovu člana 53. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 09/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 19.a stav 2. Zakona o JU Univerzitet u Zenici- Prečišćeni tekst- (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 1/18), člana 63. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na Prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 04. sjednici održanoj 03.05.2018.godine, donio je

ODLUKU

o formiranju Katedre za softversko inženjerstvo (UNZE-K-46) Univerziteta u Zenici

Član 1. Ovom Odlukom formira se univerzitetska Katedra za softversko inženjerstvo (UNZE-K-46), za koju je matičan Politehnički fakultet Univerziteta u Zenici.

Član 2. Sastavni dio ove Odluke čini Inicijativa Naučno-nastavnog vijeća Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici o formiranju nove katedre K-46 „Katedra za softversko inženjerstvo“ sa matičnošću na Politehničkom fakultetu, broj: 11-00-320-0131/18. od 16.04.2018. godine, a koji čine sastavni dio Odluke o formiranju integrisanih katedri na Univerzitetu u Zenici, broj: 851/05. od 19.10.2005.godine.

Član 3. Za realizaciju Odluke zadužuju se Prorektor za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Zenici, Prorektor za naučnoistraživački rad Univerziteta u Zenici i Prodekan za nastavu Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Član 4. Odluka stupa na snagu danom donošenja. Dostavljeno: PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 2x Politehnički fakultet 1x Prorektor za nastavu i studentska pitanja 1x Prorektor za naučnoistraživački rad Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić 1x Prodekan za nastavu Politehničkog fakulteta 1x Služba za ekonomsko-finansijske poslove 1x a/a

Page 47: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

IVE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z IT E T U Z EN

ICI

UN

IVE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z IT E T U Z EN

ICI

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj: 01-02-1-1939/18. Zenica, 03.05.2018. godine

Na osnovu člana 53. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 6/09, 9/13,13/13, 4/15 i 5/18) i člana 63. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, broj: 06-200-001-252/18 od 19.04.2018. godine, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine donio je

ODLUKU

Član 1. Usvaja se Prijedlog odluke Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju matičnih oblasti i matičnih predmeta Univerziteta u Zenici, broj: 06-200-001-252/18 od 19.04.2018. godine, koji čini sastavni dio ove Odluke.

Član 2. Odluka se upućuje Prorektoru za naučnoistraživački rad na daljnju realizaciju.

Član 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja. Dostavljeno: PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Ekonomski fakultet 1x Prorektor za naučnoistraživački rad Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić 1 x a/a

Page 48: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UNIVERZITET U ZENICI

R E K T O R A T - SENAT - Broj: 01-02-1-1941/18. Zenica, 03.05.2018. godine

Na osnovu članova 53., 129., 130. i 131. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 6/09, 9/13,13/13, 4/15 i 5/18) i članova 63. i 183. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, broj: 06-200-001-251/18 od 19.04.2018. godine, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine donio je

O D L U K U usvajanju inoviranih (izmijenjenih i dopunjenih) nastavnih planova i programa za I (prvi) ciklus

studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici

Član 1. Usvajaju se inovirani (izmijenjeni i dopunjeni) nastavni planovi i programi studijskih programa za I (prvi) ciklus studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, kako slijedi:

A) INOVIRANI NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA,

ODSJEK: MENADŽMENT B) INOVIRANI NASTAVNI PLAN I PROGRAM DODIPLOMSKOG STUDIJA,

ODSJEK: FINANSIJE I RAČUNOVODSTVO

Član 2. Sastavni dio ove odluke su inovirani nastavni planovi i programi I (prvog) ciklusa studija iz člana 1. i Odluka Senata Univerziteta u Zenici o promjeni naziva studijskih programa/odsjeka I (prvog) ciklusa studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici, broj: 01-02-1-1940/18. od 03.05.2018. godine.

Član 3. Inovirani nastavni planovi i programi za I (prvi) ciklus studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici primjenjuju se počev od akademske 2018/2019. godine.

Član 4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno: PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 2x Ekonomski fakultet 1x Prorektor za nastavu i studentska pitanja Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić 1 x a/a

Page 49: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

IVE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z IT E T U Z EN

ICI

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

- SENAT - Broj: 01-02-1-1940/18. Zenica, 03.05.2018. godine

Na osnovu članova 53., 117. i 118. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 6/09, 9/13,13/13, 4/15 i 5/18) i članova 63. i 174. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, broj: 06-200-001-250/18 od 19.04.2018. godine, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine donio je

O D L U K U o promjeni naziva studijskih programa/odsjeka I (prvog) ciklusa studija

na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici

Član 1. Ovom odlukom usvaja se promjena postojećih naziva studijskih programa/odsjeka I (prvog) ciklusa studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici, te isti glase: - studijski program/odsjek Menadžment preduzeća se mijenja u novi naziv studijskog programa/odsjeka Menadžment i - studijski program/odsjek Računovodstveni i revizijiski menadžment se mijenja u novi naziv studijskog studijski programa-odsjeka Finansije i računovodstvo. Promjenom naziva studijskih programa ne mijenja se kvalifikacija već samo stručni i akademski naziv kojeg studenti stiču završetkom predmetnog studija.

Član 2. Promjenom naziva studijskih programa/odsjeka mijenja se i stručni i akademski naziv izlaznog zvanja koji se stiče završetkom studija I (prvog) ciklusa studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici i to za studente upisane po Inoviranom (izmijenjenom i dopunjenom) nastavnom planu i programu studijiskih programa Menadžment i Finansije i računovodstvo, te ista glase:

STUDIJSKI PROGRAM/ODSJEK AKADEMSKA TITULA I STRUČNO ZVANJE

Menadžment DIPLOMIRANI EKONOMIST (s naznakom odsjeka)

Finansije i računovodstvo DIPLOMIRANI EKONOMIST (s naznakom odsjeka)

Engl.Bachelor of science in economics

Član 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja i ista se primjenjuje od akademske 2018/2019. godine

Dostavljeno: PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 2x Ekonomski fakultet 1x Prorektor za nastavu i studentska pitanja Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić 1 x a/a

Page 50: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

IVE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z IT E T U Z EN

ICI

UNIVERZITET U ZENICI

R E K T O R A T - SENAT - Broj: 01-02-1-1943/18. Zenica, 03.05.2018. godine Na osnovu člana 53. stav (2) tačka n) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13, 13/14, 4/15 i 5/18), člana 63. stav (2) tačka ii) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Odbora za kvalitet Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine, donio je

ODLUKU o usvajanju Procedure za pokretanje novih studijskih programa

na Univerzitetu u Zenici

Član 1. Ovom Odlukom usvaja se Procedura za pokretanje novih studijskih programa na Univerzitetu u Zenici.

Član 2. Procedura za pokretanje novih studijskih programa na Univerzitetu u Zenici čini sastavni dio ove Odluke.

Član 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja. PREDSJEDAVAJUĆI SENATA

Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić Dostavljeno: 1x Rektor Univerziteta u Zenici 4x Prorektori Univerziteta u Zenici 1x Odbor za kvalitet Univerziteta u Zenici 8x Fakulteti Univerziteta u Zenici 1x a/a

Page 51: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

I VE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z I T E T U ZEN

ICI

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

-SENAT- Broj: 01-02-1-1944/18. Zenica, 03.05.2018. godine Na osnovu člana 53. Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18) i člana 63. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine, donio je

O D L U K U o okončanju konkursne procedure

Član 1. Ovom Odlukom okončava se konkursna procedura za izbor nastavnika po Konkursu Univerziteta u Zenici objavljenom u dnevnom listu "Oslobođenje" od 09.02.2018. godine, u dijelu koji se odnosi na Mašinski fakultet Univerziteta u Zenici, kako slijedi:

- Nastavnik izabran u sva naučno-nastavna zvanja za naučne oblasti: „Tehničke nauke“,

polje: “Materijali”, grana: “Metalni materijali” 1 izvršilac

Član 2.

Sastavni dio Odluke čini Prijedlog odluke Naučno-nastavnog vijeća Mašinskog fakulteta Univerziteta u Zenici, broj: 03-200-013-293/18. od 16.04.2018.godine.

Član 3. Odluka stupa na snagu danom donošenja. Dostavljeno: PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Mašinski fakultet 1x a/a Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić

Page 52: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

-SENAT- Broj: 01-02-1-1945/18. Zenica, 03.05.2018. godine Na osnovu člana 53. stav (2) tačka n) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 19.a stav 2. Zakona o JU Univerzitet u Zenici - Prečišćeni tekst- (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 1/18) i člana 63. stav (2) tačka h) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), a u vezi s Odlukom Komisije za davanje prethodne saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta u kantonalnim organima uprave i ostalim organima/ustanovama koje se u cjelosti ili djelomično finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-34-5007-2/17. od 21.06.2017. godine, na prijedlog Naučno-nastavnog vijeća Pravnog fakulteta, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine, donio je

O D L U K U

o raspisivanju Konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta saradnika na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici

Član 1.

Ovom Odlukom raspisuje se Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta saradnika na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, kako slijedi:

a) Saradnik izabran u zvanje asistent (sa zasnivanjem radnog odnosa)za užu naučnu oblast „Državno i međunarodno javno pravo“ 1 izvršilac

b) Saradnik izabran u zvanje asistent (sa zasnivanjem radnog odnosa)za užu naučnu oblast „Građansko pravo“ 1 izvršilac

Član 2. Konkurs će se raspisati u dnevnoj štampi u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i isti čini sastavni dio ove Odluke.

Član 3.

Postupak po raspisanom Konkursu provodit će Naučno-nastavno vijeće Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja. Dostavljeno: PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 1x Pravni fakultet 1x Služba za ekonomsko-finansijske poslove 1x a/a Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić

UN

I VE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z I T E T U ZEN

ICI

Page 53: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UNIVERZITET U ZENICI R E K T O R A T

-SENAT- Broj: 01-02-1-1946/18. Zenica, 03.05.2018. godine Na osnovu člana 53. stav (2) tačka n) Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 19.a stav 2. Zakona o JU Univerzitet u Zenici – Prečišćeni tekst - (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 1/18) i člana 63. stav (2) tačka h) Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), na prijedlog Naučno-nastavnih vijeća Mašinskog fakulteta, Ekonomskog fakulteta i Islamskog pedagoškog fakulteta, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine, donio je

O D L U K U

o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Zenici

Član 1. Ovom Odlukom raspisuje se Konkurs za izbor nastavnika i saradnika na Univerzitetu u Zenici, kako slijedi: MAŠINSKI FAKULTET Nastavnik

- Nastavnik u sva naučno-nastavna zvanja (bez zasnivanja radnog odnosa) za predmet „Rudarske tehnologije“ 1 izvršilac

- Nastavnik u zvanje docent (bez zasnivanja radnog odnosa) iz područja: „Tehničkih nauka“, oblast: „Proizvodno mašinstvo“, uža naučna oblast: „Tehnologije spajanja materijala“ 1 izvršilac

- Nastavnik u zvanje vanredni profesor (napredovanje-bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast „Elektrotehnika“ 1 izvršilac

EKONOMSKI FAKULTET Saradnik

- Saradnik u zvanje viši asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast „Ekonomska teorija i politika“ 1 izvršilac

- Saradnik u zvanje asistent (bez zasnivanja radnog odnosa) za naučnu oblast „Ekonomska teorija i politika“ 1 izvršilac

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET Nastavnik

- Nastavnik u zvanje docent (napredovanje) za oblast „Lingvistika orijentalnih jezika/Arapski jezik“ 1 izvršilac

Član 2. Konkurs će se raspisati u dnevnoj štampi u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst) i isti čini sastavni dio ove Odluke.

Član 3. Postupak po raspisanom Konkursu provodit će Naučno-nastavna vijeća Mašinskog fakulteta, Ekonomskog fakulteta i Islamskog pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Član 4. Odluka stupa na snagu danom donošenja. Dostavljeno: PREDSJEDAVAJUĆI SENATA 3x Fakulteti 1x Služba za ekonomsko-finansijske poslove 1x a/a Prof.dr.sc. Ilhan Bušatlić

UN

I VE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

E

NI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z I T E T U ZEN

ICI

Page 54: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r

UN

I VE

RS

ITAS S T U D I O R U M Z

ENI C

AE

NS

IS

UN

IVER Z I T E T U ZEN

ICI

UNIVERZITET U ZENICI

R E K T O R A T -SENAT- Broj: 01-02-1-1949/18. Zenica, 03.05.2018. godine Na osnovu članova 53. stav (2) tačka n) Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13, 13/13, 4/15 i 5/18), člana 63. Statuta Univerziteta u Zenici (Prečišćeni tekst), člana 4. stav (3) i člana 15. stav (3) Pravilnika o nagradama za studente Univerziteta u Zenici, Senat Univerziteta u Zenici na svojoj 04. sjednici održanoj 03.05.2018. godine, donio je

PRIJEDLOG ODLUKE o visini novčane naknade za Nagradu rektora i Nagradu dekana

u akademskoj 2017/18. godini na Univerzitetu u Zenici

Član 1. Ovom Odlukom utvrđuje se visina novčane naknade za Nagradu rektora i Nagradu dekana u akademskoj 2017/18. godini na Univerzitetu u Zenici, kako slijedi: 1. Nagrada rektora 1000 KM 2. Nagrada dekana 200 KM

Član 2. Prijedlog Odluke upućuje se Upravnom odboru Univerziteta u Zenici na konačno odlučivanje.

Član 3. Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Služba za ekonomsko-finansijske poslove Univerziteta u Zenici.

PREDSJEDAVAJUĆI SENATA Prof. dr. sc. Ilhan Bušatlić

Dostavljeno: 3 x Upravni odbor 1 x a/a

Page 55: R Z I E T U E Z V EN IC U I U S I N S IV N E R A S I C IT ... · u n i v e r s i t a s m st udio r u z e n i c a e n s i s u n i v e r z i te u z e n i c i univerzitet u zenici r