Top Banner

Click here to load reader

Preventív fogászat · PDF file Preventív fogászat Created by XMLmind XSL-FO Converter. Created by XMLmind XSL-FO Converter. Created by XMLmind XSL-FO Converter. - 2 -...

Mar 07, 2020

ReportDownload

Documents

others

 • Created by XMLmind XSL-FO Converter.

  Preventív fogászat

  Nyárasdy, Ida Bánóczy, Jolán

 • Created by XMLmind XSL-FO Converter.

  Preventív fogászat írta Nyárasdy, Ida és Bánóczy, Jolán

  Publication date 2009-09-01 Szerzői jog © 2009-09-01 Ida, Nyárasdy; Jolán, Bánóczy; Szerzők

  Kivonat

  A könyv összefoglalja azokat a tudnivalókat, amelyek a fogszuvasodás, a fogágybetegségek, a foghiány, a

  szájnyálkahártya- és sztomato-onkológiai betegségek megelőzéséhez szükségesek.

 • iii Created by XMLmind XSL-FO Converter.

  Tartalom

  Előszó ................................................................................................................................................. x 1. 1. A preventív fogászat fogalma és célkitűzései ............................................................................. 1

  1. A prevenció fogalma és szintjei ............................................................................................ 1 2. Megelőző orvostudomány – preventív medicina .................................................................. 1 3. A preventív fogászat céljai és lehetőségei a fogászatban ...................................................... 1 4. Az orális egészségi állapot – életminőségi mutató ................................................................ 2 5. Preventív szemlélet kialakítása a fogászati gyakorlatban ...................................................... 2 6. Preventív szemléletre nevelés a fogorvosképzésben ............................................................. 3

  2. 2. A caries ....................................................................................................................................... 5 1. A caries ................................................................................................................................. 5 2. A caries fogalma és jelentősége ............................................................................................ 5 3. A caries diagnosztikája ......................................................................................................... 6

  3.1. A cariesdiagnosztika célja ........................................................................................ 6 3.2. A caries klinikai diagnózisa ...................................................................................... 6 3.3. Radiológiai diagnosztika .......................................................................................... 7 3.4. Egyéb vizsgáló módszerek ....................................................................................... 8 3.5. A caries incipiens .................................................................................................... 10

  3.5.1. A caries incipiens előfordulása .................................................................. 10 3.5.2. Az incipiens caries kialakulása .................................................................. 10 3.5.3. A fogzománc szerkezete ............................................................................ 11 3.5.4. A plakk, a plakkeltávolítás és a fluoridok hatásai ...................................... 14

  4. A caries epidemiológiája ..................................................................................................... 15 4.1. A caries epidemiológiájának alakulása a világban ................................................. 15 4.2. A caries epidemiológiájának változása Magyarországon ....................................... 16 4.3. A caries előfordulásának kvantitatív mérése (caries-indexek) ................................ 17

  5. A fogszuvasodás etiológiája és patogenezise ..................................................................... 18 5.1. A dentális plakk ...................................................................................................... 20

  5.1.1. A biofilm kialakulása ................................................................................. 22 5.1.2. A biofilm működése – a caries patogenezise ............................................. 23

  5.2. A táplálkozás és a caries közötti összefüggések ..................................................... 24 5.3. Szervezeti és egyéb tényezők szerepe a caries kialakulásában ............................... 30

  6. Rizikócsoportok ................................................................................................................. 36 6.1. A rizikócsoportok és a rizikófaktorok meghatározása ............................................ 37

  6.1.1. A populációra vonatkoztatott rizikócsoportok ........................................... 37 6.1.2. A rizikócsoportok klasszifikációja ............................................................. 37 6.1.3. A rizikópáciensek ....................................................................................... 38 6.1.4. A fogak és fogfelszínek ............................................................................. 39

  6.2. A rizikócsoportok meghatározásához – a rendelőben – alkalmazható mikrobiológiai

  vizsgálatok ..................................................................................................................... 40 6.3. A rizikócsoportok meghatározásához – a rendelőben – alkalmazható nyálvizsgálatok

  41 6.3.1. A nyálszekréció meghatározása ................................................................ 42 6.3.2. A nyál pufferkapacitásának meghatározása ............................................... 42

  3. 3. A caries megelőzésének lehetőségei és módszerei .................................................................. 46 1. A fluoridok szerepe a fogszuvasodás megelőzésében ........................................................ 47

  1.1. A fluoridhatás megismerésének története ............................................................... 47 1.2. Hatásmechanizmus ................................................................................................ 49

  1.2.1. A fluoridok praeeruptív hatásai .................................................................. 50 1.2.2. Fluoridok és a remineralizáció .................................................................. 50

  1.3. A fluoridprevenció gyakorlati alkalmazásának lehetőségei .................................... 54 1.3.1. Az ivóvíz fluordúsítása .............................................................................. 54 1.3.2. A só fluordúsítása ....................................................................................... 56 1.3.3. A tej fluordúsítása ...................................................................................... 57 1.3.4. Fluoridtabletták alkalmazása ...................................................................... 59 1.3.5. Fogpaszták és szájöblítők ........................................................................... 60 1.3.6. Professzionális (fogorvosi kezeléshez kötött) módszerek .......................... 62

 • Preventív fogászat

  iv Created by XMLmind XSL-FO Converter.

  1.4. A dentalis (zománc-) fluorosis ................................................................................ 62 1.5. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlásai a fluoridprevencióval kapcsolatban

  66 1.6. A fluoridprevenció jelenlegi gyakorlati lehetőségei Magyarországon ................... 67

  2. A caries megelőzése a táplálkozás befolyásolása útján ...................................................... 68 2.1. A tápanyagok hatása a fogazatra ............................................................................ 68 2.2. Plakk-pH-mérések és az ételek cariogenitása ......................................................... 70 2.3. Cukorpótló anyagok ............................................................................................... 72 2.4. A magatartás (viselkedés) szerepe a táplálkozás és a caries kapcsolatában ............ 79

  3. A szájhigiéne szerepe a caries megelőzésében .................................................................... 79 3.1. A szájhigiéne és a supragingivalis dentális plakk klinikai vizsgálata ..................... 80

  3.1.1. A dentális plakk klinikai vizsgálata ........................................................... 80 3.1.2. A plakk kimutatása, megfestése ................................................................. 81

  3.2. Szájhigiénés indexek .............................................................................................. 83 3.2.1. Plakkfestés nélkül alkalmazható indexek ................................................... 83 3.2.2. Plakkfestés után alkalmazható indexek ...................................................... 85

  4. A caries megelőzésének lehetősége barázdazárók alkalmazásával .................................... 87 4.1. Mi a barázdazárás? ................................................................................................. 87

  4.1.1. A barázdazárás indikációi és kontraindikációi ........................................... 89 4.1.2. A barázdazárás anyagai .............................................................................. 89 4.1.3. A barázdazárás kivite

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.