Top Banner
Predstavuje me Vám *
10

Predstavujeme Vám *

Dec 30, 2015

Download

Documents

wayne-figueroa

Predstavujeme Vám *. 6453 2 01. Učebný odbor. SOU pre SPM Koceľova 26 Bratislava *. ručná výroba. KNIHÁR. 6453 2 01  . Učebný odbor. Štvorročný učebný odbor vhodný pre chlapcov a dievčatá. * Ukončený je záverečnou skúškou a výučným listom *. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Predstavujeme     Vám     *

Predstavujeme Vám

*

Predstavujeme Vám

*

Page 2: Predstavujeme     Vám     *

Učebný odbor

KNIHÁRKNIHÁR

6453 2 01  

SOU pre SPMKoceľova 26

Bratislava

*

ručná výroba

Page 3: Predstavujeme     Vám     *

Učebný odbor

6453 2 01  

ručná výroba

Štvorročný učebný

odbor vhodný pre

chlapcov a dievčatá.

*

Ukončený

je záverečnou

skúškou

a výučným listom

*

KNIHÁRKNIHÁR

Page 4: Predstavujeme     Vám     *

Učebný odbor

6453 2 01  

ručná výroba

Výroba jednoduchých

a špeciálnych

knihárskych

výrobkov

na zákazku

*

KNIHÁRKNIHÁRViazanie časopisov,

zbierky zákonov, diplomových prác, opravy starých a

poškodených kníh, škatule, tubusy,

pasparty, kazety, albumy, púzdra na knihy

*

Page 5: Predstavujeme     Vám     *

Spracovanie

stohov a zväzkov

papiera výrobnými

operáciami

orezávaním,

skladaním

znášaním

rezaním lepením a šitím

*

Page 6: Predstavujeme     Vám     *

vyhotovujeme tlač

na knižné dosky

formou zlatotlače

a

slepotlače

*

vyhotovenie knižného bloku

*

Page 7: Predstavujeme     Vám     *

Vyhotovovanie

dosiek knižnej väzby:

mäkkých

a tvrdých väzieb

prostredníctvom

technologických

postupov

ručnej

zákazkovej výroby

*

Page 8: Predstavujeme     Vám     *
Page 9: Predstavujeme     Vám     *

Príďte medzi nás

*

Príďte medzi nás

*

Page 10: Predstavujeme     Vám     *