Top Banner
Vám- és Pénzügyőri Tanszéki Tudományos Diákkör
16

Vám- és Pénzügyőri Tanszéki Tudományos Diákkör

Dec 31, 2015

Download

Documents

Vám- és Pénzügyőri Tanszéki Tudományos Diákkör. Szakdolgozatírás. RTF előírások TVSZ 27-29. old. 4. félév végéig témaválasztás, témajegyzék vagy más téma (engedély) „Szakdolgozati engedélyezési lap” (Tanulmányi Igazgatóság) Címválasztás és rövid vázlat leadása. Témaválasztás. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Vám- és Pénzügyőri Tanszéki Tudományos Diákkör

Vám- és Pénzügyőri Tanszéki Tudományos Diákkör

Page 2: Vám- és Pénzügyőri Tanszéki Tudományos Diákkör

Szakdolgozatírás

RTF előírások TVSZ 27-29. old. 4. félév végéig témaválasztás, témajegyzék

vagy más téma (engedély) „Szakdolgozati engedélyezési lap”

(Tanulmányi Igazgatóság) Címválasztás és rövid vázlat leadása

Page 3: Vám- és Pénzügyőri Tanszéki Tudományos Diákkör

Témaválasztás

Hogyan válasszunk jó témát? Kulcsmomentum! Fontos szempont a rendelkezésre álló forrás,

irodalom felmérése Nagy öngól a találomra történő választás Óvatosan az új és speciális témákkal Téma és cím nem ugyanaz. Cím szerepe

kiemelkedő, ez az első benyomás a dolgozatról. A cím konkretizálja a témát. Ne legyen túlságosan leszűkítő vagy túl tág.

Page 4: Vám- és Pénzügyőri Tanszéki Tudományos Diákkör

Vázlat

o Nem véletlenül kéri a konzulenso Egy jó vázlat már fél út a siker felé, ettől kezdve „csak”

kitartás kello Jó vázlat tartalma (kb. 2 old): a dolgozat célja, és a témaválasztás indoka, hipotézisek,

kutatási módszerek rövid összegzése várható tartalomjegyzék, úgy, ahogy azt a dolgozatban fel lesz tüntetve: 1, 1.1, 1.1.1 rendszerben. Várható irodalomjegyzék (könyvek, folyóiratok, internetes források illetve adatbázisok.

Page 5: Vám- és Pénzügyőri Tanszéki Tudományos Diákkör

Konzulens, konzultáció(k)

Felkért vagy kijelölt konzulens Minimum két konzultáció Konzultációkon a kutatás főbb irányainak kijelölése,

feldolgozás módszere, fejezetek megbeszélése, irodalom tisztázása történik

Érkezzünk felkészülten a konzultációra, ne várjuk, hogy a konzulens diktáljon le mindent, a konzulens a megfelelő szakmai hátteret biztosítja.

Page 6: Vám- és Pénzügyőri Tanszéki Tudományos Diákkör

Kutatás

Ez képezi a dolgozatírás alapját Létezik primer (mélyinterjú, kérdőív) és

szekunder kutatás (mások által összegyűjtött adatok felhasználása)

Ajánlott interjú készítése Forrás, irodalom felkutatása: elsősorban

könyvtár, másodsorban internet

Page 7: Vám- és Pénzügyőri Tanszéki Tudományos Diákkör

Kutatás könyvtárban

Nélkülözhetetlen része a kutatásnak RTF, Országgyűlési K., Szabó Ervin K. (napi

látogatójegy vagy beiratkozás) Első lépés: elektronikus katalógus – kulcsszavakra,

szerzőre keresés Szabadpolc + szakmai folyóiratok út. 5-8 év Kölcsönzés / feldolgozás / fénymásolás Könyvtárból elérhető internetes adatbázisok pl.

FLAG, West Law, Hein-online etc.

Page 8: Vám- és Pénzügyőri Tanszéki Tudományos Diákkör

Irodalom

Mit ne használjunk fel irodalomként: Korábbi évfolyam- és szakdolgozatokat, régi, elavult tankönyveket, jegyzeteket (tisztelet a kivételnek)Wikipédia pl. nem idézhető, nem elegánsAz irodalomjegyzékben, csak felhasznált források szerepelhetnek. (hivatkozott / felhasznált egyéb irodalom)Próbáljunk ugyanannak a kérdésnek több forrásban is utánanézni, hasonlítsuk össze azokat, formáljunk véleményt, ez ugyanis már egyéni értékelés

Page 9: Vám- és Pénzügyőri Tanszéki Tudományos Diákkör

Hivatkozás I.

Plágium: más szerző munkáját vki. sajátjaként állít be, hivatkozás nélkül tünteti fel művében. Büntetendő!

Szó szerinti idézet ( ha a kifejezés nagyon találó, nagyon rossz vagy definíció) oldal pontos megjelölése is szükséges

Ún. parafrázis, azaz a lényeg közlése saját szavakkalHivatkozás 2 módszere:1. Lábjegyzetes módszer, Finszter Géza: A rendészet elmélete,

KJK-Kerszöv, Budapest, 2003, 32. old.2. Szerző- évszám módszer (Finszter, 2003, p32)

Irodalomjegyzékben a szerzők ABC sorrendben

Page 10: Vám- és Pénzügyőri Tanszéki Tudományos Diákkör

Hivatkozás II.

Lábjegyzetelős módszer javasolt és elfogadott Módja: Beszúrás – hivatkozás – lábjegyzet Folyóirat hivatkozás:

Szerző (évszám): cikk címe, In: folyóirat címe, lapszám megjelölése, oldalszám

Internetes hivatkozás:

szerző (évszám): a cikk címe, pontos link, Letöltés időpontja: dátum

Page 11: Vám- és Pénzügyőri Tanszéki Tudományos Diákkör

Dolgozat felépítése I.

1. Bevezető (témaválasztás indoka,személyes indíttatás, célkitűzés, hipotézis(ek), feldolgozás módszere, dolgozat várható felépítése, ~2 old.)

2. Fogalomtisztázás (gyakran célszerű)3. Történeti áttekintés (röviden, lényegre törően)4. Problémák felvetése, téma kifejtése5. Jogszabályi háttér ismertetése, szervezet

bemutatása6. Külföldi, EU-s kitekintés7. Záró gondolatok (visszacsatolás a bevezetőre)

Page 12: Vám- és Pénzügyőri Tanszéki Tudományos Diákkör

Jó tanácsok

Ne kizárólag leíró jellegű legyen, egyediség Önálló vélemény hangsúlyozása Állítsuk szembe a jogszabályban leírt elméletet a

hétköznapi gyakorlattal, gyakorlatorientált dolgozatok előnye

Egy jogeset bemutatásánál mutassuk be mindkét fél érveit, ne legyünk részrehajlóak

Érdemes érintett szakemberrel interjút készíteni

Page 13: Vám- és Pénzügyőri Tanszéki Tudományos Diákkör

Jó tanácsok folytatás

Szövegszerkesztés (Word program részletei) Nyelvtan, stilisztika, szaknyelv használata Logikus felépítés, jó áttekinthetőség,

követhető struktúra Kevés jogszabály és egyéb szöveg

bevágása A túl sok táblázat és kép megtöri a szöveget,

megoldás melléklet

Page 14: Vám- és Pénzügyőri Tanszéki Tudományos Diákkör

Értékelés

A kijelölt Bizottság értékelési szempontjai: Újszerűség, eredményesség, egyediség Szerkezet, nyelvezet, áttekinthetőség Forrás és irodalom feldolgozottsága színvonala,

mélysége Szakmai értékek, továbbfejlesztés, hasznosítási

lehetőség Elmélet és gyakorlat összekapcsolása(Villámértékelésnél meghatározó: lábjegyzetek,

irodalom- és tartalomjegyzék, bevezető, zárszó)

Page 15: Vám- és Pénzügyőri Tanszéki Tudományos Diákkör

Szakdolgozat védés

Kijelölt Bizottság előtt történik Célja, hogy a Bizottság meggyőződhessen a

dolgozat egyediségéről, hogy azt valóban a hallgató készítette, beleásta magát a témába, tudományos kutatást végzett és a dolgozat minden szempontból megfelel a tartalmi és formai (Tvsz) követelményeknek.

Fel kell készülni a védésre, úgy mint egy vizsgára

Page 16: Vám- és Pénzügyőri Tanszéki Tudományos Diákkör

Thanks for coming and for Attention!Christián László