Top Banner
KRAKÓ Kraków, rok 1588. Piotr Skarga razem z autorem komiksu domyślili się, że w spisek na życie Króla wplątany jest Alchemik Sędziwoj. Razem z bohaterami idziemy więc na Kopiec Kraka - miejsce pradawnych pogańskich kultów... Rozdział VIII Wszystko się wyjaśnia?
10

Preacher - odc. 9

Mar 19, 2016

ReportDownload

Documents

Piotr Skarga SJ - w komiksie Przemka Wysoglada SJ

 • KRAK

  Krakw, rok 1588.

  Piotr Skarga razem z autorem komiksu domylili si, e w spisek na ycie Krla

  wpltany jest Alchemik Sdziwoj.

  Razem z bohaterami idziemy wic na Kopiec Kraka - miejsce pradawnych pogaskich

  kultw...

  Rozdzia VIII

  Wszystko si wyjania?

 • MINO DUO

  CZASU... PRBOWAEM

  ZMIERZY SI Z TEMATEM

  SKARGI I POLEGEM.

  A JEDNAK

  WRACAM DO

  TEGO KOMIKSU

  EBY GO

  SKOCZY.

  NAWET JELI

  TO NIEWYPA,

  MUSZ GO

  SKOCZY!

 • I DOBRZE.

  TERAZ SCHOWAJ

  SI ZA TYM GAZEM,

  A JA PJD ODCI-

  GN UWAG

  ALCHEMIKA.

  A TY

  TYMCZASEM....

 • MICHALE,

  SKOCZMY

  TO WRESZCIE!

  WIEM, E

  TO TY ZA

  WSZYSTKIM

  STOISZ!

  A TERAZ

  SAM WCHO-

  DZISZ W MOJ

  PUAPK!

 • CAKIEM NIELE

  SOBIE PORADZILICIE

  ROZWIZUJC

  T ZAGADK...

  BRAKOWAO

  MI JESZCZE

  TYLKO JEDNEJ

  NARODOWEJ

  RELIKWII...

  PIOTRA

  SKARGI!

 • A TERAZ

  ON SAM PRZYCHODZI

  DO MNIE!

  CZY TO NIE

  ZABAWNE?

  Przychodzi pora na autora naszego komiksu, ktry ju wczeniej uratowa

  ycie Skargi - wczeniej po to, by mc

  kontynuowa opowie, a teraz, by j

  wreszcie zakoczy...

 • hop

 • Tak koczy si historia Alchemika

  Sdziwoja i nasza historia...

  w pomieniach...

 • The Preacher w pewnym momencie

  przemieni si z opowieci o Skardze

  w histori o niemonoci poradzenia sobie

  z brakiem motywacji i inspiracji do

  twrczoci. By moe niektrzy czytelnicy

  pamitaj, jak autor rozpaczliwie szuka

  rozwizania akcji w wyszukiwarce

  internetowej.

  Niestety czasem tak jest. Niech to bdzie

  mora tej opowieci, e czasem trzeba si

  pogodzi z twrcz niemoc, ale nigdy nie

  wolno si podda i naley doprowadzi

  dzieo do koca...

  w 400 rocznic mierci Piotra Skargi,

  autor

  spytacie:

  a co z zaginionym k

  azaniem Skargi?

  ukryli je jezuici,

  eby czekao na odpowiedni moment,

  kiedy Polska bdzie go potrzebowaa...moe to wanie teraz?

 • ENDthe

  Page 1Page 2Page 3Page 4Page 5Page 6Page 7Page 8Page 9Page 10

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.