Top Banner

Click here to load reader

13

PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN...pencapaian piagam pelanggan unit pembangunan tanah bil janji menepati tempoh masa/ standard piagam pelanggan tidak menepati masa/ standard piagam pelanggan

Sep 29, 2020

ReportDownload

Documents

others

 • 1

  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH

  TAHUN 2020 (JULAI)

 • LAPORAN PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

  PEJABAT DAERAH DAN TANAH MELAKA TENGAH

  TAHUN 2020 (JULAI)

  BIL BAHAGIAN/UNIT PENCAPAIAN

  1 KHIDMAT PENGURUSAN 100%

  2 PEMBANGUNAN DAERAH 100%

  3

  PEMBANGUNAN TANAH 81%

  3.1 PELUPUSAN 58%

  3.2 PEMBANGUNAN 66%

  3.3 PENDAFTARAN 99%

  3.4 HASIL 100%

  3.5 PENGUATKUASAAN DAN TEKNIKAL 84%

  JUMLAH PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN KESELURUHAN PDTMT

  PADA TAHUN 2020 (JULAI) IALAH – 94%2

 • 96% 98%

  86%

  94%

  80%

  90%

  100%

  2017 2018 2019 2020

  Peratusan Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan3

 • 4

  BIL BAHAGIAN/UNIT JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS

  1KHIDMAT PENGURUSAN

  100% 100% 100%

  PK

  P

  100% 100% 100% - - - - -

  2PEMBANGUNAN DAERAH

  69% 95% 100% 100% 100% 100% - - - - -

  3

  PEMBANGUNAN TANAH

  93% 95% 99% 97% 96% 81% - - - - -

  3.1 PELUPUSAN 100% 100% 100% 100% 100% 58% - - - - -

  3.2 PEMBANGUNAN 97% 97% 100% 100% 100% 66% - - - - -

  3.3 PENDAFTARAN 99% 99% 99% 99% 99% 99% - - - - -

  3.4 HASIL 89% 93% 100% 100% 100% 100% - - - - -

  3.5 TEKNIKAL & PENGUATKUASAAN

  80% 86% 90% 88% 82% 84% - - - - -

  KESELURUHAN 87% 97% 99% 99% 97% 94% - - - - -

 • 5

  BIL BAHAGIAN/UNIT JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGOS SEPT OKT NOV DIS

  1KHIDMAT PENGURUSAN

  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

  2PEMBANGUNAN DAERAH

  100% 100% 100% 100% 100% 100% 76% 76% 100% 100% 100% 100%

  3

  PEMBANGUNAN TANAH

  98% 97% 96% 98% 91% 92% 89% 81% 89% 86% 89% 92%

  3.1 PELUPUSAN 100% 100% 100% 100% 86% 91% 89% 65% 72% 75% 85% 86%

  3.2 PEMBANGUNAN 100% 100% 100% 99% 96% 100% 99% 95% 99% 91% 97% 97%

  3.3 PENDAFTARAN 99% 99% 99% 99% 99% 99.5% 99% 99% 99% 99% 99% 99%

  3.4 HASIL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

  3.5 TEKNIKAL & PENGUATKUASAAN

  91% 84% 81% 91% 73% 69% 60% 47% 76% 65% 68% 78%

  KESELURUHAN 99% 99% 98% 99% 97% 97% 88% 88% 96% 95% 97% 97%

 • PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGANBAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  BIL JANJI

  MENEPATI TEMPOH

  MASA/ STANDARD

  PIAGAM PELANGGAN

  TIDAK MENEPATI MASA/

  STANDARD PIAGAM

  PELANGGAN JUMLAH

  PERKHIDMATAN /

  BAUCER /ADUANJUMLAH

  MENEPATI

  MASA

  % MENEPATI

  MASA

  JUMLAH

  TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD

  ***

  % TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD

  ***

  1. Memastikan prestasi pengemaskinian

  Profil Peribadi dan Profil Perkhidmatan

  HRMIS mencapai sekurang-kurangnya

  99% dalam tempoh tiga (3) bulan.

  152 100% - - 152

  2. Memastikan penyediaan baucer bayaran,

  pesanan kerja dan bil-bil tuntutan dalam

  tempoh empat belas (14) hari bekerja.324 100% - - 324

  3. Memastikan segala urusan perkhidmatan

  pengurusan majlis dan keraian

  dilaksanakan dengan sebaik mungkin

  dalam tempoh 2 minggu sebelum program

  / majlis dijalankan

  1 100% - - 1 - Negeri

  4. Memastikan aduan yang diterima diambil

  tindakan dalam tempoh lima belas (15)

  hari bekerja.60 100% - -

  39 - Aduan Awam

  21 - e-Aduan

  6

 • PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGANBAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN

  BIL JANJI MENEPATI TEMPOH

  MASA/ STANDARD

  PIAGAM PELANGGAN

  TIDAK MENEPATI MASA/

  STANDARD PIAGAM

  PELANGGAN

  JUMLAH

  PERKHIDMATAN

  / BAUCER

  /ADUANJUMLAH

  MENEPATI

  MASA

  %

  MENEPATI

  MASA

  JUMLAH

  TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD

  ***

  % TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD

  ***

  5. Memastikan aduan berkaitan ICT diberi

  dalam tempoh dua puluh empat (24) jam

  bekerja selepas diterima dan menyelesaikan

  aduan dalam tempoh lima (5) hari bekerja

  yang melibatkan perolehan alat ganti dan

  perkhidmatan pembekal.

  10 100% - - 10

  6. Kemudahan pinjaman peralatan dan akses

  ICT disediakan dalam tempoh tiga (3) hari

  bekerja selepas permohonan lengkap

  diterima, tertakluk kepada ketersediaan

  peralatan / perisian tersebut

  10 100% - - 10

  JUMLAH 100%

  7

 • BIL JANJI MENEPATI TEMPOH

  MASA/ STANDARD

  PIAGAM PELANGGAN

  TIDAK MENEPATI MASA/

  STANDARD PIAGAM

  PELANGGAN

  JUMLAH

  PERUNTUKAN /

  BANTUAN/PROJEK

  JUMLAH

  MENEPATI

  MASA

  %

  MENEPATI

  MASA

  JUMLAH

  TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD

  % TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD

  1.

  Permohonan perbelanjaan

  peruntukan YB ADUN yang

  lengkap diterima diproses

  dalam tempoh 14 hari bekerja

  17 100% - - 1,139,010.00

  2.

  Pembayaran bantuan bencana

  alam dalam tempoh 7 hari dari

  tarikh bencana berlaku- - - - -

  3

  Projek Pembangunan

  dilaksanakan mengikut tempoh

  masa dan spesifikasi yang

  ditetapkan

  102(25 projek

  PRE, 38

  projek P19

  dan 39 projek

  Marris)

  100% - - 102

  JUMLAH 100%

  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGANBAHAGIAN PEMBANGUNAN DAERAH

  8

 • PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGANUNIT PELUPUSAN TANAH

  BIL JANJI

  MENEPATI TEMPOH MASA/

  STANDARD PIAGAM

  PELANGGAN

  TIDAK MENEPATI MASA/

  STANDARD PIAGAM

  PELANGGAN JUMLAH

  PERKHIDMATANJUMLAH

  MENEPATI

  MASA

  %

  MENEPATI

  MASA

  JUMLAH

  TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD ***

  % TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD ***

  1Permohonan Tanah Kerajaan

  (PTK)- 4 bulan 19 27% 51 73% 70

  2Lesen Pendudukan Sementara

  (Selesai ke PTG) -4 bulan 40 70% 17 30% 56

  3Permohonan Rizab (Selesai ke PTG)

  - 4 bulan 6 20% 24 80% 30

  4Pengambilan Tanah 3(1)(a)

  - 4 bulan 1 50% 1 50% 2

  5Pengambilan Tanah 3(1)(b)/(c)

  - 4 bulan 8 100% 0 - 8

  6Tanah Adat Melaka (MCL)

  - 5 bulan 31 82% 7 18% 38

  JUMLAH 58%

  9

 • PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGANUNIT PEMBANGUNAN TANAH

  BIL JANJI

  MENEPATI TEMPOH MASA/

  STANDARD PIAGAM

  PELANGGAN

  TIDAK MENEPATI MASA/ STANDARD

  PIAGAM PELANGGAN JUMLAH

  PERKHIDMATAN

  JUMLAH

  MENEPATI MASA

  %

  MENEPATI

  MASA

  JUMLAH TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD ***

  % TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD ***

  1Serah Beri milik Semula (SBMS) -

  4 bulan 14 70% 6 30% 20

  2Serah Sebahagian / Semua

  Tanah - 4 bulan 10 100% - - 10

  3Kebenaran Pindahmilik /

  Mencagar / Memajak -1 bulan 1218 100% - - 1218

  4Tukar Syarat Lain Kategori

  - 4 bulan - - 11 100% 11

  5Tukar Syarat Sama Kategori

  - 3 bulan - - 13 100% 13

  6Pecah Sempadan Tukar Syarat

  Serentak - 4 bulan 9 100% - - 9

  7Pecah Bahagian

  - 4 bulan 19 59% 13 41% 32

  8Penyatuan Tanah

  - 4 bulan 6 100% - - 6

  JUMLAH 66%10

 • PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

  UNIT PENDAFTARAN

  11

  BIL JANJI

  MENEPATI TEMPOH MASA/ STANDARD PIAGAM PELANGGAN

  TIDAK MENEPATI MASA/ STANDARD PIAGAM PELANGGAN

  JUMLAH PERSERAHANJUMLAH

  MENEPATI MASA% MENEPATI

  MASAJUMLAH TIDAK

  MENEPATI STANDARD

  % TIDAKMENEPATI STANDARD

  1.Pendaftaran Dokumen Urusniaga yang lengkap dan sempurna dalam

  tempoh 1 hari bekerja dari tarikh terima 800 98% 19 2% 819

  2.Pendaftaran Dokumen Bukan Urusniaga yang lengkap dan sempurna

  dalam tempoh 1 hari bekerja dari tarikh terima 312 94% 20 6% 332

  3.

  3.1 Pendaftaran Catatan (Noting) berkaitan permohonan urusan Tanah

  dalam tempoh 3 hari bekerja 44 100% - - 44

  3.2 Pendaftaran Catatan (Noting) berkaitan kelulusan urusan Tanah

  dalam tempoh 3 hari bekerja 128 100% - - 128

  4.Permohonan Perintah Jual sehingga Siasatan Pertama dalam tempoh

  2 bulan 14 100% - - 14

  5.Pendaftaran Pindahmilik Tanah (14A) yang lengkap dan sempurna

  dalam tempoh (1) hari bekerja dari tarikh terima 389 98% 8 2% 397

  6.Permohonan Carian Kegunaan Rasmi oleh Agensi/Jabatan:

  i. 3 hari - < 10 hakmilik

  ii. 7 hari - > 10 hakmilik

  i. 299

  ii. tiada

  100%

  tiada- -

  i. 299

  ii. Tiad

  a

  JUMLAH 99%

 • PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

  UNIT HASIL

  BILJANJI PINDAAN

  MENEPATI TEMPOH MASA/

  STANDARD PIAGAM

  PELANGGAN

  TIDAK MENEPATI MASA/

  STANDARD PIAGAM

  PELANGGAN

  JUMLAH

  PERKHIDMATANJUMLAH

  MENEPATI MASA

  %

  MENEPATI

  MASA

  JUMLAH

  TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD

  ***

  % TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD

  ***

  1.Memastikan juruwang di kaunter menerima bayaran dan cetakanurusan cukai tanah dalam masa 10 minit bagi setiap transaksi tanpasebarang pindaan pada bil

  2348 100% - - 2348

  2.Memastikan juruwang di kaunter menerima bayaran dan cetakanurusan perserahan beserta dokumen yang lengkap dalam masa 20 minitbagi setiap transaksi

  931 100% - - 931

  3.Memastikan kemaskini maklumat cukai dibuat dalam tempoh 20 minit(bergantung kepada permasalahan) bagi setiap transaksi 127 100% - - 127

  4.

  Memproses permohonan ansuran dalam tempoh 5 hari bekerja daritarikh permohonan sebelum diangkat untuk Kelulusan Pengarah PejabatTanah dan Galian

  12 100% - - 12

  5.

  Memproses permohonan rayuan setelah dokumen yang diterimalengkap seterusnya penyediaan risalat untuk diangkat ke MajlisMesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) dalam tempoh 21 hari bekerjasebelum diserahkan kepada Unit MMKN, PTG

  0 0% - - 0

  JUMLAH 100% -

  12

 • BIL JANJI

  MENEPATI TEMPOH

  MASA/ STANDARD

  PIAGAM PELANGGAN

  TIDAK MENEPATI MASA/

  STANDARD PIAGAM

  PELANGGAN JUMLAH

  PERKHIDMATANJUMLAH

  MENEPATI

  MASA

  %

  MENEPATI

  MASA

  JUMLAH

  TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD

  % TIDAK

  MENEPATI

  STANDARD

  1

  Menyelesaikan setiap urusan mengenai

  siasatan, laporan dan lain-lain urusan

  tanah dalam tempoh 10 hari bekerja

  daripada tarikh penerimaan fail

  ( tertakluk pada jumlah lot)

  93 57% 70 43% 163

  2

  Menyelesaikan tindakan untuk catatan

  (charting ) dan penyelesaian pelan hak

  milik sementara dalam tempoh masa 3

  hari bekerja daripada tarikh penerimaan

  fail.

  612 97% 21 3% 633

  3

  Menyediakan pelan untuk jualan kepada

  orang ramai dalam tempoh masa tidak

  melebihi 3 hari bekerja daripada tarikh

  pembelian.

  332 98% 5 2% 337

  JUMLAH 84%

  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

  UNIT PENGUATKUASAAN & TEKNIKAL

  13

Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.