Top Banner
48

NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

May 17, 2018

Download

Documents

truonghanh
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017

Page 2: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017

Page 3: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017

03-2057 3000 www.asnb.com.my

Amanah Saham Nasional Berhad (47457-V) • Anak syarikat milik penuh Permodalan Nasional Berhad (38218-X)

NOTIS PENTING

Untuk keterangan lanjut sila hubungiJabatan Pengurusan Ejen dan Perhubungan Pelanggan

di talian 03 - 2057 3000 atau e-mel ke [email protected]

PENYATA PENGAGIHAN PENDAPATAN,LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN INTERIM

SECARA ELEKTRONIK MULAI 20181. Berkuat kuasa 31 Mac 2018, ASNB akan melaksanakan penghantaran penyata pengagihan pendapatan dan

laporan tahunan bagi tabung-tabung unit amanah ASNB serta laporan interim bagi tabung unit amanah harga berubah-ubah secara elektronik kepada semua pemegang unit. Penyata pengagihan pendapatan akan dihantar ke alamat e-mel yang telah didaftarkan dengan ASNB manakala laporan tahunan dan laporan interim boleh didapati di www.asnb.com.my. Susulan pelaksanaan tersebut, pemegang unit/penjaga berdaftar adalah dinasihatkan supaya mengemas kini alamat e-mel dan nombor telefon bimbit melalui:

i. Cawangan ASNB atau ejen ASNB seluruh negara; atau ii. Surat-menyurat*: Amanah Saham Nasional Berhad Jabatan Pengurusan Ejen & Perhubungan Pelanggan UG, Balai PNB, 201-A, Jalan Tun Razak. 50400 Kuala Lumpur iii. Faks*: 03-2050 5220 iv. E-mel*: [email protected] [*Arahan penting: Sila sertakan salinan kad pengenalan yang telah disahkan oleh Pegawai ASNB/Pegawai Ejen

ASNB/Ketua Kampung/Majikan Bahagian Sumber Manusia/Pegawai Kerajaan Kumpulan Pengurusan dan Professional dengan menggunakan cop rasmi nama, jawatan dan tandatangan].

2. Sekiranya kami tidak menerima sebarang maklum balas daripada anda sehingga 31 Mac 2018, anda dianggap bersetuju untuk menerima penyata pengagihan pendapatan, laporan tahunan dan laporan interim tabung unit amanah ASNB secara elektronik.

3. Sekiranya anda masih memilih untuk menerima penyata pengagihan pendapatan, laporan tahunan dan laporan interim secara fizikal, sila lengkapkan borang yang disediakan dan hantarkan kepada kami melalui:

i. Surat-menyurat: Amanah Saham Nasional Berhad Jabatan Pengurusan Ejen & Perhubungan Pelanggan UG, Balai PNB, 201-A, Jalan Tun Razak. 50400 Kuala Lumpur ii. Faks: 03-2050 5220 ; atau iii. E-mel: [email protected]

4. Anda juga boleh memilih untuk menukar kaedah penerimaan penyata pengagihan pendapatan, laporan tahunan dan laporan interim tabung unit amanah ASNB samada secara elektronik atau fizikal dengan memaklumkan kepada ASNB pada bila-bila masa sepertimana kaedah yang dinyatakan dalam perkara 3 di atas.

Page 4: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017

Page 5: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017

ISI KANDUNGAN

AMANAH SAHAM 1 MALAYSIA(AS 1MALAYSIA)

NO. TAJUK

Maklumat TabungI.

II. Prestasi Tabung

III. Laporan Pengurus

IV. Penyata Pengurus

V. Penyataan Pemegang Amanah

VI. Laporan Juruaudit Bebas

VII. Penyata Kewangan

VIII. Alamat Cawangan ASNB

IX. Maklumat Korporat

A. Penyata Untung atau Rugi

B. Penyata Pendapatan Komprehensif

C. Penyata Aliran Tunai

D. Nota-nota Berkenaan Penyata Kewangan

MUKA SURAT

2

3

9

15

16

17

21

22

23

24-34

35-37

44

Page 6: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017

LAPORAN PENGURUSAMANAH SAHAM 1MALAYSIA (AS 1MALAYSIA)

Pemegang-pemegang unit Amanah Saham 1Malaysia (AS 1Malaysia) yang dihormati,

AmanahRaya Trustees Berhad (ART) selaku Pemegang Amanah dan Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) selaku Pengurus AS 1Malaysia dengan sukacitanya membentangkan Laporan Tahunan AS 1Malaysia bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2017.

Objektif pelaburan AS 1Malaysia adalah untuk mendapatkan peluang pelaburan yang menjana pendapatan yang konsisten dan berterusan disamping mengekalkan modal pelaburan para pemegang unit dalam tempoh jangka panjang melalui portfolio pelaburan yang dipelbagaikan.

AS 1Malaysia yang diurusniagakan pada harga tetap menggunakan penanda aras Purata Sekuriti Kerajaan Malaysia 5 Tahun (Purata MGS 5 Tahun), bagi tujuan perbandingan prestasinya.

AS 1Malaysia akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan daripada pemegang amanah.

Pada 30 September 2017, seramai 394,357 individu telah menyertai AS 1Malaysia. Saiz pegangan unit adalah seperti berikut:

I. MAKLUMAT TABUNG

A. KATEGORI/ JENIS TABUNG

B. OBJEKTIF PELABURAN TABUNG

C. PENANDA ARAS

D. POLISI PENGAGIHAN PENDAPATAN

E. PEGANGAN UNIT

3

LAPORAN PENGURUS AMANAH SAHAM 1MALAYSIA (AS 1MALAYSIA)

Pemegang-pemegang unit Amanah Saham 1Malaysia (AS 1Malaysia) yang dihormati,

AmanahRaya Trustees Berhad (ART) selaku Pemegang Amanah dan Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) selaku Pengurus AS 1Malaysia dengan sukacitanya membentangkan Laporan Tahunan AS 1Malaysia bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2017. I. MAKLUMAT TABUNG A. KATEGORI/ JENIS TABUNG

Nama Tabung Kategori Jenis Tabung Amanah Saham 1Malaysia Ekuiti Pendapatan

B. OBJEKTIF PELABURAN TABUNG Objektif pelaburan AS 1Malaysia adalah untuk mendapatkan peluang pelaburan yang menjana pendapatan yang konsisten dan berterusan disamping mengekalkan modal pelaburan para pemegang unit di dalam tempoh jangka panjang melalui portfolio pelaburan yang dipelbagaikan. C. PENANDA ARAS AS 1Malaysia yang diurusniagakan pada harga tetap menggunakan penanda aras Purata Sekuriti Kerajaan Malaysia 5 Tahun (Purata MGS 5 Tahun). D. POLISI PENGAGIHAN PENDAPATAN AS 1Malaysia akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan daripada pemegang amanah. E. PEGANGAN UNIT Pada 30 September 2017, seramai 394,357 individu telah menyertai AS 1Malaysia. Saiz pegangan unit adalah seperti berikut:

2

Page 7: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017

i) Perumpukan Aset bagi AS 1Malaysia Mengikut Sektor Pada Nilai Pasaran Berdasarkan Nilai Aset Bersih Tabung (NAB):

II. PRESTASI TABUNG

A. PERUMPUKAN ASET

3

LAPORAN PENGURUS AMANAH SAHAM 1MALAYSIA (AS 1MALAYSIA)

Pemegang-pemegang unit Amanah Saham 1Malaysia (AS 1Malaysia) yang dihormati,

AmanahRaya Trustees Berhad (ART) selaku Pemegang Amanah dan Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB) selaku Pengurus AS 1Malaysia dengan sukacitanya membentangkan Laporan Tahunan AS 1Malaysia bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2017. I. MAKLUMAT TABUNG A. KATEGORI/ JENIS TABUNG

Nama Tabung Kategori Jenis Tabung Amanah Saham 1Malaysia Ekuiti Pendapatan

B. OBJEKTIF PELABURAN TABUNG Objektif pelaburan AS 1Malaysia adalah untuk mendapatkan peluang pelaburan yang menjana pendapatan yang konsisten dan berterusan disamping mengekalkan modal pelaburan para pemegang unit di dalam tempoh jangka panjang melalui portfolio pelaburan yang dipelbagaikan. C. PENANDA ARAS AS 1Malaysia yang diurusniagakan pada harga tetap menggunakan penanda aras Purata Sekuriti Kerajaan Malaysia 5 Tahun (Purata MGS 5 Tahun). D. POLISI PENGAGIHAN PENDAPATAN AS 1Malaysia akan mengagihkan perolehan daripada pendapatannya, jika ada, tertakluk kepada budi bicara pihak pengurusan dan kelulusan daripada pemegang amanah. E. PEGANGAN UNIT Pada 30 September 2017, seramai 394,357 individu telah menyertai AS 1Malaysia. Saiz pegangan unit adalah seperti berikut:

4

Saiz Pegangan Pemegang Unit Unit Dilanggan

Bilangan % Unit % 5,000 dan ke bawah 193,092 48.96 183,901,725 1.56 5,001 hingga 10,000 80,889 20.51 549,601,569 4.68

10,001 hingga 50,000 78,678 19.95 1,691,317,844 14.39

50,001 hingga 500,000 39,150 9.93 4,898,862,857 41.69 500,001 dan ke atas 2,548 0.65 4,428,774,628 37.68

JUMLAH 394,357 100.00 11,752,458,623 100.00

II. PRESTASI TABUNG A. PERUMPUKAN ASET i) Perumpukan Aset bagi AS 1Malaysia Mengikut Sektor Pada Nilai Pasaran Berdasarkan Nilai Aset Bersih Tabung (NAB): Sektor Tahun Kewangan Berakhir

30 September (%)

2017 2016 2015

Pelaburan Disebut Harga:

Pembinaan 3.01 3.16 2.59

Barangan Pengguna 2.48 4.69 5.74

Kewangan 22.55 26.17 20.34

Barangan Industri 8.27 4.95 7.38

Syarikat Projek Infrastruktur 3.12 3.62 3.05

Teknologi - 0.02 -

Perladangan 2.68 2.31 4.96

Hartanah 3.95 2.24 1.51

REITs 1.64 1.42 1.83

Perkhidmatan/ Perdagangan 30.80 30.78 27.76

Waran 0.01 - -

Jumlah Pelaburan di Pasaran Ekuiti 78.51 79.36 75.16

Pelaburan di Pasaran Wang dan Lain-lain Aset Bersih

21.49 20.64 24.84

JUMLAH 100.00 100.00 100.00

4

Saiz Pegangan Pemegang Unit Unit Dilanggan

Bilangan % Unit % 5,000 dan ke bawah 193,092 48.96 183,901,725 1.56 5,001 hingga 10,000 80,889 20.51 549,601,569 4.68

10,001 hingga 50,000 78,678 19.95 1,691,317,844 14.39

50,001 hingga 500,000 39,150 9.93 4,898,862,857 41.69 500,001 dan ke atas 2,548 0.65 4,428,774,628 37.68

JUMLAH 394,357 100.00 11,752,458,623 100.00

II. PRESTASI TABUNG A. PERUMPUKAN ASET i) Perumpukan Aset bagi AS 1Malaysia Mengikut Sektor Pada Nilai Pasaran Berdasarkan Nilai Aset Bersih Tabung (NAB): Sektor Tahun Kewangan Berakhir

30 September (%)

2017 2016 2015

Pelaburan Disebut Harga:

Pembinaan 3.01 3.16 2.59

Barangan Pengguna 2.48 4.69 5.74

Kewangan 22.55 26.17 20.34

Barangan Industri 8.27 4.95 7.38

Syarikat Projek Infrastruktur 3.12 3.62 3.05

Teknologi - 0.02 -

Perladangan 2.68 2.31 4.96

Hartanah 3.95 2.24 1.51

REITs 1.64 1.42 1.83

Perkhidmatan/ Perdagangan 30.80 30.78 27.76

Waran 0.01 - -

Jumlah Pelaburan di Pasaran Ekuiti 78.51 79.36 75.16

Pelaburan di Pasaran Wang dan Lain-lain Aset Bersih

21.49 20.64 24.84

JUMLAH 100.00 100.00 100.00

3

Page 8: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017

ii) Pelaburan Disebutharga pada 30 September 2017:

5

ii) Pelaburan Disebutharga pada 30 September 2017: Syarikat Kos sebagai

peratusan atas NAB pada Kos

(%)

Nilai Pasaran sebagai Peratusan

atas NAB pada Nilai Pasaran

(%) Pelaburan Disebut Harga:

Pembinaan

Gamuda Berhad 1.22 1.30 Hock Seng Lee Berhad 0.09 0.08 IJM Corporation Berhad 1.60 1.60 WCT Holdings Berhad 0.03 0.03 Barangan Pengguna

Fraser & Neave Holdings Berhad 0.09 0.10

MSM Malaysia Holdings Berhad 0.52 0.45 PPB Group Berhad 0.77 0.82

Tan Chang Motor Holdings Berhad 0.07 0.07

UMW Holdings Berhad 1.74 1.04 Kewangan AMMB Holdings Berhad 1.99 1.47

BIMB Holdings Berhad 0.51 0.54 Bursa Malaysia Berhad 0.83 0.86

CIMB Group Holdings Berhad 4.14 3.88

Hong Leong Bank Berhad 0.13 0.14 Malayan Banking Berhad 11.31 12.28

Public Bank Berhad 1.33 1.45

RHB Capital Berhad 2.16 1.93

Barangan Industri Lafarge Malaysia Berhad 1.00 0.77 Lotte Chemical Titan Holding Berhad 0.26 0.23

Petronas Chemical Group Berhad 2.15 2.30 Petronas Gas Berhad 5.23 4.93

Supermax Corporation Berhad 0.05 0.04

4

Page 9: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017

ii) Pelaburan Disebutharga pada 30 September 2017 (samb.):

6

ii) Pelaburan Disebutharga pada 30 September 2017 (samb.): Syarikat Kos sebagai

peratusan atas NAB pada Kos

(%)

Nilai Pasaran sebagai Peratusan

atas NAB pada Nilai Pasaran

(%) Infrastruktur Digi.Com Berhad 2.03 2.03

Lingkaran Trans Kota Holdings Berhad 0.50 0.54 YTL Power International Berhad 0.67 0.55

Perladangan

IJM Plantations Berhad 0.25 0.21

IOI Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30

Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05

IOI Properties Group Berhad 0.43 0.42

Mah Sing Group Berhad 0.72 0.69 S P Setia Berhad 2.45 2.56 S P Setia Berhad - Redeemable

Convertible Preference Shares - Islamic 0.22 0.23

Perdagangan/Perkhidmatan Aeon Co. (M) Berhad 0.05 0.05 AirAsia Berhad 0.21 0.23 Alam Maritim Resources Berhad 0.01 0.01

Amway (Malaysia) Holdings Berhad 0.04 0.04 Astro Malaysia Holdings Berhad 0.60 0.61

Axiata Group Berhad 4.61 4.19 Bermaz Auto Berhad 0.63 0.59 Bintulu Port Holdings Berhad 0.06 0.05 Bumi Armada Berhad 0.24 0.24

Dialog Group Berhad 0.26 0.29 Gas Malaysia Berhad 0.49 0.48

IHH Healthcare Berhad 1.39 1.35

KPJ Healthcare Berhad 0.39 0.40

Malakoff Corporation Berhad 0.17 0.13 Maxis Berhad 2.10 1.98 Media Prima Berhad 0.15 0.08 MISC Berhad 2.37 2.21

5

Page 10: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 20176

ii) Pelaburan Disebutharga pada 30 September 2017 (samb.):

7

ii) Pelaburan Disebutharga pada 30 September 2017 (samb.): Syarikat Kos sebagai

peratusan atas NAB pada Kos

(%)

Nilai Pasaran sebagai Peratusan

atas NAB pada Nilai Pasaran

(%) Perdagangan/Perkhidmatan (samb.) Malaysia Marine and Heavy Engineering

Holdings Berhad 0.05 0.03

MMC Corporation Berhad 0.36 0.30 Petronas Dagangan Berhad 3.06 3.29 Sapura Energy Berhad 1.66 0.88

Sime Darby Berhad 3.28 3.37

Telekom Malaysia Berhad 3.47 3.61

Tenaga Nasional Berhad 5.36 5.77 UMW Oil & Gas Corporation Berhad - 0.06 Westports Holdings Berhad 0.59 0.56 REITs Al-‘Aqar Healthcare Reit 0.08 0.08

Al-Salam Real Estate Investment Trust 0.01 0.01 AXIS Real Estate Investment Trust 0.33 0.34

CapitaLand Malaysia Mall Trust 0.25 0.25

KLCC Property Holdings Berhad 0.61 0.69 MRCB-Quill Reit 0.11 0.12 Pavillion Real Estate Investment Trust 0.06 0.07 Sunway Real Estate Investment Trust 0.06 0.08

Waran Eco World International Berhad - 0.01 Jumlah Pelaburan di Pasaran Ekuiti 80.00 78.51 Pelaburan di Pasaran Wang dan Lain-lain Aset Bersih

20.00 21.49

JUMLAH 100.00 100.00

Page 11: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017 7

B. MAKLUMAT KEWANGAN

C. PENGAGIHAN PENDAPATAN

Perbandingan Maklumat Kewangan Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun:

8

B. MAKLUMAT KEWANGAN Perbandingan Maklumat Kewangan Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun:

Maklumat Kewangan Tahun Kewangan Berakhir

30 September 2017 2016 2015

Unit dalam Edaran (Juta) 12,069 11,486 10,915

Kadar Pengagihan Pendapatan (sen seunit)

6.00 6.10 6.40

Jumlah Pengagihan Pendapatan (RM Juta)

715.85 692.61 686.00

Tarikh Pembayaran 1 Oktober 1 Oktober 1 Oktober

Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (%)! 1.22 0.70 1.17

Nisbah Pusing Ganti Portfolio (kali) 2 0.64 0.49 0.34

1. Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (NPP) adalah nisbah di antara jumlah bayaran pengurusan dan perbelanjaan AS 1Malaysia yang dikembalikan dengan purata NAB pada kos AS 1Malaysia untuk tahun kewangan dikira berpandukan asas harian. NPP untuk tahun kewangan berakhir 30 September 2017 lebih tinggi berbanding dengan NPP untuk tahun kewangan berakhir 30 September 2016 kerana pengurangan yuran pengurusan yang lebih tinggi oleh ASNB dalam tahun kewangan 2016. 2. Nisbah Pusing Ganti Portfolio (NPGP) adalah nisbah purata bagi jumlah kos pembelian dan penjualan pelaburan dalam tahun kewangan dengan purata NAB pada kos AS 1Malaysia untuk tahun kewangan dikira berpandukan asas harian. NPGP pada 30 September 2017 yang lebih tinggi berbanding 30 September 2016 adalah disebabkan oleh jumlah pembelian dan penjualan yang lebih tinggi dalam tahun kewangan 2017.

C. PENGAGIHAN PENDAPATAN

Bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2017, AS 1Malaysia telah mengisytiharkan pengagihan pengagihan pendapatan sebanyak 6.00 sen seunit. AS 1Malaysia telah memperolehi pendapatan dari pelaburan dalam pasaran saham dan lain-lain pasaran modal iaitu pendapatan dividen, keuntungan ternyata dari jualan pelaburan dan faedah.

Sumber Pendapatan

Tahun Kewangan Berakhir 30 September

(RM Juta) 2017 2016 2015

Dividen kasar dari saham disebut harga 325.69 329.94 234.95 Keuntungan bersih ternyata daripada jumlah

pelaburan 429.74 341.74 431.35

Lain-lain Pendapatan 119.38 113.48 149.16 Jumlah Pendapatan 847.81 785.16 851.46

1. Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (NPP) adalah nisbah di antara jumlah bayaran pengurusan dan perbelanjaan AS 1Malaysia yang dikembalikan dengan purata NAB pada kos AS 1Malaysia untuk tahun kewangan dikira berpandukan asas harian. NPP untuk tahun kewangan berakhir 30 September 2017 lebih tinggi berbanding dengan NPP untuk tahun kewangan berakhir 30 September 2016 kerana pengurangan yuran pengurusan yang lebih tinggi oleh ASNB dalam tahun kewangan 2016.

2. Nisbah Pusing Ganti Portfolio (NPGP) adalah nisbah purata bagi jumlah kos pembelian dan penjualan pelaburan dalam tahun kewangan dengan purata NAB pada kos AS 1Malaysia untuk tahun kewangan dikira berpandukan asas harian. NPGP pada 30 September 2017 yang lebih tinggi berbanding 30 September 2016 adalah disebabkan oleh jumlah pembelian dan penjualan yang lebih tinggi dalam tahun kewangan 2017.

Bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2017, AS 1Malaysia telah mengisytiharkan pengagihan pengagihan pendapatan sebanyak 6.00 sen seunit.

AS 1Malaysia telah memperolehi pendapatan dari pelaburan dalam pasaran saham dan lain-lain pasaran modal iaitu pendapatan dividen, keuntungan ternyata dari jualan pelaburan dan faedah.

(RM Juta)

8

B. MAKLUMAT KEWANGAN Perbandingan Maklumat Kewangan Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun:

Maklumat Kewangan Tahun Kewangan Berakhir

30 September 2017 2016 2015

Unit dalam Edaran (Juta) 12,069 11,486 10,915

Kadar Pengagihan Pendapatan (sen seunit)

6.00 6.10 6.40

Jumlah Pengagihan Pendapatan (RM Juta)

715.85 692.61 686.00

Tarikh Pembayaran 1 Oktober 1 Oktober 1 Oktober

Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (%)! 1.22 0.70 1.17

Nisbah Pusing Ganti Portfolio (kali) 2 0.64 0.49 0.34

1. Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (NPP) adalah nisbah di antara jumlah bayaran pengurusan dan perbelanjaan AS 1Malaysia yang dikembalikan dengan purata NAB pada kos AS 1Malaysia untuk tahun kewangan dikira berpandukan asas harian. NPP untuk tahun kewangan berakhir 30 September 2017 lebih tinggi berbanding dengan NPP untuk tahun kewangan berakhir 30 September 2016 kerana pengurangan yuran pengurusan yang lebih tinggi oleh ASNB dalam tahun kewangan 2016. 2. Nisbah Pusing Ganti Portfolio (NPGP) adalah nisbah purata bagi jumlah kos pembelian dan penjualan pelaburan dalam tahun kewangan dengan purata NAB pada kos AS 1Malaysia untuk tahun kewangan dikira berpandukan asas harian. NPGP pada 30 September 2017 yang lebih tinggi berbanding 30 September 2016 adalah disebabkan oleh jumlah pembelian dan penjualan yang lebih tinggi dalam tahun kewangan 2017.

C. PENGAGIHAN PENDAPATAN

Bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2017, AS 1Malaysia telah mengisytiharkan pengagihan pengagihan pendapatan sebanyak 6.00 sen seunit. AS 1Malaysia telah memperolehi pendapatan dari pelaburan dalam pasaran saham dan lain-lain pasaran modal iaitu pendapatan dividen, keuntungan ternyata dari jualan pelaburan dan faedah.

Sumber Pendapatan

Tahun Kewangan Berakhir 30 September

(RM Juta) 2017 2016 2015

Dividen kasar dari saham disebut harga 325.69 329.94 234.95 Keuntungan bersih ternyata daripada jumlah

pelaburan 429.74 341.74 431.35

Lain-lain Pendapatan 119.38 113.48 149.16 Jumlah Pendapatan 847.81 785.16 851.46

815.46

Page 12: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 20178

D. PURATA PULANGAN TAHUNAN

Purata pulangan tahunan bagi AS 1Malaysia adalah seperti berikut:

9

D. PURATA PULANGAN TAHUNAN

Purata pulangan tahunan bagi AS 1Malaysia adalah seperti berikut:

Pada 30 September 2017 1 tahun 3 tahun 5 tahun

Purata Pulangan Tahunan (%)1 6.00 6.17 6.36 Penanda Aras (%)2 3.66 3.60 3.56

Sumber: Novagni Analytics and Advisory Sdn. Bhd.

Nota: 1. (a) Pulangan 1 tahun = it Di mana, i = pengagihan pendapatan t = tahun semasa (b) Pulangan 3 tahun = [ it + it-1 + it-2] / 3 (c)Pulangan 5 tahun = [ it + it-1 + it-2 + it-3 + it-4 ] / 5 2. Purata MGS 5 Tahun adalah berdasarkan kepada kadar MGS 5 Tahun pada penghujung bulan

dibahagikan kepada bilangan bulan di bawah pemerhatian.

 

E. PERBANDINGAN PRESTASI TABUNG DENGAN PENANDA ARAS Prestasi bagi AS 1Malaysia berbanding penanda aras cipta-suai adalah seperti berikut: Jumlah

Pulangan (%) Purata

MGS 5 Tahun (%) 30.09.2017 6.00 3.66 30.09.2016 6.10 3.44 30.09.2015 6.40 3.70 30.09.2014 6.60 3.65 30.09.2013 6.70 3.35

Sumber: Novagni Analytics and Advisory Sdn. Bhd. F. PERUBAHAN KETARA TERHADAP KEDUDUKAN TABUNG Pada 23 Oktober 2017, saiz tabung yang dibenarkan telah ditingkatkan dari 16.705 bilion unit kepada 24.705 bilion unit. G. SITUASI YANG MENJEJASKAN KEPENTINGAN PEMEGANG UNIT ASNB dan AS 1Malaysia tidak mengalami situasi-situasi yang boleh menjejaskan kepentingan pemegang unit. H. KOMISYEN RINGAN ASNB dan Pengurus Pelaburan tabung unit amanahnya tidak menerima komisyen ringan daripada broker dan/atau wakil urusniaga yang dikendalikan untuk unit amanah.

Sila ambil perhatian bahawa Pengurus tidak menjamin pulangan pelaburan. Pengagihan pendapatan, jika dibayar mungkin turun atau naik. Prestasi tabung masa lalu tidak semestinya mencerminkan prestasi masa hadapan.

Page 13: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017 9

III. LAPORAN PENGURUS

A. PENCAPAIAN OBJEKTIF TABUNG

B. POLISI PELABURAN

C. STRATEGI PELABURAN SEPANJANG TAHUN KEWANGAN

AS 1Malaysia telah berupaya mencapai objektif pelaburannya dalam menjana pengagihan pendapatan yang berpatutan kepada pemegang-pemegang unit sepanjang tahun kewangan berakhir 30 September 2017.

Polisi pelaburan AS 1Malaysia adalah untuk melabur dalam portfolio yang dipelbagaikan terutamanya sekuriti yang disenaraikan di Bursa Malaysia, sekuriti yang tidak disenaraikan, instrumen berpendapatan tetap, instrumen pasaran wang, tabung pelaburan kolektif dan lain-lain instrumen pasaran modal seperti produk berstruktur dan derivatif, seperti yang tertakluk didalam Suratikatan AS 1Malaysia. AS 1Malaysia akan melaburkan antara 70% hingga 90% daripada Nilai Tabung (Value of Fund) dalam ekuiti dan bakinya dalam lain-lain instrumen pasaran modal. Walau bagaimanapun, AS 1Malaysia boleh mengambil strategi defensif mengikut kesesuaian pasaran.

i. Ekuiti

Bagi tempoh tahun kewangan berakhir 30 September 2017, strategi pelaburan AS 1Malaysia telah dilaksanakan dengan perumpukan aset antara ekuiti dan sekuriti berpendapatan tetap yang difikirkan wajar berdasarkan keadaan ekonomi dan pasaran modal global dan tempatan. Tumpuan lebih diberikan kepada ekuiti berbanding aset sekuriti berpendapatan tetap bagi menjana pulangan yang lebih tinggi dalam bentuk pulangan modal dan juga dividen, selaras dengan risiko pasaran yang diambil.

Pelaburan AS 1Malaysia dalam ekuiti telah ditumpukan kepada sektor-sektor dan saham-saham syarikat yang mempunyai asas yang kukuh dan prospek perniagaan yang cerah serta kurang dipengaruhi oleh ketidaktentuan ekonomi global. Antara sektor yang menjadi tumpuan ialah sektor kewangan dan perladangan. Pada masa yang sama, pelaburan ekuiti juga memberi penekanan pada sektor-sektor dan saham-saham yang mempunyai pulangan dividen yang kompetitif dan konsisten seperti sektor utiliti dan Dana Pelaburan Hartanah (REIT). Pelaburan di dalam sektor-sektor dan saham-saham tersebut membolehkan AS 1Malaysia mencapai pulangan yang memuaskan.

ii. Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Wang Tunai

Bagi tempoh kewangan berakhir 30 September 2017, AS 1Malaysia telah membuat pelaburan yang lebih dalam pasaran wang berbanding sekuriti berpendapatan tetap. Ini bagi membolehkan AS 1Malaysia berada di dalam aliran tunai yang secukupnya bagi memasuki pasaran saham pada masa yang bersesuaian. AS 1Malaysia turut meningkatkan pelaburan dalam sekuriti pendapatan tetap untuk mempelbagaikan aset pelaburan di samping mengurangkan risiko portfolio. Pelaburan dalam sekuriti berpendapatan tetap dilakukan setelah pengurus dana melakukan analisa kredit.

Page 14: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 201710

D. ULASAN EKONOMI DAN PASARAN SAHAM

Bagi tempoh tahun kewangan berakhir 30 September 2017, penanda aras utama Bursa Malaysia iaitu Financial Times Bursa Malaysia Kuala Lumpur Composite Index (FBM KLCI) telah mencatatkan kenaikan sebanyak 103.03 mata atau 6.23% untuk ditutup pada paras 1,755.58 mata pada 29 September 2017, berbanding 1,652.22 mata yang dicatatkan pada 30 September 2016. Bagi tempoh yang sama, FBM KLCI telah mencatatkan paras tertinggi 1,792.35 mata pada 14 Jun 2017, manakala paras terendah 1,616.64 mata telah dicatatkan pada 14 November 2016.

Sejajar dengan prestasi positif FBM KLCI, kebanyakan penanda aras sektor dalam pasaran saham Bursa Malaysia mencatatkan peningkatan dalam tempoh tinjauan. Sektor teknologi mencatatkan peningkatan tertinggi, iaitu sebanyak 64.17%, diikuti dengan sektor perlombongan sebanyak 26.05% dan sektor kewangan sebanyak 16.11%. Antara saham FBM KLCI yang telah mencatatkan kenaikan yang tinggi dalam tempoh tinjauan adalah CIMB Group Holdings Berhad (+33.56%), Malayan Banking Berhad (+32.49%) dan Hong Leong Bank Berhad (+24.84%). Pelaburan AS 1Malaysia di dalam saham-saham tersebut telah memberi manfaat dalam bentuk kenaikan nilai pasaran yang positif.

Di rantau ASEAN, indeks Thailand (SET) mencatatkan prestasi terbaik dengan peningkatan sebanyak 12.81% dalam tempoh tinjauan. Ini diikuti dengan indeks Singapura (STI), Indonesia (JCI), Filipina (PCOMP), dan Malaysia (FBM KLCI) yang masing-masing mencatatkan kenaikan indeks sebanyak 12.21%, 9.99%, 7.10% dan 6.23%. Bagi negara Asia yang lain, indeks Nikkei Jepun (NKY) mencatatkan prestasi terbaik dengan kenaikan sebanyak 23.75% diikuti oleh indeks Hang Seng Hong Kong (HSI) sebanyak 18.27%.

Sepanjang tempoh tahun kewangan berakhir 30 September 2017, pasaran saham global dipengaruhi oleh keadaan persekitaran dagangan yang mencabar. Antara faktor yang mempengaruhi turun naik pasaran termasuk persekitaran harga minyak mentah yang tidak menentu, ketidakpastian terhadap dasar-dasar Amerika Syarikat (AS) di bawah pentadbiran Presiden Donald Trump serta kebimbangan berikutan langkah Rizab Persekutuan AS (Federal Reserve, Fed) menaikkan kadar faedah pada bulan Disember 2016, Mac 2017 dan Jun 2017.

Pasaran saham tempatan, khususnya, mengalami pengaliran keluar dana asing dalam tempoh September hingga Disember 2016 disebabkan oleh kebimbangan terhadap kenaikan kadar faedah oleh Rizab Persekutuan AS dan keadaan ekonomi Malaysia berikutan ketidakstabilan harga komoditi. Dana asing kembali mencatatkan pengaliran masuk bermula dari Januari 2017 disokong oleh pertumbuhan ekonomi negara yang bertambah baik serta persekitaran harga minyak mentah yang kian meningkat.

Page 15: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017 11

E. ULASAN PASARAN WANG, SEKURITI BERPENDAPATAN TETAP DAN KADAR FAEDAH

Penyusutan nilai mata wang Ringgit berbanding Dolar AS dipengaruhi oleh aliran masuk modal ke negara-negara maju daripada ekonomi negara membangun yang didorong oleh jangkaan kenaikan kadar faedah di AS serta pertumbuhan ekonomi AS yang semakin kukuh. Dalam tempoh tinjauan, nilai Ringgit menyusut ke paras terendah RM4.4975/USD pada 4 Januari 2017 daripada paras RM4.1385/USD pada 30 September 2016 sebelum ditutup pada paras RM4.2205/USD pada 29 September 2017. Harga minyak mentah pula mencatatkan kenaikan sebanyak 17.28% daripada USD49.06 setong pada 30 September 2016 kepada USD57.54 setong pada 30 September 2017, hasil daripada pematuhan yang tinggi oleh anggota OPEC terhadap usaha pengurangan pengeluaran minyak bagi mengatasi masalah lebihan bekalan di pasaran global.

Ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi, iaitu sebanyak 5.6% pada suku pertama, 5.8% pada suku kedua dan 6.2 % pada suku ketiga 2017 berbanding 4.5% pada suku keempat 2016, disokong oleh aktiviti sektor swasta yang lebih pesat (Sumber: BNM). Pertumbuhan terus meningkat hasil daripada kenaikan eksport berikutan permintaan yang lebih tinggi untuk barangan perkilangan. Eksport meningkat sebanyak 21.3% dan 20.6% bagi suku pertama dan kedua 2017 berbanding 2.8% pada suku keempat 2016. Kadar inflasi pula berada pada tahap 4.3% dan 4.0% pada suku pertama dan kedua 2017, kesan daripada kenaikan kos pengangkutan dan harga makanan.

Sepanjang tempoh kewangan berakhir 30 September 2017, Jawatankuasa Dasar Kewangan (Monetary Policy Committee, MPC) BNM mengekalkan Kadar Dasar Semalaman (Overnight Policy Rate, OPR) pada 3.00%. Kadar Kuala Lumpur Interbank Offered Rates (KLIBOR) 3-bulan yang juga merupakan penanda aras tabung, kekal stabil dengan peningkatan hanya tiga mata asas kepada 3.43% pada 30 September 2017 daripada 3.40% pada 30 September 2016.

Arah aliran kadar hasil Sekuriti Kerajaan Malaysia (Malaysian Government Securities, MGS) bagaimanapun meningkat pada tahun kewangan 2017 sejajar dengan kadar hasil bon global. Ini didorong oleh pengimbangan semula portfolio pelaburan oleh pelabur terhadap aset dolar AS berikutan keputusan luar jangka Pilihan Raya Presiden AS di mana kadar faedah Federal Reserve AS mengalami kenaikan sebanyak 75 mata asas dalam bulan Disember 2016, Mac dan Jun 2017. Jangkaan bahawa kadar faedah AS akan kembali ke paras wajar dalam tempoh yang lebih cepat pada tahun 2017 juga menyebabkan kesan limpahan ke atas kadar hasil bon pada peringkat global termasuklah kadar hasil MGS.

Keadaan ini juga telah menggalakkan kepada aliran keluar tunai dari Malaysia. Pelabur bukan pemastautin mengurangkan pegangan MGS kepada 40.3% (RM151 bilion) pada Ogos 2017 daripada 51.3% (RM181 bilion) pada September 2016, menurun sebanyak 11.0% atau RM30 bilion. Kesannya, kadar hasil MGS 3 tahun, 5 tahun dan 10 tahun ditutup lebih tinggi pada 3.39%, 3.58% dan 3.93%, masing-masing meningkat sebanyak 51, 34 dan 38 mata asas sepanjang tahun kewangan AS 1Malaysia 2017.

Page 16: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 201712

Pasaran sekuriti bon korporat bertaraf AA dan AAA berjangka sederhana dan panjang di antara 3 hingga 10 tahun turut mencatatkan kenaikan kadar hasil antara 10 hingga 30 mata asas selaras dengan sentimen risiko semasa. Dalam pasaran bon korporat, peningkatan kadar hasil secara relatifnya adalah terkawal disebabkan pegangan bon korporat yang rendah oleh pelabur bukan pemastautin. Aktiviti dalam pasaran bon korporat juga telah disokong oleh kecairan yang mencukupi, persekitaran kredit yang stabil serta permintaan berterusan oleh pelabur domestik.

Tabung Kewangan Antarabangsa (International Monetary Fund, IMF) melalui Prospek Ekonomi Dunia (World Economic Outlook, WEO) terbitan Julai 2017, telah mengunjurkan pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2017 pada kadar 3.6% dan 3.7 % untuk tahun 2018 (2016: +3.2%). IMF turut mengunjurkan kadar pertumbuhan ekonomi negara-negara maju bagi tahun 2017 adalah sebanyak 2.0% (2016: +1.7%). Amerika Syarikat (AS) masih merupakan pemacu utama dengan unjuran pertumbuhan sebanyak 2.1% (2016: +1.6%), diikuti dengan Eropah sebanyak 1.9% (2016: +1.8%) dan Jepun pada kadar 1.3% (2016: +1.0%).

Ekonomi AS dijangka akan terus berkembang disokong oleh permintaan dalam negara terutamanya perbelanjaan pengguna dengan paras pengangguran terendah sejak Mei 2007 iaitu pada 4.3% pada bulan Mei 2017. Taufan Harvey dan Taufan Irma yang melanda Texas dan Florida telah mengakibatkan kemusnahan harta benda bernilai antara USD150 billion dan USD180 billion. Ini dijangka mempengaruhi perbelanjaan pengguna, aktiviti perumahan, aktiviti pelaburan dan sektor bekalan tenaga di AS.

Presiden Donald Trump yang memegang polisi pro-AS dijangka akan mengukuhkan lagi pertumbuhan ekonomi AS. Antara polisi yang dikempenkan ialah potongan cukai korporat dan cukai pendapatan, pertambahan perbelanjaan projek infrastruktur, pengenaan tarif kepada pengeluar produk AS di luar negara dan perlindungan perdagangan.

Ekonomi negara-negara Eropah pula dijangka akan terus berkembang disokong oleh polisi monetari yang akomodatif. Bank Pusat Eropah (European Central Bank, ECB) akan melanjutkan pakej rangsangan sebanyak EUR60 billion sebulan sehingga akhir tahun 2017. Ekonomi Jepun juga dianggarkan berkembang pada tahun 2017 dengan pemulihan eksport yang akan menyokong pelaburan perniagaan. Bank Pusat Jepun akan meneruskan polisi monetari untuk meningkatkan inflasi ke paras 2.0% dan akan terus membeli bon kerajaan sebanyak JPY80 trillion setahun.

Bagi negara-negara membangun pula, IMF mengunjurkan pertumbuhan ekonomi pada kadar 4.6% bagi tahun 2017. Ini merupakan sedikit peningkatan berbanding dengan kadar 4.3% pada tahun 2016, didorong oleh pertumbuhan ekonomi India (+7.2%), China (+6.7%) dan negara-negara ASEAN (+5.1%).

F. PROSPEK EKONOMI DAN PASARAN SAHAM

Page 17: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017 13

Namun demikian, masih terdapat risiko pertumbuhan ekonomi global menjadi lebih perlahan. Risiko ini termasuklah kenaikan kadar faedah di AS yang melebihi jangkaan yang akan menyebabkan pengaliran keluar modal dari negara-negara membangun, perlindungan perdagangan oleh Trump di AS, perkembangan geopolitik di Timur Tengah, Eropah dan Asia Timur, serta penurunan harga komoditi utama.

Melangkah ke hadapan, pertumbuhan ekonomi Malaysia bagi tahun 2017 diunjurkan antara 5.2% hingga 5.7% oleh Bank Negara Malaysia (BNM) dan 5.2% menurut Bank Dunia (2016: +4.2%), Manakala Bajet 2018 mengunjurkan pertumbuhan ekonomi Malaysia di antara 5.0%-5.5% bagi tahun 2018, didorong oleh penstabilan harga komoditi, permintaan yang lebih tinggi untuk barangan perkilangan. Aktiviti pelaburan dijangka berkembang, didorong terutamanya oleh pelaksanaan projek-projek infrastruktur seperti projek laluan Transit Aliran Ringan 3 (LRT 3), Landasan Kereta Api Pantai Timur (ECRL), projek Pan Borneo di Sabah dan Sarawak dan Projek Aliran Transit Massa 2 (MRT 2). Harga komoditi yang dijangka stabil akan turut menyokong pertumbuhan ekonomi negara pada 2017. Eksport turut dijangka mendapat manfaat daripada pertumbuhan global yang bertambah baik, terutamanya dari rakan perdagangan utama Malaysia iaitu China.

Matawang Ringgit yang kini berada pada paras RM4.2205/USD pada 30 September 2017 dijangka akan kekal stabil berikutan langkah-langkah yang telah diambil oleh Jawatankuasa Pasaran Kewangan. Walau bagaimanapun, nilai matawang ini tetap akan dipengaruhi oleh faktor-faktor luaran seperti aliran dana asing dan kenaikan kadar faedah di AS yang kini dijangka akan dinaikkan sekali lagi sebelum akhir tahun 2017, disokong oleh pemulihan ekonomi AS.

Untuk tahun 2018, pasaran saham tempatan dijangka akan terus mencabar ekoran ketidaktentuan harga komoditi, kenaikan kadar faedah di Amerika Syarikat, risiko geopolitik di Timur Tengah, Eropah, dan Asia Timur, serta ketidaktentuan polisi ekonomi dan perdagangan Amerika Syarikat. Namun begitu, aliran masuk pelaburan asing yang didorong oleh pemulihan sentimen, nilai Ringgit yang lebih kukuh dan peningkatan pendapatan korporat dijangka mampu membantu meningkatkan pasaran saham tempatan.

BNM dijangka akan mengekalkan OPR pada kadar 3.00% sepanjang tahun 2017, sejajar dengan usaha memastikan pertumbuhan ekonomi Malaysia stabil. Sementara itu, kadar hasil MGS akan dipengaruhi oleh kenaikan kadar faedah di Amerika Syarikat. Manakala, kadar inflasi dijangka berada di dalam lingkungan antara 3.0% sehingga 4.0% pada tahun 2017, dipengaruhi oleh kenaikan kos pengangkutan. Sokongan terhadap pasaran bon tempatan dijangka kekal berterusan memandangkan ekonomi berada di landasan yang stabil. Ini akan turut didokong oleh penambahan pelaburan asing berikutan prospek masa hadapan yang positif untuk Malaysia.

Page 18: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 201714

G. STRATEGI PELABURAN PADA MASA HADAPAN

i. Ekuiti

ii. Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Wang Tunai

Pelaburan AS 1Malaysia akan sentiasa mengkaji semula strategi pelaburan secara berkala dan mengikut keperluan semasa bagi mengekalkan keupayaan AS 1Malaysia untuk mengagihkan kadar pendapatan yang kompetitif kepada pemegang-pemegang unit dan mengekalkan modal jangka panjang dengan mengambilkira keadaan ekonomi dan juga persekitaran pelaburan yang sentiasa berubah.

Bagi tempoh tahun kewangan berikutnya, strategi pelaburan AS 1Malaysia akan memberi fokus kepada saham-saham di dalam sektor-sektor yang dijangka dapat memberikan pulangan yang baik, disamping mengekalkan perumpukan aset yang aktif. Pelaburan AS 1Malaysia dalam ekuiti akan mengambil kira saham-saham syarikat yang mempunyai asas fundamental yang kukuh berdasarkan prospek ekonomi, prestasi syarikat dan juga tema pelaburan semasa.

Selain itu, untuk mengekalkan keseimbangan antara pertumbuhan dan pulangan dividen yang kompetitif, pelaburan AS 1Malaysia akan turut memberi fokus kepada saham-saham yang mempunyai prospek dividen yang tinggi, yang diniagakan dibawah harga wajar. Di samping itu, pelaburan AS 1Malaysia akan sentiasa mengambil peluang untuk menjual saham-saham yang sudah mencapai nilai penuh pada tahap pasaran yang menguntungkan.

Pelaburan AS 1Malaysia akan terus memberi tumpuan kepada sektor-sektor yang dijangka memberikan pulangan yang lebih baik dari penanda aras, sejajar dengan risiko pasaran yang diambil. Sektor–sektor tersebut termasuklah sektor pembinaan dan utiliti. Sektor pembinaan mendapat manfaat daripada penganugerahan kontrak projek mega pengangkutan awam dan lebuhraya manakala sektor utiliti mempunyai prospek perniagaan yang stabil dan defensif. Pengurusan AS 1Malaysia juga akan terus mencari peluang untuk menjual beli saham-saham yang dijangkakan dapat memberi keuntungan jangka pendek mengikut keadaan pasaran saham.

Untuk mempelbagaikan aset di dalam portfolio, pelaburan AS 1Malaysia akan turut melabur di dalam sekuriti berpendapatan tetap dan pasaran wang. Pelaburan pasaran wang, di samping memberi pulangan dalam portfolio, juga dapat menyediakan mudah tunai untuk kegunaan aktiviti harian. Pelaburan dalam sekuriti berpendapatan tetap pula dibuat dengan pemilihan instrumen - instrumen yang bermutu seperti bon korporat dan sukuk jangka masa sederhana, dengan mengambil kira faktor-faktor seperti perolehan, kecairan, tempoh matang dan juga kupon yang berpatutan dengan risiko yang ditanggung oleh AS 1Malaysia. Pelaburan dalam pasaran wang dan sekuriti berpendapatan tetap dapat mengimbangi secara efektif kesuluruhan risiko dan pulangan dalam portfolio.

Page 19: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017 15

AMANAH SAHAM 1MALAYSIA

IV. PENYATA PENGURUS

Kepada Pemegang-Pemegang Unit

Pengerusi

Kuala Lumpur, Malaysia23 November 2017

Pengarah

AMANAH SAHAM 1MALAYSIA

TAN SRI ABDUL WAHID BIN OMAR DATO’ ABDUL RAHMAN BIN AHMAD

Kami, sebagai Pengarah kepada AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD, iaitu Pengurus kepada AMANAH SAHAM 1MALAYSIA (“Unit Amanah”), dengan ini menyatakan bahawa pada pendapat Pengurus, penyata kewangan bagi Unit Amanah pada tahun kewangan berakhir 30 September 2017, berserta dengan nota-nota yang dilampirkan padanya telah disediakan dengan wajar menurut Piawaian Laporan Kewangan Malaysia yang telah diubahsuai mengikut preskripsi khusus yang telah diterbitkan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia seperti yang dinyatakan pada nota 2 laporan penyata kewangan dan Garis Panduan Tabung Unit Amanah Suruhanjaya Sekuriti berkenaan di Malaysia, setelah mengambilkira pengecualian yang telah diberikan kepada AMANAH SAHAM 1MALAYSIA bagi memberikan gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan Unit Amanah pada 30 September 2017, dan prestasi kewangan serta aliran tunai bagi tahun kewangan berakhir pada tarikh tersebut.

Ditandatangani bagi pihak AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD selaku Pengurus kepada AMANAH SAHAM 1MALAYSIA, menurut resolusi para Pengarah bertarikh 23 November 2017.

Page 20: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 201716

AMANAH SAHAM 1MALAYSIA

V. PENYATAAN PEMEGANG AMANAH BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017

Kepada Pemegang-Pemegang Unit AMANAH SAHAM 1MALAYSIA

Kami, AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD telah bertindak selaku Pemegang Amanah kepada AMANAH SAHAM 1MALAYSIA bagi tahun kewangan berakhir 30 September 2017. Pada pendapat kami, AMANAH SAHAM NASIONAL BERHAD, selaku Pengurus, telah melaksana dan mengurus AMANAH SAHAM 1MALAYSIA selaras dengan had-had kuasa pelaburan yang diberikan kepada Pengurus mengikut Suratikatan, undang-undang sekuriti dan Garispanduan Tabung Unit Amanah yang diterimapakai dengan mengambil kira segala pengecualian yang telah diberikan kepada AMANAH SAHAM 1MALAYSIA bagi tahun berakhir 30 September 2017.

Kami juga berpendapat bahawa:

Penilaian dan penentuan harga dibuat selaras dengan Suratikatan dan mana-mana kehendak kawalseliaan;

(a)

Penjadian unit dilaksanakan adalah selaras dengan Suratikatan dan lain-lain peruntukan undang-undang berkaitan; dan

(b)

Pengagihan kepada pemegang-pemegang unit AMANAH SAHAM 1MALAYSIA sepertimana yang diisytiharkan oleh Pengurus adalah sesuai dan selaras dalam objektif pelaburan AMANAH SAHAM 1MALAYSIA.

(c)

Yang benar,

HABSAH BINTI BAKAR

Kuala Lumpur, Malaysia

AMANAHRAYA TRUSTEES BERHAD

Ketua Pegawai Eksekutif

23 November 2017

Page 21: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017 17

VI. LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG-PEMEGANG UNIT AMANAH SAHAM 1MALAYSIA

Laporan penyata kewangan

Pendapat

Tanggungjawab kebebasan dan lain-lain tanggungjawab etika

Maklumat selain daripada Penyata Kewangan dan Laporan Juruaudit mengenainya

Kami telah mengaudit penyata kewangan AMANAH SAHAM 1MALAYSIA (“Unit Amanah”), yang mengandungi penyata untung atau rugi pada 30 September 2017, penyata pendapatan komprehensif, dan penyata aliran tunai bagi tahun kewangan berakhir pada tarikh tersebut, dan rumusan dasar-dasar perakaunan dan lain-lain nota keterangan yang dibentangkan pada muka surat 21 hingga 34.

Pada pendapat kami, penyata kewangan tersebut telah disediakan dengan wajar menurut Piawaian Laporan Kewangan Malaysia (Malaysian Financial Reporting Standards - MFRSs) disesuaikan mengikut preskripsi khusus yang telah diterbitkan oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Garis Panduan Tabung Unit Amanah Suruhanjaya Sekuriti di Malaysia bagi memberikan gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan Unit Amanah pada 30 September 2017 dan prestasi kewangannya serta aliran tunai bagi tahun kewangan berakhir pada tarikh tersebut.

Kami telah menjalankan audit kami menurut piawaian pengauditan berkenaan yang diluluskan di Malaysia dan Piawaian Pengauditan Antarabangsa. Tanggungjawab kami di bawah piawaian tersebut dihuraikan dengan lanjut dalam laporan kami di bawah seksyen “Tanggungjawab Juruaudit untuk pengauditan Penyata Kewangan”. Kami percaya bahawa bukti audit yang kami perolehi adalah mencukupi dan bersesuaian untuk memberi asas yang munasabah bagi pendapat kami.

Kami bebas daripada Unit Amanah selaras dengan Undang-Undang Kecil (atas Etika Profesional, Kelakuan dan Amalan) Institut Akauntan Malaysia (“Undang-Undang Kecil”) dan Lembaga Piawaian Etika Antarabangsa untuk Kod Akauntan Etika Akauntan Profesional (“Kod IESBA”), dan kami telah memenuhi lain-lain tanggungjawab etika mengikut undang-undang kecil dan Kod IESBA.

Pengurus Unit Amanah adalah bertanggungjawab untuk lain-lain maklumat. Lain-lain maklumat tersebut merangkumi maklumat yang terkandung dalam Laporan Tahunan Unit Amanah tetapi tidak termasuk penyata kewangan dan laporan juruaudit yang dilampirkan.

Laporan tahunan ini dijangka tersedia kepada kami selepas tarikh laporan juruaudit ini.

Page 22: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 201718

VI. LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG-PEMEGANG UNIT AMANAH SAHAM 1MALAYSIA (SAMB.)

Maklumat selain daripada Penyata Kewangan dan Laporan Juruaudit mengenainya(samb.)

Tanggungjawab Pengurus dan Pemegang Amanah terhadap Penyata Kewangan

Tanggungjawab Juruaudit untuk pengauditan Penyata Kewangan

Pendapat kami mengenai penyata kewangan tidak meliputi maklumat lain dan kami tidak akan menyatakan sebarang bentuk jaminan ke atas kesimpulan mengenainya. Sehubungan dengan audit kami terhadap penyata kewangan, tanggungjawab kami adalah untuk mempertimbangkan samada lain-lain maklumat tersebut secara materialnya tidak selaras dengan penyata kewangan atau pengetahuan diperolehi dari audit, atau sebaliknya menunjukkan kesilapan material yang ketara dengan membaca lain-lain maklumat yang dikenal pasti di atas apabila ia tersedia.

Apabila kami membaca laporan tahunan, sekiranya kami mendapati terdapat salah nyata yang ketara di dalamnya, kami perlu menyampaikan perkara itu kepada yang berkaitan dengan tadbir urus dan melaporkan fakta-fakta tersebut mengikut kesesuaian.

Pengurus Unit Amanah adalah bertanggungjawab ke atas penyediaan penyata kewangan yang memberi gambaran yang benar dan saksama berdasarkan Piawaian Laporan Kewangan Malaysia (Malaysian Financial Reporting Standards - MFRSs) dan Piawaian Laporan Kewangan Antarabangsa (International Financial Reporting Standards - IFRSs). Pengurus juga bertanggungjawab ke atas kawalan dalaman berkaitan penyediaan dan persembahan yang saksama penyata kewangan, yang bebas dari kesilapan yang material, samada disebabkan kesilapan atau pecah amanah. Pemegang Amanah adalah bertanggungjawab untuk memastikan Pengurus menyimpan rekod perakaunan dan lain-lain rekod yang diperlukan untuk persembahan penyata kewangan yang saksama.

Dalam menyediakan penyata kewangan Unit Amanah, Pengurus adalah bertanggungjawab untuk menilai keupayaan Unit Amanah untuk meneruskan sebagai usaha berterusan, menyatakan, yang mana berkenaan, perkara-perkara yang berkaitan dengan usaha berterusan dan menggunakan asas perakaunan usaha berterusan melainkan jika para Pengurus berhasrat untuk membubarkan Unit Amanah atau menamatkan operasi, atau tidak mempunyai alternatif yang realistik selain berbuat demikian.

Objektif kami adalah untuk memperoleh jaminan yang munasabah sama ada penyata kewangan Unit Amanah secara keseluruhannya adalah bebas daripada salah nyata yang ketara, sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan, dan mengeluarkan laporan juruaudit yang merangkumi pendapat kami. Jaminan yang munasabah adalah tahap jaminan yang tinggi, tetapi bukan satu jaminan bahawa audit yang dijalankan mengikut Piawaian Pengauditan yang diluluskan di Malaysia dan Piawaian Pengauditan Antarabangsa akan sentiasa mengesan salah nyata yang ketara apabila ia wujud.

Page 23: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017 19

VI. LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG-PEMEGANG UNIT AMANAH SAHAM 1MALAYSIA (SAMB.)

Tanggungjawab Juruaudit untuk pengauditan Penyata Kewangan (samb.)

Salah nyata boleh timbul daripada penipuan atau kesilapan dan dianggap ketara jika, secara individu atau dalam agregat, salah nyata ini dijangkakan akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil pengguna berdasarkan penyata kewangan ini.Sebagai sebahagian daripada audit mengikut Piawaian Pengauditan yang diluluskan di Malaysia dan Piawaian Pengauditan Antarabangsa, kami menjalankan pertimbangan profesional dan mengekalkan keraguan profesional semasa menjalankan audit. Kami juga:

• Mengenal pasti dan menilai risiko salah nyata yang ketara dalam penyata kewangan Unit Amanah, sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan, reka bentuk dan melaksanakan prosedur audit yang responsif kepada risiko berkenaan, dan mendapatkan bukti audit yang mencukupi dan bersesuaian untuk memberi asas yang munasabah bagi pendapat kami. Risiko tidak mengesan salah nyata yang ketara akibat daripada penipuan adalah lebih tinggi daripada salah nyata akibat kesilapan memandangkan penipuan mungkin melibatkan pakatan sulit, pemalsuan, peninggalan sengaja, gambaran yang salah, atau mengatasi kawalan dalaman.

• Memperoleh pemahaman mengenai kawalan dalaman yang berkaitan dengan audit bagi tujuan merangka prosedur audit yang bersesuaian dengan keadaan, tetapi bukan bertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai keberkesanan kawalan dalaman Unit Amanah.

• Menilai kesesuaian polisi-polisi perakaunan yang digunakan dan kemunasabahan anggaran perakaunan dan berkaitan pendedahan yang dibuat oleh Pengurus.

• Membuat kesimpulan mengenai kesesuaian Pengurus menggunakan asas perakaunan usaha berterusan dan, berdasarkan bukti audit yang diperolehi, sama ada wujud ketidakpastian yang berkaitan dengan peristiwa atau keadaan yang boleh membuang keraguan ketara pada keupayaan Unit Amanah untuk terus sebagai satu usaha berterusan. Jika kami membuat kesimpulan bahawa wujud ketidakpastian, kami dikehendaki untuk menyatakannya dalam laporan juruaudit kami kepada pendedahan yang berkaitan dalam penyata kewangan Unit Amanah atau, jika pendedahan tersebut tidak mencukupi untuk mengubah pendapat kami. Kesimpulan kami adalah berdasarkan kepada bukti audit yang diperolehi sehingga tarikh laporan juruaudit kami. Walau bagaimanapun, peristiwa atau keadaan yang akan berlaku pada masa akan datang boleh menyebabkan Unit Amanah untuk menghentikan terus usaha yang berterusan.

• Menilai pembentangan keseluruhan, struktur dan kandungan penyata kewangan Unit Amanah, termasuk pendedahan, dan sama ada penyata kewangan berdasarkan asas urus niaga asas dan peristiwa dalam cara yang mencapai pembentangan saksama.

Page 24: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 201720

VI. LAPORAN JURUAUDIT BEBAS KEPADA PEMEGANG-PEMEGANG UNIT AMANAH SAHAM 1MALAYSIA (SAMB.)

Tanggungjawab Juruaudit untuk pengauditan Penyata Kewangan (samb.)

Lain-lain perkara

Kami berkomunikasi dengan Pengurus mengenai, antara perkara-perkara lain, skop yang dirancang dan masa untuk audit dan penemuan penting, termasuk sebarang kekurangan yang ketara dalam kawalan dalaman yang dikenal pasti semasa audit kami.

Laporan ini dibuat semata-mata untuk pemegang Unit Amanah, sebagai sebuah badan, dan bukan untuk tujuan lain. Kami tidak bertanggungjawab kepada mana-mana pihak lain untuk kandungan laporan ini.

Hanafiah Raslan & MohamadAF: 0002Akauntan Bertauliah

Kuala Lumpur, Malaysia23 November 2017

Muhammad Syarizal bin Abdul RahimNo. 03157/01/2019 JAkauntan Bertauliah

Page 25: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017

23

AMANAH SAHAM 1MALAYSIA

VII. PENYATA KEWANGAN

A. PENYATA UNTUNG ATAU RUGIBAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017

Nota 2017 2016RM RM

PENDAPATANPendapatan faedah 119,375,027 113,476,802 Pendapatan dividen 325,692,924 329,937,682 Keuntungan ternyata daripada jualan pelaburan 429,737,522 341,740,627

874,805,473 785,155,111

PERBELANJAANYuran pengurus 5 123,751,613 59,224,022 Yuran pemegang amanah 6 800,000 800,000 Ganjaran juruaudit 23,500 23,500 Yuran ejen cukai 3,500 3,200 Perbelanjaan pentadbiran 26,145,767 22,671,263

150,724,380 82,721,985

PENDAPATAN BERSIH SEBELUM CUKAI 724,081,093 702,433,126

CUKAI 7 - -

PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI 724,081,093 702,433,126

Pengagihan pelaburan 8 715,851,510 692,611,830

Pengagihan kasar dan bersih seunit 6.00 sen 6.10 sen

Tarikh pengagihan 1 Oktober 2017 1 Oktober 2016

Pendapatan bersih selepas cukai terdiri daripada berikut:Ternyata 724,081,093 702,433,126 Tidak Ternyata - -

724,081,093 702,433,126

Polisi perakaunan dan nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripadapenyata ini.

21

Polisi perakaunan dan nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata ini.

1 Oktober 1 Oktober

AMANAH SAHAM 1MALAYSIA

VII. PENYATA KEWANGAN

A. PENYATA UNTUNG ATAU RUGI BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017

Page 26: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 201722

AMANAH SAHAM 1MALAYSIA

B. PENYATA PENDAPATAN KOMPREHENSIF BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017

Polisi perakaunan dan nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata ini.

24

AMANAH SAHAM 1MALAYSIA

B. PENYATA PENDAPATAN KOMPREHENSIFBAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017

Nota 2017 2016RM RM

PENDAPATAN BERSIH SELEPAS CUKAI 724,081,093 702,433,126

Lain-lain pendapatan komprehensif - -

JUMLAH PENDAPATAN KOMPREHENSIFUNTUK TAHUN KEWANGAN 724,081,093 702,433,126

Jumlah pendapatan komprehensifterdiri daripada berikut:

Ternyata 724,081,093 702,433,126 Tidak ternyata - -

724,081,093 702,433,126

penyata ini.Polisi perakaunan dan nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada

Page 27: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017 23

AMANAH SAHAM 1MALAYSIA

C. PENYATA ALIRAN TUNAI BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017

Polisi perakaunan dan nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata ini.

25

AMANAH SAHAM 1MALAYSIA

C. PENYATA ALIRAN TUNAIBAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017

2017 2016RM RM

ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI OPERASIDAN PELABURAN

Perolehan daripada penjualan pelaburan 8,012,184,596 5,403,273,745 Pembelian pelaburan (7,975,838,804) (6,239,878,206) Simpanan dalam deposit dan instrumen kewangan 763,048,061 2,013,335,486 Pengeluaran dari deposit dan instrumen kewangan (1,372,062,088) (763,048,061) Pendapatan faedah diterima 105,148,106 122,706,576 Pendapatan dividen diterima 326,264,430 288,084,574 Cukai dikembalikan 369 - Pembayaran yuran pengurusan (125,428,115) (14,152,442) Pembayaran yuran pemegang amanah (848,001) (848,000) Pembayaran lain-lain perbelanjaan (18,699,470) (19,556,396) Tunai bersih dihasilkan daripada/ (digunakan dalam) akt ivit i

operasi dan pelaburan (286,230,915) 789,917,276

ALIRAN TUNAI DARIPADA AKTIVITI PEMBIAYAAN

Tunai diterima daripada penjadian unit 583,000,000 571,000,000 Pengagihan dibayar (692,611,830) (685,997,040) Tunai bersih (digunakan dalam)/ dihasilkan daripada

akt ivit i pembiayaan (109,611,830) (114,997,040)

PENGURANGAN BERSIH DALAM TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI (395,842,745) 674,920,236

TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADAAWAL TAHUN 839,943,086 165,022,850

TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI PADAAKHIR TAHUN 444,100,341 839,943,086

TUNAI DAN PERSAMAAN TUNAI TERDIRI DARIPADA:

Tunai di bank 3,000 2,999 Deposit dengan inst itusi kewangan 1,816,159,429 1,602,988,148

1,816,162,429 1,602,991,147 Tolak: Deposit dengan tempoh matang lebih daripada 3 bulan(1,372,062,088) (763,048,061) Tunai dan persamaan tunai 444,100,341 839,943,086

ini.Polisi perakaunan dan nota-nota lampiran merupakan sebahagian daripada penyata ini.

daripada 3 bulan (763,048,061)(1,372,062,088)Tunai dan persamaan tunai 444,100,341

(109,611,830)

839,943,086

(114,997,040)

( 848,000)

aktiviti operasi dan pelaburan

Tunai bersih digunakan dalam aktiviti pembiayaan

(digunakan dalam)/dihasilkan daripada

(PENGURANGAN) / PENINGKATAN BERSIH DALAM

Page 28: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 201724

AMANAH SAHAM 1MALAYSIA

D. NOTA-NOTA BERKENAAN PENYATA KEWANGAN - 30 SEPTEMBER 2017

1. UNIT AMANAH, PENGURUS DAN KEGIATAN-KEGIATAN UTAMA

2. ASAS PENYEDIAAN

AMANAH SAHAM 1MALAYSIA (berikutnya dirujuk sebagai “Unit Amanah”) ditubuhkan selaras dengan perlaksanaan Suratikatan bertarikh 25 Jun 2009, di antara Pengurus, Amanah Saham Nasional Berhad (“ASNB”), Pemegang Amanah, AmanahRaya Trustees Berhad serta Pemegang Unit Berdaftar Unit Amanah.

Kegiatan utama Unit Amanah ialah melabur dalam “Pelaburan Dibenarkan” seperti yang didefinasikan di bawah Klausa 7.1 Suratikatan. “Pelaburan Dibenarkan” termasuk pelaburan jangka pendek dan ekuiti, saham atau debentur syarikat yang disenaraikan di mana-mana bursa saham atau mana-mana syarikat yang disyorkan oleh Pengurus dan dipersetujui oleh Pemegang Amanah. Unit Amanah ini mula beroperasi pada 5 Ogos 2009, dan akan meneruskan operasinya sehingga ditamatkan oleh Pemegang Amanah seperti yang diperuntukkan di bawah Klausa 12.3 Suratikatan.

ASNB adalah sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia dan dimiliki sepenuhnya oleh Permodalan Nasional Berhad (“PNB”). Kegiatan utama ASNB ialah mengurus unit amanah.

PNB ialah sebuah syarikat yang diperbadankan di Malaysia. Kegiatan utama Syarikat ialah membeli dan memegang saham untuk meningkatkan hak milik pegangan modal saham oleh masyarakat Bumiputera di dalam sektor korporat di Malaysia. PNB telah dilantik sebagai Pengurus Pelaburan bagi Unit Amanah di bawah Perjanjian Pengurusan Pelaburan bertarikh 29 Julai 2009.

Penyata kewangan ini telah diluluskan oleh Lembaga Pengarah ASNB untuk diterbit menurut resolusi para Pengarah pada 23 November 2017.

Penyata kewangan ini telah disediakan mengikut Perangkaan Piawaian Laporan Kewangan Malaysia (“MFRS”) yang diubahsuai mengikut preskripsi khusus yang diterbitkan oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Garispanduan Tabung Amanah Suruhanjaya Sekuriti di Malaysia, kecuali bagi pengecualian tertentu sebagaimana yang diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti.

Suruhanjaya Sekuriti telah mengeluarkan preskripsi khusus di mana Permodalan Nasional Berhad (“PNB”) dan unit amanah berharga tetap yang diuruskan oleh PNB dikecualikan daripada tetapi dibenarkan untuk mengguna pakai MFRS 139 Financial Instruments: Recognition and Measurement (“MFRS 139”) dan MFRS 7 Financial Instruments: Disclosures (“MFRS 7”). Berdasarkan preskripsi diberikan, Unit Amanah telah memilih untuk tidak menggunapakai MFRS 139 dalam perakaunan bagi instrumen kewangan dan MFRS 7 bagi tujuan pendedahan yang berkaitan dengan instrumen kewangan. Dasar Unit Amanah bagi perakaunan bagi instrumen kewangan dinyatakan dalam Nota 3 (a).

Penyata kewangan ini telah disediakan mengikut kos sejarah.

Page 29: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017 25

(a) Perubahan dalam polisi perakaunan

(a) Instrumen Kewangan

(b) Piawaian yang diterbitkan tetapi belum berkuatkuasa

2. ASAS PENYEDIAAN (SAMB.)

3. RUMUSAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING

MFRS baru dan disemak semula yang tertakluk kepada syarikat dengan tempoh kewangan bermula pada atau selepas 1 Oktober 2016 tidak memberi kesan signifikan kepada penyata kewangan Unit Amanah.

Aset dan liabiliti kewangan di dalam penyata kedudukan kewangan, merangkumi sekuriti berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga, sekuriti modal bercantum, skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan, saham disebut harga, instrumen pasaran kewangan, simpanan dengan institusi kewangan, penghutang dan pemiutang. Dasar-dasar perakaunan atas pengiktirafan dan ukuran bagi perkara-perkara tersebut dinyatakan dalam dasar perakaunan masing-masing.

Instrumen kewangan diklasifikasikan sebagai aset atau liabiliti berdasarkan butiran perjanjian kontrak. Faedah, manfaat, dividen, keuntungan dan kerugian berkaitan instrumen kewangan yang diklasifikasikan sebagai aset, dilaporkan sebagai pendapatan.

Piawaian, Pindaan dan Tafsiran Jawatankuasa Isu-isu (“IC”) yang telah diterbitkan oleh Malaysian Accounting Standard Board (“MASB”) pada tarikh kelulusan penyata kewangan ini adalah tidak berkaitan dengan Unit Amanah selain daripada yang berikut:

Berkuatkuasa bagi tempoh kewangan bermula pada atau selepas 1 Januari 2018

MFRS 9 Financial Instruments (IFRS 9 seperti yang dikeluarkan oleh IASB pada Julai 2014)

Pada 24 Julai 2014, International Accounting Standard Boards(“IASB”) telah mengeluarkan versi terkini IFRS 9 yang merangkumi tiga fasa projek instrumen kewangan; Classification and Measurement, Impairment (Expected Credit Losses) dan Hedge Accounting. Seterusnya, MASB telah mengeluarkan pengumuman pada 17 November 2014 untuk menggunapakai sepenuhnya keperluan baru IFRS 9. Memandangkan Unit Amanah telah menggunapakai awal versi MFRS 9 yang terdahulu sebelum 31 Januari 2015, Unit Amanah dibenarkan untuk menggunapakai versi MFRS 9 tersebut sehingga tarikh kuatkuasa mandatori IFRS pada 1 Januari 2018. Unit Amanah masih dalam proses mengukur kesan daripada penggunaan versi akhir MFRS 9.

Page 30: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 201726

3. RUMUSAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (SAMB.)

Sekuriti Berpendapatan Tetap dan Sekuriti Hutang Tidak Disebut Harga dan Sekuriti Modal Bercantum

Saham Disebut Harga, Saham Tidak Disebut Harga, Saham Pinjaman/Waran, Pelaburan Amanah Hartanah (“REITs”) dan Skim Pelaburan Kolektif TidakDisebut Harga

Instrumen Pasaran Kewangan

Deposit dengan Institusi Kewangan

(b) Pelaburan

(c) Jumlah Terhutang daripada/(kepada) Broker Saham

(d) Pelbagai Penghutang

(e) Pelbagai Pemiutang

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

Pelaburan dalam sekuriti berpendapatan tetap dan sekuriti hutang tidak disebut harga dan sekuriti modal bercantum adalah sekuriti yang dibeli dan dipegang untuk pendapatan atau peningkatan nilai dan kebiasaannya dipegang hingga tarikh matang. Pelaburan ini dinyatakan pada kos dan dimana berkenaan, diselaraskan untuk pelunasan premium atau akreasi diskaun, yang dikira daripada tarikh pembelian hingga tarikh matang. Sebarang peruntukan rosot nilai yang kekal akan diiktiraf di dalam penyata untung atau rugi.

Pelaburan dalam saham disebut harga, pelaburan tidak disebut harga, saham pinjaman/waran, REITs dan skim pelaburan kolektif tidak disenaraikan dinyatakan pada kos tolak peruntukan rosot nilai yang kekal. Kos ditentukan berdasarkan asas purata wajaran. Sebarang peruntukan rosot nilai yang kekal akan diiktirafkan di dalam penyata untung atau rugi.

Pelaburan dalam kertas komersial dinyatakan menurut harga kos diselaraskan untuk pelunasan premium atau akreasi diskaun ke atas nilai par pada waktu perolehan, tolak sebarang kerugian rosot nilai yang kekal. Premium atau diskaun dilunaskan atau diakreasi ke atas baki jangkamasa sekuriti dari tarikh perolehan. Sebarang peruntukan rosot nilai yang kekal akan diiktiraf di dalam Penyata untung atau rugi.

Jumlah terhutang daripada/(kepada) broker saham dibawa pada nilai kontrak.

Pelbagai Penghutang dinyatakan pada nilai saksama yang boleh diperolehi.

Pelbagai pemiutang dinyatakan pada nilai kos iaitu nilai saksama yang akan dibayar di masa hadapan untuk pembelian dan perkhidmatan yang diterima.

Deposit dengan institusi kewangan dinyatakan pada kos.

Page 31: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017 27

3. RUMUSAN DASAR-DASAR PERAKAUNAN PENTING (SAMB.)

4. ANGGARAN DAN PENILAIAN PERAKAUNAN PENTING

(i)

(ii)

Pengurus pelaburan mengenalpasti samada pelaburan-pelaburannya perlu dirosot nilai mengikut beberapa indikasi-indikasi rosot nilai seperti, antara lain, kekurangan yang berpanjangan diantara harga pasaran dan jumlah yang dibawa, perubahan yang penting dengan kesan-kesan negatif terhadap pelaburan dan persembahan kewangan pelaburan yang merosot.

Bergantung kepada asas dan industri yang berkaitan dengan pelaburan tersebut, penilaian dibuat oleh Pengurus Pelaburan untuk memilih cara-cara penilaian yang sesuai seperti, antara lain, aliran tunai yang didiskaunkan, aset nyata bersih, nilai aset ternyata bersih dan cara-cara purata nisbah harga pendapat sektor.

(f) Pengiktirafan Pendapatan

(a) Penilaian Kritikal Dibuat dalam Mengaplikasi Polisi Perakaunan

(g) Tunai dan Persamaan Tunai

Pendapatan dividen kasar daripada pelaburan disebut harga dan skim pelaburan kolektif tidak tersenarai diambil kira mengikut asas pengisytiharan, apabila hak untuk menerima dividen telah dipastikan.

Keuntungan ternyata daripada jualan pelaburan diambil kira berdasarkan perbezaan di antara pendapatan bersih dengan nilai dibawa oleh pelaburan tersebut.

Keuntungan/pendapatan daripada instrumen pasaran kewangan, simpanan dengan institusi kewangan diambil kira mengikut asas akruan menggunakan kaedah kadar faedah keuntungan efektif.

Keuntungan daripada penjualan pelaburan ialah perbezaan diantara nilai bersih dan nilai bawaan pelaburan.

Bagi tujuan Penyata Aliran Tunai, tunai dan persamaan tunai terdiri daripada tunai di bank, simpanan dalam panggilan dan simpanan jangka pendek berkecairan tinggi dimana perubahan dalam nilai mempunyai risiko yang tidak ketara.

Penilaian dibuat oleh pengurus Pelaburan dalam proses mengaplikasi polisi perakaunan Unit Amanah berkaitan pelaburan adalah seperti berikut:

Page 32: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 201728

4. ANGGARAN DAN PENILAIAN PERAKAUNAN PENTING (SAMB.)

5. YURAN PENGURUS

6. YURAN PEMEGANG AMANAH

(b) Sumber Utama Ketidakpastian Anggaran

(c) Penilaian Rosot Nilai

Setelah cara penilaian yang sesuai dipilih, Pengurus Pelaburan membuat beberapa andaian berkenaan masa depan bagi menganggar jumlah pelaburan yang boleh dituntut. Andaian ini dan sumber utama ketidakpastian anggaran yang lain pada tarikh penyata aset dan liabiliti, mungkin mengandungi risiko penting yang mengakibatkan perubahan yang material terhadap jumlah pelaburan yang dibawa ke tahun kewangan seterusnya. Bergantung kepada pelaburan-pelaburan tertentu, andaian yang dibuat oleh Pengurus Pelaburan termasuk, antara lain, andaian terhadap aliran tunai masa hadapan yang dijangka, pertumbuhan pendapatan, kadar diskaun yang digunakan bagi tujuan aliran tunai yang didiskaunkan yang mana melibatkan risiko-risiko yang relevan, dan keputusan masa hadapan yang dijangka terhadap beberapa peristiwa lepas.

Sensitiviti terhadap perubahan dalam andaian

Pengurus Pelaburan percaya bahawa tiada kemungkinan perubahan dalam andaian penting yang disebutkan di atas yang mana boleh menyebabkan jumlah pelaburan yang di bawa secara materialnya melebihi jumlah yang boleh dituntut.

Klausa 13.1, Surat Ikatan memperuntukkan bahawa Pengurus berhak menerima yuran tidak melebihi 1.5% setahun daripada Nilai Aset Bersih pada kos (“NAB”) boleh agih kepada pemegang-pemegang Unit Amanah, dikira dan diakru secara harian seperti yang dipersetujui oleh Pengurus dan Pemegang Amanah.

Yuran pengurus dikenakan bagi tahun berakhir 30 September 2017 sebanyak 1.00% (2016: 0.50%) daripada NAB Unit Amanah.

Klausa 13.2 Suratikatan memperuntukkan bahawa Pemegang Amanah berhak menerima yuran sehingga 0.08% setahun daripada Nilai Aset Bersih pada kos (“NAB”) boleh agih kepada pemegang-pemegang Unit Amanah, tertakluk kepada minimum RM 18,000 setahun, dikira dan diakru secara harian dari masa ke semasa.

Yuran Pemegang Amanah yang dikenakan bagi tahun berakhir 30 September 2017 ditetapkan pada RM800,000 (2016: RM800,000).

Penilaian rosot nilai pelaburan-pelaburan yang terlibat dengan indikasi-indikasi rosot nilai telah dilaksanakan oleh Pengurus Pelaburan. Pada tahun semasa, tiada pengiktirafan rosot nilai pelaburan (2016: Tiada )

Page 33: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017 29

7. CUKAI

8. PERUNTUKAN PENGAGIHAN

Unit Amanah telah diberikan pengecualian daripada cukai pendapatan oleh Menteri Kewangan mengikut bidangkuasa yang diberikan kepadanya di bawah Seksyen 127(3A) Akta Cukai Pendapatan, 1967, sehingga tahun taksiran 2026.

Disebabkan oleh pengecualian daripada cukai, pendapatan dividen yang diperolehi daripada REITs akan dibayar semula oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri.

34

7. CUKAI

8. PERUNTUKAN PENGAGIHAN

2017 2016RM RM

Peruntukan pengagihan 715,851,510 692,611,830

Sumber Pengagihan

Pengagihan kepada pemegang-pemegang unit adalah daripada sumber-sumber berikut:

2017 2016RM RM

Pendapatan faedah 119,375,027 113,476,802 Pendapatan dividen 325,692,924 329,937,682 Keuntungan ternyata daripada

jualan pelaburan 429,737,522 331,919,331 874,805,473 775,333,815

Keuntungan ternyata daripadatahun-tahun sebelumnya (8,229,583) -

866,575,890 775,333,815 Tolak: Perbelanjaan (150,724,380) (82,721,985) Jumlah pengagihan 715,851,510 692,611,830

Pengagihan kasar dan bersih seunit 6.00 sen 6.10 sen

Peruntukan tersebut merupakan pengagihan yang disyorkan pada tahunberakhir 30 September 2017 sebanyak 6.00 sen (2016: 6.10 sen) seunit yangakan diagihkan kepada pemegang-pemegang unit. Pengagihan ini dikiraberdasarkan jumlah unit minima bulanan yang dipegang oleh pemegang-pemegang unit dalam tempoh dua belas bulan sebelum tarikh tahunkewangan berakhir.

Unit Amanah telah diberikan pengecualian daripada cukai pendapatan olehMenteri Kewangan mengikut bidangkuasa yang diberikan kepadanya dibawah Seksyen 127(3A) Akta Cukai Pendapatan, 1967, sehingga tahuntaksiran 2026.

Disebabkan oleh pengecualian daripada cukai, pendapatan dividen yangdiperolehi daripada REITs akan dibayar semula oleh Lembaga Hasil DalamNegeri.

34

7. CUKAI

8. PERUNTUKAN PENGAGIHAN

2017 2016RM RM

Peruntukan pengagihan 715,851,510 692,611,830

Sumber Pengagihan

Pengagihan kepada pemegang-pemegang unit adalah daripada sumber-sumber berikut:

2017 2016RM RM

Pendapatan faedah 119,375,027 113,476,802 Pendapatan dividen 325,692,924 329,937,682 Keuntungan ternyata daripada

jualan pelaburan 429,737,522 331,919,331 874,805,473 775,333,815

Keuntungan ternyata daripadatahun-tahun sebelumnya (8,229,583) -

866,575,890 775,333,815 Tolak: Perbelanjaan (150,724,380) (82,721,985) Jumlah pengagihan 715,851,510 692,611,830

Pengagihan kasar dan bersih seunit 6.00 sen 6.10 sen

Peruntukan tersebut merupakan pengagihan yang disyorkan pada tahunberakhir 30 September 2017 sebanyak 6.00 sen (2016: 6.10 sen) seunit yangakan diagihkan kepada pemegang-pemegang unit. Pengagihan ini dikiraberdasarkan jumlah unit minima bulanan yang dipegang oleh pemegang-pemegang unit dalam tempoh dua belas bulan sebelum tarikh tahunkewangan berakhir.

Unit Amanah telah diberikan pengecualian daripada cukai pendapatan olehMenteri Kewangan mengikut bidangkuasa yang diberikan kepadanya dibawah Seksyen 127(3A) Akta Cukai Pendapatan, 1967, sehingga tahuntaksiran 2026.

Disebabkan oleh pengecualian daripada cukai, pendapatan dividen yangdiperolehi daripada REITs akan dibayar semula oleh Lembaga Hasil DalamNegeri.

421,507,939866,575,890

Page 34: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 201730

9. MODAL PEMEGANG UNIT

10. URUSNIAGA DENGAN PNB

35

9. MODAL PEMEGANG UNIT2017 2016Unit Unit

Unit dibenarkan 16,705,000,000 1,488,200,000

Unit RM Unit RM

Unit RM1 setiap satudibayar penuh:Pada awal tahun 11,485,700,000 11,485,700,000 10,914,700,000 10,914,700,000

Penjadian unit untuk:- Jualan 12,000,000 12,000,000 - - - Pelaburan semula pengagihan 571,000,000 571,000,000 571,000,000 571,000,000

583,000,000 583,000,000 571,000,000 571,000,000

Pada akhir tahun 12,068,700,000 12,068,700,000 11,485,700,000 11,485,700,000

2017 2016

Sepanjang tahun berakhir 30 September 2017, Pengurus tidak memegang sebarangunit di dalam Unit Amanah. Pada 30 September 2017, PNB secara sah memegang316,241,377 (2016: 114,253,136) unit, merangkumi 2.62% (2016: 0.99%) daripada jumlahunit yang telah diterbitkan.

35

9. MODAL PEMEGANG UNIT2017 2016Unit Unit

Unit dibenarkan 16,705,000,000 1,488,200,000

Unit RM Unit RM

Unit RM1 setiap satudibayar penuh:Pada awal tahun 11,485,700,000 11,485,700,000 10,914,700,000 10,914,700,000

Penjadian unit untuk:- Jualan 12,000,000 12,000,000 - - - Pelaburan semula pengagihan 571,000,000 571,000,000 571,000,000 571,000,000

583,000,000 583,000,000 571,000,000 571,000,000

Pada akhir tahun 12,068,700,000 12,068,700,000 11,485,700,000 11,485,700,000

2017 2016

Sepanjang tahun berakhir 30 September 2017, Pengurus tidak memegang sebarangunit di dalam Unit Amanah. Pada 30 September 2017, PNB secara sah memegang316,241,377 (2016: 114,253,136) unit, merangkumi 2.62% (2016: 0.99%) daripada jumlahunit yang telah diterbitkan. 36

10. URUSNIAGA DENGAN PNB

2017 2016RM RM

Pembelian pelaburan 579,515,258 133,300,000 Penjualan pelaburan 766,574,845 187,312,228

11.

Syarikat Broker RM % RM %

Maybank Investment Bank Bhd* 4,189,080,933 28.64 2,764,258 18.83

RHB Investment Bank Bhd* 1,039,557,250 7.11 962,769 6.56

CIMB Investment Bank Bhd* 888,143,328 6.07 919,503 6.27

Credit SuisseSecurit ies (Malaysia) Sdn. Bhd 846,552,478 5.79 857,005 5.84

Nomura Securit ies Malaysia Sdn Bhd 735,573,309 5.03 829,353 5.65

MIDF AmanahInvestment Bank Berhad * 713,703,404 4.88 618,577 4.21

Affin Hwang Investment Bank Berhad 688,429,472 4.71 763,798 5.20

Kenanga Investment Bank Bhd 538,351,347 3.68 700,806 4.78

TA Securit iesHolding Bhd 526,993,028 3.60 698,494 4.76

Hong LeongInvestment Bank Berhad 521,879,414 3.58 673,076 4.59

Lain-lain 3,936,155,673 26.91 4,888,177 33.31 14,624,419,636 100.00 14,675,816 100.00

URUS NIAGA DENGAN SYARIKAT-SYARIKAT BROKER SAHAM/ BROKER/DEALER/INSTITUSIKEWANGAN

Nilai Urus Niaga Yuran Broker

Sepuluh syarikat broker saham/broker/dealer/institusi kewangan terbesar mengikutnilai urus niaga adalah seperti berikut:

14,882,000,000

583,000,000 583,000,000

Page 35: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017 31

11. URUS NIAGA DENGAN SYARIKAT-SYARIKAT BROKER SAHAM/ BROKER/DEALER/INSTITUSI KEWANGAN

36

10. URUSNIAGA DENGAN PNB

2017 2016RM RM

Pembelian pelaburan 579,515,258 133,300,000 Penjualan pelaburan 766,574,845 187,312,228

11.

Syarikat Broker RM % RM %

Maybank Investment Bank Bhd* 4,189,080,933 28.64 2,764,258 18.83

RHB Investment Bank Bhd* 1,039,557,250 7.11 962,769 6.56

CIMB Investment Bank Bhd* 888,143,328 6.07 919,503 6.27

Credit SuisseSecurit ies (Malaysia) Sdn. Bhd 846,552,478 5.79 857,005 5.84

Nomura Securit ies Malaysia Sdn Bhd 735,573,309 5.03 829,353 5.65

MIDF AmanahInvestment Bank Berhad * 713,703,404 4.88 618,577 4.21

Affin Hwang Investment Bank Berhad 688,429,472 4.71 763,798 5.20

Kenanga Investment Bank Bhd 538,351,347 3.68 700,806 4.78

TA Securit iesHolding Bhd 526,993,028 3.60 698,494 4.76

Hong LeongInvestment Bank Berhad 521,879,414 3.58 673,076 4.59

Lain-lain 3,936,155,673 26.91 4,888,177 33.31 14,624,419,636 100.00 14,675,816 100.00

URUS NIAGA DENGAN SYARIKAT-SYARIKAT BROKER SAHAM/ BROKER/DEALER/INSTITUSIKEWANGAN

Nilai Urus Niaga Yuran Broker

Sepuluh syarikat broker saham/broker/dealer/institusi kewangan terbesar mengikutnilai urus niaga adalah seperti berikut:

37

11.

*

12. PUSING GANTI PORTFOLIO2017 2016

Pusing Ganti Portfolio (“PGP”) 0.64 kali 0.49 kali

13. NISBAH PERBELANJAAN PENGURUSAN2017 2014

Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (“NPP”) 1.22% 0.70%

PNB dan/atau tabung unit amanah di bawah pengurusan ASNBmempunyai pegangan ekuit i secara langsung di dalam syarikat indukterakhir bagi syarikat-syarikat broker berkenaan.

Segala urusan dengan syarikat-syarikat broker saham telah dilaksanakanmenurut perjalanan biasa berdasarkan syarat-syarat di dalam industri brokersaham.

URUS NIAGA DENGAN SYARIKAT-SYARIKAT BROKER SAHAM/BROKER/DEALER/INSTITUSI KEWANGAN (SAMB.)

ASNB dan PNB tidak mempunyai pegangan ekuiti secara langsung di dalamsyarikat-syarikat broker saham tersebut.

PGP dikira berdasarkan kepada nisbah purata di antara jumlah kos pembeliandan penjualan pelaburan untuk tahun kewangan, dengan purata Nilai AsetBersih ("NAB") Unit Amanah untuk tahun kewangan dikira berpandukan asasharian.

Purata NAB Unit Amanah untuk tahun kewangan telah dikira pada kos keranaharga belian dan jualan telah ditetapkan pada RM1.00 seunit. Oleh keranapurata NAB Unit Amanah dikira berasaskan kos, perbandingan PGP Unit Amanahdengan unit amanah lain yang menggunakan asas yang berlainan tidak akanmemberi perbandingan yang tepat.

NPP dikira berdasarkan nisbah di antara jumlah bayaran pengurusan danperbelanjaan Unit Amanah yang dikembalikan dengan purata NAB UnitAmanah untuk tahun kewangan dikira berpandukan asas harian.

Purata NAB Unit Amanah untuk tahun kewangan telah dikira pada kos keranaharga belian dan harga jualan telah ditetapkan pada RM1.00 seunit. Olehkerana purata NAB Unit Amanah dikira berasaskan kos, perbandingan NPP UnitAmanah dengan unit amanah lain yang menggunakan asas yang berlainantidak akan memberi perbandingan yang tepat.

14,624,419,636

Berhad*

100.00 14,675,816 100.00

Page 36: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 201732

14. OBJEKTIF DAN POLISI PENGURUSAN RISIKO KEWANGAN

Pendedahan kepada risiko ekuiti/pelaburan, risiko pasaran, kecairan/pembiayaan dana, kadar faedah dan kredit, timbul dalam perjalanan biasa urusan Unit Amanah. Unit Amanah mempunyai garis panduan dan polisi pelaburan yang diluluskan berserta kawalan dalaman yang menentukan strategi perniagaan keseluruhan bagi mengurus risiko-risiko ini bagi memaksimumkan pulangan dan mengekalkan modal pemegang unit, selari dengan objektif jangka panjang Unit Amanah.

Risiko ekuiti adalah pendedahan kepada perubahan nilai saham ekuiti atau aliran pendapatan yang datangnya daripada pemilikan ekuiti di dalam sebuah entiti yang diperbadankan.

Risiko pelaburan adalah risiko daripada pelaburan yang tidak dapat menyediakan kadar pulangan yang setara dengan tahap risikonya.

Risiko Ekuiti/Pelaburan

37

11.

*

12. PUSING GANTI PORTFOLIO2017 2016

Pusing Ganti Portfolio (“PGP”) 0.64 kali 0.49 kali

13. NISBAH PERBELANJAAN PENGURUSAN2017 2014

Nisbah Perbelanjaan Pengurusan (“NPP”) 1.22% 0.70%

PNB dan/atau tabung unit amanah di bawah pengurusan ASNBmempunyai pegangan ekuit i secara langsung di dalam syarikat indukterakhir bagi syarikat-syarikat broker berkenaan.

Segala urusan dengan syarikat-syarikat broker saham telah dilaksanakanmenurut perjalanan biasa berdasarkan syarat-syarat di dalam industri brokersaham.

URUS NIAGA DENGAN SYARIKAT-SYARIKAT BROKER SAHAM/BROKER/DEALER/INSTITUSI KEWANGAN (SAMB.)

ASNB dan PNB tidak mempunyai pegangan ekuiti secara langsung di dalamsyarikat-syarikat broker saham tersebut.

PGP dikira berdasarkan kepada nisbah purata di antara jumlah kos pembeliandan penjualan pelaburan untuk tahun kewangan, dengan purata Nilai AsetBersih ("NAB") Unit Amanah untuk tahun kewangan dikira berpandukan asasharian.

Purata NAB Unit Amanah untuk tahun kewangan telah dikira pada kos keranaharga belian dan jualan telah ditetapkan pada RM1.00 seunit. Oleh keranapurata NAB Unit Amanah dikira berasaskan kos, perbandingan PGP Unit Amanahdengan unit amanah lain yang menggunakan asas yang berlainan tidak akanmemberi perbandingan yang tepat.

NPP dikira berdasarkan nisbah di antara jumlah bayaran pengurusan danperbelanjaan Unit Amanah yang dikembalikan dengan purata NAB UnitAmanah untuk tahun kewangan dikira berpandukan asas harian.

Purata NAB Unit Amanah untuk tahun kewangan telah dikira pada kos keranaharga belian dan harga jualan telah ditetapkan pada RM1.00 seunit. Olehkerana purata NAB Unit Amanah dikira berasaskan kos, perbandingan NPP UnitAmanah dengan unit amanah lain yang menggunakan asas yang berlainantidak akan memberi perbandingan yang tepat.

2016

Page 37: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017 33

Pendedahan kepada risiko pasaran terhasil dari perjalanan biasa perniagaan Unit Amanah akibat ketidakpastian dalam harga pasaran instrumen kewangan yang dilaburkan.

Unit Amanah menguruskan risiko pasaran secara aktif melalui garis panduan dan polisi pelaburan yang disediakan dan juga strategi pengagihan portfolio aset dan pelbagaian. Unit Amanah tidak mengambil bahagian dalam sebarang aktiviti-aktiviti spekulatif.

Risiko kecairan atau pembiayaan dana adalah risiko apabila Unit Amanah tidak mampu untuk memenuhi komitmen kewangan apabila ia perlu dijelaskan.

Unit Amanah menguruskan aliran tunai operasi bagi memastikan kesemua keperluan dananya dipenuhi sebagai sebahagian daripada kaedah pengurusan dananya, Unit Amanah mengekalkan tahap tunai dan pelaburan yang boleh ditukar kepada tunai yang mencukupi bagi memenuhi keperluan modal kerjanya.

Pengurusan risiko ekuiti/pelaburan termasuk penelitian di dalam penapisan cadangan pelaburan menurut garis panduan dan prosedur pelaburan, komunikasi yang berterusan dan pengawasan prestasi syarikat-syarikat yang dilabur yang teliti.

Risiko Ekuiti/Pelaburan (samb.)

Risiko Pasaran

Risiko Kecairan/Pembiayaan Dana

14. OBJEKTIF DAN POLISI PENGURUSAN RISIKO KEWANGAN (SAMB.)

Risiko kadar faedah adalah risiko nilai instrumen kewangan Unit Amanah yang sensitif terhadap kadar faedah yang berubah-ubah disebabkan oleh perubahan dalam kadar faedah pasaran.

Unit Amanah menguruskan risiko kadar faedah secara aktif dengan mengekalkan potfolio instrumen kewangan berdasarkan garis panduan dan polisi pelaburan, dan semakan yang kerap ke atas kadar faedah dan jangkaan pasaran.

Risiko Kadar Faedah

Risiko kredit ialah risiko dimana kegagalan dari pihak yang berurusniaga untuk menunaikan kewajipan perdagangan yang muncul daripada perantara-perantara seperti broker saham dan institusi-institusi kewangan. Unit Amanah menguruskan risiko kreditnya dengan penetapan polisi dan garis panduan bagi pelaburan dan had pendedahan pihak lain bagi mengurangkan konsentrasi risiko tersebut. Penilaian kredit dari semasa ke semasa dijalankan ke atas pihak-pihak tersebut.

Risiko Kredit

Page 38: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 201734

15. MATA WANG

Semua jumlah dinyatakan dalam Ringgit Malaysia (“RM”).

Page 39: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017 35

ALAMAT CAWANGAN ASNBVIII.

PERLISAmanah Saham Nasional BerhadLot 7, Jalan Indera Kayangan01000 kangar, PerlisTel: 04-9781 111, 04-9778 332, 04-9775 702,04-9781 110Faks: 04-9760 800

KUALA LUMPURAmanah Saham Nasional BerhadKaunter Utama ASNBTingkat 1, Balai PNB201-A, Jalan Tun Razak50400 Kuala LumpurTel: 03-2050 5500Faks: 03-2161 8852

Amanah Saham Nasional BerhadNo. 7, Jalan Medan Niaga 2,Medan Niaga Kuala Selangor,45000 Kuala Selangor, SelangorTel: 03-3289 4121, 03-3289 3121Faks: 03-3281 3221

SELANGORAmanah Saham Nasional BerhadLot 18-1 & 18-2,Pusat Dagangan UMNO Shah Alam,Persiaran Damai Seksyen 11,40000 Shah Alam, SelangorTel: 03-5510 3155, 03-5512 1366Faks: 03-5513 7155

PUTRAJAYAAmanah Saham Nasional BerhadLot 27, Kompleks Perbadanan Putrajaya,Presint 3, 62675 Putrajaya,Wilayah Persekutuan PutrajayaTel: 03-8890 4880Faks: 03-8890 4890

PERAKAmanah Saham Nasional BerhadNo. 8 & 8A, Persiaran Greentown 1,Greentown Business Centre,30450 Ipoh, PerakTel: 05-249 6242, 05-249 6245, 05- 249 6246Faks: 05-249 6249

PULAU PINANGAmanah Saham Nasional BerhadNo 12, Jalan Todak 3,Pusat Bandar Seberang Jaya13700 Seberang Jaya, Pulau PinangTel: 04-3994 378/381Faks: 04-3994 404

Amanah Saham Nasional BerhadNo. 273, Jalan Intan 12,Bandar Baru Teluk Intan,36000 Teluk Intan, PerakTel: 05-621 5153, 05-621 5163Faks: 05-621 5150

KEDAHAmanah Saham Nasional BerhadNo.27, Kompleks Shahab Perdana,Jalan Sultanah Sambungan,05250 Alor Setar, KedahTel: 04-731 0770, 04-731 1012Faks: 04-731 4140

Amanah Saham Nasional BerhadA-12A-1,Lorong Bayan Indah 4, Bay Avenue,11900, Bayan Lepas, Pulau PinangTel: 04-640 6522, 04-640 6523Faks: 04-640 6520

ZON UTARA

ZON TENGAH

Page 40: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 201736

MELAKAAmanah Saham Nasional BerhadNo. 11 & 13,Kompleks Perniagaan Al-Azim,Jalan KPAA 1, Bukit Baru,75150 MelakaTel: 06-282 7361, 06-284 0690Faks: 06-283 9940

KELANTANAmanah Saham Nasional BerhadLot 1182 & 1183,Jalan Kebun Sultan,15350 Kota Bharu, KelantanTel: 09-741 9909, 09-741 9900Faks: 09-744 6663

Amanah Saham Nasional BerhadNo. 12, Jalan Maju, Taman Maju,83000 Batu Pahat, JohorTel: 07-4331 709/700/701Faks: 07-433 1712

PAHANGAmanah Saham Nasional BerhadNo. 71 & 73, Tingkat Bawah,Jalan Tun Ismail,25000 Kuantan, PahangTel: 09-517 8340, 09-517 8341Faks: 09-513 6694

Amanah Saham Nasional BerhadNo.8, Jalan Ahmad Shah,Bandar Seri Semantan,28000 Temerloh, PahangTel: 09-290 1460/1461Faks: 09-290 1466

TERENGGANUAmanah Saham Nasional BerhadNo. 15, Jalan Batas Baru,20300 Kuala Terengganu,TerengganuTel: 09-630 1500, 09-630 1501Faks: 09-630 1506

Amanah Saham Nasional BerhadLot PT 601, Jalan Che Yem,16800 Pasir Puteh, KelantanTel: 09-785 5750, 09-785 5751Faks: 09-785 5757

NEGERI SEMBILANAmanah Saham Nasional BerhadNo. 120 & 121,Jalan Dato’ Bandar Tunggal,70000 Seremban, Negeri SembilanTel: 06-763 8546, 06-762 6239Faks: 06-763 3384

JOHORAmanah Saham Nasional BerhadNo. 12 & 14, Jalan Padi Emas 1/2,Uda Business Centre,81200 Johor Bahru, JohorTel: 07-234 6762/63/64Faks: 07-237 0077

ZON SELATAN

ZON TIMUR

Page 41: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017 37

SABAHAmanah Saham Nasional BerhadLot 55, Tingkat Bawah &1,Blok G Asia CIty Phase 1B,88000 Kota Kinabalu, SabahTel: 088-241 011, 088-257 725Faks: 088-218 814

SARAWAKAmanah Saham Nasional BerhadTingkat Bawah,Lot 499, Al-Idrus Commercial Centre,Seksyen 6, Jalan Kulas,93400 Kuching, SarawakTel: 082-250 389, 082-410 210Faks: 082-250 313

Amanah Saham Nasional BerhadLot 15, Tingkat Bawah,Bandar Pasaraya, Fasa I,90000 Sandakan, SabahTel: 089-223 530 & 089-210 486Faks: 089-210 597

Amanah Saham Nasional BerhadTingkat Bawah,Lot 1, Circular Block A Harbour Town,Jalan Pantai,91100 Lahad Datu, SabahTel: 089-863 680/681/672/673Faks: 089-863 675

Amanah Saham Nasional BerhadTB 4287 & 4280,Tingkat Bawah & Satu,Town Ext II Jalan Masjid,Kompleks Fajar Tawau,91000 Tawau, SabahTel: 089-779 389Faks: 089-776 600

Amanah Saham Nasional BerhadLot 8 & 9, Blok B,Pusat Komersil Datun,Jalan Masak,89008 Keningau, SabahTel: 087-336 629/618/621/616Faks: 087-336 619

Amanah Saham Nasional BerhadLot 1457 & 1458,Sg Kudong Shophouse,Ground Floor, Jalan Buangsiol,98700 Limbang, SarawakTel: 085-210 570/571/572/573Faks: 085-210 577

Amanah Saham Nasional BerhadLot 886 & 887,Blok 9, MCLD Miri WaterfrontCommercial Centre,98000 Miri, SarawakTel: 085-419 984, 085-423 746Faks: 085-423 384

Amanah Saham Nasional BerhadSublot 2 & 3,Lot 4496, Junction 28,Jalan Keppel,97000 Bintulu, SarawakTel: 086-344 514/086-344 541Faks: 086-344 540

Amanah Saham Nasional BerhadNo. 4C, Tingkat Bawah,Lot 832 Jalan Sabu,95000 Sri Aman, SarawakTel: 083-321 742Faks: 083-323 233

Amanah Saham Nasional BerhadLot 1007 & 1008,Jalan Kampung Nyabor,96000 Sibu, SarawakTel: 084-314 967Faks: 084-322 497

SABAH & SARAWAK

Page 42: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 201738

Sila hantar ke:

Surat-menyurat :AMANAH SAHAM NASIONAL BERHADJABATAN PENGURUSAN EJEN & PERHUBUNGAN PELANGGANUG, Balai PNB, 201-A, Jalan Tun Razak, 50400 Kuala LumpurTel : 03-2057 3000

Faks : 03-2050 5220

E-mel : [email protected]

Saya dengan ini, memilih untuk menerima penyata pengagihan pendapatan serta laporan tahunan dan laporan interim tabung unit amanah ASNB secara fizikal dan mengguna pakai alamat terkini yang berdaftar dengan pihak ASNB untuk tujuan penghantaran penyata pengagihan pendapatan, laporan tahunan dan laporan interim.

Jenis Akaun :

Maklumat Pemegang Unit/Penjaga Berdaftar :

Dengan ini saya mengesahkan bahawa butir-butir yang telah diberikan adalah benar.

[*Arahan penting: Sila sertakan salinan kad pengenalan yang telah disahkan oleh Pegawai ASNB/ Pegawai Ejen ASNB/ Ketua Kampung/ Majikan Bahagian Sumber Manusia/ Pegawai Kerajaan Kumpulan Pengurusan & Profesional dengan menggunakan cop rasmi nama, jawatan dan tandatangan.]

Tandatangan Pemegang Unit/Penjaga Berdaftar Tarikh

(i)

(ii)

Dewasa

(i)

(ii)

(iii)

(I)

(II)

(III)

Nama Pemegang Unit/Penjaga Berdaftar :

No. K/P :

No. Telefon Bimbit : No. Telefon Rumah/Pejabat :

No Ahli :

No Ahli :

[A] PENERIMAAN DOKUMEN SECARA FIZIKAL

[B] MAKLUMAT PEMEGANG UNIT/PENJAGA BERDAFTAR

[C] PENGESAHAN PEMEGANG UNIT/PENJAGA BERDAFTAR

UNTUK KEGUNAAN ASNB SAHAJA

Remaja/Bijak

Diterima Oleh :

Disahkan Oleh :

Nama :

Diterima Oleh :

Disahkan Oleh :

Nama :

Page 43: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017

MUKA SURAT INI SENGAJA DIKOSONGKAN

39

Page 44: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017

MUKA SURAT INI SENGAJA DIKOSONGKAN

40

Page 45: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017

MUKA SURAT INI SENGAJA DIKOSONGKAN

41

Page 46: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017

MUKA SURAT INI SENGAJA DIKOSONGKAN

42

Page 47: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017

Page 48: NOTIS PENTING - Amanah Saham Nasional Berhad … Corporation Berhad 1.12 1.17 Kuala Lumpur Kepong Berhad 1.22 1.30 Hartanah Eco World International Berhad 0.05 0.05 IOI Properties

LAPORAN TAHUNAN AS 1MALAYSIA BAGI TAHUN KEWANGAN BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2017