Top Banner

of 32

Nasilje između djece

Oct 17, 2015

Download

Documents

Selimovicka

Prezentacija
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Istraivanja pokazuju da se agresivno ili nasilno ponaanje ui ve rano u ivotu. Roditelji, obitelj i drugi koji brinu o djeci mogu im pomoi da se suoe s vlastitim osjeajima bez koritenja nasilja. Oni takoer mogu djecu pouiti kako reducirati ili minimizirati nasilje.

 • O nasilju meu djecom sluamo i gledamo na televiziji svaki dan. Nasilje meu djecom je kad jedno ili vie djece uzastopno i namjerno uznemiruje, napada ili ozljeuje drugo dijete, koje se ne moe odbraniti. Moe imati oblik prijetnji, tjelesnih ozljeda, odbacivanja, ruganja, zadirkivanja, ogovaranja, uzimanja stvari, unitavanja stvari

 • Nasilnik je onaj koji ima problem. Osjeaju se bespomonima pa zato trae naine kako da se osjeaju snani u koli ili na ulici. esto je nasilnik ljubomoran na ostale klince te uzima na pik one koji su pametniji, ili one koji se moderno odijevaju, ili pak one koji imaju vie novca

 • Nasilnici obino ne vole sami sebe i zato svoje frustracije iskaljuju na nekomu drugom. Nasilnici uvijek uspiju pronai nain zastraivanja i zadirkivanja koji e najvie uznemiriti rtvu: zadirkuju zbog teine, izgleda, boje kose, obitelji, popularnosti, uloenog truda, disleksije, zbog roditelja, ljubomore

 • Djeca su izloena raznim vrstama nasiljaU koliU porodiciNa uliciNasilje putem interneta i mobilne telefonije

 • kola - kolsko okruenje je takoer vrlo vano za pojavu nasilnog ponaanja. Nedostatak bliskosti, osjeaja prihvaenosti svih uenika te meusobnog potovanja izmeu nastavnika i uenika i obrnuto, dovode do nasilnikog ponaanja u koli.

 • Nereagiranje nastavnika i strunih suradnika na agresivna ponaanja uenika i lo nadzor samo olakavaju nasilnim uenicima da budu agresivni i zastrauju druge uenike.

 • Izravno nasilnitvo ukljuuje: ruganje, poniavanje, vrijeanje, kritiziranje, nareivanje i zahtijevanje podreenosti, naguravanje, udaranje, upanje.

 • Neizravno je tee uoljivo, kao npr: namjerno iskljuivanje djeteta iz grupnih igara, ogovaranje djeteta, itd.

 • Nasilje se najee dogaa u kolskim WC-ima, na hodnicima i u ostalim prostorima izvan kontrole nastavnika i drugih odraslih osoba..

 • Moe se dogaati i u razredu, pred drugom djecom, koja najee ne priskoe u pomo rtvi zbog nezainteresiranosti, straha ili nedostatka suosjeanja.

 • Danas ili sutra ovo moemo biti mi ili neko koga poznajemo ..

 • Nasilje nad djecom u porodici..Porodino nasilje nad djecom postalo je ozbiljan problem koji je u stalnom porastu. Ono ima veoma opasne posljedice koje se nagomilavaju u djetetovoj dui do te mjere da mogu da je unite i promijene njegovo bezbrino djetinjstvo. Nasilje nad djecom oduzima proljee njihovog ivota.

 • Oblici porodinog nasilja nad djecom: 1.Batinanje (udaranje) je jedan od oblika nasilja nad djecom. Neki ljudi tuku djecu da bi ih kaznili i odgojili, zbog nekog loeg djela koje su uinili.

 • Naalost, batinanje ne donosi nikakvu korist, ak tavie, ini dijete jo zloestijim i poveava njegov inat i prkos

 • 2.Govor koji vrijea dostojanstvo i ast; neka djeca sluaju od svojih roditelja vrlo grub i otar govor koji, poput otre sablje, vrijea njihovu ast i ponos, ostavljajui u djeijoj dui duboke rane koje danima ne zacjeljuju.

 • 3.Kazna zabranom i uskraivanjem.Da bi ga kaznili, neki ljudi, na due vrijeme, djetetu uskrauju njegove osnovne potrebe, to, naravno, snano utjee na njega

 • Neke od najnegativnijih posljedica nasilja su: 1.Dijete gubi samopouzdanje i postaje zbunjeno2.Nasilje sije strah u djetetovom srcu, i taj strah vremenom ovlada djetetom

 • 3.Dijete ne zaboravlja prizore i scene nasilja

  4.Nasilje utjee na dijete i ostavlja svoje korijene u njegovoj dui

 • 5.Nasilje raa prijezir i mrnju u srcu onoga nad kojim se ono sprovodi

  6.Nasilje ponekad nagna djecu da se osvete svojim roditeljima neim to oni vole ili da ih svjesno i ciljano osramote

 • Nasilje na ulicama gradova je sve izraenije i jedan od najveih problema sa kojim se suoava drutvo. Stepeni maloljetnike delikvencije, napada i razbojnitava su sve vei, a znati se odbraniti, zatititi imovinu i ivot postaje prioritet.

 • Nasilje putem interneta i mobilnog telefona danas je sve prisutnije. Internet prua velike mogunosti ali nosi i rizike koje djeca ne znaju prepoznati i ne znaju kako reagovati, zbog toga mnoga njihova prava upravo putem interneta mogu biti povrijeena.

 • Nasilje putem interneta najee se odnosi na vrijeanje, uznemiravanje, slanje prijeteih i uvrijedljivih poruka lano predstavljanje, podsticanje na mrnju i nasilje, a rtvu navodi na iznoenje linih podataka, pristupanje raznim grupama iji ciljevi mogu biti jako tetni i opasni za dijete

 • Obrazovni sistem, i u ovom dijelu, mora preuzeti svoju obavezu i odgovornost, prvo uenjem djece o odgovornom ponaanju u svim situacijama, pa i onim na internetu, i gradnjom odnosa povjerenja sa uenicima da oni bez straha od sankcija i stida nastavniku mogu prijaviti sve uznemiravajue sadraje i od njega dobiti potrebnu pomo i podrku u svim sluajevima nasilja.