Top Banner
Slaměné domy opora porodních aSiStentek aromaterapie na léto Jak uStát přechod k VeGe časopis Brány k dětěm | číslo 9 | léto 2015
36

Nákup všemi smysly 3/2015

Jul 22, 2016

Download

Documents

|MANOFI|

Brána k dětem ("Gate to Children" Shop & Personal Development Place) online magazine
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Slamn domy opora porodnch aSiStentekaromaterapie na lto Jak uStt pechod k VeGe

  aso

  pis

  Brn

  y k

  dt

  m |

  s

  lo 9

  | l

  to 2

  015

 • PIVOTE SI | ...k ltu s terickmi olejiZAOSTETE NA | ...inspirujc novinkyNASLOUCHEJTE | ...pbhm slamnch domOCHUTNEJTE | ...ivot bez masa

  POHLATE | ...hebk bambusESTM SMYSLEM | ...o porodech s nejlep podporou

  INSPIRACE ODJINUD | ....rozhovor s kreativn kavrnic a mmou zrove

  INSPIRACE ZEVNIT | ...kdo se star o nae akce... nebo tento asopis

  2

  4

  6

  14

  18

  22

  26

  30

  ObsahB

  ambu

  sov

  zav

  inov

  aka

  Kik

  ko

 • tyi roky jsme bydleli blzko Velk Btee a prv v tomto malm msteku jsme si hned zamilovali malebnou kavrnu kreative caf i jej majiteku alu. Vdy jsme se za n moc tili a dobr kva byla u jen tenikou na dortu.J jsem toti milovnic ivotnch pbh. Bav m sdlet s lidmi prbhy, ivotn osudy, radosti i pekky, kter ns vechny potkvaj. miluji rozhovory s rznorodmi zajmavmi lidmi, rda sleduji jejich videa nebo tu autobiografie.Jak asi je osud pna, kter na rohu orl ulice prodv ji nkolik msc nov prostor? Jak se jmenuje? ml, nebo nkde m rodinu? Je na ns tak mil, vdycky se usmje a pozdrav ns. Jak je ivotn pbh chirurga, ke ktermu jsem dnes musela na men zkrok? Jak zvld edest pacient denn a je na vechny vdy tak mil, jako byl dneska na m? co asi provaj vichni ti lid, kte trvili na Brnnsk pehrad nedln odpoledne? kdybych nebyla v zsad introvert, chodila bych od jednoho k druhmu, zaznamenvala si jejich pbhy a pak bych vm je vechny postupn dvala do naeho asopisu :-).ale moje pirozen ostchavost mi v takovmto zbsilm seznmovn obvykle zabrn... obas se najde nkdo odvnj, ne jsem j, a seznmme se. napklad nedvno ve vlaku... Jela jsem do prahy pednet na tden respektu k porodu, etla jsem si knku, ale kdy jsem ji na chvli odloila, oslovil m postar sympatick pn s korlky na rukou i na krku. Bhem prvnch pti minut jsem odhalila, e je to spisovatel Josef Formnek. ten pan Formnek, kterho ji od roku 2008 s manelem obdivujeme. Zakladatel asopisu koktejl, velk dobrodruh a milovnk mentawajskch ostrov. m naden z tohoto asnho setkn bylo opravdu nezmrn. dv hodiny povdn o Siberutu, mstnm jazyku i rznch zvycch, tetovn, vchov dt, ale i jeho pobytu v protialkoholn lebn a psan nov knihy. (na kterou se, mimochodem, u moc tm.)nkdy mme pleitost druh lidi poznvat postupn, jak tomu bylo s alou v jej skvl kavrn. o ali si mete pest v aktulnm dle asopisu. ale nkdy pleitost pijde jen jednou a je poteba si ji chytit. Bt odvn a hlavn oteven tomu, co k nm na na cest ivotem pichz. pak meme i vedn den prot velmi dobrodrun, radostn a neobyejn.a takov by mlo bt cel lto!peji vm ndhern, sv letn dny

  Lucie

  Mil,

 • na zatek mm dobrou zprvu pro vechny milovnky prodnch vn. Z poslednch farmaceutickch vzkum, kter pedstavila dr. kateina Svoboda na semini v centru aromaterapie nobilis tilia na Vl hoe, vypl-v, e prodn terick oleje zvyuj propustnost po-koky a o 30 procent. V krmech a jinch kosmetickch ppravcch zrychluj pronikn innch ltek dvojn-sobn! pedstavte si napklad, e tak dleit bioak-tivn ltka pro lto, jakou je vitamin E, vs bude chrnit dvakrt rychleji. anebo bambuck mslo, obsaen v krmech i pleovm mlku Karit, zane regenerovat vae kon buky po opalovn v polovinm ase. a co teprve karoten a aloe vera v obliejovm regeneranm

  oleji Carotino! ano, vdli jsme, e to funguje, ale je pjemn si pedstavit, jak rychle, jak pesn, jak doko-nale

  u se tm na ty sladk okamiky horkho lta, kdy uctm na rozplen pokoce chladiv inky kvtov vody. Jestlie pouh voda funguje na pokoku jako ten nejjemnj peeling, pak hydrolt (kvtov voda) je prav opak. hydratuje, regeneruje a chrn. navc slou jako jemn parfm. moje nejoblbenj je kvtov voda z r-e damask, ale stle astji vyuvm i lebn inky kvtov vody z levandule. e von jako mokr seno? a to nen romantick?

  A je to tady. Milujeme lto stejn jako vy a tme se na nj u od podzimu. Najednou se zane zelenat a pak u je jen krek k t zplav barev a vn! Jak k znm britsk aromaterapeut Jan Kusmirek: Byli jsme zrozeni, abychom chodili po voav zemi. Pojme si to tedy ut. Kdy jindy, ne v lt a jak jinak, ne s aromaterapi. text: Adla Zrubeck

  Pivote si...

  VOAV LTO BUDI POCHVLENO

  2 |

 • hmyZ a Jin letn BreBerkyi na n plat aromaterapie. Vdy ochrana ped ravmi kdci a hmyzem je jednou ze zkladnch funkc, kterou m vonn silice v rostlin. kdy se ze silice zsk terick olej, nese si dl tento pro peit dleit inek. abyste odradili rzn ltac a lezouc kamardy z prody od ko-bercovch nlet, vyuijte napklad terickho oleje cit-ronely. 20-30 kapek naete v 50 ml vody ve spreji, siln protepejte a ihned nastkejte na obleen. ped kadm novm postikem sms znovu siln protepejte. citrone-lu mete pout i na noc do odpaovae i aromalampy. komry odpuzuje tak mta, lemongras a levandule.

  pro repelentn inky na pokoku pouijte stejn postup do vodnho spreje, ale s terickm olejem levandule. ist levandulov olej mete pout v kapkch na spod-n st nohavic u kalhot, boty, ppadn na triko ped vletem do lesa, abyste od nvtvy odradili klata a mravence. k oeten hmyzch tpanc jsou vhodn zkladn terick oleje levandule a tea tree. oba oleje se pouvaj needn na pokoku a maj siln antiseptic-k a hojiv inky. levandule se spn pouv proti svdn po hmyzm tpnut. Vhodnou synergickou sms terickch olej je Univers s vyuitm prv na tyto ely.

  inhalan tyinky pomoc pi ceStoVnJe mnoho dobrch dvod, pro vyuvat aromaterapii pi cestovn. Je inn, kdy na vs nco leze, zlepuje nladu, kdy se vyskytnou neekan udlosti (co je na cestch tm neustle), posiluje pi nav. trvte-li na dovolen nebo cestou na ni hodn asu v aut, mte ideln pleitost poslit sv zdrav. pomoc keramick destiky nebo paprovho kapesnku a vybranho te-rickho oleje si mete vytvoit prosted, jak potebu-jete, a u si vyberete zaclit na viry a bakterie i na uvol-nnou komunikaci. do kapsy si poite inhalan tyinku proti stresu a mete vyrazit. Vlastn by bylo nejlep podit si rovnou celou sadu ty inhalanch tyinek na cesty, protoe kad me potebovat nco jinho. tatnek, kter d u est hodin, rd pijme tyinku proti nav, maence ulev tyinka proti nevolnosti a Jenkovi tyinka proti nachlazen uvoln ucpan nos. a vte, e bylo tak prokzno, e i pouh inhalace zlepuje stav va pleti? tak vm peji nejen zdrav, ale tak krsn a voav cestovn!

  | 3

  Adla Zrubeck aromatera-peutka a spolumajitelka spole-nosti Nobilis Tilia s.r.o.

 • Oplach lahv yellow and blueJe a neskuten, kolik se toho doke vytvoit v jedn lahvi. hlavn v letnch mscch, kdy je teplo a spoteba tekutin stoup, ocente pomocnka jako je tento. doke vyistit lahve nejen po vod a ovocnch vch. ale vborn se hod tak na oplach kojeneckch lahv od mlka.

  Zaostete na...Navlkac ovce PlanToys ekologick hraky od tto firmy, kter vznikla v thajsku, jsou asn vechny. mon k nim nebudete chtt sv dti ani pustit. :). hraky jsou vyrobeny ze deva kauukovnk, kter u neprodukuj latexov mlko a pro tamn farm-e tedy nemaj u dnou hodnotu. tato pe-krsn devn oveka m uprosted barevn kuliky, podle kterch ji mete skldat. krom toho, e u dti barvy a sekvence, je tak krs-nou dekorac do bytu.

  Myc intimn balzm Jlinka

  novinka pro dti od esk firmy

  nobilis tilia. Zmruje svdi-

  vost a podr-dn, upravuje

  ph a podporuje zdravou bakte-

  riln rovnovhu pokoky. ob-

  sahuje dobroty jako Bio slune-

  nicov olej, ex-trakt z grepovch

  jader, hemnek msk a myrthu.

  Je vhodn i pro ty nejmen dti.

  Turbozvonnamen a pran ji nikdy nebude jako dv. turbozvon posouv ekologick pran o tdu v. mete jej s sebou vzt tak na dovolenou nebo pouvat na chat, kde je praka pouhm snem.

  Ddeek OgeUen sibiskho amanaJaroslav duek te pbh o promn malho tunguzskho chlapce v kmenovho litele a pibliuje praktiky sibiskch aman. pbh byl poskldn bhem etnologickch vzkum v oblasti sibisk eky tungusky, kam v roce 1908 dopadl meteorit a zniil rozshlou plochu tajgy, kde koovalo mnoho tunguzskch rod.

  399 K

  690 K

  229 K

  244 K

  99 K

  4 |

 • Tyinka RAW kokoman Markol

  Znaka markol vyrb vechny sv produkty

  run v Jevku. Vyznauj se tm, e jsou raw, bio

  a neskuten dobe chutnaj. tato lehouk

  ovocn tyinka bez sem-nek je urena pedevm

  pro milovnky kokosu!

  | 5

  Nvod na enyaneb Prvodce

  modernho mue po nevyzpytatelnm

  svt en. Fze dynamick, expresivn,

  kreativn a reflektivn. pro mnoh ji znm kolobh en.

  ale jak se s tmito fzemi m vypodat to druh pohlav? Jednodue napsan pruka pro mue, aby vdli, kdy je

  sprvn as naslouchat a kdy radji vypadnout.

  Plenka pro novorozence TeenyFit AIO TotsBots oblben plenky tots Bots mme opt skladem a s nimi i tuto designovou chuovku. ltkov plenka teenyFit per-fektn sedne i malmu novorozenmu miminku. nepotebujete k n u dn svrchn kalhotky, take se pouv stej-n snadno jako jednorzov plena.

  Bylinn aj Uklidnn a spnek Aromaticapo nronm dni je tento aj pohlazenm pro dui. Zaujme hned 3 Vae smysly chmel a medu-ka asn chutn, levandule a mta krsn von a oko pot jednoduch stylov krabika, kde jsou uloeny jednot-liv sky.

  Manduca Birdie nov limitovan kolekce nostek manduca je jako pozdrav letnch dn. m-ete si vybrat pastelov modrou nebo rovou. tato nostka jsou uita z biobavlny, vyrbj se v esk republice.

  text: Markta Ranzi

  3 298

  K

  39 K

  49 K

  349 K

  399 K

 • Naslouchejte...

  Slamky nvrat k prod

  i sob

  Foto: Archiv Jana Harnoe

 • mu neme pmo pivst na svt potomka, proto se potebuje realizovat skrze projekty, a u pracuje hlavou, nebo rukama. a dm pat k tm velkm projektm, u kterch me ci: tohle je moje dlo, tohle jsem stvo-il, mysl si devtadvacetilet Vladimr z Brna. Vloni se rozhodl vyrazit na kurz zamen prv na stavn ze slmy a na malm domku nedaleko Blanska si na vlastn ki vyzkouel, jak se pracuje se slamnmi balky i mchn hlinnch omtek.

  dm, kter dchmomentln hled vhodn pozemek, nebo alespo star domek, kter by si mohl pestavt s vyuitm prodnch materil. uarovaly mu zejmna hlinn omtky, kter si i laik vytvaruje podle svho pn. lb se mi, e stavby ze slmy jsou iv, dchaj a e jejich vnitn prosted je mnohem zdravj ne klimatizovan uzaven prostory, v nich ada lid trv znanou st svho asu, podot-k Vladimr.i kdy m stavn ze slmy v esku punc jaksi moder-n rebelie, domy stavn s pouitm slamnch balk existovaly v nmecku ji v 17. stolet. nejznmjm pkladem jsou ale budovy v oblasti Sandhills v americk nebrasce, kde se osadnci na pelomu 19. a 20. stolet pustili do stavn z balk slmy, protoe na jejich po-zemcch nebylo dost deva. a protoe na slm nechtl dret cement ani vpno, omtli ji mstn hlnou (jednu takovou neomtnutou kolu toti seraly mstn krvy).

  ady Si ZVykaJtak vznikly slamky, jak je znme dnes. na svj boom si ale musely pokat a do 90. let minulho stolet, kdy takov stavby zaaly rst zejmna v Severn americe a evrop. Jejich pionrsk asy na eskm zem nebyly zrovna lehk, koneckonc slmu tady m vtina lid spojenou s psobivmi pory stoh nebo s dotrnmi hlodavci. Stavn ze slmy se u ns ale rychle prosadilo a pizp-sobuj se tomu i stavebn pedpisy. kdy jsme v roce 2002 dlali slamn izolace na naem centru v hostt-n, jet neexistovaly testy holavosti tohoto materilu. protoe tento objekt soused s dal zstavbou, mohli jsme slmou zateplit jen jeho st. dnes u lze takov podklady snadno zskat, uvedla editelka ekologickho institutu Veronica yvonna Gaillyov.

  pro inSpiraci do dataBZeprv Veronica m na svch webovch strnkch datab-zi eskch slamnch dom, kterou denn navtv zhru-ba stovka zjemc. nyn zahrnuje tm padest objekt,

  a to urit nejsou vechny existujc, protoe registrace je dobrovoln. na ekologickou poradnu institutu Vero-nica se tak hojn obrac budouc stavebnci. odpovdi na vtinu obvyklch dotaz najdou v archivu poradny, sloitj otzky jim pomhaj eit odbornci, na kter dostanou kontakt.Slamky lze obecn rozdlit na dva zkladn druhy na ty, v nich slma figuruje jen coby vpl a izolace (vti-nou devn konstrukce vyplnn balky), a domy z takzvan nosn slmy, kde se stavebnk obejde bez podprn kostry. a jak ji bylo zmnno, slma me slouit i jako inn prodn izolace. k mn jsou dokon-ce i jurty zateplen prv tmto materilem.pro ale opoutt proven vody cihel, tvrnic a ytongu a pustit se do experiment se slmou?

  Vhody slamnch staveb:Zanechme minimln ekologickou stopu lokl-n materil, nepodporujeme sklenkov efekt, v-stavba i provoz budovy vyaduje mnohem mn energie, a domek doslou, slma pirozen zetlSlma je navc velmi levn stavebn materilM tak vborn tepeln a dobr zvukov izola-n vlastnosti, dokonce me konkurovat minerl-n vatManipulaci se slamnmi balky zvldnou i laici po zauen Jednoduch opravitelnost ppadnch pozdjch zvadA co je asi hlavnm argumentem pro vtinu stavebnk slamn domy s hlinnmi omtka-mi maj velmi pzniv mikroklima (dn toxiny z umlch materil, pirozen regulace vlhkos-ti, akumulace tepla, nevznikaj kodliv kladn ionty)

  A abychom byli objektivn, je teba zmnit i nevhody slamk:

  Nutnost pizpsobit stavebn prce zemdlsk seznNe vdy se poda sehnat dost dobe svzan balky, nutnost pevazovnNi cenu materilu vyvauje vy pracnost spojen s jeho pouitm, take slamn dm me

  | 7

  ijeme v dob, kdy nm firma do roka postav vysnn dm na kl nebo ho za pr dn smontuje z prefabrikovanch dl. Pesto ale vytrvale stoup poet tch, kdo strv rok, dva i vc tm, e si vlastn domov stav sami. A navc jet netradin ze slmy. Co je k tomu vede? text: Zuzana Klementov

 • ve vsledku stt stejn jako devostavba i zdn dmVy nroky na skladovn slmyMen porn odolnost ne v ppad zdnch staveb a tak ponkud vy tepeln vodivost, ne jakou disponuj konvenn tepeln izolace

  Stavn ze slmy vyvolv tak adu zvdavch otzek, pinme proto odpovdi na nejastj z nich:

  Slamk versus my vetelciPokud je slma v balcch dkladn vymlcen, nemla by hlodavce pitahovat. Pozor ale na rz-n dutiny, kter jim mohou slouit jako kryt. Slamk versus porOmtnut slamn stna ohni odolv podobn zdrn jako masivn devo. Nejvy riziko vzn-cen hroz pi vstavb, kdy slmu jet nechrn omtka.Slamk versus zub asuNejstar slamky maj sto let, odbornci odhadu-j, e za idelnch podmnek by mohly slouit i nkolik set let.

  Slamk versus vlhkostMokr slma hnije, take je vdy nutn balky dobe zabezpeit proti navlhnut a stavt za pznivho poas. sten zasaen balky je mon i vysuit.

  8 |

  Nestailo? Dal iNspiraci hleDejte Na:www.veronica.cz databze slamnch dom, kurzy prodnho stavitelstv, nabdka ubytovn v pasivnm dom izolovanm slmou centrum hosttnwww.slamak.info strnky Daniela Grmely a jeho spolupracovnk, nabdka semin a kurzwww.domyzeslamyahliny.cz web eskho slamnho pionra honzy pospilawww.dusedomu.blogspot.cz blog permakulturnho stavitele ondeje Netkawww.slamenejurty.cz jurty zateplen slmou

  Foto: Archiv Veronica

 • | 9

  O slamku tikrtjinak

  Co lovk, to nzor a plat to i o slamnch domech. Maj sv naden obdivovatele i zaryt odprce. Podali jsme proto ti osobnosti, jejich ivot je se slmou tak i onak spojen, aby se s vmi podlily o svj pohled na tento fenomn. text: Zuzana Klementov

  Slamk 1 jedna z cest, jak se chovat zodpovdn

  Pro jste se v Hosttn rozhodli prv pro slmu? Slma jako izolace je naprosto geniln vtvor prody, protoe pirozen zadruje vzduch pln stejn jako teba skeln vata. Veobecn lze pozorovat posun k p-rodnm izolacm, a u je to ov vlna, konopn pazde, anebo slma. lid ct, e je teba vymanit se ze zvislos-ti na rop. napklad v pitn na Zlnsku v roce 2009 po-prv izolovali slamnmi balky mateskou kolu. pro m je dleit nejen energie, kterou si dan stavba vyd, ale i ta, kterou pak spotebuje na svj provoz, zejmna na vytpn. u jsme zpsobili zmnu klimatu a musme nco zmnit, pizpsobit se tomu, co jsme si nadrobili.

  RNDr. Yvonna Gaillyov, CSc.esk environmentalistka, editelka ekologic-kho institutu Veronicapipravovala projekt a realizaci prvnho pasiv-nho domu v esku urenho pro vzdlvac ely - centrum Veronica hosttn na Uhersko-hradisku, objekt m izolace ze slmy Foto: Archiv Veronica

 • Myslte si, e se stavn ze slmy me stt bnou prax?otzka je, do jak mry se roz ve mst a do jak na venkov. tam se toti z prodnch materil bn sta-vlo ji v minulosti, protoe byly dostupn. dnes nen a tolik lid, kte si chtj postavit dm vlastnma rukama. pibvaj ale inovace, jako teba prefabrikty z prodnch materil, a prodn stavitelstv plno lid zajm a pro-st bav. Stavba slamnho domu je skvl zpsob, jak zamstnat ruce i mozek, a takov pemlen m obrov-sk globln dopady. lid si zanou uvdomovat, jak hospoda s vodou, kde berou jdlo Za stavbou domu je prost obrovsk filosofie.

  V jakm smyslu?V jedn diplomov prci, kterou jsem posuzovala, studentka psala, e plno lid nerado chod do prce, ale mus, aby si vydlali na nov dm nebo byt. a ten jim stav zase nkdo, koho nebav jeho prce. obydl, domov

  ale nen bn vrobek a nkte si ho chtj vytvoit sami, aby se s nm mohli ztotonit. tento spotebitelsk segment se stle roziuje, v zahrani jsou u i podnika-tel, kte zbohatli na vrob hlinnch omtek. Stle se objevuj nov pionrsk poiny, kter se rychle .

  Centrum v Hosttn pomh ekologick npady it i u nspodme tam workshopy zamen na hlinn omtky z mstn hlny, hospodaen s vodou a energetickou i potravinovou sobstanost. ekologick technologie v centru nejsou jen na ukzku. dm s hlinnmi omtka-mi a slamnou izolac vyuv energii slunce a biomasy, splachuje se deovou vodou, odpadn voda odchz do koenov istrny a kolem se rozkld prodn zahrada a ovocn sad. centra v hosttn si velmi cenme i proto, e je to prakticky jedin pasivn stavba v esk repub-lice, kde lid mohou pespat a vyzkouet si, e neplat kli o krabici od bot.

  Foto: Archiv Veronica

  10 |

 • Slamk 2 prodn, lokln a sporn bydlen

  Jak dlouho u ijete ve slamnm dom?V novm dom ze slamnch balk jsme bydleli zhruba pl roku, ne mi v nm pi vrob bylinnch vtak vy-buchlo dvacet litr lkaskho benznu. te ho opravu-jeme a bydlme v zahradnm domku zateplenm slmou, kde jsme ped tm strvili asi tyi roky.

  Por ve slamku, to mus bt non mra kadho, kdo se pro nj rozhodneSlamn stavby maj oproti zdnm stavbm hor por-n odolnost, i kdy ne zase o tolik. Vzhledem k tomu, e nm uvnit vybuchlo dvacet litr benznu a k haen dolo a po dvaceti minutch, je zajmav, e prakticky shoel pouze interir, okna, ktermi plameny vylehly ven, a difzn folie a lat pod takami, kter zven zaplily plameny od oken. Slamn balky ve stnch a stee i pi tak intenzivnm poru hlinn omtky ochrnily. hasii vybourali st stechy a jedn stny, aby por dostali pod kontrolu, piem prolili dm nejmn deseti

  Ing. Daniel Grmelajeden z eskch pionr v oblasti stavby ze slmy, zamuje se zejmna na nzkoenerge-tick domy z prodnch materildomy nejen navrhuje, ale tak s vervou stav; pod i kurzy a workshopy, jejich astn-ky seznamuje se stavnm ze slmy a hlin-nmi omtkamijeden slamk si v ivanovicch na han posta-vil i pro sebe

  Foto: Archiv Daniela Grmely

  Foto: Archiv Daniela Grmely

  Foto: Archiv Daniela Grmely

  | 11

 • kubky vody. ale ani tak nejsou kody na stavb vy ne sto tisc korun. Mohl byste nastnit, jak V dm vznikal?Vepovice ze zboenho domeku po babice jsme nechali na dvorku a pozdji rozmchali s vodou. na mst pvodnho domku jsme postavili devnou kostru, vyplnili j balky a omtli hlnou z vepovic. podlelo se na tom asi sto dobrovolnch pomocnk. prce se slmou a hlnou se dlaly formou kurzu ve zhruba tincti navazujcch vken-dech. Se spoustou kurzist kamardme dodnes, s nktermi spolupracujeme a ada z nich se stala naimi zkaznky. celkov vstavba domu stla asi milion korun. V em je bydlen ve slamku jin?asi dobrm pocitem u srdce, e je to bydlen prodn, lo-

  kln, tepl, mkk, mil a tak sporn. Spoteba deva na topen a ohev tepl vody je asi tyi rovnan metry (zhruba dva kubky) za rok, to odpovd asi tyem tiscm korunm. teplo ze deva m takovou pirozenj frekvenci, je mi pjemnj ne teplo z jinch paliv. Slamky maj tak v-bornou tepelnou stabilitu. po vychladnut kamen dm dr teplotu v zim kles jen pomalu, zhruba o 1 a 2 c za 24 hodin, v lt se dm nepehv. lb se mi tak vitalita vnitnho prosted a dobr elektroiontov mikroklima.

  Jak vnmte budoucnost slamnch staveb? myslm si, e zstanou domnou prodn smlejcch lid. masovmi se mohou stt jen, kdy se vdom vtiny lid promn a stanou se citlivjmi sami k sob, k prod i k Zemi. Zda a kdy se to stane, netum. mon a po njakm kolapsu.

  Foto: Archiv Daniela Grmely

  Foto: Archiv Daniela Grmely Foto: Archiv Jana Harnoe

  Foto: Archiv Jana Harnoe

  12 |

 • Jan Harnohorsk prvodce, animtor muskch kruhpropagtor kontaktnho rodiovstvstav slamn dm na Vysoin

  Slamk 3 stavba jako vyerpvajc maraton

  Pro jste se rozhodl, e chcete stavt prv ze slmy? Vnitn jsem proval fzi odchodu ze systmu. mm clem bylo stt se co nejvce sobstanm a slamn dm byl jeden ze zpsob. Fotky originlnch slamnch dom m chytly za srdce nejen zpsobem stavby, ale i kulturou bydlen v nich. ml jsem monost navtvit jeden kruhov slamn dm stavn svpomoc, se zele-nou stechou. mohl jsem hovoit s nkm, kdo ze slmy stavl a zn i podmnky it v takovm dom. Velmi m nadchl. Jak typ slamku stavte?kdy jsem zanal plnovat jak typ stavby a pro, hledal jsem nejmn sloitou variantu, kterou postavm sm bez pedchozch zkuenost. dleitou otzkou bylo, jak zabezpeit, aby stavba slamn stny probhala ji pod stechou a nehrozilo, e slma promokne. Volba byla pro-to jasn - nosn devn konstrukce, zasteit, vystavit stnov rot a napasovat balky.

  Jak dlouho stavte, v jak fzi je stavba a kdy by mlo bt hotovo?Stavm ptm rokem, ale ne v kuse. na mstnm staveb-nm ad jsem navzal velmi dobrou spoluprci, ale nsledovalo zdren kvli vodovodn peloce. Vstavba se prothla i kvli hledn sprvn cesty a zpsobu stav-by. Jsem za tu zkuenost rd. Vtina proces probhala v minimlnm mnostv lid, vtinou ve dvou, tech. nyn jsme ve fzi hrub stavby. hotovo bude, odhaduji, letos, a tm myslm dm, kde se d zatopit a alespo jedna mstnost je komfortn zabydlen.

  Jak jsou Vae dojmy ze stavby? Zejmna nava. Stavba domu je nron proces pro celou rodinu. nejen finann, pokud se rozhodnete stavt bez hypotky. na naem dom jsem vyerpal vtinu optimismu, co se te slamnch staveb, protoe kolem nich panuje nkolik zsadnch mt. teba e slma se stav tm sama, je to levn a rychl a postavte si snadno sami jen s nkolika pteli. Slamn dm nen na stavn o nic snadnj. pokud se postav dobe, je ro-ven nzkoenergetickmu domu; pokud patn, nepinese dn vhody, ba naopak. Kdybyste se ml znovu rozhodnout, jak dm chcete, byl by to slamk? Slmu bych opt nevolil. rozhodn bych stavl a nechal si stavt z prodnch materil, jako jsou kmen a devo. V kombinaci se sklem, kovem. k bydlen potebujeme dm, kter pjde ruku v ruce s nam aktivnm ivotnm stylem, modern a pln funkn, s dostatkem prostoru pro vechny leny rodiny. nyn plnuji n slamn dm jako chalupu, kde lovk relaxuje, vrt se v zahrdce, sed na peci a kouk na les. Nekrcen verze rozhovor najdete na branakdetem.blogspot.cz

  Foto: Archiv Jana Harnoe

  | 13

 • Ochutnejte...5 dobrodrunch kapitol ze ivota

  vegetarina a vegana

 • | 15

  Zaneme ujasnnm pojm:Vegetarin nepojd ivoichy, kte dorostli do vidi-teln velikosti.Vegan nej vbec nic, co m co do inn se zvtky, vetn mlka, vajec a medu; vtinou si nepoizuje ani vrobky z ke, koeiny, vlny, pe a dalch ivo-inch soustek.

  oba tyto smry maj spolenou tezi, e lovk je sice u hodn dlouho veravec, ale nejpirozenj je pro nj rostlinn potrava, kterou se ivil pln na prvopotku ve svm sbraskm stdiu. tm, kdo o tom pochybuj, doporuujeme lov na cokoliv jen s pomoc tch as-nch tesk a drp, je nm proda nadlila. a kdy-by keek nhodou nebel dost rychle, druh kol je ho pkn s chut zasyrova snst. Samozejm vcelku.podobn je to i s mlkem lovk je jedin druh, kter se a do dosplosti dobrovoln iv mateskm mlkem jinho ivoicha. tele ale mus hlavn co nejrychleji stt na vech tyech koptkch, aby nezdrovalo stdo. oproti tomu dt prvn rok nechod skoro vbec, ale zato potebuje iviny pro svj opravdu velk mozek. a my ho msto toho pipravujeme na ivot v pevkavm stdu, take se nen co divit, e stle stoup poet lid tce alergickch na kravsk mlko.

  a te u slben rady do VeGe ivota:

  1 pro?na tuto otzku budete asi odpovdat mnohem astji, ne by vm bylo pjemn. proto nen od vci si svou motivaci vyjasnit hned na zatku. hod se to zejmna ve chvlch, kdy si vichni okolo dopvaj zky, zatmco na vaem tali se skromn kr uzen tofu. k zkladnm pohnutkm, pro nejst maso nebo rovnou vechny ivo-in blkoviny, pat:

  nechutn mi to (v tomto ohledu maj koln a zvodn jdelny pro lidstvo neoceniteln pnos)

  dlm to pro zdrav (nechci mt troby pln rozklda-jcho se masa; kravsk mlko pekyseluje a zahleuje organismus; nadmrn konzumace vajec zavn vyso-km cholesterolem)

  souctm se zvaty (to ale chce i nzornou ukzku, vtina lid si stle mysl, e jejich nedln kutko nkdy vidlo slunce a mlko k nim putuje od krav rekreujcch se na horskch svazch)

  nechci zbyten zatovat produ (uvd se, e dva hektary pdy uiv jednoho veravce, 14 vegetarin a ctyhodnch 50 vegan)

  chci oistit svou mysl od energi spojench s tmto druhem potravy (v tomto ppad opravdu zvate, komu se svujete, protoe riskujete cokoliv od ne-chpavch pohled, pes eptn za zdy, a po pln sociln vylouen)

  2 Jak na to?Vegetarinstv a veganstv natst nevyaduje postupn nkolikamsn pechod jako teba vitarinstv (konzu-mace pouze tepeln neupraven stravy, v drtiv vtin rostlinn). dleit je prost zat a hlavn mt chu se za pochodu pod nco uit. Vegetarini v dungli

  Kadodenn hledn nezvadn potravy, stety s nevldnmi domorodci a trzniv stesk po maminin rajsk ivot vegetarina a vegana me bt opravdov dobrodrustv, ne zjistte, e to nen a takov vda, jak se zpotku zdlo. Proto pinme pr posteh, kter se vm mohou pi praktikovn bezzvtkov stravy hodit. text: Zuzana Klementov

 • polednch menu vtinou njak peij. ale co si maj dt vegani?ozami se pro n mohou stt napklad indick, arab-sk nebo italsk restaurace. ale i tam je teba pozorn vybrat a ppadn se vyptat obsluhy, jestli v tom as-nm pentu s kari nhodou nen smetana. pokud se rozhodnete, e prost nechcete riskovat, nezbv, ne vyrazit na nkup a uvait si samostatn.V supermarketu vm krom pult s uzeninami vtinou nabdnou leda sam mln vrobky a jeden druh tofu dmysln schovan nkde u zavin (ryby toti pro plno lid nejsou plnohodnotn maso). Velmi uiten je zat konen st drobn psmenka na etiketch. Va non mrou se pak nejspe stanou tm vudyptom-n stopy mlka a vajec.pokud si chcete uetit trpen, zamite do obchod se zdravou vivou, kde na vs ek plno potravin, kter vtinov se stravujc smrtelnk nem anci vbec po-tkat asn okov hamburgery, Goody Foody neroz-poznateln od kuecho, skvl oechov mlka nebo uzen tempeh. nabdka je dnes u tak bohat, e rozhod-n neumete na podvivu.

  3 my a onia tm se dostvme k tomu, na co se opravdu muste pipravit. lidsk druh m zvltn libstku asto sv neptele definuje podle jejich jdelnku. Francouzi jsou prost aborouti, an pojdai domcch mazlk a s eky je zase spojovn zvyk servrovat ov bulvy. a do takov spolenosti jste se te dostali i vy, take je nutn zjistit, jak moc je to s vmi zl a zda by vs jet nebylo mon vylit. pravdpodobn budete muset asto elit nsledujcm otzkm:

  - Pro nej maso/mlko/vejce...? (ji probrno ve)

  - A co tedy j? (ideln odpov: Vechno ostatn.)

  - A nebude mt mlo vpnku? (tady pozor na mty o mlku, vpnku a zdravch kostech. podle nkterch vzkum kravsk mlko dokonce zhoruje obvanou osteoporzu, take je mnohem smysluplnj zskvat vpnk z rostlin hlavn mku a kolovin. koneckon-c, krva tak neseere jogurt, aby nadojila mlko pln vpnku.)

  16 |

 • - A nebude nemocn, kdy nem vechny ty vitamny? (ano, me hrozit nedostatek zejmna vitamnu B12, ale ten se d doplnit i jinak. logiku kdo j vechno, je zdrav pro vt nzornost vyvracejte na pkladech z vaeho okol.)

  - A svm dtem maso/mlko/vejce/med d? (nejdiplo-matitj odpov: pokud je budou chtt, tak ano.)

  4 co Za to?po nstinu hojnch trap spojench s vegetarinstvm a veganstvm je na ase opt pozvednout morlku. pokud si ohldte pestrost jdelnku, aby z nj vae tlo dostalo vechny potebn iviny, nejspe vs nemine postupn a vytrval zlepovn zdrav a kondice. Zava-c trakt vm dopeje dosud nepoznan pocit lehkosti a najednou budete mt vce energie a elnu. konen zanete ctit opravdov chut jdla. m ble budete k prod, tm vc si uijete skvl chut, kter pro ns nachystala.pokud neudlte tu chybu, e ivoin blkoviny ve velkm nahradte cukrovinkami prmyslovho pvodu, mete se tit tak na ist ple, stup ekzm a piro-zen bytek vhy. citlivj jedinci mon zaznamenaj i pzniv zmny v pocitech a nladch.Je zajmav, e vtina tch, kte se rozhodnou zapra-covat na svm jdelnku, brzy zane thnout i k dalm alternativm. me to bt jga, kontaktn rodiovstv, prodn stavitelstv nebo teba permakultura. pokud vai ptel neskousnou v perod, nezoufejte. nejsp-e si prost pithnete jin, podobn naladn jako jste nyn vy.

  5 a co dl?pokud vm to vyhovuje, mete bt vegetarinem nebo veganem a do konce ivota. ale tak nemuste, je to vae volba. kdybyste se mli ustavin trpit kvli tomu, e nedokete dodrovat vechno, abyste zskali bobka vzornho VeGe, tak to nejspe nem smysl.pokud z toho nakonec vyjde, e si maso dte na nvt-vch u rodi, mlko nepijete jen kravsk (koz a ov jsou pro tlo pijatelnj) a obas si dopejete vajko z babiina chovu, me vm bt pln stejn blaze na tle i na duchu. Vae tlo vm spolehliv napov, co se mu zamlouv.a dleit posteh na zvr - vegeivot vs nejspe obohat o dleitou zkuenost jde to i jinak. Zjistte, e nemuste dlat kadou hloupost, kterou vm vichni okolo vnucuj, a e stoj za to klestit si vlastn cestu. dky tomu se z vaeho ivota opravdu stane dobro-drustv, protoe bude konen a pln V. pejeme pjemnou zbavu.

  NAe tiPy

  pokud dumte, m efektivn a hlavn zdrav nahradit rann rohlk s jogurtem nebo unkovm salmem, rate se seznmit s vysoce kvalitnmi eskmi mssli od Mixit. t se na vs teba To prav oechov, Mix malho Einsteina anebo Pepek Bezlepek.plno vegetarin a vegan sice ukoruje ivoin blkoviny, ale chut zahn sladkostmi s nebezpe-n vysokou koncentrac blho cukru a penin mouky. Mnohem zdravj je peorientovat se na kvalitn suen oechy a ovoce, nejlpe v proveden bio. Suen fky zaenou i men hlad, stejn jako pjemn sladk keu. Mlsalov si urit pochutna-j na necukrovanch pltcch manga, liv morui nebo suench tench. lehk obd zajist vegetarinsk bezlepkov po-lvky od sonnentoru, na ochutnn doporuujeme oblbenou poznvac sadu. Biokrekry ve paldov, sezamov nebo makov variant vs zase rdy doprovod do koly, do prce i na vlet.

  | 17

 • Pohlate...

  Oblete se do bambusu a zamilujte si materil budoucnosti

  Bam

  buso

  v z

  avin

  ova

  ka K

  ikko

 • roStlina mnoha talenturit u jste slyeli, e v asii je bambus rostlinou nesetnch vyuit. Stav se z nj domy, vyrb nbytek a vybaven domcnost, jeho vhonky jsou oblbenou lahdkou, semena slou jako krmivo a bambusov tsky spn zahn adu neduh. pro se o nj ale zajmat v souvislosti s odvy? evropan bambus jako textiln materil teprve objevuj, asiat si ale vrobky z jeho vlken oblkaj ji stovky let. Bambus by vs mohl zajmat hned z nkolika dvod:

  Je velmi sav (bambusov vlkno absorbuje a 4x vce vlhkosti ne bavlna).pirozen zabrauje mnoen bakteri a plsn.Vyhovuje i alergikm, ekzematikm, diabetikm a dtem s citlivou pokokou, protoe nebrn ki v dchn.Je jemn na dotek a pohodln na noen.neutralizuje zpach a nelep se na tlo (ideln na cesty).m skvl termoregulan vlastnosti v horku zchlad a o 3c, v zim pjemn zahv.Vynik tm hedvbnm leskem.

  pohlcuje kodliv uV zen.Je antistatick (konen pevlkn bez zelektrizova-nho esu).a v neposledn ad se po pouit pirozen stopro-centn rozlo.

  tyto vlastnosti dlaj z bambusovho vlkna ideln ma-teril na vrobu spodnho a lonho prdla, ponoek, ob-leen pro sportovce i dtskch plen. Bambusov vlkno je asnm vynlezem matky prody. uvnit je dut, ale jeho povrch zapluj miniaturn otvory, kter mu dodva-j vjimenou prodynost a zrove schopnost pjemn regulovat teplotu.

  hebk dotek bambusu si mete do-pt teba v podob trika, kter v dm-sk, pnsk i dtsk verzi nabz esk

  znaka Bamboolik. Nosit ho mete vem na odiv, a nebo jako hejivou spodn vrstvu. antibakteriln vlastnosti bambusovho vlkna vyniknou zejmna u ponoek. Zmiovan Bamboolik m v sortimen-tu kousky s veselmi prouky. Zajmavm tipem

  Bambus je v mnoha ohledech vjimen rostlina. Na Zemi si spokojen veget ctyhodnch 20 milion let, ani by poteboval njak zsadn mnit svj geniln jednoduch design. i kdy pat do eledi trav, nkter jeho druhy se vythnou do neobyejnch tyiceti metr. tto nenron rostlin se navc da skoro vude v tropech i chladnch Himaljch. A te m do naich atnk.

  text: Zuzana Klementov

  | 19

  Ntip

  Bambusov triko Bamboolik

 • pro maminky jsou bambusov vloky do podpr-senky nebo kosmetick tampny, kter jsou ekolo-gitj ne jejich jednorzov pbuzn. a kdo se do bambusu zamiluje opravdu osudov, me si podit i odstraova skvrn s vn bambusu a citronov trvy od eFp nebo ekologick celo-bambusov kartek Curanatura.

  kdy uvme, e nenron bambus pat k nejrychleji rostoucm rostlinm na planet (ano, zvsti o metrovch prstcch za den nejsou pehnan), dostvme vjime-nou surovinu, kter je pedpovdna velk budoucnost a kter smle konkuruje umlm funknm materilm.

  roSte BeZ hnoJiV a peSticidkdo by se v tto souvislosti obval o osud pandch krasavc, kte si pochutnvaj vhradn na bambusu, nemus si dlat starosti. Bambusov hje pokrvaj tak obrovsk rozlohy a tak pekotn dorstaj, e je bambu-su dost pro vechny. navc se mu da i bez neekologic-kch pobdek v podob hnojiv i pesticid.a te potme zejmna eny dalm plusem odv z tto trvy-netrvy je jejich snadn drba. i kdy je bambus velmi hebk, nevyaduje namhav pran v ruce. Bez hony zvldne i pobyt v prace nastaven na 40 stup. navc se nemak, asto ho sta po vyprn jen vyvsit na ramnko, a budete se z nj tit mnohem dle ne z mn odoln bavlny.

  svmu potomkovi mete dopt v bambusov kvalit skoro celou vbaviku. Kvalitn bambusov kalhot-

  kov pleny s mnoha krsnmi potisky jsou dlem znaky t-tomi. Pleny ve v jednom s bambusovou vnitn vrstvou nabz teba Bamboolik. pozadu ale nezstvaj ani ostatn vrobci, take si mete koupit bambusov pleny veho druhu (tvercov, separan, vkldac), ubrousky, nky, slintky, pebalovac podloky, osuky, zavinovaky, spac pytle, dtsk nvleky nejen pro bezplenkovou me-todu, punoche i dtsk pbory z bambusu.

  Bambusov vlkno se naopak nesn s blidly, odstra-ovai skvrn, aviv a vtinou i se suikou. Vzhledem k mimodn savosti materilu je zejmna u bambuso-vch dtskch plen teba potat s tm, e schnou o nco dle ne jejich bavlnn i konopn kolegyn. teba bambusov triko nebo ponoky ale nebudou na e dle, ne jsme zvykl. a i kdyby, m tento vjimen ma-teril tolik vhod, e mu jeden rozmar rdi odpustte.

  20 |

  Ntip

  Vte e?Bambus je v n symbolem dlouhho ivota, mru a tst, v indii zase vrnho ptelstv. Vyznavai Feng-uej si ho rovn oblbili, protoe pedstavuje pevn zdrav a moudrost.

 • Bambusov triko Bamboolik

 • estm smyslem...Monost porodit

  s lskyplnou pRozhovor

  s vkonnou editelkou

  UNIPA

 • Pe soukrom porodn asistentky, humanizace podmnek v porodnictv, monost volby pirozenho porodu to jsou tmata, kvli kterm bv organizace jmnem UNiPA (Unie porodnch asistentek) oslovovna mdii, odbornky a veejnost. Ptali jsme se jej vkonn editelky Kateiny Hjkov Klov na situaci v eskm porodnictv a na jej osobn cestu, kter ji do UNiPA pivedla. Jednodue by se dalo ci, e UNiPA kope na stran en, kter se rozhodly vzt porod do vlastnch rukou. A my j v tom drme psti! text: Kateina Stojaspalov

  | 23

  Jak ses ke sv prci vkonn editelky UNIPA dostala?ped tm, ne jsem othotnla s prvnm synem, jsem pracovala s romskmi dtmi jako vedouc nzkoprahov-ho zazen pro dti a mlde. po porodu jsem v centrech pedporodn ppravy zaala pednet o ltkovch ple-nch a ekologick pi o dt, postupn jsem poznvala prci porodnch asistentek. pomohly mi pochopit, pro byl mj zitek z prvnho porodu nesrozumiteln a bolestn. protoe jsem pvodn profes socioloka a pracovala jsem u dve v neziskovm sektoru, nabdla jsem porodnm asistentkm sv sluby. chtla jsem, aby mohlo vce en prot normln porod a lskyplnou pi.

  Jsi mmou dvou dt a svoje druh dt jsi porodila doma. Jak na domc porod vzpomn a co pro tebe tato volba pedstavovala?Volba domcho porodu nebyla samozejm. dlouho jsme s partnerem o tom, kde pivedeme na svt naeho druhho syna, debatovali. postupn jsme zpracovvali rzn otzky a nejistoty. a nakonec to bylo svobodn rozhodnut ns obou. pi porodu ns doprovzely dv zkuen porodn asistentky a povauji toto sv rozhod-nut za jedno z nejlepch v mm ivot. a tak je to vel-k vklad do Vojtova ivota. Bezprostedn okamiky po porodu a pak dal dny jsme mohli bt jako rodina spolu, obklopeni lidmi, kte ns podporovali. okolnosti dru-hho porodu m velice poslily, mla jsem dojem, e se vechno dje tak, jak m, e tomu, co se dje, rozumm. ale myslm, e bych dokzala mt podobn dojem i z porodu v porodnici, pokud bych se tam ctila bezpe-n a mla odbornou a respektujc pi porodn asistent-ky. to jsem bohuel v porodnici u prvnho porodu neza-ila. pla bych vem enm, aby v souvislosti s porodem mohly dlat sam pozitivn a svobodn rozhodnut.

  Jak vnm aktuln situaci v eskm porodnictv, po-souv se nkam monost en, kter chtj rodit piro-zen, s vlastn porodn asistentkou, ambulantn apod.?mnoho organizac, hnut i jednotlivc vnuje spoustu energie do toho, aby se v esk republice situace zm-nila. myslm, e u i ministerstvo zdravotnictv chpe, e neme ignorovat zjem en o kontinuln pi v thotenstv a pi porodu. ta je podle mnoha zahra-ninch vzkum tm nejbezpenjm typem pe pro zdravou enu a jej dt. V zemch, kde je svobodn vol-ba pe v thotenstv a pi porodu mon, se tak stalo

  prv na zklad tlaku en, kter tuto pi vyadovaly. i esk eny si um stle vce pi porodu kat, jak je jejich pedstava pe, p porodn pn a odchzej z porodnice bezprostedn po porodu (ambulantn porod). Zrove ale pod nejsou vzcnost ppady en, kterm bylo po porodu odebrno dt, nebo kterm byly pi porodu provdny praktiky, je nedoporuuje Sv-tov zdravotnick organizace (nap.: nstih hrze nebo tlaen na bicho, tzv. kristellerova exprese). Britsk vvodkyn kate nedvno porodila svou dceru charlotte se dvma porodnmi asistentkami, kter o ni a jej dceru nsledn peovaly i bezprostedn po poro-du v jejich domov. Vm, e esk eny maj nrok na stejnou pi jako lenky krlovskch rodin.

 • V souasn dob se jedn o vybudovn porodnch dom v Praze a v Brn. Mohla bys nm popsat, jak se situace vyvj a co by tato monost pedstavovala pro rodc eny?V zahrani je pe v porodnch domech nebo cent-rech porodnch asistentek pmo v porodnicch bnou soust pe. V porodnm dom je ena ve vhradn pi porodn asistentky a v ppad nap. nepostupujc-ho porodu me se svou porodn asistentkou pejet do blzk porodnice, se kterou porodn asistentka spolu-pracuje. V esk republice nkolik porodnch asistentek o oteven porodnho domu usiluje, jeden u dokonce dve v praze fungoval (porodn dm u pa). V souasn dob se sname oslovit partnery (zizovatele porodnic, lkae, pediatry) s nabdkou diskuze u kulatho stolu, kde bychom spolen vymysleli, jak vznik st porodnch dom v na zemi podpoit.

  Obrac se na UNIPA hodn thotnch en s prosbou o zprostedkovn kontaktu na vlastn porodn asistent-ku?ano, obrac se na ns stle vce en. nkter hledaj porodn asistentku k domcmu porodu, jin by se rdy domluvily na kontinuln pi vetn doprovodu do po-rodnice, mnoh hledaj laktan poradenstv nebo kurzy pedporodn ppravy. Je mi lto, e mnoh eny musm zklamat, protoe v nkterch krajch samostatn psob-c asistentky teprve sbraj odvahu otevt vlastn praxi. Za jejich vhnm stoj pstup sttu, kter nejenom, e tuto pi nepodporuje, ale dokonce porodnm asistent-km jejich pi znemouje.

  Rozhovor vznikl v rmci projektu Hjme prva en v R podpoenm Nadac Open Society Fund Praha z progra-mu Dejme (e)nm anci, kter je financovn z Norskch fond.

  UNIPAUnie porodnch asistentek je neziskov profesn organiza-ce. Usiluje, aby lenkami byly ty porodn asistentky, kter

  se chtj rozvjet a chtj peovat o eny i jejich dti s respektem, v souladu s doporuenmi vdeckch vzkum a mezinrodnch organizac. Mnoho po-rodnch asistentek se k lenstv v UNipa pipojuje ji pi studiu. UNipa spolupod mnoho akc pro rodie napklad svtov tden respektu k po-rodu nebo konferenci aktivn rodiovstv. Nat krtk filmy o prci porodnch asistentek, kojen a pi o dt a provozuje on-line poradnu pro thot-n eny. V rmci esk ensk lobby se pokou spolu s dalmi organizacemi o systmovou zmnu v porodnictv. Kad, koho pedstaven aktivity zaujaly, je srden zvn, aby se k UNipa pipojil v rmci Kruhu ptel UNipa.

  Kateina Hjkov Klov tradin moderuje konferenci Aktivn rodiovstv

  Se spoluorganiztorkami Aktivnho rodiovstv: Luci Harnoovou z Brny k dtem a Zorou Javorskou z Nesehnut

  24 |

 • Inspirace odjinud...

  O tom, e plnit si sv sny m opravdu cenu, svd i pbh mlad podnikav eny, kter si ve Velk Btei, nedaleko Brna, otevela originln podnik Kreative Caf. Milovanou prci neopustila ani coby maminka. A to krom noen v tku vyzkouela i ltkov pleny a bezplenkovou komunikan metodu. text: Zuzana Klementov

  26 |

  t majitelku netradin kavrny

  alena kolesov snila o vlastn kavrn u na stedn ko-le. Se spoluky asto navtvovala caf Bar ve mst, kde studovala, a vdy se tam ctila velice dobe. a prv tam asto uvaovala o vlastnm podniku. nicmn cesta k nmu byla jet dlouh. nejprve jsem strvila krat as v zahrani, pak nastou-pila na vysokou kolu a vzpt ji ukonila, protoe m dal studium nenaplovalo. pot jsem si nala zamst-nn, kde jsem byla, tum, pt let. ta prce m velmi bavila, ale ekla jsem si, e pokud se nepokusm splnit si svj sen, s dtmi a rodinou to bude jet mn pravd-podobn. a tak jsem dala vpov a zaala t svj sen, usmv se pi vzpomnn.

  Z hoSt pteli kdy pochz z Velk Btee, pvodn netrvala na tom, e svj vytouen podnik oteve zrovna tam. Vhodn prostory hledala i v blzkm okol a v Brn. nakonec je

  ale objevila pmo ve Velk Btei a dnes je za to rda. lb se mi, e do kavrny chod lid, kter znm, i moji ptel. mme spolu vybudovan pkn vztah. potk-vme se ve mst a pi rznch pleitostech a mn se lb, jak se na sebe vichni usmvme a zdravme se, vyzdvihuje vhody blzkho kontaktu s hosty. Samostatnou kapitolou se stalo zaizovn kavrny, pi nm se pan alena vten realizuje. Vdycky si pla, aby jej podnik kreative caf byl nm zajmav, mon vjimen. proto si vyrobila vlastn stolky s mozaikou, na kterch lze hrt love nezlob se, achy nebo mlny; a npojov lstky pe vlastnorun. hlavn lkadla jej kavrny jsou opravdu kvalitn, erstv praen kva a domc mounky. pan alena rovn spolupracuje s rznmi ikovnmi lidmi, kte fot, maluj i jinak tvo. Jejich obrazy, perky, broe a dal tvorbu si nvtvnci kreative caf mohou nejen prohldnout, ale tak odnst s sebou dom.

 • 28 |

  SthoVn do Vthoosobitost podniku u host zabodovala. pvodn byla kavrna zastren v mal ulice a bylo v n mlo msta - tyi stolky a jeden vt salonek. pro zatek jsem to povaovala za ideln stav, ale postupem asu prostor pestval stait, a tak jsem zaala pemlet o sthov-n, vyprv pan alena.hledn novho psobit se zpotku obvala, pro-toe najt ve Velk Btei vyhovujc voln prostory se zdlo bt dost obtn. pak se ale objevil pkn, velk, dvoupatrov dm s venkovn terasou a bylo rozhodnuto. nejvce dumala nad tm, m zapln tak velk mstnosti. Bylo mi jasn, e moje tyi stolky asi stait nebudou. pak m napadlo posbrat doma, u babiky a u znmch star kesla a stolky. Stle jich ale bylo mlo, proto jsem pes Facebook vyhlsila sbrku. Sela se jich opravdu spousta. Vechny jsem vyistila a ty, kter mly okliv alounn, jsem nov pothla. tmto nbytkem jsem za-plnila cel horn patro. Vzadu v roku jsem jet udlala koutek pro dti. tm vzniklo takov zevlovac patro. dole zstaly krsn mozaikov stoly, u nich si host mohou dlouh odpoledne zkrtit popjenm vborn kvy a teba i hrou v achy, popisuje zrod svho nov-ho psobit.

  premira tku: na hodechasi dva roky po oteven novho, vtho kreative caf se pan alen narodila dcerka. V thotenstv asto do-chzela do podniku a prce ji velmi bavila. a myslm, e i maruku, protoe je v kavrn a ve spolenosti lid jako ryba ve vod. nicmn rodiovstv a pe o dcerku hodn zmnily mj pstup k prci a tak as, kter v n mohu trvit. estinedl jsme si uvaly spolu doma a na vychzkch a do kavrny jsme chodily pouze na kvu. pot jsem zaala eit objednvky zbo a troku i pro-voz. kdy ale byly maruce ti msce, konaly se u ns ve Velk Btei tradin hody. to je v kavrn velk udlost a j u toho potebovala bt, l. V tu dobu si koupila tek na noen dt a poprv do nj svou dceru uvzala. cel hodov vkend takto bez problm zvldly a byl to zatek tkovn i ste-nho nvratu pan aleny do prce. maruce se v t-ku lbilo, a tak spolu vaily kvu, pekly a pipravovaly oberstven. to dlme obas i nyn. kvli tomu, e ji leze, stoj a popochz, u v tku nechce trvit tolik asu. ale zase jej rda trv ve spolenosti ostatnch dt, a tak ji obas mohu nechat u maminky nebo u sestry a vm, e tam je spokojen. Za to jim moc dkuji, protoe dky nim stihnu

 • tolik vc, jako nikdy dve. a tak mm po boku as-nho mue, kter je mi vdy oporou a na kterho se ve vem mohu spolehnout, oceuje pan alena pomoc ze strany svch nejblich.

  intuitiVn VchoVaZa dcerku je velice vdn. dky n poznala, co vechno lovk me zvldnout a dokzat. Jsme tm! a je s n dsn sranda, dodv s smvem. pi vchov vsz na svj instinkt, protoe v, e j ukazuje to nejlep, co pro sv dt me udlat. od mala spolu praktikovaly bezplekovou komunikan metodu a dailo se jim. ale v esti mscch, kdy se maruka poprv postavila na nohy, skonila jakkoliv snaha posadit ji na nonek kikem, kroucenm a absolutn nespoluprac. proto se

  pan alena rozhodla vykat, aby sebe i dceru zbyten nestresovala.nyn, v deseti mscch, jsme ve fzi, kdy celou noc vydr plena such a rno rme a asto i kakme na nonk. ale pes den ve val do plny. pleny pouvm ltkov, protoe kdy jsem vidla bhem estinedl tu spotebu jednorzovch a nsledn kupy odpadu, opravdu jsem se zhrozila. a tak ltkuji rda a opravdu m to bav! ale nejsem pln ortodoxn ltkaka, ve vji-mench ppadech po jednorzovce shnu, upesuje svj vztah k modernm ltkovm plenm.milovnci skvl kvy i pjemnho lelkovn mohou jej netradin kavrnu nedaleko masarykova nmst na-vtvit kad den. Zvni jsou tak na tvoiv odpoledne, vzdlvac semine nebo pravideln jarmarky.

  | 29

 • Inspirace zevnit...

  Petra ChuchrovV tmu Brny k dtem jsi tak trochu vudybyl. asto se zde objevuje v dob konn velkch kurz, jezd na extern akce, bv na festivalech. Me nm, prosm, popsat svoji innost?hlavn npln m prce je koordinace kurz a naich akc odehrvajcch se v rmci prask a brnnsk Brny, a u firemnch nebo externch. dle spolupsobm v oblasti marketingu a pr. Jednodue by se dalo ct, e spravuji harmonogramy udlost a hldm, aby nic nekolidovalo, a ve jsme sthali na as. mvm schz-ky s lektory, jsem soust velkch akc jako napklad colours of ostrava nebo Bylinkov slavnosti, kter vdy pipravuji, balm vci na stnek, pevm je a pak na mst vtinou prodvm. Zajiuji, aby ve dobe klaplo a vichni byli spokojen. krom toho se starm o pro-pagaci - domlouvm komunikaci pes mdia a zajiuji veker titn materil.

  Jak ses ke sv prci dostala?prce v Brn k dtem ke mn pila v dob, kdy jsem pracovala z domova a zatouila po tom trvit vce pracovnho asu ve spolenosti. kamardka, tehdej ve-douc prask prodejny, hledala nov lidi do svho tmu, a mezi e mi nabdla msto v praze. napoprv jsem odmtla, protoe jsem ji v praze neila. le postupn mi to zaalo vrtat hlavou, protoe se mi lbila cel ta idea Brny s ekologickm programem a enm osvty tak jsem j napsala, e kdyby hledali nkoho do Brna, la

  30 |

  ... tm Brny k dtem se pedstavuje Za oponou jevit prodejen

 • bych do toho hned. Za pr dn jsem dostala mail a u se to zaalo stvat skutenost...Bhem prvnho roku jsem pracovala na prodejn a mohla si vyzkouet vechny ty lkav produkty a zjistit veker informace, kter m zajmaly, pkn z prvn ruky. pot jsem vak zatouila posunout se ze znmho prosted nkam dl, dlat nco vce aknho a zrove moci trvit vce asu venku. V t dob zrovna vznikala nov pozice koordintorky kurz, kter jako by byla pmo na mru uit. a k n se postupem asu pidalo dal roze-n mho psobit na marketing, zaala jsem spolupra-covat s tebou v oblasti pr.

  Co t na tv prci nejvce bav?radost mi dl hlavn to, e prce je opravdu rznoro-d. Vzhledem k tomu, e em vce oblast na firmy a dlm pokad nco jinho, nemohu upadnout do stereotypu. tak oceuji flexibiln pracovn dobu a msto, kde budu pracovat. napklad te na tvoje otz-ky odpovdm pracujc ze sv zahrady za zpvu ptk. a samozejm m hodn bav n skvl kolektiv ze vech prodejen a poboek. S kolegynmi si vdy kryjeme zda a jsme si oporou. take i kdy pracuji pevn z domu, tak jsou to hlavn ony, na kter se do Brny vdy tm.

  Mimo prci v Brn k dtem je o tob znm obrovsk lska k prodnm zahradm. Vlastn je to tvoje p-vodn profese a zrove hobby, pleitostn se toti zabv permakulturnm poradenstvm. Mohla by ses o tom pro ns trochu rozpovdat?

  ano, je to tak, pokud to jde a mm k tomu podmnky, tak jsem neustle na zahrad, v lese i pobl vody. Vyrostla jsem v oblasti lunch les, kde tyto vci tvo vdy jeden celek. nen snad vt krsy ne mokad uprosted lesa. proto m tak nadchly prodn/permakulturn zahrady, dky nim si mete tu ivou produ plnou tajemnch zkout a neekanho penst pmo dom (respektive vedle domu) a kdykoliv budete mt nladu, v n rozjmat. a k tomu hojnost plod vude, kam se podvte, co samozejm nen hned a bez prce. Jeliko je mi blzk experimentovn, kombinovn divokch a zulechtnch rostlin, prolnn a propojo-

  | 31

 • vn jednotlivch ekosystm, na co mi zahrdka u nestaila, tak jsem si ped pr lety podila hektar a pl velik pozemek. ten mi nabz tu rozmanitost od such strn, pes vlhk dol se zurcm potkem a po les. a to je pesn ta divoina, kter mi dv spoustu inspirace a samozejm i prce.

  Jak ses k tomu vemu dostala?co se te m pvodn profese, kterou jsi zmiovala, vystudovala jsem rostlinolkastv na Zu v praze, co mi hodn dalo, protoe jsem zde poznala vechno kvt, co kde roste. ale pln ve vem mi to nestailo, tak jsem ped pr lety absolvovala ron designer-sk permakulturn vcvik u Jardy Svobody, kde jsem poznala spoustu novch postup a asnch lid, moc rda na nj vzpomnm. dve jsem se zabvala permakulturnm poradenstvm intenzivnji, v nynj- dob radm opravdu u jen tm nejblim a vce se zamuji na tvoen vlastnho prostoru (ale nikdy nekej nikdy).

  Jsou jet dal vci, kter t zamstnvaj krom zahrady ve tvm volnm ase?mezi moje dal zliby a vn pat pedevm tanec v rznch podobch a sjdn meandr eky moravy. a abych to stylov zakonila, tak samozejm bos chze a jsme tam, kde jsme zaaly.

  Katka StojaspalovMomentln jsi v naem tmu v podstat nevidi-telnm lenem, a pesto se tv jmno objevuje ve spojitosti s Brnou k dtem... Co je to, co pro Brnu pin?V souasnosti (eeno s trochou nadszky) vytvm s te-bou, peti, marketingov tm a vypomhm ti s nkter-mi vcmi, kter se tkaj oblasti mdi. tvom a spravuji adu text, kter poslme do svta, nebo dlm ko-rektury naim lnkm. ale hlavn se starm o asopis nkup vemi smysly, komunikuji s autory i grafikou a provdm redakn pravy. Jsem na rodiovsk dovolen, proto dlm prci, kterou lze provdt z domu a nen asov podmnn. Je dle-it ci, e pracovat pi matesk mohu dky vstcnosti na mil pan fov lucky, kter mi umouje zna-nou pracovn flexibilitu. moje prce se promuje s tm, co je poteba udlat, s novmi projekty, kter pichzej a tak s asem, kter mm k dispozici.

  Co t na tv prci t, e sis ji ponechala i v dob rodi-ovskch povinnost?

  32 |

 • prce v Brn m velice bav a dv mi smysl. mm rda to prosted, mylenky, kter Brna k dtem , a navc jsou to vci, kter prv sama s malmi dtmi em. take to pro m ani tak nen prce (kter vyer-pv nebo nud), ale spe monost seberealizace v tom, co u dlm a iji, zpsob, jak se osobn vyvjet a posouvat dl. manel m nkdy kdl, e je to mj nejvt konek pi matesk a vlastn m pravdu. innost Brny k dtem sleduji tm od zatku nej-prve zven jako zkaznice, pozdji jako intern lo-vk. Je vzruujc bt pi tom, jak se Brna vyvj, jak vznikaj nov projekty a jak ty dve alternativn vci pouv m dl vce lid. kdy se ped tm esti lety narodila star dcerka, bylo napklad tkovn docela okrajovou zleitost. dnes pat nostko (alespo v naem prosted) k pomrn bn vbav rodi.

  Jak se d vlastn skloubit prce s mateskou? M pi tom as na vci, kter ti dlaj radost?kdy byl synkovi rok a njak drobn, domluvila jsem se s kamardkou, kterou m rd, e jej bude dva a tikrt za tden brt na psek v dob, kdy chod ped-koln dcerka do kolky. tm mi vznikaj zhruba dv hodinky asu, kdy mohu neruen pst a soustedit se. dky hldn, kter mm, mohu ostatn as vno-vat dtem. nauila jsem se tak njak dobjet baterky spolen s nimi. a tm se napklad lska k vletm do hor pirozen promnila v rodinn vandrovn, zliba v hezkm obleen se petavila v radost ze tkovn

  (a probrn krsnch tk spolen s jinmi kamard-kami). nevm, jestli se to d oznait jako konek, ale rda tr-vm as s pteli. asto se schzme s kamardkami, ze-jmna maminkami, a dti jsou samozejm pi tom, hraj si spolen a tak se vborn bav. dky tto nikterak zvltnm zlib m dcerka spoustu vbornch kama-rd, se ktermi spolen vyrstali od miminka.

  A njak dal konky bys nm prozradila? kdy je klidnj obdob, rda tu (vtinou ped spa-nm). V podstat tenm dobjm baterky, je to pro m te-rapie pi vyerpn. ledaskdy je to sp vytouen pn, kter se nevypln kad den. kdy ho termny, veer po uloen dt sedm k lnkm. ale vtinou (jak u jsem kala) je pro m prce zajmav, take tm nijak netrpm, iju si pjemn a tak njak to vechno plyne.a jet musm zmnit, e v souasnosti jsou mm velkm konkem mentln jazyky. chodm na lekce (opt do Brny). Snad odjakiva jsem se zajmala o vci souvi-sejc s psychologi a tato praktick typologie lidskch povah si zskala moje srdce. pomohla mi pochopit, pro moji blzc reaguj uritm zpsobem a pispla k odleh-en nejedn nronj situaci u ns doma.

  | 33

 • ergonomick nostka a tky na noen dt, ekologick hraky z biobavlny i kukuinho krobu, vlnn a biobavlnn oble-en pro dti nebo modern ltkov pleny. Ve pro radostn dtsk koupn a slunn, prodn kosmetika, drogerie a mnoho dalho. Zbo vce ne 40 loklnch eskch vrobc pohodln pod jednou stechou.nabzme nejen nejir sortiment zdravch a prodnch produkt pro novorozence a dti, ale i uniktn semine pro rodie.

  Z na ervnov, ervencov a srpnov nabdky kurz pro vs vybrme:

  17. 6. 14:30 16:30 Osvden tipy pro nastvajc maminky lektorka mgr. lucie ernstov 24. 6. 9:30 11:00 Kurz prvn pomoci pprava na przdniny lektorka mgr. Veronika mrzkov 29. 6. 16:00 18:00 Jak si sestavit pestr a vyven jdelnek? lektorka ivana perhalov 15. 7. 14:00 15:30 MiskoHran pro dti s rodii tibetsk msy, misky, zvonky, inelky; lektorka Jana remerov 21. 8. 12:30 15:00 Vzn tk praktick kurz zkladnch vaz pro noen miminek v tku; lektorka karla tikov

  19. 6. 16:00 18:00 Jak jst zdrav a chutn ve 21. stolet? lektorka ivana perhalov 23. 6. 16:30 18:00 Pkrmy - aby dtem chutnalo BLW metoda Baby led Weaning odstaven veden dttem. Jde o metodu, kdy dt u odmala j samo a nen nikm krmeno; lektorka dita Vlkov 29. 6. 10:30 11:30 Cvien s dtmi v tku i nostku lektorka kristna Stakov 30. 6. 15:00 18:00 Jak je mon vychovvat dti podle astrologie? lektor robert policar 9. 7. 11:00 13:00 Kurz vzn tku na zda lektorka ma pernkov

  7. 7. 16:00 Zdrav pebalovn ukzka modernch ltkovch plen a rznch systm zdravjho pebalovn 14. 7. 16:00 18:00 Aromaterapie pro rodiny s dtmi co terick oleje um, jak funguj a jak je sprvn pouvat 24. 7. 18:00 21:00 Hodn holka v ns siln ensk paradigma, kter formuje nae ivoty a odvd ns od pirozenosti a spokojenosti; lektorka magda kepelkov

  24. 6. 16:00 17:00 Lunrn ena a ekohygiena seznmme se s tmatikou msc v ns a lunrn, cyklick ena. o tom, jak t vce v souladu s prodou a tm i sama se sebou.

  27. 6. 9:00 17:00 Srdcom rodiom slov, ktor vo vzahoch pouvame, maj schopnos hoji alebo ubli, vytvori vzdialenos alebo udra blzkos, umla city alebo otvori srdce; lektorka mgr. daniela choma

  kurzy jsou pravideln a konaj se kad msc. aktuln termny a dal destky zajmavch kurz najdete zde.

  Kontaktujte ns!

  E-SHOP tel.: 723 567 664 objednavky@branakdetem.cz

  Prodejna Brno, Orl 17 tel.: 601 374 776 e-mail: brno@branakdetem.cz Prodejna Brno na facebooku Otvrac doba: POP 9,0018,00

  Prodejna Praha, Nplavn 11 tel.: 725 811 631 e-mail: praha@branakdetem.cz Prodejna Praha na facebooku Otvrac doba: POP 10,0018,00

  Prodejna Damnkov, Damnkov 104 tel.: 732 188 299 e-mail: zuzka@branakdetem.cz Prodejna Damnkov na facebooku Otvrac doba: PO 10,0017,00, T, T 10,0018,00, ST 13,0017,00, P 10,0014,00

  Prodejna Jin, Fgnerova 193 tel.: 732 917 285 e-mail: jicin@branakdetem.cz Prodejna Jin na facebooku Otvrac doba: PO 13,0016,00, T konzultace (nutno se tel. objednat), ST 10,0012,00 13,0017,00, T 10,0012,00 13,0016,00, P 13,0016,00. Po tel. domluv i kdykoliv jindy.

  Predaja Koice, Bon 6 (prstup z Hlavnej ulice Hlavn 22) tel.: +421 911 132 166 e-mail: kosice@branakdetem.cz Predaja Koice na facebooku Otvracia doba: POP 10,0018,00

  brna k detem

  www.branakdetem.cz

  nkup vemi smysly

  www.branakdetem.cz www.facebook.com/branakdetem.cz