Top Banner
moj novi minimulti moj moj novi minimulti P Protuliće je lipo rotuliće je lipo
24

moj novi mmojoj novi minimulti - bildungsserver.com

Oct 05, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: moj novi mmojoj novi minimulti - bildungsserver.com

moj noviminimultimojmoj noviminimulti

PProtuliće je liporotuliće je lipo

Page 2: moj novi mmojoj novi minimulti - bildungsserver.com

2. stran2. stran

moj moj novinovi minimulti minimulti najti pravilnu kiticu i ju opisati

Sve cvate!Sve cvate!Imenuj ove kitice i pofarbaj je pravilno!

ljubičicaljubičica tulipantulipan visibabavisibaba krokuskrokus jaglacjaglac tratinčicatratinčica

Page 3: moj novi mmojoj novi minimulti - bildungsserver.com

stran 3stran 3

minimulti novi mojmojčitati i razumiti tekst, nadopuniti opis zeca

Zec je sisavac. On živi skoro u cijeloj Europi, u mnogi dijeli Azije, u sjevernoj i sridnjoj Ameriki i u Australiji. Ova živina nastane do 75cm dužička i more biti do 7 kg teška. Ako mu se nagoda, da skrsne pred svojimi neprijatelji, nastane 10 do 12 ljet star.Njegova zemljofarbana dlaka ga čuva odmrzline i mokrine. Zec u pogibeli odbiži kraj. Zato ima svoje oči na strani glave. Tako more jako dobro viditi. Zec ima i dobro dahnilo. Zec si kopa pod grmi jamu u koj/kojoj živi. Onde počiva po danu, a u noći si ide iskati hranu. Zeci jako rado žeru ripu, ditelinu, zrno ili koru od stabla.

Neprijatelji zeca su:lesica i ptica grabljivica.

Sisavac zecSisavac zecČitaj pažljivo tekst i nadopuni opis zeca!Čitaj pažljivo tekst i nadopuni opis zeca!

N ij t lji

minimulti minimulti novnovčitati i razumiti tekst, nadopuniti opis zecač

Neprijatelji zeca su:lesica i ptica grabljivica.

Neprijatelji:

Farba dlake:

Veličina:

Težina:

Starost:

Ime:

Hrana:

Ova živina nastane do o m,

ro kojojti hroru od stabla.

mu se

j živi. ranu. od stabla

Page 4: moj novi mmojoj novi minimulti - bildungsserver.com

4. stran

upoznati farbe, vježbati jedninu i množinu od „jaje“

plavo jaje

črljeno jaje

zeleno jaje

žuto jaje

lilasto jaje

orandžasto jaje

šaro jaje

nn

Zec je djelovan!Zec je djelovan!Pofarbaj jaja i napiši je u množini!Pofarbaj jaja i napiši je u množini!

plavo jaje plava jaja

črljen__ jaj__

zelen__ jaj__ žut__ jaj__

lilast__ jaj__

orandžast__ jaj__

šar__ jaj__

__ jaj

_____

j________aj

_

j j

___

aj__

_

j

_____________

_!moj moj novinovi minimulti minimulti

Page 5: moj novi mmojoj novi minimulti - bildungsserver.com

minimulti minimulti novi novi mojmojčitati i razumiti rečenice, zarediti imenice i glagole

Svi se veselu protulićuSvi se veselu protulićuPoišći imenice i glagole ovih rečenic!

stran 5stran 5

P

čz

imeniceimenice glagoliglagoli

sunce,sunce, sviti-svititi,sviti-svititi,

Sunce jur teplije sviti. Dani nastanu duži, i noći kraće. Prva visibaba cvate u vrtu. Dica se igraju vani na igrališću i na dvoru. Prvi metulji se kažu. I ptice selice su se vratile. Stabalja u vrtu jur cvatu. Jež se je jur probudio. Muhe išću sunčano teplo mjesto. Ptice si veselo jaču. Zeci bižu i žeru mladu travicu. Otac djela u vrtu.

Page 6: moj novi mmojoj novi minimulti - bildungsserver.com

6. stran

moj moj novinovi minimulti minimulti imenovati kitice

aa

Protulićno cvijeće!Protulićno cvijeće!Išći ove kitice i pofarbaj je:Išći ove kitice i pofarbaj je:

krokus, tratinčica,krokus, tratinčica,visibaba, tulipan,visibaba, tulipan,ljubičica, jaglacljubičica, jaglac

Page 7: moj novi mmojoj novi minimulti - bildungsserver.com

stran 7stran 7

minimulti minimulti novi novi mojmoj pravilno recitirati pjesmicu

Protuliće lipo ti je!Protuliće lipo ti je!Mate Meršić MiloradićMate Meršić Miloradić

Zlato sunce s neba grije,Zlato sunce s neba grije,Svoje dare širom šalje,Svoje dare širom šalje,

Zbudja grudje i stabalje,Zbudja grudje i stabalje,Gane sime, goni klice,Gane sime, goni klice,Zemlji kiti mlado lice.Zemlji kiti mlado lice.

Sva krajina mladovita,Sva krajina mladovita,Cvijećem cvita svaka kita,Cvijećem cvita svaka kita,

Veselo je svako puze,Veselo je svako puze,Ušlo je iz zimske uze.Ušlo je iz zimske uze.

Rova, grna, grabi, pulji!...Rova, grna, grabi, pulji!...Pčele, ptice i metulji,Pčele, ptice i metulji,

Svojim mladim svako biće,Svojim mladim svako biće,Spravlja gnjazdo i zaviće.Spravlja gnjazdo i zaviće.

Svadba je na zemlji širom,Svadba je na zemlji širom,Hodi, pjesnik, hodi s lirom,Hodi, pjesnik, hodi s lirom,

Pjevaj gori i dolini,Pjevaj gori i dolini,Jači, spivaj, ne počini,Jači, spivaj, ne počini,Nebu, zemlji od ljubavi,Nebu, zemlji od ljubavi,

Svaku travu mi pozdravi,Svaku travu mi pozdravi,Svaki list i svilne vlase,Svaki list i svilne vlase,

Lozu, lug, na polju klase.Lozu, lug, na polju klase.

Čemu zlato sunce grije:Čemu zlato sunce grije:Mili Bože, lipo li je!Mili Bože, lipo li je!

Page 8: moj novi mmojoj novi minimulti - bildungsserver.com

8. stran8. stran

moj moj novi minimulti imenovati i pofarbati kitice, pisati rečenice

Protulićno cvijeće!Protulićno cvijeće!Ispuni ganjku, piši odgovarajući broj i pofarbaj cvijeće!Ispuni ganjku, piši odgovarajući broj i pofarbaj cvijeće!

1

2

3

4

5

6

7

8 Ć9

Jetrenka cvate __________________. (lilasto)Ljubičica cvate __________________. (lilasto)Narcisa cvate ___________________. (žuto)Visibaba cvate __________________. (bijelobijelo)Tulipan cvate ___________________. (črljeno)Krokus cvate ___________________. (lilasto)Jaglac cvate ____________________. (žuto)Tratinčica cvate _________________. (bijelobijelo)Krhić cvate _____________________. (žuto)

LNVTK

V

JLL

K

KJT

K

T

6

7

2

3

4

5

8

99999999999999

Page 9: moj novi mmojoj novi minimulti - bildungsserver.com

stran 9stran 9

minimulti minimulti novi novi mojmojupoznati prijedloge i pisati rečenice

Kade su vazmena jaja?Kade su vazmena jaja?Kade je vazmeno jaje? Poglej i ispuni!

Piši rečenice ovako:

Zeleno vazmeno jaje je za stolom._______________

Žuto vazmeno jaje je __________________________

Šaro vazmeno jaje je __________________________

Zeleno vazmeno jaje je ________________________

Lilasto vazmeno jaje je _________________________

za stolomza stolom

na stoluna stolu pod stolompod stolom uz stoluz stol med stolimed stoli pred stolompred stolom

Page 10: moj novi mmojoj novi minimulti - bildungsserver.com

10. stran10. stran

vježbati orientaciju u brojevnom prostoru 100

Vazmeni zec Joži je shranio vazmena jaja!Poj po njegovom slijedu! Poj po njegovom slijedu!

Kade ćeš najti jaje?Kade ćeš najti jaje?

→ 4 → 2 → 9 → 5↓ 3 ↓ 2 ↓ 8 ↓ 3← 2 → 1 ← 6 ↑ 1↓ 5 ↓ 6 ↑ 7 → 2→ 3 → 3 ← 4↓ 1 ↓ 2 ↓ 6→ 3 → 3 → 6

? 1: 1 1: 1 1: 1 1:

VazVaz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 82

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

8

9

moj moj novinovi minimulti minimulti

aaaja!aja!

Počni uvijek kod brojaPočni uvijek kod broja „1“! „1“! Onda išći dalje!Onda išći dalje! → ↓ ↑ ←

Page 11: moj novi mmojoj novi minimulti - bildungsserver.com

stran 11stran 11

minimulti minimulti novi novi mojmojvježbati orijentaciju u koordinatskom kvadratu

Išći jaja!Išći jaja!Kade su shranjena jaja? Kade su shranjena jaja?

Nacrtaj je pravilnom farbom u pravilne koordinate!ccNacNac

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Farba jaj koordinate

žuto B 2/ C 2 - B 3/ C 3

orandžasto F 8/ G 8 - F 9/ G 9

škuro plavo H 4/ I 4 - H 5/ I 5 - H 6/ I 6

ružičasto I 1 - I 2

šaro B 9 - B 10

zeleno E 4

svitlo plavo C 7 - D 7

vu

Page 12: moj novi mmojoj novi minimulti - bildungsserver.com

Vazmeni zecVazmen ima čuda djela ima čud

Kockaj se, Kockajimenuj sliku imenuj

ili čitaj rečenicu glasno!ili čitaj rečeni

Ako dojdeš na Ako dojdeš na šaro jaje, djelaj, ča/što ti je zapovidano! djelaj, ča/što ti je

12. stran

moj moj novinovi minimulti minimulti

ranranVazmeni Vazmeni

zeczecje shraniožuto jaježuto jaje

uz stablo. uz stablo.

Vazmeni Vazmeni zeczec

je shranioje shraniozeleno jajezeleno jajepod klup.pod klup.

NisiNisinašla/našao našla/našao

žuto jaje.žuto jaje. Vozi se Vozi se

troja poljatroja poljanajzad! najzad!

Našao/Našao/Našla si Našla si

zeleno jaje. zeleno jaje. Kockaj seKockaj sejoš jednoč.još jednoč.

VazmeniVazmenizec zec

je trudan!je trudan! Prekini Prekini

dva krat. dva krat.

Page 13: moj novi mmojoj novi minimulti - bildungsserver.com

Vazmeni zecmeni zec ima čuda djelauda djela

Kockaj se, kaj se, imenuj sliku uj sliku

ili čitaj rečenicu glasno!enicu glasno!

Ako dojdeš na š na ššaarroo j jaajjee, , djelaj, ča/što ti je zapovidano! ti je zapovidano!

minimulti novi mojultimmin ii iminimulti novinovi momo

VazmeniVazmenizeczec

je shranioje shranio črljeno jaječrljeno jaje

pod pod stolcem. stolcem.

Vazmenizeczec

je shranioplavo jajeu gnjazdu.

stran 13stran 13

VazmeniVazmenizeczec

se jakose jakopašći.pašći.

Kockaj seKockaj sejoš jednoč! još jednoč!

NisiNisividio/vidilavidio/vidilaššaarroo j jaajjee..Vozi se Vozi se pet poljipet poljinajzad!najzad!

Našao/Našla si

zeleno jaje. Kockaj sejoš jednoč.

ooeeu.u.. .

Vazmenizec

je trudan! Prekini

dva krat.

Page 14: moj novi mmojoj novi minimulti - bildungsserver.com

14. stran14. stran

moj moj novinovi minimulti minimultinajti odgovarajuće riči

i napraviti rečenice

Sve se zbudja!Sve se zbudja!Napiši svakom Napiši svakom

početnom slovom jednu rič, početnom slovom jednu rič, ka/koja odgovara ovoj imenici!ka/koja odgovara ovoj imenici!

Napiši ovimi riči rečeniceNapiši ovimi riči rečeniceu svoju pisanku!u svoju pisanku!

Page 15: moj novi mmojoj novi minimulti - bildungsserver.com

stran 15stran 15

minimulti minimulti novi novi mojmojčitati po nalogu, razumiti tekst i napraviti pčeleččrr

Materijal:Materijal: • žuti i črni vlak• žuti i črni vlak šćetica za čišćenje fajfe šćetica za čišćenje fajfe • črni svilni papir (Seidenpapier) • črni svilni papir (Seidenpapier) • konac • konac • macice• macice • vaza• vaza

Djelaj ovako:Djelaj ovako: 1. Zami papir, nacrtaj 10 cm x 4 cm 1. Zami papir, nacrtaj 10 cm x 4 cm veliki pravokutnik i izriži ga! veliki pravokutnik i izriži ga! 2. Zami črni i žuti vlak 2. Zami črni i žuti vlak i odriži 10 cm dužičak dio! i odriži 10 cm dužičak dio! 3. Vrzi papir med vlake 3. Vrzi papir med vlake i obračaj ga! i obračaj ga! 4. Kraji vlakov 4. Kraji vlakov su pipala pčele. su pipala pčele. 5. Napravi na isti način 5. Napravi na isti način još dodatnih pčelov! još dodatnih pčelov! 6. Zatakni macice u jednu vazu! 6. Zatakni macice u jednu vazu! 7. Ubisi pčelice na macice u vazmenoj vazi! 7. Ubisi pčelice na macice u vazmenoj vazi! 8. Postavi sada tvoj vazmeni nakit u sobu! 8. Postavi sada tvoj vazmeni nakit u sobu!

Napravi svoju pčelu!Napravi svoju pčelu!Pčelica, pčelica sidi ti na kitica...Pčelica, pčelica sidi ti na kitica...

Page 16: moj novi mmojoj novi minimulti - bildungsserver.com

16. stran

mojmoj novinovi minimultiminimulti

Zadnji dani u 16. stran16. stran

upoznati dane Velikoga tajedna

Prin

os ins

titu

ta z

a vj

ersk

oped

agoš

ku izo

braz

buPrin

os ins

titu

ta z

a vj

ersk

oped

agoš

ku izo

braz

bu

Kako se zovu dani u vazmenom tajednu?

Ča/Što je činioČa/Što je činioJezuš na ov dan?Jezuš na ov dan?- On je svečevao sa - On je svečevao sa svojimi prijatelji gošćinu. svojimi prijatelji gošćinu.- On je jahao na oslici - On je jahao na oslici u grad Jeruzalem. u grad Jeruzalem.- On je išao - On je išao u gostionu.

vazmenom tajednu?ani u vu uau oazmenom tajeda zzazmenom taa menomn nmenom tajednu?ani u vazmenom tajednu? unji dani uuu j uuuunji danidaji d inji dani uZadnZadadZadn

gg

Ča/Što su Ča/Što su činili ljudi?činili ljudi?- Oni su mu - Oni su mu išli iz puta. išli iz puta.- Oni su kričali: - Oni su kričali: „Umorite ga!” „Umorite ga!”- Oni su mahali - Oni su mahali palmovimi kitami.

Ča/Što je činioČa/Što je činioJezuš na ov dan?Jezuš na ov dan?- On je jio i pio - On je jio i pio sa svojimi prijatelji. sa svojimi prijatelji.- On je pohodio - On je pohodio svoju majku. svoju majku.- On je prodikovao - On je prodikovao u crikvi. u crikvi.

Kako se zove ov Kako se zove ov židovski svetak, židovski svetak, koga/kojega je koga/kojega je Jezuš svečevao?Jezuš svečevao?

- Pasha- Pasha- Božić- Božić- Vazam- Vazam

Ča/Što su činiliČa/Što su čiljudi na ov dan?ljudi na ov d- Oni su slavili - Oni su slavili Jezuša. Jezuša.- Oni su ga poslali - Oni su ga pos u pustinu. u pustinu.- Oni su kričali: „Jezuš - Oni su kričal mora umriti!

Ča/Što se je stalo Ča/Što se je na ov dan?na ov dan?- Jezuša su hitili - Jezuša su hiti u tamnicu. u tamnicu.- Jezuša su odsudili na smrt,- Jezuša su od i on je umro na križu. i on je umro - Jezuša su prognali - Jezuša su pro iz Jeruzalema

17.April 2011April 2011

21.April 2011April 2011

22April 2011April

M . . . . . aM . . . . . anediljanedilja

V . . . . iV . . . . ičetvrtakčetvrtak

V . . . . iV . . . petakpeta

pp

danedaneednaedna

Page 17: moj novi mmojoj novi minimulti - bildungsserver.com

stran 17

minimultiminimulti novinovi mojmoj

u Jeruzalemu

upoznati dane Velikoga tajedna

Prinos instituta za vjerskopedagošku izobrazbu

Prekriži pravi odgovor i ispuni natpis!uuuu Prekriži pravi odPrekriži pravi od sstran stran r i ispuni natpis!r i ispuni natpis!dgovordgovoruuuu JeruzaJ uuuuu Jeruzaeruzazru Jeruzaalemeal mlealem

Ča/Što su činiliu činililjudi na ov dan?v dan?- Oni su slavili vili Jezuša.- Oni su ga poslali poslali u pustinu.- Oni su kričali: „Jezuš čali: „Jezuš

riti! Križuj ga!”gj g

Ča/Što se je stalo e je stalo na ov dan?n?- Jezuša su hitili hitili u tamnicu..- Jezuša su odsudili na smrt,u odsudili na smrt, i on je umro na križu.mro na križu.- Jezuša su prognali prognali

ema.

Ča/Što se je staloČa/Što se je stalona ov dan?na ov dan?- Jezuš je ležao - Jezuš je ležao u grobu. u grobu.- Soldati su ukrali - Soldati su ukrali Jezuša. Jezuša.- Prijatelji su - Prijatelji su nažgali sviće.gg

Ča/Što su činiliČa/Što su činililjudi na ov dan?ljudi na ov dan?- Marija se je plakala, - Marija se je plakala, i prijatelji su bili tužni. i prijatelji su bili tužni.- Apoštoli - Apoštoli su se veselili. su se veselili.- Ljudi su kričali:- Ljudi su kričali: „Sad smo se ga oslobodili!”

Ča/Što su činile Ča/Što su činile žene na ov dan?žene na ov dan?- One su se sastale - One su se sastale na kavu. na kavu.- One su kanile - One su kanile Jezuša namazati. Jezuša namazati.- One su iskale - One su iskale svoju dicu.jj

Ča/Što se je stalo Ča/Što se je stalo na ov dan?na ov dan?- Grob je bio - Grob je bio zatvoren. zatvoren.- Andjeo je rekao: - Andjeo je rekao: „Jezuš se je goristao!”- Žene su Jezuša- Žene su Jezuša namazale. namazale.

22.April 2011pril 2011

23.April 2011April 2011

24.April 2011April 2011

V . . . . i. . . ipetaketak

V . . . . a V . . . . a subotasubota

V . . . . . a V . . . . . a

nediljanedilja

upoznupoznVelikoVelikouuVV

tao!tao!

22 00

11 11

Page 18: moj novi mmojoj novi minimulti - bildungsserver.com

18. stran18. stran

moj moj novinovi minimulti minimulti

90 ljet Gradišće90 ljet GradišćePjesnik Anton LeopoldPjesnik Anton Leopold

Prin

os n

ove srid

nje šk

ole Ro

huna

cPrin

os n

ove srid

nje šk

ole Ro

huna

c

upoznati pjesnikaAntona Leopolda

Naša savezna zemlja Gradišće ljetos svečuje 90. rodjendan. Naša savezna zemlja Gradišće ljetos svečuje 90. rodjendan. Ako neka osoba svečuje „krugli“ rodjendan, joj se ponekad čestita Ako neka osoba svečuje „krugli“ rodjendan, joj se ponekad čestita pjesmicom, u kojoj se ljubezno opiše nje život. Većkrat je ovakova pjesmicom, u kojoj se ljubezno opiše nje život. Većkrat je ovakova pjesmica ili pjesma pisana u stihi, ki/koji se rimuju (reimen).

Ke/Koje riči se rimuju? Išći pare i napiši je u pisanku! Ovako: išće – Gradišće, djelo - ..

mlada, ognjišću, sela, krajina, Gradišće, polja, domovina, duha, Gradišću, umjetnikov, bolja, djelo, stupov, išće,

hlada, glazbenikov, selo, splela, kruha, grupov

Različni Gradišćanskohrvatski pjesniki opisali su svoju domovinu Gradišće u pjesmi; med njimi i Anton Leopold, ki/koji je poznat kot veliki domoljub.

On rado piše o svojem rodnom selu i mnogo puti čestita svojim prijateljem u obliku pjesme za rodjendane i druge zgode. Uz njegova tiskana djela – „Cvijeće iz Gradišća“, „Gradišćanski hrvatski gaj“, „Štorice i pjesme“, „Svitli kolobar“ i „Sunce domovine“ - se nalazi mnogo rukopisov kod općine Frakanave i u neki knjižnica. Za svoje djelovanje je dostao jur već nagradov i odlikovanj.

Anton Leopold je pisao slijedeću pjesmu, ku/koju moraš nadopuniti ovimi riči:

kruha, selo, umjetnikov, mlada, sela, krajina, grupov, gradov, polja, ognjišću, Gradišće

Ako paziš na rime, ćeš lako riješiti ovu zadaću!

Ke/Koje riči se rimuju? Išći pare i napiši je u pisanku!Ovako: išće – Gradišće, djelo - ..

mlada, ognjišću, sela, krajina, Gradišće, polja, domovina, duha, Gradišću, umjetnikov, bolja, djelo, stupov, išće,

hlada, glazbenikov, selo, splela, kruha, grupov

Page 19: moj novi mmojoj novi minimulti - bildungsserver.com

stran 19stran 19

minimulti minimulti novi novi mojmoj

Prinos nove sridnje škole RohunacPrinos nove sridnje škole Rohunac

Naša domovina, Naša domovina, Zeleno Gradišće, Zeleno Gradišće, Slikana _________________ ,Slikana _________________ ,Trsje, klasje, lišće.Trsje, klasje, lišće.Zemlja vina, _____________ ,Zemlja vina, _____________ ,Cvijeća kras i duha.Cvijeća kras i duha.

Zemlja ravnic, ____________ ,Zemlja ravnic, ____________ ,Brižićev i lugov,Brižićev i lugov,Od svih drugih bolja,Od svih drugih bolja,Žitorodnih krugov.Žitorodnih krugov.Potoki, vodice,Potoki, vodice,Jezero, ravnice.Jezero, ravnice.

Zemlja starih _____________ ,Zemlja starih _____________ ,Prekrasnih kaštelov,Prekrasnih kaštelov,Divnih gajev, parkov,Divnih gajev, parkov,Zdencev i kupelov.Zdencev i kupelov.Varošići, sela,Varošići, sela,Crikva i kapela.Crikva i kapela.

Zemlja dobrih ljudi,Zemlja dobrih ljudi,Skrbnih stanovnikov,Skrbnih stanovnikov,Seljakov na grudi,Seljakov na grudi,Vrlih službenikov,Vrlih službenikov,Djelači i djelo,Djelači i djelo,Varoš kot i ________________.

GradišćeGradišćePoišći pare i nadopuni rečenice!Poišći pare i nadopuni rečenice!

VVaVaVVV

Zemlja _________________ ,Zemlja _________________ ,Mnogih čvrstih stupov,Mnogih čvrstih stupov,Pjesam, glazbenikov,Pjesam, glazbenikov,I narodnih _______________.I narodnih _______________.Skupni put se išće, Skupni put se išće, Ljubav za ________________!Ljubav za ________________!

Zemlja je još _____________ ,Zemlja je još _____________ ,Teško se borila,Teško se borila,Sjaja kot i hladaSjaja kot i hladaSudbinu nosila.Sudbinu nosila.Hrvat pri _________________Hrvat pri _________________Svenek stao k Gradišću.Svenek stao k Gradišću.

Mnoga lipa ______________ ,Mnoga lipa ______________ ,Glavni grad Željezno,Glavni grad Željezno,Ljubavom se splela,Ljubavom se splela,Zemlja tlo povjesno.Zemlja tlo povjesno.Zemlja je granična,Zemlja je granična,Ugledna i dična!

upoznati pjesmuupoznati pjesmuGradišćeGradišće

._.

Ugledna i dičnaUgledna i dična!Ugledna i dična!Ugledna i dična!

Page 20: moj novi mmojoj novi minimulti - bildungsserver.com

20. stran20. stran

moj moj novinovi minimulti minimulti upoznati život Franca Lisztapostavljati pitanja i odgovariti

Franz LisztČitaj, premišljavaj i pofarbaj

odgovarajući odgovor!

Napiši pofarbane slove u ova polja:

1. u Solnogradu.uFranz Liszt se je rodio

2. Držao je puno koncertov u Engleskoj i Francuskoj.

4. Njegova žena se je zvala Marie D’Agoult.

6. Živio je sa svojom ženom u Genfu i u Ameriki.

3. Njegov učitelj je bio Wolfgang Amadeus Mozart.

5. Nastao je majstor muzičke kapele u Weimaru.

8. Nastao je prezident ugarske muzičke kapele u Pešti.

7. Komponirao je djela za orkestar, orgule i klavir.

9. Umro je 1886. ljeta.

K

L

F

N

M

G

U

N

M

A

O

P

D

S

O

S

I

T

da ne

1 2 3 4 5 6

p p f p j

7 8 9

Page 21: moj novi mmojoj novi minimulti - bildungsserver.com

stran 21stran 21

FFranz LLiiszt velik muziččar i Europejski sinTekst i melodija: Franz Liszt, desetnik i farnik mr. Branko Kornfeind

minimulti minimulti novi novi mojmojčitati i razumiti tekstbožati ritam i jačiti jačkuččb

Franz Liszt je jako velik, poznat Gradišćanski sin. Ferenc Liszt je velik muzičar i Europejski sin.

3. Proputuje dragi Ferenc Liszt skoro cjelu Europu svu: Francuska, Nimška, Engleska, Poljska, Italija; Francuska, Nimška, Engleska, Poljska, Italija; Priznat je kot virtuoz, pianist i komponist, Priznat je kot virtuoz, pianist i komponist, a ne smimo pozabiti, da je dirigent. a ne smimo pozabiti, da je dirigent.

4. Nije samo uspješan naš dragi Ferenc Liszt,4. Nije samo uspješan naš dragi Ferenc Liszt, doživi on i dibine: u privatnom kot muzičar; doživi on i dibine: u privatnom kot muzičar; ima troju dicu, projde i u samostan ima troju dicu, projde i u samostan osamdeset šeste završi žitak mu dan. osamdeset šeste završi žitak mu dan.

Ref.: Ref.:

:u:

Pokusi jačiti/govoriti kitice u duplom tem

pu - tako gluši „rapp“!Pokusi jačiti/govoriti kitice u duplom

tempu - tako gluši „rapp“!

1. Rodjen je u Rajnofu osamnaest-sto-jedinaest;1. Rodjen je u Rajnofu osamnaest-sto-jedinaest; otac mu je činovnik kod grofa, muzičar; otac mu je činovnik kod grofa, muzičar; prepozna on kod sina svog talenat muzički, prepozna on kod sina svog talenat muzički, počne njega učiti note i klavir. počne njega učiti note i klavir.

2. U Požonu s devet daje samostalni koncert,2. U Požonu s devet daje samostalni koncert, preseli se u centar Beč, da studira, koncertira; preseli se u centar Beč, da studira, koncertira; dalje ide njegov put u daleki Paris dalje ide njegov put u daleki Paris a uz nimški, madjarski govori francuski. a uz nimški, madjarski govori francuski.

;

,

Page 22: moj novi mmojoj novi minimulti - bildungsserver.com

22. stran22. stran Ja samONLINE!mmm

NEmm

!E!

moj moj novinovi minimulti minimulti

Naš tip: Naš tip: moj novi minimultimoj novi minimulti - DIGITAL - DIGITALwww.bildungsserver.com/schulen/minimulti/default.htmwww.bildunggsserver.com/schulen/minimulti/deffault.htmt.htmwww.bildunggsserver.com/schulen/minimulti/deffault.htm

VJEŽBAJ ONLINE!

črno bijelo pdf 7,1 MB

farba: pdf 7,2 MB

VJEŽBAJ ONLINE!

črno bijelo pdf 7,1 MB

farba: pdf 7,2 MB

Page 23: moj novi mmojoj novi minimulti - bildungsserver.com

stran 23stran 23

minimulti minimulti novi novi mojmoj

Naš tip:Naš tip: moj novi minimulti moj novi minimulti - DIGITAL - DIGITALwww.bildungsserver.com/schulen/minimulti/default.htmwww.bildungsserver.com/schulen/minimulti/default.htm

Naš časopis ima sada i digitalno izdanje. Moreš se vježbati različne vježbe na digitalni način. Sva izdanja novogo minimultija imaju online vježbe. Moguće je, da se iskine svako pojedino izdanje u črno-bijelom obliku ili i u farbi. Samo klikni na Memoja i dostat ćeš svoje izdanje u farbi, ko/koje tribaš. Ako kaniš gledati samo sadržaj pojedinoga izdanja, onda klikni na veliku grafiku i dostat ćeš „slideshow“. Daljnje mogućnosti naše „webstranice“ su ti razloženi u točki: „uputi“.

Čitaj točno minimulti i pokusi riješiti digitalne zadaće - samo klikni na plavi „krumpir“ - gotovo! Željim ti puno sriće i strpljena kod vježbanja. Na ovom mjestu se kanim zahvaliti našemu glavnomu redakteru za ovo naporno djelo. Digitalne pozdrave Vam šalje Vaš kompjutorski miš!

Poišći me! Čekam te! Veselim se jur na te!http://www.bildungsserver.com/schulen/minimulti/default.htm

Vlasnik i izdavač projekta „minimulti digital“ je Hrvatska narodna visoka škola Gradišćanskih Hrvatov - HNVŠ.

http://www.vhs-croates.at - office@vhs-croates.at

p j pj

P išći ! Č k ! V li j !

obko

aežežbb

Navjevjeob

HH

Page 24: moj novi mmojoj novi minimulti - bildungsserver.com

24. stran24. stran

KazaloSve cvate!....................................................... 2

Sisavac zec...............……………………......... 3

Zec je djelovan!..........…………………........... 4

Svi se veselu protuliću......................….......... 5

Protulićno cvijeće!...............................…........ 6

Protuliće lipo ti je!.......................……….......... 7

Protulićno cvijeće!...................….................... 8

Kade su vazmena jaja?.................................. 9

Vazmeni zec Joži je shranio vazmena jaja!... 10

Išći jaja!..................……………………........... 11

Vazmeni zec ima čuda djela.........…….......... 12

Vazmeni zec ima čuda djela.......................... 13

Sve se zbudja!.................………………......... 14

Napravi svoju pčelu...…….....………….......... 15

Zadnji dani u Jeruzalemu..................…......... 16

90 ljet Gradišće..................…………….......... 18

Gradišće.......................…………………......... 19

Franz Liszt............................…………........... 20

Jačka: Franz Liszt velik muzičar................... 21

Naš tip: moj novi minimulti - DIGITAL.…....... 22

Naš tip: moj novi minimulti - DIGITAL............ 23

Recept za jajin namaz................................... 24

Recept za jajin namaz

Ovo tribaš:

4 kuhana jaja

2 žlice vrhnja

1 žlicu

25 %noga majonesa

1 žlicu margarine i ljut senf

Ovako ide:

Žumance, kiselo vrhnje,

majones, margarin i senf

mikserom mišati!

Bijelance porizati na male kusiće

i samo žlicom unutar umišati!

Gotovo!

Napravi si svoj kruh!

Dobro račenje!

marc/april 2011 / 02marc/april 2011 / 02

ti!i! si

N

Vlasnik i izdavač / Medieninhaber und Herausgeber: © 2011. HNVŠ Narodna visoka škola gradišćanskih Hrvatov - http://www.vhs-croates.at Volkshochschule der burgenländischen Kroaten, 7000 Eisenstadt, J. Permayerstr. 9

Odgovorno uredničtvo: Baumgartner Sascha, Baumgartner Katrin, Bognar Maria, Bunyai, MAS, MSc Stefan, Buranits Helene, Gabriel, BEd Natascha, Kain Sandra, Kniefacz Dagmar, mag. Kornfeind Branko, Vlaschitz, BEd Sandra, Wukovits Robert, Zeichmann Anna

Lektorica: magistra Mühlgaszner, MAS Edith, zemaljska nadzornica za hrvatsko školstvo u Gradišću Ilustracije: Gabriel Jasmine - Layout i slog: Bunyai, MAS, MSc StefanPoštanski ured ishadjanja: 7000 Željezno, Tiskara: Wograndl Druck, 7210 MatrštofIzjava polag Zakona o mediji: „moj novi minimulti“ je časopis za školare/školarice u Gradišću.Erklärung gemäß Mediengesetz: „moj novi minimulti“ ist eine Zeitschrift für SchülerInnen im Burgenland, verfasst in kroatischer Sprache. Gefördert vom Bundeskanzlerkanzleramt aus Mitteln der Volksgruppenförderung.