Top Banner
Moj grad
22

Moj grad 2009.

Mar 27, 2016

Download

Documents

Bojanka sa ilustracijama za djecu "Moj grad 2009."
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Moj grad 2009.

Moj grad

Page 2: Moj grad 2009.

Moj grad

1. Sv.Duje - Jelena Šolić

1.

Page 3: Moj grad 2009.

3. Peristil - Antonio Ramljak

2. Anđeo - Karmen Kalinić

2.

Page 4: Moj grad 2009.

4. Vitez brani grad - Duje Orlić

3.

Page 5: Moj grad 2009.

5. Riva - Josip Brajčić

6. Sfinga -Martina Radić

4.

Page 6: Moj grad 2009.

7. Kampanel - Marin Petković

5.

Page 7: Moj grad 2009.

8. Sajam cvijeća - Stella Henjak

9. Sv.Frane - Karla Bogetić

6.

Page 8: Moj grad 2009.

10. Etnografski muzej - Ana Juradin

7.

Page 9: Moj grad 2009.

11. Galeb i ja - Ivan Brajčić 8.

Page 10: Moj grad 2009.

12. Kazalište - Ivna Tomaš

9.

Page 11: Moj grad 2009.

13. Zlatna vrata - Ivan Baban

10.

Page 12: Moj grad 2009.

14. Dioklecijanova straža - Paulo Mardešić

11.

Page 13: Moj grad 2009.

15. Vestibul - Dorotea Mrčela

12.

Page 14: Moj grad 2009.

16. Peristil - Bruna Šegvić 13.

Page 15: Moj grad 2009.

17. Pod mojim voltom - Nina Šodan 14.

Page 16: Moj grad 2009.

18. Kad bi drveće hodalo -Petar Alfirević

15.

Page 17: Moj grad 2009.

19. Meštrovićev mauzolej - Ivan Kovačević

20. Mediteranski vrt- Maja Radman 16.

Page 18: Moj grad 2009.

22. Marjan - Ana Anić

21. Koga čuva Sv. Frane - Marijeta Babik

17.

Page 19: Moj grad 2009.

23. O kućo mala - Mate Goran Jerčić

24. Anđele čuvaru moga grada - Renco Rell

18.

Page 20: Moj grad 2009.

24. Anđele čuvaru moga grada - Renco Rell

25. Sv. Duje - Pave Pijacun 19.

Page 21: Moj grad 2009.

“Moj grad”bojanka za djecu

naslovnica:Višnja Mach Orlić

Ilustracije:1. Jelena Šolić

2. Karmen Kalinić3. Antonio Ramljak

4. Duje Orlić5. Josip Brajčić

6.Martina Radić7. Marin Petković8. Stella Henjak9. Karla Bogetić 10. Ana Juradin11. Ivan Brajčić12. Ivna Tomaš13. Ivan Baban

14. Paulo Mardešić15. Dorotea Mrčela

16. Bruna Šegvić17. Nina Šodan

18. Petar Alfirević19. Ivan Kovačević20. Maja Radman

21. Marijeta Babik22. Ana Anić

23. Mate Goran Jerčić24. Renco Rell

25. Pave Pijacun

Izdavač: Kulturna udruga Jabuka Urednik: Višnja Mach Orlić

Grafička priprema: Adriana Baban Generalni sponzor: Grad Split

Caffe bar

Split, svibanj 2009.

20.

Page 22: Moj grad 2009.

Kulturna udruga JabukaSplit, svibanj 2009.