Top Banner

of 408

Magyar Közlöny - Nemzeti Hulladék Stratégia

Jul 11, 2015

Download

Documents

Csaba Vass
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript

MAGYAR KZLNYA MAGYAR KZTRSASG HIVATALOS LAPJA 2011. szeptember 6., kedd Tartalomjegyzk

103. szm

184/2011. (IX. 6.) Korm. rendelet 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet 12/2011. (IX. 6.) MNB rendelet 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 4/2011. (IX. 6.) KM rendelet 1307/2011. (IX. 6.) Korm. hatrozat 1308/2011. (IX. 6.) Korm. hatrozat 1309/2011. (IX. 6.) Korm. hatrozat 1310/2011. (IX. 6.) Korm. hatrozat 21/2011. (IX. 6.) KM hatrozat

A Szervezettalaktsi alap jogcmcsoport elirnyzat felhasznlsnak szablyairl szl 20/2011. (III. 2.) Korm. rendelet mdostsrl A bankjegyek feldolgozsrl, forgalmazsrl, valamint hamists elleni vdelmvel kapcsolatos technikai feladatokrl Az rmk feldolgozsrl, forgalmazsrl, valamint hamists elleni vdelmvel kapcsolatos technikai feladatokrl Az Orszgos Tzvdelmi Szablyzatrl Egyes fejezeti kezels elirnyzatok felhasznlsnak szablyairl A Nemzeti Krnyezettechnolgiai Innovcis Stratgirl A Nemzetbiztonsgi Kabinetrl Az 1237/2011. (VII. 11.) Korm. hatrozat visszavonsrl s a Szervezettalaktsi alap elirnyzatbl a Magyar Nemzeti Filmalap Kzhaszn Nonprofit Zrt. rszre trtn forrsbiztostsrl A 2013. vi Evezs Eurpa-bajnoksg rendezsi jognak megszerzse esetn szksges kormnyzati intzkedsekrl A Magyar Kztrsasg s az Amerikai Egyeslt llamok kztt ltrejtt, lgimarsallok alkalmazsrl szl Megllapods kihirdetsrl szl 2011. vi XXXIX. trvny 2. s 3. -ainak hatlybalpsrl

27818 27819 27838 27844 28136 28147 28222

28223 28224

28224

27818

MAGYAR KZLNY

2011. vi 103. szm

III.

Kormnyrendeletek

A Kormny 184/2011. (IX. 6.) Korm. rendelete a Szervezettalaktsi alap jogcmcsoport elirnyzat felhasznlsnak szablyairl szl 20/2011. (III. 2.) Korm. rendelet mdostsrlA Kormny a Magyar Kztrsasg 2011. vi kltsgvetsrl szl 2010. vi CLXIX. trvny 80. (1) bekezds e) pontjban kapott felhatalmazs alapjn, az Alkotmny 35. (1) bekezds b) pontjban meghatrozott feladatkrben eljrva a kvetkezket rendeli el: 1. (1) A Szervezettalaktsi alap jogcmcsoport elirnyzat felhasznlsnak szablyairl szl 20/2011. (III. 2.) Korm. rendelet (a tovbbiakban: R) 2. (2) bekezds c) pontja helybe a kvetkez rendelkezs lp: ( Tmogats) c) az (1) bekezdsben foglalt szervezetek 2010. december 31-ig keletkezett tartozsllomnynak s annak kamatai, tovbb az (1) bekezds c) s d) pontjban foglalt szervezetek 2010. december 31-ig keletkezett szerzdses ktelezettsgvllalsai (a tovbbiakban egytt: tartozsllomny) rendezsre, cskkentsre (nyjthat.) (2) Az R. 2. (3) bekezdse helybe a kvetkez rendelkezs lp: (3) A (2) bekezds c) pontjban foglaltak alapjn tmogats nyjthat azon kedvezmnyezett szmra is, amely egy msik, tartozsllomnnyal rendelkez (1) bekezds szerinti szervezet tartozsllomnynak rendezst, cskkentst rszben vagy egszben vllalja. A tmogatst ebben az esetben a kedvezmnyezettnek elklntetten kell kezelnie, nyilvntartania, s azt kizrlag a (2) bekezds c) pontjban, valamint a tmogatsi szerzdsben foglalt clokra fordthatja. (3) Az R. a kvetkez 12. -sal egszl ki: 12. A Szervezettalaktsi alap jogcmcsoport elirnyzat felhasznlsnak szablyairl szl 20/2011. (III. 2.) Korm. rendelet mdostsrl szl 184/2011. (IX. 6.) Korm. rendelettel (a tovbbiakban: R.) megllaptott 2. (2) bekezds c) pontjban s 2. (3) bekezdsben foglaltakat az R. hatlybalpst kveten benyjtott tmogatsi krelmek alapjn lefolytatott eljrsok sorn kell alkalmazni. Ez a rendelet a kihirdetst kvet napon lp hatlyba, s a hatlybalpst kvet napon hatlyt veszti. Orbn Viktor s. k.,miniszterelnk

2.

MAGYAR KZLNY

2011. vi 103. szm

27819

IV.

A Magyar Nemzeti Bank s a Pnzgyi Szervezetek llami Felgyelete s a Nemzeti Mdia- s Hrkzlsi Hatsg elnknek rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnknek 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelete a bankjegyek feldolgozsrl, forgalmazsrl, valamint hamists elleni vdelmvel kapcsolatos technikai feladatokrlA Magyar Nemzeti Bankrl szl 2001. vi LVIII. trvny (a tovbbiakban: MNB tv.) 60. (1) bekezds e) s h) pontjban, valamint a 60. (2) bekezds b) s c) pontjban foglalt felhatalmazs alapjn, az MNB tv. 4. (2) s (6) bekezdsben meghatrozott feladatkrmben eljrva a kvetkezket rendelem el:

1. A rendelet alkalmazsi kre1. E rendeletet kell alkalmazni a) az MNB ltal kibocstott, forgalomban lv, tovbb a forgalombl bevont, de trvnyes fizeteszkzre mg tvlthat forintbankjegyek (a tovbbiakban: forintbankjegy), valamint b) a 3. (1) bekezdse, a 3. (2) bekezds b) pontja, a 3. (2) bekezds d) pont db) alpontja, a 3. (4) bekezdse, a 7. , valamint a 1417. tekintetben az euro pnzhamists elleni vdelmhez szksges intzkedsek megllaptsrl szl, 2001. jnius 28-i 1338/2001/EK tancsi rendeletben (a tovbbiakban: Tancsi rendelet) nem szablyozott krdsekben a pnzkibocstsra jogosult klfldi intzmny ltal kibocstott, forgalomban lv, tovbb a forgalombl bevont, de trvnyes fizeteszkzre mg tvlthat klfldi bankjegyek (a tovbbiakban: klfldi bankjegy) [a tovbbiakban az a) s b) pont alatti bankjegyek egytt: bankjegy] feldolgozsra, forgalmazsra, valamint hamists elleni vdelmre.

2. rtelmez rendelkezsek2. E rendelet alkalmazsban 1. automata bankjegykiad gp: olyan bankjegyvizsgl gpnek nem minsl nkiszolgl berendezs, amely az gyfl szmra lehetv teszi, hogy bankkrtya vagy ms eszkz hasznlatval fizetsi szmla terhre bankjegyet vegyen fel (pldul bankjegykiad automata (ATM), kszpnzfelvteli funkcival rendelkez nkiszolgl pnztrgp); 2. tlagos napi forint kszpnzforgalom: a hitelintzeti s a postai fik adott pnztrban egy naptri vben lebonyoltott, a 16. pont aa), ae), af), ba), be) s bf) alpontja szerinti forint kszpnzforgalmazsi mveletek sszrtknek azon munkanapokra vettett hnyada, amelyeken a hitelintzeti s a postai fik adott pnztra forint kszpnzforgalmazst bonyoltott; 3. tlagos napi forint kifizetsi forgalom: adott hitelintzeti s postai fikban egy naptri vben, a 16. pont aa), ae), af), ba), be) s bf) alpontja szerinti kszpnzforgalmazsi mveletek sorn teljestett forint kifizetsek sszrtknek azon munkanapokra vettett hnyada, amelyeken az adott hitelintzeti s postai fik kszpnzforgalmazs keretben forint kifizetst teljestett; 4. tvltsi hatrnap: azon az MNB 2004. mjus 1-je eltt kzztett hirdetmnyben (a tovbbiakban: MNB hirdetmny) vagy az MNB tv. 31. (3) bekezdsben foglalt hatridk figyelembevtelvel, illetve a pnzkibocstsra jogosult klfldi intzmny jogi aktusban vagy hivatalos kzlemnyben meghatrozott idpont, ameddig a forgalombl bevont bankjegy trvnyes fizeteszkzre tvlthat;

27820

MAGYAR KZLNY

2011. vi 103. szm

5. bankjegy-visszaforgats: a bankjegyek forgalmazsa keretben teljestett a) bankjegykifizets, b) bankjegykiads, c) bankjegytads; 6. bankjegyvizsgl gp: a) alkalmazott ltal mkdtetett gp, amely lehet aa) bankjegyfeldolgoz s -vlogat gp, ab) bankjegy-valdisgvizsgl gp, ac) pnztrosok kiszolglsra alkalmas bankjegyfeldolgoz s -vlogat gp, ad) pnztrosok kiszolglsra alkalmas bankjegy-valdisgvizsgl gp, b) gyfl ltal kezelt gp, amely lehet ba) bankjegybefizetsre alkalmas gp, bb) bankjegy-visszaforgat gp, bc) kombinlt bankjegy be- s kifizet gp, bd) bankjegy-kifizet gp; 7. bevonsi hatrnap: azon MNB hirdetmnyben vagy MNB rendeletben, illetve a pnzkibocstsra jogosult klfldi intzmny jogi aktusban vagy hivatalos kzlemnyben meghatrozott idpont, amikortl a forgalombl bevont bankjegy elveszti trvnyes fizeteszkz jellegt; 8. egyb gazdasgi szerepl: az a pnzfeldolgoznak vagy pnzforgalmaznak nem minsl termszetes s jogi szemly, valamint jogi szemlyisggel nem rendelkez szervezet, aki, illetve amely kiegszt tevkenysgknt gyfl ltal kezelt gpen vagy automata bankjegykiad gpen keresztl bankjegyek visszaforgatsval foglalkozik, e kiegszt tevkenysg keretn bell; 9. forgalombl bevont bankjegy: trvnyes fizeteszkznek mr nem minsl, MNB hirdetmnyben vagy MNB rendeletben, illetve a pnzkibocstsra jogosult klfldi intzmny jogi aktusban vagy hivatalos kzlemnyben ilyenknt meghatrozott bankjegy; 10. forgalomkpes bankjegy: olyan, trvnyes fizeteszkznek minsl, valdi a) forintbankjegy, amely az 1. mellkletben foglalt vlogatsi kritriumok, b) eurobankjegy, amely az eurobankjegyek valdisg- s forgalomkpessg szerinti vizsglatrl, illetve visszaforgatsrl szl, 2010. szeptember 16-i EKB/2010/14 eurpai kzponti banki hatrozat (a tovbbiakban: EKB hatrozat) IIIa. s IIIb. mellkletben meghatrozott minimumelrsok, c) egyb klfldi bankjegy, amely a kibocst forgalomkpessgre vonatkoz rendelkezsei alapjn bankjegy-visszaforgatsra alkalmas; 11. forgalomkptelen bankjegy: a) a forgalombl bevont valdi bankjegy, valamint b) az olyan, trvnyes fizeteszkznek minsl, valdi ba) forintbankjegy, amely az 1. mellkletben foglalt vlogatsi kritriumok, bb) eurobankjegy, amely az EKB hatrozat IIIa. s IIIb. mellkletben meghatrozott minimumelrsok, bc) egyb klfldi bankjegy, amely a kibocst forgalomkpessgre vonatkoz rendelkezsei alapjn bankjegy-visszaforgatsra nem alkalmas; 12. hamis bankjegy: a valdi bankjegy kpnek, cmletrtknek vagy biztonsgi elemeinek felhasznlsval, annak utnzsval vagy mdostsval, megtvesztsi szndkkal ksztett hamistvny; 13. hamisgyans bankjegy: olyan, akr trvnyes fizeteszkznek minsl, akr mr forgalombl bevont bankjegy, amelynek valdisgt illeten a pnzfeldolgoz s a pnzforgalmaz ltal a 3. (3), illetve (4) bekezdse szerint elvgzett valdisgvizsglat alapjn, szakmailag megalapozott ktsg merl fel; 14. hinyos bankjegy: az 1. mellklet 4.5. s 4.6. pontja szerinti forgalomkptelen bankjegy; 15. iker-pnztr: kzvetlenl egyms mellett elhelyezked kt pnztr, amelyekben az UV-A/C berendezs kzs hasznlata a pnztr elhagysa nlkl biztostott; 16. kszpnzforgalmazs: a) a bankjegyek forgalmazsa krben vgzett albbi mveletek: aa) a pnzforgalmaz pnztrban lebonyoltott bankjegy ki- s befizets, ab) a pnzfeldolgoz ltal a pnzfeldolgozst kveten a megbz rendelkezse szerint teljestett bankjegytads, idertve a bankjegykiadsra, illetve befizetsre fizikailag alkalmas berendezs feltltst is,

MAGYAR KZLNY

2011. vi 103. szm

27821

a pnzforgalmazk egyms kztti bankjegykereskedelme, bankjegykiads, illetve -befizets arra fizikailag alkalmas berendezseken keresztl, a forgalomkpes s a trvnyes fizeteszkznek minsl forgalomkptelen forintbankjegyek cmletvltsa, af) a forgalombl bevont, valamint a nehezen felismerhet s srlt forintbankjegy tvltsa; b) az rmk forgalmazsa krben vgzett albbi mveletek: ba) a pnzforgalmaz pnztrban lebonyoltott rme ki- s befizets, bb) a pnzfeldolgoz ltal a pnzfeldolgozst kveten a megbz rendelkezse szerint teljestett rmetads, idertve az rmekiadsra, illetve befizetsre fizikailag alkalmas berendezs feltltst, bc) a pnzforgalmazk egyms kztti rmekereskedelme, bd) rmekiads, illetve -befizets arra fizikailag alkalmas berendezseken keresztl, be) a forgalomkpes s a trvnyes fizeteszkznek minsl forgalomkptelen forintrmk cmletvltsa, bf) a forgalombl bevont, valamint a nehezen felismerhet s srlt forintrme tvltsa; 17. pnzfeldolgozs: a hitelintzetekrl s a pnzgyi vllalkozsokrl szl 1996. vi CXII. trvny (a tovbbiakban: Hpt.) 2. szm mellklet I. 8. pontjban meghatrozott tevkenysg; 18. pnzfeldolgoz: a Hpt. 3. (2) bekezds c) pontja szerinti pnzfeldolgozsi tevkenysget vgz szervezet; 19. pnzforgalmaz: a) a Hpt. 5. (1) bekezdse szerinti hitelintzet, idertve a klfldi szkhely hitelintzet magyarorszgi fiktelept is (a tovbbiakban egytt: hitelintzet), b) a Hpt. 6/A. (1) bekezdse szerinti pnzforgalmi intzmny, c) a Hpt. 3. (2) bekezds a) pontja szerinti pnzvltsi tevkenysget kzvett, d) a postrl szl 2003. vi CI. trvny 3. 38. pontja szerinti Posta Elszmol Kzpontot mkdtet intzmny (a tovbbiakban: posta), e) a postrl szl 2003. vi CI. trvny 4. (1) bekezds d) pontja szerinti nemzetkzi postautalvny-szolgltatst nyjt postai szolgltat; 20. pnztr: a pnzforgalmaz fikjban a 16. pont aa), ae), af), ba), be) s bf) alpontja szerinti kszpnzforgalmazsi mvelet lebonyoltsra szolgl, az gyfltrrel egy lgtrben kialaktott munkaterlet vagy az gyfltrtl elklntett helyisg; 21. pnztros: a pnzforgalmaznak a 16. pont aa), ae), af), ba), be) s bf) alpontja szerinti kszpnzforgalmazsi mveletet vgrehajt alkalmazottja; 22. szmlatulajdonos: az a termszetes vagy jogi szemly, valamint jogi szemlyisggel nem rendelkez szervezet, akinek, illetve amelynek a fizetsi szmljn az gyfl ltal kezelt gpen befizetett, illetve felvett kszpnz sszege jvrsra, illetve terhelsre kerl; 23. trvnyes fizeteszkz: az MNB tv. 4. (2) bekezdse szerinti, illetve a pnzkibocstsra jogosult klfldi intzmny jogi aktusban vagy hivatalos kzlemnyben ilyenknt meghatrozott bankjegy; 24. UV-A/C berendezs: forintbankjegyek valdisg-vizsglatt szolgl olyan segdeszkz, amely UV-A s UV-C hullmhossz tartomnyban is mkdik; 25. gyfl: a kszpnzforgalmazs keretben a pnzfeldolgoz, a pnzforgalmaz, az gyfl ltal kezelt gp, valamint az automata bankjegykiad gp szolgltatst ignybe vev termszetes vagy jogi szemly, valamint jogi szemlyisggel nem rendelkez szervezet; 26. vis maior: minden, a pnzfeldolgozt, a pnzforgalmazt s az egyb gazdasgi szereplt befolysol, elhrthatatlan, a bankjegyelltsban komoly fennakadst okoz termszeti vagy trsadalmi krlmny, amely az e rendeletben foglaltak teljestst befolysolja, illetve gtolja, gy klnsen a termszeti katasztrfa, a terrorcselekmny, a sztrjk, a hbor s a polgrhbor.

ac) ad) ae)

3. A bankjegyek forgalmazsra vonatkoz szablyok3. (1) A pnzfeldolgoz, a pnzforgalmaz, valamint a 4. (2) s (6) bekezdse, tovbb a 7. vonatkozsban az egyb gazdasgi szerepl a (2) bekezdsben foglalt kivtellel csak azt kveten forgathatja vissza a bankjegyeket, ha azok valdisgt s forgalomkpessgt megvizsglta, s azokat valdinak s forgalomkpesnek minstette.

27822

MAGYAR KZLNY

2011. vi 103. szm

(2) A valdisg- s forgalomkpessgi vizsglatot ismtelten nem kell elvgezni a) az MNB-tl tvett forintbankjegy vonatkozsban, b) az eurt trvnyes fizeteszkzknt bevezet tagllam nemzeti kzponti bankjtl tvett eurobankjegy vonatkozsban, c) a b) pontban nem szablyozott, pnzkibocstsra jogosult klfldi intzmnytl tvett klfldi bankjegy vonatkozsban, valamint d) a ms pnzfeldolgoztl, pnzforgalmaztl tvett azon bankjegy vonatkozsban, amelynek valdisg- s forgalomkpessgi vizsglatt valamely pnzfeldolgoz, pnzforgalmaz da) forintbankjegy esetn az MNB honlapjn kzztett, az MNB ltal a 911. szerint bevizsglt, az elvrt kvetelmnyeknek megfelelt s az MNB honlapjn kzztett jegyzkben (a tovbbiakban: MNB jegyzk) szerepl tpus, az ott meghatrozott hardver- s szoftver-verzival rendelkez bankjegyvizsgl gppel, db) eurobankjegy esetn a 7. -ban foglaltak szerint, dc) a db) alpontban nem szablyozott klfldi bankjegy esetn az (1) s (4) bekezdsben foglaltak szerint mr igazoltan elvgezte. (3) A forintbankjegy valdisgvizsglatt a kibocstsrl rendelkez MNB hirdetmnyben, illetve MNB rendeletben, valamint az MNB-nek az adott cmlet lerst tartalmaz kiadvnyban foglaltak figyelembevtelvel, forgalomkpessgi vizsglatt pedig az 1. mellkletben foglalt szempontok szerint kell elvgezni. (4) A klfldi bankjegy tekintetben az (1) bekezds szerinti vizsglatok sorn igazodni kell a kibocstsra jogosult klfldi intzmny vlogatsi kvetelmnyeihez, jogi aktusban vagy hivatalos kzlemnyben szerepl bankjegylershoz, illetve a bankjegylers alapjn az erre szakosodott informciszolgltat szervezet ltal a bankjegyekrl ksztett kiadvnyokban foglaltakhoz. 4. (1) A forintbankjegy valdisg- s forgalomkpessgi vizsglatt az MNB jegyzkben szerepl tpus, az ott meghatrozott hardver- s szoftver-verzival rendelkez bankjegyvizsgl gppel vagy kzi ellenrzssel kell elvgezni. (2) A forintbankjegy automata bankjegykiad gpen vagy gyfl ltal kezelt gpen keresztl a (6) bekezdsben foglalt kivtellel kizrlag abban az esetben forgathat vissza, ha valdisg- s forgalomkpessgi vizsglatt az MNB jegyzkben szerepl tpus, az ott meghatrozott hardver- s szoftver-verzival rendelkez bankjegyvizsgl gppel vgeztk el, s valdinak s forgalomkpesnek talltk. (3) A pnzfeldolgoz ltal elvgzett valdisg- s forgalomkpessgi vizsglat sorn az MNB jegyzkben szerepl tpus, az ott meghatrozott hardver- s szoftver-verzival rendelkez bankjegyvizsgl gppel vizsglt forintbankjegy-mennyisg arnynak ves szinten el kell rnie a 90%-ot. (4) A trgyvet megelz naptri vben 40 milli forintot meghalad tlagos napi forint kifizetsi forgalmat lebonyolt hitelintzeti s postai fik az elltmnyknt vagy elltmny-kiegsztsknt kapott forintbankjegyeket a pnztri kifizetsi forgalomban kizrlag abban az esetben forgathatja vissza, ha ves szinten az elltmnyknt s elltmny-kiegsztsknt kapott forintbankjegyek legalbb 90%-nak valdisgt s forgalomkpessgt az MNB jegyzkben szerepl tpus, az ott meghatrozott hardver- s szoftver-verzival rendelkez bankjegyvizsgl gppel vgzett vizsglattal llaptottk meg. (5) A hitelintzeti s a postai fik az gyfl ltal az adott fikban befizetett forintbankjegyet a pnztri kifizetsi forgalomban kzi ellenrzst kveten is visszaforgathatja. (6) A pnzfeldolgoz, a pnzforgalmaz s az egyb gazdasgi szerepl vis maior helyzetben a zavartalan bankjegyellts biztostsa rdekben tmeneti jelleggel kzi ellenrzssel is vizsglhatja a forintbankjegy valdisgt s forgalomkpessgt. Ebben az esetben a pnzfeldolgoz, a pnzforgalmaz s az egyb gazdasgi szerepl kteles az MNB-t a) haladktalanul tjkoztatni a vis maior helyzet belltrl s annak vrhat idtartamrl, b) utlag, a vis maior helyzet megsznst kvet hnap utols munkanapjig rsban tjkoztatni az elvgzett kzi ellenrzsrl, ismertetve a vis maior helyzetet, tovbb megjellve a kzi ellenrzs tnyleges idtartamt. (1) Forintbankjegy forgalmazsa cljbl bankjegyvizsgl gp kizrlag abban az esetben helyezhet zembe, ha a bankjegyvizsgl gp az MNB jegyzkben szerepl tpus, s az ott meghatrozott hardver- s szoftver-verzival rendelkezik. (2) A pnzfeldolgoz, a pnzforgalmaz s az egyb gazdasgi szerepl kteles az MNB jegyzkben szerepl tpus, az ott meghatrozott hardver- s szoftver-verzival rendelkez bankjegyvizsgl gp zembe helyezsrl elzetesen

5.

MAGYAR KZLNY

2011. vi 103. szm

27823

legksbb a tervezett zembe helyezst 20 munkanappal megelzen, az zembe helyezend bankjegyvizsgl gp tpusnak, hardver- s szoftver-verzijnak megjellsvel rtesteni az MNB-t. Bankjegyvizsgl gp zembe helyezst a pnzfeldolgoznak, pnzforgalmaznak vagy egyb gazdasgi szereplnek nem minsl zemeltet is bejelentheti az MNB-nl. 6. (1) A forintbankjegyek valdisgvizsglathoz a hitelintzeti s a postai fikban a trgyvet megelz naptri vben 5 milli forintot meghalad tlagos napi forint kszpnzforgalmat lebonyolt, az MNB jegyzkben szerepl tpus, az ott meghatrozott hardver- s szoftver-verzival rendelkez bankjegyvizsgl gppel fel nem szerelt valamennyi pnztrban UV-A/C berendezst kell biztostani. (2) Az iker-pnztrat elegend egy, kzs hasznlat UV-A/C berendezssel felszerelni. (1) Az eurobankjegy valdisg-vizsglatt a Tancsi rendelet 6. cikkben foglaltak szerint kell elvgezni. (2) Az eurobankjegy forgalomkpessgi vizsglatt kpzett szemlyzettel vagy az eurorendszerhez tartoz valamely nemzeti kzponti bank ltal bevizsglt, a bevizsglson az elvrt kvetelmnyeknek megfelelt s az EKB honlapjn kzztett jegyzkben szerepl tpus, az ott meghatrozott hardver- s szoftver-verzival rendelkez bankjegyvizsgl gppel kell vgezni. (3) A Tancsi rendelet 6. cikk (1) bekezds msodik albekezdse alapjn alkalmazand EKB hatrozat 13. cikk 2. pontjban meghatrozott tmeneti idszakban az eurobankjegy automata bankjegykiad gpen vagy gyfl ltal kezelt gpen keresztl az EKB hatrozat 7. cikk 2. pontjban foglalt kivtellel csak abban az esetben forgathat vissza, ha valdisg- s forgalomkpessgi vizsglatt az eurorendszerhez tartoz valamely nemzeti kzponti bank ltal bevizsglt, a bevizsglson az elvrt kvetelmnyeknek megfelelt s az EKB honlapjn kzztett jegyzkben szerepl tpus, az ott meghatrozott hardver- s szoftver-verzival rendelkez bankjegyvizsgl gppel vgeztk el. (4) E alkalmazsban a) eurorendszer: az Eurpai Uni mkdsrl szl szerzds 282. cikk (1) bekezds msodik mondata szerinti fogalom; b) kpzett szemlyzet: a pnzforgalmaz, a pnzfeldolgoz s az egyb gazdasgi szerepl azon alkalmazottja, aki ismeri az eurobankjegyek eurorendszer ltal meghatrozott s kzztett nyilvnos biztonsgi jellemzit, s kpes azok ellenrzsre, tovbb ismeri az EKB hatrozat IIIb. mellkletben meghatrozott vlogatsi kritriumokat, s kpes az eurobankjegyek e vlogatsi kritriumoknak megfelel vizsglatra.

7.

4. A bankjegyvizsgl gp mkdsre vonatkoz egyes szablyok8. (1) A bankjegyvizsgl gpnek funkcijtl fggetlenl alkalmasnak kell lennie a forintbankjegyeknek a bankjegyvizsgl gpet mkdtet alkalmazott, illetve a bankjegyvizsgl gpet kezel gyfl beavatkozsa nlkli (automata) adagolssal trtn ellenrzsre s a 2. mellklet 2. pontjban meghatrozott kategrikba, az ott rgztettek szerint trtn sztvlogatsra. (2) A bankjegyvizsgl gpnek talakthatnak kell lennie annak biztostsa rdekben, hogy alkalmas legyen az esetleges j hamistvnyok megbzhat felismersre, valamint adott esetben a vltoz szigorsg forgalomkpessg-vizsglati elrsokhoz val igazodsra. (3) A bankjegyvizsgl gpnek az (1) s (2) bekezdsben foglaltakon tlmenen alkalmasnak kell lennie a 2. mellklet 2. pontjban meghatrozott kategrik szerint, az ott rgztetteknek megfelelen sztvlogatott forintbankjegyek fizikai elklntsre is. (4) A bankjegyfeldolgoz s -vlogat gpnek, a pnztrosok kiszolglsra alkalmas bankjegyfeldolgoz s -vlogat gpnek, a bankjegy-visszaforgat gpnek, valamint a bankjegy-kifizet gpnek az (1) bekezdsben foglaltakon tlmenen alkalmasnak kell lennie a forgalomkpessg szerinti vlogatsra is. (5) Az gyfl ltal kezelt gpnek a bankjegy-kifizet gp kivtelvel a) a hamisgyans forintbankjegyekre s a nem egyrtelmen valdi forintbankjegyknt azonostott trgyakra vonatkoz informcikat legalbb a befizetre, illetve a szmlatulajdonosra vonatkoz informcikkal trtn sszekapcsolsig meg kell riznie, b) alkalmasnak kell lennie a trvnyes fizeteszkznek minsl valdi forintbankjegyek elfogadsra, s c) biztostania kell az ellenrtk fizetsi szmln val jvrshoz szksges adatokat.

27824

MAGYAR KZLNY

2011. vi 103. szm

(6) A bankjegy-visszaforgat gpnek, a bankjegy-kifizet gpnek, valamint a pnztrosok kiszolglsra alkalmas bankjegyfeldolgoz s -vlogat gpnek az (1)(5) bekezdsben foglaltakon tlmenen biztostania kell azt is, hogy a bankjegyfelvtel csak forgalomkpes forintbankjegy formjban valsuljon meg. (7) A bankjegyvizsgl gp funkciira s mkdsre vonatkoz rszletes szablyokat, valamint a pnzfeldolgoz, a pnzforgalmaz s az egyb gazdasgi szerepl ehhez kapcsold teendit a 2. mellklet tartalmazza.

5. A bankjegyvizsgl gp bevizsglsra s az MNB jegyzkre vonatkoz szablyok9. (1) A bankjegyvizsgl gp bevizsglst s az MNB jegyzkbe val felvtelt a gyrt, a forgalmaz vagy az zemeltet jogosult kezdemnyezni az MNB-nl. Az MNB a bevizsglsi ignyt visszautastja, ha az olyan hardver- s szoftver-verzij bankjegyvizsgl gptpusra vonatkozik, amelynek bevizsglst mr korbban elvgezte. (2) Az ignyt a 3. mellkletben meghatrozott formban s tartalommal kell bejelenteni. (3) Az ignybejelentshez mellkelni kell az albbi elssorban magyar nyelv, ennek hinyban angol nyelv dokumentumokat: a) a bevizsgland bankjegyvizsgl gp mkdsre vonatkoz, a kvetkez informcikat tartalmaz dokumentumok: aa) a bankjegyvizsgl gppel ellenrizhet cmletek s kphelyzetek, ab) a bankjegyvizsgl gppel ellenrizhet biztonsgi elemek s a biztonsgi elemek ellenrzsi mdjnak lersa, ac) a bankjegyvizsgl gp jabb hamistvnyok ellenrzsre val alkalmass tteli lehetsge, az talakts mdja s az talakts felhasznl ltali ellenrizhetsge, ad) a bankjegyvizsgl gp megbzhat mkdse rdekben szksges karbantarts mdja s gyakorisga, ae) a bankjegyfeldolgoz s -vlogat gp esetben a bankjegy-beadagols mdja s a forgalomkpessg szerinti vlogatsi kszbrtkek mdostsi lehetsgnek mdja, af) a bankjegy-visszaforgat gp esetben a forgalomkpessg szerinti vlogatsi kszbrtkek mdostsi lehetsgnek mdja, b) a bevizsgland bankjegyvizsgl gp felhasznli kziknyve. (1) A bevizsglst az MNB a sajt ltestmnyben vagy a bevizsgls ignylje ltal megjellt ms helysznen vgzi. (2) Az MNB a bevizsglst forintbankjegy-hamistvnyokbl, valamint valdi forgalomkpes s valdi forgalomkptelen forintbankjegyekbl sszelltott tesztcsomaggal vgzi. (3) Ha a bevizsglst az MNB sajt ltestmnyben vgzi, a bevizsgls djmentes. Ha a bevizsglst az MNB a bevizsgls ignylje ltal megjellt ms helysznen vgzi, a bevizsgls ignylje viseli az MNB bevizsglssal sszefgg kltsgeit, gy klnsen az utazsi s szllskltsget, tovbb gondoskodik a tesztcsomag szlltsrl, s viseli az azzal sszefgg kltsgeket, gy klnsen a szlltsi kltsget s az MNB ltal jvhagyott biztosts, bankgarancia djt. (4) A bevizsgls eredmnye kizrlag az MNB ltal bevizsglt bankjegyvizsgl gptpusra s annak a bevizsglskor alkalmazott hardver- s szoftver-verzijra vonatkozan, valamint a bevizsgls sorn hasznlt tesztcsomag tekintetben rvnyes. (5) A bevizsgls eredmnye nem rinti a) az adott bankjegyvizsgl gptpus gyrtjnak, illetve forgalmazjnak a gp hasznlatra val alkalmassgrt s hibtlan mkdsrt, valamint b) a pnzfeldolgoznak, a pnzforgalmaznak s az egyb gazdasgi szereplnek a forintbankjegy-visszaforgatsra vonatkoz szablyok betartsrt fennll felelssgt. (1) A bevizsgls els lpse az elzetes (gyors) vizsglat, amely a bankjegyvizsgl gp funkcijtl fggetlenl, minden esetben elvgzend, s egyben elfelttel a tovbbi bevizsglshoz. Az elzetes (gyors) vizsglat annak megllaptsra irnyul, hogy a bankjegyvizsgl gp alkalmas-e a valdi forintbankjegy felismersre. (2) A bevizsgls msodik lpse az alap- (hitelestsi) vizsglat, amely az adott bankjegyvizsgl gp funkcijtl fggen az albbiakra terjed ki: a) a valdi s a hamis forintbankjegyek egymstl val megklnbztethetsge (a hamistvnyok felismersre val alkalmassg felmrse),

10.

11.

MAGYAR KZLNY

2011. vi 103. szm

27825

a forintbankjegyek forgalomkpessg szerinti osztlyozhatsga (a forgalomkpessg felismersre val alkalmassg felmrse), valamint c) a bankjegy-kifizet gp kivtelvel az gyfl ltal kezelt bankjegyvizsgl gp esetben a hamisgyans forintbankjegy befizetjre, illetve a szmlatulajdonosra vonatkoz informci megrizhetsge, valamint a befizetre, illetve a szmlatulajdonosra s a hamisgyans forintbankjegyekre vonatkoz informcik sszekapcsolhatsga (a visszakereshetsg biztostsra val alkalmassg felmrse). (3) Ha az MNB megvltoztatja a bevizsglsra hasznlt, a 10. (2) bekezdse szerinti tesztcsomagot, a mr bevizsglt s az elvrt kvetelmnyeknek megfelelt bankjegyvizsgl gp bevizsglsnak ignyljt soron kvli jbli bevizsglsra hvhatja fel. A bevizsgls ignylje kteles az MNB felhvsnak kzhezvtelt kvet hat hten bell lehetv tenni az MNB szmra a soron kvli jbli bevizsglst. A soron kvli jbli bevizsgls menett az MNB az (1) s (2) bekezdsben foglaltak figyelembevtelvel hatrozza meg. (4) A bevizsgls ignyljnek a (2) bekezdsben meghatrozott alap- (hitelestsi) vizsglatot kveten vente a mindenkori utols bevizsgls eredmnye alapjn az MNB jegyzkbe val felvtel hnapjnak utols napjt kvet 1 ven bell, a 9. (2) bekezdsben foglaltak szerint kezdemnyeznie kell az MNB ltal bevizsglt bankjegyvizsgl gptpus jbli bevizsglst. Az venknti jbli bevizsglshoz a 9. (3) bekezdse szerinti dokumentumokat abban az esetben kell benyjtani, ha azokban idkzben vltozs trtnt. Az venknti jbli bevizsgls menett az MNB az (1) s (2) bekezdsben foglaltak figyelembevtelvel hatrozza meg. (5) A bevizsgls ignyljnek minden esetben a 9. (2) bekezdsben foglaltak szerint kezdemnyeznie kell az MNB-nl a bankjegyvizsgl gptpus jbli bevizsglst, ha brmilyen mdon mdosult annak valdisg-vizsgl hardvere, illetve szoftvere. Az jbli bevizsglshoz a 9. (3) bekezdse szerinti dokumentumokat abban az esetben kell benyjtani, ha azokban idkzben vltozs trtnt. Az MNB a bevizsgls menett az (1) s (2) bekezdsben foglaltak figyelembevtelvel hatrozza meg. 12. Az MNB rtesti az 5. (2) bekezdse szerinti zemeltetket, ha az ltaluk zemeltetett bankjegyvizsgl gptpus vonatkozsban a) a 11. (3) bekezdse szerinti soron kvli jbli bevizsglsra hvja fel a bevizsgls ignyljt, b) a 13. (3) bekezdse szerinti zradkolst alkalmazza, c) a 13. (1) bekezdsben meghatrozott hatrid lejrtt kveten vagy a 13. (4) bekezdsben meghatrozott brmely okbl az MNB jegyzkben trlst hajt vgre. (1) Az MNB a bevizsglson az elvrt kvetelmnyeknek megfelelt bankjegyvizsgl gptpust felveszi az MNB jegyzkbe, s azt az MNB jegyzkbe val felvtel hnapjnak utols napjtl szmtott 1 vig ott szerepelteti, amennyiben a bankjegyvizsgl gptpus tovbbra is kpes az MNB szmra ezen id alatt ismertt vl valamennyi forintbankjegy-hamistvny tpus felismersre. (2) Az MNB jegyzk az albbiakat tartalmazza: a) a bevizsglt bankjegyvizsgl gp adatai: nv, funkci, tpus, hardver- s szoftver-verzi, b) a gyrtra, illetve a forgalmazra vonatkoz informcik: nv, szkhely, levelezsi cm, elektronikus levl- s honlap cm, c) az MNB jegyzkbe val felvtel idpontja, d) a (3) bekezds szerinti, esetleges zradk. (3) Az MNB az MNB jegyzkbe felvett bankjegyvizsgl gptpust zradkkal ltja el, ha az adott bankjegyvizsgl gptpus csak valamely korltozssal hasznlhat. Az MNB jegyzkben zradkkal szerepeltetett bankjegyvizsgl gptpus csak olyan funkciban hasznlhat, amelyre a korltozs nem vonatkozik. (4) Az MNB az adott bankjegyvizsgl gptpust az (1) bekezdsben foglalt hatrid lejrta eltt is trli az MNB jegyzkbl, amennyiben a) a bevizsgls ignylje nem tesz eleget a 11. (3) s (5) bekezdsben foglaltaknak, b) az adott bankjegyvizsgl gptpus a 11. (3)(5) bekezdse szerinti brmely jbli bevizsglson nem felel meg az elvrt kvetelmnyeknek, c) a zradkkal elltott bankjegyvizsgl gptpus korltoz zradk nlkli hardver- s szoftver verzijnak a sikeres bevizsglst kvet MNB jegyzkbe val felvteltl szmtva 60 nap telt el, d) az MNB az MNB tv. 29. -a szerinti jegybanki ellenrzs keretben tpushibt llapt meg.

b)

13.

27826

MAGYAR KZLNY

2011. vi 103. szm

6. A hamisgyans bankjegy kezelsre vonatkoz elrsok14. (1) A termszetes s a jogi szemly, valamint a jogi szemlyisggel nem rendelkez szervezet a (2) s (3) bekezdsben foglalt kivtellel a bankjegy valdisga irnti legcseklyebb ktsge esetn kteles a bankjegyet a fellelst kveten szakrti vizsglat cljbl a hitelintzetnek, a postnak vagy az MNB-nek tadni. A hitelintzet s a posta kteles a bankjegyet tvenni, valdisgt megvizsglni, s az ltala hamisgyansnak minstett bankjegyet az tvtelre vonatkoz jegyzknyvvel, az tvteltl szmtott 20 munkanapon bell tovbbtani az MNB-nek. (2) Az egyb gazdasgi szerepl kteles az automata bankjegykiad gp zemeltetse sorn ltala fellelt olyan bankjegyet, amelynek a valdisga irnt a legcseklyebb ktsge merl fel, tovbb az ltala zemeltetett gyfl ltal kezelt gpbl szrmaz hamisgyans bankjegyet szakrti vizsglat cljbl a vele szerzdses kapcsolatban ll pnzfeldolgoznak, ennek hinyban a hitelintzetnek vagy az MNB-nek haladktalanul tadni. A pnzfeldolgoz s a hitelintzet kteles a bankjegyet tvenni, valdisgt megvizsglni, s az ltala hamisgyansnak minstett bankjegyet az tvtelre vonatkoz jegyzknyvvel, az tvteltl szmtott 20 munkanapon bell tovbbtani az MNB-nek. (3) A pnzfeldolgoz s a pnzforgalmaz kteles a valdisg- s forgalomkpessgi vizsglat sorn fellelt, illetve az gyfl ltal kezelt gpbl szrmaz s az ltala elvgzett valdisgvizsglat alapjn is hamisgyansnak minstett bankjegyet az tvtelre vonatkoz jegyzknyvvel, a fellelstl, illetve az gyfl ltal kezelt gpbe val befizetstl szmtott 20 munkanapon bell tadni vagy megkldeni az MNB-nek. (4) A pnzfeldolgoz s a pnzforgalmaz kteles a befizetstl szmtott 8 htig megrizni a befizetre, illetve a szmlatulajdonosra vonatkoz informcikat. (5) Az (1)(3) bekezds szerinti jegyzknyv tartalmi elemeit a 4. mellklet hatrozza meg. (1) A hamisgyans bankjegy szakrti vizsglatt az MNB vgzi. (2) Az MNB szakrti vizsglata szerint hamis bankjegy ellenrtknek megtrtse sem az azt fellel vagy szakrti vizsglat cljbl tovbbt pnzfeldolgoztl, pnzforgalmaztl s egyb gazdasgi szerepltl, sem az MNB-tl nem ignyelhet. (3) Az MNB a szakrti vizsglat eredmnyrl a vizsglat kezdemnyezjt vagy annak MNB-nl eljrt megbzottjt rtesti, s a szakrti vizsglat szerint valdi forintbankjegy ellenrtkt, illetve a valdi klfldi bankjegyet a szakrti vizsglat eredmnyrl szl rtestssel egyidejleg visszajuttatja a szakrti vizsglat kezdemnyezjnek vagy annak MNB-nl eljrt megbzottjnak. (4) A hamis bankjegy rzst s kezelst unis jogi aktus vagy jogszably eltr rendelkezse hinyban az MNB vgzi. (5) Az MNB a pnzhamists megelzse s feldertse rdekben egyttmkdik a bnldz szervekkel, s krskre a szemlyes adatok vdelmrl s a kzrdek adatok nyilvnossgrl szl 1992. vi LXIII. trvnyben s az MNB tv. 31/A. (1) bekezdsben foglaltak figyelembevtelvel pnzhamistsra vonatkoz adatokat ad t rszkre. (1) A pnzfeldolgoz a 15. (3) bekezdse szerint rszre visszajuttatott valdi forintbankjegy ellenrtkt, illetve a valdi klfldi bankjegyet a megbzjval kttt megllapodsban foglalt, ilyen megllapods hinyban a (2) bekezds szerinti hatridn bell kteles a megbz rszre tadni, megkldeni vagy kteles vele elszmolni. (2) A pnzforgalmaz a 15. (3) bekezdse szerint rszre visszajuttatott valdi forintbankjegy ellenrtkt, illetve a valdi klfldi bankjegyet annak kzhezvtelt kvet 10 munkanapon bell kteles a bankjegy befizetjnek (birtokosnak) tadni, megkldeni vagy kteles vele elszmolni. (3) Az MNB szakrti vizsglata szerint hamis bankjegy esetn a pnzfeldolgoz s a pnzforgalmaz az MNB szakrti vizsglatnak eredmnyrl az errl szl rtests kzhezvtelt kvet 10 munkanapon bell kteles a bankjegy befizetjt (birtokost) rtesteni. (4) A hitelintzet, a posta s a pnzfeldolgoz a 14. (1), illetve (2) bekezdse alapjn tvett, de ltala valdinak minstett bankjegyet kteles forgalomkptelennek minsteni, s annak ellenrtkt kteles az ltala elvgzett vizsglatot kvet 10 munkanapon bell a bankjegy tadjnak tadni, megkldeni vagy kteles vele elszmolni.

15.

16.

MAGYAR KZLNY

2011. vi 103. szm

27827

7. Az MNB-nek az eurobankjegyek hamists elleni vdelmvel kapcsolatos technikai feladatai17. Az MNB az eurobankjegyek hamists elleni vdelme rdekben elltja a) a hamispnz-figyel rendszerhez (CMS) val csatlakozs egyes feltteleirl szl, 2001. november 8-i EKB/2001/11 eurpai kzponti banki hatrozat szerinti nemzeti kszpnzszakrti kzponti, b) a Tancsi rendelet 3. cikk (1) bekezdsben az eurobankjegyekre vonatkozan meghatrozott, valamint c) a Tancsi rendelet 4. cikk (1)(3) bekezdse szerinti nemzeti bankjegyszakrti kzponti feladatokat.

8. A kszpnzforgalmazs mkdsi kockzatainak felmrse, intzkedsi terv18. (1) A hitelintzet a szakostott hitelintzet s a hitelszvetkezet kivtelvel , valamint a posta kteles felmrni s minsteni fikhlzatt a kszpnzforgalmazsban betlttt szerepnek kritikussga szerint, a fikok napi kszpnzkifizetsi-forgalmnak rtke s terleti elhelyezkedse alapjn. (2) A kszpnzforgalmazs szempontjbl kritikus hitelintzeti fiknak (a tovbbiakban: kritikus hitelintzeti fik) minsl: a) a felmrs idpontjt megelz naptri vben 30 milli forint feletti tlagos napi forint kifizetsi forgalmat lebonyolt hitelintzeti fik, valamint b) az adott hitelintzetnek ba) a fvrosban mkd legalbb ngy, bb) a megyeszkhelyen mkd legalbb egy fikja. (3) A kszpnzforgalmazs szempontjbl kritikus postai fiknak (a tovbbiakban: kritikus postai fik) minsl: a) a fvrosban mkd legalbb ngy, b) a megyeszkhelyen mkd legalbb egy postai fik. (4) Az (1) bekezds szerinti, az MNB ltal a kszpnzforgalomban betlttt szerep, tovbb a fikhlzat nagysga s orszgos lefedettsge alapjn kijellt hitelintzet, illetve a posta a (2) bekezds szerinti kritikus hitelintzeti fikok, illetve a (3) bekezds szerinti kritikus postai fikok vente fellvizsglt listjt kteles az 5. mellklet szerinti tartalommal s mdon, az adott v jnius 30. napjig megkldeni az MNB rszre. (5) Az (1) bekezds szerinti, az MNB ltal ki nem jellt hitelintzet a kszpnzforgalmazs szempontjbl kritikus fikjainak krt a (2) bekezdsben meghatrozottak alapjn hromvente, a fellvizsglat vnek jnius 30. napjig kteles fellvizsglni. (1) A 18. (1) bekezdse szerinti hitelintzetnek s a postnak azonostania kell a kszpnzforgalmazst s az ahhoz szksges erforrsok rendelkezsre llst veszlyeztet valamennyi mkdsi kockzatot, s rendelkeznie kell az azonostott mkdsi kockzatokbl s a kapcsold erforrs-kiessekbl ered, a kszpnzforgalmazsban bekvetkez rendkvli helyzetek kezelsre, gy klnsen a kritikus hitelintzeti, illetve postai fikok mkdtetsre vonatkoz intzkedsi tervvel. (2) Az (1) bekezdsben meghatrozott intzkedsi terv ktelez tartalmi elemei: a) az adott, a kszpnzforgalmazst rint rendkvli helyzetre vonatkoz kommunikcis tevkenysg alapelvei s az MNB-vel val kapcsolattarts rendje, b) a kritikus hitelintzeti, illetve postai fiknak az adott, a kszpnzforgalmazst rint rendkvli helyzetben trtn nyitvatartsi, gyflkiszolglsi rendje, idertve a hitelintzetnl s a postnl fizetsi szmlval rendelkez sajt, illetve fizetsi szmlval nem rendelkez egyb gyfelek kszpnzkiszolglsnak feltteleit is, c) a kritikus hitelintzeti, illetve postai fiknak az adott, a kszpnzforgalmazst rint rendkvli helyzetben a kszpnzkiszolglssal kapcsolatos bels eljrsrendje, a dntsi hatskrk szablyozsa, d) a kritikus hitelintzeti, illetve postai fik ltal az adott, a kszpnzforgalmazst rint rendkvli helyzetben alkalmazand bankjegy-visszaforgatsi rend, valamint e) a kritikus hitelintzeti, illetve postai fik vonatkozsban az adott, a kszpnzforgalmazst rint rendkvli helyzetben alkalmazand kszpnzszlltsi rend. (3) A 18. (1) bekezdse szerinti, az MNB ltal a kszpnzforgalomban betlttt szerep, tovbb a fikhlzat nagysga s orszgos lefedettsge alapjn kijellt hitelintzet, illetve a posta az (1) s (2) bekezds szerinti, ktvente

19.

27828

MAGYAR KZLNY

2011. vi 103. szm

fellvizsglt intzkedsi tervt kteles a kritikus hitelintzeti, illetve postai fikok listjra az 5. mellkletben elrt mdon, a fellvizsglat vnek jnius 30. napjig megkldeni az MNB rszre. (4) A 18. (1) bekezdse szerinti, az MNB ltal ki nem jellt hitelintzet az (1) s (2) bekezds szerinti intzkedsi tervt hromvente, a fellvizsglat vnek jnius 30. napjig kteles fellvizsglni.

9. A forgalomkpes s a trvnyes fizeteszkznek minsl forgalomkptelen forintbankjegyek cmletvltsnak szablyai20. (1) A hitelintzet s a posta a forgalomkpes, valamint a trvnyes fizeteszkznek minsl forgalomkptelen forintbankjegyekbl egy alkalommal sszesen legfeljebb 50 darabot kteles ms cmlet forgalomkpes forintbankjegyre, illetve legfeljebb 100 darabig forgalomkpes forintrmre tvltani. (2) A hitelintzet s a posta a hinyos forintbankjegyet abban az esetben kteles cmletvltsra tvenni, amennyiben a forintbankjegynek a felnl nagyobb rszt benyjtjk. A tbb esetlegesen sszeragasztott darabbl ll hinyos forintbankjegy cmletvlts keretben akkor vlthat t, amennyiben az egyes rszek a pnztros ltal megllapthatan azonos forintbankjegyhez tartoznak, s az egyes rszek egyttesen a forintbankjegynek a felnl nagyobb rszt kiteszik. (3) A hitelintzet s a posta cmletvlts keretben nem kteles tvltani azt a forintbankjegyet, amelynek a valdisga, illetve nvrtke nem llapthat meg egyrtelmen. A nem egyrtelmen valdi forintbankjegy tekintetben a hitelintzet s a posta kteles valdisgvizsglatot vgezni, s az ltala hamisgyansnak minstett forintbankjegyet a 14. (3) bekezdsben foglaltaknak megfelelen az MNB-nek tadni vagy megkldeni. (1) A hitelintzet s a posta a 20. szerinti cmletvltsrt djat szmthat fel, amelynek maximlis mrtke idertve az tvltssal sszefggsben egyb cmeken esetleg felszmtand kln djakat is a) az gyflnek kifizetsre kerl forintbankjegy nvrtknek 5%-a, b) az gyflnek kifizetsre kerl forintrme nvrtknek 10%-a. (2) A hitelintzet s a posta a 20. szerinti cmletvltst a nla vezetett fizetsi szmla meglthez, illetve az ltala nyjtott szolgltats ignybevtelhez ktheti. (3) A hitelintzet s a posta a 20. szerinti cmletvltst tnylegesen vgz fikjai szmt korltozhatja. A fvrosban, illetve az adott megyben fikkal rendelkez hitelintzetnek s postnak azonban biztostania kell, hogy a fvrosban, illetve az adott megyben elssorban a megyeszkhelyen legalbb 1-1 fikja tnylegesen vgezze a 20. szerinti cmletvltst. (1) A hitelintzet s a posta a 20. szerinti cmletvltst tnylegesen vgz fikjban jl lthat helyen, hirdetmnyben kteles kzztenni a cmletvlts gyfl ltali ignybevtelnek feltteleit s djt. (2) A hitelintzet s a posta a 20. szerinti cmletvltst tnylegesen nem vgz fikjban jl lthat helyen, hirdetmnyben kteles kzztenni a cmletvltst tnylegesen vgz legkzelebbi fikjnak cmt, valamint az (1) bekezdsben meghatrozott informcikat. (3) A hitelintzet s a posta internetes honlap mkdtetse esetn kteles azon folyamatosan s knnyen hozzfrhet mdon elrhetv tenni a 20. szerinti cmletvltst tnylegesen vgz fikjainak listjt, valamint az (1) bekezdsben meghatrozott informcikat.

21.

22.

10. A pnzfeldolgozra vonatkoz specilis elrsok23. A pnzfeldolgoz a Hpt. 19/B. f) pontjban elrt bels gyviteli szablyzatot az e rendeletben foglaltak figyelembevtelvel kteles kidolgozni.

11. Zr rendelkezsek24. (1) Ez a rendelet a (2)(4) bekezdsben foglalt kivtellel a kihirdetst kvet msodik hnap els napjn lp hatlyba. (2) A forintbankjegy valdisg- s forgalomkpessgi vizsglatra hasznlt bankjegyvizsgl gppel szemben tmasztott kvetelmny vonatkozsban a 4. (1) bekezdse, az automata bankjegykiad gpen keresztl visszaforgatand forintbankjegyek vonatkozsban a 4. (2) s (6) bekezdse, a 4. (3) bekezdse, valamint az 5. 2012. janur 1-jn lp hatlyba.

MAGYAR KZLNY

2011. vi 103. szm

27829

(3) A 4. (4) bekezdse s a 6. 2017. janur 1-jn lp hatlyba. (4) A 7. (3) bekezdse az euro magyarorszgi bevezetsnek napjn lp hatlyba. (5) A (4) bekezdsben meghatrozott felttel bekvetkezsnek napjt annak ismertt vlst kveten haladktalanul az MNB elnke a Magyar Kzlnyben kzztett egyedi hatrozatval llaptja meg. 25. Az e rendelet hatlybalpsekor a bankjegyek feldolgozsrl, forgalmazsrl, valamint hamists elleni vdelmvel kapcsolatos technikai feladatokrl szl 2/2009. (I. 23.) MNB rendelet 18. (5) bekezds b) pontja alapjn jogszeren mkdtt bankjegyvizsgl gp a forintbankjegyek valdisg- s forgalomkpessgi vizsglatra 2011. december 31-ig hasznlhat. A bankjegyek feldolgozsrl, forgalmazsrl, valamint hamists elleni vdelmvel kapcsolatos technikai feladatokrl szl 2/2009. (I. 23.) MNB rendelet 18. (6) bekezdse szerinti tjkoztatsi ktelezettsget a pnzforgalmaznak utols alkalommal a 2011. jlius 1. s 2011. december 31. kztti idszakra vonatkozan, 2012. janur 31-ig kell teljestenie. A pnzfeldolgoz ltal elvgzett valdisg- s forgalomkpessgi vizsglat sorn az MNB jegyzkben szerepl tpus, az ott meghatrozott hardver- s szoftver-verzival rendelkez bankjegyvizsgl gppel vizsglt forintbankjegy-mennyisg arnynak 2011. december 31-ig ves szinten el kell rnie a 80%-ot. A trgyvet megelz naptri vben 40 milli forintot meghalad tlagos napi forint kifizetsi forgalmat lebonyolt hitelintzeti s postai fik 2016. december 31-ig az elltmnyknt vagy elltmny-kiegsztsknt kapott forintbankjegyeket a pnztri kifizetsi forgalomban kizrlag abban az esetben forgathatja vissza, ha ves szinten az elltmnyknt, elltmny-kiegsztsknt kapott forintbankjegyeknek a) 2013-ban legalbb 50%-t, b) 2014-ben legalbb 60%-t, c) 2015-ben legalbb 70%-t, d) 2016-ban legalbb 80%-t az MNB jegyzkben szerepl tpus, az ott meghatrozott hardver- s szoftver-verzival rendelkez bankjegyvizsgl gppel ellenriztk, s valdinak s forgalomkpesnek minstettk. A hitelintzeti s a postai fiknak a trgyvet megelz naptri vben 5 milli forintot meghalad tlagos napi forint kszpnzforgalmat lebonyolt, az MNB jegyzkben szerepl tpus, az ott meghatrozott hardver- s szoftver-verzival rendelkez bankjegyvizsgl gppel fel nem szerelt pnztrainak a) 2013-ban legalbb 50%-ban, b) 2014-ben legalbb 60%-ban, c) 2015-ben legalbb 70%-ban, d) 2016-ban legalbb 80%-ban pnztranknt, illetve iker-pnztranknt egy UV-A/C berendezst kell biztostania a forintbankjegyek valdisg-vizsglathoz. (1) E rendelet 17. a) pontja az MNB tv. 31/A. (1) bekezdsvel, tovbb az rmk feldolgozsrl, forgalmazsrl, valamint hamists elleni vdelmvel kapcsolatos technikai feladatokrl szl 12/2011. (IX. 6.) MNB rendelet 9. a) pontjval egytt a hamispnz-figyel rendszerhez (CMS) val csatlakozs egyes feltteleirl szl, 2001. november 8-i EKB/2001/11 eurpai kzponti banki hatrozatnak val megfelelst szolglja. (2) E rendelet 3. (1) bekezdse, 3. (2) bekezds b) pontja, 3. (2) bekezds d) pont db) alpontja, 3. (4) bekezdse, 7. -a, 1416. -a, valamint 17. b) s c) pontja az MNB tv. 2929/D. -val s 31/A. (2)(4) bekezdsvel, valamint az rmk feldolgozsrl, forgalmazsrl, valamint hamists elleni vdelmvel kapcsolatos technikai feladatokrl szl 12/2011. (IX. 6.) MNB rendelet 3. (1) bekezdsvel, 3. (2) bekezds b) pontjval, 3. (2) bekezds d) pont db) alpontjval, 5. (1) s (3) bekezdsvel, 68. -val, valamint 9. b) s c) pontjval egytt 1. az euro pnzhamists elleni vdelmhez szksges intzkedsek megllaptsrl szl, 2001. jnius 28-i 1338/2001/EK tancsi rendelet s az azt mdost 44/2009/EK tancsi rendelet,

26.

27.

28.

29.

30.

27830

MAGYAR KZLNY

2011. vi 103. szm

2. az euro pnzhamists elleni vdelmhez szksges intzkedsek megllaptsrl szl 1338/2001/EK rendelet hatsainak az eurt kzs valutaknt el nem fogad tagllamokra trtn kiterjesztsrl szl, 2001. jnius 28-i 1339/2001/EK tancsi rendelet s az azt mdost 45/2009/EK tancsi rendelet vgrehajtshoz szksges rendelkezseket llaptja meg. 31. E rendelet tervezetnek a nemzeti hatsgoknak az Eurpai Kzponti Bankkal a jogszablytervezetekrl folytatott konzultcijrl szl, 1998. jnius 29-i 98/415/EK tancsi hatrozat 2. cikk (1) bekezds els, msodik s harmadik francia bekezdse szerinti elzetes bejelentse megtrtnt. (1) Hatlyt veszti a bankjegyek feldolgozsrl, forgalmazsrl, valamint hamists elleni vdelmvel kapcsolatos technikai feladatokrl szl 2/2009. (I. 23.) MNB rendelet. (2) A 25. s 27. 2012. janur 1-jn hatlyt veszti. (3) A 26. 2012. februr 1-jn hatlyt veszti. (4) A 28. s 29. 2017. janur 1-jn hatlyt veszti. (5) A 7. (3) bekezdse az euro magyarorszgi bevezetsnek napjtl szmtott 1 v elteltt kvet napon hatlyt veszti. (6) Az (5) bekezdsben meghatrozott felttel bekvetkezsnek napjt annak ismertt vlst kveten haladktalanul az MNB elnke a Magyar Kzlnyben kzztett egyedi hatrozatval llaptja meg. Simor Andrs s. k.,a Magyar Nemzeti Bank elnke

32.

1. mellklet a 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelethez A forintbankjegyek forgalomkpessgi vizsglatnak rszletes szempontjai1. A mellklet a forintbankjegyek forgalomkpessgnek egysges elveken alapul, elssorban gpi vizsglati minimumkvetelmnyeit hatrozza meg. A forintbankjegyek csak abban az esetben forgathatk vissza, ha a kvetkezkben meghatrozott vlogatsi kritriumok alapjn forgalomkpesnek minslnek. Az MNB krsre referencia-bankjegyekkel ltja el a pnzfeldolgozkat s a pnzforgalmazkat. 2. A forgalomkpessgi vizsglat kzi ellenrzssel vagy bankjegyvizsgl gppel trtnik. A forgalomkpessgi vizsglat elfelttele a forintbankjegy valdisgnak megllaptsa. A forgalomkpessgi vizsglatot a valdinak minstett forintbankjegyen kell elvgezni. Amennyiben a forintbankjegyen a 4. pont szerinti vlogatsi kritriumokban meghatrozott, brmely okbl (pldul fizikai hats, gs, elhasznlds) bekvetkezett szennyezds, srls vagy egyb eltrs tallhat, a forintbankjegyet forgalomkptelennek kell minsteni, s tilos visszaforgatni. 3. A bankjegyvizsgl gpek ltal vgzett forgalomkpessgi vizsglatot kveten a forgalomkpesnek minstett forintbankjegyek kztt tallhat forgalomkptelen forintbankjegyek arnya nem haladhatja meg a 10%-ot. 4. Vlogatsi kritriumok 4.1. Szennyezett forintbankjegy A forintbankjegy felletnek teljes egszn vagy foltokban szennyezds tallhat. A forintbankjegyen tallhat szennyezds megnveli a bankjegypapr fedettsgt, ezltal cskkenti fnyvisszaver kpessgt. A bankjegyvizsgl gp vlogatsi szintjt az MNB ltal biztostott referencia-bankjegyek segtsgvel a bankjegyvizsgl gpet zemeltet pnzfeldolgoz, illetve pnzforgalmaz lltja be. A referencia-bankjegyeknl magasabb szennyezettsgi szintet mutat forintbankjegyek forgalomkptelennek minslnek. 4.2. Puha bankjegypapr Szerkezeti romls vagy elhasznlds miatt a bankjegypapr szreveheten veszt tartsbl, szilrdsgbl, puha tapintsv vlik. Az ersen cskkent szilrdsg forintbankjegyek forgalomkptelennek minslnek.

MAGYAR KZLNY

2011. vi 103. szm

27831

4.3. Sarknl behajtott forintbankjegy A csonknak ltsz forintbankjegy sarka visszahajlott. Ha a behajts 130 mm2-nl nagyobb terlet, s a behajts rvidebb lnek hossza meghaladja a 10 mm-t, akkor a forintbankjegyet a forgalomkptelen kategriba kell sorolni. 4.4. Szakadt forintbankjegy A forintbankjegy felletn legalbb egy szakads tallhat. Ha a forintbankjegyen tallhat szakads meghaladja az albbi tblzatban megadott mreteket, akkor a forintbankjegy forgalomkptelennek minstend, feltve, hogy nylt" szakadsrl van sz, azaz az albbi tblzatban meghatrozott mret szakads teljes mrtkben a bankjegyvizsgl gp szlltsi rendszere szjak ltal el nem takart terleten helyezkedik el, s optikailag szlelhet. A forgalomkptelennek minstend forintbankjegyeken tallhat szakads minimlis mrtkeIrny Szlessg Hosszsg

1 2 3

Fggleges Vzszintes tls

4 mm 4 mm 4 mm

8 mm 15 mm 18 mm*

* A forintbankjegyen a szakads hosszsga a szakads cscst s a szakads kiindulpontjhoz tartoz bankjegyszlt sszekt egyenes hosszval mrend (nem a szakads vonal hosszsgval). 4.5. Lyukas forintbankjegy A forintbankjegy felletn legalbb egy lthat lyuk tallhat. Azt a lyukas forintbankjegyet, amelyen a lyukat a berendezs szlltszalagja(i) rszben vagy teljesen fedetlenl hagyjk, a forgalomkptelen forintbankjegyek kz kell sorolni, amennyiben a lyuk fedetlen terlete nagyobb 10 mm2-nl. 4.6. Csonka forintbankjegy A forintbankjegy brmely rszn tapasztalhat fellethiny. Azt a forintbankjegyet, amelynek a hossza, illetve szlessge minimum 3 mm-rel eltr a forintbankjegy nvleges hossz- s szlessgmrettl (154 mm x 70 mm), a forgalomkptelen kategriba kell vlogatni. 4.7. Ragasztott forintbankjegy A ragasztott bankjegy gy keletkezik, hogy a bankjegy sajt darabjait pldul ragasztszalaggal vagy folykony ragasztval egymshoz rgztik. Bankjegyvizsgl gppel vgzett forgalomkpessgi vizsglat esetn a forgalomkptelen kategriba kell vlogatni azt a ragasztott forintbankjegyet, amelyen 10 mm x 40 mm-nl nagyobb terlet, 50 mm-t meghalad vastagsg ragaszts tallhat. Kzi ellenrzssel vgzett forgalomkpessgi vizsglat esetn a ragasztott forintbankjegyet a ragaszts mrtktl s mdjtl fggetlenl a forgalomkptelen kategriba kell vlogatni. 4.8. Foltos forintbankjegy Amennyiben a forintbankjegy felletn helyi, azaz korltozott kiterjeds szennyezds tallhat, a forintbankjegy forgalomkptelennek minsl. A foltot a bankjegyvizsgl gp abban az esetben ismeri fel, ha amiatt jelentsen megvltozik a bankjegy rajzolata. 4.9. Festkhinyos bankjegy Amennyiben a forintbankjegy teljes vagy rsz felletrl lthatan hinyzik a festk, a forintbankjegy forgalomkptelennek minsl. A forintbankjegy pldul akkor vlhat festkhinyoss, ha kimossk vagy vegyszerrel rintkezik. A bankjegyvizsgl gp kp- vagy (optikai fehrt tartalom esetn) UV-szenzora ltal azonostott ilyen forintbankjegyek forgalomkptelennek minslnek. 4.10. Grafitis bankjegy A forintbankjegyen a kibocstsrl rendelkez MNB hirdetmnyben, illetve MNB rendeletben nem szerepl rsjel, rajz vagy sznezs tallhat. A grafitis bankjegyre a 4.8. pontban foglaltak az irnyadk. 4.11. Hajtogatsbl ered gyrds A forintbankjegy teljes felletn tbbszrs, vletlenszer elhelyezkeds gyrdsek tallhatk, amelyek kedveztlenl befolysoljk a forintbankjegy megjelenst, tartst. Az sszehajtott forintbankjegy forgalomkptelennek minsl, amennyiben az sszehajtogats miatt a forintbankjegy hossza, illetve szlessge tbb mint 3 mm-rel cskkent.

27832

MAGYAR KZLNY

2011. vi 103. szm

2. mellklet a 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelethez A bankjegyvizsgl gpek funkciira s mkdsre vonatkoz rszletes szablyok, valamint a pnzfeldolgoz, a pnzforgalmaz s az egyb gazdasgi szerepl ehhez kapcsold teendi1. A bankjegyvizsgl gpek funkcii 1.1. Alkalmazott ltal mkdtetett gpekMegnevezs Funkci

1

2 3

4

A bankjegyek valdisgnak s forgalomkpessgnek a gpet mkdtet alkalmazott beavatkozsa nlkli ellenrzsre alkalmas gp. Bankjegy-valdisgvizsgl gp A bankjegyek valdisgnak a gpet mkdtet alkalmazott beavatkozsa nlkli ellenrzsre alkalmas gp. Pnztrosok kiszolglsra Pnztros ltal mkdtetett bankjegyvizsgl gp, amely lehetv alkalmas bankjegyfeldolgoz s teszi bankjegyek fizetsi szmlra val befizetst, illetve fizetsi -vlogat gp szmla terhre trtn felvtelt. A gp a mkdtet pnztros beavatkozsa nlkl vizsglja a befizetett bankjegyek valdisgt s forgalomkpessgt. A gp a bankjegyfelvtelhez a ms gyfelek korbbi gyleteiben befizetett valdi s forgalomkpes forintbankjegyeket is felhasznl(hat)ja. Pnztrosok kiszolglsra Pnztros ltal mkdtetett bankjegyvizsgl gp, amely lehetv alkalmas teszi bankjegyek fizetsi szmlra val befizetst. A gp a bankjegy-valdisgvizsgl gp mkdtet pnztros beavatkozsa nlkl vizsglja a befizetett bankjegyek valdisgt.

Bankjegyfeldolgoz s -vlogat gp

1.2. gyfl ltal kezelt gpekMegnevezs Funkci

1

Bankjegybefizetsre alkalmas gp

2

Bankjegy-visszaforgat gp

3

Kombinlt bankjegy be- s kifizet gp

Az gyfl szmra lehetv teszi, hogy bankkrtya vagy ms eszkz hasznlatval fizetsi szmlra bankjegyet fizessen be, de bankjegyek kiadsra nem alkalmas. A gp vizsglja az gyfl ltal behelyezett bankjegyek valdisgt, biztostja a valdinak minstett bankjegyek ellenrtknek fizetsi szmln val jvrshoz szksges adatokat, tovbb a hamisgyans bankjegy, a visszatartott nem egyrtelmen valdi forintbankjegy s az gyfl adatainak sszekapcsolst s visszakereshetsgt. Ezeknl a gpeknl a bankjegyek forgalomkpessgnek vizsglatra val alkalmassg nem elvrt. Az gyfl szmra lehetv teszi, hogy bankkrtya vagy ms eszkz hasznlatval fizetsi szmlra bankjegyet fizessen be, valamint lehetsget biztost fizetsi szmla terhre trtn bankjegyfelvtelre is. A gp vizsglja az gyfl ltal behelyezett bankjegyek valdisgt s forgalomkpessgt, biztostja a valdinak minstett bankjegyek ellenrtknek fizetsi szmln val jvrshoz, illetve a kiadott bankjegyek ellenrtknek terhelshez szksges adatokat, tovbb a hamisgyans bankjegy, a visszatartott nem egyrtelmen valdi forintbankjegy s az gyfl adatainak sszekapcsolst s visszakereshetsgt. A gp a bankjegyfelvtelhez a ms gyfelek korbbi gyleteiben befizetett valdi s forgalomkpes forintbankjegyeket is felhasznl(hat)ja. Az gyfl szmra lehetv teszi, hogy bankkrtya vagy ms eszkz hasznlatval fizetsi szmlra bankjegyet fizessen be, illetve fizetsi szmla terhre bankjegyet vegyen fel. A gp vizsglja az gyfl ltal behelyezett bankjegyek valdisgt, biztostja a valdinak minstett bankjegyek ellenrtknek fizetsi szmln val jvrshoz szksges adatokat, tovbb a hamisgyans bankjegy, a visszatartott nem egyrtelmen valdi forintbankjegy s az gyfl adatainak sszekapcsolst s visszakereshetsgt. A gp a bankjegyfelvtelhez nem hasznlja fel a ms gyfelek korbbi gyleteiben befizetett valdi (s forgalomkpes) bankjegyeket. Ezeknl a gpeknl a bankjegyek forgalomkpessgnek vizsglatra val alkalmassg nem elvrt.

MAGYAR KZLNY

2011. vi 103. szm

27833Funkci

Megnevezs

4

Bankjegy-kifizet gp

Az gyfl szmra lehetv teszi, hogy bankkrtya vagy ms eszkz hasznlatval fizetsi szmla terhre bankjegyet vegyen fel. A gp vizsglja az zemeltet/felhasznl ltal behelyezett bankjegyek valdisgt s forgalomkpessgt, tovbb biztostja a kiadott valdi s forgalomkpes bankjegyek ellenrtknek fizetsi szmln val terhelshez szksges adatokat.

2. A bankjegyvizsgl gpek mkdsre vonatkoz rszletes szablyok, valamint a pnzfeldolgoz, a pnzforgalmaz s a 2.2.1. pontban foglalt tblzat vonatkozsban az egyb gazdasgi szerepl ehhez kapcsold teendi 2.1. Alkalmazott ltal mkdtetett gpek 2.1.1. Az alkalmazott ltal mkdtetett gpekre vonatkoz ltalnos szablyokKategria Osztly Tulajdonsgok Teendk

A

Nem forintbankjegyknt azonostott trgy, hamisgyans forintbankjegy vagy nem egyrtelmen valdinak minsl forintbankjegy

Nem forintbankjegyknt azonostja a bankjegyvizsgl gp az adott trgyat klnsen az albbi okok miatt: nem forintbankjegy (pl. klfldi bankjegy, csekk), forintbankjegyhez hasonlt trgy (pl. res papr, kzzel rajzolt forintbankjegy, elvlaszt krtya), hibs kp vagy formtum, nagy szamrflek vagy hinyz darabok, feltltsi vagy szlltsi hiba (pl. kt forintbankjegy kerl be egyszerre). Hamisgyansknt, vagy nem egyrtelmen valdiknt azonostja a bankjegyvizsgl gp a forintbankjegyet az albbi okok miatt: a kp s a formtum azonostott, de a valdisgot bizonyt egy vagy tbb elem hinyzik, vagy azok minsge egyrtelmen a toleranciaszinten kvlre esik, a kp s a formtum azonostott, de minsgbeli, illetve toleranciaszintbeli eltrsek miatt nem az sszes valdisgot igazol elem azonostott (tbbnyire srlt vagy szennyezett bankjegy).

A bankjegyvizsgl gp ltal nem forintbankjegyknt azonostott trgy szemrevtelezend az alkalmazott ltal, s kln vlasztand a hamisgyans forintbankjegyektl. Az alkalmazott ltal forintbankjegyknt azonostott bankjegy legalbb egy alkalommal a bankjegyvizsgl gppel ismtelten megvizsgland (amennyiben szksges, a gyrdsek, hajtsok, szamrflek kisimtst vagy egyb, a gpi felismerst elsegt teendk elvgzst kveten). A bankjegyvizsgl gp ltal az ismtelt vizsglat(ok) sorn is ebbe a kategriba sorolt valdi forintbankjegy a forgalombl kivonand, az MNB rszre tadand, az sszeg a szmlatulajdonos rszre jvrand. A bankjegyvizsgl gp ltal hamisgyansknt vagy nem egyrtelmen valdiknt azonostott forintbankjegy a 14. (3) bekezdse szerint megvizsgland, s az e vizsglat alapjn is hamisgyansnak minstett forintbankjegy a forgalombl kivonand, tovbb a 14. (3) bekezdse szerinti jegyzknyvvel, a fellelstl szmtott 20 munkanapon bell tadand vagy megkldend az MNB-nek. A forintbankjegy visszaforgathat, az sszeg a szmlatulajdonos rszre jvrand.

B1

Valdi s forgalomkpes forintbankjegy

A bankjegyvizsgl gp ltal elvgzett valdisg- s forgalomkpessgi vizsglat pozitv eredmnnyel jrt.

27834Kategria Osztly Tulajdonsgok

MAGYAR KZLNY

2011. vi 103. szm

Teendk

B2

Valdi, de forgalomkptelen forintbankjegy

A bankjegyvizsgl gp ltal elvgzett valdisgvizsglat pozitv, de a forgalomkpessgi vizsglat negatv eredmnnyel jrt.

A forintbankjegy a forgalombl kivonand, az MNB rszre tadand, az sszeg a szmlatulajdonos rszre jvrand.

2.1.2. Az alkalmazott ltal mkdtetett egyes gpekre vonatkoz specilis rendelkezsek 2.1.2.1. A kett lerakval felszerelt bankjegyfeldolgoz s -vlogat gpnek a valdisg- s forgalomkpessgi vizsglatot ugyanazon thaladskor kell elvgeznie, s a 2.1.1. pontban foglalt tblzat szerinti B1 kategrij minden forintbankjegyet az egyik lerakba, mg a 2.1.1. pontban foglalt tblzat szerinti A s B2 kategrij forintbankjegyeket egy klnll (msodik) a 2.1.1. pontban foglalt tblzat szerinti B1 kategrij forintbankjegyekkel fizikailag semmifle mdon nem rintkez lerakba kell vlogatnia. A gp msodik lerakjban tallhat forintbankjegyeken a gpi ellenrzst ismt le kell futtatni. A msodik thalads kzben a gpnek a hamisgyans forintbankjegyeket kln lerakba trtn vlogatssal el kell vlasztania a 2.1.1. pontban foglalt tblzat szerinti B2 kategrij forintbankjegyektl. 2.1.2.2. A bankjegy-valdisgvizsgl gpnek nem kell klnbsget tennie a 2.1.1. pontban foglalt tblzat szerinti B1 s B2 kategrij forintbankjegyek kztt. 2.1.2.3. Az egy lerakval felszerelt bankjegy-valdisgvizsgl gpnek a 2.1.1. pontban foglalt tblzat szerinti A kategrij forintbankjegy szlelsekor a feldolgozst le kell lltania, s az emltett kategriba tartoz forintbankjegyet olyan helyzetben kell tartania, amely megakadlyozza a fizikai rintkezst a valdinak minstett forintbankjegyekkel. A gpnek a valdisgvizsglat eredmnyt a 2.1.1. pontban foglalt tblzat szerinti A kategrij minden egyes forintbankjegy tekintetben meg kell jelentenie a kijelzn. A gpnek a feldolgozs lellsakor ellenriznie kell a 2.1.1. pontban foglalt tblzat szerinti A kategrij forintbankjegy jelenltt, s a feldolgozs csak azt kveten indulhat jra, ha a kezel az emltett kategrij forintbankjegyet fizikailag eltvoltotta. A kezel a feldolgozsi zemmd minden egyes lellsakor legfeljebb egy darab, a 2.1.1. pontban foglalt tblzat szerinti A kategrij forintbankjegyhez frhet hozz. 2.2. gyfl ltal kezelt gpek 2.2.1. Az gyfl ltal kezelt gpekre vonatkoz ltalnos szablyokKategria Osztly Tulajdonsgok Teendk

1

Nem forintbankjegyknt azonostott trgy

Nem forintbankjegyknt azonostja A nem forintbankjegyknt a bankjegyvizsgl gp az adott azonostott trgy az gyflnek trgyat klnsen az albbi okok visszaadand. miatt: nem forintbankjegy (pl. klfldi bankjegy), forintbankjegyszer trgy (pl. kzzel rajzolt forintbankjegy, elvlaszt krtya), hibs kp s formtum, nagy szamrflek vagy hinyz darabok, feltltsi vagy szlltsi hiba (pl. kt forintbankjegy kerl be egyszerre).

MAGYAR KZLNY

2011. vi 103. szm

27835Tulajdonsgok Teendk

Kategria

Osztly

2

Hamisgyans forintbankjegy

A kp s a formtum azonostott, de a valdisgot bizonyt egy vagy tbb elem hinyzik, vagy azok minsge egyrtelmen a toleranciaszinten kvl esik.

A hamisgyansknt azonostott forintbankjegy a forgalombl kivonand, a 14. (2), illetve (3) bekezdse szerint valdisgvizsglatra tadand, illetve megvizsgland, s az e vizsglat alapjn is hamisgyansnak minstett forintbankjegy a 14. (2), illetve (3) bekezdse szerinti jegyzknyvvel, az gyfl ltal kezelt gpbe val befizetstl szmtott 20 munkanapon bell tadand vagy megkldend az MNB-nek. Az sszeg a szmlatulajdonos rszre nem rhat jv. A nem egyrtelmen valdiknt azonostott forintbankjegy az gyflnek visszaadhat, vagy visszatarthat. Visszatarts esetn a nem egyrtelmen valdi forintbankjegy a 14. (2), illetve (3) bekezdse szerint valdisgvizsglatra tadand, illetve megvizsgland, s az e vizsglat alapjn valdinak minstett forintbankjegy visszaforgatsra nem hasznlhat, forgalomkptelenknt kezelend, hamisgyansnak minstett forintbankjegy a 14. (2), illetve (3) bekezdse szerinti jegyzknyvvel, az gyfl ltal kezelt gpbe val befizetstl szmtott 20 munkanapon bell tadand vagy megkldend az MNB-nek. Visszatarts esetn az sszeg a szmlatulajdonos rszre jvrhat, a gp zemeltetjnek zleti dntse szerint (a befizetskor azonnal, vagy a valdisgvizsglatot kveten). A forintbankjegy visszaforgatsra felhasznlhat, az sszeg a szmlatulajdonos rszre jvrand. A forintbankjegy visszaforgatsra nem hasznlhat fel, az MNB rszre tadand, az sszeg a szmlatulajdonos rszre jvrand.

3

Nem egyrtelmen valdi forintbankjegy

A kp s a formtum azonostott, de nem az sszes, valdisgot bizonyt elem azonostott minsgbeli, illetve toleranciaszintbeli eltrsek miatt. Tbbnyire srlt vagy szennyezett forintbankjegy.

4a

Valdi s forgalomkpes forintbankjegy

A bankjegyvizsgl gp ltal elvgzett valdisg- s forgalomkpessgi vizsglat pozitv eredmnnyel jrt. A bankjegyvizsgl gp ltal elvgzett valdisgvizsglat pozitv, de a fogalomkpessgi vizsglat negatv eredmnnyel jrt.

4b

Valdi, de forgalomkptelen forintbankjegy

27836

MAGYAR KZLNY

2011. vi 103. szm

2.2.2. Az gyfl ltal kezelt egyes gpekre vonatkoz specilis rendelkezsek 2.2.2.1. Amennyiben az gyfl ltal kezelt gp nem kpes a nem egyrtelmen valdi forintbankjegyek fizikai elklntsre, az ilyen bankjegyeket valamely msik a 2.2.1. pontban foglalt tblzat szerinti 4a kategrin kvli kategriba kell sorolnia. 2.2.2.2. A bankjegybefizetsre alkalmas gpnek s a kombinlt bankjegy be- s kifizet gpnek nem kell klnbsget tennie a 2.2.1. pontban foglalt tblzat szerinti 4a s 4b kategriba sorolt forintbankjegyek kztt.

3. mellklet a 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelethez A bankjegyvizsgl gp MNB ltali bevizsglsa s az MNB jegyzkbe val felvtele irnti igny bejelentse1. Az ignyt bejelentjre gyrt, forgalmaz, zemeltet* vonatkoz adatok Nv: Szkhely: Levelezsi cm: Elektronikus levl (e-mail) cm: Honlap cm: Nv:

2. A kapcsolattartsra kijellt kpvisel adatai

Tvkzlsi ton val elrhetsg (telefonszm elhvszmmal egytt): Elektronikus levl (e-mail) cm: 3. A bevizsgland bankjegyvizsgl A gp funkcija*: gp adatai

Alkalmazott ltal mkdtetett bankjegyfeldolgoz s -vlogat gp bankjegy-valdisgvizsgl gp pnztrosok kiszolglsra alkalmas bankjegyfeldolgoz s -vlogat gp pnztrosok kiszolglsra alkalmas bankjegy-valdisgvizsgl gp gyfl ltal kezelt bankjegybefizetsre alkalmas gp bankjegy-visszaforgat gp kombinlt bankjegy be- s kifizet gp bankjegy-kifizet gp

A gp szrmazsi helye (ha nem EU-tagllam): A gp tpusa: A hardver verzija: A szoftver verzija: * alhzssal jellend. Dtum: ...................................................................................

........................................................... cgszer alrs

MAGYAR KZLNY

2011. vi 103. szm

27837

4. mellklet a 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelethez A hamisgyans bankjegyre vonatkoz jegyzknyv tartalmi elemei1. A hamisgyans bankjegyre vonatkoz jegyzknyvnek a 24. pontban foglalt eltrssel a kvetkez adatokat kell tartalmaznia: a) a bankjegy adatai (valutanem, cmlet, kibocsts ve, darabszm, sorszm), b) a bankjegy befizetjnek (birtokosnak) adatai (termszetes szemlynl: csaldi s utnv, lakcm, azonost okmny megnevezse s szma; jogi szemlynl s jogi szemlyisggel nem rendelkez szervezetnl: a jogi szemly vagy a jogi szemlyisggel nem rendelkez szervezet megnevezse, szkhelye, a kpviseletben eljr termszetes szemly jelen pont szerinti azonost adatai), c) a bankjegy fellelsnek helye s idpontja, d) a fellels krlmnyeinek rvid ismertetse, e) a befizet (birtokos) nyilatkozata a bankjegy eredetrl, f) a befizet (birtokos) alrsa, g) a jegyzknyvet felvev pnzfeldolgoz vagy pnzforgalmaz szkhelye, h) a jegyzknyv felvtelnek helye, idpontja, killtinak alrsa, valamint i) a jegyzknyv sorszma. 2. A pnzfeldolgoz az 1. pont szerinti jegyzknyvet azzal az eltrssel kszti el, hogy az e) s f) pontban meghatrozott adatokat nem, a b) pontban meghatrozott adatoknl a megbzjnak, valamint a megbz rintett telephelynek adatait tnteti fel. 3. Amennyiben a bankjegy befizetje (birtokosa) az 1. pont szerinti adatok valamelyikt felhvs ellenre sem kzli, ezt a krlmnyt a jegyzknyvben rgzteni kell. 4. Az gyfl ltal kezelt gpbl szrmaz hamisgyans bankjegyre vonatkoz 1. pont szerinti jegyzknyvet az 1. e) s f) pontban meghatrozott adatok nlkl kell elkszteni.

5. mellklet a 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelethez A kszpnzforgalmazs szempontjbl kritikus hitelintzeti, illetve postai fikok listjaFik cme Irnytszm Vros Utca Hzszm Telefonszm tlagos napi forint kifizetsi forgalom

1 2 [] Az adatok bekldsnek mdja: postai ton (cmzett: Magyar Nemzeti Bank Kszpnzlogisztika, 1850 Budapest)

27838

MAGYAR KZLNY

2011. vi 103. szm

A Magyar Nemzeti Bank elnknek 12/2011. (IX. 6.) MNB rendelete az rmk feldolgozsrl, forgalmazsrl, valamint hamists elleni vdelmvel kapcsolatos technikai feladatokrlA Magyar Nemzeti Bankrl szl 2001. vi LVIII. trvny (a tovbbiakban: MNB tv.) 60. (1) bekezds e) pontjban, valamint a 60. (2) bekezds b) s c) pontjban foglalt felhatalmazs alapjn, az MNB tv. 4. (2) bekezdsben meghatrozott feladatkrmben eljrva a kvetkezket rendelem el:

1. A rendelet alkalmazsi kre1. E rendeletet kell alkalmazni a) az MNB ltal kibocstott, forgalomban lv, tovbb a forgalombl bevont, de trvnyes fizeteszkzre mg tvlthat forintrmk (a tovbbiakban: forintrme), valamint b) a 3. (1) bekezdse, a 3. (2) bekezds b) pontja, a 3. (2) bekezds d) pont db) alpontja, az 59. tekintetben az euro pnzhamists elleni vdelmhez szksges intzkedsek megllaptsrl szl, 2001. jnius 28-i 1338/2001/EK tancsi rendeletben (a tovbbiakban: Tancsi rendelet) nem szablyozott krdsekben a pnzkibocstsra jogosult klfldi intzmny ltal kibocstott, forgalomban lv, tovbb a forgalombl bevont, de trvnyes fizeteszkzre mg tvlthat klfldi rmk (a tovbbiakban: klfldi rme) [a tovbbiakban az a) s b) pont alatti rmk egytt: rme] feldolgozsra, forgalmazsra, valamint hamists elleni vdelmre.

2. rtelmez rendelkezsek2. E rendelet alkalmazsban 1. tvltsi hatrnap: azon az MNB 2004. mjus 1. eltt kzztett hirdetmnyben (a tovbbiakban: MNB hirdetmny) vagy az MNB tv. 31. (3) bekezdsben foglalt hatridk figyelembevtelvel, illetve a pnzkibocstsra jogosult klfldi intzmny jogi aktusban vagy hivatalos kzlemnyben meghatrozott idpont, ameddig a forgalombl bevont rme trvnyes fizeteszkzre tvlthat; 2. bevonsi hatrnap: azon MNB hirdetmnyben vagy MNB rendeletben, illetve a pnzkibocstsra jogosult klfldi intzmny jogi aktusban vagy hivatalos kzlemnyben meghatrozott idpont, amikortl a forgalombl bevont rme elveszti trvnyes fizeteszkz jellegt; 3. rme-visszaforgats: a kszpnzforgalmazs keretben teljestett a) rmekifizets, b) rmekiads, c) rmetads; 4. rmevizsgl gp: olyan gp, amelyet a pnzfeldolgoz s a pnzforgalmaz az rmk valdisgnak, illetve forgalomkpessgnek a gp mkdtetjnek beavatkozsa nlkli ellenrzsre mkdtet; 5. forgalombl bevont rme: trvnyes fizeteszkznek mr nem minsl, MNB hirdetmnyben vagy MNB rendeletben, illetve a pnzkibocstsra jogosult klfldi intzmny jogi aktusban vagy hivatalos kzlemnyben ilyenknt meghatrozott rme; 6. forgalomkpes rme: olyan, trvnyes fizeteszkznek minsl, valdi a) forintrme, amely az 1. mellkletben foglalt kritriumok, b) klfldi rme, amely a kibocst forgalomkpessgre vonatkoz rendelkezsei alapjn rme-visszaforgatsra alkalmas; 7. forgalomkptelen rme: a) a forgalombl bevont valdi rme, b) olyan, trvnyes fizeteszkznek minsl, valdi ba) forintrme, amely az 1. mellkletben foglalt kritriumok, bb) klfldi rme, amely a kibocst forgalomkpessgre vonatkoz rendelkezsei alapjn rme-visszaforgatsra nem alkalmas; 8. hamis rme: a valdi rme technikai jellemzinek (pl. anyagnak, mretnek, slynak) vagy cmletrtknek felhasznlsval, illetve a valdi rme kpnek utnzsval vagy mdostsval, megtvesztsi szndkkal ksztett hamistvny;

MAGYAR KZLNY

2011. vi 103. szm

27839

9. hamisgyans rme: olyan akr trvnyes fizeteszkznek minsl, akr mr forgalombl bevont rme, amelynek valdisgt illeten a pnzfeldolgoz s a pnzforgalmaz ltal a 4. (1) s (2) bekezdse, illetve az 5. szerint elvgzett valdisgvizsglat alapjn, szakmailag megalapozott ktsg merl fel; 10. kszpnzforgalmazs: a) a bankjegyek forgalmazsa krben vgzett albbi mveletek: aa) a pnzforgalmaz pnztrban lebonyoltott bankjegy ki- s befizets, ab) a pnzfeldolgoz ltal a pnzfeldolgozst kveten a megbz rendelkezse szerint teljestett bankjegytads, idertve a bankjegykiadsra, illetve -befizetsre fizikailag alkalmas berendezs feltltst is, ac) a pnzforgalmazk egyms kztti bankjegykereskedelme, ad) bankjegykiads, illetve -befizets arra fizikailag alkalmas berendezseken keresztl, ae) a forgalomkpes s a trvnyes fizeteszkznek minsl forgalomkptelen forintbankjegyek cmletvltsa, af) a forgalombl bevont, valamint a nehezen felismerhet s srlt forintbankjegy tvltsa; b) az rmk forgalmazsa krben vgzett albbi mveletek: ba) a pnzforgalmaz pnztrban lebonyoltott rme ki- s befizets, bb) a pnzfeldolgoz ltal a pnzfeldolgozst kveten a megbz rendelkezse szerint teljestett rmetads, idertve az rmekiadsra, illetve befizetsre fizikailag alkalmas berendezs feltltst, bc) a pnzforgalmazk egyms kztti rmekereskedelme, bd) rmekiads, illetve -befizets arra fizikailag alkalmas berendezseken keresztl, be) a forgalomkpes s a trvnyes fizeteszkznek minsl forgalomkptelen forintrmk cmletvltsa, bf) a forgalombl bevont, valamint a nehezen felismerhet s srlt forintrme tvltsa; 11. pnzfeldolgozs: a hitelintzetekrl s a pnzgyi vllalkozsokrl szl 1996. vi CXII. trvny (a tovbbiakban: Hpt.) 2. szm mellklet I. 8. pontjban meghatrozott tevkenysg; 12. pnzfeldolgoz: a Hpt. 3. (2) bekezds c) pontja szerinti pnzfeldolgozsi tevkenysget vgz szervezet; 13. pnzforgalmaz: a) a Hpt. 5. (1) bekezdse szerinti hitelintzet, idertve a klfldi szkhely hitelintzet magyarorszgi fiktelept is (a tovbbiakban egytt: hitelintzet), b) a Hpt. 6/A. (1) bekezdse szerinti pnzforgalmi intzmny, c) a Hpt. 3. (2) bekezds a) pontja szerinti pnzvltsi tevkenysget kzvett, d) a postrl szl 2003. vi CI. trvny 3. 38. pontja szerinti Posta Elszmol Kzpontot mkdtet intzmny (a tovbbiakban: posta), valamint e) a postrl szl 2003. vi CI. trvny 4. (1) bekezds d) pontja szerinti nemzetkzi postautalvny-szolgltatst nyjt postai szolgltat; 14. trvnyes fizeteszkz: az MNB tv. 4. (2) bekezdse szerinti, illetve a pnzkibocstsra jogosult klfldi intzmny jogi aktusban vagy hivatalos kzlemnyben ilyenknt meghatrozott rme; 15. gyfl: a kszpnzforgalmazs keretben a pnzfeldolgoz vagy a pnzforgalmaz szolgltatst ignybe vev termszetes s jogi szemly, valamint jogi szemlyisggel nem rendelkez szervezet.

3. Az rmk forgalmazsra vonatkoz szablyok3. (1) A pnzfeldolgoz s a pnzforgalmaz a (2) bekezdsben foglalt kivtellel csak azt kveten forgathatja vissza az rmket, ha azok valdisgt s forgalomkpessgt teljes kren vagy mintavtellel megvizsglta, s azokat valdinak s forgalomkpesnek minstette. (2) A valdisg- s forgalomkpessgi vizsglatot ismtelten nem kell elvgezni a) az MNB-tl tvett forintrme vonatkozsban, b) az eurt trvnyes fizeteszkzknt bevezet tagllam nemzeti kzponti bankjtl tvett eurorme vonatkozsban, c) a b) pontban nem szablyozott, pnzkibocstsra jogosult klfldi intzmnytl tvett klfldi rme vonatkozsban, valamint

27840

MAGYAR KZLNY

2011. vi 103. szm

d)

a ms pnzfeldolgoztl, pnzforgalmaztl tvett azon rme vonatkozsban, amelynek valdisg- s forgalomkpessgi vizsglatt valamely pnzfeldolgoz, pnzforgalmaz da) forintrme esetn a 4. -ban db) eurorme esetn az 5. -ban, dc) a db) alpontban nem szablyozott klfldi rme esetn az 5. (2) s (3) bekezdsben foglaltak szerint mr igazoltan elvgezte.

4.

(1) A forintrme valdisg- s forgalomkpessgi vizsglatt rmevizsgl gppel vagy kzi ellenrzssel kell elvgezni. (2) A forintrme valdisgvizsglatt a kibocstsrl rendelkez MNB hirdetmnyben, illetve MNB rendeletben, valamint az MNB-nek az adott cmlet lerst tartalmaz kiadvnyban foglaltak figyelembevtelvel, forgalomkpessgi vizsglatt az 1. mellkletben foglalt szempontok szerint kell elvgezni. (3) Teljes kren kell megvizsglni az tvenforintos s annl magasabb cmlet forintrmk valdisgt s forgalomkpessgt. (4) Mintavtellel is elegend megvizsglni az tvenforintosnl alacsonyabb cmlet forintrmk valdisgt s forgalomkpessgt azzal, hogy a valdisg- s forgalomkpessgi vizsglatot a pnzforgalmaz ltal vente kifizetett, illetve a pnzfeldolgoz ltal vente feldolgozott forintrmk cmletenknti mennyisgnek legalbb 10%-a tekintetben el kell vgezni. (1) Az eurorme valdisg-vizsglatt a Tancsi rendelet 6. cikkben foglaltak szerint kell elvgezni. (2) Az (1) bekezdsben nem szablyozott klfldi rme valdisg- s forgalomkpessgi vizsglatt, valamint az eurorme forgalomkpessgi vizsglatt rmevizsgl gppel vagy kzi ellenrzssel kell elvgezni. (3) A klfldi rme tekintetben az (1) s (2) bekezds szerinti vizsglatok sorn igazodni kell a kibocst ilyen irny rendelkezseihez, jogi aktusban vagy hivatalos kzlemnyben szerepl lershoz, illetve az ilyen lers alapjn az erre szakosodott informciszolgltat szervezet ltal az rmkrl ksztett kiadvnyokban foglaltakhoz.

5.

4. A hamisgyans rme kezelsre vonatkoz elrsok6. (1) A termszetes s a jogi szemly, valamint a jogi szemlyisggel nem rendelkez szervezet a (2) bekezdsben foglalt kivtellel az rme valdisga irnti legcseklyebb ktsge esetn kteles az rmt a fellelst kveten szakrti vizsglat cljbl a hitelintzetnek, a postnak vagy az MNB-nek tadni. A hitelintzet s a posta kteles az rmt tvenni, valdisgt megvizsglni, s az ltala hamisgyansnak minstett rmt az tvtelre vonatkoz jegyzknyvvel, az tvteltl szmtott 20 munkanapon bell tovbbtani az MNB-nek. (2) A pnzfeldolgoz s a pnzforgalmaz kteles a valdisg- s forgalomkpessgi vizsglat sorn fellelt s az ltala elvgzett valdisgvizsglat alapjn is hamisgyansnak minstett rmt az tvtelre vonatkoz jegyzknyvvel, a fellelstl szmtott 20 munkanapon bell tadni vagy megkldeni az MNB-nek. (3) Az (1) s (2) bekezds szerinti jegyzknyv tartalmi elemeit a 2. mellklet hatrozza meg. (1) A hamisgyans rme szakrti vizsglatt az MNB vgzi. (2) Az MNB szakrti vizsglata szerint hamis rme ellenrtknek megtrtse sem az azt fellel vagy szakrti vizsglat cljbl tovbbt pnzfeldolgoztl, illetve pnzforgalmaztl, sem az MNB-tl nem ignyelhet. (3) Az MNB a szakrti vizsglat eredmnyrl a vizsglat kezdemnyezjt vagy annak MNB-nl eljrt megbzottjt rtesti, s a szakrti vizsglat szerint valdi forintrme ellenrtkt, illetve a valdi klfldi rmt a szakrti vizsglat eredmnyrl szl rtestssel egyidejleg visszajuttatja a szakrti vizsglat kezdemnyezjnek vagy annak MNB-nl eljrt megbzottjnak. (4) A hamis rme rzst s kezelst unis jogi aktus vagy jogszably eltr rendelkezse hinyban az MNB vgzi. (5) Az MNB a pnzhamists megelzse s feldertse rdekben egyttmkdik a bnldz szervekkel, s krskre a szemlyes adatok vdelmrl s a kzrdek adatok nyilvnossgrl szl 1992. vi LXIII. trvnyben s az MNB tv. 31/A. (1) bekezdsben foglaltak figyelembevtelvel pnzhamistsra vonatkoz adatokat ad t rszkre. (1) A pnzfeldolgoz a 7. (3) bekezdse szerint rszre visszajuttatott valdi forintrme ellenrtkt, illetve a valdi klfldi rmt a megbzjval kttt megllapodsban foglalt, ilyen megllapods hinyban a (2) bekezds szerinti hatridn bell kteles a megbz rszre tadni, megkldeni vagy kteles vele elszmolni.

7.

8.

MAGYAR KZLNY

2011. vi 103. szm

27841

(2) A pnzforgalmaz a 7. (3) bekezdse szerint rszre visszajuttatott valdi forintrme ellenrtkt, illetve a valdi klfldi rmt annak kzhezvtelt kvet 10 munkanapon bell kteles az rme befizetjnek (birtokosnak) tadni, megkldeni vagy kteles vele elszmolni. (3) Az MNB szakrti vizsglata szerint hamis rme esetn a pnzfeldolgoz s a pnzforgalmaz az MNB szakrti vizsglatnak eredmnyrl kteles az errl szl rtests kzhezvtelt kvet 10 munkanapon bell az rme befizetjt (birtokost) rtesteni. (4) A hitelintzet s a posta a 6. (1) bekezdse alapjn tvett, de ltala valdinak minstett rmt kteles forgalomkptelennek minsteni, s annak ellenrtkt kteles az ltala elvgzett vizsglatot kvet 10 munkanapon bell az rme befizetjnek (birtokosnak) tadni, megkldeni vagy kteles vele elszmolni.

5. Az MNB-nek az eurormk hamists elleni vdelmvel kapcsolatos technikai feladatai9. Az MNB az eurormk hamists elleni vdelme rdekben elltja a) a hamispnz-figyel rendszerhez (CMS) val csatlakozs egyes feltteleirl szl, 2001. november 8-i EKB/2001/11 eurpai kzponti banki hatrozat szerinti nemzeti kszpnzszakrti kzponti, b) a Tancsi rendelet 3. cikk (1) bekezdsben az eurormkre vonatkozan meghatrozott, valamint c) a Tancsi rendelet 5. cikk (1)(3) bekezdse szerinti nemzeti rmeszakrti kzponti feladatokat.

6. A forgalomkpes s a trvnyes fizeteszkznek minsl forgalomkptelen forintrmk cmletvltsnak szablyai10. (1) A hitelintzet s a posta a forgalomkpes, valamint a trvnyes fizeteszkznek minsl forgalomkptelen forintrmkbl egy alkalommal sszesen legfeljebb 50 darabot kteles ms cmlet forgalomkpes forintrmre, illetve forintbankjegyre tvltani. (2) A hitelintzet s a posta cmletvlts keretben nem kteles tvltani a szndkosan megcsonktott (pl. flbevgott, tlyukasztott, eszterglt) forintrmt, valamint azt a forintrmt, amelynek a valdisga, illetve nvrtke nem llapthat meg egyrtelmen. A nem egyrtelmen valdi forintrme tekintetben a hitelintzet s a posta kteles valdisgvizsglatot vgezni, s az ltala hamisgyansnak minstett forintrmt a 6. (2) bekezdsben foglaltaknak megfelelen az MNB-nek tadni vagy megkldeni. (1) A hitelintzet s a posta a 10. szerinti cmletvltsrt djat szmthat fel, amelynek maximlis mrtke idertve az tvltssal sszefggsben egyb cmeken esetleg felszmtand kln djakat is az tvltott forintrme nvrtknek 10%-a. (2) A hitelintzet s a posta a 10. szerinti cmletvltst a nla vezetetett fizetsi szmla meglthez, illetve az ltala nyjtott szolgltats ignybevtelhez ktheti. (3) A hitelintzet s a posta a 10. szerinti cmletvltst tnylegesen vgz fikjai szmt korltozhatja. A fvrosban, illetve az adott megyben fikkal rendelkez hitelintzetnek s postnak azonban biztostania kell, hogy a fvrosban, illetve az adott megyben elssorban a megyeszkhelyen legalbb 1-1 fikja tnylegesen vgezze a 10. szerinti cmletvltst. (1) A hitelintzet s a posta a 10. szerinti cmletvltst tnylegesen vgz fikjban jl lthat helyen, hirdetmnyben kteles kzztenni a cmletvlts gyfl ltali ignybevtelnek feltteleit s djt. (2) A hitelintzet s a posta a 10. szerinti cmletvltst tnylegesen nem vgz fikjban jl lthat helyen, hirdetmnyben kteles kzztenni a cmletvltst tnylegesen vgz legkzelebbi fikjnak cmt, valamint az (1) bekezdsben meghatrozott informcikat. (3) A hitelintzet s a posta internetes honlap mkdtetse esetn kteles azon folyamatosan s knnyen hozzfrhet mdon elrhetv tenni a 10. szerinti cmletvltst tnylegesen vgz fikjainak listjt, valamint az (1) bekezdsben meghatrozott informcikat.

11.

12.

27842

MAGYAR KZLNY

2011. vi 103. szm

7. A pnzfeldolgozra vonatkoz specilis elrsok13. A pnzfeldolgoz a Hpt. 19/B. f) pontjban elrt bels gyviteli szablyzatot az e rendeletben foglaltak figyelembevtelvel kteles kidolgozni.

8. Zr rendelkezsek14. 15. Ez a rendelet a kihirdetst kvet msodik hnap els napjn lp hatlyba. (1) E rendelet 9. a) pontja az MNB tv. 31/A. (1) bekezdsvel, tovbb a bankjegyek feldolgozsrl, forgalmazsrl, valamint hamists elleni vdelmvel kapcsolatos technikai feladatokrl szl 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet 17. a) pontjval egytt a hamispnz-figyel rendszerhez (CMS) val csatlakozs egyes feltteleirl szl, 2001. november 8-i EKB/2001/11 eurpai kzponti banki hatrozatnak val megfelelst szolglja. (2) E rendelet 3. (1) bekezdse, 3. (2) bekezds b) pontja, 3. (2) bekezds d) pont db) alpontja, 5. (1) s (3) bekezdse, 68. -a, valamint 9. b) s c) pontja az MNB tv. 29.29/D. -val s 31/A. (2)(4) bekezdsvel, valamint a bankjegyek feldolgozsrl, forgalmazsrl, valamint hamists elleni vdelmvel kapcsolatos technikai feladatokrl szl 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet 3. (1) bekezdsvel, 3. (2) bekezds b) pontjval, 3. (2) bekezds d) pont db) alpontjval, 3. (4) bekezdsvel, 7. -val, 1416. -val, valamint 17. b) s c) pontjval egytt 1. az euro pnzhamists elleni vdelmhez szksges intzkedsek megllaptsrl szl, 2001. jnius 28-i 1338/2001/EK tancsi rendelet s az azt mdost 44/2009/EK tancsi rendelet, 2. az euro pnzhamists elleni vdelmhez szksges intzkedsek megllaptsrl szl 1338/2001/EK rendelet hatsainak az eurt kzs valutaknt el nem fogad tagllamokra trtn kiterjesztsrl szl, 2001. jnius 28-i 1339/2001/EK tancsi rendelet s az azt mdost 45/2009/EK tancsi rendelet vgrehajtshoz szksges rendelkezseket llaptja meg. E rendelet tervezetnek a nemzeti hatsgoknak az Eurpai Kzponti Bankkal a jogszablytervezetekrl folytatott konzultcijrl szl, 1998. jnius 29-i 98/415/EK tancsi hatrozat 2. cikk (1) bekezds els, msodik s harmadik francia bekezdse szerinti elzetes bejelentse megtrtnt. Hatlyt veszti az rmk feldolgozsrl, forgalmazsrl, valamint hamists elleni vdelmvel kapcsolatos technikai feladatokrl szl 3/2009. (I. 23.) MNB rendelet. Simor Andrs s. k.,a Magyar Nemzeti Bank elnke

16.

17.

MAGYAR KZLNY

2011. vi 103. szm

27843

1. mellklet a 12/2011. (IX. 6.) MNB rendelethez A forintrmk forgalomkpessgi vizsglatnak rszletes szempontjai1. rme-visszaforgatsra alkalmas az a forintrme, amely a) mechanikai hibktl mentes, b) kls felletnek llapota lehetv teszi a nvrtk s az rmekp felismerst. 2. rme-visszaforgatsra nem alkalmas az a forintrme, amely a) nehezen felismerhet, b) srlt. 3. Nehezen felismerhetnek minsl az a forintrme, amely megkopott, jelentsen elsznezdtt, illetve a kls felletnek llapota nem teszi lehetv a nvrtk vagy az rmekp felismerst (pl. korrodlt forintrme). 4. Srltnek minsl az a forintrme, amely eredeti alakjt elvesztette.

2. mellklet a 12/2011. (IX. 6.) MNB rendelethez A hamisgyans rmre vonatkoz jegyzknyv tartalmi elemei1. A hamisgyans rmre vonatkoz jegyzknyvnek a 2. s 3. pontban foglalt eltrssel a kvetkez adatokat kell tartalmaznia: a) az rme adatai (valutanem, cmlet, kibocsts ve, darabszm), b) az rme befizetjnek (birtokosnak) adatai (termszetes szemlynl: csaldi s utnv, lakcm, azonost okmny megnevezse s szma, jogi szemlynl s jogi szemlyisggel nem rendelkez szervezetnl: a jogi szemly vagy a jogi szemlyisggel nem rendelkez szervezet megnevezse, szkhelye, a kpviseletben eljr termszetes szemly jelen pont szerinti azonost adatai), c) az rme fellelsnek helye s idpontja, d) a fellels krlmnyeinek rvid ismertetse, e) a befizet (birtokos) nyilatkozata az rme eredetrl, f) a befizet (birtokos) alrsa, g) a jegyzknyvet felvev pnzfeldolgoz vagy pnzforgalmaz szkhelye, h) a jegyzknyv felvtelnek helye, idpontja, killtinak alrsa, valamint i) a jegyzknyv sorszma. 2. A pnzfeldolgoz az 1. pont szerinti jegyzknyvet azzal az eltrssel kszti el, hogy az e) s f) pontban meghatrozott adatokat nem, a b) pontban meghatrozott adatoknl a megbzjnak, valamint a megbz rintett telephelynek adatait tnteti fel. 3. Amennyiben az rme befizetje (birtokosa) az 1. pont szerinti adatok valamelyikt felhvs ellenre sem kzli, ezt a krlmnyt a jegyzknyvben rgzteni kell.

27844

MAGYAR KZLNY

2011. vi 103. szm

V.

A Kormny tagjainak rendeletei

A Belgyminiszter 28/2011. (IX. 6.) BM rendelete az Orszgos Tzvdelmi SzablyzatrlA tz elleni vdekezsrl, a mszaki mentsrl s a tzoltsgrl szl 1996. vi XXXI. trvny 47. (2) bekezdsnek 1. pontjban, valamint a 633. tekintetben az ptett krnyezet alaktsrl s vdelmrl szl 1997. vi LXXVIII. trvny 62. (2) bekezdsnek b) pontjban foglalt felhatalmazs alapjn, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnksget vezet llamtitkr feladat- s hatskrrl szl 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. q) s a 633. tekintetben u) pontjban meghatrozott feladatkrmben eljrva a kvetkezket rendelem el: 1. Ltestmnyt, ptmnyt ltesteni idertve a tervezst, az talaktst, illetve rendeltetsnek mdostst is valamint a ltestmnyt, ptmnyt, gpet, berendezst, eszkzt s anyagot a robban s robbant anyagok, valamint a pirotechnikai termkek kivtelvel hasznlni, technolgit alkalmazni az e rendeletben meghatrozott tzvdelmi szablyok, tzvdelmi mszaki kvetelmnyek betartsval lehet. (1) E rendelet alkalmazsban: a) tzoltsgok beavatkozsval kapcsolatos kvetelmnynek szmtanak az albbiak: 428. , 436. (5) bekezds 444. (1) bekezds, 445. (4) s (6) bekezds, 446. (2) bekezds, 447450. , b) tzvdelmi hasznlati elrsnak szmtanak az albbiak: 558629. , c) az a), b) pontokban nem szerepl kvetelmnyek ltestsi elrsnak szmtanak. (2) E rendelet albbi rendelkezsei all eltrs nem engedlyezhet: 18. , 943. , 288318. , 319322. , 331. (1)(3) s (6)(7) bekezds, 339. (1) bekezds, 357358. , 364. (4) bekezds, 429. , 435. , 436. (1)(4) bekezds, 444. (2)(4) bekezds, 445. (1), (2), (3), (5) bekezds, 446. (1) bekezds, 463. (2)(3) bekezds, 479. (1) bekezds, 480482. , 484485. , 486503. , 504.507. , 510. , 546. , 547552. , 558562. , 563. (1)(3) bekezds, 565. (1) bekezds, 567570. , 571. (4) bekezds, 572. (1) bekezds, 577. (4) bekezds, 578. (2) bekezds, 579. (1), (2) bekezds, 580. , 590. (2) bekezds, 591. (3) bekezds, 592. (3) bekezds, 600. (1)(2) bekezds, 606. (1) bekezds. (3) A 2. (1) bekezdsben emltett rendelkezsektl krelemre ms, legalbb azonos biztonsgi szintet nyjt elrsok megttele esetben eltrs engedlyezhet. (4) A vonatkoz mszaki kvetelmny elrstl eltr, de azokkal legalbb egyenrtk biztonsgot nyjt mszaki megoldsokat a BM OKF brlja el. (5) Tpusterv esetn eltrs abban az esetben engedlyezhet, ha az eltrssel rintett vonatkoz mszaki kvetelmny elrstl eltr mszaki kialakts, megvalsts a szomszdos ptmnyre, szabadtrre, gpre, berendezsre, eszkzre nincs negatv hatssal. (6) Az eltrsi engedly krelem az albbiakat tartalmazza: a) a tzvdelmi mszaki kvetelmny, tzvdelmi szably vagy szabvny alkalmazsnak pontos helysznt, az rintett ptmny, szabadtr, dolog megnevezst; b) tpusterv esetn annak pontos beazonosthatsgt; c) az rintett tzvdelmi mszaki kvetelmny, tzvdelmi szably vagy szabvny azon rszt, amelyre az eltrsi krelem vonatkozik; d) a tzvdelmi mszaki kvetelmnytl, tzvdelmi szablytl vagy szabvnytl val eltrs indokt; e) a krelemhez mellkelni kell a tervezett eltr megolds olyan rszletessg mszaki dokumentcijt, amely bizonytja, hogy az eltr megolds a rendelettel megllaptott tzvdelmi mszaki kvetelmnyben, tzvdelmi szablyban vagy szabvnyban foglalt elrsokkal legalbb egyenrtk biztonsgot nyjt. Az e rendeletben meghatrozott technikai jelleg elrsoknak nem kell megfelelnie az olyan termkeknek, amelyeket az Eurpai Uni valamely tagllamban vagy Trkorszgban lltottak el, illetve hoztak forgalomba, vagy az Eurpai Gazdasgi Trsgrl szl megllapodsban rszes valamely EFTA-llamban lltottak el, az ott irnyad

2.

3.

MAGYAR KZLNY

2011. vi 103. szm

27845

elrsoknak megfelelen, feltve, hogy az irnyad elrsok az emberi egszsg s let vdelme, valamint a kzbiztonsg tekintetben az e rendeletben meghatrozottal egyenrtk vdelmet nyjtanak.

1. rtelmez rendelkezsek, ghet folyadkok s gzok trolsa4. E rendelet alkalmazsban: 1. atmoszfrikus trols: olyan trols, amikor a tartly bels tere a krnyezettel kzvetlen (lgz) kapcsolatban van, vagy zrt rendszer esetn a pratrben a tlnyoms nem haladja meg a 70 mbar, a vkuum, pedig a 20 mbar rtket. 2. tfejtlloms: ghet folyadkok szllttartlybl szllttartlyba trtn kzvetlen tfejtsre hasznlatos, egy vagy tbb helyhez kttt vagy mozgathat (mobil) tfejtberendezs s tartozkainak, valamint a folyamatban rszt vev szllttartlyok befogadsra hasznlatos terlet. E rendelet szempontjbl nem tekinthet tfejtllomsnak a csak krelhrts cljra ltestett tfejts. 3. tfejtberendezs: ghet folyadkok szllttartlybl szllttartlyba trtn kzvetlen tfejtsre hasznlatos, legalbb a) lefejt- s tltcsvet vagy tmlt, b) csatlakozszerelvnyeket, c) elzrszerelvnyeket, s d) gyjthats tterjedst gtl szerkezeteket (A s B tzveszlyessgi osztlyba tartoz ghet folyadkok esetn) tartalmaz technolgiai szerelsi egysg, amely biztostja a szllttartlyok megfelel csatlakozst, s a folyadknak egyik tartlybl a msik tartlyba val tjutst. 4. bels blssel elltott tartly: olyan szimpla fal tartly, amely legalbb a megengedett tltsi szint magassgig bels blssel van elltva, s a tartly fala, valamint a bls kztti tr ellenrz trknt hasznlhat. 5. bels sztets tartly: a merev tets tartly belsejbe helyezett knny szerkezet, sztetvel elltott tartly. 6. blelt tartly: aclszerkezet tartly belsejben kialaktott manyag vagy kompozit anyag elvlaszt rteggel elltott tartly, amelyben az elvlasztrteg nmagban is tmrzrs teret kpez. 7. dupla fal tartly: olyan szimpla fal tartly, amely rszben vagy egszen folyadktmr kls aclkpennyel van krlvve. A duplafalusts elrhet oly mdon is, hogy a szimplafal tartly belsejbe egy olyan fm vagy kompozit anyag blst helyeznk el, amelynl biztostott a kt palst kztti tr tmrsgnek ellenrizhetsge. 8. dupla fenek tartly: dupla fenek az a tartlyfenk, amelyet kt egyms feletti acllemezbl alaktanak ki. A dupla fenk tmrzrs teret kpez. 9. elhelyezsi tvolsg: tartlyok s tartlycsoportok kztt megengedett legkisebb