Top Banner
13

Ľudia nájdu všetky dopravné informácie na jednom mieste

May 28, 2015

Download

Documents

Národný systém dopravných informácií (NSDI) bude realitou už v roku 2015. Tento komplexný systém bude prostredníctvom webu alebo mobilu informovať napríklad o tom, kde sú aké dopravné nehody alebo zápchy, aké je na plánovanej trase počasie, alebo koľko parkovacích miest je práve teraz voľných na najbližšom parkovisku. Jeho odhadovaná cena pritom nepresahuje 15 miliónov eur, čo je jedna desatina pôvodne plánovaných nákladov.
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Ľudia nájdu všetky dopravné informácie na jednom mieste
Page 2: Ľudia nájdu všetky dopravné informácie na jednom mieste
Page 3: Ľudia nájdu všetky dopravné informácie na jednom mieste
Page 4: Ľudia nájdu všetky dopravné informácie na jednom mieste
Page 5: Ľudia nájdu všetky dopravné informácie na jednom mieste
Page 6: Ľudia nájdu všetky dopravné informácie na jednom mieste
Page 7: Ľudia nájdu všetky dopravné informácie na jednom mieste
Page 8: Ľudia nájdu všetky dopravné informácie na jednom mieste
Page 9: Ľudia nájdu všetky dopravné informácie na jednom mieste
Page 10: Ľudia nájdu všetky dopravné informácie na jednom mieste
Page 11: Ľudia nájdu všetky dopravné informácie na jednom mieste
Page 12: Ľudia nájdu všetky dopravné informácie na jednom mieste
Page 13: Ľudia nájdu všetky dopravné informácie na jednom mieste