Top Banner
Kučerová Božena 2010 KLIKAJ
21

Dopravné ZNAČKY

Jan 21, 2016

Download

Documents

lottie

Dopravné ZNAČKY. Kučerová Božena 2010. KLIKAJ.   A - Výstražné   B - Zákazové   C - Príkazové   D - Informatívne   E - Dodatkové tabuľky   O - Osobitné   Z - Iné značenie. Dopravné značky rozdeľujeme na :. Príkazové. Výstražné. Zákazové. A - VÝSTRAŽNÉ. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Dopravné ZNAČKY

Kučerová Božena 2010

KLIKAJ

Page 2: Dopravné ZNAČKY

A - Výstražné B - Zákazové C - Príkazové D - Informatívne E - Dodatkové tabuľky O - Osobitné Z - Iné značenie

Page 3: Dopravné ZNAČKY

VýstražnéPríkazové

Zákazové

Page 4: Dopravné ZNAČKY

A1a - Zákruta vpravo

A1b - Zákruta vľavo

A2a - Dvojitá zákruta prvá vpravo

A2b - Dvojitá zákruta prvá vľavo

A3a - Nebezpečné klesanie

A3b - Nebezpečné stúpanie

A4a - Zúžená vozovka (z oboch strán)

A4b - Zúžená vozovka (z pravej strany)

A5 - Nerovnosť vozovky

A6 - Nebezpečná krajnica

A7 - Nebezpečenstvo šmyku

A8 - Sneh alebo poľadovica

A9 - Odletujúci štrk

A10 - Svetelné signály

A11 - Pozor, priechod pre chodcov

A13 - Pozor, deti

A16 - Zver

A17 - Práca na ceste

A26a - Výstražný kríž pre železničné priecestie jednokoľajové

A26b - Výstražný kríž pre železničné priecestie viackoľajové

A27 - Električka

A28 - Lietadlá

A29 - Bočný vietor

A30 - Tunel

A31 - Iné nebezpečenstvo

A18 - Padajúce kamene

A19 - Križovatka

A20a - Križovatka s vedľajšou cestou

A25c - Návestná tabuľa (80m

A25b - Návestná tabuľa (160m)

A25a - Návestná tabuľa (240m

A24 - Železničné priecestie bez závor

A23 - Železničné priecestie so závorami

A22 - Kolóny

A21 - Obojsmerná premávka

A20b - Križovatka s vedľajšou cestou

A12 - Pozor, chodci

A14 - Pozor, cyklisti

A15 - Zvieratá

Page 5: Dopravné ZNAČKY

A1a - Zákruta vpravo

A1b - Zákruta vľavo

A2a - Dvojitá zákruta prvá vpravo

A2b - Dvojitá zákruta prvá vľavo

A3a - Nebezpečné klesanie

A3b - Nebezpečné stúpanie

A4a - Zúžená vozovka (z oboch strán)

A4b - Zúžená vozovka (z pravej strany)

A5 - Nerovnosť vozovky

A6 - Nebezpečná krajnica

A7 - Nebezpečenstvo šmyku

A8 - Sneh alebo poľadovica

A9 - Odletujúci štrk

A10 - Svetelné signály

A11 - Pozor, priechod pre chodcov

A13 - Pozor, deti

A16 - Zver

A17 - Práca na ceste

A26a - Výstražný kríž pre železničné priecestie jednokoľajové

A26b - Výstražný kríž pre železničné priecestie viackoľajové

A27 - Električka

A28 - Lietadlá

A29 - Bočný vietor

A30 - Tunel

A31 - Iné nebezpečenstvo

A18 - Padajúce kamene

A19 - Križovatka

A20a - Križovatka s vedľajšou cestou

A25c - Návestná tabuľa (80m

A25b - Návestná tabuľa (160m)

A25a - Návestná tabuľa (240m

A24 - Železničné priecestie bez závor

A23 - Železničné priecestie zo závorami

A22 - Kolóny

A21 - Obojsmerná premávka

A20b - Križovatka s vedľajšou cestou

A12 - Pozor, chodci

A14 - Pozor, cyklisti

A15 - Zvieratá

Page 6: Dopravné ZNAČKY

Zákaz vjazdu všetkých vozidiel (v oboch smeroch)

Zákaz vjazdu záprahových vozidiel

Zákaz vjazdu ručných vozíkov

Zákaz vjazdu motorových vozidiel s prívesom

Zákaz vjazdu vyznačených vozidiel

Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu.

Zákaz odbočovania vľavo

Zákaz otáčania

Zákaz predchádzania

Zákaz odbočovania vpravo

Koniec zákazu predchádzania

Zákaz predchádzania pre nákladné automobily

Koniec zákazu predchádzania pre nákladné automobily

Najvyššia dovolená rýchlosť

Zákaz zvukových výstražných znamení

Zákaz státia

Zákaz zastavenia

Zákaz státia v nepárnych dňoch

Zákaz státia v párnych dňoch

.Prednosť protiidúcich vozidiel

Iný zákaz

Zákaz vstupu chodcov

Zákaz vjazdu všetkých vozidiel

Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel

Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka

Zákaz vjazdu nákladných automobilov

Zákaz vjazdu autobusov

Zákaz vjazdu motocyklov

Zákaz vjazdu traktorov

Zákaz vjazdu cyklistov

Zákaz vjazdu mopedov

Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti

Page 7: Dopravné ZNAČKY

Zákaz vjazdu všetkých vozidiel (v oboch smeroch)

Zákaz vjazdu záprahových vozidiel

Zákaz vjazdu ručných vozíkov

Zákaz vjazdu motorových vozidiel s prívesom

Zákaz vjazdu vyznačených vozidiel

Zákaz vjazdu vozidiel, ktorých výška presahuje vyznačenú hranicu.

Zákaz odbočovania vľavo

Zákaz otáčania

Zákaz predchádzania

Zákaz odbočovania vpravo

Koniec zákazu predchádzania

Zákaz predchádzania pre nákladné automobily

Koniec zákazu predchádzania pre nákladné automobily

Najvyššia dovolená rýchlosť

Zákaz zvukových výstražných znamení

Zákaz státia

Zákaz zastavenia

Zákaz státia v nepárnych dňoch

Zákaz státia v párnych dňoch

.Prednosť protiidúcich vozidiel

Iný zákaz

Zákaz vstupu chodcov

Zákaz vjazdu všetkých vozidiel

Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel

Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel s výnimkou motocyklov bez postranného vozíka

Zákaz vjazdu nákladných automobilov

Zákaz vjazdu autobusov

Zákaz vjazdu motocyklov

Zákaz vjazdu traktorov

Zákaz vjazdu cyklistov

Zákaz vjazdu mopedov

Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti

Page 8: Dopravné ZNAČKY

Daj prednosť v jazde! Prikázaný smer obchádzania

Stoj, daj prednosť v jazde!

Daj prednosť v jazde električke!

Prikázaný smer jazdy

Prikázaný smer jazdyKruhový objazd.

Cestička pre chodcov a cyklistov

Cestička pre cyklistovCestička pre jazdcov na koňoch

.

Najnižšia dovolená rýchlosť

.

Iný príkaz

Značka Rozsvieť svetlá

Použiť protisklzové reťaze

Cestička pre chodcovPrikázaný smer obchádzania

Page 9: Dopravné ZNAČKY

Daj prednosť v jazde! Prikázaný smer obchádzania

Stoj, daj prednosť v jazde!

Daj prednosť v jazde električke!

Prikázaný smer jazdy

Prikázaný smer jazdyKruhový objazd.

Cestička pre chodcov a cyklistov

Cestička pre cyklistovCestička pre jazdcov na koňoch

.

Najnižšia dovolená rýchlosť

.

Iný príkaz

Značka Rozsvieť svetlá

Použiť protisklzové reťaze

Cestička pre chodcovPrikázaný smer obchádzania

Page 10: Dopravné ZNAČKY

Hlavná cesta OkruhPrednosť pred protiidúcimi vozidlami

Koniec hlavnej cesty

Kultúrny alebo turistický cieľ

Zníženie počtu jazdných pruhov

Jednosmerná premávka

Podchod alebo nadchod

Spomaľovací prah

.

NemocnicaPriechod pre cyklistov

Cesta pre motorové vozidlá

Jazdné pruhy

Priechod pre chodcov Čerpacia stanicaPrvá pomoc

Koniec obytnej zónyObytná zóna

TunelNúdzový východ

Parkovisko

Slepá cesta

Hranica štátu

Koniec diaľniceDiaľnica

.Pešia zóna

Page 11: Dopravné ZNAČKY

Hlavná cesta OkruhPrednosť pred protiidúcimi vozidlami

Koniec hlavnej cesty

Kultúrny alebo turistický cieľ

Zníženie počtu jazdných pruhov

Jednosmerná premávka

Podchod alebo nadchod

Spomaľovací prah

.

NemocnicaPriechod pre cyklistov

Cesta pre motorové vozidlá

Jazdné pruhy

Priechod pre chodcov Čerpacia stanicaPrvá pomoc

Koniec obytnej zónyObytná zóna

TunelNúdzový východ

Parkovisko

Slepá cesta

Hranica štátu

Koniec diaľniceDiaľnica

.Pešia zóna

Page 12: Dopravné ZNAČKY

Druh vozidla Tvar kríženia cesty so železničnou dráhou

Tvar križovatky Počet

Page 13: Dopravné ZNAČKY

http://www.bezpecnostne-znacky.sk/index.php?id=601

Page 14: Dopravné ZNAČKY

Označenie vozidla vedeného osobou sluchovo postihnutou

Označenie vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú

Označenie vozidla vedeného vodičom začiatočníkom

Označenie autobusu prepravujúceho deti

Označenie vozidla lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Page 15: Dopravné ZNAČKY
Page 16: Dopravné ZNAČKY

Preskúšajte sa :

Page 17: Dopravné ZNAČKY

1. červené2. ja3. žlté4. zelené

1. 1.

2.

3.

4.

Správne riešenie :1. Červené2. ja 2. žlté3. zelené

Napíš poradie, v akom budú autá prechádzať križovatku :

Page 18: Dopravné ZNAČKY

1. 1.

2.

3.

Správne riešenie :

1. žlté 2. červené3. zelené

Napíš poradie, v akom budú autá prechádzať križovatku :

Page 19: Dopravné ZNAČKY

1.

1.

2.

3.

4.

Správne riešenie :

1. Červené vojde, ostane stáť – pustí zelené 2. Modré pustí zelené3.Prejde modré4.Posledné opustí križovatku červené

BONBÓNIK pre tých najlepších :Napíš poradie, v akom budú autá prechádzať križovatkou :

Page 20: Dopravné ZNAČKY
Page 21: Dopravné ZNAČKY

ZDROJ : http://www.znak.sk/index.php?mid=40&