Top Banner

Click here to load reader

IV Forum Edukacji Dorosłych 20 listopada 2019 r. IV Forum Edukacji Dorosłych 20 listopada 2019 r. Hotel InterContinental Warszawa, ul. Em ilii Plater 49 RE JESTR AC JA Otwarcie Forum

Jul 16, 2020

ReportDownload

Documents

others

 • IV Forum Edukacji Dorosłych 20 listopada 2019 r.

  Hotel InterContinental Warszawa, ul. Emilii Plater 49

  REJESTRACJA

  Otwarcie Forum dr Paweł Poszytek – Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

  Podsumowanie kampanii Dni uczenia się dorosłych 2019 Wojciech Drabko – Polska Izba Firm Szkoleniowych

  WRC, czyli sportowy rzut oka na proces uczenia się tristan tresar, Adrian Castro, Rafał Treter, Rafał Ziomek – projekt ONi Uczą

  Wręczenie nagród w konkursie EPALE Historie mocy – historie pracy

  Przerwa kawowa

  Chcieć więcej – pasja, emocje, zaangażowanie. Doświadczenia programu Erasmus+ Edukacja dorosłych Daria Sowińska Milewska, Ambasadorka EPALE; Aleksandra Feliszowska, Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Dotkniętych Autyzmem Szklany Mur; Piotr Harhaj, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni; Jakub Mincewicz, Uniwersytet Ludowy w Radawnicy

  Praktyka angażowania w świecie cyfrowym Sławomir Łais, Ambasador EPALE

  Zaangażowanie pracowników w swój rozwój to klucz do rozwoju organizacji Sebastian Cieślak, Ambasador EPALE

  Veni, vidi... adiuvavi! Czyli jak angażować dorosłych w wolontariat oparty na wiedzy i kompetencjach? dr Nina Woderska, Ambasadorka EPALE

  Jak kształtować proaktywne postawy uczących się? dr hab. Małgorzata Rosalska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ambasadorka EPALE

  Edukacja kulturowa jako edukacja uspołeczniająca dr hab. Marta Kosińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ambasadorka EPALE; dr Marcin Szeląg, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Ambasador EPALE; dr Monika Herkt, Brama Poznania; Dominika Jagiełło, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie; Agnieszka Piórkowska, Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku; Paweł Kubisztal, Stowarzyszenie PODGORZE.PL

  Przerwa obiadowa

  Podnoszenie umiejętności podstawowych. Komu damy Szansę na realizację nowego projektu? Monika Wojciechowska, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji; Sylwia Walicka, Instytut Badań Edukacyjnych

  Potencjał tradycji versus innowacyjność w edukacji dorosłych, czyli taniec na linie nad przepaścią dr Monika Sulik (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Ambasadorka EPALE)

  Warsztat: wprowadzenie do Action Learning Tomasz Janiak, World Institute for Action Learning Poland

  Trenerzy dla Planety. Jak perswazyjnie angażować w zmianę budzącą opór? Joanna Konczanin, Trenerzy dla Planety

  Jak uczyć ludzi zdrowego żywienia? Naślij na nich Zombie! dr Monika Gromadzka, Uniwersytet Warszawski, Ambasadorka EPALE

  Technologia w uczeniu. Wzloty, upadki i co nas czeka? Piotr Maczuga, Ambasador EPALE

  Przerwa kawowa

  Evidence Based Training w praktyce Radek Czahajda, Ambasador EPALE

  Jak myśleć? Najczęstsze pułapki w zakresie myślenia i wyciągania wniosków Rafał Żak, Ambasador EPALE

  M o ty w ac ja

  Z aa ng

  aż o w an

  ie In no

  w ac yj no

  ść W ia ry g o d no

  ść

  9.30–10.00

  10.00–10.15

  10.15–10.45

  10.45–11.45

  11.45–12.00

  12.00–12.30

  12.30–13.40

  13.40–14.30

  14.30–15.40

  15.40–15.55

  15.55–16.40