Top Banner
Menara Kuala Lumpur m u ziu m p a di BALAI SENI NEGERI Menara Alor Setar m e n a r a n o b a t g u n u n g k e ria n g p e k a n r a b u Hadiah Utama RM5,000 Hadiah Tempat Kedua RM3,000 Hadiah Tempat Ketiga RM2,000 HADIAH MENARIK MENANTI ANDA RM1,000 Hadiah Tempat Keempat Hadiah Tempat Kelima RM750 Hadiah Tempat Keenam Hingga Kesepuluh RM500 Rakan rasmi 680 Sertai Perlumbaan Mencabar 20 - 21 Disember 2014 www.menarakl.com.my
2

HADIAH MENARIK MENANTI ANDA Hadiah Utama RM5,000 · 2014. 11. 18. · Hadiah Tempat Kedua RM3,000 Hadiah Tempat Ketiga RM2,000 HADIAH MENARIK MENANTI ANDA RM1,000 Hadiah Tempat Keempat

Feb 08, 2021

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
 • Mena

  ra Ku

  ala

  Lump

  ur

  muzium padi

  BALAI SENI NEGERI

  Menara Alor Setar

  menaranobat

  gunungkeriang

  pekan rabu

  Hadiah UtamaRM5,000Hadiah Tempat Kedua

  RM3,000Hadiah Tempat Ketiga

  RM2,000

  HADIAH MENARIK MENANTI ANDA

  RM1,000Hadiah Tempat Keempat Hadiah Tempat Kelima

  RM750Hadiah Tempat Keenam

  Hingga Kesepuluh

  RM500

  Rakan rasmi

  680

  Sertai Perlumbaan Mencabar20 - 21 Disember 2014

  www.menarakl.com.my

 • 1. Acara TOWER 2 TOWER EXPLORACE 2014 adalah sebuah acara perlumbaan eksplorasi berkenderaan dimana ianya akan bermula dari Menara Kuala Lumpur pada 20 Disember 2014 dan berakhir di Alor Setar, Kedah 21 Disember 2014.

  2. Acara ini terbuka kepada individu yang berumur 18 tahun ke atas dan setiap kumpulan terdiri daripada 4 orang sahaja.

  3. Pemandu kenderaan WAJIB memiliki lesen memandu yang sah dan kenderaan yang digunakan mestilah mempunyai cukai jalan serta insuran yang sah. Kenderaan juga perlu berada dalam keadaan selamat untuk perjalanan dengan lampu brek dan lampu isyarat berfungsi dengan baik.

  4. Pihak penganjur tidak akan bertanggungjawab jika kenderaan tersebut dipandu oleh seseorang yang tidak mempunyai lesen memandu yang sah dan/atau telah tamat tempoh dan setiap peserta/pemandu bagi setiap kumpulan adalah memandu atas risiko mereka sendiri.

  5. Para peserta hendaklah mengutamakan aspek keselamatan pada setiap ahli kumpulan, peserta yang lain, dan orang awam semasa acara ini berlangsung. Setiap peserta dan kumpulan juga hendaklah mematuhi undang-undang jalan raya yang telah ditetapkan semasa aktiviti pemanduan dilakukan dan sebarang tindakan undang-undang yang dikenakan oleh pihak berkuasa dan/atau mana-mana pihak ketiga sama ada secara langsung atau tidak langsung, pihak penganjur tidak akan bertanggungjawab.

  6. Pihak penganjur tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan, kehilangan dan/atau kerugian yang ditanggung oleh para peserta sebelum, semasa dan/atau selepas acara tersebut.

  7. Yuran penyertaan bagi setiap kumpulan adalah RM680.00 (Maksimum 4 orang). Yuran penyertaan ini adalah termasuk penginapan untuk satu (1) malam (“twin sharing”), satu (1) makan malam serta satu (1) sarapan pagi.

  8. Borang penyertaan perlu diisi dengan lengkap beserta pengakuan indemniti/ deklarasi yang ditandatangani oleh para peserta.

  9. Borang penyertaan yang lengkap diisi dan ditandatangani perlu disertakan dengan yuran penyertaan.

  10. Semua cek/kiriman wang bernilai RM680.00 (yuran penyertaan) haruslah berpalang dan dibayar ke:

  PTS ADVERTISING SDN BHD Nama Bank: MAYBANK Nombor Akaun Bank: 564119113186

  Bayaran terus ke bank berkenaan boleh dibuat di atas nama syarikat berdaftar. Semua cek/kiriman wang bagi peserta yang tidak berjaya akan dikembalikan

  kepada pemohon.

  11. Setiap pendaftaran akan dikeluarkan resit rasmi sebagai bukti pendaftaran telah dibuat dan perlu dikemukakan semasa pengambilan beg cenderahati pada hari taklimat.

  12. Sila hantarkan penyertaan lengkap melalui emel ke: MENARA KL - MENARA ALOR SETAR TOWER 2 TOWER EXPLORACE 2014 DANIEL - Time Out Solutions Sdn Bhd, 2, Jalan USJ 13/1F, 47630 Subang Jaya, Selangor Tel.: 03-8011 1073 Faks: 03-5621 3819 Emel: [email protected] 13. Tarikh tutup penyertaan TOWER 2 TOWER EXPLORACE 2014 adalah pada

  21 November 2014.

  14. Penyertaan terhad kepada 50 kenderaan yang pertama berdasarkan penyertaan yang terawal tertakluk kepada syarat dan peraturan no.3 seperti di atas.

  15. Taklimat akan diadakan sebelum acara. Peserta akan dimaklumkan mengenai tarikh, masa dan tempat untuk taklimat.

  16. Laluan akan ditanda dengan “TULIP” dari mula hingga tamat.

  17. Koordinator Acara akan menerangkan secara terperinci mengenai tatacara membaca “TULIP” semasa sesi taklimat.

  18. Keputusan pengadil adalah muktamad. Sebarang rayuan dan surat menyurat tidak akan dilayan.

  SYARAT DAN PERATURAN

  BUTIRAN PASUKANPEMANDUNama :No. K/P baru :Emel :Alamat :

  No. Lesen Memandu :No. Telefon(Pej.) (Samb)(H/P) (Faks)Saiz T-shirt:

  PEMANDU ARAHNama :No. K/P baru :Emel :Alamat :

  No. Lesen Memandu :No. Telefon(Pej.) (Samb)(H/P) (Faks)Saiz T-shirt:

  PENUMPANG 1Nama :No. K/P baru :Emel :Alamat :

  No. Lesen Memandu :No. Telefon(Pej.) (Samb)(H/P) (Faks)Saiz T-shirt:

  PENUMPANG 2Nama :No. K/P baru :Emel :Alamat :No. Lesen Memandu :No. Telefon(Pej.) (Samb)(H/P) (Faks)Saiz T-shirt:

  BUTIRAN KENDERAANJenama Kenderaan :No. Pendaftaran :Tarikh Tamat Cukai Jalan:

  DEKLARASISaya/Kami dengan ini mengesahkan bahawa saya/kami akan mematuhi segala syarat dan peraturan acara TOWER 2 TOWER EXPLORACE 2014. Saya/Kami juga mengaku bahawa saya/kami dalam keadaan sihat dan menyertai acara ini di atas risiko sendiri dan tidak akan mengganggu pihak penganjur, penaja dan semua ejen yang berkaitan dengan pihak penganjur untuk apa jua kecederaan yang mungkin ditanggung sebelum, semasa atau selepas acara dijalankan. Saya/Kami juga bersetuju bahawa keputusan pihak penganjur adalah muktamad dan tiada rayuan akan dibuat. Saya/Kami juga memberi persetujuan untuk penggunaan gambar, nama dan suara saya/kami dalam apa-apa penyiaran dan promosi pengiklanan atau untuk tujuan lain yang berkaitan dengan acara ini.

  Saya/Kami akan bertanggungjawab dan bersetuju untuk melindungi pihak penganjur, penaja, anak-anak syarikat, rakan-rakan niaga dan mereka yang berkaitan dengan penganjur daripada apa jua tuntutan atau permintaan yuran guaman terhadap sebarang kecederaan, kemalangan atau kematian kepada diri sendiri atau pihak ketiga atau kerosakan atau kerugian yang ditanggung untuk kenderaan diri sendiri/ pihak ketiga yang digunakan dalam acara ini. Saya/Kami juga mengakui bahawa kenderaan yang digunakan semasa acara ini dijalankan dilindungi oleh insuran dan cukai jalan yang dibayar dengan sewajarnya sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang Malaysia.

  Tandatangan Pemandu Tandatangan Pemandu Arah

  Tandatangan Penumpang 1 Tandatangan Penumpang 2

  BORANG PENYERTAAN TOWER 2 TOWER EXPLORACE 2014

  S38” 40”

  M42”

  L44”

  XL46”

  XXL48”

  XXXL

  *Saiz T-shirt bergantung kepada stok yang sedia ada

  S38” 40”

  M42”

  L44”

  XL46”

  XXL48”

  XXXL

  *Saiz T-shirt bergantung kepada stok yang sedia ada

  S38” 40”

  M42”

  L44”

  XL46”

  XXL48”

  XXXL

  *Saiz T-shirt bergantung kepada stok yang sedia ada

  S38” 40”

  M42”

  L44”

  XL46”

  XXL48”

  XXXL

  *Saiz T-shirt bergantung kepada stok yang sedia ada