Top Banner
ÎNTREBĂRI TIP COMPLEMENT SIMPLU Instrucţiuni: Fiecare dintre întrebările de mai jos conţin 5 răspunsuri posibile dintre care unul singur este corect. Întrebarea 1 Tratamentul insuficienţei cardiace (IC) cuprinde următoarele obiective cu excepţia unuia: a. creşterea aportului sanguin la nivelul cordului; b. stoparea evoluţiei bolii; c. scăderea mortalităţii prin IC; d. prevenirea afecţiunilor care pot conduce la IC; e. ameliorarea simptomatologiei. Întrebarea 2 Care din următoarele medicamente prescrise unui pacient diabetic suferind de cardiopatie ischemică impune atenţie deosebită: a. nitroglicerină; b. isosorbiddinitratul; c. propranololul; d. captoprilul; e. losartanul. Întrebarea 3 Digitalicele tonicardiace sunt contraindicate în următoarele situaţii cu excepţia uneia: a. cardiomiopatia hipertrofică obstructivă; b. sindromul Wolf-Parkinson-White (WPW); c. blocul atrioventricular; d. bradicardia; e. cardiopatia ischemică. 61 Capitolul 3 Medica Medica ţ ia aparatului cardiovascular ia aparatului cardiovascular
26

Farmacologie Teste Cardiovascilar

Dec 05, 2014

Download

Documents

Dragos Marin

teste farmacologie medicina generala
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Farmacologie Teste Cardiovascilar

ÎNTREBĂRI TIP COMPLEMENT SIMPLU Instrucţiuni: Fiecare dintre întrebările de mai jos conţin 5 răspunsuriposibile dintre care unul singur este corect.

Întrebarea 1 Tratamentul insuficienţei cardiace (IC) cuprinde următoareleobiective cu excepţia unuia:a. creşterea aportului sanguin la nivelul cordului; b. stoparea evoluţiei bolii;c. scăderea mortalităţii prin IC;d. prevenirea afecţiunilor care pot conduce la IC;e. ameliorarea simptomatologiei.

Întrebarea 2 Care din următoarele medicamente prescrise unui pacient diabeticsuferind de cardiopatie ischemică impune atenţie deosebită:a. nitroglicerină;b. isosorbiddinitratul;c. propranololul;d. captoprilul;e. losartanul.

Întrebarea 3Digitalicele tonicardiace sunt contraindicate în următoarele situaţii cu excepţia uneia:a. cardiomiopatia hipertrofică obstructivă;b. sindromul Wolf-Parkinson-White (WPW);c. blocul atrioventricular; d. bradicardia;e. cardiopatia ischemică.

61

Capitolul 3

MedicaMedicaţţ ia aparatului cardiovascularia aparatului cardiovascular

Page 2: Farmacologie Teste Cardiovascilar

62

Teste de Farmacologie

Întrebarea 4 Următoarele medicamente antiaritmice fac parte din categoria blo-cantelor canalelor rapide de sodiu cu excepţia unuia:a. chinidina;b. lidocaina;c. flecainida;d. amiodarona;e. procainamida;

Întrebarea 5 Hidroclorotiazida prezintă următoarele reacţii adverse cu excepţiauneia:a. hipokaliemie;b. hiperglicemie, c. hiperuricemie, d. hiperlipidemie; e. hipernatremie.

Întrebarea 6 Glicozidele cardiace cresc inotropismul ca urmare a:a. creşterii nivelului de AMPc;b. inhibării Na+/K+-ATP-azei membranare;c. inhibării reabsorbţiei de sodiu la nivelul segmentului terminal alansei Henle;d. stimulării receptorilor alfa-adrenergici de la nivel central;e. scăderii concentraţiei intracelulare de calciu.

Întrebarea 7 Unui pacient internat în secţia de cardiologie i s-a recomandat să îşiadministreze singur câte o pastilă de nitroglicerină sublingual. Încazul în care simte o durere puternică retrosternala sau iradiata de-a lungul braţului stâng. El solicită prezenţa asistentei că urmare aapariţiei unei puternice dureri de cap imediat după administrare.Care este cel mai corect răspuns pe care-l poate da asistenta

Page 3: Farmacologie Teste Cardiovascilar

Medicaţia aparatului cardiovascular

63

pacientului?

Întrebarea 8 Care din următoarele medicamente administrate unui pacient sufe-rind de cardiopatie ischemică şi hipertensiune arterială este cel maiprobabil să determine constipaţie?a. digoxinul;b. metoprololul;c. furosemidul;d. verapamilul;e. enalaprilul.

Întrebarea 9 Clasa I de antiaritmice are următoarele proprietăţi generale cuexcepţia uneia:a. micşorează viteza de depolarizare rapidă, sistolică (faza 0);b. diminuă conducerea;c. nu modifică potenţialul de repaus şi durata potenţialului de acţiune;d. scad influenţa simpatică asupra miocardului;e. au acţiune de stabilizare membranară (de tip chinidinic sau anes-tezic local) prin blocarea canalelor rapide pentru sodiu interferândmecanismul de poartă.

Page 4: Farmacologie Teste Cardiovascilar

Întrebarea 10 Următoarele medicamente blocante ale canalelor de calciu fac partedin clasa dihidropiridinelor cu excepţia unuia:a. nifedipina;b. amlodipina;c. felodipina;d. nimodipina;e. diltiazem.

II. ÎNTREBARE TIP COMPLEMENT GRUPATInstrucţiuni: Întrebarea de mai jos conţine 5 sugestii de răspuns, din-tre care pot fi corecte 2 sau 3.Notaţi cu:

A, dacă sunt corecte a, b, cB, dacă sunt corecte a, c, dC, dacă sunt corecte b, dD, dacă sunt corecte a, e

Întrebarea 11 Unui pacient cu valori crescute ale tensiunii arteriale i seadministrează furosemid i.v. După administrare, care din următoareleefecte nu sunt de aşteptat să apară în legătură cu furosemidul?a. creşterea diurezei;b. creşterea potasiului seric;c. diminuarea edemelor;d. creşterea calciului seric; e. scăderea tensiunii arteriale.

Întrebarea 12Acţiunea propranololului în angina pectorală se datorează:a. deprimării cordul prin blocarea 1-receptorilor;b. bradicardiei;c. scăderii consumului de oxigen la nivel miocardic;d. dilatării arterelor coronare;e. reducerii producţiei de catecolamine.

64

Teste de Farmacologie

Page 5: Farmacologie Teste Cardiovascilar

Întrebarea 13Care din următoarele afirmaţii referitoare la verapamil NU suntcorecte?a. poate produce hiperplazie gingivală;b. poate determina insomnii;c. poate produce edeme;d. acţionează în mod egal pe cord şi vase;e. poate produce cefalee tranzitorie.

Întrebarea 14Spironolactona: a. se metabolizează la primul pasaj hepatic (75%);b. este un diuretic care economiseşte potasiul;c. efectul se instalează lent (2-4 zile); d. se administrează i.v. în urgenţele hipertensive;e. determină hiperuricemie.

Întrebarea 15Nitroglicerina:a. determină venodilataţie, având ca efect scăderea umplerii ventri-culare;b. în doze mari produce venoconstricţie arteriolară;c. restabileşte echilibrul între nevoia miocardică de oxigen şi cantita-tea de oxigen disponibilă;d. determină dilatarea vaselor coronariene, crescând aportul sanguinla nivel miocardic;e. se metabolizează preponderent renal.

Întrebarea 16Următoarele afirmaţii legate de verapamil sunt adevărate cuexcepţia:a. acţionează în mai mare măsură la nivelul cordului decât la nivelulmusculaturii netede vasculare;b. acţionează mai puternic asupra cordului cu frecvenţa cardiacăcrescută decât asupra unui cord în ritm sinusal;

65

Medicaţia aparatului cardiovascular

Page 6: Farmacologie Teste Cardiovascilar

c. scade conductibilitatea şi prelungeşte perioada refractară înţesuturile dependente de transferul de calciu;d. creşte concentraţia calciului intracelular determinând creştereaforţei de contracţie a miocardului;e. deprimă nodulul sinusal şi nodulul atrioventricular.

Întrebarea 17Următoarele afirmaţii legate de nitroglicerină sunt adevărate:a. în administrare orală se metabolizează în proporţie mare la primulpasaj hepatic;b. administrarea sublinguală poate agrava temporar durerearetrosternală;c. administrarea sublinguală se însoţeşte de cefaleea marcată;d. pentru a se evita instalarea toleranţei este necesar un intervalliber de administrare de 6-8 ore; e. determină bronhospasm la pacienţii astmatici.

Întrebarea 18Următoarele afirmaţii legate de dopamină sunt adevărate:a. are efecte 1, 2 şi -adrenergice;b. creşte debitul cardiac;c. administrată în doze mici produce vasodilataţie;d. scade perfuzia renală;e. determină bradicardie ca reacţie adversă.

Întrebarea 19Următoarele afirmaţii legate de indapamid sunt adevărate:a. este recomandată precauţie la administrarea concomitentă deadrenalină la pacienţii cu sindrom de QT prelungit;b. determină hipernatremie;c. AINS îi determină scaderea efectului;d.se excretă biliar;e. este indicat la pacienţii cirotici cu anasarcă.

66

Teste de Farmacologie

Page 7: Farmacologie Teste Cardiovascilar

Întrebarea 20 Digoxinul are următoarele proprietăţi:a. se elimină renal în proporţie de 80%;b. are o cinetică de ordinul 0;c. se metabolizează hepatic în proporţie de 20%;d. are un indice terapeutic mic;e. scade automatismul ectopic.

III. ÎNTREBARE TIP ASOCIAŢIE SIMPLĂ Instrucţiuni: Alegeţi pentru fiecare din medicamentele notate cu cifre dela 1 la 5 (coloană), enunţul cel mai potrivit din cele notate de la a la e.(Asociaţi următoarele medicamente sau clase de medicamente cumecanismele de acţiune, utilizările sau reacţiile adversecorespunzătoare).

Întrebarea 211. nitroglicerina; 2. inhibitorii enzimei de conversie; 3. blocantele de calciu; 4. beta-blocantele; 5. glicozidele cardiace.

a. contraindicaţie la pacienţii cu tulburări de conducere;b. întreruperea bruscă a administrării poate exacerba simptomatolo-gia anginoasă;c. sunt recomandate împreună cu nitraţii în angina variantă;d. se administrează, de regulă, sublingual; e. vasodilatatoare echilibrate.

Întrebarea 221. aminofilina; 2. milrinona; 3. propranololul; 4. nitroglicerina;5. digoxina.

67

Medicaţia aparatului cardiovascular

Page 8: Farmacologie Teste Cardiovascilar

a. este contraindicată în glaucom; b. poate determina tulburări gastrice;c. inhibitor de fosfodiesteraza cu efect inotrop si vasodilatator; d. este contraindicată în blocul atrioventricular;e. este contraindicată la diabetici.

Întrebarea 23Asociaţi următoarele interacţiuni cu medicamentul corespunzător.

1. nitroglicerina; 2. digoxina; 3. lidocaina; 4. fenilbutazona; 5. verapamilul.

a. cimetidina îi inhibă metabolizarea hepatică şi îi creşteconcentraţia plasmatică; b. determină hipotensiune marcată la pacientul care a luat în ulti-mele 24 de ore inhibitori de 5-fosfodiesteraza; c. creşte concentraţia sanguină a fenitoinei prin deplasarea acesteiade pe proteinele plasmatice; d. nu se asociază cu beta-blocantele datorită riscului de deprimaremiocardică excesivă; e. chinidina îi creşte acţiunea.

Întrebarea 241. atenololul; 2. clonidina; 3. rezerpina; 4. verapamilul;5. losartan.

a. blochează selectiv receptorii de angiotensină II; b. contraindicat la pacienţii cu tulburări de conducere; c. blochează eliberarea de noradrenalina; d. 1-blocant selectiv; e. stimularea receptorilor alfa-adrenergici de la nivel central.

68

Teste de Farmacologie

Page 9: Farmacologie Teste Cardiovascilar

Medicaţia aparatului cardiovascular

69

Întrebarea 251. chinidina; 2. lidocaină; 3. fenitoin;4. metoprolol;5. verapamil.

a. clasa a II-a;b. clasa IB; c. clasa a IV-a; d. clasa IC; e. clasa IA.

Întrebarea 26 1. digoxina; 2. nitroglicerină; 3. enalapril; 4. diltiazem; 5. losartan.

a. acţiune datorată blocării selective a receptorului de angiotensina II; b. blocant al canalelor de calciu; c. inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei;d. digitalic tonicardiac; e. nitrat.

Întrebarea 27.1. fenitoin;2. lidocaină; 3. chinidina;4. mexiletina;5. verapamil.

a. substanţele care influenţează peristaltismul intestinal îi pot afecta absorbţia; b. poate determina hiperplazie gingivală; c. cloramfenicolul îi creşte concentraţia plasmatică; d. poate produce cinconism; e. scade acţiunea sulfamidelor.

Page 10: Farmacologie Teste Cardiovascilar

Întrebarea 281. hidroclorotiazida;2. prazosinul; 3. spironolactona; 4. verapamilul;5. metildopa.

a. poate produce polakiurie; b. poate determina tulburări ale funcţiei sexuale la bărbaţi; c. efectul durează 2-3 zile după întreruperea administrării; d. poate determina o reacţie hipotensoare exagerată la prima admi-nistrare; e. administrare contraindicată la diabetici.

Întrebarea 291. propranololul;2. guanetidina;3. diazoxidul;4. captopril;5. amlodipina.

a. hiperglicemie prin scăderea secreţiei de insulină; b. determină deficit de angiotensina II; c. determină rebound al hipertensiunii arteriale la întrerupereabruscă; d. contraindicat la cei care au sensibilitate la dihidropiridine; e. are ca reacţie adversă frecventă hipotensiunea ortostatică.

Întrebarea 301. glicozidele cardiace; 2. spironolactonă + furosemid;3. nitroglicerină;4. inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei;5. dopamină;

70

Teste de Farmacologie

Page 11: Farmacologie Teste Cardiovascilar

a. determină venodilataţie;b. indicaţie de elecţie în cardiomiopatia dilatativă; c. creşte perfuzia renală; d. pe cordul sănătos nu modifică debitul cardiac; e. indicat în anasarcă.

IV. ÎNTREBARE TIP ASOCIAŢIE COMPUSĂInstrucţiuni: Alegeţi pentru fiecare noţiunile notate cu litere de la a)la e) enunţurile potrivite notate cu 1 şi 2. Notaţi cu:

A, dacă se potriveşte 1;B, dacă se potriveşte 2;C, dacă se potrivesc şi 1 şi 2;D, dacă nu se potrivesc nici 1 nici 2.

Întrebarea 311. scad presarcina; 2. scad postsarcina.

a. digoxin;b. enalaprilul;c. 1-blocantele;d. diureticele;e. nitroglicerină.

Întrebarea 321. deprimă cordul prin blocarea beta 1 receptorilor;2. scade consumul miocardic de oxigen.

a. atenololul;b. verapamil;c. digoxin;d. nitroglicerină;e. propranololul.

71

Medicaţia aparatului cardiovascular

Page 12: Farmacologie Teste Cardiovascilar

Întrebarea 331. asocierea cu verapamilul este formal contraindicată lapacienţii cardiaci;2. sunt medicamente utile atât în insuficienţa cardiacă cât şiîn cardiopatia ischemică.

a. digoxinul; b. inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei;c. -blocante;d. nitraţi;e. diuretice.

Întrebarea 341. contraindicat la pacienţii diabetici; 2. contraindicat la pacienţii cu tulburări de conducere.

a. furosemidul;b. losartanul;c. verapamilul;d. amiodarona;e. propranololul.

Întrebarea 351. se absoarbe bine oral;2. se leagă în proporţie mare (peste 90%) de proteinele plas-matice.

a. lidocaină; b. chinidina; c. amiodarona ;d. propranolol; e. fenitoin.

Întrebarea 36 1. acţiune în bună măsură asupra cordului;2. acţiune în bună măsură asupra vaselor sanguine.

72

Teste de Farmacologie

Page 13: Farmacologie Teste Cardiovascilar

a. amlodipina;b. verapamilul;c. nifedipina;d. diltiazemul;e. indapamida.

Întrebarea 371. impune prudenţă la pacienţii diabetici;2. contraindicat la pacienţii cu tulburări de conducere.

a. furosemidul;b. losartanul;c. verapamilul;d. captoprilul;e. propranololul.

Întrebarea 381. micşorează viteza de depolarizare rapidă, sistolică (faza 0); 2. întârzie repolarizarea (faza a 3-a).

a. verapamilul; b. chinidina;c. amiodarona;d. propranolol; e. sotalolul.

Întrebarea 391. se administrează oral;2. scad consumul de oxigen al miocardului.

a. dopamina; b. nitroglicerina; c. verapamilul; d. atropina;e. propanololul.

73

Medicaţia aparatului cardiovascular

Page 14: Farmacologie Teste Cardiovascilar

Întrebarea 401. poate determină apariţia hipokaliemiei;2. poate determină apariţia hiperglicemiei.

a. furosemid;b. hidroclorotiazida;c. spironolactona;d. indapamida;e. digoxinul.

V. ÎNTREBARE TIP CAUZĂ-EFECTInstrucţiuni: Fiecare întrebare din cele de mai jos constă dintr-ofrază formată din 2 propoziţii unite printr-o expresie care semnifică orelaţie cauzală. Arătaţi dacă fiecare dintre cele două propoziţii esteadevărată şi dacă relaţia cauzală este reală. Notaţi cu:

A, dacă ambele propoziţii sunt corecte şi relaţia cauzală este reală;B, dacă ambele propoziţii sunt corecte dar relaţia cauzală nu este reală; C, dacă prima propoziţie este corectă, iar cea de a doua este incorectă;D, dacă prima propoziţie este incorectă, iar cea de a doua este corectă;E, dacă ambele propoziţii sunt incorecte.

Întrebarea 41Supradozajul digitalic se poate manifesta prin tulburări de vedere şi de aceeaeste contraindicată administrarea digoxinei la pacienţii cu glaucom.

Întrebarea 42Nu este recomandată întreruperea bruscă a administrării tratamen-tului beta-blocant la pacienţii anginoşi deoarece la reluarea trata-mentului, pacientul va necesita doze mai mari de beta-blocante.

Întrebarea 43Nu este recomandată administrarea de adrenalină cu anesteziclocal pacienţilor care prezintă semne de supradozaj digitalic deoare-ce atât adrenalina cât şi excesul de digitală au efect dromotrop pozi-tiv.

74

Teste de Farmacologie

Page 15: Farmacologie Teste Cardiovascilar

Întrebarea 44Nifedipina cu acţiune de scurtă durată se administrează de 3 ori pezi în tratamentul cronic al hipertensiunii arteriale, deoarece nifedi-pina cu acţiune scurtă determină variaţii mari ale tensiunii arteriale.

Întrebarea 45Verapamilul este contraindicat la pacienţii cu insuficienţă cardiacădeoarece verapamilul are efect dromotrop negativ.

Întrebarea 46Hidroclorotiazida se nu se administrează pacienţilor hipertensivi dia-betici deoarece hidroclorotiazida poate interfera cu acţiunea antidia-beticelor orale.

Întrebarea 47Blocanţii de calciu nu se asociază cu inhibitorii de 5-fosfodiesterazădeoarece blocanţii de calciu anulează efectul inhibitorilor de 5-fosfodiesterază.

Întrebarea 48Furosemidul este contraindicat la pacienţii cu insuficienţa renalădeoarece furosemidul scade fluxul sanguin renal.

Întrebarea 49Chinidina se administrează oral deoarece Chinidina are o biodispo-nibilitate de 80% când se administrează oral.

Întrebarea 50Administrarea Digoxinului concomitent cu diureticele tiazidiceimpune atenţie deoarece atât digoxinul cât şi diureticele tiazidicescad eliminarea de potasiu.

75

Medicaţia aparatului cardiovascular

Page 16: Farmacologie Teste Cardiovascilar

RĂSPUNSURI

Întrebarea 1. Răspuns corect: a. Creşterea aportului sanguin la nivelul cordului nu este unul dinobiectivele tratamentului insuficienţei cardiace.

Întrebarea 2. Răspuns corect: c. Este de evitat administrarea -blocantelor neselective concomitentcu medicaţia antidiabetică deoarece maschează semnele de hipogli-cemie, crizele hipoglicemice sunt mai grave şi prelungite.

Întrebarea 3. Răspuns corect: e. Cardiomiopatia hipertrofică obstructivă, Sindromul Wolf-Parkinson-White (WPW), Blocul atrioventricular şi bradicardia reprezintăcontraindicaţii formale ale tratamentului digitalic. Coexistenţa cardio-patiei ischemice nu reprezintă o contraindicaţie, fiind chiar una dincauzele care poate contribui la apariţia insuficientei cardiace.

Întrebarea 4. Răspuns corect: d. Amiodarona face parte din clasa III-a de antiaritmice, cele care pre-lungesc caracteristic depolarizarea. Chinidina, lidocaina, flecainidaşi procainamida fac parte din clasa I de antiaritmice – blocante alecanalelor rapide de sodiu.

Întrebarea 5. Răspuns corect: e. Hidroclorotiazida nu determină hipernatremie însă poate produce careacţii adverse hipokaliemie, hiperglicemie, hiperuricemie, hiperlipi-demie.

Întrebarea 6. Răspuns corect: b. Inhibarea Na+/K+-ATP-azei membranare are drept consecinţăcreşterea concentraţiei de Na+ intracelular, activarea unei pompecare schimbă ionii de Na+ cu cei de calciu care devine disponibil încantităţi crescute pentru mecanismul contractil.

76

Teste de Farmacologie

Page 17: Farmacologie Teste Cardiovascilar

Întrebarea 7. Răspuns corect: c

Întrebarea 8. Răspuns corect: d. Dintre medicamentele enumerate doar blocanţii canalelor de calciu(ex. verapamilul) prezintă ca reacţii adverse constipaţia, care uneoripoate fi rebelă, supărătoare, în special la pacienţii vârstnici.

Întrebarea 9. Răspuns corect: d. Scăderea influenţei simpatice asupra miocardului este caracteristicaclasei a-II-a de antiaritmice – beta-blocantele.

Întrebarea 10. Răspuns corect: e. Diltiazemul este o benzodiazepină.

Întrebarea 11. Răspuns corect: C (b, d).Furosemidul creşte diureza, având ca efect diminuarea edemelor şiscăderea tensiunii arteriale. Furosemidul creşte excreţia de calciu(fiind indicată în particular şi în cazurile de hipercalciurie) şidetermină pierderea de potasiu fapt ce impune controlul periodic alionogramei sanguine).

Întrebarea 12. Răspuns corect: A (a, b, c). Propranololul, că de altfel şi beta-blocantele selective, acţioneazăpe receptorii 1, determinând o deprimare generală a funcţiilor cor-dului, respectiv o scădere a frecvenţei cardiace, o scădere a tensiu-nii arteriale o scădere a contractilităţii determinând o scădere a con-sumului de oxigen. Beta-blocantele nu determină dilatarea arterelorcoronare şi protejează cordul faţă de acţiunea catecolaminelor fărăa influenţa producţia acestora.

Întrebarea 13. Răspuns corect: C (b, d).Insomnia nu se numără printre reacţiile adverse ale verapamilului.Verapamilul acţionează în mai mare măsură la nivelul cordului decâtla nivelul musculaturii netede vasculare.

77

Medicaţia aparatului cardiovascular

Page 18: Farmacologie Teste Cardiovascilar

Întrebarea 14. Răspuns corect: A (a, b, c). Spironolactona se metabolizează la primul pasaj hepatic (75%),este un diuretic care economiseşte potasiul, efectul se instaleazălent (2-4 zile).

Întrebarea 15. Răspuns corect: B (a, c, d).Nitroglicerina scade presarcina determinând venodilatatie, având caefect scăderea umplerii ventriculare, restabilind astfel echilibrul întrenevoia miocardică de oxigen şi cantitatea de oxigen disponibilă. Îndoze mari produce vasodilataţie arteriolară, scăzând presiuneaarterială. Determină dilatarea vaselor coronariene, crescând aportulsanguin la nivel miocardic. În administrare orală se metabolizeazăîn mare măsură la nivelul primului pasaj hepatic, acesta fiind motivulpentru care se administrează, de regulă în urgenţă, sublingual.

Întrebarea 16. Răspuns corect: D (a, e). Verapamilul acţionează în mai mare măsură la nivelul cordului decâtla nivelul musculaturii netede vasculare. Are acţiune de deprimare anodul sinusal şi nodul atrioventricular.

Întrebarea 17. Răspuns corect: B (a, c, d). Nitroglicerina administrată oral se metabolizează în proporţie marela primul pasaj hepatic (acesta fiind unul din motivele pentru care încrizele de angină pectorală se administrează, de regulă, sublingual).Administrarea sublinguală se însoţeşte de cefaleea marcată(datorită venodilataţiei cerebrale subite).

Întrebarea 18. Răspuns corect: A (a, b, c). Dopamina este un medicament simpatomimetic utilizat în şoc, are efectebeta 1, beta 2 şi alfa-adrenergice, creşte debitul cardiac; administrată îndoze mici produce vasodilataţie. Nu scade perfuzia renală şi determinătahicardie (nu bradicardie) ca reacţie adversă. Pentru a se evitainstalarea toleranţei este necesar un interval liber se administrează 6-8ore (intervalul liber se lasă, de regulă, în timpul nopţii).

78

Teste de Farmacologie

Page 19: Farmacologie Teste Cardiovascilar

Întrebarea 19. Răspuns corect: B (a, c, d). Este recomandată precauţie administrarea de adrenalină la pacienţiicu sindrom de QT prelungit sau sub tratatment cu medicamentecare prelungesc QT (ex. Indapamida) deoarece există risc dearitmie cu potenţial lelal (torsada vârfurilor); AINS îi determină sca-derea efectului;se excretă biliar. Indapamid determină hiponatremieşi este contraindicat la pacienţii cu afecţiuni hepatice.

Întrebarea 20. Răspuns corect: B (a, c, d). Digoxinul se elimină renal în proporţie de 80%, se metabolizeazăhepatic în proporţie de 20% şi are un indice terapeutic mic (dozeleterapeutice sunt apropiate de cele toxice).

Întrebarea 21. Răspuns corect: 1-d, 2-e, 3-b, 4-c, 5-a. Nitroglicerina se administrează, de regulă, sublingual. Inhibitoriienzimei de conversie sunt vasodilatatoare echilibrate. Întrerupereabruscă a administrării blocantelor de calciu poate exacerba simpto-matologia anginoasă. Beta-blocantele sunt recomandate împreunăcu nitraţii în angina variantă. Glicozidele cardiace sunt contraindica-te la pacienţii cu tulburări de conducere.

Întrebarea 22. Răspuns corect: 1-b, 2-c, 3-e, 4-a, 5-d. Aminofilina poate determina tulburări gastrice, milrinona este uninhibitor de fosfodiesterază cu efect inotrop şi vasodilatator, propra-nololul este contraindicat la diabetici, nitroglicerina estecontraindicată în glaucom, digoxina este contraindicată în bloculatrioventricular.

Întrebarea 23. Răspuns corect: 1-b, 2-e, 3-a, 4-c; 5-d. Nitroglicerina determină hipotensiune marcată la pacientul care aluat în ultimele 24 de ore inhibitori de 5-fosfodiesterază. Chinidinacreşte acţiunea digoxinei. Cimetidina inhibă metabolizarea hepaticăa lidocainei şi îi creşte concentraţia plasmatică. Fenilbutazonacreşte concentraţia sanguină a fenitoinei prin deplasarea acesteiade pe proteinele plasmatice. Verapamilul nu se asociază cu beta-blocantele datorită riscului de deprimare miocardică excesivă.

79

Medicaţia aparatului cardiovascular

Page 20: Farmacologie Teste Cardiovascilar

Întrebarea 24. Răspuns corect: 1-d, 2-e, 3-c, 4-b, 5-a. Atenololul este un 1-blocant selectiv. Clonidina stimulează recepto-rii -adrenergici de la nivel central. Rezerpina blochează eliberareade noradrenalină. Verapamilul este contraindicat la pacienţii cutulburări de conducere. Losartanul are acţionează prin blocareaselectivă a receptorilor angiotensinei II.

Întrebarea 25. Răspuns corect: 1-e, 2-b, 3-d, 4-a, 5-c. Chinidina face parte din clasa IA de antiaritmice, lidocaina din clasaIB, fenitoinul din clasa IC, metoprololul din clasa II-a (beta-blocante),iar verapamilul din clasa a IV-a (blocante ale canalelor de calciu).

Întrebarea 26. Răspuns corect: 1-d, 2-e, 3-c, 4-b, 5-a.Digoxina este un digitalic tonicardiac. Nitroglicerina este un nitrat.Enalaprilul este un inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei.Diltiazemul este un blocant al canalelor de calciu. Losartanulacţionează prin blocarea selectivă a receptorului de angiotensină II.

Întrebarea 27. Răspuns corect: 1-c, 2-e, 3-d, 4-a, 5-b.Lidocaina interacţionează cu sulfamidele scăzându-le acţiunea.Chinidina supradozată poate produce cinconism. Substanţele careinfluenţează peristaltismul intestinal pot afecta absorbţia mexiletinei.Cloramfenicolul creşte concentraţia plasmatică a fenitoinei.Verapamilul poate determina hiperplazie gingivală.

Întrebarea 28. Răspuns corect: 1-e, 2-d, 3-, 4-a, 5-b.Este contraindicată administrarea hidroclorotiazidei la pacienţii cudiabet zaharat (determină hiperglicemie). Prazosinul poatedetermina o reacţie hipotensoare exagerată la prima administrare.Metildopa poate determina tulburări ale funcţiei sexuale la bărbaţi.Verapamilul poate produce polachiurie. Spironolactona este un diu-retic care economiseşte potasiu, al cărui efect se instalează lent şidurează 2-3 zile după întreruperea administrării.

80

Teste de Farmacologie

Page 21: Farmacologie Teste Cardiovascilar

Întrebarea 29. Răspuns corect: 1-c, 2-e, 3-a, 4-b, 5-d. Propranololul produce rebound al hipertensiunii arteriale laîntreruperea bruscă. Guanetidina are ca reacţie adversă frecventăhipotensiunea ortostatică. Diazoxidul poate produce hiperglicemieprin scăderea secreţiei de insulină. Amlodipina este contraindicată lacei care au sensibilitate la dihidropiridine.

Întrebarea 30. Răspuns corect: 1-d, 2-e, 3-a, 4-b, 5-c. Glicozidele cardiace nu modifică debitul cardiac pe cordul sănătos.Asocierea spironolactonei cu furosemid este indicată în anasarcă.Nitroglicerina determina venodilataţie, având ca efect scădereaumplerii ventriculare (scade presarcina). Inhibitorii enzimei de con-versie ai angiotensinei au indicaţie de elecţie în cardiomiopatiadilatativă. Dopamina creste perfuzia renală.

Întrebarea 31. Răspuns corect: a-D, b-C, c-D, d-A, e-A. Digoxinul nu acţionează asupra postsarcinii sau presarcinii, acţiuneasa specifică fiind de creştere a forţei de contracţie a miocardului.Enalaprilul are o acţiune vasodilatatoare echilibrată, acţionând atâtasupra presarcinii cât şi postsarcinii. 1-blocantele au acţiunedeprimantă asupra cordului, determină bradicardie, nu influenţeazănici presarcina, nici postsarcina. Diureticele scad presarcina îninsuficienţa cardiacă. Nitroglicerina scade presarcina, determinăvenodilataţie, având ca efect scăderea umplerii ventriculare.

Întrebarea 32. Răspuns corect: a-C; b-B ; c-D ; d-B ; e-C . Atenololul deprimă cordul prin blocarea 1-receptorilor şi scade con-sumul miocardic de oxigen. Verapamil acţionează prin blocareacanalelor de calciu şi scade consumul miocardic de oxigen.Digoxinul nu deprimă cordul şi nu scade consumul miocardic de oxi-gen. Nitroglicerina scade consumul de oxigen miocardic daracţionează prin alt mecanism decât blocarea beta 1 receptorilor.Propranololul deprimă cordul prin blocarea 1-receptorilor şi scadeconsumul miocardic de oxigen.

81

Medicaţia aparatului cardiovascular

Page 22: Farmacologie Teste Cardiovascilar

Întrebarea 33. Răspuns corect: a-A ; b-B ; c-C ; d-B; e-D. Digoxinul şi beta-blocantele nu se asociază cu verapamilul datorităriscului crescut de bloc atrioventricular ca efect comun al ambelormedicamente. Inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei suntmedicamente utile atât în insuficienţa cardiacă cât şi în cardiopatiaischemică care pot fi asociate cu verapamilul. Beta-blocante suntmedicamente utile atât în insuficienţa cardiacă cât şi în cardiopatiaischemică. Nitraţii sunt medicamente utile atât în insuficienţacardiacă cât şi în cardiopatia ischemică. Nu există o contraindicaţieformală a asocierii nifedipinei cu verapamilul. Diureticele pot fi aso-ciate cu verapamilul la pacienţii cardiaci şi sunt medicamente utileatât în insuficienţa cardiacă fără a fi indicate în cardiopatiaischemică.

Întrebarea 34. Răspuns corect: a-D, b-D, c-B, d-D, e-C. Administrarea cronică de furosemid impune prudenţă însă nu estecontraindicată la pacienţii cu diabet zaharat, sau cu tulburări de ritm.Losartanul şi amiodarona nu sunt contraindicate la pacienţii cu dia-bet sau cu tulburări de ritm. Verapamilul nu se administrează lapacienţii care au bloc atrioventricular de gradul II-III deoarecedeprimă conducerea, nu este contraindicat în diabetul zaharat.Propranololul deprimă conducerea şi poate determină creşterea gli-cemiei fiind contraindicat la diabetici sau la pacienţii cu tulburări deconducere.

Întrebarea 35. Răspuns corect: a-D; b-C; c-A; d-A; e-D. Spre deosebire de restul medicamentelor menţionate lidocaina nuse poate administra oral. Se leagă de proteinele plasmatice înproporţie mare fenitoina, chinidina. Lidocaina se leagă în proporţiede 70% de proteinele plasmatice. Amiodarona şi propranololul nu seleagă de proteinele plasmatice.

Întrebarea 36. Răspuns corect: a-B; b-A; c-B; d-C; e-D. Blocanţii de calciu acţionează în proporţii diferite pe cord şi vase

82

Teste de Farmacologie

Page 23: Farmacologie Teste Cardiovascilar

după cum urmează: amlodipina şi nifedipina acţionează prepon-derent asupra vaselor, verapamilul acţionează preponderent asupracordului, diltiazemul are o poziţie intermediară acţionând în modegal pe cord cât şi pe vase. Indapamida este un diuretic care nuacţionează direct nici asupra cordului nici asupra vaselor.

Întrebarea 37. Răspuns corect: a-A; b-D; c-B; d-D; e-C. Doar furosemidul şi propranololul impun atenţie la pacienţii diabetici(furosemidul poate creşte nivelul glicemiei, propanololul poatemasca semnele hipoglicemiei acute). Verapamilul şi propranololulsunt contraindicate la pacienţii cu tulburări de conducere.

Întrebarea 38. Răspuns corect: a-D; b-A; c-B; d-D; e-B. Verapamilul şi propanololul nu micşorează viteza de depolarizarerapidă, sistolică (faza 0), nici nu întârzie repolarizarea (faza a 3-a).Chinidina micşorează viteza de depolarizare rapidă, sistolică (faza0). Amiodarona şi sotalolul nu micşorează viteza de depolarizarerapidă, sistolică (faza 0) dar întârzie repolarizarea (faza a 3-a).

Întrebarea 39. Răspuns corect: a-D; b-B; c-C; d-D; e-C. Dopamina nu se administrează oral şi nici nu scade consumul deoxigen al miocardului fiind un medicament indicat în şoc.Nitroglicerina nu se administrează oral deoarece se metabolizeazăextensiv la primul pasaj hepatic, determină dilatarea vaselor corona-riene, crescând aportul sanguin la nivel miocardic dar scade şi pre-sarcina contribuind astfel la scăderea consumului de oxigen al mio-cardului. Verapamilul se poate administra oral şi are printre efecte şiscăderea consumului de oxigen al miocardului. Atropina nu seadministrează oral şi nu scade consumul de oxigen al miocarduluiavând efect tahicardizant. Propranololul se poate administra oral şidetermină scăderea consumului de oxigen al miocardului.

Întrebarea 40. Răspuns corect: a-C; b-C; c-D; d-A; e-A.

83

Medicaţia aparatului cardiovascular

Page 24: Farmacologie Teste Cardiovascilar

Furosemidul şi hidroclorotiazida pot determina atât apariţiahipokaliemiei cât şi a hiperglicemiei. Spironolactona este un diureticcare economiseşte potasiul, nu determină apariţia hiperglicemiei.Indapamida poate determină apariţia hipokaliemiei dar nu determinăapariţia hiperglicemiei. Digoxinul poate determina apariţia hipokalie-miei, dar nu determină hiperglicemie.

Întrebarea 41. Răspuns corect: C. Supradozajul digitalic se poate manifesta prin tulburări de vedere,dar digoxina nu este contraindicată la pacienţii cu glaucom.

Întrebarea 42. Răspuns corect: C.Întreruperea bruscă a administrării beta-blocantelor la pacienţii cuangină pectorală poate exacerba simptomatologia anginoasă însăreluarea tratamentului nu va necesita doze mai mari de beta-blocan-te.

Întrebarea 43. Răspuns corect: C. Administrarea de adrenalină cu anestezic local pacienţilor careprezintă semne de supradozaj digitalic este contraindicată datorităriscului crescut de favorizare a automatismului ectopic (efect batmo-trop pozitiv). Nici adrenalina şi nici excesul de digitală nu au efectdromotrop pozitiv.

Întrebarea 44. Răspuns corect: D.Nifedipina cu acţiune scurtă nu se mai recomandă în tratamentulHTA de lungă durată datorită variaţiilor mari ale tensiunii arteriale.

Întrebarea 45. Răspuns corect: B. Verapamilul este contraindicat la pacienţii cu insuficienţă cardiacădeoarece are efect inotrop negativ (scade forţa de contracţie ainimii). Este însă adevărat că verapamilul are efect dromotrop nega-tiv.Întrebarea 46. Răspuns corect: A.

84

Teste de Farmacologie

Page 25: Farmacologie Teste Cardiovascilar

Hidroclorotiazida nu se administrează pacienţilor hipertensivi diabe-tici deoarece hidroclorotiazida poate interfera cu acţiunea antidiabe-ticelor orale.

Întrebarea 47. Răspuns corect: E.Există o contraindicaţie formală a asocierii inhibitorilor de 5-fosfo-diesterază (utilizaţi în tratamentul disfuncţiei erectile) cu nitraţii, nu cublocanţii de calciu, datorită riscului de hipotensiune arterială gravă.

Întrebarea 48. Răspuns corect: E. Furosemidul este un diuretic indicat în insuficienţa renală tocmaidatorită faptului că are efect de creştere a fluxului sanguin renal.

Întrebarea 49. Răspuns corect: A.Chinidina se administrează oral deoarece Chinidina are o biodispo-nibilitate de 80% când se administrează oral.

Întrebarea 50 Răspuns corect: C. Administrarea digoxinului concomitent cu diureticele tiazidiceimpune atenţie. Atât digoxinul cât şi furosemidul cresc eliminarea depotasiu – ceea ce impune monitorizare şi administrare exogenăsuplimentară de potasiu.

85

Medicaţia aparatului cardiovascular

Page 26: Farmacologie Teste Cardiovascilar

86

Teste de Farmacologie