Top Banner
Complement simplu 1) Obiectul farmacovigilenţei este: c) [x] monitorizarea medicamentelor introduse în terapeutică, îndeosebi a reacţiilor adverse 2) Indicaţi afirmaţia corectă referitoare la farmacologia fundamentală: a) [x] studiază legităţile de bază ale interacţiunii substanţelor medicamentoase cu organismele vii 3) Indicaţi afirmaţia corectă referitoare la farmacoterapie: c) [x] studiază tratamentul bolnavilor cu preparate medicamentoase 4) Indicaţi afirmaţia corectă referitoare la farmacologia clinică: b) [x] studiază proprietăţile farmacocinetice şi farmacodinamice ale preparatelor medicamentoase asupra organismului bolnav 5) Indicaţi afirmaţia corectă referitoare la farmacoepidemiologie: e) [x] studiază utilizarea şi efectele preparatelor pe un lot mare de oameni locuitori ai unei regiuni 6) Indicaţi afirmaţia corectă referitoare la noţiunea de „placebo": e) [x] este o substanţă indiferentă identică după gust, miros şi formă cu preparatul medicamentos testat 7) Indicaţi afirmaţia corectă referitoare la excipient: c) [x] este utilizat pentru redarea formei medicamentoase a medicamentului 8) Indicaţi afirmaţia corectă referitoare la adjuvant: a) [x] contribuie la ameliorarea acţiunii substanţei de bază 9) Indicaţi afirmaţia corectă referitoare la denumirea comună internaţională a medicamentelor: a) [x] este denumirea care redă conţinutul substanţei active din componenţa preparatelor medicamentoase 10) Indicaţi afirmaţia corectă referitoare la Farmacopeea medicamentelor: a) [x] este o culegere de standarde şi regulamente de stat care descriu normativele de calitate a substanţelor medicamentoase, materiei prime şi preparatelor 11) Indicaţi afirmaţia corectă referitoare la diapazonul acţiunii terapeutice a preparatului: b) [x] reprezintă raportul dintre doza terapeutică minimă şi doza terapeutică maximă 12) Indicaţi afirmaţia corectă referitoare la farmacografie: c) [x] studiază regulile de prescriere şi livrare ale medicamentelor 13) Indicaţi afirmaţia corectă referitoare la cronofarmacologie: d) [x] este un compartiment care studiază proprietăţile farmacologice a preparatelor medicamentoase în dependenţă de ritmurile biologice de utilizare a lor 14) Indicaţi afirmaţia corectă referitoare la faza I de studii clinice: a) [x] se efectuează pe un lot mic de voluntari sănătoşi (4 - 24 persoane) 15) Indicaţi afirmaţia corectă referitoare la faza II de studii clinice: b) [x] se îndeplineşte pe un lot mic (100-200) de pacienţi cu maladii în tratamentul cărora este prescris preparatul dat 16) Indicaţi afirmaţia corectă referitoare la faza III de studii clinice: c) [x] investigaţiile se efectuează pe un număr mare de pacienţi (până la câteva 1
183

Teste Farmacologie 1

Jan 28, 2016

Download

Documents

teste
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Teste Farmacologie 1

Complement simplu

1) Obiectul farmacovigilenţei este:c) [x] monitorizarea medicamentelor introduse în terapeutică, îndeosebi a reacţiilor adverse2) Indicaţi afirmaţia corectă referitoare la farmacologia fundamentală:a) [x] studiază legităţile de bază ale interacţiunii substanţelor medicamentoase cu organismele vii3) Indicaţi afirmaţia corectă referitoare la farmacoterapie:c) [x] studiază tratamentul bolnavilor cu preparate medicamentoase4) Indicaţi afirmaţia corectă referitoare la farmacologia clinică:b) [x] studiază proprietăţile farmacocinetice şi farmacodinamice ale preparatelor medicamentoase asupra organismului bolnav5) Indicaţi afirmaţia corectă referitoare la farmacoepidemiologie:e) [x] studiază utilizarea şi efectele preparatelor pe un lot mare de oameni locuitori ai unei regiuni 6) Indicaţi afirmaţia corectă referitoare la noţiunea de „placebo":e) [x] este o substanţă indiferentă identică după gust, miros şi formă cu preparatul medicamentos testat 7) Indicaţi afirmaţia corectă referitoare la excipient:c) [x] este utilizat pentru redarea formei medicamentoase a medicamentului8) Indicaţi afirmaţia corectă referitoare la adjuvant:a) [x] contribuie la ameliorarea acţiunii substanţei de bază9) Indicaţi afirmaţia corectă referitoare la denumirea comună internaţională a medicamentelor:a) [x] este denumirea care redă conţinutul substanţei active din componenţa preparatelor medicamentoase10) Indicaţi afirmaţia corectă referitoare la Farmacopeea medicamentelor:a) [x] este o culegere de standarde şi regulamente de stat care descriu normativele de calitate a substanţelor medicamentoase, materiei prime şi preparatelor11) Indicaţi afirmaţia corectă referitoare la diapazonul acţiunii terapeutice a preparatului:b) [x] reprezintă raportul dintre doza terapeutică minimă şi doza terapeutică maximă12) Indicaţi afirmaţia corectă referitoare la farmacografie:c) [x] studiază regulile de prescriere şi livrare ale medicamentelor13) Indicaţi afirmaţia corectă referitoare la cronofarmacologie:d) [x] este un compartiment care studiază proprietăţile farmacologice a preparatelor medicamentoase în dependenţă de ritmurile biologice de utilizare a lor 14) Indicaţi afirmaţia corectă referitoare la faza I de studii clinice:a) [x] se efectuează pe un lot mic de voluntari sănătoşi (4 - 24 persoane)15) Indicaţi afirmaţia corectă referitoare la faza II de studii clinice:b) [x] se îndeplineşte pe un lot mic (100-200) de pacienţi cu maladii în tratamentul cărora este prescris preparatul dat16) Indicaţi afirmaţia corectă referitoare la faza III de studii clinice:c) [x] investigaţiile se efectuează pe un număr mare de pacienţi (până la câteva mii)17) Indicaţi afirmaţia corectă referitoare la faza IV de studii clinice:d) [x] este un studiu post marketing cu colectarea datelor despre efectele adverse şi toxicitatea preparatului studiat 18) Indicaţi afirmaţia corectă referitoare la metoda de studiu „dublu oarbă":b) [x] administrarea medicamentului şi formei „placebo" de către o persoană terţă stabilită în ordine necunoscută pentru pacient şi medic19) Indicaţi afirmaţiile corecte referitoare la doza terapeutică maximă:b) [x] este doza maximă care nu atinge nivelul dozei toxice minime20) Indicaţi afirmaţiile corecte referitoare la particularităţile de dozare a medicamentelor la persoanele vârstnice:e) [x] se efectuează în dependenţă de clearance-ul creatininei pacienţilor 21) Indicaţi afirmaţia corectă referitoare la farmacogenetică:c) [x] este compartimentul ce studiază acţiunea medicamentelor şi reactivitatea organismului la ele în prezenţa enzimopatiilor22) Cum se numeşte domeniul farmacologiei care studiază acţiunea preparatelor asupra pacienţilor de vârstă înaintată?d) [x] farmacologie geriatrică 23) Indicaţi afirmaţia corectă referitoare la corectarea dozelor pentru vârstnici:d) [x] diminuată cu 50%24) Farmacoterapia orientată pentru înlăturarea cauzelor maladiei se numeşte:e) [x] etiologică

1

Page 2: Teste Farmacologie 1

25) Farmacoterapia orientată pentru înlăturarea acuzelor în maladii se numeşte:a) [x] simptomatică26) Caracterizaţi efectul primului pasaj hepatic:b) [x] se manifestă prin biotransformarea substanţei active înaintea intrării în circulaţia sistemică 27) Către procesele farmacocinetice nu se referă:b) [x] interacţiunea medicamentelor cu receptorii specifici28) Cum se va modifica distribuţia preparatului lipofil cu afinitate crescută faţă de proteinele plasmatice în cazul hipoproteinemiei:c) [x] creşte considerabil29) Cum se va modifica clearance-ul renal al fenobarbitalului în cazul administrării intravenoase a NaHCO3:c) [x] va creşte esenţial din cauza modificării pH urinei în direcţie bazică30) Enumeraţi medicamente inhibă enzimele hepatice?c) [x] eritromicină31) Numiţi calea enterală de administrare a preparatelor:c) [x] rectală32) Care proprietate fizico-chimică a medicamentelor este esenţială pentru filtrare ca modalitate de trecere prin membranele celulare?b) [x] solubilitatea în apă33) Ce este caracteristic privind legarea medicamentelor de proteinele plasmatice:d) [x] medicamentele slab active, prin competiţie, se pot deplasa de pe proteine34) Pentru difuziunea facilitată este caractetristic:b) [x] este îndreptată în direcţia gradientului de concentraţie35) Care factor face dificilă absorbţia?`b) [x] substanţă medicamentoasă sub formă de suspensie apoasă, injectată intramuscular36) Care substanţă produce inducţie enzimatică?c) [x] rifampicină37) Pentru farmacocinetică este corectă afirmaţia:c) [x] particulele aerosolilor cu dimensiunile cuprinse între 1 şi 10 microni ajung şi acţionează la nivelul bronşiolelor38) Apariţia rapidă a efectului la administrarea medicamentelor prin inhalaţie este cauzată de:a) [x] suprafaţa mare de contact a substanţei medicamentoase cu alveolele pulmonare39) Care remediu poate produce inhibiţia enzimelor microsomiale?d) [x] cimetidină40) Este un proces al etapei II a metabolismului medicamentelor:e) [x] 6-mercaptopurină - conjugare - 6-mercaptopurină ribonucleotid 41) Numiţi calea cea mai simplă şi mai efectivă de penetrare a membranelor:e) [x] difuziunea pasivă 42) Epurarea medicamentelor se caracterizează prin:a) [x] se face în principal prin biotransformare şi/sau excreţie43) Numiţi mecanismul principal cel mai efectiv de absorbţie al substanţelor medicamentoase în tubul digestiv.c) [x] difuziunea pasivă44) Care anestezic se administrează exclusiv pe cale intravenoasă?d) [x] tiopental45) În care organe sau ţesuturi un medicament lipofil (de ex. tiopental) atinge cel mai târziu concentraţia maximă după administrarea intravenoasă?a) [x] musculatura scheletică46) Timpul de injumătăţire plasmatic a unui medicament este definit ca timpul după care:c) [x] concentraţia medicamentului în plasmă a scăzut la jumătateficat 47) Particularitatea administrării perorale a medicamentelor este:d) [x] posibilitatea administrării substanţelor medicamentoase nesterile48) Numiţi calea parenterală de administrare a medicamentelor:b) [x] inhalator49) Care grupe de preparate pot provoca fenomen de insuficienţă funcţională la întreruperea bruscă a farmacoterapiei:b) [x] glucocorticoizii50) Acţiunea directă a medicamentelor se realizează prin intermediul:

2

Page 3: Teste Farmacologie 1

b) [x] receptorilor51) Cum se numeşte acţiunea medicamentelor ce se dezvoltă după absorbţia lor în circuitul sistemic? d) [x] resorbtivă52) Scăderea sensibilităţii organismului faţă de medicament în cazul administrării repetate a lor se numeşte:e) [x] toleranţă 53) Intensificarea efectului farmacologic în cazul administrării asociate a medicamentelor se numeşte:d) [x] sinergism54) Depozitarea medicamentului în organism stă la baza:d) [x] cumulării 55) Medicamente cu activitate intrinsecă asigură mecanismul de acţiune:c) [x] mimetic56) Diminuarea efectelor medicamentelor în cazul utilizării asociate a lor se numeşte:d) [x] antagonism57) Ce numim acţiune specifică (selectivă) benefică a medicamentelor?c) [x] în cazul când medicamentul acţionează preponderent asupra unui anumit organ sau interacţionează cu un anumit subtip de receptori58) Care afirmaţie în condiţii experimentale defineşte indicele terapeutic?c) [x] exprimă raportul DL 50/DE 50

59) Pentru care medicamente există un antagonism competitiv la nivel de receptori?a) [x] nalorfină-morfină60) Care din următoarele afirmaţii defineşte acţiunea de tip agonistb) [x] medicamentele care se fixează de receptori şi îi acţionează provocând efecte specifice61) Care substanţă are funcţie de mesager secundar intracelular?a) [x] diacilglicerolul62) Care fenomen se întâlneşte la administrarea concomitentă a două medicamente?e) [x] antagonism 63) Indicaţi caracteristica specifică pentru penetrarea membranelor celulare prin transport specializat:b) [x] necesită consum de energie64) Determinaţi doza eficientă a morfinei clorhidrat care realizează o analgezie puternică cu pierderea cunoştinţei.c) [x] 1-2 mg/kg i/v ( timp de 20 minute)65) Descrieţi farmacocinetica protoxidului de azot: b) [x] nu se metabolizează66) Timpul de inducere a anesteziei generale de către ketamină este de:c) [x] 10-30 secunde i/v sau 3-4 minute i/m67) Care este cauza efectului anestezic de scurtă durată a tiopentalului de sodiu?c) [x] reducerea rapidă a concentraţiei tiopentalului de sodiu în encefal şi sânge pe contul depozitării substanţei în ţesutul adipos68) Numiţi care din anestezice generale intravenoase de mai jos fac parte din derivaţii fenciclidinei:c) [x] ketamină69) Timpul de inducere a anesteziei generale de către protoxidul de azot este de:a) [x] rapidă - 2-4 minute70) Care este durata efectului analgezic al ketaminei după anestezie:c) [x] 3-4 ore71) La care din grupele de substanţe enumerate se referă cărbunele medicinal?a) [x] antiflatulente72) Care din următoarele anestezice generale poate produce creşterea excesivă a secreţiilor traheobronşice?b) [x] eter dietilic73) Ce remediu anestezic general se poate utiliza pentru abolirea durerilor în infarct acut de miocard?d) [x] protoxid de azot 74) Care preparat este de electie în toate tipurile de anestezie locală?e) [x] lidocaină 75) Doza zilnică medie de acid acetilsalicilic ca antiagregant plachetar este:b) [x] 0,20076) Preparatul utilizat în neuralgia trigeminală:d) [x] carbamazepină77) Numiţi efectul stimulării receptorilor opiozi κ:

3

Page 4: Teste Farmacologie 1

d) [x] analgezie spinală78) Doza minimă letală de morfină per os la indivizi neobişnuiţi este (în mg):c) [x] 12079) În ce doză poate fi utilizată morfina clorhidrat pentru realizarea analgeziei?e) [x] doza de 1- 2 mg/kg i/v lent (timp de 20 min) 80) Numiţi agonist antagonistul receptorilor opioizi:d) [x] pentazocină81) Cum influenţează morfina asupra receptorilor opioizi ?c) [x] excită direct receptorii opioizi82) Morfina poate produce:c) [x] paralizia cililor vibratili la nivelul mucoasei traheo-bronşice83) Morfina este contraindicată în:d) [x] traumatism cerebral cu insuficienţă respiratorie 84) Care este durata efectului analgezic al morfinei ( la injectarea subcutanată)?b) [x] 4-5 ore85) Prin ce se explică efectul antiparkinsonian al levodopei?c) [x] stimularea proceselor dopaminergice în sistemul nervos central86) Indicaţi caracteristicele buspironei:d) [x] are proprietăţi tranchilizante atribuite interacţiunii cu receptorii 5-HT1A

87) Numiţi contraindicaţiile benzodiazepinelor:c) [x] miastenia graves88) Indicaţi efectul acidului valproic:d) [x] anticonvulsiv89) Notaţi efectul caracteristic pentru trihexifenidil:b) [x] antagonizează intens hipertonia musculară90) Care este cauza efectului anestezic de scurtă durată a tiopentalului de sodiu?c) [x] reducerea rapidă a concentraţiei tiopentalului de sodiu în encefal şi sânge pe contul depozitării substanţei în ţesutul adipos91) Care hipnotic manifestă acţiune minimă asupra fazelor somnului?e) [x] cloralhidrat 92) Cum influenţează alcoolul etilic asupra termoreglării?c) [x] măreşte termoliza93) Care medicament poate fi util în epilepsie?b) [x] acid valproic94) Cum influenţează disulfiramul asupra metabolismului alcoolului etilic?e) [x] inhibă alcooldehidrogenaza 95) Care medicament poate fi util în boala Parkinson?b) [x] amantadină96) Care medicament aparţine grupei benzodiazepinelor?d) [x] clonazepam 97) Care medicament poate fi util în crizele minore de epilepsie?e) [x] etosuximidă 98) Care este mecanismul transformării levodopei în dopamină?c) [x] decarboxilarea sub acţiunea dopa - decarboxilazei99) Indicaţi mecanismul de acţiune a preparatului antiepileptic:b) [x] vigabatrina inhibă ireversibil transaminaza GABA100) Care medicament influenţează transmisia dopaminergică la nivelul corpilor striaţi?a) [x] bromocriptină101) Numiţi remediul antiparkinsonian cu acţiune colinoblocantă centrală:c) [x] trihexifenidil102) Care grupă de preparate sunt utilizate în calitate de antiepileptice?e) [x] tranchilizantele 103) Explicaţi mecanismul acţiunii anxiolitice a diazepamului:c) [x] interacţiunea cu receptorii benzodiazepinici104) Indicaţi preparatul cu acţiune psihostimulantă:c) [x] amfetamină

4

Page 5: Teste Farmacologie 1

105) Numiţi medicamentul utilizat în neuroleptanalgezie?d) [x] droperidol106) Indicaţi preparatul utilizat pentru corecţia dereglărilor extrapiramidale provocate de antipsihotice?b) [x] trihexifenidil107) Numiţi reacţia adversă care poate apărea în urma utilizării îndelungate a antipsihoticelor:b) [x] sindrom neuroleptic malign108) Care medicament aparţine grupei benzodiazepinelor?d) [x] clordiazepoxid109) Efectul antipsihotic al neurolepticelor este determinat preponderent de:d) [x] deprimarea proceselor dopaminergice în sistemul nervos central110) Care din grupele de psihotrope are efect anticolinergic? c) [x] neurolepticele111) Efectul antipsihotic al neurolepticelor se dezvoltă ca urmare a:d) [x] blocării receptorilor dopaminici112) Indicaţi grupa de medicamente ce influenţează asupra sistemului dopaminergic în SNC:d) [x] neuroleptice113) Este barbituric de durată foarte scurtă:c) [x] tiopental114) Notaţi barbituricul utilizat ca anestezic general:c) [x] tiopental115) Indicaţi mecanismul prin care barbituricele diminuă efectele unor medicamente (ca anticoagulantele de sinteză sau beta-adrenolitice tip propranolol):e) [x] inducţie enzimatică 116) Indicaţi efectul advers al amobarbitalului:c) [x] efect rebound, cu vise dezagreabile117) Efectul hipnoticelor din grupa barbituricelor:d) [x] produc "datorie de somn paradoxal"118) Este barbituric hipnotic, cu latenţă şi durată medii:e) [x] amobarbital 119) Notaţi benzodiazepina cu semi viaţa eliminării scurtă:e) [x] ketazolam 120) Cimetidina poate potenţa efectul diazepamului, prin următorul mecanism:c) [x] inhibiţie enzimatică121) Antidotul în intoxicaţia acută cu benzodiazepine este:b) [x] flumazenil122) Numiţi neurolepticul cu efect sedativ:c) [x] levomepromazină123) Indicaţi mecanismul de acţiune al risperidonului:e) [x] antagonist predominant 5-HT2

124) Indicaţi medicamentul din grupul benzodiazepinelor:d) [x] midazolam125) Indicaţi efectul advers specific al clorpromazinei:c) [x] tulburări extrapiramidale126) Indicaţi medicamentul psihotrop ce modifică medierea dopaminergică în sistemul limbic:d) [x] clorpromazină127) Indicaţi barbituricul ce se administrează exclusiv intravenos:d) [x] tiopental sodic128) Indicaţi preparatul ce creşte afinitate receptorilor GABA: c) [x] estazolam129) Indicaţi antipsihoticul care are structură butirofenonică:c) [x] haloperidol130) Indicaţi derivatul fenotiazinic care poate produce hipotensiune ortostatică: a) [x] Clorpromazina131) Indicaţi preparatul anticonvulsivant:c) [x] Fenobarbital132) Indicaţi preparatul psihotrop care poate produce mărirea volumului glandei tiroide:

5

Page 6: Teste Farmacologie 1

d) [x] Litiu carbonat133) Indicaţi preparatul psihotrop care poate produce tulburări extrapiramidale:b) [x] Haloperidol134) Determinaţi efectele clorpromazinei:a) [x] blochează receptorii D2

135) Indicaţi preparatul care induce enzimele hepatice:c) [x] Fenobarbital136) Indicaţi mecanismul de acţiune ale preparatelor anxiolitice:b) [x] Facilitează acţiunea inhibitoare a GABA, modificând alosteric sistemul receptorilor GABA-ergici137) Indicaţi preparatul care împiedică recaptarea noradrenalinei:e) [x] Rezerpină 138) Indicaţi preparatul care blochează alfa-adrenoreceptorii periferici:c) [x] Clorpromazină139) Amitriptilina este antidepresiv de tip:a) [x] sedativ140) Trecerea de la un tratament cu un antidepresiv triciclic, la un antidepresiv IMAO se face: d) [x] după o pauză de minim 10 zile141) Se evită alimentele bogate în tiramină( brânzeturi fermentate, bere, etc), în timpul tratamentului cu:d) [x] IMAO neselective142) Timereticele sunt:b) [x] antidepresive dezinhibitoare143) Indicaţi antidepresivul cu componentă psihomotorie stabilizatoare:e) [x] imipramină 144) Indicaţi inhibitorul reversibil al MAO-A:d) [x] moclobemid145) Indicaţi antidepresivul cu mecanism nedefinitivat:b) [x] alprazolam146) Indicaţi mecanismul de acţiune al moclobemidei:d) [x] Inhiba selectiv şi reversibil MAO-A147) Indicaţi mecanismul de acţiune al imipraminei:a) [x] inhibitor neselectiv al recaptării monoaminelor148) Indicaţi mecanismul de acţiune al paroxetinei:d) [x] inhibitor selectiv al recaptării 5HT149) Indicaţi afirmaţiile corecte cu privire la cafeină:c) [x] are acţiune diuretică150) Indicaţi efectele adverse ale cafeinei:b) [x] dureri anginoase151) Indicaţi analepticul respirator cu mecanism mixt de acţiune:c) [x] niketamidă152) Indicaţi efectul amfetaminei:e) [x] hipertensiune arterială 153) Indicaţi mecanismul principal de acţiune al antidepresivelor triciclice?c) [x] inhibarea recaptării neuronale a monoaminelor154) Indicaţi medicamentul care face parte din grupul excitantelor SNC?c) [x] amfetamină155) Indicaţi afirmaţia corectă cu privire la structura chimică a acetilcolinesterazei:d) [x] Posedă 2 centre de legare cu acetilcolina: anionic şi esterazic156) Notaţi localizarea M-colinoreceptorilor:c) [x] Muşchiul circular al irisului157) Care tip de colinoreceptori sunt localizaţi în miocard?b) [x] M2

158) Care tip de colinoreceptori sunt localizaţi în glandele exocrine?c) [x] M3

159) Care tip de colinoreceptori sunt localizaţi la nivelul endoteliului vascular?c) [x] M3

160) Care tip de colinoreceptori sunt la nivelul ganglionilor vegetativi?

6

Page 7: Teste Farmacologie 1

d) [x] N1

161) Care tip de colinoreceptori sunt localizaţi la nivelul joncţiunii neuro-musculare?e) [x] N2

162) Care tip de colinoreceptori sunt localizaţi la nivelul ganglionilor vegetativi?d) [x] N1

163) Indicaţi M,N-colinomimeticul cu acţiune directă:c) [x] Carbacol164) Indicaţi preparatul M-colinomimetic:a) [x] Aceclidină 165) Indicaţi preparatul M,N-colinomimetic cu acţiune indirectă:e) [x] Armină 166) Indicaţi preparatul care blochează reversibil acetilcolinesteraza:c) [x] Fizostigmină167) Indicaţi preparatul ce reactivează acetilcolinesteraza şi se utilizează în caz de intoxicare cu substanţe organofosforice:d) [x] Izonitrozin168) Indicaţi indicaţiile remediilor M-colinomimetice:d) [x] Insuficienţă renală169) Indicaţi efectele adverse ale remediilor M-colinomimetice:b) [x] Bloc atrio-ventricular 170) Indicaţi efectul colinomimeticelor:c) [x] bronhospasm171) Neostigmina inhiba:d) [x] acetilcolinesterază172) Procesul de exocitoză a moleculelor de neurotransmiţător din terminaţiile presinaptice în fanta sinaptică este dirijat de creşterea concentraţiei citoplasmatice a ionilor de:c) [x] calciu173) Indicaţi preparatul care blochează acetilcolinesteraza deosebit de durabil:d) [x] armină174) Numiţi indicaţia pentru administrarea neostigminei:b) [x] miastenia gravis175) Care grupă de remedii colinergice acţionează prin mecanism indirect?d) [x] anticolinesterazicele176) Numiţi contraindicaţia neostigminei:c) [x] astm bronşic177) Numiţi reacţia adversă a agoniştilor colinergici:e) [x] mioză 178) Notaţi indicaţia terapeutică a neostigminei, bazată pe efect de tip nicotinic:d) [x] miastenia gravis179) Notaţi parasimpatoliticul care posedă acţiune stimulatoare asupra sistemului nervos central:a) [x] atropină180) Din ce surse provine acetatul activ necesar la biosinteza acetilcolinei:b) [x] acetilcoenzima A181) Procesul de exocitoză a moleculelor de neurotransmiţători din terminaţiunile presinaptice în fanta sinaptică este comandat de creşterea concentraţiei citoplazmatice a ionilor de:c) [x] calciu182) Indicaţi preparatul care realizează bloc postsinaptic:d) [x] scopolamina183) Numiţi preparatul medicamentos agonist colinergic: d) [x] pilocarpină184) Numiţi contraindicaţiile neostigminei:d) [x] diaree185) Care substanţe medicamentoase blochează electiv receptorii M1 la nivelul celulelor enterocromafine:e) [x] pirenzepina 186) Numiţi substanţa medicamentoasă care poate fi utilă pentru combaterea efectelor toxice centrale ale atropinei?

7

Page 8: Teste Farmacologie 1

e) [x] fizostigmină 187) Indicaţi preparatul care provoacă cea mai prelungită midriază:e) [x] atropină 188) Care fenomen al atropinei se foloseşte cu scop diagnostic în oftalmologie?b) [x] midriază189) Care diuretic micşorează secreţia umorii apoase?a) [x] acetazolamidă190) Numiţi efectul atropinei:d) [x] paralizia muşchilui ciliar191) Numiţi ganglioblocantul cel mai convenabil pentru hipotensiunea dirijată:e) [x] trimetafan 192) Indicaţi substanţa medicamentoasă colinergică care are acţiune histaminoeliberatoare:e) [x] tubocurarină 193) Indicaţi care substanţă poate antagoniza specific prin mecanism colinergic blocul antidepolarizant realizat de tubocurarină?b) [x] neostigmină194) Numiţi substanţa medicamentoasă care blochează selectiv receptorii muscarinici M1 de la nivelul ganglionilor intramurali gastrici:e) [x] pirenzepină 195) Care blocant neuromuscular poate provoca fasciculaţii musculare, bradicardie şi hipersecreţia glandelor exocrine?b) [x] suxametoniu196) Care substanţă poate antagoniza specific prin mecanism colinergic blocul antidepolarizant realizat de tubocurarină:b) [x] neostigmina197) Care preparat curarizant scade presiunea arterială:d) [x] tubocurarina198) Care grupă de medicamente, ce acţionează în domeniul vegetativ, se poate folosi pentru realizarea hipotensiunii dirijate:b) [x] ganglioplegicele199) Numiţi efectul atropinei:d) [x] tahicardie200) Numiţi indicaţia neostigmineib) [x] atonie intestinală201) Indicaţi localizarea receptorilor muscarinici de tip M1:a) [x] neuronii ganglionilor plexurilor intramurale202) Indicaţi localizarea receptorilor colinergici nicotinici:c) [x] neurohipofiză203) În intoxicaţia acută cu compuşi organofosforici se utilizează:c) [x] atropină204) Indicaţi efectul butilscopolaminei:b) [x] posedă acţiune antispastică205) Numiţi indicaţia pirenzepinei:a) [x] ulcerul gastric206) Indicaţi mecanismul de acţiune a compuşilor organofosforici:b) [x] blochează ireversibil colinesteraza207) Indicaţi anticolinergicul midriatic cu durata acţiunii de 12-14 ore:c) [x] homatropină208) Indicaţi anticolinergicul central utilizat în boala Parkinson:c) [x] trihexifenidil209) Indicaţi remediul curarizant cu administrare numai prin injectare intravenoasă:c) [x] suxametoniu210) Indicaţi durata de acţiune a tropicamidei la administrare locală:a) [x] durată scurtă de acţiune (1-2 ore)211) Indicaţi efectul remediilor anticolinergice:e) [x] acţiune bronhodilatatoare

8

Page 9: Teste Farmacologie 1

212) Numiţi mecanismul de acţiune al ambenoniului: b) [x] inhibă colinesteraza213) Determinaţi localizarea preponderentă a alfa1-adrenoreceptorilor: c) [x] Vasele pielii, rinichilor 214) Numiţi efectul adrenomimemticelor la nivelul ochiului: b) [x] Midriază215) Indicaţi relaţia mecanism-efect specifică adrenomimeticelor:d) [x] Excitarea alfa-adrenoreceptorilor muşchilui radial al irisului - midriază216) Selectaţi remediul alfa2-adrenomimetic cu acţiune periferică: c) [x] Nafazolină217) Selectaţi efectul nedorit al epinefrinei asupra miocardului: c) [x] Creşterea consumului de oxigen al miocardului218) Epinefrina, administrată pe fondal de sotalol, va determina: a) [x] Creşterea presiunii arteriale medii (PAM)219) Numiţi mecanismul intracelular de acţiune la stimularea alfa2-adrenoreceptorilor:c) [x] Stimulează proteina Gi - determină micşorarea concentraţiei intracelulare de AMPc220) Numiţi mecanismul de acţiune a efedrinei:c) [x] stimularea eliberării norepinefrinei221) Indicaţi proprietatea salbutamoluluib) [x] acţiune electivă pe receptorii beta2-adrenergici222) De ce e determinată acţiunea bronholitică a izoprenalinei?c) [x] de excitarea beta-adrenoreceptorilor muşchilor netezi ai bronhiilor223) Indicaţi mecanismul acţiunii bronholitice a epinefrinei?c) [x] excită beta-adrenoreceptorii muşchilor netezi ai bronhiilor224) Indicaţi preparatul cardiostimulator:d) [x] dobutamină225) Indicaţi mecanismul principal de acţiune al efedrinei:e) [x] intensificarea eliminării noradrenalinei din terminaţiile fibrelor adrenergice 226) Care simpatomimetic stimulează selectiv receptorii 1-adrenergici?b) [x] dobutamină227) Indicaţi mecanismul acţiunii fenilefrinei:a) [x] excitarea alfa -adrenoreceptorilor228) Numiţi adrenomimeticul ce are cea mai lungă durată de acţiune:d) [x] efedrină 229) Numiţi indicaţia epinefrinei:c) [x] şocul anafilactic230) Indicaţi preparatul utilizat în rinita acută:b) [x] nafazolină231) Care preparat este de elecţie în şocul anafilactic?c) [x] epinefrină232) Care este mecanismul acţiunii hiperglicemice a epinefrinei?e) [x] stimularea α, β-receptorilor ficatului 233) Epinefrina este indicată în:b) [x] status astmaticus234) Indicaţi mecanismul creşterii conţinutului de AMPc în celulele muşchilor netezi ai bronhiilor sub acţiunea adrenomimeticelor?a) [?] stimulează activitatea adenilatciclazeib) [ ] inhibă activitatea fosfodiesterazeic) [ ] stimulează M-colinoreceptorii muşchilor netezi ai bronhiilord) [ ] deprimă activitatea adenozindezaminazeie) [ ] stimulează activitatea fosfodiesterazei 235) Indicaţi proprietatea salbutamolului?b) [x] bronhodilatator236) Numiţi preparatul beta-adrenoblocant selectiv ce induce sinteza NO:c) [x] Nebivolol 237) Numiţi particularităţile farmacologice ale atenololului:

9

Page 10: Teste Farmacologie 1

d) [x] T½ este mai mare decât la metoprolol238) Selectaţi preparatul ce blochează neselectiv adrenoreceptorii:c) [x] Carvedilol239) Numiţi particularităţile labetololului:d) [x] Se indică în tratamentul hipertensiunii arteriale240) Numiţi preparatul care blochează alfa-adreno-, H1-histamino- şi D2-dopaminoreceptorii:b) [x] Clorpromazină241) Beta - adrenoblocantele neselective sunt contraindicate în:c) [x] sarcină242) Care medicament este contraindicat în feocromocitom dacă se administrează în monoterapie?e) [x] propranolol 243) Indicaţi mecanismul acţiunii prazosinei:e) [x] blochează predominant al alfa1- adrenoreceptorii 244) Indicaţi mecanismul acţiunii propranololului:e) [x] blochează beta1, beta2-adrenoreceptorii 245) Care substanţă medicamentoasă produce bronhoconstricţie?a) [x] sotalol 246) Care adrenolitic are acţiune neurosimpatolitică prin împiedicarea directă a eliberării de noradrenalină din terminaţiunile simpatice?b) [x] guanetidină247) Indicaţi mecanismul de acţiune al simpatoliticelor:d) [x] blochează transmisiei excitaţiei la nivelul terminaţiilor presinaptice ale fibrelor adrenergice 248) Care antagonist adrenergic blochează selectiv receptorii beta1?d) [x] atenolol249) Numiţi indicaţia principală pentru folosirea simpatoliticelor:a) [x] hipertensiunea arterială250) Indicaţi mecanismul acţiunii metoprololului:c) [x] blocarea predominantă a beta1- adrenoreceptorilor251) Care simpatolitic are acţiune neurosimpatolitică prin împiedicarea eliberării de noradrenalină din terminaţiile simpatice?b) [x] rezerpină252) Indicaţi mecanismul acţiunii fentolaminei:a) [x] blocada alfa1, alfa2-adrenoreceptorilor253) Numiţi particularitatea propranololului:d) [x] este un beta-blocant cardio-neselectiv fără acţiune simpatomimetică directă şi fără acţiune de tip chinidinic254) Care modificare a potenţialului transmembranar al celulelor miocardice este responsabilă de înlăturarea efectelor catecolaminelor de către beta - adrenoblocante?c) [x] scăderea pantei depolarizării lente diastolice (faza IV)255) Care din următoarele medicamente este indicat pentru diagnosticul feocromocitomului?b) [x] fentolamină256) Numiţi indicaţiile atroventului:a) [x] astm bronşic257) Numiţi preparatele utilizate în tratamentul astmului bronşic:a) [?] izoprenalină b) [ ] propranololc) [ ] pentoxiverinad) [ ] pronilide) [ ] prenoxidiazina 258) Numiţi remediul antialergic, utilizat în tratamentul astmului bronşic:a) [x] terfenadină259) Ce condiţionează acţiunea terapeutică a ganglioblocantelor în edemul pulmonar:d) [x] scăderea tensiunii în circuitul mic260) Care este mecanismul acţiunii expectorante a preparatelor de termopsis?a) [x] intensifică secreţia glandelor bronşice în mod reflex, excitînd receptorii stomacului261) Ce condiţionează acţiunea terapeutică a manitolului în edem pulmonar?a) [x] acţiune deshidratantă

10

Page 11: Teste Farmacologie 1

262) Ce condiţionează acţiunea bronholitică a izoprenalinei?b) [x] excitarea eta2-adrenoreceptorilor din muşchii netezi ai bronhiilor263) Care este mecanismul de acţiune al aminofilinei?c) [x] exercită acţiune directă asupra muşchilor netezi ai bronhiilor264) Numiţi indicaţia alveofactuluib) [x] curativ, la nou-născuţi prematuri cu sindrom de detresă respiratorie265) Numiţi indicaţia niketamidei:a) [x] colaps de origine centrală266) Indicaţi reacţia adversă a aminofilinei:d) [x] hipotensiune acută267) Care este mecanismul acţiunii mucolitice a tripsinei?b) [x] fluidifică sputa, depolimerizând proteinele268) Numiţi mecanismul de acţiune a aminofilinei:c) [x] relaxează bronhiile269) Indicaţi medicamentul expectorant:d) [x] iodură de potasiu270) Care medicament antiastmatic poate agrava ulcerul gastric?b) [x] prednisolon271) Care este mecanismul ipotetic al creşterii conţinutului de AMPc în celulele muşchilor netezi ai bronhiilor sub acţiunea adrenomimeticelor?a) [x] măreşte activitatea adenilatciclazei272) Numiţi mecanismul de acţiune al aminofilinei:d) [x] inhibarea receptorilor adenozinici273) Indicaţi modalitatea prin care poate fi obţinut efectul antitusiv:c) [x] protejarea mucoasei faringelui prin ceaiuri ce conţin mucilagii 274) Numiţi efectul cromoglicatului disodic:b) [x] stabilizarea membranei mastocitelor275) Numiţi mecanismul acţiunii bronholitice a atropinei:a) [x] blochează M-colinoreceptorii muşchilor netezi ai bronhiilor276) Care medicamente antiasmatice poate provoca sindromul de lipsă:b) [x] prednison277) Care acţiune determină efectul terapeutic al alcoolului etilic în edemul pulmonar?c) [x] acţiune antispumantă278) Indicaţi acţiunea mucolitică a acetilcisteinei:c) [x] desfacerii unor punţi disulfidice ale agregatului mucos279) Indicaţi mecanismul de acţiune a medicamentele expectorante:c) [x] desfacerea unor legături responsabile de agregarea macromoleculelor componente ale mucusului280) Care acţiune condiţionează efectul terapeutic al ganglioblocantelor în edemulpulmonar?d) [x] scăderea presiunii arteriale în circuitul mic 281) Numiţi preparatul ce se foloseşte în astmul bronşicd) [x] salbutamol282) Care medicament este recomandat în bronşita obstructivă cronicăb) [x] ipratropiu283) Care preparat poate produce bronhoconstricţie:b) [x] propranolol284) Indicaţi antiaritmicul blocant ale canalelor de potasiu (clasa 3):b) [x] amiodaronă285) Indicaţi medicamentul antiaritmic din clasa 1A:d) [x] disopiramidă286) Indicaţi mecanismul de acţiune al antiaritmicelor clasei 1:d) [x] sunt blocante ale canalelor de sodiu287) Care antiaritmic nu se utilizează şi ca antihipertensiv:d) [x] mexiletina288) Indicaţi antiaritmicul cu mecanism de acţiune caracteristic claselor de antiaritmice I, II, III şi IV:e) [x] amiodaronă

11

Page 12: Teste Farmacologie 1

289) Indicaţi efectul advers al amiodaronei:a) [x] poate produce hipo- sau hipertiroidism290) Indicaţi antiartmicul de tip lidocaină (clasa IB):e) [x] mexiletină 291) Indicaţi particularitatea farmacologică a verapamilului:b) [x] are acţiune deprimantă cardiacă importantă292) Care antiaritmic poate favoriza dezvoltarea unui sindrom lupoid reversibil?d) [x] procainamida293) Care medicament antiaritmic aparţine clasei I B:e) [x] fenitoină 294) Care medicament antiaritmic aparţine clasei I C?c) [x] propafenona295) Care medicament blocant al canalelor de calciu potenţează efectele deprimante cardiace ale chinidinei:a) [x] verapamil296) Indicaţi antiaritmicul din clasa IA:a) [x] procainamida297) Indicaţi particularitatea farmacologică a verapamilului:b) [x] semnificativ este metabolizat la primul pasaj hepatic298) Care preparat antiaritmic este blocant ale canalelor de calciu?e) [x] verapamilul 299) Indicaţi medicamentul antiaritmic blocant ale canalelor de Cl:a) [x] alinidina300) Indicaţi proprietatea farmacodinamică a verapamilului:a) [x] scade necesitatea miocardului în oxigen301) Indicaţi antiaritmicul blocant ale canalelor de potasiu:d) [x] sotalol302) Indicaţi efectul advers al lidocainei la administrarea intravenasă:d) [x] hipotensiune bruscă cu colaps303) Când lidocaina se administrează intravenos ca antiaritmic:b) [x] extrasistolie şi tahicardie ventriculară304) Care preparat antiaritmic este de elecţie pentru tratarea aritmiilorventriculare în infarctul miocardic?b) [x] lidocaină305) Care antiaritmic este absolut contraindicat în astmul bronşic?a) [x] propranolol306) Care antiaritmic este contraindicat absolut în sindromul Raynoud?a) [x] propranolol307) Prin ce se explică acţiunea antiaritmică a propranololului?a) [x] blocarea beta1- adrenoreceptorilor308) Indicaţi efectul comun al tuturor antiaritmicelor utilizate în doze uzuale:c) [x] deprimarea automatismului ectopic309) Indicaţi mecanismul de acţiune corect al antiaritmicelor:a) [x] amiodarona inhibă canalele de K +

310) Indicaţi ganglioblocantul, utilizat în tratamentul hipertensiunii arteriale severe: a) [x] hexametoniu311) Indicaţi preparatul din grupul activatorilor canalelor de potasiu:c) [x] diazoxid312) Indicaţi diureticul utilizat în tratamentul complex al bolii hipertonice:d) [x] hidroclortiazid313) Numiţi donatori ai oxidului de azot cu acţiune vasodilatatoare periferică:e) [x] nitroprusiat de sodiu 314) Explicaţi mecanismul acţiunii antihipertensive al clonidinei: b) [x] stimularea alfa-2 adrenoreceptorilor presinaptici şi receptorilor imidazolinici I-1 din bulbul rahidian315) Explicaţi mecanismul acţiunii antihipertensive al sulfatului de magneziu:a) [x] acţiunii miotrope directe asupra musculaturii netede a vaselor316) Explicaţi efectul hipotensiv al diureticelor în boala hipertonică:

12

Page 13: Teste Farmacologie 1

c) [x] micşorării volumului săngelui circulant şi scăderea conţinutului ionilor de natriu din endoteliul vaselor317) Explicaţi mecanismul dilatării vaselor periferice a activatorii canalelor de potasiu (minoxidil şi diazoxid):a) [x] deschiderea canalelor de potasiu, ieşirea potasiului din celulă, hiperpolarizarea şi micşorarea penetrării calciului, necesar pentru menţinerea tonusului, în celulă318) Indicaţi mecanismul acţiunii vasopresoare a angiotensinamidei:d) [x] activează receptorii angiotensinergici319) Indicaţi grupa de preparate recomandate în stări de hipotensiune cu hipovolemie: c) [x] substituenţi plasmatici320) Indicaţi mecanismul apariţiei efectului antihipertensiv al preparatelor medicamentoase:d) [x] blocarea selectivă a alfa2-adrenoreceptorilor presinaptici centrali 321) Numiţi grupa de preparate cu proprietăţi antihipertensive:d) [x] alfa-2-adrenomimetice centrale322) Indicaţi preparatul antihipertensiv din grupul α1-adrenoblocantelor:e) [x] prazosină 323) Indicaţi preparatul cu cea mai scurtă durată de acţiune hipotensivă:c) [x] trepiriu iodid324) Explicaţi mecanismul hipotensiunii ortostatice produse de unele medicamente antihipertensive:d) [x] dilatarea venelor325) Indicaţi preparatul cu acţiune antihipotensivă cea mai prelungită:e) [x] izoturon 326) Indicaţi preparatul hipotensiv din grupa beta-adrenoblocantelor:e) [x] metoprolol 327) Numiţi remediul hipotensiv cu acţiunea asupra sistemului renin-angiotensină:d) [x] captopril328) Numiţi remediul hipotensiv cu acţiune predominantă musculotropă:b) [x] sulfat de magneziu329) Indicaţi preparatul hipotensiv din grupa beta1-adrenoblocantelor:c) [x] atenolol330) Indicaţi preparatul utilizat în criza hipertensivă:a) [x] trimetafan331) Indicaţi preрaratul utilizat pentru creşterea presiunii arteriale?e) [x] fenilefrină 332) Numiţi remediul hipotensiv cu acţiunea asupra receptorilor angiotensinici:a) [x] lozartan333) Indicaţi preparatul care poate fi asociat la nitroglicerină în caz de angina pectorală сe se asociază cu risc de insuficienţă cardiacă sau bloc atrio-ventricular (bloc A-V):d) [x] nifedipină334) Indicaţi un coronarodilatator ce inhibă recaptarea adenozinei în celule miocardice:d) [x] dipiridamol335) Numiţi efectul antianginoaselor din grupul nitriţilor şi nitraţilor:b) [x] venodilataţie periferică336) Numiţi efectul caracteristic nitroglicerinei:c) [x] micşorează pre- şi postsarcina, dilată vasele coronariene337) Numiţi proprietatea caracteristică molsidominei:b) [x] are profilul farmacodinamic similar cu nitraţii organici338) Numiţi preparatul antianginos ce acţionează predominant prin venodilataţie, cu scăderea presarcinii inimii:d) [x] nitroglicerina 339) Indicaţi calea şi locul de administrare ale produsului nitroderm TTS:d) [x] per cutan, la nivelul toracelui340) Indicaţi vasodilatatorul periferic şi cerebral, beta-2 adrenomimetic:e) [x] isoxsuprina 341) Numiţi vasodilatatorul periferic şi cerebral, antagonist a receptorilor serotoninergici 5-HT2B:c) [x] naftidrofuril342) Numiţi vasodilatatorul periferic din clasa prostaglandinelor:a) [x] alprostadil343) Care este medicamentul antianginos ce dilată arteriolele?

13

Page 14: Teste Farmacologie 1

c) [x] nifedipină344) De ce nitroglicerina se administrează sublingual:a) [x] este în mare parte inactivată la primul pasaj hepatic345) Indicaţi mecanismul acţiunii vasodilatatoare a nitroglicerinei:b) [x] creşterea cantitativă de NO 346) Explicaţi mecanismul acţiunii antianginoase a beta-adrenoblocantelor:c) [x] reducerea necesităţii miocardului în oxigen347) Numiţi mecanismul acţiunii antianginoase a validolului:b) [x] acţiune coronarodilatatoare reflexă348) În ce constă prioritatea metoprololului ca remediu antianginos faţă de propranolol?b) [x] mai rar provoacă bronhospasm349) Indicaţi mecanismul acţiunii antiischemice cerebrale a derivaţilor xantinici:a) [x] inhibă fosfodiesteraza350) Numiţi efectul preparatelor digitalice:a) [x] creşte forţa de contracţie a miocardului351) Numiţi glicozidul cardiac care cumulează cel mai mult:b) [x] digitoxină352) Indicaţi modificarea electrocardiografică ce caracterizează acţiunea digitalicelor:c) [x] creşterea amplituda undei R353) Indicaţi cauza intensificării acţiunii cardiotoxice a glicozidelor cardiace sub influenţasalureticelor:c) [x] intensificarea eliminării ionilor de K+

354) Numiţi preparatul din grupul glicozidelor cardiotonice cu acţiunea cea mai durabilă:a) [x] digitoxină355) Numiţi indicaţia tonicardiacelor:d) [x] fibrilaţii supraventriculare356) Numiţi antiaritmicul de elecţie în tratamentul tahiaritmiilorprovocate de intoxicaţia digitalică:d) [x] fenitoină357) Numiţi afecţiunea în care sunt contraindicate tonicardiacele:a) [x] cardiopatia hipertrofică obstructivă358) Indicaţi particularitatea farmacologică a medicamentelor de sinteză cu efect stimulant cardiac:d) [x] sunt beta-1 adrenergici 359) Indicaţi particularitatea farmacologică caracteristică glicozidelor cardiotonice:c) [x] sunt indicate în insuficienţă cardiacă şi tahiaritmii supraventriculare360) Indicaţi particularitatea farmacodinamică glicozidelor cardiotonice:a) [x] au efect inotrop pozitiv şi cronotrop negativ361) Indicaţi particularitatea farmacologică a digoxinei:b) [x] este cardiotonic cu latenţă şi durată medie de acţiune362) Care este digitalicul cu tendinţa cea mai mare de cumulare:c) [x] digitoxina 363) Care cardiotonic se administrează exclusiv intravenos?b) [x] strofantină G364) Indicaţi preparatul cu acţiune deprimantă asupra activităţii cardiace:a) [x] verapamilul 365) Indicaţi parametrul farmacodinamic caracteristic glicozidelor cardiotonice:a) [x] efect batmotrop pozitiv 366) Numiţi indicaţia glicozidelor cardiotonice:c) [x] tahiaritmii supraventriculare367) Notaţi particularitatea farmacologică a digitoxinei:b) [x] are T 1/2 foarte lung (6 - 7 zille)368) Notaţi particularitatea farmacocinetică a digoxina:b) [x] se acumulează în insuficienţa renală 369) Notaţi particularitatea farmacocinetică a strofantinei:b) [x] latenţa şi durata de acţiune scurte 370) Care substanţe medicamentoase sunt inotrop pozitive?

14

Page 15: Teste Farmacologie 1

a) [x] dobutamina 371) Indicaţi particularitatea farmacologică caracteristică pentru preparatele ce cresc contractilitatea miocardului:b) [x] inhibitorii fosfodiesterazei se pot utiliza iv in insuficienta cardiaca congestiva acuta, refractara la alte tratamente372) Numiţi preparatul ce deprimă activitatea cardiacă:d) [x] verapamilul373) Indicaţi particularitatea farmacologică a amrinonei:b) [x] nu influenţează frecventa cardiaca 374) Indicaţi particularitatea de utilizare corectă a glicozidelor cardiotonice:d) [x] sunt indicate in tahiaritmiile supraventriculare375) Notaţi mecanismul acţiunii antiagregante al acidului acetilsalicilic:a) [x] inhibă ireversibil ciclooxigenaza plachetară376) Indicaţi efectul protaminei sulfat:b) [x] antidot al heparinei377) Notaţi mecanismul de actiune al anticoagulantele cumarinice:b) [x] blochează sinteza factorilor II, VII, IX, X378) Care antiagregant plachetar acţionează prin inhibarea receptorilor pentru TxA2:c) [x] dextran 70379) Care etape ale trombozei arteriale este inhibată de către acidul acetilsalicilic:c) [x] formarea de tromboxan A2

380) Indicaţi antitromboticul care acţionează fibrinolitic:a) [x] alteplaza381) Care antitrombotic inactivează unele proteine procoagulante active:d) [x] heparina382) Indicaţi antidotul utilizat în supradozarea anticoagulantelor cumarinice:d) [x] vitamina K iv şi transfuzii de sînge383) Numiţi cauza duratei lungi a acţiunii antiagregante plachetare a acidului acetilsalicilic:d) [x] inactivează ireversibil ciclooxigenazele trombocitelor384) Care medicament este de preferat pentru profilaxia de lungă durată a trombozelor venoase?d) [x] acid acetisalicilic385) Care medicamente modifică timpul de coagulare?b) [x] acenocumarol386) Numiţi hemostaticul ce nu poate fi folosite ca hemostatic local:e) [x] fitomenadionă 387) Indicaţi antagonistul heparinei :d) [x] protamină sulfat388) Indicaţi mecanismul acţiunii anticoagulantelor indirecte:c) [x] inhibă gama-carboxilarea protrombinei şi proconvertinei în ficat389) Numiţi caracteristica farmacologică aplicabilă preparatelor de fier administrate i/v:b) [x] fierul din aceste preparate este captat iniţial de sistemul reticulo-endotelial390) Indicaţi remediul topic pentru oprirea hemoragiei din vasele mici:d) [x] trombină391) Indicaţi particularitatea farmacologică a preparatelor fierului:

b) [x] necesarul zilnic pentru un adult sănătos este de circa 1mg la bărbaţi şi 1,4mg la femei392) Indicaţi antagonistul anticoagulantelor cu acţiune indirectă:a) [x] fitamenadionă393) Care este mecanismul acţiunii citratului de sodiu?a) [x] leagă ionii de calciu394) Indicaţi caracteristica farmacologică a heparină:b) [x] heparina rău se absoarbe din tubul digestiv395) Care din antiagregante inhibă sinteza prostaglandinelor?d) [x] acidul acetilsalicilic396) În care situaţii clinice vitamina K nu este eficientă ca hemostatic?d) [x] sângerări în intervenţii chirurgicale pe pulmoni, pancreas397) Indicaţi substanţa cu influenţă directă predominanta asupra factorului Xa:

15

Page 16: Teste Farmacologie 1

d) [x] nadroparină398) Indicaţi preparatul din grupul coagulantelor locale:a) [x] epinefrină399) Indicaţi mecanismul acţiunii antiagregante a acidului acetilsalicilic:c) [x] inhibă sinteza tromboxanului400) Peste cât timp se dezvoltă acţiunea furosemidului la administrarea intravenoasă:b) [x] peste 3-4 minute şi durează 1-2 ore401) Care este cea mai caracteristică reacţie adversă a sulfinpirazonei?c) [x] iritaţia gastrică402) Indicaţi forma de livrare a dextranului 70:c) [x] flacoane 400 ml403) Indicaţi diureticul care acţionează la nivelul porţiunii terminale a tubilor renali distali şi tubilor colectori:c) [x] amilorid404) Care este metabolitul activ al spironolactonei?b) [x] canrenonă405) Care este principala reacţie adversă a triamterenului:c) [x] hiperkaliemie406) Indicaţi cum acţionează spironolactonă asupra echilibrului acido-bazic:c) [x] nu dereglează starea acido-bazică407) Indicaţi nivelul acţiunii în nefron a clortalidonului:b) [x] porţiunii iniţiale a tubilor renali distali408) Care este diureticul utilizat preponderent în tratamentul de durată al glaucomului:b) [x] acetazolamidă409) Numiţi mecanismul de acţiune al antagoniştilor necompetitivi ai aldosteronului:b) [x] blochează canalele selective pentru sodiu, dereglând transportul pasiv al ionilor prin membrana apicală410) Care preparat se utilizează preponderent în diabetul insipid?d) [x] hidroclortiazidă411) Care este contraindicaţia majoră pentru diureticele de ansă?c) [x] glomerulonefrita acută412) Numiţi preparatul care majorează riscul de dezvoltare a intoxicaţiei în administrarea asociată cu furosemid:b) [x] digitoxină413) Care diuretic este contraindicat în insuficienţa cardiacă?b) [x] manitol414) Care grupă de diuretice poate produce acidoză?c) [x] inhibitorii carboanhidrazei415) Care diuretic poate fi cauza de surditate în condiţii de supradozare?b) [x] furosemid416) Care grupă de diuretice acţionează la nivelul tubului distal şi colector?d) [x] antialdosteronicele417) Numiţi diureticul din grupul inhibitorilor carboanhidrazei:e) [x] acetazolamidă 418) Care diuretic este antagonist concurent al aldosteronului?a) [x] spironolactona419) Prin e mecanism furosemidul administrat în doze mari potenţează efectul tonicardiacelor asupra automatismului ectopic:c) [x] hipokaliemie420) Care diuretic este activ chiar în condiţii de insuficienţă renală avansată (clearence-ul creatininei sub 15 ml/min)?a) [x] furosemid421) Numiţi mecanismul de acţiune al acetazolamidei?b) [x] diminuează activitatea carboanhidrazei422) Care diuretic produce în mod specific alcalinizarea urinei?c) [x] acetazolamidă423) Numiţi antagonistul neconcurent al aldosteronului:d) [x] triamteren424) Indicaţi care ioni nu se pierd în tratamentul cu diureticele de ansă:

16

Page 17: Teste Farmacologie 1

a) [x] pierdere de fosfor425) Care acţiune determină în principal efectul terapeutic al manitolului în edemulpulmonar?a) [x] acţiunea deshidratantă426) Indcaţi modificarea ce determină creşterea diurezei:a) [x] inhibarea procesului de reabsorbţie427) Care este mecanismul de acţiune al spironolactonei?a) [x] înlătură influenţa aldosteronului asupra tubilor renali428) Indicaţi localizarea principală a acţiunii furosemidului şi acidului etacrinic:c) [x] segmentul ascendent al ansei Henle429) Care diuretic determină cea mai mare concentraţie de sodiu în urina finală?c) [x] furosemid430) Numiţi mecanismul de acţiune corect al diureticelor?a) [x] hidroclortiazida - inhibă rezorbţia de Na+ în tubii distali431) Care diuretic este mai eficient în tratamentul epilepsiei?a) [x] acetazolamidă432) Ce acţiune manifestă acidul dehidrocolic:e) [x] coleretică 433) Prin ce se manifestă efectul omeprazolului la nivelul celulelor parietale:c) [x] inhibiţie ireversibilă a ATP-azei H+/K+

434) Indicaţi medicamentul folosit pentru combaterea flatulenţei:a) [x] dimeticonă435) La ce grupă farmacologică se referă arginina:d) [x] hepatoprotectoare436) Indicaţi preparatul hepatoprotector:c) [x] silimarină437) Care preparat se foloseşte în tratamentul ulcerului gastric?b) [x] metronidazol438) Care din preparatele laxative şi purgative acţionează exclusiv la nivelul intestinului subţire?b) [x] ulei de ricin439) Prin ce mecanism pot acţiona laxativele şi purgativele:e) [x] înmuierea directă a scaunului 440) Care medicament acţionează ca antacid alcalinizant?e) [x] hidrocarbonat de sodiu 441) Care din medicamentele antivomitive grăbeşte evacuarea stomacului?d) [x] metoclopramidă442) Care grupă de preparate se referă la substanţele antiulceroase:b) [x] inhibitorii H+- K+- ATP-azei443) Numiţi remediul antiacid capabil să provoace constipaţie:d) [x] hidroxid de aluminiu444) Indicaţi mecanismul acţiunii vomitive a apomorfinei:e) [x] activarea chemoreceptorilor zonei declanşatoare a centrului vomei în bulbul rahidian 445) Care dintre preparatele utlizate în tratamentul bolii ulceroase este gastroprotector:e) [x] mizoprostol 446) Indicaţi preparatul cu proprietăţi antiflatulente:c) [x] cărbunele medicinal447) Care antiacid are acţiune mai rapidă:e) [x] hidrocarbonat de sodiu 448) Care remediu antiemetic este folosit în tratarea "răului de mişcare":a) [x] scopolamină449) Care preparat are efect protector direct la nivelul leziunilor ulceroase:b) [x] subcitrat coloidal de bismut450) Care medicament determină scăderea secreţiei de acid clorhidric?d) [x] omeprazol 451) Numiţi preparatul cu proprietăţi vomitive:c) [x] apomorfină

17

Page 18: Teste Farmacologie 1

452) Indicaţi mecanismul de acţiune corespunzător al preparatelor aniulceroase:c) [x] omeprazolul: blochează ATP+aza H+/K+

453) Indicaţi grupa de preparate cu proprietăţi antidiareice:a) [x] opioidele454) Numiţi proprietatea farmacologică caracteristică pentru hidroxidul de aluminiu:a) [x] este solubil în acid şi insolubil în apă455) Ce altă proprietate decât cea antisecretorie contribuie la efectul antiulceros al M - colinoblocantelor în ulcerul duodenal?c) [x] spasmul pilorusului456) Care din grupele de medicamente poate inhiba secreţia gastrică în tratamentul bolii ulceroase:d) [x] substanţele antigastrinice457) Numiţi remediul antiacid capabil să provoace hipersecreţie secundară a sucului gastric:c) [x] hidrocarbonat de sodiu458) Numiţi grupa de medicamente care inhibă mai puternic secreţia gastrica:c) [x] inhibitoare ale pompei protonice459) Indicaţi al cărui medicament antisecretor sulfenamidul este metabolit:b) [x] omeprazol 460) Indicaţi medicamentul antisecretor inactiv în mediul hipoacid: c) [x] omeprazol 461) Ce se subînţelege prin „ medicament antiacid":b) [x] baze, ce intră în reacţie cu HCl şi îl neutralizează462) Ce medicament antiacid poate provoca diaree:a) [x] oxid de magneziu 463) Care medicament antiacid poate provoca constipaţie:b) [x] hidroxid de aluminiu464) Care medicament antiacid poate provoca alcaloză sistemică:d) [x] hidrocarbonat de natriu465) Care este cea mai optimă combinaţie a medicamentelor antiacide:b) [x] hidroxid de aluminiu şi oxid de magneziu466) Care din medicamente creşte formarea de mucus stomacal:b) [x] mizoprostol467) Indicaţi medicamentul gastroprotector:c) [x] sucralfat468) Care medicament gastroprotector formează o peliculă pe suprafaţă ulceroasă:a) [x] subcitratul de bismut469) Care medicament inhibă Hpylori în boala ulceroasă: d) [x] subcitrat de bismut470) Care preparat antienzimatic este activ în pancreatită acută:a) [x] aprotinină 471) Care medicament poate fi folosit în pancreatită cronică:a) [x] festal472) Numiţi indicaţia metoclopramidei:c) [x] chimioterapie şi boală actinică473) Numiţi indicaţia scopolaminei:a) [x] cinetoze474) Care purgativ face parte din grupa substanţelor neorganice:c) [x] sulfat de natriu475) Care purgativ face parte din grupa substanţelor sintetice:d) [x] oxifenisatin476) Care purgativ conţine antraglicozid:a) [x] extract de revent 477) Care purgativ se indică în tratamentul constipaţiilor acute:d) [x] ulei de ricin478) Care este mecanismul de acţiune al purgativelor saline:d) [x] cresc presiunea osmotică în lumenul intestinal, ce duce la reţinerea absorbţiei apei, mărirea în volum a conţinutului intestinal şi excitarea mecanoreceptorilor intestinali

18

Page 19: Teste Farmacologie 1

479) Care este mecanismul de acţiune al medicamentelor ce conţin sena:c) [x] antraglicozidele eliberate excită receptorii intestinali 480) Care este mecanismul de acţiune al uleiului de ricin:e) [x] produce formarea de acid recinolic, care irită receptorii intestinali 481) Care medicament purgativ acţionează asupra întregului intestin:a) [x] ulei de ricin 482) Care este mecanismul de acţiune al laminаridului:b) [x] stimularea ganglionilor parasimpatici, ce duce la mărirea peristaltismului intestinal483) Care preparat stimulează formarea de bilă:d) [x] osalmid484) Care medicament din grupul derivaţiilor de fenilpiperidină, se indică în diaree acută şi cronică:c) [x] loperamid 485) Notaţi preparatul antihistaminic H1 „ de zi":d) [x] cloropiramina486) Indicaţi mecanismul de acţiune al antiinflamatoarelor nesteroidiene:b) [x] inhibă ciclooxigenaza487) Care preparat inhibă sinteza prostaglandinelor?b) [x] diclofenac488) Numiţi reacţia adversă a prednisonului:b) [x] ulcer gastro-duodenal489) Indicaţi mecanismul de acţiune al antiinflamatoarelor steroidiene:e) [x] inhibă fosfolipaza A2, necesară pentru sinteza acidului arahidonic 490) Numiţi indicaţia diclofenacului sodic:a) [x ] reumatism extraarticular491) Indicaţi apartenenţa de grupă a fenilbutazonei:a) [x] pirazolonei492) Numiţi contraindicaţia de utilizare a glucocorticoizilor:a) [x] keratită herpetică493) Numiţi contraindicaţia de utilizare a prednisolonului:b) [x] ulcer duodenal 494) Care este contraindicaţia glucocorticoizilor: d) [x] acutizarea infecţiilor bacteriene cronice495) Care medicament inhibă sinteza prostaglandinelor?b) [x] indometacină496) Care preparat glucocorticoid folosit ca antiasmatic este utilizat inhalator?a) [x] beclometazona dipropionat497) Indicaţi proprietatea caracteristică pentru prednisolon:c) [x] inhibă sinteza de prostaglandine şi leucotriene 498) Indicaţi preparatul ce inhibă selectiv COX - 2:c) [x] celecoxib499) Care receptori blochează difenhidramina clorhidrat?b) [x] H1-receptorii500) Numiţi contraindicaţia antihistaminicelor H1:c) [x] conducătorilor auto 501) Indicaţi proprietatea farmacologică caracteristică pentru blocanţii receptorilor histaminici H1?d) [x] unii antagonişti H1 sunt utilizaţi ca sedative502) Indicaţi proprietatea farmacologică caracteristică pentru azatioprin:a) [x] este o treaptă anterioară metabolică a unui analog purinic503) Numiţi efectul terapeutic al AINS:b) [x] efect antipiretic504) Care este contraindicaţia pentru antiinflamatoare nesteroidiene?a) [x] ulcer gastric în evoluţie505) Numiţi inhibitorul selectivi ai ciclooxigenazei-2:c) [x] celecoxib506) Indicaţi proprietatea farmacologică caracteristică pentru prostaglandine:c) [x] au drept precursor acidul arahidonic

19

Page 20: Teste Farmacologie 1

507) Indicaţi proprietatea farmacologică caracteristică pentru dexametazonă:c) [x] are efect de lungă durată508) Indicaţi efectul apărut în cazul tratamentul cronic cu doze mari de prednisolon:d) [x] creşterea succetibilităţii la infecţii509) Care glucocorticosteroid posedă acţiune de durată scurtă:c) [x] hidrocortizon510) Indicaţi mecanismele efectului antiinflamator al glucocorticoizolor:a) [ ] inhibarea fosfolipazei A2 cu reducerea sintezei de prostaglandine şi leukotrieneb) [ ] reducerea migrării macrofagelor în focarul inflamatorc) [ ] micşorarea permeabilităţii capilared) [ ] influenţa asupra macrofagilor cu blocarea formării radicalilor liberie) [x] toate dintre cele enumerate 511) Care combinaţii de efecte este caracteristică pentru antiinflamatoarele nesteroidiene:d) [x] antiinflamatoare, imunodepresivă, antihistaminică 512) Care preparat medicamentos face parte din derivaţii indolacetici?b) [x] indometacină513) Care preparat face parte din oxicami? b) [x ] piroxicam 514) Care antiinflamator nesteroidian este selectiv COX-2?a) [x] celecoxib515) Care antiinflamator nesteroidian este inhibitor COX neselectiv?b) [x] piroxicam516) Numiţi mecanismul de acţiune al acidului acetilsalicilic:d) [x] inhiba COX1 şi COX2

517) Care medicament este un inhibitor al 5-lipoxigenazei (5-LOX)? b) [x] zileuton 518) Care medicament este un antagonist al receptorilor leucotrienici D4 (LTD4)? c) [x] zafirlukast 519) Indicaţi localizarea H1 histaminoreceptorilor:d) [x] mucoasa gastrică, muşchiul cardiac, mastocite, creier520) Care grup de H1 antihistaminice nu posedă efect sedativ:b) [x] piperidinele (loratadină) 521) Numiţi indicaţia pentru administrarea antihistaminelor blocatoare ale H1 receptorilor:a) [x] profilaxia sau tratamentul simptoamelor alergice (rinite, urticarie)522) Indicaţi proprietatea farmacologică caracteristică pentru inhibitorii degranulării mastocitelor:b) [x] împiedică eliberarea de histamină din mastocite şi formarea excesivă de leucotriene de către mastocite, leucocite şi epiteliul traheal523) Indicaţi preparatele imunomodulatoare ce fac parte din interleuchine recombinate:e) [x] roncoleuchin, betaleuchin 524) Care este indicaţia principală pentru administrarea interferonului alfa: b) [x] hepatita virală C525) Numiţi preparatele imunodepresive minore: b) [x] mercaptopurina, azatioprinae) [x] clorochina, hidroxiclorochina 526) Numiţi grupa de preparate hormonale care posedă proprietăţi antiinflamatoare:d) [x] glucocorticoizii527) Indicaţi mecanismul de acţiune al tiamazolului:b) [x] inhibă sinteza hormonilor tiroidieni la nivelul glandei tiroide528) Numiţi preparatul utlizat pentru înlăturarea galactoreei:d) [x] bromocriptină529) Indicaţi mecanismul de acţiune al preparatelor contracepive combinate:b) [x] inhibă ovulaţia530) Numiţi preparatul antiestrogenic:a) [x] clomifen531) Indicaţi mecanismul de acţiune al bromocriptinei:c) [x] stimulează direct receptorii dopaminici

20

Page 21: Teste Farmacologie 1

532) Care preparat hormonal se utilizează în osteoporoză:a) [x] calcitonină533) Indicaţi grupa farmacologică a metforminei:b) [x] derivat al biguanidelor534) Indicaţi preparatul din grupul mineralocorticoizilor:d) [x] dezoxicorticosteron535) Numiţi afirmaţia corectă referitoare la glucocorticoizi:a) [x] dexametazona prevalează hidrocortizonul după efectul antiinflamator536) Care preparat induce dezvoltarea foliculilor la femei şi spermatogeneza la bărbaţi:d) [x] gonadotropina menopauzală537) Care preparat provoacă ovularea şi stimuleză elibererea hormonilor sexuali:c) [x] gonadoropina corionică538) Numiţi preparatul pentru utilizarea intravenoasă în coma hiperglicemică:d) [x] insulină539) Numiţi grupa de preparate hormonale cu efect antiinflamator:c) [x] glucocorticoizii540) Indicaţi grapa de preparate ce nu sunt utilizate în diabet zaharat tip II:a) [x] tiazidele541) Indicaţi preparatul utilizat în hipofuncţia corticosuprarenalelor:c) [x] corticotropină542) Indicaţi preparatul utilizat în hiperfuncţia glandei tiroide:a) [x] metiltiouracil543) Indicaţi preparatul utilizat pentru inhibarea galactoreei:c) [x] bromocriptină544) Indicaţi preparatl utilizat pentru stoparea hemoragiilor din varicele esofagiene:b) [x] octreotid 545) Numiţi preparatul utilizat în hiperactivitatea contractială a uterului gravid în iminenţa naşterii premature:d) [x] fenoterol546) Indicaţi efectul glucocorticoizilor:b) [x] inhibă fosfolipaza A2

547) Cum se schimbă sensibilitatea miometrului la oxitocină cu creşterea termenul sarcinii?d) [x] se măreşte esenţial548) Numiţi indicaţia caracteristica anabolizantelor steroidiene:a) [x] retenţia formării calusului osos549) Care medicament poate fi util pentru declanşarea şi susţinerea travaliului la termen?b) [x] oxitocina550) Indicaţi proprietatea farmacologică caracteristică pentru dexametazonă?c) [x] are efect de lungă durată551) Care medicament este contraindicat pe parcursul sarcinii, deoarece poate declanşa travaliul?a) [ ] alcoolul etilicb) [ ] salbutamolc) [ ] indometacinăd) [ ] furosemide) [ ] ergometrină 552) Care preparat are acţiunea cea mai intensă de reţinere a sării şi apei?a) [x] aldosteron553) Care medicament poate fi util în diabetul insipid?c) [x] vasopresină554) Indicaţi efetul arărut în cazul tratamentul cronic cu doze mari de prednisolon:e) [x] osteoporoză 555) Indicaţi mecanismul de contracepţie a preparatelor ce conţin estrogeni şi gestageni:c) [x] inhibarea dezvoltării foliculului şi dereglarea implantării ovulului fecundat556) Indicaţi substanţa ce creşte predominant tonusul miometrului:a) [ ] dinoprostulb) [ ] oxitocinac) [ ] atropină

21

Page 22: Teste Farmacologie 1

d) [ ] pituitrinae) [ ] metilergometrina 557) Numiţi indicaţia pentru preparatele antitireoidiene:d) [x] tireotoxicoză 558) Numiţi indicaţia paratireoidinei:a) [x] spasmofilie559) Numiţi indicaţia preparatelor hormonilor androgeni:b) [x] cancerul de sân hormon dependent inoperabil la femei560) Indicaţi influenţa ergocalciferolului asupra proceselor metabolice:c) [x] măreşte permeabilitatea epiteliului intestinal pentru calciu şi fosfor561) Indicaţi acţiunea calcitoninei asupra reglării metabolismului ionilor de calciu (Ca2+):b) [x] diminuiază eliberarea calciului din ţesutul osos562) Indicaţi acţiunea oxitocinei asupra tonusului uterului:b) [x] măreşte contractilitatea uterului563) Numiţ indicaţi caracteristica pentru progesteronului?b) [x] cancer al endometrului564) Inidcaţi efectul produs de dozele mari ale preparatelor hormonilor tiroidieni:a) [x] agravarea anginei pectorale565) Indicaţi preparatul hormonal utilizat în diabetul insipid:d) [x] adiurecrină566) Indicaţi proprietatea farmacologică adevărată pentru progesteron?a) [x] contribuie la transformarea endometriului din faza proliferativă în cea secretorie567) Indicaţi preparatul hormonal derivat al aminoacizilor:d) [x] tireoidină568) Indicaţi preparatul hormonal cu structură polipeptidică:a) [ ] liotironinăb) [ ] tireoidinăc) [ ] prednisolond) [ ] aldosterone) [ ] vasopresină 569) Care efect este determinat de acţiunea preparatelor antitiroidiene?b) [x] bradicardia570) Indicaţi efectul advers al anticoncepţionalelor orale:a) [x] tromboflebită571) Care remediu face parte din antiandrogeni?c) [x] ciproteron acetat572) Indicaţi efectul farmacologic preparatelor de iod în tireotoxicoză:a) [x] reducerea cantităţii de hormoni tiroidieni în circulaţie573) Indicaţi efectul farmacologic al preparatele hormonilor estrogeni?e) [x] stimulează proliferarea şi dezvoltarea uterului, vaginului şi glandelor mamare 574) Care preparat face parte din grupa preparatelor estrogene nesteroidiene?d) [x] dietilstilbestrol575) Indicaţi preparatul hormonal ale hipotalamusului:d) [x] somatostatină576) Numiţi contraindicaţia utilizării mineralocorticoizilor:c) [x] hipertensiunea arterială577) Indicaţi proprietatea farmacologică caracteristică pentru glucocorticoizi:c) [x] contribuie la retenţia sodiului şi apei în roganism578) Indicaţi proprietatea farmacologică caracteristică pentru hormonii steroizi:d) [x] acţionează la nivelul nucleului 579) Numiţi preparatul care inhibă formarea hormonului de celulele epiteliale ale foliculilor glandei tiroide:c) [x] tiamazol580) Pe ce se bazează efectul de durată a unei insuline retard, faţă de insulina normală?d) [x] pe o eliberare lentă a insulinei din preparat581) Care este efectul caracteristic pentru anabolicele steroide (derivate de testosteron)?c) [x] pot să determine apariţia unei schimbări ireversibile a vocii la femei

22

Page 23: Teste Farmacologie 1

582) Care medicament are o acţiune dopaminomimetică centrală?c) [x] bromocriptină583) Numiţi preparatul utilizat în hiperactivitatea contractială a uterului gravid, iminenţa naşterii premature:d) [x] sulfat de magneziu 584) Numiţi preparatul care inhibă celulele lobului anterior al hipofizei, producătoare de hormon tireotrop:a) [x] diiodtirozină585) Care medicament este contraindicat pe parcursul sarcinii, deoarece poate declanşa travaliul?e) [x] mizoprostol 586) Numiţi cel mai activ preparat hormonal al glandei tiroide:c) [x] liotironină587) Indicaţi preparatul anticoncepţional ce conţine numai gestagen în doze mici:d) [x] postinor 588) Determinaţi preparatul estrogenelor:b) [x] sinestrol589) Numiţi vitaminele,ce măresc rezistenţa organismului la infecţii:b) [x] retinol, acid ascorbic, vitaminele grupei B 590) Ce reprezintă Vitamina В1:b) [x] coferment al decarboxilazelor şi în caz de insuficienţă se dezvoltă polinevrite 591) Deficitul cărei vitamine produce boala Beri-beri:d) [x] tiaminei592) Indicaţi cofermentul vitaminei В1:c) [x] cocarboxilază593) Prin ce se manifestă deficitul de riboflavină:c) [x] stomatită, glosită, cheratită vasculară594) Indicaţi cofermentul vitaminei В2:c) [x] flavinat595) Indicaţi cofermentul vitaminei В6:d) [x] piridoxalfosfat596) Ce reprezintă piridoxalfosfatul:a) [x] coferment al decarboxilazelor şi transaminazelor aminoacide, ce reglează schimbul de proteine597) Prin ce se manifestă deficitul vitaminei B6:c) [x] afectarea pielii din jurul gurii, nevrită periferică598) Ce se dezvoltă în caz de insuficienţa a ciancobolaminei:a) [x] anemie pernicioasă 599) Indicaţi preparatul vitaminoid cu acţiune antiulceroasă:c) [x] vitamina U 600) Indicaţi metabolitul activ al vitaminei D:c) [x] calcitriol 601) Indicaţi preparatul vitaminic liposolubil, ce posedă activitate antioxidativă:d) [x] tocoferol acetat602) Indicaţi efectul farmacologic al lidazei:b) [x] îmoaie cicatricea, favorizează reabsorbţia hematoamelor603) Indicaţi preparatul - inhibitor al fermenţilor proteolitici:a) [x] aprotinină604) Numiţi indicaţia preparatelor vitaminei K:d) [x] hemoragie parenchimatoasă 605) Care vitaminoid face parte din citoprotectoarele mucoasei gastrice?e) [x] S-metilmetionină (sulfoniu clorid) 606) În ce situaţii clinice vitamina K nu este eficientă ca hemostatic?d) [x] sângerări prin hiperfibrinoliză607) Indicaţi preparatul vitaminic cu acţiune antioxidantă:b) [x] tocoferol acetat608) Indicaţi proprietatea farmacologică caracteristică pentru acidul folic:c) [x] intervine în formarea nucleotidelor purinice şi pirimidinice609) Care preparat vitaminic este utilizat în scorbut?d) [x] acid ascorbic

23

Page 24: Teste Farmacologie 1

610) Care este indicaţia chimotripsinei?b) [x] procese purulente şi necrotice611) Numiţi enzima cu proprietăţi antimicrobiene:c) [x] bactisubtil612) Indicaţi proprietatea farmacologică caracteristică pentru acidul folic:a) [x] intensifică sinteza aminoacizilor613) Numiţi indicaţia acidului nicotinic:b) [x] pelagră614) Indicaţi preparatul vitaminic, antagonist al anticoagulantelor cu acţiune indirectă:c) [x] fitomenadionă615) Indicaţi proprietatea farmacologică caracteristică pentru vitamina B12 (cianocobalamina): b) [x] în doze mari activează sistemul de coagulare şi activitatea protrombinei616) Care sunt particularităţile de utilizare a vitaminei B12?b) [x] absorbţia vitaminei B12 se amelioreză prin administrare de acid folic617) Numiţi mecanismul de acţiune al streptochinazei:d) [x] mediază activarea plasminogenului 618) Numiţi particularitatea farmacologică caracteristică pentru ADH (vasopresina)?b) [x] ADH-ul creşte permeabilitatea pentru apă a tubilor colectori renali619) Prin care mecanisme acţionează lovastatina în cazul tulburărilor de metabolism?e) [x] inhibarea HGM-CoA-reductazei 620) Care preparat vitaminoic este de elecţie în nevrite?a) [x] piridoxină621) Numiţi indicaţia acidului lipoic:c) [x] distrofie adipoasă a ficatului622) Numiţi antibioticul de elecţie în tratamentul tifosulul abdominal:d) [x] cloramfenicol623) Care proprietate farmacocinetică este caracteristică pentru benzilpenicilină?b) [x] timpul de înjumătăţire prin eliminare este de circa 5-6 ore624) Care este cel mai frecvent efect advers la administrarea preparatelor benzilpenicilinei?d) [x] reacţii alergice625) Indicaţi proprietatea farmacologică privire la aminoglicozide:a) [ ] se absorb bine după administrarea oralăb) [ ] împiedică sinteza proteinelor bacterienec) [ ] toţi membrii grupului nu sunt potenţial toxiced) [ ] se excretă pe cale intestinală fără o reabsorbţie semnificativăe) [ ] se leagă mult de proteinele plasmatice şi se distribuie larg în organism 626) Indicaţi efectul advers al eritromicinei:c) [x] acţiune hepatotoxică627) Indicaţi nivelul de acţiune al benzilpenicilinei:b) [x] perete bacterian628) Indicaţi mecanismul acţiunii antibacteriene a benzilpenicilinei:a) [x] dereglarea sintezei unor componenţi ai peretelui microbian629) Care antibiotice penetrează cel mai uşor în lichidul cefalo-rahidian?c) [x] cloramfenicol630) Numiţi una din indicaţiile majore ale aminoglicozidelor:e) [x] pielonefrită colibacilară 631) Indicaţi antibioticul cu cel mai larg spectru de acţiune antibacteriană:d) [x] cloramfenicol 632) Numiţi indicaţia de elecţie a benzatin-benzilpenicilinei:d) [x] lues 633) Indicaţi mecanismul de acţiune a cefalosporinelor:d) [x] inhibarea transpeptidazei peretelui celular634) Indicaţi preparatul din grupul penicilinelor ce posedă acţiunea cea mai îndelungată:c) [x] benzatin-benzilpenicilină635) Care antibiotic poate colora lacrimile în roşu-oranj?b) [x] rifampicină

24

Page 25: Teste Farmacologie 1

636) Indicaţi grupa de antibiotice care provoacă cel mai frecvent reacţii alergice:a) [x] peniciline637) Care din peniciline va fi efectiv în infecţie cu stafilococi care produc lactamază?a) [x] flucloxacilină638) Indicaţi caracteristica acidului clavulanic:e) [x] inhibă -lactamazele bacteriene 639) Numiţi antibioticul de elecţie în tratamentul tifosului abdominal:d) [x] cloramfenicol640) Care este preparatul de elecţie în infecţia anaerobă cu Bac fragilis:d) [x] cloramfenicol641) Cum se modifică acţiunea ototoxică a streptomicinei şi canamicinei sub influenţafurosemidului şi acidului etacrinic?e) [x] creşte brusc 642) Care remediu antibacterian se elimină prin bilă în concentraţii active:a) [x] ampicilină643) La ce nivel acţionează penicilina?b) [x] peretelui celular 644) Numiţi una dintre indicaţiile majore ale aminoglicozidelor:e) [x] pielonefrita colibacilară 645) Care este efectul advers specific eritromicinei:c) [x] greaţă şi vomă646) Numiţi indicaţia principală pentru benzilpenicilină:d)[ x] luesul647) Care remediu antimicrobian se elimină prin bilă în concentraţii active?a) [x] ampicilina648) Ce conţine definiţia de "antibiotice"?b) [x] substance produse de unele microorganisme sau analogii lor sintetici care selectiv omoară sau inhibă creşterea altor microorganisme649) Care este durata minimă de tratament antibacterian?b) [x] nu mai puţin de 7 zile650) Indicaţi antibioticul din grupul aminoglicozidelor:a) [x] streptomicină 651) Care grup de antibiotice posedă efect puternic bactericid?c) [x] peniciline652) Numiţi preparatul din grupa macrolidelor?c) [x] eritromicină 653) Numiţi preparatul din grupa carbapenemelor?a) [ ] aztreonamb) [ ] amoxacilină c) [ ] imipinemd) [ ] claritromicinăe) [ ] doxiciclină 654) Numiţi preparatul din grupa tetraciclinelor?a) [x] doxiciclină 655) Inidcaţ preparatul dn grupa lincozamidelor: c) [x] clindamicină656) Numiţi antibioticul care inhibă sinteza de ARN:a) [x] rifampicină b) [x] eritromicină c) [x] cloramfenicold) [x] imipineme) [ ] azitromicină 657) Numiţi spectrul de acţiune pentru penicilinele biosintetice:a) [x] coci gram-positive şi gram-negative, Corynebacterium diphtheria, spirokete, Clostridium gangrene658) Numiţi mecanismul de acţiune al penicilinelor:a) [x] inhibarea transpeptidării în celulele peretelui bacterian

25

Page 26: Teste Farmacologie 1

659) Care ste indicaţia de elecţie ale cefalosporinelor:c) [x] microorganismelor gram-negative şi gram-positive , dacă penicilinele nu au efect 660) Care este spectrul de acţiune al carbapenemelor: d) [x] spectru larg de acţiune661) Indicaţi antibioticul din grupa lincozamidelor:c) [x] lincomicină662) Numiţi antibioticul din grupa-aminoglicozidelor:b) [x] gentamicină663) Indicaţi spectru de acţiune al aminoglicozidelor:d) [x] spectrul larg de acţiune cu exepţia anaerobilor şi viruşii 664) Numiţi efectul advers al aminoglicozidelor:c) [x] ototoxicitate, nefrotoxicitate665) Care proprietate este caracteristică pentru lincozamide?d) [x] influenţează predominant anaerobii, cocii gram pozitivi666) Care este reacţia adversă caracteristică pentru lincozamide?c) [x] colita pseudomembranoasa667) Care antibiotic pătrunde cu cea mai mare uşurinţă în LCR:c) [x] cloramfenicolul668) Numiţi reacţia adversă a sulfamidelor:b) [x] cristalurie669) Numiţi sulfamida care acţionează numai în lumenul intestinal:b) [x] ftalilsulfatiazol670) Prin ce se explică utilizarea ftalilsulfatiazolului în tratarea infecţiilor intestinale (dizenteriei bactereine, enterocolitelor)?b) [x] practic nu se absoarbe în sânge şi formează concentraţii înalte în tractul digestiv671) Numiţi sulfamida folosită în tratamentul conjunctivitelore) [x] sulfacetamidă 672) Prin ce măsură se poate preveni cristaluria provocată de sulfamide?a) [x] lichide alcaline din abundenţă673) Prin ce se explică efectul de scurtă durată al benzilpenicilinei pentru bacteriile sensibile:d) [x] eliminare rapidă prin filtrare glomerulară şi secreţie tubulară674) Indicaţi caracteristică farmacologică referitoare la aminosalicilaţi?a) [x] salazosulfapiridina va fi disociată în colon în sulfapiridină şi acid 5-aminosalicilic675) Numiţi indicaţia sulfasalazinei:d) [x] colita ulceroasă nespecifică676) Numiţi sulfamida cu cea mai lungă durată de acţiune:e) [x] sulfametoxipiridazină 677) Indicaţi caracteristică farmacologcă referitoare la trimetoprim:a) [x] în mod frecvent se asociază cu sulfametoxazol 678) Notati afirmatia corectă referitoare la sulfamide:c) [x] antiinflamatoarele nesteroidiene potenteaza efectele sulfamidelor antimicrobiene 679) Numiţi sulfamida cu acţiune topică:e) [x] mafenid 680) Numiţi sulfamida de durată scurtă de acţiune:a) [x] sulfadimidină681) Indicaţi caracteristica farmacologică corectă referitoare la sulfametoxazol:b) [x] este o componentă a co-trimoxazolului 682) Indicaţi caracteristica farmacologică corectă referitoare la co-trimoxazol:c) [x] asociază două chimioterapice antibacteriene683) Care preparat face parte din grupul sulfamidelor utilizate pentru aplicaţii locale:d) [x] sulfacetamidă 684) Numiţi proprietatea farmacologică corectă referitoare la sulfamidele sistemice retard:b) [x] transport în sânge legată de proteine în proporţii mari (98%) 685) Indicaţi sulfamidul cu durată lungă de acţiune:d) [x] sulfadimetoxina 686) Numiţi proprietatea farmacologică corectă referitoare la salazosulfapiridina:

26

Page 27: Teste Farmacologie 1

a) [x] este o sulfamidă cu acţiune la nivel intestinal 687) Indicaţi mecanismul de acţiune al sulfamidelor antibacteriene:a) [x] sunt antagonişti competitivi ai acidului folic688) Numiţi indicaţia neraţională a ftalilsulfatiazolului:c) [x] pielonefrita acuta 689) Numiţi preparatul ce intra în combinaţie cu trimetoprim:b) [x] sulfametoxazol 690) Numiţi caracteristica farmacologică corectă referitoare la sulfamide:c) [x] sulfamidele acţionează ca antagonişti competitivi ai APAB (acid paraaminobenzoic)691) Numiţi sulfamida antimicrobiană cu actiune de scurta lungă:d) [x] sulfadimetoxina692) Numiţi caracteristica farmacologică corectă referitoare la sulfamide:e) [x] local, în conjunctivite se foloseste sulfacetamida sodica 693) Numiţi sulfamida de durată lungă de acţiune:d) [x] sulfametoxipiridazină694) Numiţi sulfamida de durată ultralungă de acţiune:e) [x] sulfadoxină 695) Numiţi preparatul combinat al sulfamidelor antibacteriene:c) [x] co-trimoxazol696) Indicaţi mecanismul de acţiune al sulfamidelor antibacteriene:b) [x] inhibă dihidropteroatsintetaza697) Numiţi efectul hematologic al sulfamidelor antibacteriene:b) [x] anemie hemolitică698) Numiţi mecanismul de acţiune a sulfamidelor antibacteriene:b) [x] inhibă sinteza acidului dihidrofolic699) Indicaţi mecanismul de acţiune a trimetoprimului:c) [x] inhibă dihidrofolatreductaza700) Ce tip de reacţie adversă este anemia hemolitică ce se dezvoltă în urma administrării sulfamidelor antibacteriene:c) [x] idiosincratic701) Numiţi indicaţia izoniazidei:e) [ x] tuberculoză 702) Care din penicilinele reprezintă un mijloc terapeutic de prima alegere în terapia unor infecţii cu flora gram-negativă?d) [x] amoxicilină703) În ce constă mecanismul de acţiune al antituberculoaselor:a) [x] inhibiţia sintezei acdului micolic704) Care este mecanismul de acţiune antituberculos al izoniasidei:a) [x] inhibiţia sintezei acizilor graşi705) Care este mecanismul de acţiune antituberculos al rifampicinei:b) [x] inhibiţia sintezei proteice prin completarea ARN polimerazei, cu scăderea tormării de ARN706) Pentru care preparat este specific mecanismul de acţiune antituberculos prin inhibiţia ADN girazei bacteriene:a) [x] ofloxacină707) Pentru care medicament antituberculos este specific mecanismul de acţiune prin împiedicarea sintezei acidului folic (antagonism competitiv cu acidul p-aminobenzoic):e) [x] acid aminosalicilic 708) Pentru care medicament antituberculos este specific mecanismul de acţiune prin inhibiţia sintezei peretelui bacterian:d) [x] cicloserină709) Pentru care medicament antituberculos este specific mecanismul de acţiune prin inhibiţia sintezei proteice ribosomale prin fixarea de subunitatea 30S:c) [x] streptomicină710) Pentru care medicament antituberculos este specific mecanismul de acţiune prin inhibiţia sintezei proteice prin complexarea cu ARN polimeraza:b) [x] rifampicină

27

Page 28: Teste Farmacologie 1

711) Pentru care medicament antituberculos este specific mecanismul de acţiune prin inhibiţia sintezei acizilor graşi:b) [x] izoniazidă712) Indicaţi caracteristica farmacologică corectă referitoare la rifampicină:c) [x] realizează concentraţii mari în plămîn, ficat713) Indicaţi caracteristica farmacologică corectă referitoare la rifampicină:b) [x] este un antituberculos minor714) Indicaţi caracteristica farmacologică corectă referitoare la etambutol:a) [x] este un antituberculos major715) Indicaţi caracteristica farmacologică corectă referitoare la etambutol:e) [x] poate produce nevrită optică 716) Indicaţi caracteristica farmacologică corectă referitoare la etambutol:b) [x] tratamentul se face sub control oftalmologic 717) Indicaţi caracteristica farmacologică corectă referitoare la streptomicină:d) [x] mecanismul de acţiune este bactericid718) Indicaţi caracteristica farmacologică corectă referitoare la etionamid:e) [x] acţionează asupra Mtuberculosis prin inhibiţia sintezei proteice pe germenii extracelulari 719) Indicaţi caracteristica farmacologică corectă referitoare la etionamid:a) [ x] este un antituberculos major720) Indicaţi caracteristica farmacologică corectă referitoare la cicloserină:d) [x] produce fevent reacţii toxice neuropsihotice 721) Indicaţi caracteristica farmacologică corectă referitoare la capreomicină:d) [x] poate produce tulburări vestibulare 722) Indicaţi caracteristica farmacologică corectă referitoare la dapsonă:b) [x] este activă pe M leprae723) Numiţi medicamentul mai puţin eficace în tratamentul tuberculozei:a) [x] acid aminosalicilic724) Numiţi medicamentul utilizat în tratamentul leprei:c) [x] solasulfon725) Numiţi medicamentul antituberculos de eficacitate înaltă:c) [x] izoniazidă726) Care este medicamentul de primă alegere în tratamentul tuberculozei:c) [x] etambutol727) Care este medicamentul de rezervă în tratamentul tuberculoasei:c) [x] ftivazidă728) Indicaţi preparatul antituberculos de bază:b) [x] etambutol729) Care antimicotic este derivat bis-triazolic:e) [x] fluconazol 730) Care antimicotic este inductor enzimatic:d) [x] griseofulvina731) Pentru care antimicotic este adevărată afirmaţia că absorbţia orală este scăzută cand aciditatea gastrică este redusă:b) [x] ketoconazol732) Pentru care antimicotic este adevărată afirmaţia că absorbţia orală nu este influenţată de alimente:c) [x] fluconazol733) Indicaţi care antimicotic se utilizează exclusiv local:a) [x] tolnaftat734) Indicaţi caracteristica farmacologică corectă referitoare la clotrimazol:c) [x] este principiul activ din Canesten 735) Indicaţi caracteristica farmacologică a preparatelor antimicotice din grupul detergenţilor cationici:c) [x] sunt activi faţa de Candida albicans şi Epidermophyton736) Indicaţi caracteristica farmacologică corectă referitoare la griseofulvină:b) [x] reprezintă antibiotic antimicotic activ în tricofitie, epidermofitii, onicomicoze737) Indicaţi caracteristica farmacologică corectă referitoare la nistatină:c) [x] este principiul activ din Stamicin

28

Page 29: Teste Farmacologie 1

738) Numiţi antimicoticul cu proprietăţi inductoare enzimatice:d) [x] griseofulvina 739) Numiţi antimicoticul care se administrează exclusiv local:c) [x] clotrimazol740) Numiţi antimicoticul care se indica in candidozele sistemice:a) [x] amfotericina B741) Numiţi antimicoticul din grupa antimetaboliţilor:c) [x] flucitozina742) Indicaţi calea şi doza de administrare a nistatinei:b) [x] oral, la adulţi, 500 000 ui - 1 milion ui de 3 - 6 ori pe zi743) Indicaţi caracteristica farmacologică corectă referitoare la nistatină:e) [x] nu este activ in micozele profunde (viscerale) 744) Numiţi mecanismul de acţiune al griseofulvinei:b) [x] inhibă sinteza acizilor nucleici745) Indicaţi reacţia adversă a ketoconazolului:b) [x] creşterea transaminazelor, necroză hepatică acută746) Care antimicotic este inductor enzimatic?d) [x] griseofulvina747) Pentru care antimicotic este adevarata afirmaţia ca absorbţa orală nu este influenţată de alimente?c) [x] fluconazol748) Care preparat cu acţiune antimicotică este din grupul antimetaboliţilor?a) [x] flucitozina749) Care preparat cu acţiune antimicotică acţionează numai fungistatic?e) [x] flucitozina 750) Indicaţi efectul advers al cloramfenicolului:b) [x] sindrom cenuşiu751) Numiţi preparatul de elecţie în cestodozele intestinale şi trematodoze exraintestinale: b) [x] prazicvantel752) Numiţi preparatul cu acţiune antiprotozoică şi efectiv faţă de bacteriile anaerobe:c) [x] metronidazol753) Numiţi preparatul antiprotozoic utilizat în schemele de tratament complex al bolii ulceroase:d) [x] metronidazol754) Numiţi preparatul antimalaric utilizat în formele malariei tropicale polirezistente:c) [x] artesunat755) Indicaţi preparatul utilizat în tratamentul tripanosomiazei:c) [x] suramină756) Selectaţi preparatul utilizat în tratamentul leişmaniozei:a) [x] solusurmină757) Indicaţi preparatul utilizat în tratamentul toxoplasmozei:a) [x] pirimetamină758) Numiţi preparatul utilizat în tratamentul ascaridozei:a) [x] mebendazol759) Numiţi preparatul antihelmintic efectiv în toate fomele de teniază cu excepţia Tenia solium, deoarece poate surveni cisticercoza:d) [x] niclosamid760) Numiţi preparatul amebicid efectiv în orice localizare a procesului patologic:a) [x] metronidazol761) Care chimioterapic poate produce reacţii de tip disulfiram?c) [x] metronidazol762) Care preparat antimalaric are acţiune antiinflamatoare?a) [ ] clorochinăb) [ ] chininăc) [ ] pirimetaminăd) [ ] primachinăe) [ ] emetină 763) Indicaţi preparatul antiprotozoic folosit în tratarea leişmaniozei:

29

Page 30: Teste Farmacologie 1

c) [x] solusurmină764) Care preparat se foloseşte pentru profilaxia recidivelor malariei terţiare şi cuaternare?d) [x] primachină765) Indicaţi preparatul cu cel mai larg spectru de acţiune antiprotozoică:c) [x] metronidazol766) Care preparat este eficient împotriva formelor paraeritrocitare ale plasmodiului malariei?b) [x] primachină767) Indicaţi macanismul de acţiune al pirantelului:a) [x] blochează transmisia excitaţiei neuro-musculare la viermi768) Numiţi antiestrogenul utilizat în tumorile glandelor mamare estrogen dependente la femeile aflate în menopauză:a) [x] tamoxifen citrat769) Numiţi inhibitorul tirozinkinazelor:a) [x] imatinib770) Numiţi preparatul enzimatic cu proprietăţi antitumorale:c) [x] asparaginaza771) Care remediu antitumoral este un antagonist al androgenilor?a) [x] flutamid772) Pe ce se bazează efectul primar citostatic al ciclofosfamidei:d) [x] alchilarea ADN-ului773) Numiţi enzimele cu proprietăţi antitumorale:b) [x] asparaginază774) Care antidot acţionează prin inactivarea chimică a toxicului respectiv?c) [x] protamina sulfat în intoxicaţia cu heparină775) Indicaţi antagonistul ionilor de fier:d) [x] deferoxamina 776) Prin ce termen se exprimă acţiunea medicamentelor care provoacă malformaţiicongenitale în timpul sarcinii?d) [x] acţiune teratogenă777) Numiţi antidotul utilizat în intoxicaţia cu paracetamol:c) [x] acetilcisteină778) Numiţi antidotul utilizat în intoxicaţia cu heparină:e) [x] protamină sulfat 779) Numiţi antidotul utilizat în intoxicaţia cu benzodiazepine:a) [x] flumazenil780) Numiţi antidotul utilizat în intoxicaţia cu sărurile metalelor grele (plumb, mercur, cupru etc):d) [x] unitiol 781) Numiţi antidotul utilizat în intoxicaţia cu metanol:d) [x] etanol782) Numiţi antidotul utilizat în intoxicaţia cu preparate antituberculoase de tipul izoniazidei:d) [x] piridoxină sulfat783) Numiţi antidotul utilizat în inoxicaţia cu ciuperci otrăvitoare (muscarinice):d) [x] atropină sulfat784) Numiţi preparatul utilizat pentru prevenirea cristalizării sulfamidelor în tubii renali:a) [x] hidrocarbonat de sodiu785) Numiţi reactivatorul colinesterazelor utilizat în intoxicaţia cu compuşi organofosforici:a) [x] izonitrozină786) Indicaţi grupa de preparate care poate provoca fenomenul de lipsă:a) [x] beta-adrenoblocante787) Indicaţi grupa de preparate care pot provoca neuropatia optică edematoasă:a) [x] glucocorticosteroizii788) Indicaţi grupa de preparate care pot provoca neuropatia optică edematoasă:a) [x] glucocorticosteroizii789) Indicaţi preparatul cu potenţial mare de provocare a dereglărilor hematopoietice în special anemia aplastică:a) [x] cloramfenicol790) Indicaţi preparatul cu potenţial mare de provocare a dereglărilor hematopoietice şi anume a agranulocitozei:

30

Page 31: Teste Farmacologie 1

c) [x] metamizol791) Indicaţi preparatul cu risc majorat de provocare a eritemei exudative maligne (sindrom Stevens - Johnson):a) [x] sulfametoxazol792) Indicaţi grupa de preparate ce provoacă ca reacţie adversă sindromul parkinsonian medicamentos:a) [x] antipsihotice793) Indicaţi grupa de preparate care pot provoca osteoporoza ca un efect advers negativ:a) [x] glucocorticoizii794) Indicaţi grupa de preparate cu efect negativ marcat asupra sistemului hematopoietic (pancitopenie):a) [x] antitumorale citostatice795) Indicaţi grupa de preparate cu efect inhibitor marcat asupra respiraţiei: a) [x] miorelaxante796) Indicaţi combinaţia de grupe de medicamente cu potenţial periculos:a) [x] alfa-beta adrenomimetice + anestezice generale797) Indicaţi combinaţia raţională dintre preparatele antianginoase:a) [x] nitroglicerină + beta-adrenoblocante798) Indicaţi combinaţia raţională dintre preparatele antihipertensive:a) [x] diuretice + inhibitorii enzimei de conversie799) Cum se va modifică efectul miorelaxantelor antidepolarizante în utilizarea asociată cu neostigmina:c) [x] efectul va scădea din cauza majorării cantităţii de mediator în fanta sinaptică800) Care este pericolul de efect advers în cazul utilizării asociate a furosemidului şi aminoglicozidelor:a) [x] ototoxicitatea801) Care este pericolul de efect advers în cazul utilizării asociate a acidului acetilsalicilic şi anicoagulantelor indirecte:a) [x] hemoragia

Complement multiplu

802) Indicaţi domeniile de studiu ale farmacocineticii?a) [x] absorbţia substanţelor medicamentoasec) [x] distribuţia substanţelor medicamentoase în organismd) [x] biotransformarea medicamentelor 803) Indicaţi afirmaţiile corecte referitoare la definiţia farmacologiei:c) [x] studiază interacţiunea substanţelor medicamentoase cu celulele organismelor viid) [x] studiază aspectele eficacităţii şi inofensivităţii substanţelor medicamentoasee) [x] studiază metodele de tratament medicamentos a patologiilor organismelor vii 804) Indicaţi compartimentele de bază a farmacologiei fundamentale:a) [x] farmacocineticab) [x] farmacodinamiac) [x] farmacografia805) Indicaţi compartimentele de bază ale farmacologiei clinice:a) [x] farmacogeneticab) [x] farmacoeconomiac) [x] farmacoepidemiologia806) Indicaţi afirmaţiile corecte referitoare la definiţia medicamentului:a) [x] orice substanţă sau amestec de substanţe utilizate cu scop profilacticb) [x] orice substanţă sau amestec de substanţe utilizate cu scop dianosticc) [x] orice substanţă sau amestec de substanţe utilizate cu scop curativ807) Indicaţi afirmaţiile corecte referitoare la originea medicamentelor:a) [x] unele preparate după sursele de obţinere sunt produse galeniceb) [x] unele medicamente sunt obţinute prin macerare şi perclorarec) [x] unele medicamente sunt obţinute din ţesuturile animalelor şi/sau omului808) Indicaţi afirmaţiile corecte referitoare la etapele de elaborare a medicamentelor:d) [x] screeningul este o varietate a sintezei empirice a medicamentelor

31

Page 32: Teste Farmacologie 1

e) [x] „placebo" este o substanţă indiferentă, identică după formă, miros şi gust cu substanţa activă testată 809) Indicaţi afirmaţiile corecte referitoare la etapele testării clinice a medicamentelor:a) [x] faza II-a este preconizată pentru aprecierea eficacităţii şi inofensivităţii substanţei active la bolnavii de profile) [x] prima fază a testării clinice a medicamentelor se efectuiază pe un lot mic de voluntari sănătoşi 810) Indicaţi afirmaţiile corecte referitoare la structura medicamentelor:a) [x] excipientele sunt substanţe utilizate pentru redarea formei medicamentoaseb) [x] adjuvantele sunt substanţe utilizate pentru a proteja şi ameliora acţiunea substanţei de bazăd) [x] corectivele sunt substanţe utilizate pentru a reduce gustul sau mirosul nefavorabil a substanţei de bază811) Indicaţi afirmaţiile corecte referitoare la denumirea medicamentelor:a) [x] denumirile comerciale a medicamentelor sunt denimiri conferite substanţei active de către firmele farmaceutice producătoared) [x] denumirea comună internaţională este denumirea obligatorie care se prescrie pe ambalajul medicamentuluie) [x] denumrea chimică a medicamentului se indică numai în farmacopeele de stat 812) Indicaţi afirmaţiile corecte referitoare la păstrarea medicamentelor:a) [x] preparatele medicamentoase sunt clasate şi păstrate în listele medicamentelor în dependenţă de puterea de acţiune şi toxicitatea lorc) [x] în lista A „venena" sunt incluse preparatele cu toxicitate înaltăe) [x] în lista B „heroica" sunt incluse preparatele înalt active 813) Indicaţi afirmaţiile corecte referitoare la noţinea de doză:a) [x] este cantitatea de medicament necesară pentru o prizăe) [x] este cantitatea de medicament necesară pentru o perioadă de timp 814) Enumeraţi formele medicamentoase solide:a) [x] drajeurid) [x] speciie) [x] pelicule 815) Enumeraţi formele medicamentoase semisolide (moi):a) [x] supozitoareb) [x] pomadăc) [x] emplastru816) Enumeraţi formele medicamentoase lichide:a) [x] decoctc) [x] balsame) [x] emulsie 817) Indicaţi scopurile de bază ale farmacologiei:a) [x] cercetarea medicamentelor noib) [x] elaborarea medicamentelor noi c) [x] determinarea argumentată a tratamentelor raţionale a maladiilor818) Indicaţi afirmaţiile corecte referitoare la Nomenclatorul de Stat:b) [x] este lista medicamentelor autorizate în ţara respectivăc) [x] conţine informaţia despre ţara producătoare a medicamentuluid) [x] conţine informaţia despre firma farmaceutică producătoaree) [x] este un document legislativ cu funcţii juridice 819) Indicaţi afirmaţiile corecte referitoare la formularul de reţetă:b) [x] este un document prin care medicul se adresează către farmacistc) [x] este un document pentru prescrierea şi livrarea medicamentelor820) Indicaţi afirmaţiile corecte referitoare la compartimentele formularului de reţetă:a) [x] instrucţia este destinată pentru pacient şi conţine informaţia despre calea de administrare şi regimul de utilizare a medicamentuluib) [x] inscripţia conţine informaţia despre forma medicamentului, denumirea lui, uneori doza şi cantitatea de doze livrated) [x] superscripţia conţine informaţia despre instituţia medico-sanitară, medic şi pacient821) Indicaţi afirmaţiile corecte referitoare la compartimentele formularului de reţetă nr2:a) [x] se numeşte document de evidenţă strictăc) [x] conţine suplementar număr şi seried) [x] este preconizat pentru prescrierea preparatelor psihotrope şi stupefiante822) Indicaţi afirmaţiile corecte referitoare la regulile de prescriere a medicamentelor:a) [x] pe un formular nu se admite prescrierea mai mult de 2 denumiri de medicamente

32

Page 33: Teste Farmacologie 1

c) [x] semnătura medicului tot timpul se confirmă cu parafa personalăd) [x] este obligatorie îndeplinirea tuturor datelor prevăzute în fromular823) Indicaţi informaţia corectă referitoare la produsele galenice şi neogalenice:a) [x] sunt preparate obţinute prin extragerea principiilor activi din substanţele balasteb) [x] către preparate galenice se referă infuziile şi decocturile vegetalec) [x] către preparate galenice se referă tincturile şi extractele824) Indicaţi afirmaţiile corecte referitoare la laboratorul chimic ca etapă de elaborare a medicamentelor:a) [x] inclde etapele de sinteză argumentată a medicamentelorb) [x] include etapele de sinteză empirică a substanţelor medicamentoasec) [x] screningul este o varietate a căii de sinteză empirică a medicamentelor825) 24 Indicaţi afirmaţiile corecte referitoare la laboratorul farmacologic ca etapă de elaborare a medicamentelor:a) [x] la acest nivel sunt determinate mecanismul de acţiune şi efectele substanţelorb) [x] este studiată inofensivitatea (toxicititate) substanţelor medicamentoasec) [x] sunt studiate proprietăţile teratogene, mutagene şi cancerigene a substanţelor 826) Indicaţi afirmaţiile corecte referitoare la promedicamente:a) [x] sunt predecesori metabolici inactivi care după metabolizare formează metaboliţi activib) [x] promedicamente pot fi substanţele conjugate cu substraturi transportoare temporared) [x] levodopa este predecesorul dopaminei827) Indicaţi afirmaţiile corecte referitoare la varietăţile de doze utilizate:b) [x] doza de saturaţie este necesară pentru asigurarea concentraţie necesare de preparat la nivelul unui organ oarecare d) [x] dozele curative pot fi de atac, de saturaţie şi de menţineree) [x] dozele toxice pot fi minime, medii şi maxime 828) Pe ce căi de administrare medicamentul nu suferă efectul primului pasaj:a) [x] rectalăc) [x] sublingvalăd) [x] intraarterială829) Indicaţi particularităţile referitoare la bodisponibilitatea unui medicament:b) [x] depinde de calea de administrare a medicamentuluic) [x] este diminuată prin efectul de prim pasaj830) Indicaţi particularităţile referitoare la calea de administrare rectală a medicamentelor:d) [x] se recomandă la bolnavii cu vărsături, leziuni ale cavităţii bucale, în pediatriee) [x] permite evitarea degradării principiului activ de către sucurile gastrice 831) Care substanţe medicamentoase produc inducţie enzimatică:c) [x] rifampicinad) [x] etanolule) [x] fenitoina 832) Indicaţii afirmaţiile corecte privind legarea medicamentului de proteinele plasmatice:a) [x] doar forma liberă a medicamentului este difuzabilă şi activăe) [x] forma legată influenţează latenţa şi durata acţiunii medicamentului 833) Precizaţi factorii de care depinde clerance-ul hepatic al unui medicament:c) [x] starea funcţională a enzimelor hepaticed) [x] debitul sanguin hepatice) [x] fracţia de medicament liberă în sânge 834) Ce se ia în consideraţie în cazul calculului volumul aparent de distribuţie al unui medicament:a) [x] doza administratăd) [x] concentraţia plasmatică835) La ce tip de bolnavi este utilizată calea intraarterială de administrare a medicamenteor:a) [x] cu tumori maligne pentru administrarea unor citostaticed) [x] cu tulburări circulatorii periferice grave836) Ce tipuri de recaţii au loc în stadiul II al biotransformării medicamentelor:b) [x] sulfoconjugaread) [x] glucuronoconjugareae) [x] acetilarea 837) Care sunt factorii care influenţează absorbţia şi biodisponibilitatea medicamentelor administrate pe cale perorală:

33

Page 34: Teste Farmacologie 1

a) [x] motilitatea gastrica şi intestinalăb) [x] primul pasaj hepaticc) [x] starea enzimelor digestived) [x] timpul utilizării alimentelor 838) Pentru care din mecanismele de transport al medicamentului sunt necesare proteinele transportoare:b) [x] difuzie facilitatăd) [x] transport active) [x] pinocitoză 839) Poate oare bodisponibilitatea substanţei să fie de 5% în cazul absorbţiei intestinale al ei de 100%:a) [x] dae) [x] este un proces posibil datorită primului pasaj hepatic 840) Cum se va modifica gradul de disociere al unei substanţe medicamentoase bazice administrate îndată după alimentare:b) [x] va creşte procesul de disocieree) [x] va fi supusă disocierii intensive 841) Cum se va modifica distribuţia unui medicament lipofil cu afinitate faţă de proteinele plasmatice în cazul insuficienţei proteinelor s-au blocării lor cu alte preparate:c) [x] va creşte considerabile) [x] madicamentul lipofil va disocia mai rapid şi mai uşor la locul de acţiune 842) Care sunt procesele legate de distribuţia medicamentului:a) [x] transportul parţial al medicamentelor către organele de metabolizare fară a ajunge la locul de acţiuneb) [x] transportul parţial al medicamentelor catre organele de excreţie fără a ajunge la locul de acţiunee) [x] transportul iniţial al substanţelor către ţesuturile cu un volum de circulaţie mai mare şi mai intens 843) Ce ste caracteristic pentru biotransformarea medicamentelor:c) [x] biotransformarea metabolică este asigurată de reacţiile de oxidare, reducere şi hidrolizăe) [x] biotransformarea sintetică este asigurată de procesele de conjugare, acetilare şi metilare 844) Care sunt factorii ce influenţează procesele de biotransformare:a) [x] starea funcţională a organelor de metabolizareb) [x] vârsta pacientuluic) [x] caracterul alimentăriid) [x] factorilor genetici845) Care sunt particularităţile biodisponibilităţi absolute a medicamentelor:a) [x] se asigură după administrarea unei doze pe cale ivb) [x] 100% din doza administrată ajunge în circulaţia sistemicăc) [x] se studiază în cercetarea clinică a unui nou medicamentd) [x] oferă informaţii despre farmacocinetica substanţei medicamentoase846) Numiţi afirmaţiile care definesc biodisponibilitatea medicamentului:b) [x] exprimă fracţiunea din doza administrată care ajunge în sânged) [x] exprimă fracţiunea din doza administrată care este disponibilă pentru acţiune847) Care factori pot limita biodisponibilitatea după administrarea perorală?a) [x] modificări patologice ale mucoasei digestivec) [x] bioinactivarea în intestin sau la primul pasaj hepaticd) [x] formă farmaceutică necorespunzătoare848) Indicaţi căile biotransformării metabolice ale substanţelor medicamentoase:a) [x] oxidareac) [x] reduceread) [x] hidroliza849) Care proprietăţi pot favoriza absorbţia prin difuziunea pasivă?b) [x] proporţia mare a formei neionizate în cazul electroliţilord) [x] lipofilitatea mare850) Prin ce se caracterizează administrarea perorală a substanţelor medicamentoase?b) [x] face posibilă administrarea diverselor forme medicamentoasec) [x] efect relativ încetd) [x] dependenţa absorbţiei substanţelor medicamentoase în sânge de pH-ul mediului, de caracterul conţinutului şi gradul mobilităţii tractului gastrointestinal851) Care afirmaţii sunt corecte pentru filtrare (trecerea prin canalele membranare) ca una din modalităţile de

34

Page 35: Teste Farmacologie 1

penetrare a membranelor?a) [x] are loc numai pentru moleculele mici hidrosolubilee) [x] presupune un flux al apei 852) De ce parametri este dependentă difuziunea pasivă a medicamentelor prin lipidele membranare:a) [x] gradul de ionizare micb) [x] pKa-ul substanţeic) [x] pH-ul mediului853) Ce ste caracteristic pentru penetrarea membranelor celulare prin transport specializat:b) [x] necesită consum de energied) [x] poate fi influenţată prin competiţie moleculară 854) Ce este caracteristic pentru administrarea rectală a substanţelor medicamentoase?a) [x] este evitat ficatulc) [x] face posibilă absorbţia apei, sărurilor, glucozei şi a peptidelor micromoleculared) [x] absorbţia se realizează prin difuziunea simplă855) Care sunt avantajele pentru administrarea sublinguală a medicamentelor:a) [x] absorbţie rapidăe) [x] evită inactivarea la primul pasaj hepatic 856) Indicaţi direcţiile predominante ale modificărilor substanţelor medicamentoase subacţiunea enzimelor microzomiale ale ficatului:a) [x] mărirea polarităţiic) [x] creşterea activităţii farmacologicee) [x] mărirea hidrosolubilităţii 857) Care afirmaţiii sunt corecte pentru transportul activ ca una din modalităţile de penetrare a membranelor?a) [x] se face cu consum de energieb) [x] este îndreptată contra gradientului de concentraţiec) [x] necesită un sistem de transport858) Care căi de administrare asigură pătrunderea substanţelor medicamentoase în sânge ocolind ficatul?c) [x] sublingualăd) [x] rectală 859) Ce este caracteristic pentru selectivitatea unei substanţe medicamentoase:b) [x] poate fi consecinţa existenţei de subtipuri de receptori specifici, în anumite ţesuturic) [x] apare ca urmare a realizării unei concentraţii mai mari de medicament într-un anumit ţesut, secundar unei permeabilităţi crescute a membranelor acelui ţesutd) [x] este proprietatea unui medicament de a influenţa un teritoriu cât mai limitat din organism860) Care sunt particularităţile privind latenţa acţiunii farmacodinamice a unui medicament:b) [x] formele farmaceutice retard au o latenţă mai mare decât formele cu eliberare rapidăe) [x] în urgenţele medicale se utilizează medicamente cu perioadă de latenţă scurtă şi foarte scurtă 861) Ce este caracteristic pentru sinergismul prin potenţare:a) [x] apare când substanţele medicamentoase asociate acţionează pe receptori diferiţib) [x] este uneori nedorit şi evitat în terapeuticăc) [x] efectul asocierii este mai mare decât suma efectelor separatee) [x] uneori asocierile cu sinergism de potenţare trebuie făcute cu precauţii de reducere a dozelor 862) Ce este caracteristic pentru medicamentele - antagonişti competitivi:b) [x] au afinitate şi sunt capabili să se lege de receptori la nivelul situsurilor de legare ale agoniştilor specificid) [x] diminuă potenţa agoniştilor specifici prin competiţia pentru receptorie) [x] nu au activitate intrinscă şi nu sunt capabili să declanşeze un efect la nivelul receptorilor, pe care doar ei îi blochează 863) Ce influenţează ritmul administrării unui medicament:a) [x] durata efectului farmacodinamicc) [x] latenţa efectului farmacodinamicd) [x] timpul efectului maxim al substanţei medicamentoase 864) Cum se modifică secreţia de corticosteroizi, in functie de ritmurile circadiene:b) [x] este maxima intre orele 6,00- 8,00c) [x] este minima intre orele 20,00- 24,00865) În ce constă toleranţa cronică la medicamente (obişnuinţa):b) [x] necesitatea creşterii dozei de medicament pentru obţinerea aceluiaşi efect farmacologic

35

Page 36: Teste Farmacologie 1

c) [x] reducerea efectului farmacodinamic al medicamentului ca urmare a administrării repetate în doză constantă866) Indicaţi caracteristicele tahifilaxiei:c) [x] este reversibilăd) [x] poate merge până la dispariţia efectului farmacologic867) Ce este caracteristic pentru farmacodependenţa fizică:a) [x] impune necesitatea continuării administrării medicamentului pentru a evita apariţia tulburărilor specifice sindromului de abstinenţăc) [x] se evidenţiază numai la întreruperea administrării medicamentului sau la reducerea importantă a dozelor sale868) Indicaţi parametrii actiunii farmacodinamice:a) [x] durata acţiuniib) [x] selectivitateac) [x] potenţa869) Ce trebuie să posede medicamentul ca să-şi realizeze efectul prin intermediul receptorilor:a) [x] să posede structură spaţială reflectată în oglindăb) [x] să se unească cu ajutorul anumitor tipuri de legături870) La ce nivel este realizată acţiunea indirectă a medicamentelor: b) [x] la nivelul sintezei mediatorilorc) [x] la nivelul deozitării mediatorilord) [x] la nivelul secreţiei mediatorilor în fanta sinaptică871) În ce caz poate surveni cumularea medicamentoasă:b) [x] tropismului medicamentelor faţă de anumite ţesuturi şi depozitării lor în elec) [x] dereglărilor funcţionale cu instalarea unui grad de insuficienţă hepaticăd) [x] dereglărilor funcţionale cu instalare unui grad de insuficienţă renală872) Ce include termenul de farmacodinamia?a) [x] locul acţiunii substanţelor medicamentoaseb) [x] efectele farmacologicec) [x] mecanismele de acţiune873) Care medicamente pot provoacă fenomenul rebound la sistarea bruscă a tratamentului îndelungat?a) [x] clonidinăe) [x] propranolol 874) Prin ce se caracterizează dependenţa medicamentoasă fizică? a) [x] abstinenţăb) [x] tulburări somatice cu dereglarea funcţieie organelorc) [x] este mai gravă ca cea psihică875) În care din situaţii nu este necesară monitorizarea concentraţiei plasmatice?a) [x] în cazul administrării de medicamente cu indice terapeutic mice) [x] diapazon terapeutic mic 876) Care este regimul de dozare al midazolamului în premedicaţie:a) [x] i/m 10-15 mg pentru maturi cu 20-30 min înainte de anesteziec) [x] i/v 2,5-5 mg cu 5-10 min înainte de operaţied) [x] la bătrîni doza se micşorează de două ori877) Indicaţi mecanismele de acţiune ale anestezicelor generale la nivel moleculara) [x] favorizarea unor mecanisme GABA-ergice inhibitoarec) [x] eliberează substanţe endogene de tipul opioidelord) [x] induce modificări biochimice în SNC (inhibarea proceselor de oxidare, formare a fosfaţilor macroergici) de ordin fizico-chimic 878) Numiţi indicaţiile principale ale anestezicelor inhalatorii:a) [x] anestezia generală la bolnavi cardiacib) [x] anestezia generală la bolnavi cu astm bronşicc) [x] neurochirurgied) [x] pentru inducţie când intubarea este dificilă şi anestezicele i/v sunt contraindicate879) Numiţi indicaţiile anestezicelor generale intravenoase:a) [x] inducţia anestezieib) [x] intervenşii chirugricale de scurtă durată880) Indicaţi reacţiile adverse ale anestezicelor generale intravenoase:a) [x] inhibiţia respiraţiei

36

Page 37: Teste Farmacologie 1

b) [x] bronhospazmc) [x] trombozăd) [x] reacţii psihomotorii881) Determinaţi mecanismul de acţiune ale anestezicelor locale:a) [x] stabilizează membrana fibrei nervoasec) [x] micşorează permiabilitatea membranară pentru ionii de sodiu e) [x] creşte pragul excitabilităţii şi micşorează procesul de depolarizare 882) Care anestezice locale posedă cea mai înaltă toxicitate:b) [x] cincocainac) [x] tetracainae) [x] bupivacaina 883) Indicaţi anestezicele locale efective în toate tipurile de anestezii:c) [x] lidocainad) [x] articaina884) Numiţi indicaţiile anestezicelor locale:a) [x] tahiaritmii ventriculareb) [x] epigastralgiic) [x] migrene şi cefaleed) [x] anestezia de conducere885) Care sunt cerinţele faţă de anestezicele locale: a) [x] spectru larg de acţiune şi toxicitate joasăb) [x] solubile în apă şi pătrundere rapidă în ţesuturil nervoasec) [x] să nu producă excitaţie şi să aibă efect vasoconstrictord) [x] să se absoarbă lent şi efectul local să dispară cât mai lent886) Care sunt proprietăţile farmacologice ale preparatelor astringente organice:b) [x] aplicate pe ţesuturi lezate sau mucoase formează o peliculă protectoarec) [x] penetrează în spaţiile intracelulare cu diminuarea permiabilităţii membranelor celularee) [x] inhibă enzimele care menţin procesul inflamator 887) Care sunt efectele farmacologice ale astringentelor neorganice:a) [x] astringent b) [x] protector şi antiinflamator local c) [x] cauterizant (la concentraţii mari)e) [x] antiseptic 888) Numiţi mecanizmele de acţiune ale preparatelor adsorbante (enterosorbenţilor ): a) [x] fixează endotoxinele şi xenobioticele pe suprafaţa sorbenţilorc) [x] transportarea enzimelor pe particulele sorbentului cu activarea şi prelungirea acţiunii lord) [x] acelerarea transportului endotoxinelor din sânge în intestin în prezenţa sorbentului 889) Numiţi remediile folosite ca anestezice inhalatorii:a) [x] eter dietilicc) [x] halotand) [x] protoxid de azot 890) Care preparate se folosesc în anestezia neinhalatorie?a) [x] oxibutirat de sodiub) [x] propanididc) [x] ketamină891) Numiţi anestezicele generale inhalatorii:b) [x] halotane) [x] protoxid de azot 892) Care preparate sunt utilizate în anestezia de suprafaţă?b) [x] tetracainăc) [x] lidocainăe) [x] benzocaină 893) Prin ce se caracterizează somnul anestezic profund produs de anestezicele generale:b) [x] relaxare musculară abdominalăd) [x] dispariţia reflexelor spinale894) Numiţi anesteticele generale intravenoase:

37

Page 38: Teste Farmacologie 1

a) [x] halotanc) [x] tiopental sodice) [x] propanidid 895) Numiţi principalele mecanisme de acţiune ale anestezicelor generale:c) [x] inhibă procesele de depolarizarea a neuronilore) [x] modifică proprietăţile fosfolipidelor membranare ale neuronilor 896) Care caracteristici pot fi atribuite preparatelor astringente?a) [x] formează pelicule protectoarec) [x] posedă efect antiinflamatore) [x] micşorează permiabilitatea vasculară 897) Numiţi particularităţile anesteziei cu tiopental de sodiu:a) [x] anestezia se instalează peste 1-2 min după injectarea intravenoasăb) [x] anestezia se instalează fără faza de excitaţiec) [x] analgezie suficientă în faza chirurgicală a anesteziei898) Indicaţi particularităţile de acţiune a ketaminei:a) [x] efectul survine peste 1-2 min după injectarea intravenoasă c) [x] provoacă analgezie generală cu efect hipnotic uşord) [x] măreşte tensiunea arterială şi frecvenţa cardiacă899) Care anestezice generale fac parte din lichide volatile?a) [x] eter dietilicb) [x] halotane) [x] enfluran 900) Care sunt astringentele organice:a) [x] taninăd) [x] preparatele din plante901) Care anestezice generale sunt pentru administrarea intravenoasă?b) [x] tiopental sodice) [x] ketamină 902) Numiţi analgezice agonişti puternici ai receptorilor (μ şi κ):a) [x] sufentanilc) [x] fentanile) [x] buprenorfină 903) Indicaţi proprietăţile farmacocinetice ale morfinei:a) [x] biodisponibilitate per os redusăb) [x] coeficient de epurare hepatică marec) [x] clearance hepatic dependent de debitul sanguin hepatic funcţia cardiacă tensiunea arterialăd) [x] T1/2 mediu şi durată de acţiune analgezică medie904) Care preparate sunt utilizate ca antidoţi în intoxicaţia acută cu opiacee:b) [x] naltrexonc) [x] naloxon905) Care sunt efectele farmacodinamice în funcţie de substanţă ale analgezice morfinomimetice:a) [x] analgezicăc) [x] antitusivă906) Care sunt efectele adverse ale morfinei:a) [x] greţuri, vărsăturib) [x] urticăriec) [x] deprimarea respiraţiei907) Care sunt efectele adverse ale analgezicelor opioide:a) [x] toxicomanieb) [x] toleranţa dobîndită la acţiunea analgezicăc) [x] farmacodependenţă psihică şi fizică908) Care sunt simptomele supradozării şi intoxicaţiei acute cu analgezice opiacee:a) [x] respiraţie Cheyne -Stokesc) [x] hipotensiune arterială cu stare de şoc909) Care sunt contraindicaţiile morfinei:a) [x] astm bronşic

38

Page 39: Teste Farmacologie 1

b) [x] abdomen acutd) [x] depresie respiratoriee) [x] copii sub 2 ani 910) Care teste de laborator sunt influenţate de administrarea morfinei:a) [x] creşte PCO2b) [x] influenţează testele hepaticec) [x] scade metabolismul bazal911) Indicaţi caracteristicele farmaclogice ale tramadolului:a) [x] agonist opioid (μ κ δ) b) [x] mecanism monoaminergic spinalc) [x] induce greaţa, vomă912) Numiţi efectele în cazul activării receptorilor opiozi kappa (κ):b) [x] analgezie spinalăd) [x] disforie913) Numiţi efectele în cazul activării receptorilor opiozi miu:a) [x] analgezie supraspinalăb) [x] deprimarea centrului respiratorc) [x] euforiee) [x] dependenţă psihică 914) Indicaţi mecanismele pe care se bazează acţiunea analgezică şi antipiretică a preparatelor AINS:b) [x] mecanism periferic antinociceptivc) [x] inhibarea biosintezei de prostoglandine (PGE1) implicate ăn nocicepţied) [x] inhibarea biosintezei de PGE2 cu efect pirogen la nivel hipotalamice) [x] stimularea mecanismelor de termoliză 915) Indicaţi efectele farmacodinamice ale acidul acetilsalicilic:a) [x] analgezică antipiretică b) [x] antiinflamatoarec) [x] antiagregantă plachetară916) Numiţi mecanismele acţiunii antiagregant plachetare a acidului acetilsalicilic:b) [x] acetilarea ciclooxigenazei COX 1 din trombocited) [x] inhibarea biosinezei plachetare de TXA2 917) Indicaţi efectele adverse ale metamizolului:a) [x] leucopenie şi agranulocitozăc) [x] reacţii alergice918) Indicaţi efectele adverse ale paracetamolului:a) [x] citolizăb) [x] icterc) [x] methemoglobinemied) [x] erupţii cutanate 919) Indicaţi contraindicaţiile paracetamolului:a) [x] insuficienţă hepaticăb) [x] atopiec) [x] deficit de NADH- methemoglobin -reductază920) Precizaţi cauzele ce explică acţiunea antiagregantă plachetară a acidului acetilsalicilic la doze mici:b) [x] dozele mici inhibă biogeneza TXA2 din trombocited) [x] ciclooxigenaza din trombocite este mai sensibilă921) Precizaţi cauzele pentru care acidul acetilsalicilic trebuie evitat la bolnavii sub tratament cu heparină:d) [x] inhibă agregarea plachetarăe) [x] este hipoprotrombinizant 922) Indicaţi formele şi dozele de livrare ale morfinei clorhidrat:a) [x] soluţie în fiole 1%- ml b(x)comprimate923) Care sunt dozele echianalgezice ale pentazocinei clorhidrat:b) [x] 30- 60 mg pentru uz parenteralc) [x] 180 mg per os 924) Indicaţi formele şi dozele de livrare ale pentazocinei lactat:

39

Page 40: Teste Farmacologie 1

b) [x] comprimate 50 mg c) [x] supozitoare rectale 50 mg 925) Indicaţi durata efectului analgezic al tramadolul:a) [x] 3-5 ore administrat parenteral c) [x] 4-7 ore administrat per os 926) Indiaţi dozele efective atipiretice ale paracetamolul:b) [x] comprimate 500 mg pentru maturid) [x] comprimate 200 mg pentru copii927) În ce doză baralgina poate diminua durerile de intensitate medie:c) [x] supozitoare rectale „baralgină"e) [x] soluţie în fiole 5ml 928) Indicaţi formele medicamentoase şi în ce doze se prescrie metamizolul sodic: a) [x] soluţie în fiole de 25%-1 ml b) [x] comprimate 0,500 c) [x] supozitorii rectale 0,05 e) [x] soluţie în fiole 50 % -2 ml 929) Indicaţi cum influenţează morfina asupra SNC?a) [x] inhibă centrul tuseib) [x] excită centrul nervului vage) [x] provoacă somn superficial 930) Indicaţi agoniştii-antagoniştii receptorilor opioizi:b) [x] nalorfinăd) [x] pentazocină931) Care analgezice acţionează prin influenţa asupra aprecierii subiectiv-emotive a durerii:b) [x] morfinăd) [x] metadonă932) Numiţi particularităţile caracteristice pentru fentanil?a) [x] este un analgezic mai puternic decât morfinac) [x] are o durată mai mică de acţiune ca morfina933) Care medicamente sunt antagonişti ai analgezicilor opioide?a) [x] nalorfinăd) [x] naloxonă934) Care medicamente sunt analgezice neopioide cu acţiune centrală?a) [x] paracetamole) [x] clonidină 935) Care este mecanismul apariţiei constipaţiei provocate de morfină?a) [x] excitarea receptorilor opioizi din tubul digestivd) [x] creşterea tonusului sfincterelor 936) În ce constă mecanismul de acţiune al morfinei:c) [x] stimulează receptorii opioizie) [x] blochează eliberarea mediatorilor 937) Care centre la nivelul SNC sunt stimulate de morfina:c) [x] nervul vage) [x] nervului optic 938) Care medicamente sunt analgezice opioide agonişti-antagonişti?b) [x] butorfanolc) [x] pentazocina939) Indicaţi caracteristicele farmacologice corecte referitoare la fenobarbital:a) [x] produce somnolenţă după trezire şi sedare reziduală marcatăd) [x] este indicat în epilepsiee) [x] puternic inductor enzimatic 940) Indicaţi caracteristicele farmacologice corecte referitoare la nitrazepamul:b) [x] produce un somn apropiat de somnul fiziologic, pe o durată de 6-8 ored) [x] are un efect de prim pasaj hepatic ridicate) [x] se leagă în proporţie mare de proteinele plasmatice 941) Indicaţi barbituricele cu durată scurtă de acţiune:

40

Page 41: Teste Farmacologie 1

b) [x] barbitale) [x] hexobarbital 942) Indicaţe efectele produse de diazepam:a) [x] suprimarea stărilor convulsive de diferite cauzed) [x] înlătură anxietatea943) Indicaţi efectele produse de tratamentul prelungit cu benzodiazepine:c) [x] tulburări de memoried) [x] insomnie în cursul sevrajuluie) [x] farmacodependenţă 944) Indicaţi caracteristicele farmacologice corecte referitoare la meprobamat:a) [x] poate induce dependenţă medicamentoasăb) [x] are efect miorelaxant intens945) Care afecţiuni sunt ameliorate prin administrarea diazepamului:b) [x] sindromul anxiosc) [x] stările spastice ale musculaturii striatee) [x] epilepsia 946) Indicaţi caracteristicele farmacologice corecte referitoare la zopiclon:b) [x] are acţiune hipnoticăd) [x] poate produce iritabilitatee) [x] provoacă somnolenţă diurnă 947) Indicaţi caracteristicele farmacologice corecte referitoare la zolpidem :b) [x] T1/2 este scurt c) [x] are o acţiune hipnotic-sedativăe) [x] nu dezvoltă farmacodependenţă 948) Indicaţi caracteristicele farmacologice corecte referitoare la alprazolam:c) [x] este indicat în depresia anxioasăd) [x] la întreruperea bruscă a unei administrări prelungite produce sindrom de sevraj severe) [x] se utilizează în atacul de panică 949) Care sunt indicaţiile carbamazepinei:b) [x] nevralgia de trigemenc) [x] stare de rău epilepticd) [x] epilepsia psihomotorie950) Care sunt medicamente anticonvulsivante:c) [x] carbamazepinad) [x] acidul valproice) [x] fenitoina 951) Care sunt principiile de tratament în epilepsie:b) [x] este necesară individualizarea antiepilepticului şi a dozelorc) [x] este necesară monitorizarea concentraţiei plasmatice a antiepilepticuluie) [x] întreruperea tratamentului se face prin reducerea treptată a dozelor 952) Care sunt indicaţiile fenitoinei:c) [x] epilepsia psihomotoried) [x] aritmii cardiacee) [x] stare de rău epileptic 953) Indicaţi caracteristicele farmacologice corecte referitoare la levodopă:a) [x] este metabolizată hepatic, prin decarboxilare în dopaminăb) [x] creşte secreţia de hormon somatotrope) [x] dă obişnuinţă după aproximativ 4-5 ani 954) Numiţi mecanismele care stau la baza acţiunii medicaţiei antiparkinsoniene:b) [x] stimularea eliberării dopaminei c) [x] cresc biosinteza dopaminei955) Indicaţi caracteristicele farmacologice corecte referitoare la selegilină:b) [x] are o legare de proteinele plasmatice de 95% şi fixare pe eritrocitec) [x] este un inhibitor selectiv al MAO-Bd) [x] administrată precoce întârzie cu 6-9 luni necesitatea tratamentului cu levodopa956) Indicaţi caracteristicele farmacologice corecte referitoare la tratamentul antiparkinsonian:

41

Page 42: Teste Farmacologie 1

a) [x] tratamentul cu levodopa poate prezenta fluctuaţii mari ale stării bolnavului pe parcursul zileid) [x] preparatul Sinemet este o asociere de levodopa+carbidopae) [x] asocierea selegilină+levodopa ameliorează unele efecte nedorite ale tratamentului cu levodopa (fenomen „on-off", obişnuinţă) 957) Care preparate sunt antiparkinsoniene anticolinergice:a) [x] trihexifenidild) [x] biperidene) [x] benactizina 958) Care reparate se recomandă în formele incipiente de boală Parkinson:b) [x] trihexifenidilc) [x] amantadina959) Care preparate sunt antiparkinsoniene agonişti dopaminergici D2:a) [x] bromocriptinac) [x] levodopae) [x] lisurid 960) Ce efecte pot apărea la întreruperea bruscăa tratamentului cu antiparkinsoniene:a) [x] halucinaţiib) [x] transpiraţii profundec) [x] akinezie majoră961) Menţionaţi indicaţiile benzodiazepinelor:a) [x] epilepsiec) [x] neurozee) [x] convulsii de geneză necunoscută 962) Care medicamente se utilizează în tratamentul epilepsiei?a) [x] primidonăc) [x] etosuximidăd) [x] diazepam963) Care substanţe aparţin grupei benzodiazepinelor?a) [x] nitrazepamb) [x] clordiazepoxidc) [x] diazepam964) Care sunt avantajele hipnoticelor benzodiazepinice în comparaţie cu cele barbiturice?a) [x] posedă o limită de siguranţă mai mareb) [x] nu cumuleazăc) [x] influenţează mai puţin structura somnului965) Ce efecte pot apărea în utilizarea îndelungată a barbituricelor?a) [x] toleranţăc) [x] dependenţă medicamentoasăe) [x] tahifilaxie 966) Care caracteristici farmacocinetice sunt corecte referitor la barbiturice?b) [x] circulă în sânge legate cu proteinelec) [x] se elimină lent din organismd) [x] creşte activitatea enzimelor hepatice967) Ce urmări pot fi în cazul acţiunii inductoare enzimatice ale fenobarbitalului:a) [x] poate diminua eficacitatea unor medicamentee) [x] se reduce efectul propriu 968) Care efecte sunt cauzate de fenitoină?c) [x] antiaritmicd) [x] antiepileptic 969) Care preparate pot fi utilizate ca antiepileptice?d) [x] carbamazepinăe) [x] fenitoină 970) Care medicamente sunt utilizate în status epileptic:c) [x] diazepamd) [x] barbital sodice) [x] fenitoină sodică

42

Page 43: Teste Farmacologie 1

971) Care medicamente sunt efective în crizele minore de epilepsie?c) [x] etosuximidăd) [x] trimetadionă972) Numiţi efectele adverse posibile în terapia cu tranchilizante:b) [x] dereglarea coordonării mişcărilorc) [x] somnolenţăd) [x] dependenţă medicamentoasă973) Menţionaţi indicaţiile tranchilizantelor:b) [x] stări nevroticed) [x] insomnie 974) Menţionaţi efectele caracteristice pentru tranchilizantele din grupul benzodiazepinelor:a) [x] anxioliticb) [x] hipnoticc) [x] anticonvulsivant975) Numiţi tranchilizantele:a) [x] fenazepamc) [x] diazepam976) Menţionaţi indicaţiile neurolepticelor:a) [x] psihozec) [x] neuroleptanalgezied) [x] vomă de origine centrală977) Numiţi efectele caracteristice pentru neuroleptice?a) [x] antipsihoticb) [x] antivomitivc) [x] sedativ978) Indicaţi efectele adverse produse de neuroleptice:a) [x] tulburări extrapiramidalec) [x] potenţarea acţiunii băuturilor alcooliced) [x] tulburări sexuale979) Menţionaţi preparatele neuroleptice:a) [x] clorpromazinăc) [x] haloperidold) [x] trifluoperazină980) Indicaţi efectele neurolepticelor:b) [x] sedativd) [x] antipsihotice) [x] antihipertensiv 981) Indicaţi efectele adverse produse de clorpromazina:a) [x] hipofuncţie sexualăc) [x] tulburări extrapiramidaled) [x] hipotensiune arterială 982) Notaţi barbituricele cu durată ultrascurtă de acţiune:a) [x] hexobarbitalc) [x] tiopental983) Notaţi barbituricele cu durată scurtă de acţiune:b) [x] ciclobarbitald) [x] pentobarbital984) Notaţi mecanismele de acţiune ale barbituricelor hipno-sedative:a) [x] deprimarea formaţiei reticulate ascendente activatoareb) [x] potenţarea acţiunii GABAc) [x] mărirea timpului de deschidere a canalelor de clor985) Indicaţi efectele farmacodinamice ale medicamentelor tranchilizante:a) [x] anxioliticăb) [x] miorelaxantăc) [x] anticonvulsivantăe) [x] inductoare ale anesteziei generale

43

Page 44: Teste Farmacologie 1

986) Indicaţi caracteristicele farmacologice referitoare la diazepam:a) [x] absorţie per os înaltăb) [x] biotransformare în procent marec) [x] variabilitate interindividuală mare987) Indicaţi efectele adverse ale benzodiazepinelor:b) [x] tulburări de coordonare motoriec) [x] obişnuinţăd) [x] dependenţă fizică şi sindrom de abstinenţă reduse) [x] efecte teratogene cu fisuri labio-palatine 988) Precizaţi benzodiazepinele utilizate în terapeutică în calitate de hipnoinductoare:b) [x] nitrazepamd) [x] flunitrazepam989) Precizaţi benzodiazepinele utilizate în terapeutică în calitate de inductoare în anestezie şi preanestezie:c) [x] diazepam d) [x] midazolam990) Indicaţi efectele farmacodinamice ale buspironei:a) [x] anxioliticăc) [x] tranchilizantă 991) Precizaţi tranchilizantele utilizate în terapeutică în calitate de miorelaxante:a) [x] meprobamatd) [x] diazepam 992) Precizaţi diazepinele utilizate în terapeutică în calitate de anxiolitice:a) [x] diazepamb) [x] clordiazepoxidc) [x] medazepam993) Indicaţi efectele farmacodinamice ale tranchilizantelor:a) [x] miorelaxantăb) [x] anxiolitică c) [x] anticonvulsivantă d) [x] inductoare a anesteziei generale 994) Notaţi mecanismele de acţiune ale benzodiazepinelor: a) [x] potenţarea neurotransmiterii GABA-ergiceb) [x] cresc frecvenţa deschiderii canalelor de clor c) [x] inhibă recaptarea adenozinei 995) Notaţi efectele ce diferenţiază tranchilizantele de neuroleptice: a) [x] efectul tranchilizant este minorb) [x] nu au acţiune antipsihoticăc) [x] nu au efecte extrapiramidalee) [x] nu au acţiune antiamfetaminică 996) Numiţi indicaţiile tranchilizantelor:a) [x] sindrom nevroticc) [x] stări de contractură a muşchilor striaţid) [x] stare de rau epileptice) [x] inducţia anesteziei generale 997) Indicaţi efectele alprazolamului:a) [x] anxioliticb) [x] antidepresivc) [x] indicat în depresie anxioasăe) [x] sindrom de abstinenţă sever 998) Menţionaţi caracteristicele neurolepticelor sedative:a) [x] induc somolenţăb) [x] acţiune antihalucinantă mai slabăc) [x] indicaţie în agitaţie psihomotorie acutăe) [ ] efecte secundare neurologice intense 999) Notaţi neuroleptice cu efecte secundare vegetative de tip alfa - 1 adrenoblocant:a) [x] levomepromazina b) [x] droperidol

44

Page 45: Teste Farmacologie 1

1000) Numiţ neuroleptice cu efecte secundare vegetative de tip anticolinergic:a) [x] clorpromazina b) [x] fluspirilenc) [x] 1001) Indicaţi efectele adverse ale haloperidolul:a) [x] sindrom parkinsonian intensb) [x] dislepsiic) [x] hipotensiune 1002) Numiţi indicaţiile levomepromazinei:a) [x] psihoze cu agitaţie psihomotorie acutăb) [x] ca tranchilizant, în doze micic) [x] anestezie potenţată d) [ ] neuroleptanalgezie 1003) Numiţi efectele adverse ale clorpromazinei:a) [x] somnolenţăb) [x] efecte toxice hepaticec) [x] reacţii alergice1004) Numiţi efectele adverse ale neurolepticelor:b) [x] tulburări ale funcţiilor sexualec) [x] sindrom de tip parkinsoniand) [x] acatiziee) [x] diskinezii 1005) Indicaţi caracteristicele farmacologice clasice ale neurolepticelor:a) [x] efect antipsihoticb) [x] efecte adverse neurologice c) [x] efecte secundare vegetativee) [x] acţiune antiamfetaminică 1006) Notaţi afirmaţiile corecte referitoare la neurolepticele clasice predominant antagonişti D2:a) [x] obişnuinţa apare numai pentru efectul sedativ - hipnogenb) [x] sindromul de abstinenţă se caracterizează prin diskinezii coreiforme şi insomnied) [x] intensitatea sindromului neurologic creşte cu acţiunea antipsihoticăe) [x] sindromul neuroleptic malign se manifestă la supradozare 1007) Indicaţi antidepresivele cu componentă psihomotorie activatoare:b) [x] nortriptilinad) [x] desipramina 1008) Indicaţi antidepresivele cu componentă psihomotorie sedativă:a) [x] doxepinab) [x] amitriptilinac) [x] mianserina 1009) Indicaţi antidepresivele inhibitoare neselective al recaptării noradrenalinei şi serotoninei:a) [x] nortriptilinab) [x] imipraminac) [x] doxepina1010) Indicaţi antidepresive inhibitoare selective ale recaptării serotoninei:a) [x] fluoxetin b) [x] paroxetinc) [x] sertralin1011) Indicaţi efectele farmacologice ale amitriptilinei:a) [x] antidepresivb) [x] sedativc) [x] anxioliticd) [x] anticolinergic 1012) Indicaţi proprieăţile farmacologice ale antideperesivele amine triciclice şi tetraciclice:a) [x] potenţează efectele noradrenalinei şi serotonineib) [x] efectul timoanaleptic este în raport invers cu efectul sedativc) [x] potenţează efectele stimulatoare SNC ale amfetaminei

1013) Indicaţi efectele adverse ale antidepresivelor amine triciclice:

45

Page 46: Teste Farmacologie 1

a) [x] anxietateb) [x] psihoză delirantă, maniacalăc) [x] insomnie sau somnolenţăd) [x] efecte secundare anticolinergice1014) A caror grupe de preparate sunt potenţiate efectele de către antidepresivele amine triciclice şi tetraciclice:a) [x] psihostimulantelor amfetaminiceb) [x] hipertensive ale simpatomimeticelorc) [x] anticolinergice ale atropinei, trihexifenidilului şi levomepromazinei1015) Notaţi particularităţile farmacologice specifice antidepresivelor amine triciclice şi tetraciclice:b) [x] eficienţă la minimum 4 săptămîni de tratamentd) [x] între tratamentul cu triciclice şi IMAO este obligatorie o pauză de 2 săptămîni 1016) Indicaţi efectele caracteristice moclobemidei:a) [x] inhibitor de MAOb) [x] inhibitor selectiv şi reversibil al MAO-Ac) [x] antidepresive) [x] efectul brînzei (cheese effect) absent 1017) Indicaţi particularităţile farmacologice ale nortriptilinei:a) [x] antidepresivb) [x] inhibitor predominant al recaptării noradrenalineic) [x] containdicaţie în depresiile agitatee) [x] amină triciclică 1018) Notaţi principiile farmacoterapiei depresiilor:a) [x] formele uşoare nu necesită antidepresiveb) [x] antidepresivele sunt indicete în depresiile endogened) [x] în depresia endogenă schizofrenică sunt indicate levomepromazina sau tioridazina 1019) Indicaţi preparatele cu efecte psihostimulante corticale:a) [x] cafeinab) [x] amfetaminac) [x] amfepramona1020) Numiţi contraindicaţiile cafeinei:a) [x] epilepsieb) [x] cardiopatie ischemicăc) [x] ulcer gastro- duodenal1021) Indicaţi proprietăţile farmacologice ale stricninei:a) [x] produce hiperreflectivitate medularăb) [x] per os, este stimulant al poftei de mîncarec) [x] creşte tonusul muşchilor striaţi1022) Indicaţi proprietăţile farmacologice ale cafeinei:a) [x] cafeina este 1, 3, 7- trimetilxantinăb) [x] antagonist al adenozineid) [x] inhibitor al fosfodiesterazei, la doze mari 1023) Care sunt etapele de biotransformare ale antidepresivelor ciclice:

46

Page 47: Teste Farmacologie 1

a) [x] conjugarea metaboliţilor intermediari cu acidul glucuronic b) [x] demetilarea (CYP IIIA3 şi IIIA4 ) lanţului lateral cu formarea de metaboliţi monometilaţi activic) [x] hidroxilarea (CYP IA2, CYP IID6) inelului cu pierderea , într-o anumită măsură, a activităţii farmacologice1024) Ce preparate fac parte din grupul stimulatoarelor bulbare?a) [x] camforb) [x] bemegridc) [x] niketamidă1025] Numiţi preparatele antidepresive:a) [x] imipraminăb) [x] amitriptilinăc) [x] fenelzină1026) Numiţi preparatele din grupa excitantelor SNC:a) [x] mezocarbc) [x] metilfenidatd) [x] cafeină 1027) Indicaţi efectele farmacologice ale nootropelor:c) [x] intensifică procesele metabolicee) [x] ameliorează funcţiile asociative ale SNC 1028) Numiţi predecesorii acetilcolinei:a) [x] acetil-CoAc) [x] colină1029) Indicaţi proprietăţile farmacologice referitoare la acetilcolinesterază:b) [x] hidrolizează acetilcolinac) [x] sunt cunoscute 2 tipuri de acetilcolinesterază1030) Indicaţi proprietăţile farmacologice referitoare la acetilcolinesterază:c) [x] pseudocolinesteraza scindează atât acetilcolina, cât şi alţi esterid) [x] pseudocolinesteraza scindează suxametoniule) [x] hidrolizează acetilcolina 1031) Numiţi particularităţile sistemului nervos vegetativ parasimpatic:a) [x] îşi are originea în unele nuclee ale unor nervi cranienic) [x] fibrele preganglionare sunt lungid) [x] neuronii postganglionari sunt colinergici 1032) Indicaţi particularităţile sistemului nervos vegetativ parasimpatic:a) [x] fibrele postganglionare sunt scurteb) [x] îşi are originea în regiunea sacrală a măduvei spinăriid) [x] inervează cordul 1033) Indicaţi particularităţile sistemului nervos vegetativ simpatic:b) [x] fibrele preganglionare sunt scurted) [x] neuronii postganglionari care inervează glandele sudoripare sunt colinergicie) [x] îşi are originea în coarnele laterale ale măduvei spinării 1034) Indicaţi particularităţile sistemului nervos vegetativ simpatic:a) [x] neuronii postganglionari sunt adrenergici, cu unele excepţii

47

Page 48: Teste Farmacologie 1

b) [x] ganglionii vegetativi simpatici sunt localizaţi la distanţă de organele inervatee) [x] predecesorul noradrenalinei este dopamina 1035) Indicaţi particularităţile sistemului nervos vegetativ simpatic:c) [x] medulosuprarenala, ontogenetic, reprezintă neuroni postanglionarie) [x] mediatorul sintetizat în medulosuprarenală este preponderent adrenalina 1036) Indicaţi substanţele la care sunt sensibili N-colinoreceptorii:a) [x] acetilcolinăc) [x] neostigminăe) [x] citizină 1037) Indicaţi substanţele la care sunt sensibili M-colinoreceptorii:b) [x] acetilcolinăd) [x] muscarinăe) [x] pilocarpină 1038) Indicaţi localizarea N-colinoreceptorilor:a) [x] în medulosuprareanaleb) [x] pe celulele Renshawc) [x] pe membrana postsinaptică în ganglionii vegetativi simpaticid) [x] pe membrana postsinaptică în ganglionii vegetativi parasimpatici 1039) Indicaţi localizarea N-colinoreceptorilor:c) [x] în neurohipofizăd) [x] în glomus caroticume) [x] la nivelul plăcii terminale motorii 1040) Indicaţi localizarea M-colinoreceptorilor:a) [x] muşchiul ciliarb) [x] vezica biliarăd) [x] cord 1041) Indicaţi particularităţile specifice a M2-colinoreceptorilor:c) [x] activarea lor micşorează concentraţia intracelulară de AMPc

d) [x] sunt situaţi în cord 1042) Indicaţi particularităţile specifice a M2-colinoreceptorilor:b) [x] sunt cuplaţi cu proteina Gid) [x] blocarea lor determină efect cronotrop pozitive) [x] activarea lor creşte conductanţa pentru ionii de sodiu 1043) Indicaţi particularităţile specifice a M3-colinoreceptorilor:a) [x] activarea lor creşte concentraţia intracelulară de DAGb) [x] activarea lor creşte concentraţia intracelulară de IP3 1044) Indicaţi particularităţile specifice a M3-colinoreceptorilor:a) [x] activarea lor produce bronhospasmb) [x] activarea lor creşte secreţia glandelor exocrinec) [x] blocarea lor creşte tonusul sfincterelor TGI 1045) Indicaţi efectele farmacologice a M-colinomimeticelor:a) [x] vasodilatare mediată de NOd) [x] spasmul acomodării 1046) Indicaţi efectele farmacologice a M-colinomimetice:

48

Page 49: Teste Farmacologie 1

b) [x] scăderea presiunii intraocularec) [x] mioză 1047) Indicaţi efectele farmacologice a M-colinomimetice:a) [x] diareed) [x] diaforezăe) [x] bradicardie 1048) Numiţi indicaţiile remediilor M-colinomimetice:a) [x] glaucom cu unghi închisc) [x] glaucom cu unghi deschise) [x] atonie intestinală 1049) Numiţi indicaţiile remediilor M-colinomimetice:a) [x] xerostomiee) [x] atonia vezicii urinare 1050) Îndicaţi localizarea M-colinoreceptorilor:a) [x] celulele organelor efectoare din regiunea terminaţiilor fibrelor colinergicee) [x] neuronii sistemului nervos central 1051) Indicaţi preparatele folosite În intoxicaţia acută cu compuşi organofosforici:a) [x] atropinăb) [x] obidoximăc) [x] diazepam 1052) Numiţi preparatele M-colinomimetice:a) [x] aceclidinăc) [x] pilocarpinăd) [x] cisaprid1053) Care sunt indicaţiile pentru utilizarea M-colinomimeticelor?a) [x] glaucome) [x] atonie intestinală şi a vezicii urinare 1054) Indicaţi localizarea N-colinoreceptorilor asupra cărora acţionează N-colinomimeticele:a) [x] unor sinapse centraleb) [x] ganglionilor vegetativic) [x] plăcii terminale motorii1055) Numiţi remediile anticolinesterazice:b) [x] neostigminăd) [x] fizostigmină 1056) Care sunt particularităţile farmacologice referitoare la neostigmină?a) [x] are acţiuni muscarinice şi nicotinicec) [x] este indicată în hipotoniile sau atoniile postoperatorii gastrointestinale şi ale vezicii urinared) [x] este contraindicată la astmatici, în boala parkinson, în insuficienţa cardiacă 1057) Indicaţi efectele preparatelor anticolinesterazice:c) [x] creşte tonusul muşchilor netezi ai tractului gastrointestinald) [x] inhibă hidroliza acetilcolinei 1058) Ce efecte apar la folosirea preparatelor anticolinesterazice în doze terapeutice?

49

Page 50: Teste Farmacologie 1

a) [x] mioză şi scăderea tensiunii intraoculareb) [x] creşterea tonusului muşchilor netezi ai organelor internec) [x] intensificarea secreţiei glandelor bronşice şi a celor digestive1059) Indicaţi mecanismul acţiunii bronhodilatatoare a ipratropiului:a) [x] indirect favorizează controlul adrenergic bronhodilatatorb) [x] împiedică creşterea cantităţii de GMPc la nivelul musculaturii bronşice netedec) [x] blochează receptorii muscarinici1060) Numiţi proprietăţile farmacologice a pirenzepinei:a) [x] nu influenţează semnificativ asupra cordului, ochiuluie) [x] blocarea selectivă a M-colinoreceptorilor 1061) Indicaţi preparatele utilizate în calitate de antagonişti în intoxicaţia cu atropină:b) [x] fizostigminăd) [x] galantaminăe) [x] neostigmină 1062) Indicaţi localizarea receptorilor colinergici muscarinici de tip M1 asupra cărora acţionează preparatele colinergice:a) [x] neuronilor din ganglionii plexurilor intramuralee) [x] unor formaţiuni nervoase centrale 1063) Ce efecte adverse ale trihexifenidilului sunt determinate de acţiunea lui asupra colinoreceptorilor periferici?a) [x] uscăciunea gurii (xerostomie)b) [x] mărirea presiunii intraocularec) [x] tahicardia1064) Care caracteristici farmacocinetice pot fi atribuite atropinei?b) [x] proporţia eliminării renale creşte la administrarea i/vc) [x] penetrează bine prin membrane şi barieree) [x] se metabolizează preponderent prin hidroxilare 1065) Care antibiotice potenţează blocul neuromuscular produs de eter sau tubocurarină?a) [x] neomicinăb) [x] lincomicinăc) [x] streptomicină1066) Numiţi efectele adverse ale tubocurarinei:b) [x] scade tensiunea arterialăd) [x] spasm bronşic 1067) Indicaţi proprietăţile farmacologice referitoare la suxametoniu?b) [x] se injectează intravenosd) [x] durata acţiunii este de 10-15 mine) [x] provoacă dureri musculare postoperatorii 1068) Indicaţi efectele farmacologice ale ganglioblocantelor?b) [x] micşorarea secreţiei glandelor digestived) [x] scăderea tensiunii arteriale 1069) Indicaţi preparatele N-colinoblocante?a) [x] suxametoniu

50

Page 51: Teste Farmacologie 1

e) [x] d-tubocurarină 1070) Care medicamente, ce acţionează în domeniul vegetativ, pot realiza tahicardie?a) [x] ganglioplegicelee) [x] stimulantele beta2- adrenergice 1071) Care sunt efectele M-colinoblocantelor din partea tubului digestiv?a) [x] relaxarea muşchilor netezid) [x] spasmul sfincterelor 1072) La ce nivele se realizează preponderent efectele muscarinice ale pilocarpinei:a) [x] ochi c) [x] glande exocrine1073) Care pot fi efectele secundare ale pilocarpinei, după administrare în sacul conjunctival:a) [x] hipersalivaţieb) [x] arsuri epigastricec) [x] hipersudoraţiee) [x] diaree 1074) Numiţi preparatele utilizate în intoxicaţia cu derivaţi organofosforici:b) [x] atropinad) [x] obidoxima 1075) Numiţi preparatele utilizate în tratamentul intoxicaţiei cu atropină cuprinde:a) [x] spălături gastrice b) [x] pilocarpinăc) [x] barbiturice 1076) Numiţi indicaţiile atropinei:a) [x] astm bronşic b) [x] spasme şi colici gastro-intestinaled) [x] examenul fundului de ochi e) [x] bradicardie sinusală 1077) Numiţi indicaţiile scopolaminei:a) [x] rău de mişcareb) [x] preanesteziec) [x] boala Parkinson1078) Indicaţi mecanismele de acţiune ale anticolinesterazicelor:a) [x] formează cu acetilcolinesteraza un complexc) [x] realizează concentraţii mari de acetilcolină 1079) Numiţi indicaţiile terapeutice ale neostigminei, bazate pe efectele de tip muscarinic:a) [x] atonia intestinală postoperatoriec) [x] retenţia urinară postoperatorie 1080) Notaţi indicaţiile terapeutice ale neostigminei bazate pe acţiunea la nivelul plăcii motorii:a) [x] antidot în curarizarea cu tubocurarinăb) [x] miastenia gravisc) [x] diagnosticul miasteniei1081) Notaţi efectele farmacodinamice ale anticolinesterazicelor:a) [x] scăderea presiunii intraoculare

51

Page 52: Teste Farmacologie 1

b) [x] creşterea tonusului muşchilor intestinalic) [x] creşterea tonusului muşchilor vezicii urinaree) [x] stimularea SNC 1082) Notaţi efectele de tip muscarinic semnalate în intoxicaţia cu derivaţi organofosforici:a) [x] bronhoconstricţie cu dispneeb) [x] colici abdominale şi scaune diareice involuntarec) [x] mioză şi tulburarea acomodării vederii1083) Indicaţi contraindicaţiile parasimpatomimeticelor cu mecanism direct:a) [x] ulcer gastro-duodenalb) [x] astm bronşicc) [x] hipotensiune arterială1084) Numiţi contraindicaţiile anticolinesterazicelor:a) [x] astm bronşicb) [x] ileus mecanicc) [x] miotonie1085) Numiţi efectele parasimpatoliticelor la nivelul ochiului:a) [x] midriază pasivăb) [x] creşterea tensiunii intraocularec) [x] cicloplegie1086) Indicaţi simptomele intoxicaţiei cu atropina:b) [x] tulburarea vederii pentru aproapec) [x] retenţie urinarăd) [x] hipertermiee) [x] delir 1087) Indicaţi efectele farmacologice ale pilocarpinei:a) [x] hipersalivaţieb) [x] hipersudoraţiee) [x] mioză activă 1088) Numiţi indicaţiile pilocarpinei:a) [x] glaucom e) [x] intoxicaţia cu atropină 1089) Indicaţi contraindicaţiile parasimpatoliticelor:a) [x] glaucomb) [x] retenţie urinarăc) [x] adenom de prostată1090) Notaţi medicamentele care potenţează efectele parasimpatoliticelor:a) [x] antiparkinsoniene anticolinergiceb) [x] antidepresive tricicliced) [x] fenotiazine neuroleptice e) [x] fenotiazine antihistaminice 1091) Indicaţi efectele edverse ale atropinei:a) [x] uscăciunea gurii şi disfagiec) [x] constipaţie atonă

52

Page 53: Teste Farmacologie 1

d) [x] retenţie urinară 1092) Indicaţi efectele adverse ale parasimpatomimeticelor:a) [x] dispnee şi crize de astm bronşic la astmaticid) [x] bradicardiee) [x] colici abdominale 1093) Indicaţi preparatele anticolinesterazice:a) [x] neostigminab) [x] edrofoniuc) [x] fluostigmina1094) Indicaţi efectele farmacologice ale atropinei la nivelul aparatului digestiv:b) [x] hiposecreţie salivarăc) [x] antispastic intensd) [x] micsorarea secretiei gastrice 1095) Indicaţi parasimpatolitice cu efect antispastic digestiv intens:a) [x] platifilinad) [x] adifenina 1096) Notaţi preparatele din grupul mirelaxantelor curarizante:a) [x] tubocurarinad) [x] vecuroniu 1097) Determinaţi localizarea preponderentă a alfa-adrenoreceptorilor:a) [x] muşchiul radial al irisuluie) [x] vasele organelor interne 1098) Determinaţi localizarea şi efectele la stimularea alfa2-adrenoreceptorilor:b) [x] membrana presinaptică - micşorează eliberarea noradrenalineie) [x] membrana postsinaptică - contractă muşchii netezi vasculari 1099) Determinaţi localizarea beta1-adrenoreceptorilor:a) [x] miocardc) [x] aparatul juxtaglomerulare) [x] SNC 1100) Determinaţi localizarea preponderentă a beta2-adrenoreceptorilor:a) [x] muşchii bronşicib) [x] muşchii scheleticic) [x] uter 1101) Determinaţi localizarea şi efectele la stimularea beta2-adrenoreceptorilor:a) [x] membrana presinaptică - sporesc excitabilitatea miocarduluic) [x] membrana presinaptică - sporesc eliberarea noradrenalineid) [x] membrana postsinaptică - relaxează muşchii netezi vasculari 1102) Determinaţi localizarea beta3-adrenoreceptorilor:d) [x] adipocitele ţesutului adipose) [x] Intensificarea lipolizei 1103) Indicaţi efectele determinate de excitarea receptorilor alfa-adrenergici postsinaptici:b) [x] constricţia vaselor sanguinec) [x] reducerea secreţiei de insulină

53

Page 54: Teste Farmacologie 1

1104) Indicaţi efectele determinate de excitarea receptorilor alfa-adrenergici postsinaptici:a) [x] midriazăc) [x] contracţia capsulei splineid) [x] creşterea agregării plachetare 1105) Indicaţi efectele epinefrinei:b) [x] vasodilatare în doze micid) [x] mioză e) [x] acţiune bifazică asupra presiunii arteriale 1106) Indicaţi efectele determinate de excitarea receptorilor beta1-adrenergici:a) [x] intensificarea contractilităţii şi automatismului cardiace) [x] majorarea secreţiei de renină 1107) Indicaţi efectele determinate de excitarea receptorilor beta2-adrenergici: a) [x] relaxarea miometruluib) [x] activarea glicogenolizei hepatice1108) Indicaţi efectele determinate de excitarea receptorilor beta2-adrenergici:b) [x] creşterea glicemieic) [x] dilatarea bronhiilor1109) Indicaţi efectele determinate de excitarea receptorilor beta2-adrenergici: a) [x] Dilatarea vaselor muşchilor scheleticic) [x] Dilatarea bronhiilord) [x] Diminuarea agregării trombocitelor 1110) Indicaţi efectele determinate de excitarea receptorilor beta2-adrenergici: b) [x] intensificarea secreţiei de insulinăc) [x] intensificarea eliberării noradrenalinei 1111) Indicaţi adrenomimeticele neselective cu acţiune directă:b) [x] dopaminăc) [x] epinefrinăe) [x] norepinefrină 1112) Indicaţi adrenomimeticele neselective cu acţiune indirectă:b) [x] tiramină d) [x] efedrină1113) Indicaţi preparatele alfa1-adrenomimetice:c) [x] etilefrinăd) [x] metoxamină 1114) Indicaţi preparatele alfa2-adrenomimetice:b) [x] clonidinăc) [x] xilometazolinăd) [x] alfa-metildopă 1115) Indicaţi preparatele beta1-adrenomimetice:b) [x] dopamină (doze medii)d) [x] dobutamină 1116) Indicaţi preparatele beta1,2-adrenomimetice:a) [x] izoprenalină

54

Page 55: Teste Farmacologie 1

d) [x] orciprenalină 1117) Indicaţi preparatele beta2-adrenomimetice:b) [x] salbutamold) [x] hexoprenalinăe) [x] terbutalină 1118) Indicaţi preparatele adrenergice cu acţiune bronhodilatatoare:a) [x] salmeterold) [x] epinefrinăe) [x] izoprenalină 1119) Indicaţi preparatele care cresc rezistenţa vasculară periferică:a) [x] fenilefrinăd) [x] dopamină (doze mari)e) [x] norepinefrină 1120) Indicaţi particularităţile farmacologice ale dopaminei:b) [x] în doze mari stimulează alfa-adrenoreceptoriie) [x] în doze mici stimulează dopaminoreceptorii 1121) Indicaţi preparatele cu acţiune cronotropă pozitivă:a) [x] epinefrinăc) [x] dopaminăd) [x] efedrină 1122) Indicaţi proprietăţile adrenalinei: a) [x] este sintetizată din fenilalanină b) [x] este sintetizată din tirozinăe) [x] predecesorul este noradrenalina 1123) Indicaţi proprietăţile adrenalinei:a) [x] este sintetizată în neuronii adrenergici e) [x] după recaptare este catabolizată de MAO 1124) Indicaţi particularităţile farmacologice ale epinefrinei:a) [x] este un adrenomimetic neselectiv cu acţiune directăd) [x] stimulează receptorii alfa1,2 şi beta1,2,3e) [x] este o catecolamină 1125) Indicaţi efectele farmacologice ale epinefrinei:a) [x] tahicardieb) [x] hipoglicemiec) [x] hiperlactacidemie1126) Indicaţi efectele farmacologice ale epinefrinei:a) [x] acţiune bifazică asupra PAc) [x] bronhodilatared) [x] acidoză metabolică 1127) Care sunt scopurile asocierii epinefrinei cu soluţiile de anestezice locale:b) [x] creşterea duratei anestezieic) [x] reducerea hemoragieid) [x] diminuarea acţiunilor resorbtive a anestezicelor 1128) Care sunt scopurile asocierii epinefrinei cu soluţiile de anestezice locale:

55

Page 56: Teste Farmacologie 1

b) [x] posibilitatea reducerii concentraţiei anestezicului în soluţied) [x] micşorarea costului anesteziei localee) [x] diminuarea efectelor adverse ale anestezicului 1129) Ce modificări vor fi în cazul administrării epinefrinei pe fondal de fenoxibenzamină:c) [x] tahicardiee) [x] intensificarea hipotensiunii arteriale 1130) Numiţi indicaţiile pentru administrarea epinefrinei:a) [x] şoc anafilacticc) [x] comă hipoglicemicăe) [x] conjunctivite 1131) Numiţi indicaţiile pentru administrarea epinefrinei:a) [x] rinite d) [x] stop cardiac 1132) Indicaţi particularităţile farmacologige referitoare la epinefrină:a) [x] este un simpatomimetic neselectivc) [x] se livrează sub formă de sol a sării clorhidrat 0,1%-1 ml în fiolee) [x] se administrează topic şi parenteral 1133) Indicaţi particularităţile farmacologige referitoare la norepinefrină: b) [x] se administrează intravenos în perfuzied) [x] se livrează sub formă de sol 0,2%-1 ml în fiole 1134) Indicaţi preparatele utilizate în tratamentul şocului cardiogen:b) [x] dopaminăc) [x] dobutaminăe) [x] nitroprusiat de sodiu 1135) Indicaţi preparatele utilizate în tratamentul şocului anafilactic:a) [x] epinefrinăb) [x] difenhidraminăd) [x] salbutamol 1136) Indicaţi preparatele utilizate în tratamentul comei hipoglicemice: a) [x] epinefrinăc) [x] glucagond) [x] glucoză 1137) Indicaţi efectele adverse ale epinefrinei: b) [x] hipokaliemiec) [x] acidoză metabolică 1138) Indicaţi efectele adverse ale epinefrinei: b) [x] tahicardiec) [x] hipoxie şi necroză tisularăd) [x] anxietate, tremor 1139) Indicaţi deosebirile farmacodinamice ale norepinefrinei faţă de epinefrină:c) [x] lipsa acţiunii agoniste faţă de beta2-adrenoreceptorid) [x] lipsa acţiunii vasodilatatoaree) [x] bradicardie reflectorie pronunţată

56

Page 57: Teste Farmacologie 1

1140) Indicaţi deosebirile farmacologice ale efedrinei faţă de epinefrină:a) [x] durată de acţiune mai prelungităc) [x] este posibilă administrarea internăe) [x] este de origine vegetală 1141) Indicaţi deosebirile farmacologice ale izoprenalinei faţă de salbutamol: c) [x] posedă agonism faţă de receptorii beta1-adrenergicid) [x] poate fi utilizată în tratamentul şocului cardiogen 1142) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru dobutamină:b) [x] poate fi utilizată în tratamentul şocului cardiogenc) [x] poate fi utilizată în tratamentul insuficienţei cardiace acuted) [x] creşte consumul de oxigen al miocarduluie) [x] acţiunea cronotrop pozitivă este mai puţin exprimată decât la dopamină 1143) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru clonidină:a) [x] manifestă acţiune antihipertensivăc) [x] posedă acţiune analgezicăd) [x] posedă acţiune sedativă 1144) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru clonidină:a) [x] este un alfa2-adrenomimeticc) [x] acţionând direct asupra vaselor - le constrictăe) [x] micşorează eferenţele vegetative simpatice la nivelul SNC 1145) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru efedrinei:b) [x] este un adrenomimetic neselectivc) [x] la administrarea repetată se dezvoltă tahifilaxiae) [x] se indică în tratamentul astmului bronşic 1146) Numiţi indicaţiile remediilor beta2-adrenomimetice:a) [x] iminenţă de naştere prematurăb) [x] profilaxia acceselor de astm bronşicc) [x] boli vasculare perifericee) [x] şoc anafilactic 1147) Numiţi indicaţiile remediilor beta2-adrenomimetice:c) [x] iminenţă de avort spontand) [x] cuparea acceselor de astm bronşice) [x] edem pulmonar acut 1148) Indicaţi mecanismele intracelulare de acţiune aprute în rezultatul stimulării receptorii alfa1-adrenergici:b) [x] Sunt cuplaţi cu proteina Gq - determină creşterea concentraţiei intracelulare de DAG şi IP3

d) [x] Sunt cuplaţi cu proteina Gq - activează fosfolipaza C 1149) Indicaţi eectele specifice legate de receptorii alfa1-adrenergici:c) [x] determină creşterea concentraţiei intracelulare a Ca2+

d) [x] determină contracţia muşchilor netezi vasculari 1150) Indicaţi efectele specifice legate de receptorii beta-adrenergici:a) [x] sunt cuplaţi cu proteina Gs - determină creşterea concentraţiei intracelulare de AMPcc) [x] sporesc fosforilarea canalelor de sodiu, calciu şi potasiu în miocard

57

Page 58: Teste Farmacologie 1

d) [x] sporesc influxul calciului în cardiomiocite 1151) Indicaţi eectele specifice legate de receptorii beta-adrenergici:a) [x] la stimularea lor creşte activitatea adenilatciclazeib) [x] la stimularea lor în miocitele netede se activează proteinkinaza Cd) [x] la stimularea lor se împiedică interacţiunea dintre actină şi miozină în celulele musculare netedee) [x] la stimularea lor creşte activitatea glucozo-6-fosfatazei 1152) Care substanţe excită predominant alfa- adrenoreceptorii?b) [x] etilefrinăd) [x] fenilefrină 1153) Care sunt efectele beta-adrenomimeticelor?b) [x] măresc tensiunea arterialăd) [x] reduc microcirculaţia 1154) Numiţi efectele determinate de utilizarea beta2- adrenormimeticelor:b) [x] dilatarea vaselor musculaturii striated) [x] relaxarea muşchilor bronhiilor 1155) Numiţi indicaţiile beta-2-adrenomimeticelor:a) [x] iminenţă de avort spontane) [x] astm bronşic 1156) Numiţi indicaţiile pentru utilizarea dopaminei:a) [x] şoc cardiogenc) [x] hipotensiune arterială acutăe) [x] insuficienţa cardiacă acută 1157) Care sunt efectele la utilizarea beta1- adrenomimeticelor?a) [x] intensificarea contracţiilor inimiib) [x] tahicardiec) [x] creşterea automatismului inimii1158) Indicaţi mecanismul acţiunii bronhodilatatoare a beta-2-adrenomimeticelor:a) [x] stimulează adenilatciclazae) [x] inhibă degranularea mastocitelor 1159) Numiţi indicaţiile pentru folosirea beta2-adrenomimeticelor:c) [x] eminenţa de avort spontane) [x] astm bronşic 1160) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru norepinefrină?a) [x] este un simpatomimetic cu spectru larg de acţiunee) [x] are moleculă stabilă 1161) Ce efecte generează administrarea alfa-adrenomimeticelor?a) [x] reducerea microcirculaţieid) [x] constricţia vaselor sanguine 1162) Indicaţi efectele adverse ale epinefrinei:b) [x] tahicardiec) [x] micşorarea diurezeid) [x] hiperglicemie1163) Numiţi beta2-adrenomimeticele?

58

Page 59: Teste Farmacologie 1

a) [x] salbutamole) [x] fenoterol 1164) Numiţi preparatele cu acţune asupra sistemului adrenergic?a) [x] dobutaminăc) [x] prazosinăd) [x] dopamină 1165) Indicaţi localizarea adrenoreceptorilor asupra cărora influenţează norepinefrina:a) [x] celulele organelor efectoare din regiunea terminaţiilor fibrelor adrenergicee) [x] neuronii sistemului nervos central 1166) Indicaţi cauzele eficacităţii de utilizare a epinefrinei în astmul bronşic:a) [x] dilată bronhiileb) [x] inhibă degranularea mastocitelorc) [x] decongestionează mucoasa traheo-bronşică1167) Care preparate simpatomimetice bronhodilatatoare au efecte stimulante alfa şi beta-adrenergice?b) [x] epinefrinăc) [x] efedrină1168) Indicaţi efectele farmacologice specifice pentru preparatele ce stimulează receptorii alfa1- adrenergici:a) [x] vasoconstricţied) [x] micşorarea microcirculaţiei 1169) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru clonidină?b) [x] stimulează receptorii alfa2-adrenergicic) [x] provoacă bradicardied) [x] poate produce sedare şi somnolenţă 1170) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru izoprenalină?b) [x] excită în măsură egală beta-1 şi beta-2 adrenoreceptoriie) [x] provoacă tahicardie şi aritmii cardiace 1171) Indicaţi preparatele cu acţiune asupra alfa şi beta-receptorilor:a) [x] epinefrinăd) [x] norepinefrină 1172) Indicaţi adrenomimeticele stimulatoare ale receptorilor alfa-adrenergici?a) [x] etilefrinăd) [x] clonidinăe) [x] fenilefrină 1173) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru efedrina:c) [x] contribuie la eliberarea noradrenalineid) [x] efecte inotrop, cronotrop, dromotrop şi batmotrop pozitive 1174) Indicaţi mecanismele de acţiune al adrenoblocantelor:d) [x] se leagă de adrenoreceptori şi împiedică interacţiunea dintre ei şi catecolaminele endogenee) [x] se leagă de adrenoreceptori şi împiedică interacţiunea dintre ei şi medicamentele adrenomimetice 1175) Indicaţi mecanismele de acţiune al simpatoliticelor:

59

Page 60: Teste Farmacologie 1

b) [x] micşorează cantitatea de mediator în terminaţiunea presinapticăe) [x] dereglează depozitarea mediatorului în vezicule 1176) Indicaţi beta-adrenoblocante neselective fără ASI:a) [x] propranololc) [x] sotalol e) [x] nadolol 1177) Explicaţi noţiunea de „activitate simpatomimetică intrinsecă":b) [x] se referă la unele preparate beta-adrenoblocantec) [x] este un sinonim al noţiunii „agonism parţial" 1178) Numiţi indicaţiile specifice pentru beta-adrenoblocantelor cu ASI, spre deosebire de cele fără ASI:a) [x] tratamentul hipertensiunii arteriale la pacienţii cu ritm normalc) [x] tratamentul anginei pectorale la pacienţii cu bradicardie uşoară1179) Numiţi indicaţiile specifice pentru beta-adrenoblocantele selective, spre deosebire de cele neselective:a) [x] tratamentul hipertensiunii arteriale la pacienţii cu astm bronşice) [x] tratamentul anginei pectorale la pacienţii cu boală Raynaud 1180) Indicaţi efectele rpreparatelor beta-adrenoblocante:a) [x] antihipertensivb) [x] antiaritmicc) [x] antianginose) [x] anxiolitic 1181) Din ce considerente preparatele beta-adrenoblocante sunt utilizate în tratamentul hipertensiunii arteriale:a) [x] posedă acţiune cronotropă negativăc) [x] micşorează secreţia de reninăd) [x] cele neselective - micşorează eliberarea noradrenalinei din terminaţiunile presinaptice 1182) Care este mecanismul şi nivelul acţiunii preparatelor beta-adrenoblocante utilizate în tratamentul hipertensiunii arteriale:a) [x] blochează beta1-adrenoreceptorii la nivelul corduluib) [x] blochează beta1-adrenoreceptorii la nivelul aparatului juxtaglomerularc) [x] blochează beta1-adrenoreceptorii la nivelul SNCe) [x] blochează beta2-adrenoreceptorii la nivelul membranei presinaptice 1183) Numiţi indicaţiile preparatelor beta-adrenoblocante:a) [x] angină pectoralăd) [x] fibrilaţie ventriculară 1184) Numiţi indicaţiile preparatelor beta-adrenoblocante:b) [x] infarct acut de miocardc) [x] migrenă e) [x] hipertensiune arterială 1185) Numiţi indicaţiile preparatelor beta-adrenoblocante:b) [x] neuroze d) [x] glaucome) [x] flutter atrial

60

Page 61: Teste Farmacologie 1

1186) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru propranolol:b) [x] este un beta-adrenoblocant neselectiv fără ASIc) [x] penetrează bariera hemato-encefalică 1187) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru propranolol:a) [x] se indică în tratamentul hipertensiunii arterialeb) [x] se indică în tratamentul migrenei c) [x] posedă activitate psiho-sedativăe) [x] se administrează topic în tratamentul glaucomului 1188) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru propranolol:a) [x] se livrează sub formă de sol 0,1% în fiole c) [x] este contraindicat în bloc atrio-ventricular de gradul IId) [x] este contraindicat în insuficienţă hepatică 1189) Indicaţi efectele adverse ale beta-adrenoblocantelor neselective:b) [x] agravarea insuficienţei cardiacec) [x] acutizarea astmului bronşicd) [x] bloc atrio-ventricular 1190) Indicaţi efectele adverse ale beta-adrenoblocantelor selective:a) [x] bloc atrio-ventricularc) [x] agravarea insuficienţei cardiace 1191) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru atenolol:a) [x] este un beta-adrenoblocant selectiv fără ASIb) [x] se administreză interne) [x] se livrează în comprimate de 0,25 decigrame 1192) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru nebivolol:a) [x] este un beta-adrenoblocant supraselectivc) [x] produce modificări minore în metabolismul lipidicd) [x] stimulează sinteza de NO 1193) Indicaţi efectele adverse ale beta-adrenoblocantelor:a) [x] fenomenul Reboundd) [x] creşterea VLDL şi acţiune aterogenă 1194) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru labetolol:b) [x] blochează alfa adrenoreceptorii c) [x] poate produce tahicardie moderată1195) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru alfa-adrenoblocante?a) [x] produc vasodilataţie d) [x] tahicardiee) [x] ameliorează microcirculaţia 1196) Numiţi contraindicaţiile propranololului:b) [x] bloc atrio-ventricularc) [x] astm bronşice) [x] boala Raynaud 1197) Indicaţi beta-adrenoblocantele cardioselective:b) [x] talinolold) [x] atenolol

61

Page 62: Teste Farmacologie 1

e) [x] metoprolol 1198) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru blocantele beta-adrenergice?b) [x] micşorează frecvenţa contracţiilor cardiace cu scăderea consumului de oxigend) [x] sunt de primă alegere în angina pectorală stabilă 1199) Numiţi efectele adverse ale rezerpinei:b) [x] bradicardied) [x] depresie 1200) Care acţiuni intervin în efectul antianginos al beta adrenoblocantelor?a) [x] deprimarea inimiic) [x] protejarea faţă de efectele cardiostimulatorii adrenergiced) [x] scăderea consumului de oxigen al miocardului 1201) Indicaţi efectele propranololului:c) [x] bloc-atrioventriculard) [x] insuficienţa cardiacăe) [x] micşorarea microcirculaţiei 1202) Numiţi indicaţiile alfa- adrenoblocantelor:a) [x] feocromocitomb) [x] hipertensiune arterialăe) [x] boala Raynoud 1203) Care alcaloizi din secara cornută are proprietăţi antagoniste marcate la nivelul receptorilor alfa-adrenergici (blocant alfa-adrenergic)?c) [x] dihidroergotoxinăd) [x] dihidroergotamină 1204) Indicaţi preparatele alfa-adrenoblocante neselective?b) [x] nicergolinăd) [x] tropodifene) [x] fentolamină 1205) Numiţi antitusivele opioide:a) [x] codeina fosfat e) [x] etilmorfina 1206) Indicaţi preparatele utilizate în tratamentul astmului bronşic:a) [x] izoprenalinăb) [x] orciprenalină1207) Indicaţi preparatele antialergice, utilizate în tratamentul astmului bronşic:a) [x] terfenadinăb) [x] loratadinăc) [x] astemizol1208) Indicaţi preparatele efective în astmului bronşic:a) [x] atropinăb) [x] aminofilinăc) [x] salbutamol1209) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru isoprenalină:a) [x] este o catecolamina sintetica cu acţiuni beta 1 si beta 2 adrenergice

62

Page 63: Teste Farmacologie 1

c) [x] produce tahicardie, palpitaţii, tremore) [x] poate fi folosită sub forma de aerosoli în criza de astm bronşic 1210) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru epinefrină:b) [x] este contraindicată in astm bronşicc) [x] se poate administra pe cale injectabilă sau inhalatoare 1211) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru teofilină:a) [x] este un alcaloid derivat de metilxantinăc) [x] are acţiune bronhodilatatoare, stimulează cordul şi SNC 1212) Explicaţi efectele farmacologice ale glucocorticoizilor utilizaţi tratamentul astmului bronsic:a) [x] au efect antiinflamator marcatb) [x] scad edemul şi secreţia bronşicăd) [x] favorizează sinetza de lipocortină 1213) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru codeină:a) [x] se prepara prin sinteză din morfinab) [x] inhiba centrul tusei din bulbd) [x] posedă acţiune analgezică 1214) Numiţi indicaţiile preparatelor antitusive cu acţiune centrală neopoiode şi celor periferice:a) [x] bronşita acută si cronicăb) [x] bronhopneumoniic) [x] emfizemd) [x] astm bronşic 1215) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru codeinei:a) [x] exercită acţiune analgezică uşoarăb) [x] reduce excitabilitatea centrului de tused) [x] provoacă toleranţă şi dependenţă medicamentoasă 1216) Indicaţi principiile farmacoterapiei edemului pulmonar:a) [x] micşorarea presiunii în circuitul micb) [x] combaterea hipoxieic) [x] deshidratarea ţesuturilord) [x] administrarea antispumantelor 1217) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru salbutamol:a) [x] Excită predominant 2-adrenoreceptorii b) [x] După eficacitate în astmul bronşic depăşeşte izoprenalinac) [x] Poate fi administrat intern 1218) Numiţi indicaţiile niketamidei:b) [x] asficsia nou-nascutuluic) [x] colaps de origine centralăd) [x] intoxicaţie cu barbiturice 1219) Numiţi indicaţiile alveofactului:a) [x] profilactic, la nou-născuţi prematuric) [x] curativ, la nou-născuţi prematuri cu sindrom de detresă respiratorie 1220) În ce stări patologice, însoţite de tusea productivă, este inutilă administrarea

63

Page 64: Teste Farmacologie 1

medicamentelor expectorante?a) [x] fracturi de coastec) [x] pneumotorax deschisd) [x] tumoare pulmonară 1221) Care preparate excită direct centrul respirator?a) [x] cafeinăb) [x] niketamidăe) [x] bemegridă 1222) Indicaţi preparatele expectorante:a) [x] mucaltinăb) [x] hidrocarbonat de sodiu1223) Indicaţi grupele de medicamente utilizate în edemul pulmonar:a) [x] diuretice de ansăb) [x] glicozide cardiacec) [x] glucocorticoizi1224) Numiţi medicamentele antitusive:a) [x] prenoxidiazinăc) [x] etilmorfinăd) [x] codeină 1225) Numiţi efectele care pot explica eficacitatea glucocorticoizilor în astmul bronşic:a) [x] favorizarea acţiunii simpatomimeticelorb) [x] decongestionarea mucoasei bronşice şi înlăturarea edemuluic) [x] inhibarea formării de prostaglandine şi leucotriene1226) Numiţi medicamentele cu efect bronhodilatator?a) [x] epinefrinăc) [x] aminofilinăd) [x] izoprenalină 1227) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru prenoxidiazină?b) [x] deprimă reflexul de tuse, acţionând perifericd) [x] după efectul antitusiv cedează codeinei 1228) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru codeinei:a) [x] inhibă centrul tuseib) [x] mai rar provoacă toleranţă şi dependenţă medicamentoasăc) [x] poate inhiba respiraţia 1229) Indicaţi efectele adverse ale codeinei:a) [x] convulsii la copiii micib) [x] constipaţiec) [x] favorizarea stazei bronşice1230) Numiţi preparatele antitusive:a) [x] codeinăb) [x] glaucinăc) [x] prenoxidiazină1231) Numiţi preparatele care pot fi eficace în starea de rău asmatic?b) [x] aminofilină

64

Page 65: Teste Farmacologie 1

d) [x] hemisuccinat de hidrocortizon 1232) Indicaţi proprietăţile farmacodinamice ale cromoglicatului disodic:a) [x] inhibă degranularea mastocitelorc) [x] inhibă influxul calciului în celulăd) [x] inhibă fosfodiesteraza 1233) Care sunt avantajele simpatomimeticele beta-2-selective în tratamentul astmului bronşic faţă de cele neselective:a) [x] pot fi administrate, cu prudenţă, şi la bolnavii care asociază angina pectoralăc) [x] au efect relativ durabild) [x] sunt eficace atât în crizele de astm bronşic cât şi pentru profilaxia de durată a acestora 1234) Din ce considerente glucocorticoizii la administrare sistemică trebuie consideraţi ca medicamente de rezervă în astmul bronşic:b) [x] pot produce fenomene de hipocorticism endogend) [x] riscul reacţiilor adverse este maree) [x] prezintă interacţiuni nedorite cu teofelina 1235) Care sunt mecanismele acţiunii bronhodilatatoare a aminofilinei?b) [x] blocarea unor receptori adenozinicid) [x] inhibarea fosfodiesterazei 1236) Care este mecanismul acţiunii cromoglicatul disodic în tratamentul astmului bronşic:a) [x] împiedică influxul calciului în celulee) [x] împiedică degranularea mastocitelor 1237) Indicaţi proprietăţile farmacodinamice ale expectorantelor reflectorii:b) [x] irită receptorii mucoasei gastriced) [x] măresc secreţia glandelor bronşice 1238) Care sunt posibilele mecanismele de acţiune a bronhodilatatoarelor?a) [x] blochează M-colinoreceptorii muşchilor netezi ai bronhiilorb) [x] excită beta-2-adrenoreceptori muşchilor netezi ai bronhiilord) [x] exercită o acţiune directă asupra muşchilor netezi ai bronhiilore) [x] măreşte activitatea adenilatciclazei 1239) Care preparate sunt de preferat pentru jugularea acceselor uşoare de astm bronşic?d) [x] salbutamole) [x] terbutalină 1240) Indicaţi efectele farmacologice ale aminofilinei:b) [x] cardiostimulatord) [x] diuretice) [x] bronhodilatator 1241) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru antiaritmice:b) [x] multe dintre ele sunt şi aritmogenec) [x] unele au şi proprietăţi anestezice localee) [x] unele prezintă şi efecte antianginoase bune 1242) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru antiaritmice:a) [x] pot fi substanţe naturale sau de sinteză

65

Page 66: Teste Farmacologie 1

b) [x] pot declanşa aritmii cardiacec) [x] cele mai multe au şi alte efecte farmacologicee) [x] acţionează prin mecanisme diferite 1243) Indicaţi medicamentele care pot fi utilizate în diferite tipuri de aritmii:a) [x] verapamilc) [x] metoprolold) [x] mexiletinae) [x] amiodarona 1244) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru antiaritmice:a) [x] verapamilul poate fi administrat injectabil în tahiaritmiid) [x] chinidina se administrează peroral şi intravenos 1245) Indicaţi mecanismele de acţiune ale antiaritmicelor:a) [x] blocarea canalelor de sodiuc) [x] prelungirea perioadei refractared) [x] blocarea canalelor de calciu 1246) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru lidocaină:a) [x] posedă tropism faţă de anumite ţesuturic) [x] blochează canalele de sodiud) [x] poate provoca reacţii adverse neuropsihice (în doze mari)e) [x] biodisponibilitatea peros este redusă, şi ca urmare se administrează intravenos 1247) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru amiodaronă:b) [x] are proprietăţi antiaritmicec) [x] are proprietati antianginoased) [x] poate fi responsabila de apariţia unor complicaţii pulmonaree) [x] produs hepatotoxic 1248) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru antiaritmice:a) [x] chinidina are ca efect advers cinconismuld) [x] cimetidina diminuă biotransformarea fenitoinei 1249) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru chinidină:b) [x] circulă în sânge legată de proteinele plasmatice intr-o proporţie mare ( > 80%)c) [x] are efecte cronotrop, batmotrop şi inotrop negative 1250) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru lidocaină:a) [x] este de elecţie în aritmiile ventriculareb) [x] încetineşte mult depolarizarea sistolicăc) [x] suferă intens efectul primului pasaj hepatice) [x] scurtează repolarizarea 1251) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru verapamil:a) [x] biodisponibilitate perorală foarte mica (< 25%) b) [x] are acţiune deprimantă asupra miocarduluie) [x] sub tratamentul cu cimetidină este necesară reducerea dozelor 1252) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru amiodaronă:a) [x] blochează canalele membranare de clorb) [x] blochează canalele membranare de potasiuc) [x] efect antiaritmic şi antianginos

66

Page 67: Teste Farmacologie 1

d) [x] dereglează funcţia tiroidiană 1253) Care preparate antiaritmice prelungesc repolarizarea şi perioada refractară?d) [x] amiodaronae) [x] bretiliul 1254) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru antiaritmicele clasei 1:b) [x] prezintă trei subclasec) [x] diminuă viteza de depolarizare diastolicăe) [x] au efecte aritmogene 1255) Numiţi preparatele antiaritmice din clasa I (blocante ale canalelor de sodiu):a) [x] chinidinac) [x] lidocainad) [x] flecainida 1256) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru fenitoină:a) [x] are indice terapeutic micb) [x] este utilizată în aritmiile induse de supradozarea digitalicelord) [x] este utilizată în tratamentul epilepsieie) [x] administrată intravenos rapid, favorizează aritmiile ventriculare 1257) Din ce considerente trebuie evitată asocierea dintre beta-blocante şi verapamil:b) [x] ambele acţionează inotrop negativd) [x] deprimă conductibilitatea A- V 1258) Care preparate antiaritmice pot provoca bradicardie?a) [x] propranololc) [x] digoxină 1259) Care preparate antiaritmice acţionează prin blocarea canalelor ionice de Na?b) [x] chinidinăd) [x] procainamidă 1260) Care preparate fac parte din grupa antiaritmicelor?b) [x] lidocainăc) [x] verapamild) [x] chinidină 1261) Care preparate pot fi indicate în cazul aritmiilor provocate de digitoxină?b) [x] verapamilc) [x] fenitoinăd) [x] sărurilor de potasiu 1262) Indicaţi mecanismele efectului antiaritmic al chinidinei:b) [x] micşorarea vitezei depolarizării sistolice (faza 0)e) [x] blocarea influxul de sodiu 1263) Indicaţi antiaritmicele din grupa preparatelor cu acţiune asupra inervaţiei cordului:b) [x] propranolole) [x] atenolol 1264) Numiţi factorii de care depinde tensiunea arteriala:a) [x] lucrul inimiib) [x] tonusul vaselor periferice

67

Page 68: Teste Farmacologie 1

c) [x] volumul sîngelui circulant 1265) Numiţi factorii implcaţi în reglarea tensiunii arteriale:a) [x] SNV simpatic şi parasimpatic b) [x] centrii hipotalamici anterior parasimpatic vasodilatator şi posterior simpatic vasoconstrictorc) [x] reflexele baroreceptoare d) [x] centrii bulbari: vasomotori şi vagal 1266) Care sunt substanţele endogene vasoconstrictoare implicate în majorarea tensiunii arteriale:a) [x] catecolamineb) [x] angiotensina IIc) [x] vasopresina 1267) Care sunt substanţele endogene vasodilatatoare implicate în diminuarea tensiunii arteriale:d) [x] acetilcolonae) [x] histamina 1268) Numiţi preparatele ce micşorează tonusul centrului vasomotor (cu acţiune centrală):a) [x] guanfacinb) [x] metildopăc) [x] moxonidin 1269) Numiţi preparatele antihiprtensive cu acţiune asupra canalelor ionice sunt:a) [x] nifedipinăb) [x] diazoxidc) [x] diltiazem 1270) Numiţi antihipertensivele cu mecanism direct de inhibare a reninei:d) [x] enalkirene) [x] remikiren 1271) Numiţi antihipertensivele neurotrope cu acţiune centrală:c) [x] moxonidind) [x] metildopăe) [x] guanfacin 1272) Indicaţi preparatele din grupul simpatoliticelor:a) [x] rezerpinăb) [x] guanetidină1273) Indicaţi preparatele activatoare ale canalelor de potasiu:c) [x] diazoxide) [x] minoxidil 1274) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru aliskiren:a) [x] se livrează în comprimate 150 şi 300 mgb) [x] T0,5 constituie 34-41 ored) [x] ihibitor selectiv non-peptidic, interacţionează cu centrul activ al reninei 1275) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru preparatele antihipotensive cu mecanism complex de acţiune (fludrocortizon):

68

Page 69: Teste Farmacologie 1

a) [x] manifestă activitate glucocorticoidă şi mineralocorticoidă c) [x] se indică în hipotensiunea arterială esenţială sau sindrom ortostatice) [x] este contraindicat în insuficienţă cardiacă 1276) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru izoturon:b) [x] inhibă nitricoxidsintetazac) [x] creşte rapid TA prin arterio- şi venoconstricţiee) [x] manifestă acţiune hipertensivă pe fondal de blocare a -adrenoreceptorilor 1277) Numiţi indicaţiile reserpinei:a) [x] HTA uşoară şi moderatăe) [x] psihoze alcoolice 1278) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru raviten:a) [x] derivat izotioureic b) [x] efect hipertensiv prin acţiune directă asupra peretelui vascular c) [x] micşorează temperatura corpului şi consumul de oxigen în organism1279) Numiţi preparatele antihipertensive cu acţiune centrală:a) [x] clonidinăe) [x] metildopă 1280) Numiţi grupele de medicamente vasoconstrictoare sistemice:a) [x] alfa-adrenomimeticeled) [x] derivaţii izotioureicie) [x] alfa,beta-adrenomimeticele 1281) Care preparate antihipertensive acţionează, la nivel presinaptic?a) [x] clonidinăb) [x] rezerpinăd) [x] guanetidină 1282) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru inhibitorii enzimei de conversie?c) [x] scad tensiunea arterialăd) [x] micşorează nivelul angiotensinei IIe) [x] reduc pre- şi postsarcina 1283) Indicaţi preparatele ce se folosesc în criza hipertensivă?a) [x] trimetafanb) [x] nifedipinăd) [x] captopril 1284) Care antihipertensive pot mai frecvent provoca colaps ortostatic?a) [x] trimetafand) [x] azametoniu 1285) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru clonidină:a) [x] efectul hipotensiv este determinat de acţiunea alfa-adrenomimetică la nivel centralc) [x] acţionează 6-12 ored) [x] deprimă SNC 1286) Numiţi remediile hipotensive din grupa simpatoliticelor:a) [x] guanetidinăe) [x] rezerpină

69

Page 70: Teste Farmacologie 1

1287) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru izoturon:b) [x] măreşte tensiunea arterialăd) [x] durată lungă de acţiune 1288) La utilizarea căror grupe de preparate hipotensive mai frecvent se poate dezvolta hipotensiunea ortostatică?b) [x] alfa-adrenoblocantelore) [x] ganglioplegicelor 1289) Care preparate antihipotensive se indică în hipotensiune arterială acută:b) [x] dopaminăc) [x] fenilefrinăe) [x] norepinefrină 1290) Care preparate se folosesc pentru ameliorarea circulaţiei periferice?a) [x] fentolaminăd) [x] pentoxifilinăe) [x] acidul acetilsalicilic 1291) Indicaţi preparatele hipotensive din grupa alfa1-adrenoblocantelor:b) [x] terazosinăc) [x] prazosină 1292) Care antihipertensive pot provoca tahicardia reflectorie?a) [x] hidralazinăd) [x] nifedipină 1293) Indicaţi preparatele antihipertensive care pot produce hipotensiune ortostatică:a) [x] hexametoniub) [x] fentolamină1294) Care antihipertensive pot provoca bronhospasm?b) [x] guanetidinăd) [x] propranolol 1295) Numiţi mecanismele implicate dilatarea vaselor coronariene în angina pectorală:a) [x] creşterea concentraţiei de AMPcb) [x] reducerea concentraţiei mioplasmatice de calciuc) [x] aport de oxid de azot (NO)e) [x] blocarea recaptării adenozinei în celulele miocardice 1296) Indicaţi mecanismele acţiunii preparatelor antianginoase:a) [x] diminuarea travaliului cardiacb) [x] micşorarea pre şi postsarcinii cardiacec) [x] diminuarea calciului citoplasmatice) [x] coronarodilataţie 1297) Indicaţi mecanismele implicate în efectul coronarodilatator:a) [x] blocarea canalelor de calciuc) [x] creşterea concentraţiei de AMPc 1298) Numiţi mecanismele acţiunii preparatelor antianginoase:a) [x] coronarodilataţieb) [x] scăderea tonusului simpatic c) [x] diminuarea travaliului cardiac

70

Page 71: Teste Farmacologie 1

1299) Indicaţi mecanismele acţiunii antianginoase a nitriţilor şi nitraţilor organici:b) [x] scăderea presarcinii şi postsarcinii inimiic) [x] scăderea travaliului cardiac şi consumului de oxigend) [x] coronarodilataţiee) [x] creşterea aportului de sînge oxigenat 1300) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru nitroglicerină:a) [x] gliceriltrinitratb) [x] lichid volatil, explozivc) [x] efectiv în jugularea acceselor de angină pectorală1301) Indicaţi mecanismele diminuării activităţii cardiace de către preparatele antianginoase:a) [x] scăderea tonusului simpaticb) [x] diminuarea calciului disponibil pentru contracţie c) [x] micşorarea pre şi postsarcinii1302) Indicaţi mecanismele moleculare ale acţiunii antianginoase a nitraţilor:a) [x] eliberează oxid nitros, prin biotransformareb) [x] activează receptorul pentru oxidul nitricc) [x] cresc concentraţia de GMPc 1303) Numiţi particularităţile farmacodinamice ale blocantelor canalelor de calciu:a) [x] vasodilataţie coronarianăb) [x] efect inotrop şi cronotrop negativc) [x] scăderea travaliului cardiacd) [x] creşterea debitului sanguin coronarian 1304) Numiţi preparatele cu mecanism nitrovasodilatator:a) [x] nitroglicerinab) [x] molsidominc) [x] nitroprusiat de sodiu1305) Care preparate induc tahifilaxie prin biotransformare tiol-dependentă, la NO activ:a) [x] nitroglicerinab) [x] isosorbid dinitratc) [x] pentaeritril tetranitrat1306) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru molsidomină:a) [x] coronarodilatatorb) [x] biotransformare la un metabolit activ nitrozaminicc) [x] biotransformare la NO fiziologic activ1307) Indicaţi medicamentele antiagregante plachetare şi antianginoase:a) [x] dipiridamole) [x] nitroglicerină 1308) Indicaţi nitraţii şi nitriţii organici în formele farmaceutice de durată lungă de acţiune:a) [x] nitroglicerina unguent 2 %b) [x] nitroglicerina TTSc) [x] pentaeritril tetranitrat, oral 1309) Indicaţi mecanismele efectului coronarodlatator a medicaţiei antianginoase:

71

Page 72: Teste Farmacologie 1

a) [x] aport de oxid de azot (NO)b) [x] inhibarea fosfodiesterazei c) [x] blocarea recaptării adenozinei în celule miocardice1310) Indicaţi efectele nitraţilor organici:a) [x] coronarodilataţieb) [x] arteriodilataţiec) [x] reducerea postsarciniie) [x] reducerea presarcinii 1311) Numiţi mecanismele moleculare ale acţiunii antianginoase a nitriţilor şi nitraţilor:a) [x] stimulează guanilatciclazac) [x] cresc concentraţia de GMPc 1312) Indicaţi efectele blocantelor canalelor lente de calciu ca medicaţie antianginoasă:a) [x] coronarodilataţieb) [x] diminuarea rezistenţei perifericed) [x] efect inotrop şi cronotrop negative) [x] diminuarea travaliului cardiac 1313) Numiţi medicamentele care sunt contraindicate în angina pectorală asociată cu astm bronşic:d) [x] propranolole) [x] oxprenolol 1314) Indicaţi efectele adverse ale nitroglicerinei:a) [x] cefalee cu caracter pulsatilc) [x] lipotimiee) [x] sindrom de hipersensibilizare la nitriţi 1315) Indicaţi mecanismele acţiunii antianginoase ale blocantelor canalelor de calciu:a) [x] reducerea consumului de oxigenb) [x] creşterea aportului de oxigend) [x] arteriodilataţiee) [x] coronarodilataţie 1316) Indicaţi nivelul biodisponibilităţii nitraţilor şi nitriţilor organici în funcţie de compus şi de calea de administrare:b) [x] nitroglicerina sublingual, Bb ~40%c) [x] nitroglicerina transdermic, Bb ~72%d) [x] isosorbid dinitrat per os, Bb ~22% 1317) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru dipiridamol:b) [x] coronarodilatatorc) [x] antiagregant plachetard) [x] favorizează sinteză de ATP în miocard 1318) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru extractul de Ginkgo biloba:a) [x] este indicat în tulburări circulatorii cerebrale, retiniene, vestibulare şi perifericeb) [x] măreşte circulaţia arterială în creier şi membrec) [x] previne agregarea plachetară 1319) Indicaţi preparatele vasodilatatoare cerebrale şi periferice, alfa-adrenoblocante:

72

Page 73: Teste Farmacologie 1

c) [x] nicergolinad) [x] tolazolinae) [x] dihidroergotoxina 1320) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru xantinol nicotinat:a) [x] derivat de acid nicotinic şi teofilinăc) [x] previne agregarea plachetară şi hiperlipemiad) [x] este indicat în tulburări ischemice periferice, vestibulare, retiniene şi cerebrale 1321) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru pentoxifilină:a) [x] derivat xantinicd) [x] provoacă dureri epigastralee) [x] este indicată în insuficienţă circulatorie periferică, retiniană şi cerebrală 1322) Indicaţi vasodilatatoare periferice şi cerebrale ce îmbunătăţesc proprietăţile reologice ale sângelui:b) [x] xantinol nicotinatd) [x] pentoxifilina 1323) Care antianginoase au eficacitate clinică marcată?a) [x] molsidominac) [x] propranolold) [x] izosorbid dinitrat 1324) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru nitroglicerină:a) [x] relaxează preponderent veneleb) [x] creşte cantitatea de NOc) [x] micşorează necesitatea miocardului în oxigen 1325) Care preparate sunt contraindicate în angina pectorală:a) [x] izoprenalinăb) [x] epinefrină1326) Care preparate antianginoase sunt contraindicate în prezenţa blocului atrio-ventricular?a) [x] propranolold) [x] verapamile) [x] diltiazem 1327) Care antianginoase au şi efect antiaritmic?a) [x] propranolole) [x] verapamil 1328) Indicaţi efectele farmacologice ale nitraţilor organici:a) [x] reduce necesitatea miocardului în oxigenc) [x] reduce presarcina1329) Numiţi vasodilatatoare cerebrale:a) [x] nicergolinăc) [x] cinarizinăd) [x] vinpocetină 1330) Ce este caracteristic pentru administrarea sublinguală a nitroglicerinei?a) [x] instalarea rapidă a efectuluib) [x] evită bariera hepatică

73

Page 74: Teste Farmacologie 1

e) [x] durata efectului 10-30 min 1331) Care acţiuni atribuie la efectul antianginos al nitroglicerinei?a) [x] vasodilataţia coronarianăd) [x] acţiunea hipotensivăe) [x] micşorarea presarcinii 1332) Indicaţi efectele farmacodinamice ale nitroglicerinei:b) [x] provoacă tahicardiec) [x] relaxează veneled) [x] relaxează vasele coronariene 1333) Care preparate antianginoase pot provoca tahicardie?b) [x] nifedipinăc) [x] izosorbid dinitratd) [x] nitroglicerină 1334) Indicaţi căile de administrare a preparatelor nitroglicerinei:a) [x] peroralăb) [x] intravenoasăc) [x] sublinguală1335) Care preparate antianginoase pot provoca tahicardie?b) [x] nifedipinăc) [x] izosorbid dinitratd) [x] nitroglicerină 1336) Indicaţi preparatele care pot fi utilizate pentru jugularea acceselor de angină:c) [x] nitroglicerinăe) [x] validol 1337) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru amrinonă:a) [x] ameliorează deficitul de pompă cardiacă c) [x] creşte fluxul sanguin renal şi filtrarea glomerulară e) [x] este indicată în insuficienţa cardiacă congestivă acută 1338) Indicaţi efecte caracteristice pentru glicozidele cardiotonice:b) [x] dromotrop negativc) [x] cronotrop negative) [x] inotrop pozitiv 1339) Indicaţi efectele ce caracterizează acţiunea glicozidelor cardiace în doze terapeutice asupra inimii:a) [x] intensificarea forţei contracţiilor inimiib) [x] bradicardiac) [x] încetinirea transmisiei impulsurilor prin sistemul conductor al inimiie) [x] diminuarea automatismului inimii 1340) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru strofantină:a) [x] efect rapidc) [x] cumulează slab 1341) Care este mecanismul de acţiune a glicozidelor cardotonice:c) [x] inhibă Na+ K-ATP-azad) [x] creşte concentraţia calciului în celule

74

Page 75: Teste Farmacologie 1

1342) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru digoxina:a) [x] se poate administra intravenos şi internc) [x] riscul cumulării este mai mic decât pentru digitoxinăe) [x] efectul se instalează comparativ mai repede ca la digitoxină 1343) Care sunt beneficiile terapeutice ale tonicardiacelor în insuficienţa cardiacă cu ritm sinusal:a) [x] reducerea tahicardieib) [x] acţiunea inotrop pozitivăc) [x] creşterea debitului cardiac1344) Cum se modifică concentraţia ionilor liberi în cardiomiocite sub influenţa glicozidelor cardiotonice?b) [x] se micşorează conţinutul ionilor de potasiud) [x] se măreşte conţinutul ionilor de calciu 1345) Ce modificări ionice la nivel celular pot surveni în rezultatul acţinii glicozidelor cardiotonice:a) [x] creşterea influxului ionilor de Na+

b) [x] creşterea efluxului ionilor de K+

c) [x] creşterea influxului ionilor de Ca++

1346) Care acţiuni ale tonicardiacelor explică efectul cronotrop negativ?b) [x] creşterea volumului sistolicc) [x] mărirea tonusului nervului vag1347) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru digitoxină:a) [x] cumularea în organismb) [x] absorbţia maximă din tubul digestivc) [x] biotransformarea lentă 1348) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru digitoxină:a) [x] se absoarbe bine din intestinb) [x] se leagă într-o proporţie mare de proteinele plasmaticec) [x] se elimină în principal prin metabolizare hepatică 1349) Indicaţi preparate ce pot fi utilizate în insuficienţa cardiacă:b) [x] vasodilatatoare c) [x] diureticee) [x] inhibitorii enzimei de conversie 1350) Indicaţi efectele farmacologice caracteristice pentru digitalicea) [x] indice terapeutic mic b) [x] efecte cronotrop si dromotrop negativec) [x] efecte inotrop si tonotrop negative 1351) Numiţi indicaţiile glicozidelor cardiotonice:a) [x] insuficienta cardiaca primara b) [x] tahiaritmii supraventricularee) [x] edem pulmonar acut 1352) Numiţi inhibitori selectivi ai fosfodiesterazei III:a) [x] amrinona c) [x] milrinona

75

Page 76: Teste Farmacologie 1

e) [x] enoximon 1353) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru digitalice:b) [x] parametrii monitorizaţi în terapia cu digitalice sunt: pulsul, kaliemia, concentraţia plasmatică, funcţia hepatică, funcţia renalăd) [x] glicozizii cardiotonici au efect cronotrop negative) [x] glicozizii cardiotonici sunt contraindicaţi în cardiomiopatia hipertrofică 1354) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru digitalice:a) [x] digitoxina este digitalicul cel mai intens bradicardizant şi cu tendinţa cea mai mare de cumulare b) [x] zona terapeutică a concentraţiei plasmatice a digoxinei este 05-2 ng/ml 1355) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru digoxină:a) [x] are ca mecanism de acţiune inhibarea pompei membranare de Na+/K+ ATP-azăb) [x] are efect proaritmice) [x] se utilizează în tratamentul insuficienţei cardiace 1356) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru glicozizii cardiotonici grupa digoxinei:a) [x] absorbţie digestivă mediec) [x] epurare predominantă prin eliminare renalăe) [x] reprezentanţi: digoxina, deslanozid, lanatozid C 1357) Numiţi indicaţiile glicozizilor cardiotonici:b) [x] tahiaritmii supraventriculare c) [x] insuficienţă cardiacă acută şi cronică 1358) În ce costă tratamentul supradozajului digitalic:b) [x] hipokaliemia mai mică de 4 mEq/l necesită administrare de KCl c) [x] în aritmiile ventriculare apărute se administrează lidocaină d) [x] în intoxicaţiile grave se administrează iv ca antidot anticorpi specifici antidigitalici (antidigoxină, antidigitoxină ) cu acţiune de neutralizare rapidă 1359) În ce situaţii utilizarea glicozizilor cardiotonici necesită prudenţă:a) [x] la nou-născuţi şi prematuri, miocardul este mai sensibil şi timpul de înjumătăţire este mai mare, fiind necesară reducerea dozelor corespunzător vârsteib) [x] insuficienţa hepatică diminuă epurare digitoxinei d) [x] hipokalemia şi hipomagneziemia pot favoriza aritmiile, chiar la doze mici de digitalice 1360) Care preparate au efect inotrop pozitiv prin creşterea AMPc intracelular:b) [x] izoprenalinac) [x] amrinona d) [x] aminofilina 1361) Care sunt efectele farmacologice a glicozizilor cardiotonici?d) [x] efect inotrop pozitiv e) [x] efect batmotrop pozitiv 1362) Numiţi indicaţiile glicozidelor cardiotonice:c) [x] tahiaritmii supraventriculare d) [x] insuficienţa cardiacă 1363) Numiţi inhibitori selectivi ai fosfodiesterazei miocardice de tip III:d) [x] amrinona

76

Page 77: Teste Farmacologie 1

e) [x] milrinona 1364) Indicaţi efectele produse de către glicozizii cardiotonici la nivelul miocardului:a) [x] inhibarea efluxului de sodiu b) [x] inhibarea influxului de potasiu c) [x] creşterea influxului de calciu1365) Indicaţi efectele adverse ce apar la administrarea glicozidelor cardiotonice:a) [x] bloc A-V b) [x] dureri abdominale şi diaree d) [x] tulburări de vedere 1366) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru digitalice?a) [x] sunt medicamente cu indice terapeutic mic b) [x] la bolnavii cu risc se monitorează concentraţia plasmatică c) [x] digitalicele de tip digitoxină favorizează acumularea în organism1367) Indicaţi efecte adverse caracteristice digitalicelor?a) [x] bradicardie b) [x] anorexie, greaţă, vomă c) [x] cefalee, confuzie e) [x] tulburări de vedere 1368) Numiţi modificările care apar în cazul insuficienţei cardiace:a) [x] deficit de contracţie b) [x] tahicardie compensatoriec) [x] presarcină crescută d) [x] postsarcină crescută 1369) În ce cazuri toxicitatea digitalicelor poate fi accentuată:a) [x] hipercalcemie b) [x] asociere cu simpatomimeticec) [x] hipokaliemiee) [x] supradozare 1370) Indicaţi stimulante cardiace inhibitori selectivi ai fosfodiesterazei miocardice de tip III:a) [x] amrinona b) [x] sulmazoluld) [x] fenoximonul 1371) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru digitalicele cardiotonice:a) [x] deprima conducerea atrio ventricularăd) [x] cresc concentraţia calciului în sarcoplasmae) [x] au efect proaritmogen la doze mari 1372) Indicaţi paramatrii supuşi monitorizării în cazul terapiei cu digoxina:a) [x] puls, EKG c) [x] funcţia renalăd) [x] kaliemia e) [x] concentraţia plasmatică a digoxinei 1373) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru cardiotonicele

77

Page 78: Teste Farmacologie 1

digitalice:a) [x] deprima conducerea atrioventricularac) [x] efect proaritmogen, la doze mari e) [x] cresc concentraţia Ca2+ in sarcoplasma 1374) Care dintre cardiotonice se situează pe primele doua locuri privind efectul bradicardizant:b) [x] acetildigitoxinac) [x] digitoxina 1375) Care sunt parametrii monitorizaţi în terapia cu digoxină:a) [x] puls, ECG b) [x] kaliemia şi magneziemia Bd) [x] funcţia renală e) [x] concentraţia plasmatică a digoxinei 1376) Notaţi mecanismele de acţiune cardiotonică ale digitalicelor:a) [x] inhibarea Na+/K+ ATP-azeic) [x] creşterea Ca2+ citoplasmatic în fibra cardiacă 1377) În ce cazuri este favorizata creşterea toxicităţii digitalicelor:a) [x] supradozare b) [x] hipercalcemiec) [x] hipokaliemied) [x] asociere cu simpatomimetice 1378) Indicaţi efectele pozitive a cardiotonicelor digitalice asupra funcţiilor cardiace:a) [x] inotropa b) [x] batmotropac) [x] tonotropa1379) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru glicozidele cardiotonice:b) [x] tendinţa de cumulare creşte cu liposolubilitatea e) [x] se indică în tahiaritmii supraventriculare 1380) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru digoxină:c) [x] are o latenta medie d) [x] se indica in tratamentul insuficientei cardiacee) [x] blochează Na/K-ATP-aza 1381) Indicaţi mecanismele de obinere a efectului inotrop pozitiv:c) [x] stimularea receptorilor beta1 adrenergici e) [x] cresterea concentratiei de AMPc 1382) Indicaţi efectele cardiace ale glicozidelor cardiotonice:b) [x] produc bradicardie c) [x] prelungesc perioada refractara scăzând viteza de conducere A-V 1383) Numiţi indicaţiile terapiei cu glicozide cardiotonice:a) [x] insuficienţa cardiacă e) [x] tahiaritmii supraventriculare 1384) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru digitalice?a) [x] beta-adrenomimeticele asociate cu glicozidele cardiotonice favorizează apariţia aritmiilor

78

Page 79: Teste Farmacologie 1

severe b) [x] glicozidele cardiotonice sunt indicate in tahiaritmii supraventriculared) [x] salureticele datorita hipokaliemiei potenţează acţiunea şi toxicitatea glicozidelor cardiotonic 1385) Care sunt particularităţile farmacocinetice caracteristice glicozidelor cardiotonice:a) [x] grupa digoxinei are latenţă şi durată de acţiune intermediară d) [x] strofantina are o absorbţie digestiva foarte micăe) [x] fenomene de acumulare, datorită eliminării lente sunt frecvente la grupa digitoxinei 1386) Indicaţi particularităţile farmacocinetice caracteristice pentru digitoxină:a) [x] absorbţie po aproape totala b) [x] timpul de injumătăţire este foarte lungc) [x] eliminarea renală şi digestivă e) [x] administrare exclusiv oral 1387) Indicaţi particularităţile farmacocinetice caracteristice pentru digoxină:a) [x] Latenta si durata medie b) [x] Absorbtie po de 60-70%c) [x] Epurarea majoritar pe cale renalăd) [x] Posologie redusa la varstnici 1388) Indicaţi proprietăţile farmacocinetice ale glicozidelor cardiotonice:a) [x] durata acţiunii este direct proporţională cu latenţa d) [x] digitoxina se elimină lent 1389) Indicaţi proprietăţile farmacodinamice ale digitalicelor:a) [x] acţionează numai pe miocardul insuficient b) [x] cresc forta de contractiee) [x] cresc diureza 1390) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru nadroparină:a) [x] profilaxia bolii tromboembolicec) [x] heparină cu masa moleculară mică 1391) Indicaţi efectele farmacodinamice ale heparinei:a) [x] împiedică reacţia trombinei cu fibrinogenulb) [x] împiedică transformarea protrombinei în trombinăc) [x] împiedică formarea tromboplastinei 1392) Numiţi indicaţiile terapeutice ale heparinei:a) [x] tromboflebiteb) [x] tromboze şi embolii arterialec) [x] infarct miocardicd) [x] chirurgie cardiacă şi vasculară 1393) Numiţii efectele farmacodinamice ale anticoagulantelor cumarinice:a) [x] scad sinteza hepatică a factorilor: II, VII, IX, Xc) [x] sunt antimetaboliţi ai vitaminei K 1394) Numiţi preparatele şi grupele de medicamente ce pot diminua efectul anticoagulantelor perorale:a) [x] barbituriceb) [x] colestiramina

79

Page 80: Teste Farmacologie 1

c) [x] glutetimida 1395) Indicaţi mecanisml apariţiei efectului antiagregant plachetar al dipiridamolului:b) [x] blochează recaptarea adenozineid) [x] inhibă fosfodiesteraza şi creşte AMPc 1396) Indicaţi preparatele utilizate în tromboza venoasă profundă:b) [x] alteplazad) [x] heparina 1397) Indicaţi în asociere cu care medicamente, anticoagulantele perorale pot determina accidente hemoragice sau risc de tromboză:a) [x] fenilbutazonăb) [x] rifampicinad) [x] fenobarbitale) [x] disulfiram 1398) Numiţi contraindicaţiile administrării fitomenadionei:a) [x] tromboembolieb) [x] tromboflebităc) [x] hipercoagulabilitate sanguină1399) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru fitomenadionă:a) [x] intervine în sinteza protrombinei şi proconvertineic) [x] inactivă în hemoragiile din hemofilie 1400) Indicaţi preparatele din grupa antifibrinoliticelor:b) [x] acid aminocaproicd) [x] aprotinina 1401) Indicaţi cauzele pentru care acidul acetilsalicilic trebuie evitat la bolnavii sub tratament cu heparină:d) [x] inhibă agregarea plachetarăe) [x] este hipoprotrombinizant 1402) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru warfarină:a) [x] inhibă sinteza factorilor II, VII, IX, X b) [x] legare în procent mare de proteinele plasmaticed) [x] indicat în tratamentul tromboemboliilore) [x] este contraindicată asocierea cu salicilaţi 1403) Numiţi indicaţiile terapeutice ale heparinei:a) [x] tromboflebiteb) [x] tromboze şi embolii arterialee) [x] infarct miocardic 1404) Indicaţi preparatele din grupa heparinelor cu masă moleculară mică:b) [x] enoxaparinac) [x] reviparinad) [x] tinzaparinae) [x] nadroparina 1405) Indicaţi efectele sulodexidului:a) [x] antitromboticc) [x] fibrinolitic

80

Page 81: Teste Farmacologie 1

d) [x] hipolipemiante) [x] hipofibrinogenemiant 1406) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru clopidogrel:c) [x] inhibă selectiv şi ireversibil receptorii plachetari ai ADP şi scade agregarea plachetarăd) [x] este indicat pentru reducerea evenimentelor ateroscleroticee) [x] poate produce purpură, echimoză, hematom, epistaxis 1407) Indicaţi preparatele din grupa antiagregantelor plachetare:a) [x] abciximabb) [x] tirofibanc) [x] indobufend) [x] ticlopidina 1408) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru streptokinază:a) [x] are acţiune fibrinoliticăb) [x] este indicată în tromboflebitee) [x] este contraindicată administrarea ei în perioada postoperatorie 1409) Indicaţi categoriile de maladii şi pacienţi la care anticoagulantele administrate în doze terapeutice pot duce la accidente hemoragice:a) [x] deficit al hemostazeib) [x] insuficienţă hepaticăc) [x] insuficienţă renalăd) [x] vîrsta înaintată 1410) Prin ce se deosebesc heparinele cu masă moleculară mică de heparina standard:b) [x] inhibarea marcată a factorului Xad) [x] T ½ mai lung 1411) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru anticoagulantele cumarinice(orale):d) [x] în caz de accidente hemoragice antidotul specific este fitomenadionae) [x] trec prin bariera placentară şi în lapte 1412) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru streptokinază:b) [x] acţionează trombolitic prin activarea plasminogenului în plasmină (enzimă fibrinolitică)d) [x] poate fi utilă în infarctul acut de miocard, embolia pulmonară, tromboză venoasă profundă, ocluzia arterială periferică 1413) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru acidul acetilsalicilic, ca antiagregant plachetar:a) [x] are acţiune de lungă duratăb) [x] este util (printre alte indicaţii) la bolnavii cu angina instabilă, la suspecţii de infarct miocardic şi la cei cu infarct diagnosticatd) [x] se administrează prin inhibarea ciclooxigenazeie) [x] principalele contraindicaţii sunt -sensibilizarea alergică, sîngerări gastro-intestinale, ulcerul evolutiv 1414) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru fitomenadionă:a) [x] absorbţia se face în prezenţa sărurilor biliareb) [x] intervine în sinteza protrombinei şi proconvertineie) [x] este contraindicată în tromboflebite

81

Page 82: Teste Farmacologie 1

1415) Numiţi indicaţiile terapeutice pentru carbazocrom:a) [x] purpurăb) [x] intoxicaţii cu substanţe capilarotoxice1416) Indicaţi antihemoragice generale cu acţiune specifică:c) [x] fitomenadionad) [x] fibrinogene) [x] factorul antihemofilic-A 1417) Indicaţi hemostaticele care acţionează prin mecanism antifibrinolitic:b) [x] aprotininac) [x] acidul aminocaproic1418) Indicaţi medicamentele folosite în leucopenie:b) [x] metiluracild) [x] pentoxil 1419) Indicaţi remediile coagulante:a) [x] menadionăc) [x] trombină1420) Indicaţi hemostaticele cu acţiune sistemică:b) [x] acid aminocaproicd) [x] fibrinogen 1421) Indicaţi hemostaticele cu acţiune topică:b) [x] trombinăd) [x] fibrină umanăe) [x] gelatină 1422) Indicaţi anticoagulantele directe:a) [x] heparinăd) [x] nadroparinăe) [x] hidrocitrat de sodiu 1423) Indicaţi anticoagulantele indirecte:a) [x] acenocumarolc) [x] fenindionăd) [x] varfarină 1424) Numiţi indicaţiile pentru folosirea antifibrinoliticelor:a) [x] boală actinicăc) [x] pancreatită acutăd) [x] şoc traumatic, hemoragic şi septic 1425) Numiţi indicaţiile pentru folosirea fibrinoliticelor:a) [x] tromboembolia pulmonarăb) [x] infarctul miocardic acutc) [x] tromboze arteriale şi venoase1426) Numiţi indicaţiile pentru folosirea coagulantelor indirecte:a) [x] hemoragie gastricăc) [x] hemoragii parenchimatoase şi capilare 1427) Indicaţi mecanismele acţiunii anticoagulante a heparinei:a) [x] activează antitrombina III

82

Page 83: Teste Farmacologie 1

b) [x] oprimă activitatea factorilor IX,X,XI,XII şi calicreinac) [x] inhibă activitatea tromboplastinei şi blochează trecerea protrombinei în trombină1428) Numiţi indicaţiile antiagregantelor:a) [x] profilaxia trombozelor arterialeb) [x] infarctul miocardic acutc) [x] cardiopatia ischemicăd) [x] dereglări circulatorii cerebrale 1429) Indicaţi cauzele duratei lungi a efectului antiagregant plachetar al acidului acetilsalicilic?b) [x] inactivează ireversibil ciclooxigenaza trombocitarăd) [x] trombocitele nu au sisteme care să refacă ciclooxigenaza inactivată de acidul acetilsalicilic 1430) Menţionaţi indicaţiile pentru folosirea remediilor antifibrinolitice:a) [x] hemoragiile determinate de fibrinoliza mărităc) [x] ciroza hepaticăd) [x] supradozarea streptokinazei 1431) Indicaţi mecanismele de acţiune antifibrinolitică a acidului aminocapronic:a) [x] deprimă activitatea plasmineie) [x] inhibă activatorii transformării plasminogenului (profibrinolizinei) în plasmină 1432) Indicaţi mecanismele acţiunii antiagregante a dipiridamolului:b) [x] blochează fosfodiesteraza trombocitelore) [x] creşte AMPc în trombocite 1433) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru anticoagulantelor indirecte?a) [x] se absorb din tubul digestivb) [x] se metabolizează lentc) [x] se leagă în proporţie mare de proteinele plasmatice1434) Numiţi preparatele ce stimulează leucopoieza:b) [x] pentoxild) [x] nucleinat de sodiu 1435) Numiţi proprietăţile principale ale heparinei:a) [x] acţionează in vivo şi in vitroc) [x] activează antitrombina IIId) [x] efectul se instalează practic imediat după injectare şi durează timp de 3-6 ore 1436) Care medicamente micşorează agregarea trombocitelor?a) [x] dazoxibenb) [x] acid acetilsalicilicc) [x] ridogrel1437) Indicaţi mecanismele acţiunii antifibrinolitice a aprotininei:a) [x] inhibă activatorii transformării plasminogenului (profibrinolizinei) în plasmină (fibrinolizină)b) [x] posedă acţiune antiproteolitică şi deprimă activitatea plasminei 1438) Indicaţi inhibarea căror enzime stau la baza mecanismelor acţiunii antiagregantelor:

83

Page 84: Teste Farmacologie 1

b) [x] fosfodiesterazeie) [x] ciclooxigenazei 1439) Numiţi medicamentele anticoagulante directe:b) [x] heparinăc) [x] citrat de sodiud) [x] nadroparină 1440) Numiţi indicaţiile fitomenadionei:d) [x] hemoragie parenchimatoasă e) [x] supradozarea anticoagulantelor indirecte 1441) Care grupe de preparate pot fi folosite ca hemostatice locale:a) [x] α, β-adrenomimeticelec) [x] astringentele1442) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru manitol: d) [x] scade volumul de sânge circulante) [x] poate fi administrat pe cale orală pentru a reduce presiunea intraoculară 1443) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru inhibitorii anhidrazei carbonice:a) [x] inhiba izoenzimă II a anhidrazei carbonice b) [x] au un efect aditiv atunci când se utilizează concomitent cu beta blocanted) [x] locucul lor de acţiune este tubul contort proximal e) [x] provoacă alcalinizarea urinei cu precipitarea sărurilor de calciu 1444) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru manitolul: b) [x] este slab absorbit din intestinc) [x] este utilizat în tratamentul edemului cerebrald) [x] este complet filtrat la nivelul glomerulilor renali şi nu se reabsorbite din tubilor renalie) [x] creşte excreţia urinară de apă, sodiu şi clor 1445) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru acetazolamidă:a) [x] 99% de anhidrază carbonică trebuie să fie inhibată înainte de a exercita un efect asupra presiunii intraoculareb) [x] se foloseşte în tratamentul cinetozelor d) [x] soluţia de acetazolamidă are un pH alcaline) [x] se excretă nemodificată prin rinichi 1446) Indicaţi diureticele cu acţiune şi durată medie:b) [x] clopamidă e) [x] triamteren 1447) Indicaţi diureticele cu acţiune la nivelul tubilor contorţi distali:a) [x] clortalidond) [x] ciclopentiazidă 1448) Indicaţi formele de livrarea ale furosemidului:c) [x] comprimate 40 miligramed) [x] fiole 1%-2 ml 1449) Numiţi preparatele ce alcalinizează urina:a) [x] magurlitb) [x] blemaren

84

Page 85: Teste Farmacologie 1

d) [x] hidrocarbonat de sodiume) [x] soluran 1450) Indicaţi formele de livrare ale hidroclorotiazidei are următoarele forme de livrare:a) [x] comprimate 0,1c) [x] comprimate 0,0251451) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru Spironolactonă:b) [x] se livrează în comprimate cu doza de 25 mgd) [x] acţionează lent, având o durată lungă de acţiune 1452) Numiţi mecanismul de acţiune al colchicinei:a) [x] se leagă de tubulină şi inhibă polimerizarea acestei proteinec) [x] limitează formarea de acid lactic de către celulele inflamatorii1453) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru diureticele tiazidice:a) [x] în doze mari inhibă carboanhidrazac) [x] dereglează procesele de producere şi utilizare a energieid) [x] inhibă reabsorbţia activă de Na şi pasivă de Cl 1454) Numiţi efectele antagoniştilor competitivi ai aldosteronului:a) [x] efect dezintoxicantc) [x] efect anabolizante) [x] efect diuretic slab 1455) Indicaţi reacţiile adverse ale diureticelor osmotice:a) [x] fenomenul Reboundb) [x] insuficienţă renală acutăe) [x] manifestarea edemului pulmonar 1456) Indicaţi mecanismele de acţiune ale diureticele de ansă:a) [x] blochează grupele tiolice (SH) ale enzimelor celulelor epiteliale a părţii ascendente a ansei Henleb) [x] inhibă procesele energetice ce diminuie reabsorbţia activă de ioni de Na, Cl şi parţial Kc) [x] inhibă carboanhidraza, ca mecanism secundar1457) Numiţi cauzele şi mecanismul rezistenţei la diuretice:a) [x] nerespectarea regimului de dozareb) [x] utilizarea necontrolata a sodiuluid) [x] prezenţa uremieie) [x] administrarea concomitentă a AINS 1458) Numiţi soluţiile saline utilizate în dereglările echilibrului hidro-electrolitic:a) [x] clorură de sodiu 0,9%c) [x] soluţia Ringerd) [x] disol, trisol 1459) Numiţi preparatele utilizate în tratamentul alcalozelor:a) [x] L-arginină clorhidratb) [x] Soluţia NaCl 0,9% şi 5,85%e) [x] Soluţia KCl 4%-20 ml 1460) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru Neopolividon:a) [x] efect de volumb) [x] efect diuretic marcat

85

Page 86: Teste Farmacologie 1

d) [x] efect hipertensive) [x] efect antitrombotic 1461) Numiţi definiţia corectă a diureticelor:a) [x] substanţe ce oprimă reabsorbţia electroliţilor şi apei în tubii renalic) [x] substanţe ce măresc viteza şi volumul diurezeie) [x] substanţe ce înlătură hidrataţia ţesuturilor şi edemelor 1462) Numiţi contraindicaţiile pentru diureticele osmotice:b) [x] anurie, obstrucţie mecanică urinarăd) [x] insuficienţa cardiacă acută 1463) Care este farmacocinetica antagoniştilor competitivi ai aldosteronului?a) [x] se indică după masăc) [x] se metabolizează în ficat, formând câţiva metaboliţi activi1464) Numiţi reacţiile adverse caracteristice pentru amilorid:a) [x] paresteziic) [x] colaps1465) Care sunt efectele estrarenale ale furosemidului?a) [x] efect obiectiv pozitiv în tratamentul bolnavilor cu lupusb) [x] acţiune antipireticăe) [x] efect obiectiv pozitiv în tratamentul bolnavilor cu dermatită şi urticarie 1466) Numiţi cauzele refractericităţii precoce a terapiei diuretice:a) [x] activitatea bruscă a angiotenzinei IIb) [x] reacţia de răspuns la hipovolemia marcată cu retenţia „ricoşet a natriului" cu restabilirea homeostazeid) [x] activitatea bruscă a aldosteronului şi catecolaminelor 1467) Numiţi indicaţiile pentru albumina umană:b) [x] pentru refacerea volumului plasmatic în şocuri de diferită genezăd) [x] în prezenţa hipoproteinemieie) [x] în pierderi acute de sânge 1468) Care sunt indicaţiile diureticelor tiazidice şi înrudite?a) [x] calciuria idiopaticăb) [x] hipertensiunea arterială esenţială şi simptomaticăd) [x] diabet insipid 1469) Numiţi diureticele şi indicaţiile corespunzătoare lor:a) [x] intoxicaţii acute - manitol, carbamida, furosemidul, acid etacrinicb) [x] diabet insipid-hidroclortiazidae) [x] dezechilibrul electroliţilor în hipocalemie-triamteren, spironolactonă, amilorid 1470) Numiţi preparatele utilizate în tratamentul alcalozelor:a) [x] amoniu cloridc) [x] L-argininăe) [x] acid ascorbic 1471) Descrieţi proprietăţile farmacocinetice ale triamterenului:a) [x] din intestin, triamterenul se absoarbe rapidb) [x] efectul maxim se dezvoltă aproximativ peste 2 orec) [x] durata de acţiune este de 6-8 ore

86

Page 87: Teste Farmacologie 1

1472) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru aminofilină ca diuretic:a) [x] dereglează reabsorbţia ionilor de sodiu şi de clor în tubii proximali şi distalib) [x] excreţia ionilor de potasiu creşte puţind) [x] spre deosebire de cafeină acţiunea ei vasodilatoatoare este mai pronunţată 1473) Care sunt principalele efecte adverse ale hidroclortiazidei:a) [x] hipokaliemiae) [x] hipomagneziemia 1474) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru indapamid:a) [x] din tubul digestiv se absoarbe binec) [x] se foloseşte în deosebi pentru micşorarea tensiunii arterialed) [x] se indică odată în 24 ore 1475) Care sunt principalele efecte adverse ale furosemidului:a) [x] reţine acidul uric în organismc) [x] sporeşte excreţia ionilor de calciud) [x] poate provoca hiperglicemie 1476) Numiţi locurile de acţiune ale acidului etacrinic:a) [x] inhibă reabsorbţia activă a ionilor de clor şi sodiu de-a lungul segmentului larg al porţiunii ascendente a ansei Henlec) [x] inhibă reabsorbţia ionilor de sodiu în tubii proximali1477) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru sulfinpirazonă:a) [x] este un derivat de pirazolonăb) [x] în doze mari inhibă reabsorbţia acidului uric în tubii renali proximali şi măreşte eliminarea lui prin urinăc) [x] în doze mici inhibă inhibă secreţia acidului uric, reţinându-l în organism1478) Indicaţi efectele adverse ale furosemidului:a) [x] ototoxicitatec) [x] deshidrataree) [x] hipokaliemie 1479) Indicaţi efectele adverse ale spironolactonei:a) [x] hiperkaliemieb) [x] hiponatriemied) [x] ginecomastie 1480) Evidenţiaţi diureticele cu potenţă cea mai pronunţată:b) [x] furosemidc) [x] acidul etacrinic1481) Cu care preparate diuretice pot fi utilizate concomitent tiazidele?a) [x] spironolactonae) [x] triamteren 1482) Numiţi efectele adverse ale acetazolamidei:a) [x] hipokaliemieb) [x] alcaloza urineic) [x] acidoză sistemică1483) Indicaţi diureticele osmotice:b) [x] ureea

87

Page 88: Teste Farmacologie 1

d) [x] manitol 1484) Indicaţi efectele edverse care pot sa apară in cazul tratamentului abuziv cu spironolactonă:a) [x] ginecomastieb) [x] impotenţă sexualăc) [x] oboseală musculară1485) Indicaţi preparatele diuretice care nu provoacă hipokaliemie:a) [x] spironolactonae) [x] triamteren 1486) Indicaţi prin ce se caracterizează efectul diuretic al tiazidelor?a) [x] de durată medie (8-24 ore)c) [x] elimină 5-10% din Na+

d) [x] diminuează reabsorbţia ionilor de Na+ în porţiunea tubilor distali 1487) Numiţi efectele adverse ale diureticelor osmotice:a) [x] hiponatriemieb) [x] fenomenul reboundc) [x] deshidratare1488) Care diuretice manifestă influenţă directă asupra funcţiei epiteliului tubilor contorţi?a) [x] hidroclorotiaziadăc) [x] furosemidd) [x] acid etacrinic 1489) Numiţi particularităţile farmacodinamice ale hidroclorotiazidei:a) [x] măreşte secreţia ionilor de K+

b) [x] deprimă reabsorbţia ionilor de Na+, Cl-, HCO3-

c) [x] scade tensiunea arterială1490) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru furosemid:a) [x] evoluarea rapidă a efectuluic) [x] acţiune de scurtă durată (2-4) ored) [x] scăderea tensiunii arteriale 1491) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru diureticelor de ansă:a) [x] posedă acţiune puternicăc) [x] are acţiune de scurtă duratăd) [x] diminuează reabsorbţia activă a sodiului 1492) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru diureticele de ansă?a) [x] cresc eliminarea urinară de sodiub) [x] cresc eliminarea urinară de potasiuc) [x] cresc eliminarea urinară de calciu1493) Care sunt indicaţiile spironolactonei?c) [x] ciroză hepaticăd) [x] hipertensiune arterială 1494) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru triamterenului:b) [x] reţine ionii de K+

d) [x] este antagonist neconcurent al aldosteronului

88

Page 89: Teste Farmacologie 1

1495) Indicaţi componentele mecanismului de acţiune al furosemidului:a) [x] inhibă procesele energetice în ansa Henlee) [x] inhibă glicoliza în nefron 1496) Explicaţi cu ce scop se asociază hidroclorotiazida sau furosemidul cu spironolactona?b) [x] pentru a corecta dereglările echilibrului ionicd) [x] pentru a intensifica acţiunea antihipertensivă 1497) Numiţi diureticele economisitoare de ionii de K+:a) [x] spironolactonae) [x] triamteren 1498) Indicaţi efectele produse de furosemid:a) [x] surditateb) [x] hipokaliemiec) [x] hipocloremie1499) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru manitol:a) [x] măreşte tensiunea osmotică în lumenul tubilor renalie) [x] se foloseşte ca remediu deshidratant - în edemul pulmonar 1500) Numiţi contraindicaţiile diureticelor osmotice:a) [x] insuficienţă renală cronicăb) [x] insuficienţă cardiacă avansatăe) [x] hipertensiune arterială 1501) Numiţi diureticele economisitoare de potasiu?b) [x] triamterenc) [x] amilorid1502) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru spironolactonă?c) [x] creşte eliminarea urinară de sodiud) [x] micşorează eliminare de potasiu 1503) Care diuretice sunt active la nivelul tubilor contorţi distali?b) [x] hidroclorotiazidăd) [x] spironolactonăe) [x] clortalidon 1504) Care diuretice au acţiune cea mai intensă de eliminare a Na şi a apei:c) [x] furosemide) [x] acid etacrinic 1505) Care diuretice pot cauza hiperkaliemie?d) [x] spironolactonăe) [x] triamteren 1506) Numiţi mecanismele de acţiune ale laxativelor de volum:a) [x] se măresc în volume) [x] stimulează indirect ganglionii intramurali 1507) Numiţi preparatele antivomitive:a) [x] metoclopramidăb) [x] perfenazinăc) [x] trifluoperazină

89

Page 90: Teste Farmacologie 1

1508) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru purgativele osmotice:a) [x] disociază în anioni şi cationie) [x] cresc presiunea osmotică în intestin 1509) indicaţi caracteristicile farmacodinamice ale preparatelor antiflatulente:b) [x] acţiune iritantă la nivelul mucoaseid) [x] relaxarea sfincterelor 1510) Indicaţi proprietăţile farmacodinamice ale ciproheptadinei:a) [x] posedă acţiune anticolinergicăb) [x] posedă acţiune H1-antihistaminicăc) [x] posedă acţiune antiserotoninică1511) Numiţi preparatele hepatoprotectoare:a) [x] silimarinăc) [x] LIV-52d) [x] esenţiale 1512) Indicaţi proprietăţile farmacodinamice ale cimetidinei:a) [x] blochează H2-receptoriie) [x] micşorează secreţia pepsinei şi HCl 1513) Numiţi preparatele antidiareice:a) [x] reasecc) [x] atropinăd) [x] morfină 1514) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru esenţiale:a) [x] stabilizează membrana hepatocitelorb) [x] conţine vitamina Bc) [x] conţine fosfolipide1515) Indicaţi preparatele vomitive:a) [x] sulfat de cuprue) [x] apomorfină 1516) Indicaţi preparatele cu efect antisecretor gastric:a) [x] omeprazolc) [x] cimetidinăd) [x] pirenzepină 1517) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru compuşii de aluminiu ca antiacide:a) [x] posedă efect adsorbantc) [x] posedă efect astringentd) [x] posedă efect constipant 1518) Care purgative acţionează prin iritarea chimică a mucoasei unor segmente ale tubului digestiv?b) [x] fenolftaleinad) [x] ulei de ricin1519) Numiţi preparatele de substituţie în hiposecreţia pancreasului:b) [x] digestald) [x] pancreatină

90

Page 91: Teste Farmacologie 1

e) [x] triferment 1520) Indicaţi preparatele terapiei de substituţie în hipoaciditatea sucului gastric:a) [x] pepsidilb) [x] acidin-pepsinăc) [x] abomină1521) Indicaţi proprietăţile farmacodinamice ale spasmoliticelor miotrope:b) [x] inhibă fosfodiesterazad) [x] măreşte concentraţia de AMPc 1522) Numiţi preparatele din grupul colelitoliticelor:b) [x] acidul ursodezoxicolicd) [x] acidul chenodezoxicolic 1523) Numiţi grupele de substanţe care reduc secreţia sucului gastric:a) [x] M-colinoblocantec) [x] antigastriniced) [x] blocantele H2-histaminoreceptorilor 1524) Care medicamente antiulceroase pot alcaliniza urina?b) [x] hidrocarbonat de sodiud) [x] acetazolamidă 1525) Numiţi preparatele ce măresc pofta de mâncare:b) [x] insulinăd) [x] tinctură de pelin 1526) Care preparate folosite ca antidiareice inhibă secreţia glandelor tubului digestiv?c) [x] atropinăe) [x] butilscopolamină 1527) Numiţi preparatele antiacide:a) [x] trisilicat de magneziuc) [x] oxid de magneziud) [x] hidrocarbonat de sodiu 1528) Care medicamente sunt contraindicate în ulcerul gastroduodenal activ?a) [x] fenilbutazonăe) [x] acid acetilsalicilic 1529) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru hidroxidul de aluminiu:b) [x] provoacă constipaţiid) [x] are acţiune astringentă 1530) Indicaţi mecanismele de acţiune ale substanţelor amare:a) [x] stimulează în mod reflex centrul foameie) [x] intensifică secreţia sucului gastric ca răspuns la ingerarea hranei (faza reflexă a secreţiei stomacului) 1531) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru oxidului de magneziu?a) [x] în doze mari posedă acţiune purgativăc) [x] acţionează timp îndelungatd) [x] neutralizează sucul gastric 1532) Indicaţi purgative ce se utilizează în tratamentul intoxicaţiilor acute cu

91

Page 92: Teste Farmacologie 1

medicamente?b) [x] sulfat de magneziud) [x] sulfat de sodiu 1533) Indicaţi particularităţile principale ale atropinei în ulcerul duodenal:c) [x] provoacă pilorospasme) [x] micşorează secreţia de acid clorhidric 1534) Numiţi preparatele antiulceroase exercită acţiune gastroprotectoare?b) [x] săruri de bismute) [x] sucralfat 1535) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru uleiul de ricin?b) [x] irită mucoasa intestinului subţirec) [x] acţionează la nivelul intestinului subţired) [x] este activat de sucul intestinal 1536) Care sunt mecanismele acţiunii terapeutice a aprotininei în pancreatita acută?d) [x] inhibă enzimele proteolitice din sângee) [x] inhibă enzimele proteolitice din pancreas 1537) Care vitaminoide au efect hepatoprotector?a) [x] inozitold) [x] colinăe) [x] acid lipoic 1538) Indicaţi preparatele ce vor intensifica motilitatea intestinală:a) [x] ulei de parafină b) [x] metoclopramidăc) [x] ulei de ricin 1539) Indicaţi preparatele laxative de volum?d) [x] seminţe de ine) [x] metilceluloză 1540) Indicaţi preparatele din grupa colecistochineticelor?a) [x] sorbitold) [x] magneziu sulfat 1541) indicaţi preparatele cu acţiune antiflanulentă?c) [x] festald) [x] valerianăe) [x] simeticonă 1542) Indicaţi efectele adverse ale cimetidinei:a) [x] inhibiţia enzimelor hepaticeb) [x] hipergastrinemiee) [x] ginecomastie 1543) Numiţi purgativele osmotice:a) [x] magneziu sulfatd) [x] natriu sulfat 1544) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru sucralfatului:a) [x] slab interacţionează cu mucoasa intactăb) [x] intensiv acoperă suprafaţa ulcerului

92

Page 93: Teste Farmacologie 1

c) [x] nu se absoarbe şi nu exercită efect sistemic1545) Numiţi preparatele utilizate în tratamentul pancreatitei cronice şi enteritei:a) [x] panzinormb) [x] trifermentd) [x] pancreatină 1546) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru preparatele M-colinoblocante:a) [x] inhibă secreţia gastricăe) [x] constrictă pilorusul 1547) Numiţi preparatele hepatoprotectoare:b) [x] silimarinăd) [x] ademetioninăe) [x] acid lipoic 1548) Indicaţi antagoniştii serotoninici folosiţi ca antivomitive?b) [x] ondansetrond) [x] tropisetron 1549) Indicaţi preparatele cu acţiune antivomitivă:b) [x] metoclopramidăc) [x] tietilperazinăe) [x] difenhidramină 1550) Indicaţi spasmoliticele neurotrope:b) [x] atropinăc) [x] butilscopolamină 1551) Indicaţi mecanismele de acţiune ale laxativelor:b) [x] absorbţia apei şi mărirea lor în volume) [x] înmuierea directă a scaunului 1552) Care medicamente purgative acţionează preponderent asupra intestinului gros:b) [x] medicamente din senăc) [x] medicamente din reventd) [x] osalmid e) [x] fenolftaleină 1553) Care medicamente purgative se utilizează în tratamentul constipaţiilor cronice:a) [x] laminarid d) [x] supozitoare cu glicerină e) [x] ulei de măsline 1554) Care medicamente de origine vegetală, stimulează formarea de bilă:c) [x] colosase) [x] lacumin 1555) Care medicamente sintetice, stimulează formarea şi eliminarea bilei:d) [x] osalmid e) [x] cicloval 1556) Indicaţi preparatele stimulatoare a formării bilei:b) [x] colenzime) [x] acid dehidrocolic

93

Page 94: Teste Farmacologie 1

1557) Indicaţi medicamentele ce contribuie la eliminarea bilei:b) [x] bendazol e) [x] colagol 1558) Indicaţi medicamentele gastroprotectoare:c) [x] sucralfate) [x] venter 1559) Care medicamente gatroprotectoare formează o peliculă pe suprafaţa ulceroasă:d) [x] subcitrat de bismute) [x] sucralfat 1560) Numiţi medicamente care inhibă activitatea H Pylori în ulceraţia gastrică:d) [x] subcitrat de bismute) [x] metronidazol 1561) Care medicamente se utilizează în tratamentul pancreatitei acute:a) [x] atropinăd) [x] aprotinină 1562) Care medicamente se utilizează în tratamentul pancreatitei cronice:a) [x] festale) [x] pancreatină 1563) Numiţi indicaţiile metoclopramidului:c) [x] chimioterapie şi boala actinicăe) [x] obstipatii cronice cu caracter iodiopatic 1564) Numiţi indicaţiile siliborului:b) [x] hepatitee) [x] ciroza hepatică 1565) Numiţi indicaţiile acidul ursoderoxicolic:b) [x] hepatită alcoolicăc) [x] litiază biliarăe) [x] ciroză hepatică de origine biliară 1566) Numiţi contraindicaţiile amfetaminei:a) [x] insomnieb) [x] patologii hepaticee) [x] hipertensiune 1567) Numiţi contraindicaţiile ciproheptadinei:b) [x] migrenăc) [x] sarcinăe) [x] glaucomă 1568) Numiţi contraindicaţiile plantaglucidului:b) [x] gastrita hiperacidăc) [x] boala ulceroasăd) [x] obezitate 1569) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru pentogastină:b) [x] analog sintetic al hormonului tractului gastrointenstinalc) [x] se utilizează ca stimulator al secreţiei gastricee) [x] este contraindicat în dereglări de ritm cardiac

94

Page 95: Teste Farmacologie 1

1570) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru pirenzepină:a) [x] este un M1 - colinoblocantc) [x] posedă acţiune antisecretoriee) [x] este contraindicat în sarcină 1571) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru mizoprostol:c) [x] posedă acţiune antisecretoried) [x] stimulează secreţia de bicarbonat şi mucus 1572) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru ranitidină:c) [x] posedă acţiune antisecretoried) [x] este un H2 - histaminoblocant 1573) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru drotaverină:c) [x] este un spasmolitic miotropd) [x] se livrează în comprimate de 0,04 şi 0,08 ge) [x] se livrează în fiole de 2% - 4 ml 1574) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru metronidazol:b) [x] posedă acţiune antiprotozoicăd) [x] se indică în ulcer gastroduodenal 1575) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru aprotinină:b) [x] este inhibitor al fermenţilor proteoliticid) [x] se indică în pancreatită acută 1576) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru metiluracil:a) [x] normalizează schimbul nucleotidic în mucoasa stomacală c) [x] se indică în hepatited) [x] se indică în pancreatite 1577) Numiţi antihistaminice H1 cu efect sedativ intens asupra SNC:a) [x] prometazinac) [x] clorfenoxamina1578) Numiţi indicaţiile terapeutice ale antihistaminicelor H1:a) [x] polinozeb) [x] urticariec) [x] edem angioneurotic1579) Numiţi antihistaminice H1 cu efecte sedative şi anticolinergice reduse:b) [x] azelastinc) [x] loratadind) [x] astemizole) [x] meclozin 1580) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru rofecoxib:a) [x] inhibitor selectiv COX-2b) [x] antiinflamatorc) [x] indicat în osteoartrită şi cronică1581) Indicaţi antireumaticele cu efect lent:a) [x] săruri de aurb) [x] derivaţi tiolicic) [x] antimalarice de sinteză

95

Page 96: Teste Farmacologie 1

1582) Indicaţi antireumaticele cu efect imediat:a) [x] antiinflamatoare steroidienec) [x] antiinflamatoare nesteroidiene1583) Indicaţi preparatele în asociere cu care AINS pot produce hpercaliemie:a) [x] aspartat de potasiu şi magneziuc) [x] spironolactonă1584) Indicaţi patologiile în care AINS pot produce insuficienţă renală acută:a) [x] insuficienţă cardiacă congestivăb) [x] ciroză hepatică cu ascităc) [x] restricţie sodicăd) [x] depleţie volemică prin diuretice 1585) Indicaţi efectele farmacodinamice ale diclofenacului:a) [x] antiinflamatorb) [x] analgezicc) [x] antipireticd) [x] antiagregant plachetar 1586) Indicaţi proprietăţile farmacocinetice ale sărurilor de aur folosite ca antireumatice în poliartrita reumatoidă:a) [x] absorbţie redusă şi neregulată din tubul digestivb) [x] fixare pe proteinele serice şi elementele figuratec) [x] eliminare lentă prin urină şi fecale1587) Indicaţi preparatele din grupa inhibitorilor selectivi ai ciclooxigenazei 2 (COX-2):a) [x] rofecoxibd) [x] nimesulid 1588) Indicaţi reacţiile adverse ale AINS inhibitoare neselective ale ciclooxigenazei:a) [x] ulcer gastro-duodenalb) [x] anemie hemolitică la deficienţi în G-6-PDc) [x] bronhoconstricţiee) [x] retenţie hidrosalină 1589) Indicaţi complicaţiile terapiei cu glucocorticoizi:a) [x] edemeb) [x] creşterea TAc) [x] osteoporoză1590) Indicaţi glucocorticoizii cu acţiune resorbtivă scăzută:a) [x] flumetazon pivalatc) [x] beclometazonă1591) Numiţi indicaţiile glucocorticoizilor:a) [x] boala Adissonb) [x] boli autoimunec) [x] reacţii alergice de tip imediat şi grave1592) Care complicaţii apar la utilizarea remediilor antiinflamatoare din grupa salicilaţilor:a) [x] ulceraţia mucoasei stomacalec) [x] hemoragii gastrointestinale

96

Page 97: Teste Farmacologie 1

d) [x] bronhospasm 1593) Indicaţi efectele caracteristice pentru remediile antiinflamatoare nesteroidiene:a) [x] antiinflamatore) [x] analgezic 1594) Numiţi remediile antiinflamatoare cu structură nesteroidă:a) [x] fenilbutazonăb) [x] ibuprofenc) [x] diclofenac sodic1595) Care complicaţii apar la utilizarea îndelungată a antiinflamatoarelor steroidiene?a) [x] hipertensiune arterialăc) [x] ulceraţia mucoasei stomacaled) [x] osteoporoză 1596) Numiţi mecanismele posibile ale acţiunii antiinflamatoare a remediilor steroidiene:a) [x] deprimarea sintezei prostaglandinelor prin inhibiţia fosfolipazeie) [x] inhibarea sintezei leucotrienilor şi peroxizilor 1597) Indicaţi modificrile hematologice produse de administrarea antiinflamatoarelor steroidiene:b) [x] reduc numărul limfocitelor şi eozinofilelord) [x] măresc numărul neutrofilelor în sânge 1598) Care efecte sunt cauzate de inhibiţia sintezei prostaglandinelor?a) [x] antiagregantd) [x] antipiretice) [x] analgezic 1599) Care sunt mecanismele acţiunii antiagregante a acidului acetilsalicilic?c) [x] inhibă sinteza de tromboxanului A2

d) [x] inhibă ireversibil ciclooxigenaza 1600) Care preparate glucocorticoide au un efect antiinflamator mai marcat?a) [x] betametazonăc) [x] dexametazonă 1601) Numiţi efectele tipice pentru remediile antiinflamatoare steroide:a) [x] antiinflamatorc) [x] desensibilizantd) [x] imunodepresiv 1602) Numiţi antiinflamatoarele steroidiene cu cel mai marcat efect mineralocorticoid:a) [x] hidrocortizond) [x] cortizon 1603) Care efecte adverse pot fi produse de glucocorticoizi?a) [x] creşterea tensiunii arterialeb) [x] creşterea presiunii intraocularec) [x] stimularea sistemului nervos central1604) Numiţi glucocorticoizii preconizaţi pentru administrarea sistemică:b) [x] prednisonc) [x] prednisolone) [x] hidrocortizon hemisuccinat

97

Page 98: Teste Farmacologie 1

1605) Numiţi indicaţiile glucocorticoizilor:b) [x] status astmaticusc) [x] limfom malignd) [x] artrita reumatoidă 1606) Indicaţi glucocorticoizii cu efect antiinflamator cel mai marcat?a) [x] dexametazonăd) [x] betametazonă 1607) Indicaţi mecanismele efectul analgezic al salicilaţilor şi derivaţilor de pirazolonă:a) [x] inhibarea sintezei prostaglandinelor în ţesuturile perifericeb) [x] reducerea sensibilităţii nociceptorilore) [x] micşorarea edemului şi infiltraţiei ţesuturilor 1608) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru prednison:b) [x] are efect antiinflamator mai puternic ca cortizonulc) [x] retenţie de sodiu şi apă mai marcată ca dexametazonae) [x] are o durată mai mare ca cortizonul 1609) Indicaţi efectele farmacologice a glucocorticoizilor:a) [x] antialergicc) [x] antiinflamatord) [x] hipertensiv 1610) Indicaţi efectele farmacologice ale H1-antihistaminice:a) [x] sedativd) [x] bronhodilatatore) [x] vasoconstrictor 1611) Indicaţi preparatele folosite în tratamentul şocului anafilactic:a) [x] epinefrinăc) [x] difenhidraminăd) [x] prednisolon 1612) Indicaţi preparatele utilizate în tratamentul reacţiilor alergice cutanate:a) [x] antihistaminicelec) [x] glucocorticoizii1613) Indicaţi efectele farmacologice a H1-antihistaminicelor:a) [x] efect antivomitivb) [x] efect hipnoticc) [x] efect antialergic1614) Indicaţi efectele farmacologice a H1-antihistaminicelor:a) [x] constricţia vaselore) [x] bronhodilataţie 1615) Antihistaminicele H1 sunt preparate de elecţie în:b) [x] urticăriee) [x] dermatite de contact 1616) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru prostaglandine:a) [x] biosinteza prostaglandinelor porneşte de la acidul arahidonicb) [x] sunt larg răspândite în organismc) [x] antiinflamatoarele nesteroidiene inhibă sinteza lor

98

Page 99: Teste Farmacologie 1

1617) Indicaţi glucocorticoizi activi în administrarea sistemică cât şi locală:a) [x] betametazonac) [x] prednisolond) [x] triamcinolona 1618) Care efecte adverse pot fi produse de glucocorticoizi:a) [x] creşterea tensiunii arterialeb) [x] creşterea presiunii intraocularec) [x] stimularea SNC1619) Numiţi antihistaminele din generaţia I-a:a) [x] cloropiraminăb) [x] clemastinăe) [x] difenhidramină 1620) Numiţi efectele farmacologice a H1-antihistaminicelor (I generaţie):a) [x] antialergicc) [x] antiparkinsonian1621) Numiti contraindicaţiile şi precauţiile H1-antihistaminicelor:a) [x] hipertrofia prostateic) [x] hipotensiune arterială d) [x] afecţiuni hepatice şi renale grave 1622) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru acidul acetilsalicilic: b) [x] acidul acetilsalicilic este cel mai bun preparat disponibil pentru reducerea febrei (in lipsa contraindicaţiilor pentru utilizare) c) [x] acidul acetilsalicilic este mai efectiv în reducerea temperaturii corporale crescute decît a temperaturii corporale normaled) [x] scaderea temperaturii, indusă de acidul acetilsalicilic e cauzata de vasodilataţie 1623) Indiaţi avantajele altor AINS comparativ cu acidul acetilsalicilic: b) [x] cauzează mai puţin iritare gastricăc) [x] potenţial este posibilă o complianţă mai bună (eg naproxen, sulindac)1624) Numiţi mecanismel de acţiune a acidului acetilsalicilic: b) [x] inhibă ciclooxigenazac) [x] scade producţia prostaglandinelor1625) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru derivaţii 4-aminochinolinici?a) [x] nu se modifică manifestările radiologice ale boliib) [x] se dezvoltă lent, nu mai devreme de 4-8 săptămîni, maxim la 6-12 luni, cu diminuarea inflamaţiei, titrului factorului reumatoid şi VSH-uluic) [x] su se asociază cu cel analgezic1626) Numiţi indicaţiile pentru preparatele imunodepresive:a) [x] artrită reumatoidăd) [x] transplant de organee) [x] maladiile de sistem a ţesutului conjunctiv 1627) Numiţi contraindicaţiile antihistaminicelor H1:a) [x] primul trimestru al sarciniib) [x] insuficienţa hepatică şi renală

99

Page 100: Teste Farmacologie 1

c) [x] stări deresive1628) Indicaţi efectele farmacodinamice ale antihistaminicelor H1:a) [x] împiedică spasmul bronşicb) [x] impiedică spasmul uterind) [x] impiedică spasmul intestinal 1629) Indicaţi efectele farmacologice suplementare a prometazinei:b) [x] neuroplepticc) [x] antiemeticd) [x] anticolinergic 1630) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru ketotifen:b) [x] blochează receptorii H1c) [x] inhibă PAFe) [x] inhibă eliberarea histaminei 1631) Numiţi indicaţiile terapeutice ale ciproheptadinei:a) [x] migrenăb) [x] rinite alergicee) [x] anorexie nervoasă 1632) Numiţi efectele farmacologice ale piroxicamului:a) [x] analgezicc) [x] antiinflamatord) [x] antireumatic 1633) Numiţi antiinflamatoarele din grupa derivaţilor paraaminofenolului:b) [x] fenacetinăd) [x] paracetamol 1634) Indicaţi antialergicele lipsite de efectul sedativ:a) [x] astemizolc) [x] loratadină1635) Indicaţi principiile tratamentului antialergic specific:a) [x] identificarea alergenuluib) [x] evitarea contactului cu alrgergenulc) [x] hiposensibilizare specifică1636) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru preparatele entomologice imunomodulatoare:a) [x] extrase din ţesuturile insectelor c) [x] conţin aminoacizi esenţiali şi neesenţiali1637) Indicaţi contraindicaţiile preparatelor din Ginseng:b) [x] hipertensiunea arterialăd) [x] hipertesniunea intracraniană 1638) Numiţi indicaţiile pentru preparatele entomologice imunomodulatoare:a) [x] stări cu micşorarea rezistenţei organismuluid) [x] maladii infecţioase şi inflamatoare 1639) Numiţi imunostimulatoarele de origine micotică:b) [x] zimozanc) [x] nucleinat de sodiu

100

Page 101: Teste Farmacologie 1

1640) Indicaţi preparatele H1 antihistamine cu efect antivomitiv marcat:b) [x] prometazinad) [x] difenhidramina 1641) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru acarboză:c) [x] inhibitor al alfa-glucozidazeid) [x] diminuiază absorbţia glucidelor la nivelul inrestinului e) [x] provoacă diaree şi metiorism 1642) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru anabolicele steroidiene:b) [x] intensifică procesele regenerativec) [x] intensifică procesele de calcificare a oaselore) [x] posedă activitate mică androgenică 1643) Indicaţi preparatele care blochează receptorii estrogenici:a) [x] clomifend) [x] tamoxifen 1644) Indicaţi grupele de preparate hipoglicemice pentru uz intern:a) [x] derivaţii sulfonilureeib) [x] bigunideled) [x] inhibitorii alfa-glucozidazei 1645) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru glucocorticoizi:b) [x] majorează concentraţia glucozei în sângec) [x] intensifică catabolismul proteicd) [x] majorează nivelul plasmatic al acizilor graşi 1646) Indicaţi efectele ce pot apărea la utilizarea îndelungată a estrogenilor:a) [x] hemoragii uterineb) [x] tromboemboliie) [x] edeme 1647) Numiţi indicaţiile levotiroxinei:a) [x] cretinism b) [x] mixedem 1648) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru metformină: a) [x] este un derivat al biguanidelorc) [x] diminuiază absorbţia glucidelor la nivelul intestinuluid) [x] stimulează glicoliza anaerobă 1649) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru paratireoidină:a) [x] contribuie la absorbţia ionilor de calciu din tubul digestivc) [x] provoacă decalcifierea oaselore) [x] mareşte concentraţia plasmatică a ionilor de calciu 1650) Indicaţi prepartele utilizate pentru stoparea hemoragiilor post partum cauzate de atonia uterină: a) [x] ergometrinăb) [x] oxitocinăc) [x] pituitrină 1651) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru glucocorticoizi:

101

Page 102: Teste Farmacologie 1

a) [x] antialergicc) [x] antişocd) [x] antiinflamator 1652) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru insulină:b) [x] este efectiv numai la administrarea parenteralăc) [x] acţionează timp de 4 - 6 oree) [x] micşorează glicemia şi glucozuria 1653) Numiţi proprietăţile farmacologice comune pentru dinoprost şi dinoproston:a) [x] stimulează contracţiile ritmice ale uteruluib) [x] măresc tonusul uteruluic) [x] diminuiază tonusul colului uterin 1654) Indicaţi preparatele utilizate pentru stimularea naşterii:a) [x] oxitocinăc) [x] dinoprostone) [x] dinoprost 1655) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru preparatele tiroidiene:a) [x] cresc consumul de oxigen şi metabolimul energeticb) [x] majorează debitul cardiac şi presiunea arterialăc) [x] intensifică creşterea şi dezvoltarea organismului 1656) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru tioamidele antitiroidiene:a) [x] dereglează sinteza hormonilor tiroidienib) [x] provoacă leucopenie şi arganulocitozăd) [x] propiltiouracilui suplementar preîntâmpină trecerea T4 în T3 la periferiee) [x] tiamazolul formează metabolitul activ carbimazolul 1657) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru preparatele antidiabetice derivaţi de sulfoniluree:a) [x] majorează secreţia inslineic) [x] majorează afinitatea şi densitatea receptorilor insulinicie) [x] stimulează sinteza transportorilor glucozei 1658) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru antidiabeticele din grupa biguanidelor:b) [x] majorează snsibilitatea ţesuturilor periferice faţă de insulinăc) [x] micşorează absorbţia glucidelor din intestind) [x] posedă acţiune anorexigenă şi contribuie la micşorarea masei corporale 1659) Numiţi efectele adverse ale insulinei:a) [x] formează infiltrate în locul administrăriib) [x] provoacă sindromul Somogyic) [x] provoacă lipodistrofie în locul administrării 1660) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru glucocorticoizi:a) [x] hidrocortizonul este glucocorticoid naturalb) [x] prednisolonul este glucocorticoid sinteticc) [x] beclometazona este destinat penru administrarea inhalatorie 1661) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru mineralocorticoizi:

102

Page 103: Teste Farmacologie 1

c) [x] creşte presiunea arterialăd) [x] poate dezvolta hipokaliemia şi alcaloza hipokaliemicăe) [x] majorează tonusul şi capacitatea de lucru al muşchilor 1662) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru preparatele hormonale ale estrogenilor:a) [x] menţin structura normală a vaselor sanguine şi reglează influenţele simpatice b) [x] menţine structura normală a pieliic) [x] stimulează coagulabilitatea sanguină 1663) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru progestative: a) [x] contribuie la menţinerea sarcinii c) [x] împiedică efectul oxitocinie de stimulare a contracţiilor uterined) [x] împiedică creşterea foliculilor şi ovulaţia 1664) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru androgeni: a) [x] intensifică anabolismul proteicb) [x] stimulează hematopoeza, în deosebi, eritropoezac) [x] contribuie la reabsorbţia calciului la nivelul intestinului, previne osteoporoza 1665) Numiţi indicaţiile anabolizantelor steroidiene:a) [x] anemii refractare b) [x] miopatii şi miodistrofii progresivee) [x] anorexie cu hiponutriţie 1666) Numiţi indicaţiile antiestrogenilor: a) [x] sterilitate anovulatorieb) [x] metroragii disfuncţionalec) [x] cancer endometrial 1667) Numiţi indicaţiile aniprogestativelor:a) [x] provocarea avortului medicamentosc) [x] tratamentul endometriozeid) [x] sindromul Cuşing 1668) Indicaţi efectele adverse ale anticoncepţionalele orale:a) [x] accidente tromboemboliceb) [x] icter prin colestazăe) [x] creştere ponderală 1669) Numiţi contraindicaţiile pentru utilizarea contraceptivelor:b) [x] imobilizarea îndelungată (de ex: fractură de femur) c) [x] dereglări circulatorii cerebraled) [x] tumori ale glandelor mamare 1670) Indicaţi preparatele utilizate în cazul eminenţei de avort spontan:c) [x] sulfat de magneziud) [x] fenoterole) [x] indometacină 1671) Indicaţi preparatele care vor diminua activitatea contractilă a miometrului:b) [x] sulfat de magneziuc) [x] fenoterold) [x] indometacină

103

Page 104: Teste Farmacologie 1

1672) Indicaţi efectele preparatelor hormonale tiroidiene:a) [x] creşterea metabolismului bazalb) [x] tremorc) [x] tahicardie 1673) Indicai preparatele vitaminice care posedă proprietăţi antioxidante:b) [x] tocoferold) [x] acid ascorbic 1674) Indicaţi proprietăţile farmacologice principale ale dinoprostului:a) [x] intensifică activitatea contractilă a uterului indiferent de termenul sarciniib) [x] dilată colul uterinc) [x] măreşte tonusul bronhiilor1675) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru preparatele hormonilor tiroidieni:b) [x] creşterea nivelului de colesterol în sângec) [x] creşterea frecvenţei şi puterii de contracţie a inimiid) [x] majorarea concentraţiei de iod în foliculii glandei tiroide 1676) Indicaţi preparate utilizate pentru intensificarea contracţiilor ritmice ale miometrului?b) [x] dinoprostd) [x] dinoproston 1677) Indicaţi preparatele hormonale care se utilizează în hipofuncţia glandei tiroide:a) [x] levotiroxinăe) [x] liotiroronină 1678) Numiţi preparatele utilizate în tratamentul rahitismului:b) [x] ergocalciferold) [x] untură de peşte 1679) Indicaţi glucocorticoizii la care activitatea mineralocorticoidă practic lipseşte:a) [x] dexametazonăc) [x] triamcinolond) [x] betametazonă 1680) Indicaţi preparatele utilizate în tratamentul diabetului zaharat:a) [x] insulinăb) [x] insulină-zinc-protaminăc) [x] glibenclamidă1681) Indicaţi efectele farmacologice ale oxitocinei:a) [x] măreşte tonusul miometruluie) [x] intensifică activitatea contractilă a miometrului 1682) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru oxacilină:a) [x] rezistenţă la acţiunea penicilinazeie) [x] nu se distruge în mediul acid al stomacului 1683) Numiţi preparatele hormonilor hipotalamici:a) [x] somatostatinăd) [x] gonadorelină 1684) Numiţi indicaţiile pentru preparatele insulinei simple:

104

Page 105: Teste Farmacologie 1

a) [x] diabet zaharat tip Id) [x] coma hiperglicemică 1685) Numiţi preparatele hormonilor adenohipofizari şi substituenţii lor sintetici:a) [x] somatotropinăb) [x] tireotropinăc) [x] gonadotropină menopauzală 1686) Indicaţi efectele adverse ale insulinei:b) [x] hipoglicemiec) [x] lipodistrofii 1687) Indicaţi preparatele hormonale ale lobului posterior al hipofizei:a) [x] vasopresinăc) [x] oxitocinăd) [x] pituitrină 1688) Indicaţi preparatele care inhibă contracţiile uterine?a) [x] alcoolul etilicc) [x] salbutamold) [x] indometacină 1689) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru liotironină:a) [x] dezvoltarea rapidă a efectuluib) [x] intensificarea catabolismuluic) [x] mărirea conţinutului de oxigen în ţesuturi 1690) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru preparatele hormonilor tiroidieni:a) [x] cresc frecvenţa contracţiilor miocarduluib) [x] inhibă secreţia de tirotropină hipofizară 1691) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru insulină:a) [x] favorizează sinteza de acizi graşi şi trigliceridec) [x] favorizează transportul glucozei prin membranele celulared) [x] inhibă gluconeogeneza din aminoacizi 1692) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru tioamidele antitiroidiene:b) [x] favorizeaza creşterea secreţiei de TSHd) [x] pot produce hiperplazia tiroidei 1693) Indicaţi preparatele care provoacă relaxarea miometrului:b) [x] salbutamolc) [x] fenoferol 1694) Indicaţi preparatele utilizate în diabet zaharat tip II?a) [x] glibutidb) [x] metfornine) [x] glibenclamidă 1695) Numiţi preparatele androgenilor: a) [x] testosteronc) [x] metiltestosteron 1696) Indicaţi efectele adverse caracteristice pentru tiamazol?

105

Page 106: Teste Farmacologie 1

b) [x] dureri articularec) [x] hipotiroidie la supradozaree) [x] agranulocitoză 1697) Numiţi efectele adverse caracteristice pentru anticoncepţionale orale:a) [x] sângerări intermenstrualeb) [x] creştere în greutated) [x] dislipidemiee) [x] tromboflebită 1698) Numiţi contraindicaţiile preparatelor hormonilor glandei tiroide:c) [x] hipertensiune arterialăe) [x] aritmii cardiace 1699) Numiţi preparatele hormonale din grupa derivaţilor steroidieni:a) [x] progesteronb) [x] estronăc) [x] testosterone) [x] aldosteron 1700) Numiţi vitaminele hidrosolubile:a) [x] riboflavină e) [x] rutosid 1701) Numiţi indicaţiile cocarboxilazei:b) [x] diabet zaharat în stare de precomă sau comă diabeticăe) [x] alcoolism, ciroză 1702) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru riboflavină mononucleotid:a) [x] reglează procesele de oxido-reduceree) [x] participă la procesele de schimbare proteică şi lipidică 1703) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru vitamina B3/acid nicotinic, РР:c) [x] dilată vasele perifericed) [x] Îmbunătăţeşte schimbul proteice) [x] posedă efect antialergic 1704) Numiţi indicaţiile calciului pantotenat:a) [x] ulcere troficeb) [x] nevrite, nevralgiid) [x] pancreatită cronicăe) [x] reacţii alergice 1705) Numiţi indicaţiile pentru administrarea piridoxinei hidroclorid:d) [x] tratament cu izoniazidăe) [x] toxicoză la gravide 1706) Numiţi indicaţiile pentru administrarea acidului folic/vit Вc:a) [x] gastroenterită cronicăb) [x] anemie megaloblastică la copii şi gravidec) [x] leucopeniee) [x] tuberculoză intestinală

106

Page 107: Teste Farmacologie 1

1707) Numiţi indicaţiile pentru administrarea ciancobolaminei:a) [x] anemii posthemoragiceb) [x] anemie megaloblasticăc) [x] afecţiuni hepatice1708) Numiţi efectele fermacologice ale acidului ascorbic:c) [x] reglează procesele de oxido-reducered) [x] stimulează sinteza de colagene) [x] măreşte absorbţia ferului din tractul gastrointestinal 1709) Indicaţi posibilele efectele adverse la administrarea dozelor mari de vitamina C:c) [x] formamea de calculi oxalaţi in rinichie) [x] insomnie, excitabilitate mărită 1710) Indicaţi preparatele vitaminei P:b) [x] cvercetinăe) [x] venoruton 1711) Indicaţi efectele fermacologice ale carnitinei clorid:b) [x] măreşte tonusul general şi coeficientul de utilizarea a proteinelore) [x] contribue la normalizarea schimbului de bază în hipertirioză 1712) Numiţi indicaţiile pentru administrarea riboxinei:c) [x] boala ischemică a corduluid) [x] glaucomă cu unghi deschise) [x] hepatită, ciroză 1713) Numiţi vitaminele liposolubile:b) [x] ergocalciferol d) [x] fitomenadionă 1714) Numiţi indicaţiile pentru administrarea preparatelor de retinol:b) [x] hipercheratozăc) [x] hemeralopiee) [x] dermatoză 1715) Indicaţi semnele intoxicaţiei acute cu vitamina А:a) [x] oboseală, iritabilitate, cefalee b) [x] descuamarea pieliie) [x] anorexie, greaţă, vomă 1716) Indicaţi complicaţiile care pot surveni după utilizarea îndelungată a vitaminei D:c) [x] calcificarea metastatică a tesuturilor moi, аrterelor, corneei, muşchilor şi îndeosebi a rinichilor d) [x] anorexie, greaţăe) [x] slăbiciune generală, iritabilitate, dereglari ale somnului 1717) Numiţi indicaţiile pentru administrarea tocoferolului acetat:a) [x] dereglarea ciclului menstrual b) [x] risc de întrerupere a sarciniie) [x] în tratamentul complex a patologiilor cardio-vasculare 1718) Numiţi indicaţiile pentru administrarea fitomenadionei:c) [x] Diateze hemoragice 1719) Indicaţi preparatele combinate, care conţin complexe de vitamine şi microelemnte:

107

Page 108: Teste Farmacologie 1

a) [x] aevit b) [x] iunicapd) [x] beroca 1720) Numiţi preparatele enzimatice, ce îmbunătăţesc procesul de digestie:d) [x] panzinorme) [x] abomină 1721) Numiţi preparatele enzimatice, utilizate pentru curăţirea plăgilor infectate cu ţesuturi necrozate:c) [x] tripsinăe) [x] terilitină 1722) Numiţi indicaţiile pentru administrarea citocromului С:a) [x] hepatită infecţioasă şi viralăb) [x] insuficienţă cardiacăd) [x] procese inflamatoare a căilor respiratorii inferioare 1723) Numiţi indicaţiile pentru administrarea aprotininei:c) [x] pancreatită acutăe) [x] Parotită postoperatorie 1724) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru cianocobalamină:a) [x] intervine în sinteza nucleoproteidelor c) [x] intervine în transformarea acidului folic în acid folinicd) [x] intervine în procesul normal de maturare a eritrocitelor 1725) Indicaţi mecanismele de acţiune ale vitaminei U:b) [x] stimulează formarea mucozităţii d) [x] contribuie la metilarea histaminei 1726) Numiţi indicaţiile cianocobalaminei:a) [x] anemie pernicioasăb) [x] anemie megaloblasticăc) [x] nevrite 1727) Numiţi indicaţiile pentru retinol:a) [x] hemeralopiec) [x] xeroftalmied) [x] cheratomalacie 1728) Numiţi preparatele vitaminelor liposolubile:a) [x] ergocalciferolb) [x] retinolc) [x] tocoferol 1729) Prin ce se explică micşorarea permeabilităţii vasculare la acţiunea preparatelor ce conţin acid ascorbic şi bioflavinoide?a) [x] stimulează sinteza colagenuluic) [x] stimulează sinteza acidului hondroitinsulfuricd) [x] inhibă hialuronidaza 1730) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru acidului ascorbic:a) [x] micşorează permeabilitatea vascularăc) [x] măreşte posibilităţile de adaptare ale organismului

108

Page 109: Teste Farmacologie 1

d) [x] reduce în intestin fierul trivalent în bivalent 1731) Indicaţi mecanismele de acţiune ale streptokinazei:a) [x] stimulează activatorii transformării plasminogenului în plasminăe) [x] stimulează direct plasminogenul, transformându-l în plasmină 1732) Numiţi indicaţiile pentru acidul nicotinic:a) [x] pelagrăb) [x] aterosclerozăc) [x] spasmul vaselor sanguine1733) Indicaţi modificările metabolice ce pot apărea la utilizarea tiaminei (tiaminpirofosfatul):a) [x] stimulează decarboxilarea -cetoacizilorc) [x] reduce piruvatemiad) [x] stimulează sinteza acetilcolinei 1734) Numiţi preparatele vitaminice folosite în anemia pernicioasă:a) [x] cianocobalaminăe) [x] acid folic 1735) Numiţi indicaţiile de bază ale acidului folic:b) [x] anemia megaloblasticăd) [x] anemia macrocitară 1736) Numiţi preparatele vitaminice cu acţiune antioxidantă:b) [x] tocoferol acetate) [x] acid ascorbic 1737) Indicaţi antibioticele bacteriostatice:b) [x] eritromicinad) [x] cloramfenicolul 1738) Indicaţi agenţi patogeni ce posedă rezistenţă naturală la macrolide:a) [x] enterobacteriaceaec) [x] pseudomonasd) [x] acinetobacter 1739) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru gentamicină:a) [x] este slab solubilă în lipide şi prin urmare, trebuie să fie administrată parenteralc) [x] inhibă eliberarea de acetilcolină la nivel presinapticd) [x] stabilizeaza membrana postsinaptică a joncţiunei neuromusculare 1740) Numiţi efectele adverse ale gentamicinei:a) [x] este toxică pentru retinăc) [x] poate cauza leziuni permanente ale nervilor vestibularie) [x] aplicarea topică poate cauza keratită punctiformă 1741) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru cefuroxima:a) [x] inhibă sinteza peretelui celularb) [x] are sensibilitate încrucişată cu penicilinac) [x] posedă o bună penetrare prin lichidul cefalorahidiane) [x] este mai putin toxică pentru epiteliul cornean decât gentamicina 1742) Indicaţi dozele şi formele de livrare ale ampicilinei:a) [x] capsule 0,25

109

Page 110: Teste Farmacologie 1

d) [x] flacoane de 500 şi 250 miligrame 1743) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru aztreonam:a) [x] este un monobactamb) [x] nu este eficient fiind administrat pe cale oralăd) [x] se administrează parenterale) [x] trece bariera hematoencefalică 1744) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru „nucină":a) [x] este un derivat de 5-hidoxi-1,4-naftochinoneic) [x] posedă acţiune antifungică marcatăd) [x] principiul activ este extras din nucile verzi ale nucului grecesc 1745) Indicaţi formele de livrare şi dozele benzilpenicilinei sodice:b) [x] flacoane de 500 000 UAd) [x] flacoane a cîte 1 000 000 UA 1746) Numiţi cefalosporinele din generaţia a 3-a:b) [x] cefiximă, ceftriaxonă, ceftibutene) [x] cefpodoximă, ceftibuten, cefetamet 1747) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru aminoglicozide:b) [x] necesită mecanisme aerobe de transport pentru a penetra prin peretele bacterianc) [x] acţiona la nivelul ARN-ului mesagerd) [x] nu sunt eficiente împotriva infecţiei sistemice la administrarea pe cale oralae) [x] cauzează necroză retiniană la injectarea in corpul vitros 1748) Numiţi inhibitorii de beta-lactamaze:a) [x] acid clavulanicc) [x] tazobactamd) [x] sulbactam 1749) Indicaţi antibioticele cu acţiune bactericidă:a) [x] penicilinelec) [x] cefalosporinelee) [x] aminoglicozidele 1750) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru detergenţi:a) [x] cu proprietăţi antiseptice sunt alcătuiţi din agenţi cationicic) [x] sunt mult mai eficiente impotriva microbilor Gram pozitivi decât bacteriilor Gram negatived) [x] pot provoca leziuni ale endoteliului cornean dacă sunt administraţi în camera anterioara ocularăe) [x] sunt utilizate preoperator pentru pregătirea condiţiilor de lucru 1751) Indicaţi formele de livrare şi modul de utilizare ale cefalexinei:a) [x] comprimate 100 miligrame de 2 ori pe zib) [x] capsule de 250 miligrame de 4 ori pe zid) [x] comprimate 300 miligrame de 3 ori pe zie) [x] capsule 500 miligrame de 4 ori în zi 1752) Numiţi principalele mecanisme de acţiune ale antibioticelor:a) [x] inhibă sinteza peretelui celularc) [x] inhibă sinteza acizilor nucleici

110

Page 111: Teste Farmacologie 1

d) [x] inhibă sinteza proteicăe) [x] dereglează permeabilitatea membranei celulare 1753) Care sunt formele de livrare şi concentraţiile pentru permanganatul de potasiu:a) [x] sol 0,1%-500 mld) [x] sol 1%-20 ml 1754) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru eritromicină:a) [x] biodisponibilitatea de 30-65%c) [x] eliminarea cu bila 20-30%d) [x] eliminarea renală 2-5% 1755) Indicaţi formele de livrare şi dozele gentamicinei?b) [x] flacoane de 0,08d) [x] unguent 0,1%-10,0e) [x] fiole 4%-2 ml 1756) Indicaţi efectele preparatelor de iod:a) [x] revulsivb) [x] deodorantd) [x] expectorant 1757) Numiţi antibioticele, activitatea cărora nu depind de PH mediului:b) [x] cefalosporinec) [x] vancomicinae) [x] cloramfenicol 1758) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru tetraciclină:a) [x] absorbţia ei este redusă de către alimenteb) [x] ar trebui să fie evitată la pacienţii cu insuficienţă renalăd) [x] reduce eficacitatea contraceptivelor orale 1759) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru vancomicină?d) [x] cauzează hipotensiune la administrarea prea rapidăe) [x] stimuleaza eliberarea de histamina 1760) Indicţi formele de livrare şi dozele polimixinei M:a) [x] comprimate 500 000 UIb) [x] unguent 20 000 UId) [x] flacoane 500 000 UI 1761) Indicaţi antibioticele cu proprietăţi bacteriostatice:d) [x] cloramfenicole) [x] tetraciclina 1762) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru cloramfenicol:d) [x] cauzează anemie aplasticăe) [x] este comtraindicat nou-născuţilor 1763) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru vancomicină:a) [x] este o glicopeptidăb) [x] este de origine fungicăe) [x] provoacă hipotensiune arterială la administrarea intravenoasă 1764) Indicaţi formele de livrare şi dozele pentru rifampicină:b) [x] capsule 50 miligrame

111

Page 112: Teste Farmacologie 1

c) [x] capsule 300 miligramed) [x] capsule 150 miligrame 1765) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru tetraciclină:b) [x] traversează placenta şi se acumulează în scheletul fătuluic) [x] este utilă în administrarea topică pe cornee, deoarece are proprietăţi anticolagenoase1766) Indicaţi antibioticele active în infecţii provocate de Proteus mirabilis:b) [x] gentamicinăc) [x] ampicilinăe) [x] amoxicilină 1767) Indicaţi formele de livrare şi dozele lincomicinei?a) [x] capsule 250 miligrameb) [x] fiole 30% -1 mld) [x] fiole 30% - 2ml 1768) Indicaţi preparatele şi grupele de medicamente efectele cărora pot fi potenţiate de lincozamide:a) [x] anestezice generalec) [x] miorelaxnate1769) Indicaţi formele de livrare şi dozele oxitetraciclinei:b) [x] comprimate a cîte 250 000 UAd) [x] unguent oftalmic 10 gramee) [x] comprimate a cîte 250 miligrame 1770) Indicaţi formele de livrare şi dozele cloramfenicolului:a) [x] colir 0,25%-10 mlc) [x] comprimate 0,25 gramed) [x] capsule 0,25 grame 1771) Numiţi antibioticele utilizate în infecţiile provocate de Bacilus anthracis:a) [x] benzilpenicilinăc) [x] doxiciclinăd) [x] eritromicină 1772) Numiţi preparatele chimioterapice care ar trebui să fie evitate în insuficienţă renală:a) [x] nalidixic acidd) [x] tetraciclină 1773) Numiţi contraidicaţiile pentru tetracicline:a) [x] insuficienţa hepatică şi renalăc) [x] la copii pînă la 8 sau chiar 12 anie) [x] graviditatea şi lactaţia 1774) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru cloramfenicol:b) [x] eliminarea renală, sub formă neschimbată este de 5-10%/24 orec) [x] cuplarea cu proteinele plasmatice este de 50-60%d) [x] se absoarbe complet şi repede la administrarea orală 1775) Prin ce se caracterizează rezistenţa microbiană extracromozomială?b) [x] informaţia despre rezistenţă se conţine în plasmide-elemente de AND, care cuprind factori S, responsabili de rezistenţă

112

Page 113: Teste Farmacologie 1

d) [x] se transmite între aceleaşi tulpini de germeni sau la tulpini diferite, dar limitat între germenii, aparţinând la specii sau genuri diferite 1776) Indicaţi efectele adverse specifice antibioticelor:a) [x] penicilinele - reacţii alergicec) [x] cloramfenicolul - deprimarea hematopoezei cu pancitopenied) [x] tetraciclinele - fenomene de fotosensibilizare la razele solare 1777) Indicaţi asocierile interzise de antibiotice:a) [x] aminoglicozide + polimixinec) [x] tetracicline + cloramfenicold) [x] macrolide + lincosamide 1778) Numiţi afecţiunile în care pot fi folosite preparatele benzilpenicilinei:a) [x] infecţii septice provocate de streptococib) [x] luesc) [x] gangrena gazoasă1779) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru benzilpenicilină:a) [x] acţiune bactericidăc) [x] sunt distruse de penicilinazăd) [x] se inactivează în mediul acid al stomacului 1780) Indicaţi spectrul de acţiune al benzilpenicilinei:a) [x] cocii gram-negativic) [x] spirochetelee) [x] cocii gram-pozitivi 1781) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru cefalosporine:a) [x] acţiune bacteriană prin inhibarea sintezei peretelui bacterianb) [x] toxicitate redusăc) [x] structură beta-lactamică1782) Numiţi preparate indicate în tratamentul tifosului exantematic:b) [x] doxiciclinăc) [x] cloramfenicole) [x] tetraciclină 1783) Numiţi efectele adverse caracteristice pentru aminoglicozide:c) [x] ototoxicitated) [x] nefrotoxicitatee) [x] bloc neuro-muscular 1784) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru ampicilină?b) [x] spectru mai larg de acţiuned) [x] este distrusă de către penicilinază 1785) Indicaţi efectele adverse ale cloramfenicolului:b) [x] sindrom cenuşiuc) [x] agranulocitozăe) [x] disbacterioză 1786) Numiţi indicaţiile pentru lincomicină:a) [x] osteomielităd) [x] infecţii anaerobe

113

Page 114: Teste Farmacologie 1

1787) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru amoxicilină:a) [x] spectrul de activitate mai larg decât al benzilpenicilineic) [x] este acido-rezistentăd) [x] se concentrează în bilă 1788) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru rifampicinei:c) [x] după întrebuinţarea preparatului rezistenţa se dezvoltă repedee) [x] se utilizează preponderent în tratamentul tuberculozei 1789) Indicaţi antibioticele folosite în infecţiile cu P. aeroginosae:b) [x] amikacinăc) [x] polimixină1790) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru cefalosporinele de I generaţie:b) [x] după spectrul de acţiune sunt aproape de benzilpenicilinăc) [x] acţionează bactericidd) [x] rezistent la penicilinază 1791) Indicaţi antibioticele efective în infecţia cu H. pylori:b) [x] amoxacilinăd) [x] doxicilinăe) [x] claritromicină 1792) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru eritromicină şi oleandomicină:a) [x] acţionează bacteriostaticb) [x] acţionează asupra aceloraşi microorganisme ca şi benzilpenicilina plus rickettsiile şi chlamidiilec) [x] rezistenţa microorganismelor la acţiunea preparatelor evoluează rapid1793) Numiţi antibioticele care dereglează permeabilitatea membranei citoplasmatice?b) [x] polimixinelee) [x] antimicoticele 1794) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru cloramfenicol:a) [x] are spectru larg de acţiuneb) [x] acţionează bacteriostaticc) [x] rezistenţa microorganismelor la acţiunea preparatului evoluează lent1795) Numiţi antibioticele ce inhibă sinteza acizilor nucleici?b) [x] grizeofulvinad) [x] rifampicina 1796) Indicaţi miroorganismele sensibilie faţă de eritromicină:a) [x] cocilor gram-pozitivib) [x] chlamidiilor1797) Numiţi asocierele de antibiotice recomandate:c) [x] aminoglicozide + penicilinee) [x] aminoglicozide + cefalosporina 1798) Indicaţi preparatele cele mai eficiente în infecţia cu stafilococi penicilinazo-rezistenţi:a) [x] vancomicină

114

Page 115: Teste Farmacologie 1

b) [x] clindamicină1799) Numiţi penicilinele de prima alegere în terapia unor infecţii cu flora gram-negativă?c) [x] azlocilinăe) [x] mezlocilină 1800) Indicaţi mecanismele responsabile de acţiunea bactericidă a antibioticelor?c) [x] dereglează permeabilitatea membranei citoplasmaticee) [x] inhibă sinteza peretelui celular 1801) Indicaţi preparatele care inhibă sinteza proteică bacteriană ca urmare a fixării de subunităţile ribozomiale 50S:a) [x] cloramfenicolulb) [x] claritromicinac) [x] clindamicina1802) Indicaţi antibioticele care realizeaza concentratii active în bila:a) [x] ampicilinab) [x] rifampicinac) [x] tetraciclina1803) Numiţi cauzele sindromului cenusiu produs de cloramfenicol la nou-nascuti si prematuri:a) [x] doze excesiveb) [x] deficitul eliminării renale a formei neconjugatec) [x] deficitul enzimatic hepatic al glucuronoconjugării1804) Indicaţi agenţii patogeni rezistenţi la benzilpenicilină:a) [x] stafilococ penicilinazosecretorb) [x] gonococc) [x] enterococ 1805) Indicaţi grupele de antibiotice cu care pot fi asociate aminoglicozidele:b) [x] glicopeptideled) [x] beta-lactamele 1806) Indicaţi aminoglicozidele active faţă de bacilul Koch:a) [x] streptomicinac) [x] kanamicina 1807) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru rifampicina:a) [x] activă faţă de virusul zonei zosterb) [x] biotransformare în ficat prin deacetilarec) [x] activă faţă de bacilul Koch 1808) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru cloramfenicolul:a) [x] de elecţie în salmoneloze sistemicec) [x] induce sindrom cenuşiu, la nou-născutd) [x] induce anemie aplastică 1809) Numiţi antisepticele din grupul coloranţilor:b) [x] etacridinăe) [x] verde de brilliant 1810) Numiţi antibioticele din grupa polienelor:a) [x] grizeofulvina

115

Page 116: Teste Farmacologie 1

d) [x] amfotericina Be) [x] natamicina 1811) Indicaţi tetraciclinele semisintetice:b) [x] doxiciclinăc) [x] metaciclinăe) [x] minociclină 1812) Indicaţi mecanismele care explică rezistenţa microorganismelor la tetracicline:b) [x] micşorarea pătrunderii antibioticului în celulăc) [x] alterarea locului de acţiunee) [x] efluxul activ din celulă 1813) Indicaţi microorganismele care posedă rezistenţă naturală faţă de macrolidele:a) [x] Bacillus fragilisb) [x] Pseudomonasd) [x] Acinetobacter 1814) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru monobactame:a) [x] sunt chimioterapice cu inel beta-lactamicc) [x] sunt inactivate de beta-lactamazele stafilococilore) [x] sunt rezistenţi la beta lactamazele bacteriilor gram-negative 1815) Numiţi spectrul de acţiune ale claritromicinei:a) [x] S aureus meticilinsensibilc) [x] M aviume) [x] S aureus 1816) Indicaţi particularităţile farmacologice ale doxiciclinei comparativ cu tetraciclina:a) [x] absorbţie per os mai bunăb) [x] absorbţia per os neinfluenţată de alimentec) [x] concentraţii active timp de 12 ore1817) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru tetraciclină:a) [x] absorbţie per os partiala si variabilab) [x] absorbţia per os redusă în prezenţa alimentelord) [x] absorbţia per os diminuată de lactate şi ioni de calciu 1818) Indicaţi spectrul bacteriologic de acţiune al tetraciclinelor:a) [x] chlamidiib) [x] micoplasmeмc) [x] brucelee) [x] rickettsii 1819) Numiţi antibioticele care nu se absorb fiind administrate peroral:a) [x] streptomicinac) [x] gentamicinae) [x] colistin 1820) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru vancomicină:a) [x] activă pe cocii gram-pozitiv

116

Page 117: Teste Farmacologie 1

b) [x] de electie oral in colita pseudomembranoasa indusa de antibioticec) [x] provoacă oto- si nefrotoxicitate1821) Indicaţi substanţele inhibitoare de betalactamaze:a) [x] acid clavulanicb) [x] tazobactamc) [x] sulbactam1822) Indicaţi chimioterapicele active şi în faza de repaus a germenilor patogeni:b) [x] nistatinad) [x] polimixina B 1823) Care antimicrobiene inhibă sinteza proteică bacteriană ca urmare a fixării de subunităţile ribozomiale 30S:b) [x] tetraciclinae) [x] doxiciclina 1824) Numiţi particularitati farmacologice ale amoxicilinei comparativ cu ampicilina:a) [x] absorbţie per os superioară ampicilinei b) [x] eliminare renala în formă activă, ridicată c) [x] niveluri terapeutice cca 8 ore 1825) Numiţi contraindicaţiile ampicilinei:a) [x] alergiib) [x] mame ce alapteazăe) [x] mononucleoza infecţioasă 1826) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru metronidazol:d) [x] are o buna penetrare a barierei hemato-encefalicee) [x] alcoolul etilic trebuie evitat în timpul tratamentului cu metronidazol 1827) Numiţi preparatele de perspecivă în tratamentul tuberculozei:a) [x] cefalosporinelec) [x] oxazolidindionelee) [x] macrolidele 1828) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru sulfamide:a) [x] inhiba conversia de acid para-aminobenzoic în acid folicc) [x] sunt cu acţiune lentăe) [x] sunt o cauză cunoscută a sindromului Stevens-Johnson 1829) Numiţi antibacteienele care inhiba sinteza de acid folic:b) [x] sulfonamidelec) [x] piramentamina 1830) Indicaţi formele de livrare şi dozele ofloxacinei:a) [x] cxomprimate 200 miligramec) [x] soluţie perfuzabilă 200mg/100ml 1831) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru fluorochinolone:a) [x] acţionează prin inhibarea ADN-girazeid) [x] sunt active împotriva bacililor gram negativie) [x] administrarea sistemică este asociată cu nefrită interstiţială 1832) Numiţi formele de livrare şi dozele metronidazolului:

117

Page 118: Teste Farmacologie 1

a) [x] comprimate 250 miligramec) [x] comprimate 500 miligramed) [x] supozitoare vaginale 100 miligrame 1833) Numiţi derivaţii chinoxalinei:a) [x] chinoxidinac) [x] dioxidinae) [x] nitroxolina 1834) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru derivaţii nitroimidazolului:a) [x] la administrarea intrarectală şi intravaginală metronidazolul se absoarbe cu o biodisponibilitate de circa 70%c) [x] se absoarbe complet din tubul digestiv, cu o biodisponibilitate de 80-99%e) [x] hrana nu influenţează absorbţia 1835) Numiţi derivaţii 8-oxichinolinei cu acţiune topică:b) [x] cliochinole) [x] clorchinaldol 1836) Numiţi indicaţiile nitroxolinei:a) [x] infecţii urinare acute şi cronicec) [x] profilaxia complicaţiilor infecţioase după proceduri diagnostice şi curative 1837) Numiţi mecanismmele de acţiune ale preparatelor de bismut?a) [x] blocarea grupărilor sulfhidrice a sistemelor enzimatice din celulele microbienec) [x] dereglează metabolismul microbian şi frânează multiplicarea celulelord) [x] acţiune spirochetostatică 1838) Numiţi derivaţii nicotinamidei folosiţi ca antituberculoase:a) [x] etionamidăc) [x] pirazinamidăd) [x] protionamidă 1839) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru etambutol:a) [x] este activ în concentraţii mici faţă de M Tuberculosise) [x] inhibă sinteza arabingalactanul prin blocarea arabinoziltransferazei 1840) Indicaţi nivelele mecanismului de acţiune al sulfamidelor:a) [x] prin trimetoprim inhibă dihidrofolat reductaza, cu impiedicarea transformării acidului dihidrofolic în acidul tetrahidrofolic, ce participă la sinteza acizilor nucleici şi proteinelorc) [x] prin componentul sulfamidic inhibă sinteza acidului dihidrofolic 1841) Indicaţi preparatele utilizate în tratamentul leptospirozelor:a) [x] benzilpenicilinab) [x] tetraciclinad) [x] eritromicina 1842) Numiţi sulfamidele cu acţiune la nivelul lumenului intestinal:a) [x] ftalilsulfatiazol, succinilsulfatiazolc) [x] sulfaguanidină, disulformină 1843) Numiţi contraindicaţiile preparatelor sulfamide:a) [x] la pacienţi cu insuficienţă renală şi/sau hepaticăb) [x] la gravide şi nou născuţi

118

Page 119: Teste Farmacologie 1

d) [x] la pacienţii cu porfirie 1844) Numiţi formele de livrare şi dozele pentru nitrofural:a) [x] comprimate 100 miligrameb) [x] unguent 0,2%-25 mld) [x] colir 0,02%-10 ml 1845) Numiţi contraindicaţiile derivaţilor nitroimidazolului:a) [x] maladii hepatice gravec) [x] afecţiuni cerebrale organice 1846) Numiţi efectele adverse produse de sulfamide:b) [x] hemoliza eritrocitelord) [x] sindromul Stevens-Johnson 1847) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru acidului nalidixic:c) [x] acţionează preponderent asupra bacteriilor gram-negatived) [x] se absoarbe bine din tubul digestiv 1848) Numiţi factorii principali care determină circulaţia îndelungată a sulfametoxipiridazinei şi sulfadimetoxinei în organism:b) [x] gradul înalt de reabsorbţie renalăd) [x] gradul înalt de fixare de proteinele sângelui 1849) Indicaţi preparatele sulfamidelor de durată lungă de acţiune:b) [x] sulfalend) [x] sulfametoxipiridazinăe) [x] sulfadimetoxină 1850) Indicaţi chimioterapicele din grupa fluorchinolonelor:a) [x] ofloxacinăe) [x] ciprofloxacină 1851) Numiţi efectele adverse ale sulfamidelor antibacteriene:b) [x] cristaluried) [x] sindrom Layele) [x] inhibă hemopoeza 1852) Indicaţi sulfamidele cu acţiune sistemică:a) [x] sulfacetamidăb) [x] sulfapiridină1853) Numiţi sulfamidele cu acţiune intestinală:c) [x] salazosulfapiridinăd) [x] ftalilsulfatiazol 1854) Indicaţi sulfamidele cu durată medie de acţiune:b) [x] sulfametoxazolc) [x] co-trimoxazol1855) Indicaţi mecanismele de acţiune a co-trimoxazolului:b) [x] inhibă dihidropteroatsintetaza c) [x] inhibă dihidrofolatreductaza1856) Indicaţi preparatele combinate ale sulfamidelor antibacteriene:c) [x] co-trimoxazold) [x] antrim

119

Page 120: Teste Farmacologie 1

e) [x] sulfaton 1857) Indicaţi spectrul de acţiune al sulfamidelor antibacteriene:a) [x] salmoneleb) [x] shigellec) [x] toxoplasmed) [x] actinomicete 1858) Indicaţi spectrul de acţiune al sulfamidelor antibacteriene:a) [x] micoplasmec) [x] nocardiad) [x] gonococie) [x] histoplasme 1859) Numiţi contrindicaţiile sulfamidelor antibacteriene:a) [x] nou-născuţib) [x] bolnavi cu porfiried) [x] bolnavi cu reacţii alergice la furosemid 1860) Numiţi efectele adverse ale sulfamidelor antibacteriene:a) [x] edem angioneuroticb) [x] anemie hemoliticăd) [x] eritem exudativ 1861) Numiţi efectele adverse de tip alergic ale sulfamidelor antibacteriene:a) [x] edem angioneuroticd) [x] eritem exudativ 1862) Indicaţi efectele adverse renale ale sulfamidelor antibacteriene:a) [x] cristalurie c) [x] anuriee) [x] oligurie 1863) Indicaţi efecte adverse ale sulfamidelor antibacteriene:a) [x] icter nuclearb) [x] hepatităd) [x] agranulocitoză 1864) Numiţi măsurile necesare pentru profilaxia cristaluriei provocate de administrarea sulfamidelor antibacteriene:a) [x] administrarea lichidelor în cantităţi marib) [x] alcalinizarea urineic) [x] administrarea internă a hidrocarbonatului de sodium1865) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru co-trimoxazol:a) [x] reprezinta asocierea dintre sulfametoxazol si trimetoprim b) [x] reprezinta principiul activ din: Biseptol, Tagremin, Septrine) [x] este activ in infectii respiratorii, otita medie, febra tifoida, cauzate de germeni sensibili 1866) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru sulfadoxină:b) [x] se indica in trahom si profilaxia holereic) [x] este sulfamida cu actiune de foarte lunga duratad) [x] se administreaza in doza unica (o data la 7 zile) 1867) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru trimetoprim:

120

Page 121: Teste Farmacologie 1

a) [x] reprezinta derivat de 2,4-diamino-pirimidina c) [x] inhiba dihidrofolatreductaza e) [x] se prefera asocierea cu sulfonamide antimicrobiene 1868) indicaţi efectele adverse produse frecvent de sulfamidele antibacteriene:a) [x] cristalurie b) [x] erupţii cutanate 1869) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru sulfamidele antibacteriene:a) [x] acţionează ca antagonişti competitivi ai acidului paraaminobenzoic d) [x] reprezintă medicaţia de elecţie în nocardiozăe) [x] acţiunea lor antibacteriană este diminuată în prezenţa puroiului 1870) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru sulfamidele sistemice:a) [x] traversează placentab) [x] se metabolizează prin acetilare în ficat 1871) Numiţi efectele adverse ale sulfamidelor antibacteriene:c) [x] dermatită exfoliativăe) [x] boala serului 1872) Indicaţi spectrul antibacterian de acţiune al sulfamidelor:a) [x] chlamidii b) [x] E coli c) [x] micoplasme1873) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru sulfamidele antibacteriene:a) [x] sunt bacteriostatice c) [x] au efect hipoglicemiant e) [x] produc fotosensibilizare 1874) Indicaţi remediile antituberculoase de bază:a) [x] rifampicinăb) [x] etambutolc) [x] izoniazidă1875) Indicaţi preparatele eficiente împotriva tuberculozei:b) [x] rifampicinăd) [x] izoniazidăe) [x] streptomicină 1876) Indicaţi preparatele cu mecanism de acţiune antituberculos specific prin nhibiţia ADN-girazei bacteriene:b) [x] ciprofloxacinăe) [x] ofloxacină 1877) Indicaţi prepatatele cu mecanism de acţiune antituberculos prin inhibiţia sintezei proteice prin fixarea de subunitatea 30S:b) [x] streptomicinăd) [x] kanamicină 1878) Indicaţi mecanismele acţiunii antituberculoase al preparatelor:b) [x] stimularea sintezei proteice

121

Page 122: Teste Farmacologie 1

d) [x] inhibiţia sintezei proteice 1879) Indicaţi mecanismele acţiunii antituberculoase al preparatelor:a) [x] inhibiţia sintezei acizilor graşi e) [x] împiedicarea sintezei acidului folic prin antagonism competitiv cu acidul p- aminobenzoic 1880) Indicaţi mecanismele acţiunii antituberculoase al preparatelor:a) [x] inhibiţia sintezei peretelui bacterian d) [x] inhibiţia ADN girazei bacterienee) [x] împiedicarea sintezei acidului folic prin antagonism competitiv cu acidul p- aminobenzoic 1881) Indicaţi principiile chimioterapiei antituberculoase:a) [x] se aplică totdeauna polichimioterapie b) [x] medicaţia de primă alegere sunt chimioterapicele majore d) [x] durata tratamentului este în general 6-8 luni 1882) Indicaţi efectele adverse posibile pentru izoniazidă:a) [x] afectare toxică hepaticăd) [x] nevrită periferică e) [x] tulburări digestive 1883) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru izoniazidă:b) [x] biodisponibilitate orală crescutăc) [x] penetrează barieră hematoencefalică e) [x] penetrează barieră hemato-placentară 1884) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru izoniazidă:a) [x] biotransformare la nivel hepatic cu formare de acid izonicotinic c) [x] afectare toxică hepaticăd) [x] mecanismul de acţiune constă în inhibiţia acizilor graşi cu lanţ lung 1885) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru rifampicină:a) [x] absorbţie orală aproape completă c) [x] realizează concentraţii mari în plămân, ficat d) [x] realizează concentraţii mari în bilă, urina e) [x] trece în cazeumul tuberculos 1886) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru rifampicină:a) [x] mecanismul de acţiune este bactericid c) [x] rezistenţă dezvoltă repede e) [x] în tuberculoză se asociază cu polichimioterapice 1887) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru etambutol:a) [x] este un antituberculos major d) [x] bine se absoarbe după administrare oralăe) [x] trece barieră hematoencefalică 1888) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru etambutol:b) [x] este un medicament antituberculosc) [x] mecanismul de acţiune antituberculos este bacteriostatice) [x] poate produce nevrită optică 1889) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru etambutol:b) [x] mecanismul de acţiune antituberculos este bacteriostatic c) [x] tratamentul se face sub control oftalmologic

122

Page 123: Teste Farmacologie 1

d) [x] supraveghere particulară a pacienţilor ce fac tratament şi cu disulfiram e) [x] supraveghere particulară a pacienţilor ce fac tratament cu antimalarice 1890) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru streptomicină:b) [x] este un antituberculos majorc) [x] absorbţie digestivă redusă după administrare orală1891) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru etionamid:b) [x] este un antituberculos minorc) [x] este un medicament sintetic1892) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru etionamid:a) [x] este un antituberculos minorc) [x] realizează concentraţii active în lichidul cefalorahidian e) [x] poate provoca tulburări endocrine 1893) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru cicloserină:a) [x] este un antituberculos minor c) [x] este un antibiotic 1894) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru capreomicină:b) [x] este un antituberculos minorc) [x] absorbţie orală redusăe) [x] poate induce pierderi de electrolizi 1895) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru dapsonă:a) [x] este activă pe M tuberculosis b) [x] este activă pe M leprae c) [x] absorbţie bună şi completă din tubul digestiv e) [x] poate induce tulburări nervoase 1896) Numiţi antituberculoase de eficacitate medie:b) [x] etionamidc) [x] etambutol e) [x] streptomicina 1897) Numiţi cele mai eficace antituberculoase:d) [x] rifampicina e) [x] izoniazidă 1898) Indicaţi medicamentele cele mai puţin eficace în tratamentul tuberculozei:d) [x] acid aminosalicilice) [x] tiocetazonă 1899) Indicaţi medicamentele antileproase:c) [x] solasulfond) [x] dapsonă 1900) Indicaţi medicamentele antituberculoase:a) [0]imipenemb) [0]izoniazidăc) [0]co-trimoxazold) [0]capreomicinăe) [0]kanamicină 1901) Indicaţi macrolide polienice cu proprietăţi antimicotice:

123

Page 124: Teste Farmacologie 1

a) [x] natamicinac) [x] nistatinae) [x] amfotercina 1902) Numiţi preparatele utilizate in terapia pitiriazisului:a) [x] miconazold) [x] econazol 1903) Indicaţi antimicotice pentru utilizarea sistemică:b) [x] amfotericinac) [x] miconazol1904) Nmiţi efectele adverse ale amfotericinei B:a) [x] hipokaliemieb) [x] şoc anafilacticd) [x] agranulocitozăe) [x] afectare renală 1905) Indicaţi antibioticele antimicotice polienice:a) [x] nistatinac) [x] amfotericina B1906) Numiţi indicaţiile natamicinei:a) [x] candidoza locală şi intestinalăb) [x] aspergilozăd) [x] tricomoniazăe) [x] micoze respiratorii 1907) Indicaţi efectele adverse ale amfotericinei B:a) [x] insuficienţa renalăb) [x] tromboflebită la locul injectăriie) [x] şoc anafilactic 1908) Numiţi efectele adverse produse de griseofulvină:a) [x] albuminurieb) [x] fotosensibilizaree) [x] leucopenie 1909) Indicaţi efectele adverse produse de amfotericina B:a) [x] gastroenterita hemoragicab) [x] leziuni hepaticec) [x] hipomagneziemiee) [x] scaderea rezervei alcaline 1910) Numiţi indicaţiile terapeutice ale miconazolului:a) [x] iv în perfuzie în infecţii fungice severe cu coccidioidesb) [x] oral în candidoza orala şi intestinalăc) [x] topic în pitiriazisd) [x] intravaginal în candidoză 1911) Indicaţi medicamente de prima alegere in candidozele superficiale:a) [x] clotrimazolc) [x] nistatin1912) Numiţi antimicotice din grupul derivaţilor imidazolului:

124

Page 125: Teste Farmacologie 1

a) [x] econazold) [x] ketoconazole) [x] miconazol 1913) Indicaţi antimicotice utilizate local si sistemic?c) [x] ketoconazold) [x] nistatinaмe) [x] natamicina 1914) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru clotrimazol:b) [x] este un derivat imidazolice) [x] este o pulbere criatalină incoloră, insolubilă în apă 1915) Indicaţi antimicoticele care prezintă o difuziune bună în LCR:a) [x] ketoconazolc) [x] fluconazold) [x] amfotericina Be) [x] clotrimazol 1916) Indicaţi antimicoticele care actioneaza influenţând membrana celulară a fungilor:b) [x] miconazolc) [x] clotrimazold) [x] amfotericina Be) [x] econazol 1917) Indicaţi antimicoticele cu potenţial hepatotoxic:a) [x] flucitozinac) [x] ketoconazole) [x] amfotericina B 1918) Indicaţi antimicoticele care nu acţionează asupra Candida albicans?b) [x] pecilocind) [x] tolnaftat 1919) Indicaţi antimicoticele care pot fi administrate în infecţii fungice sistemice în perfuzie iv:c) [x] fluconazold) [x] miconazole) [x] amfotericina B 1920) Indicaţi mecanismele de acţiune ale preparatelor antivirale:a) [x] inhibă întrarea virusului în celulăb) [x] inhibă transcrierea genomului viralc) [x] inhibă asamblarea componentelor virale şi eliberarea virusuluid) [x] inhibă translarea ARNm viral 1921) Numiţi antiviralele efective faţă de virusul herpetic:b) [x] aciclovirc) [x] vidarabinăd) [x] valaciclovir 1922) Numiţi antivirale efective faţă de flavivirusuri ( virusului hepatic C):a) [x] interferon alfa-2bb) [x] PEG interferon alfa-2b

125

Page 126: Teste Farmacologie 1

c) [x] PEG interferon alfa-2ae) [x] interferon alfa -2a 1923) Numiţi preparatele antivirale efective faţă de retroviruşi (virusul imunodificienţei HIV):a) [x] nevirapinb) [x] zidovudinăc) [x] enfovitridad) [x] lamivudina 1924) Indicaţi preparatele antivirale cu activitate asupra ADN-ului viral:b) [x] interferoniic) [x] ribavirinad) [x] aciclovire) [x] valaciclovir 1925) Numiţi preparatele antivirale cu ativitate asupra ARN-ului viral:b) [x] amantadinac) [x] stavudinad) [x] didanozina 1926) Indicaţi antiviralele efective faţă de virusul gripal:a) [x] oseltamivirb) [x] amantadinad) [x] zanamivire) [x] rimantadina 1927) Indicaţi mecanismele de acţiune ale preparatelor antivirale efective faţă de virusul gripei:b) [x] inhibă proteina M2c) [x] inhibă neuroaminidazad) [x] inhibă transcripţia virală 1928) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru interferoni:a) [x] antiviralăb) [x] imunomodulatoarec) [x] antiproliferativăd) [x] induc modificări biochimice ce crează o stare antivirală în celulele infectate 1929) Indicaţi preparatele utilizate pentru tratamentul giardiozei:b) [x] metronidazolc) [x] furazolidon1930) Numiţi indicaţiile metronidazolului:b) [x] lambliozăc) [x] amebiazăe) [x] tricomonadoză 1931) Indicaţi preparatele utilizate în tratamentul tricomonadozei:a) [x] metronidazol b) [x] furazolidon c) [x] tinidazol1932) Indicaţi preparatele utilizate pentru chimioprofilaxia individuală a malariei:

126

Page 127: Teste Farmacologie 1

a) [x] clorochinab) [x] meflochinac) [x] doxiciclina1933) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru clorochină:a) [x] antiaritmicăb) [x] antiinflamatoare c) [x] amebicidăd) [x] imunodepresivă 1934) Numiţi grupele de preparate utilizate în tratamentul malariei:a) [x] sulfamideb) [x] tetracicline c) [x] analogii artemizinei1935) Numiţi indicaţiile furazolidonului:a) [x] infecţii cauzate de trichomonadeb) [x] giardiozăc) [x] dizenterie1936) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru metronidazol:a) [x] este utilizat în tratamentul complex pentru eradicarea H pylorib) [x] în cazul administrării perorale posedă o biodisponibilitate de aproximativ 100%d) [x] poate provoca xerostomie, gustul metalic, stomatită, glosităe) [x] în asociere cu alcoolul manifestă efect disulfiramic 1937) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru clorochină:a) [x] provoacă lezarea tuturor formelor eritrocitare de plasmodii sensibilic) [x] poate fi utilizată în tratamentul lupusului eritematos 1938) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru furazolidon:b) [x] bine penetrează în organe şi ţesuturi, iclusiv şi sistemul nervos centralc) [x] o parte se elimină pe cale intestinală formând concentraţii efective faţă de unele infecţii Gr- d) [x] provoacă intoleranţă faţă de alcool e) [x] preparatul inhibă monoaminoxidază şi necesită precauţii în administrare 1939) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru mebendazol:b) [x] inhibă procesele de utilizare a glucozei şi formare a ATP-ului la nematodozed) [x] în cazul indicării preparatului nu este necesară pregătirea preventivă a pacienţilore) [x] este un derivat imidazolic efectiv faţă de majoritatea nematodozelor intestinale 1940) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru pirantel:a) [x] este efectiv în tratamentul enterobiozei şi ascaridozeic) [x] blochează transmisia neuromusculară cu relaxarea musculaturii nematodelore) [x] slab se absoarbe din tubul digestiv (până la 50%) 1941) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru levamizol:a) [x] specific inhibă succinatdehidrogenaza cu blocarea proceselor energetice a helminţilorb) [x] posedă efect imunomodulator c) [x] este utilizat în tratamentul artritei reumatoide1942) Indicaţi preparatele utilizate în cestodozele intestinale:a) [x] niclosamidă

127

Page 128: Teste Farmacologie 1

b) [x] prazicvantelc) [x] aminoacrichină1943) Numiţi preparatele efective în echinococoză:a) [x] mebendazolb) [x] albendazol 1944) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru albendazol:a) [x] posedă spectrul larg faţă de nematodozele intestinale d) [x] manifestă acţiune în echinococozăe) [x] posedă toxicitate joasă 1945) Indicaţi preparatele utilizate în tratamentul helminiazelor tisulare (extraintestinale):a) [x] dietilcarbamazină citratb) [x] ivermectinăc) [x] prazicvantel1946) Indicaţi preparatele antihelmintice:c) [x] ivermectinăd) [x] niclosamide) [x] prazicvantel 1947) Indicaţi preparatele antiprotozoice:c) [x] furazolidond) [x] metronidazole) [x] tinidazol 1948) Indicaţi preparatele antimalarice utilizate în formele de malarie rezistente la clorochină:a) [x] meflochinăd) [x] artesunate) [x] furazolidon 1949) Numiţi indicaţiile metronidazolul:a) [x] amebiazăd) [x] ulcer duodenale) [x] infecţii anaerobe 1950) Numiţi indicaţiile furazolidonului:a) [x] infecţiile intestinale bacteriene (dizenterie bacilară, paratifos, toxicoinfecţii paratifice)c) [x] lamblioză1951) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru levamizol:a) [x] produce paralizia musculaturii helminţilor, afectând glicoliza anaerobăc) [x] posedă acţiune imunostimulantăd) [x] se administrează independent de mese 1952) Numiţi indicaţiile levamizolului:a) [x] ascaridozăe) [x] anchilostomidoză 1953) Numiţe preparatele eficiente în cestodozele intestinale:a) [x] niclosamidc) [x] aminoacrichină

128

Page 129: Teste Farmacologie 1

d) [x] praziquantel 1954) Indicaţi preparatele eficiente în nematodozele intestinale:a) [x] levamizolb) [x] befeniu hidroxinaftoatc) [x] mebendazol1955) Indicaţi preparatele antineoplazice din grupul agenţilor alchilanţi:a) [x] ciclofosfamidăb) [x] tiofosfamidc) [x] cisplatină1956) Numiţi preparatele antineoplazice din grupul antimetaboliţilor:a) [x] metotrexatb) [x] fluoruracilc) [x] mercaptopurină1957) Indicaţi preparatele antitumorale de provenenţă vegetală:a) [x] vinblastinăb) [x] vincristină c) [x] vinorelbină1958) Indicaţi preparatele antitumorale din grupul anticorpilor monoclonali:a) [x] transtuzumabb) [x] rituximab c) [x] bevacizumab1959) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru agenţii alchilanţi:a) [x] ciclofosfanul este cel mai utilizat din grupul cloretilenaminelorb) [x] tiofosfamidul este cel mai utilizat din grupul etileniminelorc) [x] mielosanul se foloseşte în acutzarea mieloleucozei cronice 1960) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru antimetaboliţi:a) [x] metotrexatul inhibă dihidrofolatreductaza şi inhibă sinteza ADN-uluib) [x] metotrexatul este utilizat în special în leucemiile acute mai des la copiid) [x] fluorourocilul este utilizat în tumorile adevăratee) [x] mercaptopurina se utilizeză mai des în leucemiile acute la adulţi 1961) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru antibioticele antitumorale:a) [x] olivomicina se utilizează în tumorile testiculareb) [x] doxorubicina se utilizează în tratamentul sarcoamelor osteogenec) [x] bleomicina este eficient în cancerul mucoasei cavităţii bucale, laringelui 1962) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru preparatele antitumorale de origine vegetală:a) [x] vinblastina este utilizată în formele generalizate de limfogranulomatozăb) [x] alcaloizii din Vinca Rosea L provoacă denaturarea tubulinei cu stoparea mitozeic) [x] vincristina este utilizată în tratamentul hemoblastozelor1963) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru antitumoralele din grupul preparatlor hormonale:a) [x] estrogenii se utilizează în cancerul de prostatăb) [x] androgenii se utilizeză în cancerul mamar

129

Page 130: Teste Farmacologie 1

c) [x] antiandrogenii se tilizează în cancerul de prostatăd) [x] antiestrogenii se utilizează în cancerul glandei mamare 1964) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru citochine:a) [x] la citochine se referă interferoniib) [x] citochinele activează celulele citotoxice T-kileri c) [x] aldesleucina şi proleucina sunt derivaţii interleucinei - 21965) Indicaţi particularităţile farmacologice caracteristice pentru preparatele antitumorale din grupul anticorpilor monoclonali:b) [x] transtuzumabul este utilizat în cancerul glandei mamarec) [x] transtuzumabul inhibă receptorii HER2d) [x] bevacizumabul inhbă creşterea vaselor noi în tumoare 1966) Indicaţi preparatele utilizate în cancerul mamar:a) [x] doxorubicinăb) [x] metotrexatc) [x] ciclofosfan1967) Indicaţi preparatele specifice utilizate în leucemii:a) [x] citarabinăb) [x] rubocimină c) [x] ciclofosfan1968) Numiţi preparatele radioprotectoare:a) [x] prodigiozanb) [x] cistaminăc) [x] iodura de potasiu1969) Numiţi radioproectoarele antioxidante:a) [x] cistaminăb) [x] cistafoxc) [x] cistamină dihidroclorid1970) Indicaţi preparatele utilizate în tratamentul cancerului de prostată:a) [x] dietilstilbestrolb) [x] flutamidc) [x] fosfestrol1971) Indicaţi preparatele utilizate în tratamentul cancerului pulmonar microcelular: a) [x] ciclofosfanb) [x] nitrozometilureec) [x] topotecan1972) Indicaţi efectele adverse care apar frecvent la administrarea preparatelor antitumorale?a) [x] greaţăb) [x] vomăd) [x] febră 1973) Numiţi preparatele diuretice utilizate în tratamentul intoxicaţiilor acute?b) [x] manitold) [x] ureea 1974) Indicaţi factorii care pot favoriza apariţia reacţiilor adverse de tip toxic:

130

Page 131: Teste Farmacologie 1

a) [x] indice terapeutic micb) [x] ineficienţa funcţionării organelor de metabolizare şi eliminarec) [x] interacţiuni medicamentoase cu efect sinergic1975) Indicaţi afirmaţiile corecte referitoare la reacţiile adverse de tip alergic?b) [x] nu depind de dozăd) [x] sunt încrucişate pentru compuşii înrudiţi structural 1976) Numiţi complicaţiile medicamentoase cauzate de factorii genetici:a) [x] idiosincraziab) [x] inducţia enzimelor hepaticec) [x] supresia enzimelor hepatice1977) Numiţi complicaţiile medicamentoase cauzate de suspendarea tratamentului medicamentos:d) [x] sindromul rebounde) [x] sindromul de lipsă 1978) Numiţi complicaţiile medicamentoase cauzate de hipersensibilitatea bolnavilor:a) [x] reacţii imnoalergice de tip imediatb) [x] reacţii imunoalergice de tip întârziat1979) Numiţi complicaţiile medicamentoase cauzate de reacţiile adverse specifice şi nespecifice ale medicamentelor:a) [x] acţiunea nefrotoxicăb) [x] acţiunea hepatotoxicăc) [x] acţiunea ulcerigenă1980) Indicaţi definiţiile antidoturilor:a) [x] preparate medicamentoase ce posedă acţiune de neutralizare şi/sau eliminare a toxicelorb) [x] preparate medicamentoase ce posedă acţiune de preîntâmpinare a dezvoltării simptomelor intoxicaţiei cu un toxic anumitc) [x] preparate medicamentoase ce posedă acţiune antagonistă faţă de un toxic anumit1981) Indicaţi cum se divizează antidoturile după mecanismul de acţiune:a) [x] fiziceb) [x] chimicec) [x] fiziologice1982) Numiţi antidodurile utilizate în intoxicaia cu morfină şi alte analgezice opioide:a) [x] naloxonăb) [x] nalorfină clorhidrat1983) Numiţi antidodurile utilizate în intoxicaia cu compuşi organofosforici:c) [x] izonitrozinăd) [x] dipiroxime) [x] aloxim 1984) Nimiţi antidoturile utilizate în intoxicaţia cu hipnotice:a) [x] flumazenilb) [x] bemegride) [x] naloxon 1985) Nimiţi antidoturile utilizate în intoxicaţia cu m- colinoblocante (atropină, platifilină etc):

131

Page 132: Teste Farmacologie 1

a) [x] fizostgminăb) [x] nalmefend) [x] aminostigmină 1986) Numiţi antidoţii utilizaţi în intoxicaţia cu cianuri:a) [x] nitrit de sodiub) [x] amilnitritc) [x] tiosulfat de sodiu1987) Numiţi preparatele utilizate în intoxicaţia cu oxid de carbon (CO):a) [x] aminofilinăb) [x] acid ascorbinic c) [x] glucozăd) [x] oxigen1988) Indicaţi grupele de preparate ce provoacă mai frecvent ca efecte adverse depresii:a) [x] hipotensivele cu acţiune centralăb) [x] tranchilizantelec) [x] beta-adrenoblocantele 1989) Indicaţi grupele sau preparatele ce provoacă mai frecvent efecte adverse ca leziuni hepatice mixte:a) [x] antiinflamatoare nesteroidieneb) [x] amiodaronăc) [x] contraceptive1990) Indicaţi preparatele ce vor provoca mai frecvent ca efect advers bronospasmul:a) [x] acidul acetilsalicilicb) [x] propranololc) [x] neostigmina 1991) Indicaţi preparatele ce vor provoca mai frecvent ca efect advers hipotensiunea şi colapsul ortostatic:a) [x] trimetafanb) [x] nifedipinăc) [x] clonidină1992) Indicaţi grupele sau preparatele ce vor provoca mai frecvent ca efect advers şocul anafilactic:a) [x] penicilineleb) [x] procaină1993) Indicaţi preparatele ce vor provoca mai frecvent ca efect advers nefrită interstiţială: a) [x] acid acetilsalicilicb) [x] furosemidc) [x] litiu carbonat1994) Indicaţi preparatele ce vor provoca mai frecvent ca efect advers ulcerul garstic şi duodenal: a) [x] prednisolonb) [x] acid acetilsalicilicc) [x] spironolactonă1995) Indicaţi grupele de preparate ce vor provoca mai frecvent ca efect advers

132

Page 133: Teste Farmacologie 1

disbacterioza:a) [x] antibioticeleb) [x] nitrofuranelec) [x] glucocorticoizii1996) Indicaţi preparatele care posedă un potenţial major de provocare a dependenţei medicamentoase:a) [x] trimeperidinăb) [x] fenobarbitalc) [x] amfepramon1997) Indicaţi preparatele antagoniste la nivel de acţiunea lor asupra enzimelor hepatice:a) [x] fenobarbital + eritromicinăb) [x] diazepam + isoniazidăc) [x] rifampicină + clramfenicol1998) Indicaţi asocierele neraţionale din punct de vedere farmacodinamic ale grupelor de antibiotice:a) [x] peniciline + cloramfenicolb) [x] cefalosporine + tetraciclinec) [x] peniciline + tetracicline1999) Indicaţi erorile tipice care duc la interacţiuni farmaceutice nefavorabile:a) [x] asocierea într-o seringă a preparatelor necunoscuteb) [x] instabilitatea soluţiilor perfuzabilec) [x] nerespectarea regulilor de păstrare a preparatelor2000) Indicaţi interacţiunile potenţial periculoase ale preparatelor medicamentoase:a) [x] alfa, beta - adrenmimetice + anestezice generaleb) [x] furosemid + glucocorticoiziic) [x] aminoglicozide + furosemid

133