Top Banner
Met veel plezier nodigen wij u uit voor het Symposium ‘Cultuurhistorie op de kaart’ op donderdag 20 september 2018 in het voormalig officierscasino aan de Kampweg 51 in Soesterberg. Deze bijeenkomst vindt plaats in het kader van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Militaire elementen uit de Koude Oorlog, grafheuvels, historische routes, kastelen en buitenplaatsen: de provincie Utrecht is rijk aan erfgoed. Om dat nog meer onder de aandacht te brengen lanceert de provincie de vernieuwde website van de provinciale Cultuurhistorische Atlas (CHAT). De verschillende bijdragen richten zich op het gebruik van de cultuurhistorische gegevens en de uitdagingen en kansen die cultuurhistorische kaarten bieden. De bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen die met het Utrechts erfgoed aan de slag wil. We laten zien hoe je de Atlas kunt gebruiken bij ruimtelijke vraagstukken, toeristische en recreatieve toepassingen en meer. We sluiten de dag af met een interview en een receptie ter ere van Roland Blijdenstijn, die zijn carrière gewijd heeft aan de cultuurhistorie van de provincie Utrecht en in het bijzonder aan de Cultuurhistorische Atlas. Wij nodigen u van harte uit om dit moment bij te wonen. PROGRAMMA 12.30 uur Inloop. Er staat een broodje voor u klaar. 13.00 uur Welkom door dagvoorzitter Marie-Thérèse van Thoor. Jelmer Prins licht de waarde van de Cultuurhistorische Atlas in het provinciaal erfgoedbeleid toe. Hester van den Ende geeft een demonstratie van de vernieuwde Cultuurhistorische Atlas. 13.30 uur Henk Baas van de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed gaat in op vragen als: Hoe ga je om met grote ontwikkelingen in de toekomst, zoals bijvoorbeeld de aanleg van zonneweides? 14.00 uur Paul Vesters praat over de Cultuurhistorische Atlas en Tastbare Tijd als onuitputtelijke inspiratiebron. 14.15 uur Annemarie Luksen laat zien hoe de gemeente Utrechtse Heuvelrug grafheuvels in kaart brengt. 14.30 uur PAUZE 15.00 uur Koude Oorlog: nieuw onderwerp in de Cultuurhistorische Atlas. Roland Blijdenstijn verzorgt een introductie op dit stuk verborgen geschiedenis. Aansluitend vertoning film. 15.30 uur De CHAT toegepast: Peter de la Mar vertelt hoe hij informatie uit de Cultuur- historische Atlas heeft gebruikt voor maken van een geocache-fietstocht langs Koude Oorlog artefacten. 15.45 uur In het crowdsourcing-project Utrecht in Vogelvlucht* worden met behulp van vrijwilligers luchtfoto’s gekoppeld aan kaarten. Edward Mac Gillavry van Webmapper laat zien hoe het project is opgezet en wat de opbrengsten tot nu toe zijn. 16.00 uur Carrière in kaart: Interview met Roland Blijdenstijn waarin hij terugblikt op zijn loopbaan en vertelt over de publicatie Historische vaar-, land-, en spoorwegen in de provincie Utrecht. 16.20 uur Mariëtte Pennarts neemt het eerste exemplaar in ontvangst. 16.30 uur Borrel en afscheidsreceptie Roland Blijdenstijn. 18.00 uur Einde U kunt zich aanmelden via bijgaande link. Wij kijken uit naar uw komst! Mariëtte Pennarts Gedeputeerde Cultuur Roland Blijdenstijn Adviseur Ruimtelijk Erfgoed * Nu alvast meer weten over het crowdsourcing-project Utrecht in Vogelvlucht of zin om mee te werken? Kijk dan op https://hetvolk.org/utrechtinvogelvlucht
1

Edit Template | MailChimp ... › documenten › Lijst-ingekomen...gebruik van de cultuurhistorische gegevens en de uitdagingen en kansen die cultuurhistorische kaarten bieden. De

Jun 24, 2020

Download

Documents

dariahiddleston
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Edit Template | MailChimp ... › documenten › Lijst-ingekomen...gebruik van de cultuurhistorische gegevens en de uitdagingen en kansen die cultuurhistorische kaarten bieden. De

Met veel plezier nodigen wij u uit voor het Symposium ‘Cultuurhistorie op dekaart’ op donderdag 20 september 2018 in het voormalig officierscasino aan deKampweg 51 in Soesterberg. Deze bijeenkomst vindt plaats in het kader vanhet Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.

Militaire elementen uit de Koude Oorlog, grafheuvels, historische routes, kastelen enbuitenplaatsen: de provincie Utrecht is rijk aan erfgoed. Om dat nog meer onder deaandacht te brengen lanceert de provincie de vernieuwde website van de provincialeCultuurhistorische Atlas (CHAT). De verschillende bijdragen richten zich op hetgebruik van de cultuurhistorische gegevens en de uitdagingen en kansen diecultuurhistorische kaarten bieden. De bijeenkomst is toegankelijk voor iedereen die met het Utrechts erfgoed aan deslag wil. We laten zien hoe je de Atlas kunt gebruiken bij ruimtelijke vraagstukken,toeristische en recreatieve toepassingen en meer. We sluiten de dag af met een interview en een receptie ter ere van RolandBlijdenstijn, die zijn carrière gewijd heeft aan de cultuurhistorie van de provincieUtrecht en in het bijzonder aan de Cultuurhistorische Atlas.

Wij nodigen u van harte uit om dit moment bij te wonen.

PROGRAMMA

12.30 uur      Inloop. Er staat een broodje voor u klaar.

13.00 uur      Welkom door dagvoorzitter Marie-Thérèse van Thoor.Jelmer Prins licht de waarde van de Cultuurhistorische Atlas in het provinciaalerfgoedbeleid toe. Hester van den Ende geeft een demonstratie van de vernieuwdeCultuurhistorische Atlas.

13.30 uur      Henk Baas van de Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed gaat in op vragen als:Hoe ga je om met grote ontwikkelingen in de toekomst, zoals bijvoorbeeld de aanlegvan zonneweides?

14.00 uur      Paul Vesters praat over de Cultuurhistorische Atlas en Tastbare Tijd alsonuitputtelijke inspiratiebron.

14.15 uur      Annemarie Luksen laat zien hoe de gemeente Utrechtse Heuvelrug grafheuvels inkaart brengt.

14.30 uur       PAUZE

15.00 uur      Koude Oorlog: nieuw onderwerp in de Cultuurhistorische Atlas. Roland Blijdenstijnverzorgt een introductie op dit stuk verborgen geschiedenis.Aansluitend vertoning film.

15.30 uur      De CHAT toegepast: Peter de la Mar vertelt hoe hij informatie uit de Cultuur-historische Atlas heeft gebruikt voor maken van een geocache-fietstocht langsKoude Oorlog artefacten.

15.45 uur      In het crowdsourcing-project Utrecht in Vogelvlucht* worden met behulp vanvrijwilligers luchtfoto’s gekoppeld aan kaarten. Edward Mac Gillavry van Webmapperlaat zien hoe het project is opgezet en wat de opbrengsten tot nu toe zijn.

16.00 uur      Carrière in kaart: Interview met Roland Blijdenstijn waarin hij terugblikt op zijnloopbaan en vertelt over de publicatie Historische vaar-, land-, en spoorwegen in deprovincie Utrecht.

16.20 uur      Mariëtte Pennarts neemt het eerste exemplaar in ontvangst.

16.30 uur      Borrel en afscheidsreceptie Roland Blijdenstijn.

18.00 uur      Einde

U kunt zich aanmelden via bijgaande link. Wij kijken uit naar uw komst! Mariëtte PennartsGedeputeerde Cultuur Roland BlijdenstijnAdviseur Ruimtelijk Erfgoed * Nu alvast meer weten over het crowdsourcing-project Utrecht in Vogelvlucht of zin om mee te werken?

  Kijk dan op https://hetvolk.org/utrechtinvogelvlucht

Desktop Mobile Inbox

Template preview mode Uitn Symposium 20 sept. 2018

Edit Template | MailChimp https://us4.admin.mailchimp.com/templates/edit?id=178077

1 van 1 03-07-18 15:47