Top Banner

Click here to load reader

Czym jest webpack i dlaczego chcesz go używać?

Jan 10, 2017

ReportDownload

Software

 • Czym jest webpack i dlaczego chcesz go uywa?

  Marcin GajdaThe Software House

 • W telegraficznym skrcie

  webpack przetwarza moduy i ich zalenoci i tworzy statyczne assety dla naszej aplikacji

 • Instalacja i uruchamianie

  npm initsudo npm install webpack -g

  webpack ./entry_point.js bundle.js# lub...webpack --config webpack.config.js

 • Instalacja i uruchamianie

  npm initsudo npm install webpack -g

  webpack ./entry_point.js bundle.js# lub...webpack --config webpack.config.js

 • Krok pierwszyWczytanie punktw wejciowych aplikacji

  cat.js

 • Plik konfiguracyjnywebpack.config.js

  module.exports = { context: __dirname+'/assets', entry: { cat: './cat.js' }, output: { path: 'compiled', filename: '[name]-bundle.js', publicPath: 'compiled/' }, module: {}, plugins: {}, resolve: {}};

 • Plik konfiguracyjnymodule.exports = { context: __dirname+'/assets', entry: { cat: './cat.js' }, output: { path: 'compiled', filename: '[name]-bundle.js', publicPath: 'compiled/' }, module: {}, plugins: {}, resolve: {}};

  webpack.config.js

  assets/cat.js compiled/cat-bundle.js

 • Krok drugiKompilacja skryptw, grafik, styli itd.

  cat.js

  head.js body.js

 • Krok drugiKompilacja skryptw, grafik, styli itd.

  cat.js

  head.js body.js

 • Importowanie statycznecatsHead = require('./cat/head.js');catsBody = require('./cat/body.js');

  console.log(catsHead());console.log(catsBody());

  head = function(){ return 'cats head' };

  module.exports = head;

  assets/cat/head.js

  assets/cat.js

  body = function(){ return 'cats body' };

  module.exports = body;

  assets/cat/body.js

  cat.js

  head.js body.js

 • Test importowania statycznego/uszanowanko/webpack> webpack --display-modules

 • Test importowania statycznego/uszanowanko/webpack> webpack --display-modulesHash: f7f0a8c9c6d85acfaf68Version: webpack 1.12.14Time: 57ms Asset Size Chunks Chunk Namescat-bundle.js 2.05 kB 0 [emitted] cat [0] ./cat.js 122 bytes {0} [built] [1] ./cat/head.js 66 bytes {0} [built] [2] ./cat/body.js 66 bytes {0} [built]

  /uszanowanko/webpack>

 • Importowanie dynamicznerequire(['./cat/head', './cat/body'], function(catsHead, catsBody){ console.log(catsHead()); console.log(catsBody()); });

  head = function(){ return 'cats head' };

  module.exports = head;

  assets/cat/head.js

  assets/cat.js

  body = function(){ return 'cats body' };

  module.exports = body;

  assets/cat/body.js

  cat.js

  head.js body.js

 • Test importowania dynamicznego/uszanowanko/webpack> webpack --display-modules

 • Test importowania dynamicznego/uszanowanko/webpack> webpack --display-modulesHash: f7f0a8c9c6d85acfaf68Version: webpack 1.12.14Time: 57ms Asset Size Chunks Chunk Namescat-bundle.js 4.02 kB 0 [emitted] cat1.1-bundle.js 434 kB 1 [emitted] [0] ./cat.js 151 bytes {0} [built] [1] ./cat/head.js 66 bytes {1} [built] [2] ./cat/body.js 66 bytes {1} [built]

  /uszanowanko/webpack>

 • Wiele entry pointwmodule.exports = { //... entry: { cat: './cat.js', dog: './dog.js' }, //...};

  webpack.config.js

  assets/cat.js compiled/cat-bundle.jsassets/dog.js compiled/dog-bundle.js

 • Wiele entry pointwmodule.exports = { //... entry: { cat: './cat.js', dog: './dog.js' }, //...};

  webpack.config.js

  assets/cat.js compiled/cat-bundle.jsassets/dog.js compiled/dog-bundle.js

  dog.js

  head.coffee body.coffee

  cat.js

  head.js body.js

 • Wiele entry pointwmodule.exports = { //... entry: { cat: './cat.js', dog: './dog.js' }, //...};

  webpack.config.js

  assets/cat.js compiled/cat-bundle.jsassets/dog.js compiled/dog-bundle.js

  dog.js

  head.coffee body.coffee

  cat.js

  head.js body.js

 • Loaderymodule.exports = { //... resolve: { extensions: ['', '.coffee', '.js'] }, module: { loaders: [ { test: /\.coffee$/, loader: 'coffee-loader' } ] }};

  webpack.config.js

  Loadery to mae moduy, ktre przetwarzaj wskazane im pliki i zwracaj je w formie, ktra moe zosta zapisana lub ulec dalszemu przetwarzaniu przez nastpne loadery.

  npm install coffee-script coffee-loader --save

 • Loaderymodule.exports = { //... resolve: { extensions: ['', '.coffee', '.js'] }, module: { loaders: [ { test: /\.coffee$/, loader: 'coffee-loader' } ] }};

  webpack.config.js

  Loadery to mae moduy, ktre przetwarzaj wskazane im pliki i zwracaj je w formie, ktra moe zosta zapisana lub ulec dalszemu przetwarzaniu przez nastpne loadery.

  npm install coffee-script coffee-loader --save

 • TranspilacjadogsHead = require('./dog/head');dogsBody = require('./dog/body');

  console.log(dogsHead());console.log(dogsBody());

  head = -> "dogs head"

  module.exports = head;

  assets/dog/head.coffee

  assets/dog.js

  body = -> "dogs body"

  module.exports = body;

  assets/dog/body.coffee

  dog.js

  head.coffee body.coffee

 • Transpilacja/uszanowanko/webpack> webpack --display-modules

 • Transpilacja/uszanowanko/webpack> webpack --display-modulesHash: 035ccd9c22a0de9b0c61Version: webpack 1.12.14Time: 115ms Asset Size Chunks Chunk Namescat-bundle.js 4.02 kB 0 [emitted] cat1.1-bundle.js 434 bytes 1 [emitted]dog-bundle.js 2.13 kB 2 [emitted] dog [0] ./cat.js 151 bytes {0} [built] [0] ./dog.js 122 bytes {2} [built] [1] ./cat/head.js 66 bytes {1} [built] [2] ./cat/body.js 66 bytes {1} [built] [3] ./dog/head.coffee 80 bytes {2} [built] [4] ./dog/body.coffee 80 bytes {2} [built]

 • Transpilacja/uszanowanko/webpack> webpack --display-modulesHash: 035ccd9c22a0de9b0c61Version: webpack 1.12.14Time: 115ms Asset Size Chunks Chunk Namescat-bundle.js 4.02 kB 0 [emitted] cat1.1-bundle.js 434 bytes 1 [emitted]dog-bundle.js 2.13 kB 2 [emitted] dog [0] ./cat.js 151 bytes {0} [built] [0] ./dog.js 122 bytes {2} [built] [1] ./cat/head.js 66 bytes {1} [built] [2] ./cat/body.js 66 bytes {1} [built] [3] ./dog/head.coffee 80 bytes {2} [built] [4] ./dog/body.coffee 80 bytes {2} [built]

 • Grafiki w skryptachvar $ = require('jquery');var catHeadImage = require('../images/cat_head.png');

  $('.head').append('');//...

  assets/cat/head.js

  module.exports = { //... module: { loaders: [ { test: /\.coffee$/, loader: "coffee-loader" }, { test: /\.(png|jpg|gif|bmp)/, loader: "file" } ] }};

  webpack.config.js

 • Grafiki w skryptach/uszanowanko/webpack> webpack --display-modules

 • Grafiki w skryptach/uszanowanko/webpack> webpack --display-modulesHash: a2bd8c43ab5d095496beVersion: webpack 1.12.14Time: 342ms Asset Size Chunks Chunk Names5e8e95d00a8673e044ce5ae85a86d22f.png 134 kB [emitted] cat-bundle.js 4.02 kB 0 [emitted] cat 1.1-bundle.js 268 kB 1 [emitted] dog-bundle.js 2.14 kB 2 [emitted] dog [0] ./cat.js 151 bytes {0} [built] [0] ./dog.js 122 bytes {2} [built] [1] ./cat/head.js 224 bytes {1} [built] [2] ../~/jquery/dist/jquery.js 259 kB {1} [built] [3] ./images/cat_head.png 82 bytes {1} [built] [4] ./cat/body.js 66 bytes {1} [built] [5] ./dog/head.coffee 80 bytes {2} [built] [6] ./dog/body.coffee 80 bytes {2} [built]

 • CSS

  require('../styles/cats_body');//...

  assets/cat/body.js

  .body{ width: 300px; height: 250px; background: url('~/images/cat_body.png');}

  assets/styles/cats_body.scss

 • CSS

  module.exports = { //... resolve: { extensions: ['', '.coffee', '.js', '.scss'] }, module: { loaders: [ //... { test: /\.scss$/, loaders: ["style", "css", "sass"] } ] }};

  webpack.config.js

 • CSS/uszanowanko/webpack> webpack --display-modules

 • CSS/uszanowanko/webpack> webpack --display-modulesHash: bdb3652f781ccb917057Version: webpack 1.12.14Time: 2366ms Asset Size Chunks Chunk Names5e8e95d00a8673e044ce5ae85a86d22f.png 134 kB [emitted]44402ef52711a576ca7d32819295f64e.png 188 kB [emitted] cat-bundle.js 4.02 kB 0 [emitted] cat 1.1-bundle.js 279 kB 1 [emitted] dog-bundle.js 2.12 kB 2 [emitted] dog [0] ./cat.js 151 bytes {0} [built] [0] ./dog.js 122 bytes {2} [built] [1] ./cat/head.js 224 bytes {1} [built] [2] ../~/jquery/dist/jquery.js 259 kB {1} [built] [3] ./images/cat_head.png 82 bytes {1} [built] [4] ./cat/body.js 99 bytes {1} [built] [5] ./styles/cats_body.scss 1.06 kB {1} [built] [6] ../~/css-loader!../~/sass-loader!./styles/cats_body.scss 268 bytes {1} [built] [7] ../~/css-loader/lib/css-base.js 1.51 kB {1} [built] [8] ./images/cat_body.png 82 bytes {1} [built] [9] ../~/style-loader/addStyles.js 7.21 kB {1} [built] [10] ./dog/head.coffee 80 bytes {2} [built] [11] ./dog/body.coffee 80 bytes {2} [built]

 • Test webpacka

  Cat

  cat.html

 • Test webpacka

  Cat

  cat.html

 • Test webpacka

  Cat

  cat.html

 • Test webpacka

 • Test webpacka