Top Banner
491 PRZYPADEK ASF 21 września 2017r. PIERWSZY PRZYPADEK ASF luty 2014 r. 99 OGNISKO ASF 25 września 2017r. ASF AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ – OGNISKA, PRZYPADKI I KOMPARTMENTY 1 WARSZAWA, STAN NA DZIEŃ 25 WRZEŚNIA 2017R. Art. 37 – Rozporządzenia UE 2016/429 Państwo członkowskie może wystąpić do Komisji o uznanie statusu obszaru wolnego od choroby dla kompartmentów w odniesieniu do chorób umieszczonych w wykazie, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a), oraz o ochronę statusu obszaru wolnego od choroby dla tego kompartmentu w przypadku wystąpienia na jego terytorium ognisk jednej lub większej liczby chorób umieszczonych w wykazie (…)
16

ASF AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ - agri-food.plagri-food.pl/wp-content/uploads/2017/09/KOMPARTMENT.pdf · 491 PRZYPADEK ASF 21 września 2017r. PIERWSZY PRZYPADEK ASF luty 2014 r. 99

Mar 05, 2018

Download

Documents

truongmien
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: ASF AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ - agri-food.plagri-food.pl/wp-content/uploads/2017/09/KOMPARTMENT.pdf · 491 PRZYPADEK ASF 21 września 2017r. PIERWSZY PRZYPADEK ASF luty 2014 r. 99

491 PRZYPADEK

ASF

21 września 2017r.

PIERWSZY PRZYPADEK

ASF

luty 2014 r.

99 OGNISKO ASF

25 września 2017r.

ASF AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ – OGNISKA, PRZYPADKI I KOMPARTMENTY

1 WARSZAWA, STAN NA DZIEŃ 25 WRZEŚNIA 2017R.

Art. 37 – Rozporządzenia UE 2016/429 Państwo członkowskie może wystąpić do Komisji o uznanie statusu obszaru wolnego od choroby dla kompartmentów w odniesieniu do chorób umieszczonych w wykazie, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. a), oraz o ochronę statusu obszaru wolnego od choroby dla tego kompartmentu w przypadku wystąpienia na jego terytorium ognisk jednej lub większej liczby chorób umieszczonych w wykazie (…)

Page 2: ASF AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ - agri-food.plagri-food.pl/wp-content/uploads/2017/09/KOMPARTMENT.pdf · 491 PRZYPADEK ASF 21 września 2017r. PIERWSZY PRZYPADEK ASF luty 2014 r. 99

PRAWNE USTANOWIENIE KOMPARTMENTÓW JEST INTERESUJĄCĄ ALTERNATYWĄ DO WALKI Z ASF

2

Pozwala rozwijać krajową

produkcję

Pozwala na eksport

wieprzowiny

Tworzy grupę organizmów (podmiotów),

które zdolne są do przetrwania w najtrudniejszych warunkach, bo

potrafią współdziałać

rozumieją położenie, w którym się znalazły

Ogranicza ryzyko Skarbu Państwa

w zakresie wypłaty

odszkodowań

Ogranicza ryzyko konieczność

depopulacji stad i w konsekwencji

wdrożenia długoletniego

programu odbudowy pogłowia

Ogranicza ryzyko rozprzestrzeniani

a się ASF

Page 3: ASF AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ - agri-food.plagri-food.pl/wp-content/uploads/2017/09/KOMPARTMENT.pdf · 491 PRZYPADEK ASF 21 września 2017r. PIERWSZY PRZYPADEK ASF luty 2014 r. 99

3

Page 4: ASF AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ - agri-food.plagri-food.pl/wp-content/uploads/2017/09/KOMPARTMENT.pdf · 491 PRZYPADEK ASF 21 września 2017r. PIERWSZY PRZYPADEK ASF luty 2014 r. 99

KOMPARTMENT

Pojęcie Istota Korzyści

Doświadczenia Sposób

wprowadzenia

4

Page 5: ASF AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ - agri-food.plagri-food.pl/wp-content/uploads/2017/09/KOMPARTMENT.pdf · 491 PRZYPADEK ASF 21 września 2017r. PIERWSZY PRZYPADEK ASF luty 2014 r. 99

POJĘCIE

Kompartment - oznacza subpopulację zwierząt zawartą w jednym lub więcej zakładów, objętą

wspólnym systemem zarządzania bioasekuracyjnego, nadzorem i kontrolą,

mającą odrębny status zdrowotny w odniesieniu do określonej choroby lub chorób.

5

Page 6: ASF AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ - agri-food.plagri-food.pl/wp-content/uploads/2017/09/KOMPARTMENT.pdf · 491 PRZYPADEK ASF 21 września 2017r. PIERWSZY PRZYPADEK ASF luty 2014 r. 99

ZAŁOŻENIA

Procedury tworzenia i utrzymania statusu zdrowotnego powinny być odpowiednie do istniejących warunków i oparte na: Epidemiologii choroby

Obecności podejrzanych dzikich gatunków

Obecności podejrzanych czynników środowiskowych

Zalecanych środkach bioasekuracji

6

Page 7: ASF AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ - agri-food.plagri-food.pl/wp-content/uploads/2017/09/KOMPARTMENT.pdf · 491 PRZYPADEK ASF 21 września 2017r. PIERWSZY PRZYPADEK ASF luty 2014 r. 99

Ustalenie granic organizacyjnych lub geograficznych separujących populacje zwierząt o różnym

statusie zdrowotnym.

Przy wyznaczaniu granic rozważa się wszystkie czynniki epidemiologiczne, które pomogą zrobić to

w sposób efektywny.

W celu osiągnięcia największej skuteczności ustaleń należy dokonać przed wybuchem ogniska

choroby.

Konieczność stałego utrzymywania wysokiego poziomu bioasekuracji.

Kontrola i odpowiedzialność Administracji Weterynaryjnej w kraju.

7

KOMPARTMENTALIZACJA Sposób na zarządzanie

chorobą

Page 8: ASF AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ - agri-food.plagri-food.pl/wp-content/uploads/2017/09/KOMPARTMENT.pdf · 491 PRZYPADEK ASF 21 września 2017r. PIERWSZY PRZYPADEK ASF luty 2014 r. 99

8

Ubojnia

Stado hodowlane

Stado rosnące

Stado rosnące

Dostawa pasz

Trzoda

Wyposażenie

Wyposażenie

Wyp

osażenie

Poka

rm

Pokarm

8

Page 9: ASF AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ - agri-food.plagri-food.pl/wp-content/uploads/2017/09/KOMPARTMENT.pdf · 491 PRZYPADEK ASF 21 września 2017r. PIERWSZY PRZYPADEK ASF luty 2014 r. 99

KOMPONENTY TWORZENIA KOMPARTMENTU

9

INWIGILACJA

BIOASEKURACJA

Page 10: ASF AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ - agri-food.plagri-food.pl/wp-content/uploads/2017/09/KOMPARTMENT.pdf · 491 PRZYPADEK ASF 21 września 2017r. PIERWSZY PRZYPADEK ASF luty 2014 r. 99

Przemieszczanie zwierząt do i z kompartmentu

dokumentowane, kontrolowane i

nadzorowane przez Służby

Weterynaryjne.

Wykazy źródeł pożywienia,

produkcji zwierzęcej, leczenia, szczepień, dokumentacje ze

szkolenia personelu, opisy innych

ważnych działań podejmowanych w

celu uniknięcia ryzyka.

Poprawnie działający system

identyfikacji zwierząt -

wstępny warunek uznania

integralności kompartmentu.

IDENTYFIKACJA ZWIERZĄT W KOMPARTMENCIE

10

Page 11: ASF AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ - agri-food.plagri-food.pl/wp-content/uploads/2017/09/KOMPARTMENT.pdf · 491 PRZYPADEK ASF 21 września 2017r. PIERWSZY PRZYPADEK ASF luty 2014 r. 99

PLAN BIOASEKURACJI

11

Procedury ewidencji zwierząt

Praktyki zarządzania i wzajemne obowiązki oraz zasady

kooperacji pomiędzy przemysłem a GIW Sposób kontroli

Działania podejmowane w celu zapewnienia ciągłej

oceny ryzyka i dostosowywania środków zapobiegawczych

ZAWARTOŚĆ POWINIEN BYĆ USTALANY Z

UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWOŚCI

PRZEDOSTANIA SIĘ I ROZPRZESTRZENIANIA

CHOROBY W KOMPARTMENCIE

Page 12: ASF AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ - agri-food.plagri-food.pl/wp-content/uploads/2017/09/KOMPARTMENT.pdf · 491 PRZYPADEK ASF 21 września 2017r. PIERWSZY PRZYPADEK ASF luty 2014 r. 99

Gwarancja utrzymania eksportu z państwa dotkniętego chorobą

PODSTAWOWE CELE

Opracowanie schematów działań w obliczu choroby

Kontrola przebiegu choroby

12

Page 13: ASF AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ - agri-food.plagri-food.pl/wp-content/uploads/2017/09/KOMPARTMENT.pdf · 491 PRZYPADEK ASF 21 września 2017r. PIERWSZY PRZYPADEK ASF luty 2014 r. 99

W UŻYCIU

13

Urugwaj Zimbabwe

Indonezja Tajlandia Wielka Brytania

Brazylia Chile Kolumbia

Page 14: ASF AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ - agri-food.plagri-food.pl/wp-content/uploads/2017/09/KOMPARTMENT.pdf · 491 PRZYPADEK ASF 21 września 2017r. PIERWSZY PRZYPADEK ASF luty 2014 r. 99

Sprawdzenie na miejscu przez

OIE

Certyfikacja przez autorytet weterynaryjny

Zaaprobowanie kompartmentu

PROCES IMPLEMENTACJI

14

Uznanie komartmentu

przez importerów

Spełnienie standardów OIE

Page 15: ASF AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ - agri-food.plagri-food.pl/wp-content/uploads/2017/09/KOMPARTMENT.pdf · 491 PRZYPADEK ASF 21 września 2017r. PIERWSZY PRZYPADEK ASF luty 2014 r. 99

Terrestrial Code

2014

Chapter 4.3

Chapter 4.4

RAMY PRAWNE

15

Page 16: ASF AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ - agri-food.plagri-food.pl/wp-content/uploads/2017/09/KOMPARTMENT.pdf · 491 PRZYPADEK ASF 21 września 2017r. PIERWSZY PRZYPADEK ASF luty 2014 r. 99

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

Zespół Kancelarii PROKURENT

Piotr Włodawiec

Radca prawny, partner Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów PROKURENT

16