Top Banner
Przypadek chorej na Przypadek chorej na mikroskopowe mikroskopowe zapalenie naczyń zapalenie naczyń
26

Przypadek chorej na mikroskopowe zapalenie naczyń

Jan 17, 2016

Download

Documents

Lyn

Przypadek chorej na mikroskopowe zapalenie naczyń. Wstęp. Poniżej przedstawię patofizjologię, obraz kliniczny i postępowanie diagnostyczno – lecznicze u 50 letniej pacjentki z rozpoznanym mikroskopowym zapaleniem naczyń. - PowerPoint PPT Presentation
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: Przypadek chorej na mikroskopowe zapalenie naczyń

Przypadek chorej na Przypadek chorej na mikroskopowe zapalenie mikroskopowe zapalenie

naczyńnaczyń

Page 2: Przypadek chorej na mikroskopowe zapalenie naczyń

Wstęp

Poniżej przedstawię patofizjologię, obraz kliniczny i postępowanie diagnostyczno – lecznicze u 50 letniej pacjentki z rozpoznanym mikroskopowym zapaleniem naczyń.

Wspomnianą wyżej chorą poznałem w 2009 r. w Praktyce Lekarza POZ w Mąkowarsku gdzie pracuję aktualnie już szósty rok, moje doświadczenia zawodowe wskazują, że w takiej małej populacji - liczącej notabene około 2800-3000 osób (tylu mam zapisanych pacjentów) można się spotkać z przypadkami stosunkowo rzadkich chorób.

Page 3: Przypadek chorej na mikroskopowe zapalenie naczyń

DefinicjeDefinicje Mikroskopowe zapalenie naczyń (MPA) należy do układowych chorób Mikroskopowe zapalenie naczyń (MPA) należy do układowych chorób

tkanki łącznej (chorób z autoagresji), zalicza się do grupy schorzeń (o tkanki łącznej (chorób z autoagresji), zalicza się do grupy schorzeń (o pokrewnej patofizjologii) tj. guzkowe zapalenie tętnic, ziarniniak Wegenera pokrewnej patofizjologii) tj. guzkowe zapalenie tętnic, ziarniniak Wegenera czy zespół Churga – Straussa z którymi jest różnicowane. Pierwszy opis czy zespół Churga – Straussa z którymi jest różnicowane. Pierwszy opis pacjenta z MPA pojawił się w literaturze europejskiej w 1920 roku.pacjenta z MPA pojawił się w literaturze europejskiej w 1920 roku.

Występuje z częstością 1-3 przypadki zachorowań na 100 000 osób, Występuje z częstością 1-3 przypadki zachorowań na 100 000 osób, najczęściej w wieku ok. 50 roku życia, nieznacznie częściej u mężczyzn niż najczęściej w wieku ok. 50 roku życia, nieznacznie częściej u mężczyzn niż kobiet, częściej u rasy białej niż czarnej.kobiet, częściej u rasy białej niż czarnej.

W oparciu o naszą wiedzę na temat reakcji zapalnej do podstawowych W oparciu o naszą wiedzę na temat reakcji zapalnej do podstawowych czynników wpływających na rodzaj i lokalizację zmian – uszkodzenia ściany czynników wpływających na rodzaj i lokalizację zmian – uszkodzenia ściany naczyń w mikroskopowym zapaleniu naczyń należą indukowane za pomocą naczyń w mikroskopowym zapaleniu naczyń należą indukowane za pomocą cytokin zmiany w ekspresji i funkcji cząsteczek adhezyjnych w połączeniu z cytokin zmiany w ekspresji i funkcji cząsteczek adhezyjnych w połączeniu z niewłaściwą aktywacją leukocytów i komórek śródbłonka. niewłaściwą aktywacją leukocytów i komórek śródbłonka.

W badaniach laboratoryjnych stwierdza się wysokie wykładniki stanu W badaniach laboratoryjnych stwierdza się wysokie wykładniki stanu zapalnego: OB, CRP, niedokrwistość normocytarną, obecność przeciwciał zapalnego: OB, CRP, niedokrwistość normocytarną, obecność przeciwciał ANCA, często mikrohematurię, leukocyturię, białkomocz, z testów ANCA, często mikrohematurię, leukocyturię, białkomocz, z testów immunologicznych – na autoagresję dodatnie są MPO i PR3immunologicznych – na autoagresję dodatnie są MPO i PR3

Page 4: Przypadek chorej na mikroskopowe zapalenie naczyń

Osad moczu w MPA – obraz z mikroskopuOsad moczu w MPA – obraz z mikroskopu

Page 5: Przypadek chorej na mikroskopowe zapalenie naczyń

Objawy kliniczneObjawy kliniczne

Objawy ogólneObjawy ogólne::

Gorączka (55 %)Gorączka (55 %)

Złe samopoczucie, zmęczenie, objawy grypopodobneZłe samopoczucie, zmęczenie, objawy grypopodobne

Bóle mięśniowe (48 %)Bóle mięśniowe (48 %)

Utrata masy ciała (72 %)Utrata masy ciała (72 %)

Page 6: Przypadek chorej na mikroskopowe zapalenie naczyń

Obraz kliniczny cd.Obraz kliniczny cd.

Objawy skórne:Objawy skórne: wysypkawysypka

Page 7: Przypadek chorej na mikroskopowe zapalenie naczyń

Objawy płucne:Objawy płucne: Krwioplucie (11 %)Krwioplucie (11 %) DusznośćDuszność KaszelKaszel

Objawy ze strony układu krążenia:Objawy ze strony układu krążenia: Nadciśnienie tętnicze (34 %)Nadciśnienie tętnicze (34 %) Objawy niewydolności serca (17 %)Objawy niewydolności serca (17 %) Zapalenie osierdzia (10 %)Zapalenie osierdzia (10 %) Ból w klatce piersiowej (zawał serca 2 %)Ból w klatce piersiowej (zawał serca 2 %)

W przypadku zajęcia przewodu pokarmowego W przypadku zajęcia przewodu pokarmowego występują:występują:

Krwawienia z przewodu pokarmowegoKrwawienia z przewodu pokarmowego Niedokrwienie jelit, zapalenie trzustkiNiedokrwienie jelit, zapalenie trzustki Bóle brzuchaBóle brzucha

Page 8: Przypadek chorej na mikroskopowe zapalenie naczyń

Objawy ze strony układu nerwowego:Objawy ze strony układu nerwowego: Wieloogniskowa mononeuropatia (57 %)Wieloogniskowa mononeuropatia (57 %) Zajęcie OUN może objawiać się drgawkami – zapalenie Zajęcie OUN może objawiać się drgawkami – zapalenie

naczyń opon mózgowo – rdzeniowych (11 %)naczyń opon mózgowo – rdzeniowych (11 %) Objawy oczne (zajęcie oka 1 %):Objawy oczne (zajęcie oka 1 %): Krwotoki do siatkówkiKrwotoki do siatkówki Zapalenie twardówkiZapalenie twardówki Zapalenie naczyniówkiZapalenie naczyniówki Objawy ze strony układu ruchu:Objawy ze strony układu ruchu: Zapalenie błony maziowejZapalenie błony maziowej Ból i obrzęk stawówBól i obrzęk stawów Ze strony innych narządów:Ze strony innych narządów: Zapalenie jąder (2 %)Zapalenie jąder (2 %)

Page 9: Przypadek chorej na mikroskopowe zapalenie naczyń

Wybroczyny pod płytką paznokciową – objaw Wybroczyny pod płytką paznokciową – objaw MPAMPA

Page 10: Przypadek chorej na mikroskopowe zapalenie naczyń

Wieloogniskowa mononeuropatia – przykurcze i Wieloogniskowa mononeuropatia – przykurcze i zaniki mięśniowezaniki mięśniowe

Page 11: Przypadek chorej na mikroskopowe zapalenie naczyń

Zmiany w rtg płuc w mikroskopowym zapaleniu Zmiany w rtg płuc w mikroskopowym zapaleniu naczyńnaczyń

Page 12: Przypadek chorej na mikroskopowe zapalenie naczyń

KT klatki piersiowejKT klatki piersiowej

Page 13: Przypadek chorej na mikroskopowe zapalenie naczyń

Zmiany histopatologiczne - nerkiZmiany histopatologiczne - nerki

Page 14: Przypadek chorej na mikroskopowe zapalenie naczyń

Zmiany histopatologiczne - płucaZmiany histopatologiczne - płuca

Page 15: Przypadek chorej na mikroskopowe zapalenie naczyń

Bioptat mięśnia brzuchatego łydki u 69 - letniego Bioptat mięśnia brzuchatego łydki u 69 - letniego chorego z mikroskopowym zapaleniem naczyńchorego z mikroskopowym zapaleniem naczyń

Page 16: Przypadek chorej na mikroskopowe zapalenie naczyń

Leczenie i rokowanieLeczenie i rokowanie

Leczenie obejmuje:Leczenie obejmuje: sterydoterapię (pulsy z solumedrolu i stosowanie sterydoterapię (pulsy z solumedrolu i stosowanie przewlekle doustnie medrolu lub encortonu) oraz podawanie przewlekle doustnie medrolu lub encortonu) oraz podawanie cyklofosfamidu (endoxan). Abstrahując do powikłań leczenia tym cyklofosfamidu (endoxan). Abstrahując do powikłań leczenia tym ostatnim lekiem należy rak pęcherza moczowego (występuje u 5 % ostatnim lekiem należy rak pęcherza moczowego (występuje u 5 % chorych po 10 latach leczenia i u 16 % po 15 latach)chorych po 10 latach leczenia i u 16 % po 15 latach)

LeczenieLeczenie daje poprawę stanu klinicznego u 90 % pacjentów, a u 75 % daje poprawę stanu klinicznego u 90 % pacjentów, a u 75 % pełną remisjępełną remisję

PrzeżyciePrzeżycie 5-letnie wynosi ok. 75 %, MPA rokuje gorzej w odniesieniu do 5-letnie wynosi ok. 75 %, MPA rokuje gorzej w odniesieniu do wieloletniego przeżycia niż ziarniniak Wegenera, czy zespół Churga – wieloletniego przeżycia niż ziarniniak Wegenera, czy zespół Churga – Straussa, prawdopodobnie z powodu zajęcia nerek od początku chorobyStraussa, prawdopodobnie z powodu zajęcia nerek od początku choroby

NawrotyNawroty choroby występują u ok. 30 % pacjentów w ciągu 1-2 lat, choroby występują u ok. 30 % pacjentów w ciągu 1-2 lat,

Page 17: Przypadek chorej na mikroskopowe zapalenie naczyń

Opis przypadkuOpis przypadku Pod koniec marca 2009 roku trafiła do mnie 50-letnia pacjentka, Pod koniec marca 2009 roku trafiła do mnie 50-letnia pacjentka,

która skarżyła się na bóle kończyn, głównie dolnych, w wykonanych która skarżyła się na bóle kończyn, głównie dolnych, w wykonanych badaniach dodatkowych stwierdziłem podwyższone OB i badaniach dodatkowych stwierdziłem podwyższone OB i niewielkiego stopnia niedokrwistość. Zastosowałem początkowo niewielkiego stopnia niedokrwistość. Zastosowałem początkowo NLPZ w iniekcji nie uzyskując poprawy.NLPZ w iniekcji nie uzyskując poprawy.

W związku z narastaniem niedokrwistości, pogarszaniem się stanu W związku z narastaniem niedokrwistości, pogarszaniem się stanu ogólnego rozszerzyłem diagnostykę (zacząłem podejrzewać ogólnego rozszerzyłem diagnostykę (zacząłem podejrzewać układową chorobę tkanki łącznej lub chorobę nowotworową). układową chorobę tkanki łącznej lub chorobę nowotworową). Zleciłem m.in. rtg klatki piersiowej, usg jamy brzusznej, oraz panel Zleciłem m.in. rtg klatki piersiowej, usg jamy brzusznej, oraz panel badań laboratoryjnych.badań laboratoryjnych.

Stan chorej dalej się pogarszał w obrazie klinicznym dominowały: Stan chorej dalej się pogarszał w obrazie klinicznym dominowały: osłabienie, nużliwość mięśni kończyn górnych i dolnych, stany osłabienie, nużliwość mięśni kończyn górnych i dolnych, stany podgorączkowe, wysokie wskaźniki stanu zapalnego OB, CRP i podgorączkowe, wysokie wskaźniki stanu zapalnego OB, CRP i niski poziom hemoglobiny.niski poziom hemoglobiny.

Początkowo chora trafiła na Oddział Chirurgii Szpitala Miejskiego w Początkowo chora trafiła na Oddział Chirurgii Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy z podejrzeniem krwawienia z górnego odcinka Bydgoszczy z podejrzeniem krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego, wykonana esophagogastroduodenoskopia przewodu pokarmowego, wykonana esophagogastroduodenoskopia wykluczyła to podejrzenie.wykluczyła to podejrzenie.

Page 18: Przypadek chorej na mikroskopowe zapalenie naczyń

Opis przypadku cd.Opis przypadku cd.

Wysokie wykładniki stanu zapalnego, niedokrwistość, Wysokie wykładniki stanu zapalnego, niedokrwistość, krwiomocz, stany podgorączkowe i wykluczenie krwiomocz, stany podgorączkowe i wykluczenie krwawienia z gopp spowodowały, że chora z krwawienia z gopp spowodowały, że chora z podejrzeniem układowej choroby tkanki łącznej została podejrzeniem układowej choroby tkanki łącznej została przekazana do Kliniki Reumatologii Szpitala Klinicznego przekazana do Kliniki Reumatologii Szpitala Klinicznego nr 2 w Bydgoszczy celem dalszego leczenianr 2 w Bydgoszczy celem dalszego leczenia

Podczas pobytu w/w pacjentki w Klinice Reumatologii Podczas pobytu w/w pacjentki w Klinice Reumatologii wykonano szereg badań laboratoryjnych, wykonano szereg badań laboratoryjnych, immunologicznych, badań obrazowych – MRI głowy, immunologicznych, badań obrazowych – MRI głowy, MRI kręgosłupa szyjnego, TK jamy brzusznej, urografię, MRI kręgosłupa szyjnego, TK jamy brzusznej, urografię, USG jamy brzusznej i ginekologiczneUSG jamy brzusznej i ginekologiczne

Przedstawię pokrótce najważniejsze wyniki spośród w/w Przedstawię pokrótce najważniejsze wyniki spośród w/w badań:badań:

Page 19: Przypadek chorej na mikroskopowe zapalenie naczyń

Badania laboratoryjneBadania laboratoryjne MorfologiaMorfologia: : Hb:Hb: 11,3; 8,6; 8,4; 9,1; 9,6; 6,8; 9,0; 11,6; 10,7 11,3; 8,6; 8,4; 9,1; 9,6; 6,8; 9,0; 11,6; 10,7 , , Er: Er: 4.040.000; 4.040.000;

3.300.000; 3.220.000; 3.450.000; 3.610.000; 2.520.000; 3.300.000; 3.300.000; 3.220.000; 3.450.000; 3.610.000; 2.520.000; 3.300.000; 4.220.000; 3.840.000 4.220.000; 3.840.000 ,L: ,L: 16.630; 21.700; 17.400; 17.180; 23.910; 10.480; 16.630; 21.700; 17.400; 17.180; 23.910; 10.480; 9.040; 13.730; 13.520 9.040; 13.730; 13.520 ,Ht: ,Ht: 33.4; 27.3; 26,4; 27,8; 29,2; 21,7; 28,4; 35,7; 33.4; 27.3; 26,4; 27,8; 29,2; 21,7; 28,4; 35,7; 33,0% ,33,0% ,PLT: PLT: 644.000; 521.000; 406.000; 348.000; 287.000; 312.000; 644.000; 521.000; 406.000; 348.000; 287.000; 312.000; 275.000; 388.000; 465.000 w 1 mm3275.000; 388.000; 465.000 w 1 mm3

KreatyninaKreatynina: : 0.64; 0.77; 0.88; 0.89; 1.04; 0.94; 0.86; 1.03; 1.05 mg/dl0.64; 0.77; 0.88; 0.89; 1.04; 0.94; 0.86; 1.03; 1.05 mg/dl Testy immunologiczne-autoagresjaTesty immunologiczne-autoagresja: CENP: 5.9 U/ml – neg., Jo-1: 4.0 U/ml : CENP: 5.9 U/ml – neg., Jo-1: 4.0 U/ml

– neg., Symphony: 0.5 U/ml – neg., CCP: 8,5 U/ml – equivocal, MPO: 236.0 – neg., Symphony: 0.5 U/ml – neg., CCP: 8,5 U/ml – equivocal, MPO: 236.0 U/ml – pos., PR3: 19,7 U/ml – pos.U/ml – pos., PR3: 19,7 U/ml – pos.

MoczMocz: c.wł.: 1.025; B: 25 mg/dl, C(-), L13/ul, Er.św.: 65/ul, Er.wył.: 15/ul, : c.wł.: 1.025; B: 25 mg/dl, C(-), L13/ul, Er.św.: 65/ul, Er.wył.: 15/ul, dość liczne bakteriedość liczne bakterie

Mocz badanie kontrolneMocz badanie kontrolne: c.wł.: 1.020; B: 25 mg/dl, C(-), L10/ul, Er.św.: pole : c.wł.: 1.020; B: 25 mg/dl, C(-), L10/ul, Er.św.: pole usiane, nieliczne bakterieusiane, nieliczne bakterie

Mocz badanie kontrolneMocz badanie kontrolne: c.wł.: 1.010; B: 25 mg/dl, C(-), L 9/ul, Er.św.: 34/ul, : c.wł.: 1.010; B: 25 mg/dl, C(-), L 9/ul, Er.św.: 34/ul, Er.wył.: 54/ulEr.wył.: 54/ul

Mocz badanie kontrolne 25.05.2009 r.Mocz badanie kontrolne 25.05.2009 r.: c.wł.: 1.020; B: 25 mg/dl, C 50 mg/dl, : c.wł.: 1.020; B: 25 mg/dl, C 50 mg/dl, L 54/ul, Er.św.:18/ul, Er. wyług. 18/ul, nieliczne bakterieL 54/ul, Er.św.:18/ul, Er. wyług. 18/ul, nieliczne bakterie

Krew utajona w kale 28.04.2009 r.Krew utajona w kale 28.04.2009 r.: dodatni: dodatni Krew utajona w kale 19.05.2009 r.Krew utajona w kale 19.05.2009 r.: ujemny: ujemny

Page 20: Przypadek chorej na mikroskopowe zapalenie naczyń

Usg jamy brzusznejUsg jamy brzusznej Wątroba prawidłowej wielkości, jednorodna, Wątroba prawidłowej wielkości, jednorodna,

normoechogeniczna, bez zmian ogniskowych. Pęcherzyk normoechogeniczna, bez zmian ogniskowych. Pęcherzyk żółciowy cienkościenny, bez złogów. PŻW nieposzerzony, żółciowy cienkościenny, bez złogów. PŻW nieposzerzony, bez złogów. Obie nerki prawidłowego kształtu i wielkości: bez złogów. Obie nerki prawidłowego kształtu i wielkości: prawa nerka o wymiarach 115 x 49 mm, lewa nerka o prawa nerka o wymiarach 115 x 49 mm, lewa nerka o wymiarach 108 x 49 mm. Obie nerki ze zwartym UKM i bez wymiarach 108 x 49 mm. Obie nerki ze zwartym UKM i bez złogów oraz z równym, niepozaciąganym zarysem torebki i z złogów oraz z równym, niepozaciąganym zarysem torebki i z prawidłowym przepływem naczyniowym śródmiąższowym w prawidłowym przepływem naczyniowym śródmiąższowym w opcji power color Doppler. W nerce prawej zatarte opcji power color Doppler. W nerce prawej zatarte zróżnicowanie korowo – rdzeniowe. W nerce lewej zróżnicowanie korowo – rdzeniowe. W nerce lewej prawidłowe zróżnicowanie korowo – rdzeniowe z grubością prawidłowe zróżnicowanie korowo – rdzeniowe z grubością warstwy korowej 10-13 mm. Trzustka, śledziona, duże warstwy korowej 10-13 mm. Trzustka, śledziona, duże naczynia bez zmian. Pęcherz moczowy słabo wypełniony.naczynia bez zmian. Pęcherz moczowy słabo wypełniony.

Wn. Obraz nerek zwłaszcza prawej wymaga dalszej Wn. Obraz nerek zwłaszcza prawej wymaga dalszej diagnostyki – kwalifikacja do biopsji (dr n. med. S. Jeka)diagnostyki – kwalifikacja do biopsji (dr n. med. S. Jeka)

Page 21: Przypadek chorej na mikroskopowe zapalenie naczyń

TK jamy brzusznejTK jamy brzusznej W wątrobie kilka drobnych torbieli śr. do 1 cm. Trzustka, W wątrobie kilka drobnych torbieli śr. do 1 cm. Trzustka,

śledziona zmian nie wykazują. Nerki wielkości prawa 115 x śledziona zmian nie wykazują. Nerki wielkości prawa 115 x 43 mm, lewa 109 x 55 mm. W obu nerkach pojedyncze, 43 mm, lewa 109 x 55 mm. W obu nerkach pojedyncze, drobne torbiele. Miąższ wzmacnia się nierównomiernie z drobne torbiele. Miąższ wzmacnia się nierównomiernie z klinowatymi hipodensyjnymi obszarami biegnącymi klinowatymi hipodensyjnymi obszarami biegnącymi promieniście od torebek w kierunku wnęk – zmiany promieniście od torebek w kierunku wnęk – zmiany niedokrwienne ? Zmian o typie TU w nerkach nie wykazano. niedokrwienne ? Zmian o typie TU w nerkach nie wykazano. UKM nieposzerzone (po stronie prawej podwójny). UKM nieposzerzone (po stronie prawej podwójny). Nadnercza w normie. Duże naczynia zmian nie wykazują. W Nadnercza w normie. Duże naczynia zmian nie wykazują. W przestrzeni okołoaortalnej węzły chłonne wielkości do 1 cm przestrzeni okołoaortalnej węzły chłonne wielkości do 1 cm w osi krótkiej. w osi krótkiej.

Page 22: Przypadek chorej na mikroskopowe zapalenie naczyń

MRI głowy bez i z kontrastemMRI głowy bez i z kontrastem

Badanie wykonano w sekwencjach SE i TSE, uzyskując Badanie wykonano w sekwencjach SE i TSE, uzyskując obrazy T1, T2 i PD – zależne, w trzech płaszczyznach. obrazy T1, T2 i PD – zależne, w trzech płaszczyznach. Wykonano też sekwencję FLAIR, w przekrojach Wykonano też sekwencję FLAIR, w przekrojach poprzecznych. Podano środek kontrastowy. W obrębie istoty poprzecznych. Podano środek kontrastowy. W obrębie istoty białej półkul ogniska hiperintensywne w PD, T2 i FLAIR, białej półkul ogniska hiperintensywne w PD, T2 i FLAIR, izointensywne w T1, nie wykazujące wzmocnienia po CM. izointensywne w T1, nie wykazujące wzmocnienia po CM. Obraz odpowiada zmianom naczyniopochodnym. Poza tym Obraz odpowiada zmianom naczyniopochodnym. Poza tym w obrębie struktur mózgowia zmian ogniskowych nie w obrębie struktur mózgowia zmian ogniskowych nie wykazano. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. wykazano. Układ komorowy symetryczny, nieposzerzony. Znacznie upośledzona powietrzność wyrostków sutkowych Znacznie upośledzona powietrzność wyrostków sutkowych obustronnie.obustronnie.

Page 23: Przypadek chorej na mikroskopowe zapalenie naczyń

MRI kręgosłupa CMRI kręgosłupa C

Badanie wykonano w sekwencjach SE i TSE, w obrazach Badanie wykonano w sekwencjach SE i TSE, w obrazach T1; T2 zależnych, w płaszczyznach strzałkowych i T1; T2 zależnych, w płaszczyznach strzałkowych i poprzecznych. Badanie uwidoczniło: odcinek szyjny poprzecznych. Badanie uwidoczniło: odcinek szyjny kręgosłupa prawidłowy w badaniu. Kanał kręgowy bez cech kręgosłupa prawidłowy w badaniu. Kanał kręgowy bez cech stenozy. Rdzeń kręgowy w odcinku badanym bez zmian stenozy. Rdzeń kręgowy w odcinku badanym bez zmian ogniskowychogniskowych

Page 24: Przypadek chorej na mikroskopowe zapalenie naczyń

Badanie EMGBadanie EMG

Prawidłowe przewodzenie we włóknach czuciowych i Prawidłowe przewodzenie we włóknach czuciowych i ruchowych n. pośrodkowego i łokciowego obustronnie. ruchowych n. pośrodkowego i łokciowego obustronnie. Śladowa odpowiedz na drażnienie wł. czuciowych n. Śladowa odpowiedz na drażnienie wł. czuciowych n. łydkowego pr. We włóknach ruchowych n. strzałkowego łydkowego pr. We włóknach ruchowych n. strzałkowego pr. przewodzenie prawidłowe. Śladowa odp. na pr. przewodzenie prawidłowe. Śladowa odp. na drażnienie wł. ruchowych n. piszczelowego pr. drażnienie wł. ruchowych n. piszczelowego pr. Prawidłowe przewodzenie we wł. ruchowych n. Prawidłowe przewodzenie we wł. ruchowych n. posrodkowego i łokciowego pr., w nerwie łokciowym posrodkowego i łokciowego pr., w nerwie łokciowym lewym przewodzenie śladowe. W badanych mięśniach w lewym przewodzenie śladowe. W badanych mięśniach w spoczynku pojedyncza fibrylacja, zapis neurogenny.spoczynku pojedyncza fibrylacja, zapis neurogenny.

Wn.: Cechy rozsianego uszkodzenia nn. obwodowych o Wn.: Cechy rozsianego uszkodzenia nn. obwodowych o typie aksonalnym – wieloogniskowa mononeuropatia. typie aksonalnym – wieloogniskowa mononeuropatia. Cechy uszkodzenia rogów przednich rdzenia z przewagą Cechy uszkodzenia rogów przednich rdzenia z przewagą kończyn górnych.kończyn górnych.

Page 25: Przypadek chorej na mikroskopowe zapalenie naczyń

KonkluzjeKonkluzje

Po przeanalizowaniu całego obrazu klinicznego, badań Po przeanalizowaniu całego obrazu klinicznego, badań laboratoryjnych i obrazowych rozpoznano u chorej mikroskopowe laboratoryjnych i obrazowych rozpoznano u chorej mikroskopowe zapalenie naczyń.zapalenie naczyń.

Pacjentce włączono pulsy z Solu-Medrolu 3 x 1000 mg iv. w dniach Pacjentce włączono pulsy z Solu-Medrolu 3 x 1000 mg iv. w dniach 4/5/6.05.2009 r. i Endoxanu 600 mg i 400 mg w dniach 7/8.05.2009 4/5/6.05.2009 r. i Endoxanu 600 mg i 400 mg w dniach 7/8.05.2009 r. bez powikłańr. bez powikłań

Ze względu na spadające parametry Hb, pacjentce przetoczono 4 j. Ze względu na spadające parametry Hb, pacjentce przetoczono 4 j. KKCz napromieniowanejKKCz napromieniowanej

W dniach 18/19/21.05.2009 pacjentce ponownie włączono pulsy z W dniach 18/19/21.05.2009 pacjentce ponownie włączono pulsy z Solu-Medrolu 3 x 500 mg iv. (i 25/26/27.05.2009 r.) oraz 1 g Solu-Medrolu 3 x 500 mg iv. (i 25/26/27.05.2009 r.) oraz 1 g Endoxanu w dniu 28.05.2009 r. bez powikłańEndoxanu w dniu 28.05.2009 r. bez powikłań

Pacjentka aktualnie jest po 7 cyklach chemioterapii, uzyskano Pacjentka aktualnie jest po 7 cyklach chemioterapii, uzyskano znaczną poprawę stanu zdrowia (wycofały się w dużym stopniu znaczną poprawę stanu zdrowia (wycofały się w dużym stopniu objawy neurologiczne, nie stwierdza się objawów ogólnych choroby)objawy neurologiczne, nie stwierdza się objawów ogólnych choroby)

Page 26: Przypadek chorej na mikroskopowe zapalenie naczyń

Dziękuję za uwagę!Dziękuję za uwagę!